Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко icon

Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
НазваАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Сторінка4/5
Дата30.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Сидоренко В.К. Фундаменталізація освіти як передумова вдосконалення професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України // Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. - С.95-108.

 • Сидоренко В.К., Білевич С.В. Фундаменталізація професійної підготовки як один з пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти в Україні // Вища освіта України. – 2004. - №3. – С.35-41.

 • Сидоренко В.К. Невідкладні проблеми психологічного супроводу модернізації освіти в Україні // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. - №1. – С.2.

 • Сидоренко В.К., Калігаєва О.О. Політехнічна освіта: сучасне бачення проблеми // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. - №2. – С.4-7.

 • Сидоренко В.К., Семисюк Р.М. Показники і діагностика розвитку просторового мислення школярів // Таврійський вісник освіти. – 2005. - №2. – С.48-60.

 • Сидоренко В.К., Саух О.М. Професійні наміри учнів професійно-технічних училищ // Таврійський вісник освіти. – 2005. - №3. – С.124-129.

 • Сидоренко В.К. Сучасне бачення проблеми політехнічної освіти // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Серія „Педагогічні науки”. – 2005. – Випуск 2. – С.80-85.

 • Viktor Sydorenko, Jevgen Kulyk, Igor Zhernoklieiev. Updating Technology in the Comprehensive Schools of Ukraine // Technology Education in New Perspectives / Stockholm Library of Curriculum Studies. Vol. 14, 2005. - P.97-102.

 • Сидоренко В.К. Сучасний погляд на проблему розвитку технічних здібностей // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки – 2005. - №29. – С.3-7.

 • Сидоренко В.К., Гедзик А.М. Шкільний курс креслення – основа формування графічної культури особистості // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.– К.: Міленіум, 2005.- Випуск 12. – С. 115-122.

 • Дмитриченко М.Ф., Русановський О.К., Сидоренко В.К., Терещук Г.В. Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі європейського освітнього простору // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць.– Харків: УІПА, 2005. -Випуск 9. – С.7-13.

 • Igor Zhernoklieiev, Viktor Sydorenko, Volodymir Yurzhenko. The Contens Forming of the Educational Branch Called “Technology” // Technika – Informatika – Edukacja: Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej. – Rzeszow, 2005. - P.66-73.

  ^ МЕТОДИЧНІ СТАТТІ

  1. Сидоренко В.К. Изучение стандартов ЕСКД СЭВ в курсе черчения // Профессионально-техническое образование. – 1981. - №4. – С.18-20.

  2. Сидоренко В.К. Динамические плакаты: изготовление и применение // Профессионально-техническое образование. – 1982. - №9. – С.34-35.

  3. Сидоренко В.К., Яревский Л.А. Применение динамических плакатов на уроках черчения // Школа и производство. – 1982. - №12. – С.57-58.

  4. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Рекомендации по оформлению графической части курсовой работы // Школа и производство. – 1983. - №5. – С.59-61.

  5. Сидоренко В.К. Графопроектор на уроках черчения // Среднее специальное образование. – 1985. - №10. – С.41-42.

  6. Дмитренко П.В., Сидоренко В.К. Способ размножения чертежей // Школа и производство. – 1985. - №2. – С.62.

  7. Сидоренко В.К. Чертеж и ... гармония // Профессионально-техническое образование. – 1986. - №11. – С.33-34.

  8. Сидоренко В.К. Наукова організація праці школярів // Радянська школа. – 1988. - №6. – С.95.

  9. Сидоренко В.К. Техническая эстетика в практической подготовке учителя // Школа и производство. – 1992. - №2. – С.86-88.

  10. Сидоренко В.К. У світі сучасних професій // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1997. – №1. – С.41-44.

  11. Сидоренко В.К., Тхоржевська Т.В. Елементи графічної грамоти на уроках обслуговуючої праці // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1997. – №2. – С.45-49.

  12. Сидоренко В.К. Професіографічний матеріал // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1997. – №3. – С.34-36.

  13. Сидоренко В.К. У світі професій // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. – №1. – С.37-39.

  14. Сидоренко В.К., Тхоржевська Т.В. Естетика в трудовому навчанні школярів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. - №3. – С.25-28.

  15. Сидоренко В.К., Тхоржевська Т.В. Естетика в трудовому навчанні школярів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. - №4. – С.40-44.

  16. Сидоренко В.К., Гриценко Л.О. Методика формування понять шкільного курсу „Креслення” в умовах розвивального навчання // Молодь і ринок. – 2004. - №2. – С.23-31.

  17. Сидоренко В.К., Бондар Н.О. Допоміжні навчальні впливи у процесі розв’язування графічних задач // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. - №1. – С.36-41.

  18. Сидоренко В.К., Білосевич І.А. Графічні уміння як основа розв’язування технічних задач // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. - №3. – С.4-8.

  ^ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ,

  НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

  1. Програми середньої загальноосвітньої школи: Трудове навчання. Профілі: Основи слюсарної справи (8-9 класи), Металообробка (8-9 класи); Професії: Слюсар механоскладальних робіт (10-11 класи), Токар (10-11 класи), Фрезерувальник (10-11 класи) / Укладачі: Б.М. Терещук, А.І. Воловиченко, В.К.Сидоренко, В.Л. Цесельський. – К.: Освіта, 1993. – 88 с.

  2. Програми середньої загальноосвітньої школи: Креслення, 8-9 класи / Укладачі: Сидоренко В.К., Тхоржевський Д.О. – К.: Освіта, 1993. – 24 с.

  3. Програми середньої загальноосвітньої школи: Креслення, 1-11 класи (до інтегрованого курсу “Трудове навчання і креслення”) / Укладачі: Сидоренко В.К., Тхоржевський Д.О. – К.: Освіта, 1993. – 32 с.

  4. Програми середньої загальноосвітньої школи: Креслення, 8-11 класи (для шкіл з поглибленим вивченням креслення) / Укладачі: Сидоренко В.К., Тхоржевський Д.О. – К.: Освіта, 1993. – 17 с.

  5. Програми педагогічних інститутів: Креслення / Укладачі: Сидоренко В.К., Тхоржевський Д.О. – К.: ІСДО, 1993. – 11 с.

  6. Програми вищих педагогічних закладів освіти: Машинознавство (для студентів спеціальності “Трудове навчання”) / Укладачі: Дмитренко П.В., Захарченко Р.О., Корець М.С., Сидоренко В.К. – К.: МО України, 1996. – 18 с.

  7. Програми для загальноосвітніх шкіл: Креслення, 8-11 класи / Укладачі: Сидоренко В.К., Тхоржевський Д.О. – К.: МО України, 1996. – 17 с.

  8. Програми для загальноосвітніх навчально-виховних закладів: Трудове навчання, 5-7 класи / Укладачі: Боринець Н.І., Гнеденко О.П., ... Сидоренко В.К. та ін. – К.: Перун, 1996. – 144 с.

  9. Дідух В.О., Левченко Г.Є., Сидоренко В.К., Терещук Б.М., Тхоржевський Д.О. Стандарт змісту освітньої галузі “Технології” (“Трудове навчання”, доопрацьований варіант) // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1997. – №2. – С.2-7.

  10. Типові програми кандидатського мінімуму із спеціальності 12.00.02 – Теорія та методика трудового навчання, Теорія та методика навчання кресленню / Укладачі Тхоржевський Д.О., Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. – К.: МО України, 1997. – 16 с.

  11. Дідух В.О., Левченко Г.Є., Сидоренко В.К., Терещук Б.М., Тхоржевський Д.О. Проект Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні: Освітня галузь “Технології” – К.: Генеза, 1997. – 29 с.

  12. Програма з креслення для студентів-іноземців підготовчих факультетів вищих закладів освіти України / Укладач В.К. Сидоренко – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 1997. – 10 с.

  13. Дідух В.О., Левченко Г.Є., Сидоренко В.К., Терещук Б.М., Тхоржевський Д.О. Тезаурус стандарту “Трудове навчання” // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. – №1. – С.2-7.

  14. Програми для середніх закладів освіти: Трудове навчання. Профілі: Основи слюсарної справи (8-9 класи), Металообробка (8-9 класи); Професії: Слюсар механоскладальних робіт (10-11 класи), Токар (10-11 класи), Фрезерувальник (10-11 класи) / Укладачі: Б.М.Терещук, В.К.Сидоренко, Г.Є.Левченко та ін. – К.: Перун, 1998. – 96 с.

  15. Програми вищих педагогічних закладів освіти: Основи наукових досліджень / Укладачі: В.К.Сидоренко, П.В.Дмитренко. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2000. – 15 с.

  16. Дипломна робота у вищих педагогічних закладах освіти (положення про організацію і виконання) зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання” напряму підготовки “Педагогічна освіта / В.К.Сидоренко, Є.В.Кулик. – К., 2001. – 44 с.

  17. Програми вищих педагогічних закладів освіти: Профорієнтація і методика профорієнтаційної роботи / Укладачі: В.П.Зінченко, В.К.Сидоренко, В.Б.Харламенко. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2001. – 18 с.

  18. Сидоренко В.К., Підкамінна Л.В. Програма трудового навчання для 10-11 класів за профілем “Основи фітодизайну” // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. - №3. – С.41-47.

  19. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Креслення, 10-11 класи / Укладач В.К.Сидоренко. – К.: Навчальна книга, 2004. – 16 с.

  20. Програми для вищих педагогічних закладів освіти: Основи виробництва (інтегрований курс) / Укладачі: Корець М.С., Опілат В.Я., Сидоренко В.К. та ін.-К.: НПУ, 2004.-28 с.


  ^ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ І ПОСІБНИКИ

  1. Машиностроительное черчение. Разъемные и неразъемные соединения: Задания для контрольных работ и методические указания к их выполнению / Составители: Сидоренко В.К., Науменко В.Я. – К.: КГПИ, 1980. – 37 с.

  2. Проекционное черчение: Задания для контрольных работ и методические указания по их выполнению / Составитель В.К.Сидоренко. – К.: КГПИ, 1980. – 36 с.

  3. Сидоренко В.К., Косенко А.И., Гетта В.Г. Рекомендации по чтению рабочих чертежей деталей: Для преподавателей проф.-техн. училищ. – К., 1980. – 49 с.

  4. Сидоренко В.К. Новые стандарты ЕСКД СЭВ: Методические рекомендации. – М.: ВНМЦ ПТО, 1981. – 55 с.

  5. Сидоренко В.К. Оборудование кабинета черчения в профессионально-технических училищах // Методические рекомендации по черчению для преподавателей профтехучилищ: Из опыта работы. – К., 1981. – С. 44-75.

  6. Основи технічного креслення: Завдання для контрольних робіт до розділу “Геометричне креслення” і меодичні вказівки для їх виконання / Укладачі: В.К.Сидоренко, П.В.Дмитренко. – К.: КДПІ, 1981. – 34 с.

  7. Сидоренко В.К. Вивчення предмету “Технічне креслення” в ПТУ // Трудове виховання і професійна орієнтація учнівської молоді: Методичні рекомендації. – К.: НДІ педагогіки УРСР, 1981. – С.174-179.

  8. Сидоренко В.К., Трегуб И.Г. Применение стандартов ЕСКД и УСДП СЭВ при изучении предмета “Детали машин”: Методические материалы. – К.: КГПИ, 1983. – 27 с.

  9. Гетта В.Г., Сидоренко В.Л.. Технологія конструкционних материалов: Методические указания для студентов-заочников специальности «Общетехнические дисциплины и труд».-К.: КГПИ, 1983.-44с.

  10. Техническое черчение: Задания и методические указания к разделам “Схемы” и “Строительные чертежи” / Составитель В.К.Сидоренко. – К.: КГПИ, 1983. – 39 с.

  11. Науменко В.Я., Сидоренко В.К. Формування графічних знань та вмінь у студентів загальнотехнічних дисциплін при вивченні нарисної геометрії та креслення: Методичні рекомендації. – К.: КДПІ, 1983. – 58 с.

  12. Сидоренко В.К., Тхоржевский Д.А. Знакомство студентов с дидактическими основами структуры и содержания курса “Техническое черчение” // Рекомендации по организации методической работы на факультетах подготовки учителей общетехнических дисциплин. – К., 1984. – Вып. 4. – С.64-67.

  13. Сидоренко В.К. Приемы формирования графических понятий // Повышение качества графической подготовки учащихся средних профтехучилищ: Методические рекомендации. – Л.: ВНИИ ПТО, 1984. – С.5-15.

  14. Сидоренко В.К. Применение графопроектора на уроках черчения // Повышение качества графической подготовки учащихся средних профтехучилищ: Методические рекомендации. – Л.: ВНИИ ПТО, 1984. – С.39-48.

  15. Сидоренко В.К. Для внеклассной работы по черчению// Совершенствование процесса обучения черчению в средних профтехучилищах: Методические рекомендации. – К., 1986. – С.22-35.

  16. Сидоренко В.К. Организация и содержание лабораторных работ по предмету “Техническая естетика” //Методические рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательной работы на факультетах подготовки учителей общетехнических дисциплин. – Тернополь, 1986. – Вып. 6. – С.17-20.

  17. Типы графических понятий // Формирование графических понятий на уроках черчения у учащихся средних профтехучилищ / Составители: Вышнепольский И.С., Тхоржевский Д.А., Сидоренко В.К. и др. - Л.: ВНИИ ПТО, 1986. – 58 с.

  18. ^ Сидоренко В.К. Формирование у студентов умений самостоятельной работы с технической литературой // Методические рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательной работы на факультетах подготовки учителей общетехнических дисциплин. – К., 1987. – Вып. 7. – С.29-32.

  19. Дмитренко П.В., Жерноклеев И.В., ... Сидоренко В.К. Взаимодействие школ и средних профтехучилищ по ориентации школьников на строительные профессии: Методические рекомендации. – К., 1987. – 44 с.

  20. Сидоренко В.К., Тхоржевский А.Д. Использование исторических сведений в процессе преподавания технического черчения в средних профтехучилищах: Методические рекомендации. – К., 1988. – 49 с.

  21. Сидоренко В.К., Жуков В.И. Лабораторный практикум по предмету “Основы технической эстетики”. Часть 1. – К.: КГПИ, 1988. – 41с.

  22. Сидоренко В.К., Жуков В.И. Лабораторный практикум по предмету “Основы технической эстетики”. Часть 2. – К.: КГПИ, 1988. – 46 с.

  23. Тхоржевский Д.А., Дмитренко П.В., ... Сидоренко В.К. Методические рекомендации по совместной работе школ и профтехучилищ по подготовке школьников к выбору робочих профессий. – К., 1988. – 33 с.

  24. Сидоренко В.К. Подготовка студентов к проведению занятий по предмету “Основы производства. Выбор профессии” // Методические рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательной работы на факультетах подготовки учителей общетехнических дисциплин. – Тернополь, 1988. – Вып. 8. – С.29-32.

  25. Тхоржевский Д.А., Буринский В.М., Сидоренко В.К., Маркушев В.А. Отбор учебного материала для прикладных обучающих программ при подготовке квалифицированных рабочих, обслуживающих машины и оборудование, автоматизированное на базе ЭВТ / Депоновано у ВНДІ профтехосвіти, №123, 1989. – 58 с.

  26. Сидоренко В.К., Жуков В.И. Методические рекомендации по преподаванию машиностроительного черчения в средних профтехучилищах. – К.: РУМК, 1989. – 41с.

  27. Сидоренко В.К. Вопросы совершенствования лабораторных занятий по предмету “Профориентация и методика профориентационной работы” // Методические рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательной работы на факультетах подготовки учителей общетехнических дисциплин. – К., 1989. – С.19-20.

  28. Сидоренко В.К., Жуков В.И. Лабораторные работы по предмету “Профориентация и методика профориентационной работы”: Методические рекомендации к проведению. – К.: КГПИ, 1989. – 46 с.

  29. Сидоренко В.К., Жуков В.И. Дидактические материалы к лабораторным работам по предмету “Профориентация и методика профориентационной работы”. – К.: КГПИ, 1989. – 53 с.

  30. Сидоренко В.К., Канцидайло И.П. Лабораторне работы по предмету “Основы стандаотизации и управления качеством”: Методические рекомендации к проведению. – К.: КГПИ, 1989. – 46 с.

  31. Сидоренко В.К., Буринский В.М. Использование программированного микрокалькулятора для контроля знаний учащихся // Сборник методических рекомендаций по техническому черчению. – М.: ВНМЦ ПТО, 1990. – С.41-46.

  32. Сидоренко В.К. Приемы обобщения на уроках черчения // Сборник методических рекомендаций по техническому черчению. – М.: ВНМЦ ПТО, 1990. – С.31-41.

  33. Сидоренко В.К. Дидактические материалы по курсу “Черчение” для професси “Чертежник-конструктор” – М.: ВНМЦ ПТО, 1991. – 118 с.

  34. Сидоренко В.К. Підготовка учителя праці до викладання інтегрованого предмета “Трудове навчання і креслення” //Методичні рекомендації з вдосконалення навчально-виховної роботи на факультетах підготовки вчителів загально технічних дисциплін. – К., 1991. – С.12-15.

  35. Мусієнко В.Д., Захарченко Р.О., Сидоренко В.К., Тхоржевський Д.О. Прилучення учнів до національної культури в процесі трудового навчання: Методичний посібник. – К.: УДПУ імені М.П.Драгоманова, 1997. – 122 с.

  36. Сидоренко В.К., Терещук Г.В., Захарченко Р.О. Чи все ми знаємо про Україну? // Система виховання національної самосвідомості учнів загальноосвітньої школи: Методичний посібник для вчителів. – К., 1999. – С.219-242.

  37. Сидоренко В.К. Науково-виробничі технології //Виховання національно-свідомої особистості: Методичні рекомендації кураторам академічних груп студентів. Частина 1: Зміст виховної роботи. – К.: Міносвіти та науки України, 2000. – С.75-79.


  ^ ПУБЛІКАЦІЇ З ПРОБЛЕМ ТЕХНІЧНИХ НАУК

  1. Мойсеенко О.И., Чкалова О.Н., Стоялов В.М., Сидоренко В.К. Червячные фрезы, оснащенные сверхтвердым материалом // Алмазы и сверхтвердые материалы. – 1976. – Вып. 6. – С.7-9.

  2. Мойсеенко О.И., Чкалова О.Н., Стоялов В.М., Сидоренко В.К. Работоспособность резцов из гексанита-Р при зубофрезеровании // Алмазы и сверхтвердые материалы. – 1977. – Вып. 4. – С.8-9.

  3. Мойсеенко О.И., Чкалова О.Н., Стоялов В.М., Сидоренко В.К., Радзевич С.П. Червячные фрезы для обработки высокотвердых зубчатых колес // Прогрессивные конструкции и технология изготовления режущего инструмента: Материалы семинара. – К.: Знание, 1977. – С.7.

  4. Мойсеенко О.И., Чкалова О.Н., Сидоренко В.К., Стоялов В.М. Новая схема резания червячными фрезами, оснащенными сверхтвердым материалом // Вестник Киевского политехнического института: Машиностроение. – Киев: Вища школа, 1978. – Вып. 15.- С.103-109.

  5. Сидоренко В.К. Новые конструкции сборных червячных фрез, оснащенных сверхтвердым материалом гексанит-Р // Алмазы и сверхтвердые материалы. – 1978. – Вып. 1.- С.7-8.

  6. Мойсеенко О.И., Чкалова О.Н., Стоялов В.М., Сидоренко В.К. Разработка и исследование получистовых червячных фрез, оснащенных сверхтвердыми материалами, для обработки высокотвердых зубчатых колес // Реферативная инфломация о научно-исследовательских работах в вузах УССР: Машиностроение и металлообработка. – Киев: Вища школа, 1978. –Вып. 21.- С.46-48.

  7. Сидоренко В.К. Области эффективного применения лезвийных инструментов, оснащенных гексанитом-Р / Депоновано в УкрНДІТІ, №1218, 1978. – 8 с.

  8. Мойсеенко О.И., Сидоренко В.К., Радзевич С.П. Алмазная обработка кубических режущих элементов из сверхтвердых материалов // Алмазы и сверхтвердые материалы. – 1979. – Вып. 2. – С.14-16

  9. Чкалова О.Н., Сидоренко В.К. Исследование работоспособности гексанита-Р в условиях прерывистого резания // Резание и инструмент: Респ. межвед. науч.-техн. сборник. – Харьков: Вища школа, 1979. –Вып. 22.- С.6-12.

  10. Мойсеенко О.И., Радзевич С.П., Сидоренко В.К. Минералокерамика и сверхтвердые материалы в конструкциях зуборезных инструментов // Исследования в области инструментального производства и обработки металлов резанием: Сб. науч. трудов. – Тула, 1979. – С.18-23.

  11. Мойсеенко О.И., Сидоренко В.К. Резцы с переставляющимися режущими элементами из сверхтвердого материала // Алмазы и сверхтвердые материалы. – 1979. – Вып. 6. – С.6-7.

  12. Мойсеенко О.И., Сидоренко В.К., Радзевич С.П. Червячные фрезы с поворотными неперетачиваемыми режущими элементами из сверхтвердых материалов // Алмазы и сверхтвердые материалы. – 1979. – Вып. 1. – С.8-9.

  13. Сидоренко В.К. Червячные зуборезные фрезы, оснащенные прогрессивными режущими материалами// Технология и организация производства. – 1979. - №1. – С.19-22.

  14. Мойсеенко О.И., Сидоренко В.К. Применение конических режущих элементов из сверхтвердого материала в конструкции сборной торцевой чистовой высокопроизводительной фрезы // Металлорежущий и контрольно-измерительный инструмент: Экспресс-информация. – 1980. - №8. – С.5-8.

  15. Мойсеенко О.И., Сидоренко В.К. Прогрессивные инструменты, оснащенные режущими элементами из сверхтвердого материала // Современные пути повышения производительности металло-обрабатывающего инструмента и автоматизации технологических процессов в машиностроении: Тезисы докладов Всесоюз. науч.-техн. Конференции, 21-23 октября 1980 г. – М., 1980. – С.88-91.

  16. Сидоренко В.К. Определение стойкости червячной фрезы, оснащенной гексанитом-Р /Депоновано в УкрНДІТІ, №1919, 1980. – 8 с.

  17. Мойсеенко О.И., Родин П.Р., Сидоренко В.К. Торцовая фреза. Авторское свидетельство №795755 // Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки. – 1981. - №2. - С.3.

  18. Мойсеенко О.И., Сидоренко В.К. Алмазное шлифование конических режущих элементов из сверхтвердого материала // Исследования в области инструментального производства и обработки металлов резанием: Сб. науч. трудов. – Тула, 1982. – С.49-54

  19. Мойсеенко О.И., Сидоренко В.К. Повышение эффективности применения синтетических сверхтвердых материалов в конструкциях лезвийных инструментов // Алмазы и сверхтвердые материалы. – 1983. – Вып. 7.-С.6-8.

  20. Сидоренко В.К., Мойсеенко О.И. Универсальный конический режущий элемент из сверхтвердого материала // Резание и инструмент: Респ. межвед. науч.-техн. сборник. – Харьков: Вища школа, 1983. - Вып. 29. – С.48-53.

  21. Карюк Г.Г., Бочко А.В., Мойсеенко О.И., Сидоренко В.К. Высокопроизводительные инструменты из гексанита-Р: Монография. – К.: Наукова думка, 1986. – 136 с.

 • 1   2   3   4   5

  Схожі:

  Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
  Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко; Національний педагогічний університет...
  Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
  України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
  Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
  України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
  Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconОрганізащйний комітет голова оргкомітету
  Мельник П. В., д е н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор Національного університету...
  Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconМ ирон Петрович Горошко фахівець у галузі лісової таксації, лісовпорядкування, лісівництва, доцент, кандидат сільськогосподарських наук, член-кореспондент Лісівничої академії наук України, член Наукового товариства ім
  Мирон Петрович Горошко – фахівець у галузі лісової таксації, лісовпорядкування, лісівництва, доцент, кандидат сільськогосподарських...
  Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconІван могитич
  Академії будівництва України, член-кореспондент Української Академії архітектури, дійсний член ісомоs, заслужений працівник культури...
  Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconОсновні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр
  Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук...
  Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconНаціональна Академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології напн україни
  Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент напн україни, директор іспп напн україни
  Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconСво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти
  Черних Валентин Петрович, доктор хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор, ректор Національної фармацевтичної академії...
  Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут
  Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут: Біобібліографія / Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи