Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко icon

Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
НазваАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Сторінка5/5
Дата30.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

^ МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ, ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ


 1. Сидоренко В.К. Интеграция трудового обучения и черчения как условие развития творческих способностей учащихся // Актуальні проблеми професійної орієнтації і технічної творчості учнівської молоді: Тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції у м.Рівне 11-12 грудня 1990р. – Рівне, 1990. – С.138.

 2. Сидоренко В.К., Тхоржевский Д.А. Некоторые проблемы методической подготовки будущего учителя труда к профориентационной работе в школе // Сборник тезисов докладов научно-практической конференции по проблеме “Профессиональная ориентация молодежи в условиях перестройки народного образования”, октябрь 1990 г. – Брянск, 1990. – С.105-107.

 3. Сидоренко В.К. Графічна підготовка – основа розвитку просторового мислення школярів // Проблеми трудового навчання і професійної орієнтації учнівської молоді: Тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції.– Рівне, 1993.- Частина 1. – С.38.

 4. Тхоржевський Д.О., Сидоренко В.К., Мусієнко В.В. Прилучення учнів до національної культури у процесі трудового навчання // Наукові записки: Матеріали звітно-наукової конференції викладачів УДПУ імені М.П.Драгоманова за 1993 р. – К.: УДПУ, 1994. – С.16-18.

 5. Сидоренко В.К. Графічна підготовка школярів у стандарті освіти // Стандарти загальної середньої освіти. Проблеми пошуку, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25-26 червня 1996 р. – К., 1996. – С.113-114.

 6. Сидоренко В.К. Інтеграція навчальних предметів як педагогічна категорія //Проблеми наступності та інтеграції змісту навчання в системі “Школа-ПТУ-ВНЗ”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, травень, 1996 р. – Вінниця, 1996. – С.96-98.

 7. Сидоренко В.К. Формування національної самосвідомості студентів через зміст навчальних предметів //Виховання національної самосвідомості у школярів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 8-9 жовтня 1996 р. – К., 1996. – С.139-140.

 8. Кулик Є.В., Сидоренко В.К. Науково-дослідницька діяльність як компонент професійної підготовки студентів вищого педагогічного закладу освіти //Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 80-ї річниці НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – Ч. 2. – С.117-119.

 9. Сидоренко В.К., Харламенко В.Б. Оцінювання результативності профорієнтаційних знань та умінь майбутніх вчителів трудового навчання // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції до 80-ї річниці НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – Ч. 3. – С.93-95.

 10. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Рівні розумового розвитку школярів на уроках креслення // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції до 80-ї річниці НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – Ч. 3. – С.96-99.

 11. Сидоренко В.К. Суспільний поступ як передумова оновлення змісту трудового навчання у школі // Технічна та художня творчість у трудовій підготовці молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 14-16 листопада 2002 р. – Херсон: ХДУ, 2003. – С.5-11.

 12. Сидоренко В.К. Сучасні реалії і перспективи підготовки вчителів трудового навчання в НПУ імені М.П.Драгоманова //Матеріали перших Міжнародних драгоманівських читань, 30 вересня-2 жовтня 2003 р. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – Випуск 1. – С.218-221.

 13. Сидоренко В.К. Актуальні проблеми та перспективи вдосконалення трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл // Сучасні освітні технології та напрями підготовки майбутніх вчителів трудового навчання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 жовтня 2003 р. – Полтава, 2003. – С.16-22.

 14. Сидоренко В.К. Актуальні проблеми підготовки вчителів трудового навчання в світлі реформування освіти в Україні //Наукові школи Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова /Ред. В.П.Андрущенко, укл. В.П.Бех, Г.І.Волинка. - К.: Четверта хвиля, 2005.- С.253-262.

 15. Сидоренко В.К. Проектна методика як основа реалізації особистісно-рієнтованого навчання // Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: Матеріали міжнародної наук. конференції, 19 квітня 2005 р.- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.166-175.

 16. Сидоренко В.К., Панчул И.В. Повышение качества обучения cтудентов дисциплине “Компьютерная графика” с использованием адаптивного тестирования // Стратегия качества в промышленности и образовании: Материалы международной конференции, 3-10 июня 2005 г. - Варна, Болгария, 2005. – С.278-279.

 17. Сидоренко В.К., Буринський В.М. Роль і місце самостійної роботи студента в навчальному процесі вищого закладу освіти // Самостійна робота студентів у структурі сучасної освіти: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, Полтава, 22 квітня 2004 р. – Полтава, 2005. -С.10-17.^ ПУБЛІКАЦІЇ У ПРЕСІ


 1. Сидоренко В. Забезпечення вчителів дидактичними матеріалами // Освіта України.-1998.- 2 грудня. – С.8.

 2. Сидоренко В.К. Мудрість вчителя // Освіта.-2001.- 24-31 січня. – С.12.

 3. Сидоренко В.К., Щетина Н.П. Креслення в школі. Яка його доля? // Освіта України.-2001.- 4 квітня. – С. 8.

 4. Сидоренко В.К. Переддипломний старт або атестація випускника вищого педагогічного закладу освіти (проблеми і шляхи вирішення) // Освіта.-2001.-16-23 травня. – С.2-3.

 5. Сидоренко В.К. Якби ми вчили так як треба, або відверто про перевантаження школярів // Освіта.-2001.- 13-20 червня. – С.2-3.

 6. Сидоренко В.К. Підготовка магістрів з педагогічних спеціальностей: реальність та проблеми // Освіта. -2002.-15-22 травня. – С.3; Освіта.-2002.- 29 травня-5 червня. – С.4.

 7. Сидоренко В.К. Стандартизація ступеневої підготовки вчителя трудового навчання або Чи все так сталося, як бажалося? // Освіта.-2002.- 23-30 жовтня. – С.3.

 8. Сидоренко В.К. Чи не занадто ми захоплюємось модними термінами? або Роздуми про виправдану доцільність технологізації трудового навчання школярів // Освіта.-2002.- 13-20 листопада.-– С.4-5.

 9. Сидоренко В.К. Нове бачення освітньої галузі “Технологія” в державному стандарті загальної середньої освіти // Освіта.- 2003.-26 березня - 2 квітня. – С.10.

 10. Сидоренко В.К. Як опанувати техносферу, ергосферу, інфосферу? або особистісне спрямування змісту трудового навчання учнів загальноосвітньої школи // Освіта.- 2004. -24-31 березня. – С.3.

 11. Сидоренко В.К. Весняне свято трудового навчання на Прикарпатті // Освіта.- 2004.-7-14 квітня. – С.6-7.


Література про В.К.Сидоренка


 1. Наукова школа Сидоренка В.К. //Наукові школи Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова /Ред. В.П.Андрущенко, укл. В.П.Бех, Г.І.Волинка. - К.:Четверта хвиля, 2005. - С.249-272.

 2. Сидоренко Віктор Костянтинович //Професори Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. 1997-2005: Біографічний довідник: До 170-річного ювілею /Ред. В.П.Андрущенко, укл. В.П.Бех, Г.І.Волинка. - К.: Четверта хвиля, 2005. - С.185-186.Іменний покажчик


Абдулгазис У.А. 23

Андрущенко В.П. 232, 247,

248

Бех В.П. 232,247, 248

Бербер В.В. 31

Білевич С.В. 112

Білосевич І.А. 110,140

Бондар Н.О. 139

Боринець Н.І. 148

Бочко А.В. 218

Буринський В.М. 185, 191,

235

Волинка Г.Ы. 232, 247, 248

Воловиченко А.І. 141

Вышнепольский И.С. 177

Гевко І.В. 97

Гедзик А.М. 120

Гетта В.Г. 163,169

Гнеденко О.П. 148

Гончаренко С.У. 28

Гриценко Л.О. 99, 138

Джеджула О.М. 56

Дідух В.О. 4, 43, 149,

151, 153

Дмитренко П.В. 18, 22,

126, 128, 146, 150, 155,

166,179, 183

Дмитриченко М.Ф. 121

Жерноклеєв І.В. 86, 108,

118, 122, 179

Жуков В.И. 181, 182, 186,

188, 189

Захарченко Р.О. 20,146,

195, 196

Зінченко В.П. 157

Калігаєва О.О. 114

Канцидайло И.П. 190

Карюк Г.Г. 218

Клімов Є. (44)

Коберник О.М. 31

Корець М.С. 146,160

Косенко А.И. 163

Кулик Є.В. 63, 86, 118,

156, 226

Курок В.П. 72

Лазаренко Д.О. 46

Левченко Г.Є. 17, 43,

149, 151, 153, 154

Маркушев В.А. 185

Мойсеенко О.И. 198,

200-202, 211, 212,

214-218, 203, 205,

207, 208

Москалець В.П. 20

Мусієнко В.Д. 195, 222

Науменко В.Я. 11, 161, 171

Олейник П.М. 28

Опілат В.Я. 160

Орлов Г.А. 45

Панчул И.В. 234

Підкаменна Л.В. 158

Радзевич С.П. 205, 207, 209

Родин П.Р. 214

Романюк Я.І. 66

Руденко Ю.Д. 5

Русановський О.В. 121

Савенко І.В. 95

Саух О.М. 106, 116

Семисюк Р.М. 115

Скородумов Н.М. 1

Стоялов В.М. 198,199,

201, 203

Терещук Б.М. 17, 25,

43, 121, 141, 149, 151,

153, 154, 196

Трегуб И.Г. 168

Тропина Г.М. 12

Тхоржевська Т.В. 21,47,

133, 136, 137

Тхоржевський Д.О. 1, 4, 5,

20, 36, 39, 41, 142, 143-

145, 147, 149-151, 153,

172, 177, 180, 183, 185,

195, 220, 222

Хайруддінов М.А. 23

Харламенко В.Б. 54, 55,

77, 157, 227

Хропко П.П. 5

Цесельський В.Л. 141

Цзен Сянь Лун 19

Чкалова О.Н. 198-200,201,

203, 206

Шапкин В.В. 1

Щетина Н.П. 33, 52, 57,

58-61, 64, 67, 68, 74,

228, 238

Юрженко В.В. 25, 88, 122

Юсупова М.Ф. 65, 71,82, 96

Ягупець Ю.І. 98

Яревский Л.А. 125

Яровий К.О. 75, 78

Ящук С.М. 31З м і с т

Віктор Сидоренко – вчений, педагог………………………… 4

Наукові здобутки Віктора Сидоренка……………………….. 9

Список основних наукових праць Віктора Сидоренка………14

Література про В.К.Сидоренка……………………………… . 52

Іменний покажчик……………………………………… …… 53


Інформаційне видання


Серія „Вчені НПУ ім.. М.П.Драгоманова”

Член-кореспондент АПН України

Віктор Костянтинович Сидоренко


Біобібліографічний покажчик


Упорядники Наталія Іванівна Тарасова,

Галина Іванівна Шаленко


________________________________________________________________

Видавництво Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова. 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9

(044) 239-30-26
1   2   3   4   5

Схожі:

Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко; Національний педагогічний університет...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconОрганізащйний комітет голова оргкомітету
Мельник П. В., д е н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор Національного університету...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconМ ирон Петрович Горошко фахівець у галузі лісової таксації, лісовпорядкування, лісівництва, доцент, кандидат сільськогосподарських наук, член-кореспондент Лісівничої академії наук України, член Наукового товариства ім
Мирон Петрович Горошко – фахівець у галузі лісової таксації, лісовпорядкування, лісівництва, доцент, кандидат сільськогосподарських...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconІван могитич
Академії будівництва України, член-кореспондент Української Академії архітектури, дійсний член ісомоs, заслужений працівник культури...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconОсновні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр
Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconНаціональна Академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології напн україни
Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент напн україни, директор іспп напн україни
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconСво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти
Черних Валентин Петрович, доктор хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор, ректор Національної фармацевтичної академії...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут
Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут: Біобібліографія / Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи