Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко icon

Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
НазваАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Сторінка3/5
Дата30.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


ВІКТОРА СИДОРЕНКА


МОНОГРАФІЇ, ДИСЕРТАЦІЇ, АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

 1. Пути совершенствования общетехнической подготовки квалифицированных рабочих в средних профтехучилищах: Монография /В.В.Шапкин, Н.М.Скородумов, Д.А.Тхоржевский, В.К.Сидоренко и др. – М.: Высшая школа, 1983. – 183 с. – (Разделы: Пути совершенствования учебных программ общетехнических предметов: Учебная программа предмета ”Техническое черчение”/ Сидоренко В.К., Тхоржевский Д.А., с.38-45; Комплексное оборудование кабинетов общетехнических дисциплин (на примере кабинета черчения) / Сидоренко В.К., с.162-171).

 2. Тхоржевський Д.О., Андріяшин В.І., ... Сидоренко В.К. Удосконалення підготовки вчителя загальнотехнічних дисциплін: Монографія. – К.: КДПІ, 1992. – 72 с.

 3. Сидоренко В.К. Інтеграція трудового навчання і креслення (дидактичний аспект). – К.: УДПУ імені М.П.Драгоманова, 1995. – 141с.

 4. Загальноосвітня підготовка учнів у процесі трудового навчання / Д.О.Тхоржевський, В.О.Дідух, В.К.Сидоренко та ін.; За ред. Д.О.Тхоржевського. – К., 1998. – 184 с.

 5. Україна у контексті світової цивілізації / Д.О.Тхоржевський, Ю.Д.Руденко, П.П.Хропко, В.К.Сидоренко та ін.; За ред. Д.О.Тхоржевського. – К., 1999. – 176 с.

 6. Сидоренко В.К. Унификация учебной программы по черчению как педагогическое условие совершенствования графической подготовки учащихся средних профтехучилищ: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. – К.: КГПИ, 1987. – 207 с.

 7. Сидоренко В.К. Унификация учебной программы по черчению как педагогическое условие совершенствования графической подготовки учащихся средних профтехучилищ: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. – Казань: НИИ проф.-техн. педагогики, 1987. – 17 с.

 8. Сидоренко В.К. Інтеграція трудового навчання і креслення як засіб розвитку технічних здібностей школярів (дидактичний аспект): Дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02. – К.: УДПУ, 1995. – 435 с.

 9. Сидоренко В.К. Інтеграція трудового навчання і креслення як засіб розвитку технічних здібностей школярів (дидактичний аспект): Автореф. дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02. – К.: УДПУ, 1995. – 48 с.


^ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Сидоренко В.К. Выполнение и чтение чертежей деталей: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1986. – 112 с.

 2. Науменко В.Я., Сидоренко В.К. Виконання технічних креслень в школі: Навчальний посібник. – К.: Радянська школа, 1986. – 112 с.

 3. Сидоренко В.К., Тропина Г.М. Обшая часть курса черчения. Методика преподавания в ПТУ: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1990. – 104 с.

 4. Сидоренко В.К. Наглядные пособия и технические средства в обучении черчению: Пособие для учителя. – К.: Освіта, 1991. – 192 с.

 5. Сидоренко В.К. Креслення з’єднань деталей: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 149 с.

 6. Сидоренко В.К. Токарна і фрезерна справа: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи. – К.: ІСДО України, 1995. – 335 с.

 7. Сидоренко В.К. Елементи креслення: Навчальний посібник для учнів I-IV класів – К.: Генеза, 1997. – 68 с.

 8. Левченко Г.Є., Сидоренко В., Терещук Б.М. Завдання програмованого контролю знань з трудового навчання, 5-9 класи: Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закладів. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1998. – 176 с.

 9. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К.: НПУ, 1998. –154 с.

 10. Термінологічний словник з креслення (для студентів-іноземців підготовчих факультетів вищих закладів освіти України) / Укладачі Сидоренко В.К., Цзен Сянь Хун. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 1998. – 24 с.

 11. Теоретичні засади виховання національної самосвідомості: Програма спецкурсу і навчальний посібник / Р.О.Захарченко, В.П.Москалець, В.К.Сидоренко та ін.; За ред. Д.О.Тхоржевського. – К.: ІЗМН МО України, 1998.-150 с.

 12. Сидоренко В.К., Тхоржевська Т.В. Креслення: Підручник для учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів. – К.: Арка, 2000. – 224 с.

 13. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – Київ: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 259 с.

 14. Сидоренко В.К., Хайруддінов М.А., Абдулгазис У.А. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – Сімферополь: Сонат, 2000. – 166 с.

 15. Сидоренко В.К. Технічне креслення: Пробний підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів. – Львів: Оріяна-Нова, 2000. – 497 с.

 16. Сидоренко В.К., Терещук Г.В., Юрженко В.В. Основи техніки і технології: Навчальний посібник. – К., 2001. – 163 с.

 17. Сидоренко В.К. Креслення: Підручник для учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів. – К.: Арка, 2002. – 224 с.

 18. Сидоренко В.К. Креслення: Підручник для учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів. – К.: Школяр, 2003. – 239 с.

 19. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник / С.У.Гончаренко, П.М.Олійник, ... В.К.Сидоренко та ін. – К.: Вища школа, 2003. – 323 с.

 20. Сидоренко В.К. Креслення. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 356 с.

 21. Сидоренко В.К. Черчение: Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учебных заведений. – К.: Школяр, 2004. – 239 с.

 22. Коберник О.М., Бербец В.В., Сидоренко В.К., Ящук С.М. Методика навчання учнів 5-9 класів проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металу: Навчально-методичний посібник.-Умань: УДПУ, 2004.-114 с.

 23. Сидоренко В.К. Креслення: Підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Школяр, 2005. – 239 с.

 24. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Креслення. 8-9 клас. Робочий зошит. – К.: Школяр, 2005. – Ч.1. – 84 с.

 25. Сидоренко В.К. Токарна і фрезерна справа: Навчальний посібник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Техніка, 2005. – 344 с.

^ НАУКОВІ СТАТТІ

 1. Сидоренко В.К. Конструкторско-технологический подход в преподавании черчения // Среднее специальное образование. – 1983. - №5. – С.29-32.

 2. Тхоржевський Д.А., Сидоренко В.К. Про вдосконалення структури та змісту предмета “Технічне креслення” в середніх профтехучилищах // Радянська школа. – 1983. - №5. – С.69-73.

 3. Сидоренко В.К. Науково-технічний прогрес і шкільний курс креслення // Радянська школа. – 1988. - №4. – С.53-55.

 4. Сидоренко В.К. Совершенствовать воспитательную направленность занятий по черчению // Среднее специальное образование. – 1989. - №1. – С.13-16.

 5. Тхоржевский Д.А., Сидоренко В.К. Поднять уровень графической подготовки школьников //Школа и производство. – 1991. - №4. – С.52-55.

 6. Сидоренко В.К. Проблема актуальна, різнобічна (Про інтеграцію навчальних предметів у педагогічній теорії і практиці) // Рідна школа. – 1992. - № 7-8. – С.30-34.

 7. Тхоржевський Д.О., Сидоренко В.К. Графічна підготовка учнів як елемент загальної освіти // Інформаційний бюлетень АПН України. – 1993. – Випуск 3-4. – С.31-32.

 8. Сидоренко В.К. Графічна підготовка школярів: проблеми і завдання // Трудова підготовка в закладах освіти України. – 1995. - №1. – С.32-33.

 9. Дідух В.О., Левченко Г.Є., Сидоренко В.К., Терещук Б.М., Тхоржевський Д.О. До стандарту змісту освітньої галузі “Технології” (“Трудове навчання”) // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1996. – №2. – С.2-6.

 10. Сидоренко В.К. Чи є підстави сумніватися в правомірності класифікації професій, запропонованої Є.Клімовим // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1997. – №4. – С.4-5.

 11. Сидоренко В.К., Орлов Г.А. Творчі задачі на уроках креслення // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1997. – №4. – С.46-49.

 12. Сидоренко В.К., Лазаренко Д.О. Ринкова економіка: погляд із середини //Гуманізація навчально-виховного процесу: Науково-методичний збірник.– Слов’янськ: ІЗМН – СДПІ, 1997. – Вип. ІІ.- С.175-180.

 13. Сидоренко В.К., Тхоржевська Т.В. Графічна культура школярів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. – №2. – С.37-39.

 14. Сидоренко В.К. Чи потрібно вивчати школярам креслення? // Проблеми трудової і професійної підготовки: Науково-методичний збірник. – Слов’янськ: СДПІ, 1998. – Вип.2. – С.58-64.

 15. Сидоренко В.К. Наукові основи професійного самовизначення школярів: 1. Соціально-психологічні передумови вибору професії // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. - №1. – С.33-39.

 16. Сидоренко В.К. Наукові основи професійного самовизначення школярів: 2. Профорієнтаційна робота у загальноосвітньому навчально-виховному закладі // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. - №2. – С.30-35.

 17. Сидоренко В.К. Чи потрібно вивчати креслення? // Світло. – 1999. - №3. – С.69-70.

 18. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Графічна підготовка школярів: реальний стан та перспективи // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 1999. - №5. – С.29-33.

 19. Сидоренко В.К. Наукові основи професійного самовизначення школярів: 3. Зміст трудового навчання як засіб профорієнтації школярів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2000. - №2. – С.48-53.

 20. Сидоренко В.К., Харламенко В.Б. Система профорієнтаційної роботи у загальноосвітній школі // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Ювілейний випуск. – К.: НПУ, 2000. – Ч.2. - С.105-111.

 21. Сидоренко В.К., Харламенко В.Б. Системний підхід до визначення компонентів профорієнтаційної роботи // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2000. – Вип. 30. – С.230-237.

 22. Сидоренко В.К., Джеджула О.М. Структура процесу графічної підготовки студентів у вищих закладах освіти // ІМІДЖ сучасного педагога. – 2000. - №1 (5). – С.11-14.

 23. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Дидактичні функції робочого зошита на уроках креслення // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. - №1. – С.51-55.

 24. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Дидактичні умови розумового розвитку школярів на уроках креслення // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2001. - №3. – С.76-82.

 25. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Експериментальна оцінка готовності майбутніх вчителів до розумового розвитку школярів на уроках креслення // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки – 2001. - №6. – С.12-13.

 26. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Експериментальна оцінка рівнів володіння розумовими операціями учнів старших класів // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Випуск 42. – С.73-75.

 27. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Інтеграційний підхід до графічної підготовки вчителя трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. - №4. – С.36-39.

 28. Сидоренко В.К. Мета, завдання та вимоги до дипломної роботи як засобу атестації професійної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2001. - №6. – С. 7-11.

 29. Сидоренко В.К., Кулик Є.В. Надійний путівник в інформаційному просторі // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2001. - №1. – С.110-112.

 30. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Непроста доля креслення в загальноосвітній школі // Імідж сучасного педагога. – 2001. - №2. – С.18-20.

 31. Юсупова М.Ф., Сидоренко В.К. Передумови використання комп’ютера в процесі навчання графічним дисциплінам // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 16. – Рівне: РДГУ, 2001. - С.128-135.

 32. Сидоренко В.К., Романюк Я.І. Правдиве минуле: здогадки, пошуки, факти // Визвольний шлях. - 2001. - №3. – С.17-28.

 33. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Розумовий розвиток школярів на уроках креслення // Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. – 2001. - №3-4. – С. 111-117.

 34. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Інтеграційний підхід до графічної підготовки вчителя трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. - №1. – С.51-54.

 35. Сидоренко В.К. Класифікація методів навчання на основі відношень категорій змісту і форми // Молодь і ринок. – 2002. - №1. - С.62-68.

 36. Сидоренко В.К. Здобутки і втрати трудового навчання в загальноосвітній школі // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. У 2-х ч.– Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – Ч 1. – С.83-86.

 37. Сидоренко В.К., Юсупова М.Ф. Інформаційні технології в процесі навчання графічних дисциплін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. У 2-х ч.– Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – Ч 1. – С.313-319.

 38. Сидоренко В.К., Курок В.П. Машинознавство як компонент фахової підготовки вчителя трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. - №1. – С.5 - 7.

 39. Сидоренко В.К. Наукові засади оновлення змісту трудового навчання в загальноосвітній школі // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.– Глухів: ГДПУ, 2002. – Випуск 1. - С. 3-9.

 40. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Образне мислення в структурі розумової діяльності особистості // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. - №8. – С.125-130.

 41. Сидоренко В.К., Яровий К.О. Психолого-дидактичні аспекти застосування засобів наочності у навчанні // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. - №7. – С.3-9.

 42. Сидоренко В.К. Стандартизація ступеневої підготовки вчителя трудового навчання // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету: Педагогічні науки. - №5. – Бердянськ: БДПУ, 2002. – С.5-10.

 43. Сидоренко В.К., Харламенко В.Б. Структура і зміст курсу профорієнтації для майбутніх учителів трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. - №2. – С.48-51.

 44. Сидоренко В.К., Яровий К.О. Функції моделювання у педагогічній діяльності // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.– Рівне: РДГУ, 2002.- Випуск 22. - С.16-20.

 45. Сидоренко В.К. Вимоги суспільного прогресу до реформування трудового навчання в загальноосвітній школі //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2003. - №18. – С.3-7.

 46. Сидоренко В.К. Застосування нових інформаційних технологій в графічній підготовці студентів вищих навчальних закладів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2003. - С.405-411.

 47. Viktor Sidorenko. Labour training at school in Ukraine // Technology and education in socio-cultural perspective. – Rzeszow: Universiti of Rzeszow, 2003. - P.54-61.

 48. Сидоренко В.К., Юсупова М.Ф. Навчання графічним дисциплінам з використанням комп’ютерно-орієнтованих дидактичних засобів // Таврійський вісник освіти. – 2003. - №2. – С.76-86.

 49. Сидоренко В.К. Невикористані можливості вдосконалення методів навчання // Таврійський вісник освіти. – 2003. - №1. – С.18-29.

 50. Сидоренко В.К. Нові орієнтири реформування трудового навчання в загальноосвітній школі // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. - №1. – С.7-10.

 51. Сидоренко В.К. Перспективи галузі “Технологія” в загальноосвітніх навчальних закладах України // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. - №4. – С.4-7.

 52. Viktor Sydorenko, Jevgen Kulyk, Igor Zhernoklieiev. Prospekts for Updating the Learning of Technology in the Comprehensive Schools of Ukraine // Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej і informatycznej. – Rzeszow, 2003. - P.62-71.

 53. Сидоренко В.К. Стандартизація ступеневої підготовки вчителя трудового навчання // Проблеми трудової і професійної підготовки: Науково-методичний збірник. – Слов’янськ: СДПУ, 2003. - Вип.7. – С.5-8.

 54. Viktor Sydorenko, Volodymir Yurzhenko. Technical culture // Society and technology. – Rijeka, 2003. – P.116-119.

 55. Сидоренко В.К., Райковська Г.О. Аналіз зображень методом ієрархій // Збірник наукових праць: Педагогічні науки.– Херсон: Видавництво ХГУ, 2004.- Випуск 36. – С.296-303.

 56. Сидоренко В.К. Концепція працюватиме на майбутнє держави // Професійно-технічна освіта. – 2004. - №1. – С.24-26.

 57. Сидоренко В.К. Нові інформаційні технології в графічній підготовці студентів вищих навчальних закладів // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки.– Київ: КиМУ, 2004.- Випуск 4. – С.213-223.

 58. Сидоренко В.К. Актуальні пріоритети професійної підготовки вчителя трудового навчання // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2004. - №3. – С.30-36.

 59. Сидоренко В.К. Актуальні проблеми фундаменталізації вищої освіти в Україні // Ученые записки Крымского государственного инженерно-педагогического университета. Выпуск 5. – Симферополь, 2004. – С.108-113.

 60. Сидоренко В.К. Актуальні проблеми підготовки вчителів трудового навчання в світлі реформування освіти в Україні // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. - №2. – С.41-44.

 61. Сидоренко В.К., Савенко І.В. Графічний дизайн – специфічний вид художнього конструювання // Таврійський вісник освіти. – 2004. - №3. – С.50-60.

 62. Сидоренко В.К., Юсупова М.Ф. Застосування електронного підручника з нарисної геометрії в системі дистанційного навчання // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Випуск 37. – Херсон: Видавництво ХДУ. – 2004. – С. 329-335.

 63. Сидоренко В.К., Гевко І.В. Зростання вимог до розумової сторони трудової діяльності людини як зако-номірний наслідок удосконалення засобів виробництва // Молодь і ринок. – 2004. - №1. - С.57-65.

 64. Сидоренко В.К., Ягупець Ю.І. Компоненти готовності майбутніх учителів до застосування засобів наочності у професійній діяльності // Вісник Глухівського державного педагогічного універ ситету. Серія: Педагогічні науки. Глухів, 2004. - С.111-117.

 65. Сидоренко В.К., Гриценко Л.О. Методика формування понять шкільного курсу „Креслення” в умовах розвивального навчання // Молодь і ринок. – 2004. - №2. – С.23-31.

 66. Сидоренко В.К. Праця і всебічний розвиток особистості // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Міленіум, 2004. – С. 120-132.

 67. Сидоренко В.К. Проблема здібностей в психології і педагогіці // Таврійський вісник освіти. – 2004. - №4. – С.60-73.

 68. Сидоренко В.К. Проектно-технологічна діяльність як основа реалізації змісту трудового навчання в загальноосвітній школі // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. - С.101-106.

 69. Сидоренко В.К. Проектно-технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання школярів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. - №1. – С.2-4.

 70. Сидоренко В.К. Проектна методика як основа реалізації особистісно-орієнтованого підходу в трудовому навчанні //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки – 2004. - №22. – С.3-8.

 71. Сидоренко В.К. Проектна методика як основа реалізації особистісно-орієнтованого навчання // Молодь і ринок. – 2004. - №1. - С.19-24.

 72. Сидоренко В.К., Саух О.М. Професійні наміри учнівської молоді: соціально-психологічний аспект // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2004. - №6. – С.101-107.

 73. Сидоренко В.К. Реалії та перспективи трудового навчання школярів // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. - №1. – С.30-36.

 74. Viktor Sydorenko, Igor Zhernoklieiev. Personal orientetion of the contents of pupils’ labour training in Ukrainian Comprehensive Schools // Technika – Informatika - Edukacja. – Rzeszow, 2004. - P.90-97.

 75. Сидоренко В.К. „Технологія” як об’єкт термінотворення для виправданої назви освітньої галузі // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Серія „Педагогічні науки”. – 2004. – Випуск 3. – С.114-122.

 76. Сидоренко В.К., Білосевич І.А. Технічні здібності як передумова реалізації індивідуальних можливостей школяра на уроках трудового навчання // Молодь і ринок. – 2004. - №3. – С.9-13.
1   2   3   4   5

Схожі:

Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко; Національний педагогічний університет...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconОрганізащйний комітет голова оргкомітету
Мельник П. В., д е н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор Національного університету...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconМ ирон Петрович Горошко фахівець у галузі лісової таксації, лісовпорядкування, лісівництва, доцент, кандидат сільськогосподарських наук, член-кореспондент Лісівничої академії наук України, член Наукового товариства ім
Мирон Петрович Горошко – фахівець у галузі лісової таксації, лісовпорядкування, лісівництва, доцент, кандидат сільськогосподарських...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconІван могитич
Академії будівництва України, член-кореспондент Української Академії архітектури, дійсний член ісомоs, заслужений працівник культури...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconОсновні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр
Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconНаціональна Академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології напн україни
Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент напн україни, директор іспп напн україни
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconСво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти
Черних Валентин Петрович, доктор хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор, ректор Національної фармацевтичної академії...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут
Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут: Біобібліографія / Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи