Верховна рада україни icon

Верховна рада україни
Скачати 50.86 Kb.
НазваВерховна рада україни
Дата30.06.2012
Розмір50.86 Kb.
ТипДокументи

проект

ВЕРХОВНА РАДА України


ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ України


Наказ


“___” _________ 2009 р. № _______


Про створення спеціалізованої вченої
ради у Науково-дослідному інституті

медичних проблем сім’ї

Донецького національного медичного
університету ім. М. Горького МОЗ України
(ДонНМУ ім. М. Горького) з правом

прийняття до розгляду та проведення

захистів дисертацій на здобуття

наукового ступеня доктора

медичних наук


У зв’язку з клопотанням ДонНМУ ім. М. Горького та Міністерства охорони здоров’я України і з метою удосконалення підготовки фахівців вищої кваліфікації у Донбасі

НАКАЗУЮ:

1. Створити спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за шифрами спеціальностей:

14.01.01 “акушерство та гінекологія”;

14.01.10 “педіатрія”

у Науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України у складі:

 1. Чайка Володимир Кирилович – доктор медичних наук, професор, чл.-кор. АМН України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, головний науковий консультант НДІ медичних проблем сім’ї, спеціальність 14.01.01;

 2. Юліш Євген Ісаакович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

 3. Долгошапко Ольга Миколаївна – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

 4. Астахов Володимир Михайлович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

 5. Дьоміна Тетяна Миколаївна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

 6. Квашенко Валентина Павлівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

 7. Луценко Наталія Степанівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

 8. Могілевкіна Ірина Олександрівна – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО
  Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

 9. Потапов Валентин Олександрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

 10. Резніченко Галина Іванівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

 11. Сімрок Василь Васильович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології медичного факультету Луганського державного медичного університету МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

 12. Чайка Андрій Володимирович – доктор медичних наук, професор, директор НДІ медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

 13. Чурилов Андрій Вікторович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;

 14. Яковлева Ельвіра Борисівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.01;
 1. Абатуров Олександр Євгенович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

 2. Бобровицька Антоніна Іванівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячих хвороб і дитячих інфекцій Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

 3. Буряк Володимир Миколайович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих хвороб і дитячих інфекцій Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.10

 4. Єршова Ірина Борисівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з дитячими інфекціями Луганського медичного університету МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

 5. Крючко Тетяна Олександрівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Вищого державного навчального закладу України „Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України, м. Полтава, спеціальність 14.01.10;

 6. Нагорна Наталія Володимирівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

 7. Овчаренко Леонід Сергійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та неонатології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

 8. Острополець Савелій Савелійович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

 9. Прохоров Євген Вікторович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих хвороб № 1 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

 10. Чуриліна Аліна Василівна –доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри дитячих хвороб і неонатології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.10;

 11. Іваницька Надія Федорівна – доктор медичних наук, професор, професор НДІ медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.02.01.
 1. Призначити головою спеціалізованої вченої ради ДонНМУ ім. М. Горького із захисту докторських дисертацій за шифрами 14.01.01 “акушерство та гінекологія” та 14.01.10 “педіатрія” – чл.-кор. АМН України, д. мед. н., професора Чайку Володимира Кириловича, завідувача кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, головного наукового консультанта НДІ медичних проблем сім’ї, спеціальність 14.01.01.
 1. Призначити заступником голови спеціалізованої вченої ради – д. мед. н., професора Юліша Євгена Ісааковича, завідувача кафедри пропедевтики дитячих хвороб Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.10.

 2. Призначити ученим секретарем спеціалізованої вченої ради – д. мед. н., доцента Долгошапко Ольгу Миколаївну, професора кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність 14.01.01.Підстава: рішення Президії Вищої атестаційної комісії України від “___” _______ 2009 р. № ____.


Голова ВАК України,

член-кореспондент НАНУ В.Ф. Мачулін

Схожі:

Верховна рада україни iconВерховна рада україни
move to 0-16386673
Верховна рада україни iconКонституція україни
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Верховна рада україни iconКонституція україни
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Верховна рада україни iconПрограма олімпіади з предмету «Правознавство»
Вищі органи державної влади (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України)
Верховна рада україни iconЗакон україни про внесення зміни до статті 62 Закону України "Про банки І банківську діяльність" Верховна Рада Українипостановля є

Верховна рада україни iconФінансовим "банщикам" до 15 років з конфіскацією
Нова норма: Верховна Рада України ухвалила Закон Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального
Верховна рада україни iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Верховна рада україни iconНормативно–правова база
Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції від 7 червня 1996 року №23 6/96–вр [Електронний ресурс] / Верховна Рада...
Верховна рада україни iconЗакон України "Про Національний банк України". Статус юридична особа, суб’єкт державної форми власності з правом законодавчої ініціативи. Підпорядкованість Верховна Рада України, Президент України
Перший народний секретар фінансів Генерального секретаріату Центральної Ради у червні серпні 1917 р
Верховна рада україни iconНормативно-правова база
Декрет Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання І валютного контролю від 19. 02. 1993 №15-93 [Електронний ресурс]...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи