Програма icon

Програма
Скачати 44.56 Kb.
НазваПрограма
Дата01.07.2012
Розмір44.56 Kb.
ТипДокументи


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування

на навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем «магістр» зі спеціальності

8.12010001«Лікувальна справа»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з напряму підготовки «Медицина» спеціальності «Лікувальна справа» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальну програму підготовки магістрів.

Фахові вступні випробування здійснюється шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників, передбачених «Тимчасовим положенням про порядок підготовки магістрів медицини (фармації) у вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти IV рівня акредитації», затвердженим наказом МОЗ України від 24.09.96 р. № 295.

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" у вищих медичних закладах освіти IV рівня акредитації проводиться на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста.


^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ,

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ


 1. Застосування об'єктивних методів обстеження. Загальний огляд, перкусія, аускультація органів, виявлення загальних та специфічних ознак захворювань і ускладнень вагітності. Зовнішнє та внутрішнє акушерське обстеження

 2. Проведення аналізу стану здоров'я населення.

 3. Оцінка стану здоров'я дорослих та дітей. Розподіл населення дільниці за групами здоров'я. Виділення осіб з факторами ризику Вікові показники маси тіла, росту, фізичного, нервово-психічного і статевого розвитку. Шкільна зрілість. Збір анамнезу життя і захворювання.

 4. .Визначення необхідного обсягу лабораторних, інструментальних, апаратних досліджень. Показання та протипоказання до обстеження. Підготовка хворого до обстеження.

 5. Інтерпретація результатів досліджень крові, сечі, харкотиння, калу, спинномозкової рідини, кислотно-лужного балансу, даних функціонального дослідження органів дихання, серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок та інших внутрішніх органів і систем, даних ультразвукового та рентгенологічного дослідження, організація їх своєчасного виконання.

 6. Виявлення ранніх ознак вагітності, визначення її термінів, положення плоду. Визначення характеру перебігу вагітності. Виявлення ознак ранньої та пізньої патології вагітності.

 7. Екстрагенітальні захворювання вагітних.

 8. Складання плану лікарського нагляду за вагітною і проведення його корекції в динаміці.

 9. Встановлення клінічного діагнозу, визначення тактики ведення хворого.

 10. Обгрунтування плану медикаментозного і оперативного лікування хворих, показань до проведення операції з урахуванням стану хворого, передопераційної підготовки хворих та застосування методів знеболення. Спостереження за хворими в післяопераційному періоді. Застосування методів реабілітації

 11. Організація консультування хворих профільними спеціалістами. Визначення показань до госпіталізації хворих та її організація. Організація стаціонарного лікування хворого вдома.

 12. Забезпечення наступності щодо обстеження і лікування хворих.

 13. Проведення аналізу ефективності диспансеризації.

 14. Здійснення експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності, заповнення необхідних документів на ЛКК та медико-соціальну експертну комісію

 15. Збір епіданамнезу. Проведення протиепідемічних заходів на дільниці

 16. Виявлення факторів ризику захворювань та проведення профілактики захворювань

 17. Проведення пропаганди здорового способу життя і профілактики захворювань

 18. Оформлення обліково-звітної медичної документації.

 19. Складання річного звіту про роботу дільниці та його аналіз.^ 3. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ


Екзаменаційні білети зі спеціальності складаються із 50 тестових задач з п’ятьма варіантами відповідей.

Усі тестові завдання можуть мати лише одну правильну відповідь.

Екзаменаційні білети зі іноземної мови складаються із 50 тестових задач з п’ятьма варіантами відповідей

^ Приклад завдань тестової частини: Жінка 23-х років, що страждає на інсулінозалежний цукровий діабет, доставлена до відділення невідкладної терапії зі сплутаною свідомістю, неадекватною метушливою поведінкою, пітливістю, підвищеним слиновиділенням, тахікардією. Яке дослідження, у першу чергу, необхідно провести?

A. Аналіз крові на цукор

B. Сечовина та креатинін крові

C. Електроліти плазми

D. Газовий склад артеріальної крові

E. Загальний аналіз крові


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Організація первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні: сучасний стан та нормативно-правові документи, що регламентують роботу сімейних лікарів. Довідник-посібник для лікарів загальної практики – сімейної медицини / О.І. Висоцька, Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда та ін. – К.: Софія-А, 2001. – 112 с.

 2. Обсяги профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи лікаря загальної практики – сімейного лікаря/ За ред. О.М. Хвисюка, Б.А. Рогожина, А.Ф. Коропа. – Х.: Прапор, 2005. – 416 с.

 3. Наказ МОЗ України від 12.07.2000 «Про затвердження медичної облікової документації щодо діяльності закладів загальної практики/сімейної медицини».

 4. Майданник В.Г., Митин Ю.В. Диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний дыхательных путей у детей.– К.: ООО «ИЦ Медрпроминфор», 2006.- 288 с.

 5. Майданник В.Г. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острой пневмонии у детей. - К.: Знання України, 2002. - 106 с.

 6. Возианов А.Ф., Майданник В.Г., Бидный В.Г., Багдасарова И.В. Основы нефрологии детского возраста. - К.: Книга плюс, 2002. - 348 с.

 7. Майданник В.Г. Тубулоинтерстициальные болезни почек у детей. - К.: Знання України, 2002. - 156 с.

 8. Майданник В.Г. Гломерулярные болезни почек у детей. - К.: Знання України, 2002. - 228 с.

 9. Майданник В.Г., Майданник И.В. Справочник современных лекарственных средств. - Харьков: Фолио, 2005. - 1024 с.

 10. Охорона здоров'я матері та дитини у практиці сімейного лікаря/ Запорожан В.М., Аряєв М.Л., Пасечник Т.А. та ін; За ред. В.М. Запорожана, М.Л. Арієва. – К.: Здоров'я, 2000. – 288 с.

 11. Попов С.В., Смиян А.И. Состояние органного кровотока у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией. – Суми: Видавництво СумДУ, 2005. – 146 с.

 12. Діагностика та лікування первинної артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків (Методичні рекомендації)// Майданник В.Г., Хайтович М.В., Місюра Л.І. та ін. – Київ, 2006. – 43 с.

 13. Пароксизмальна вегетативна недостатність у дітей/ Бережний В.В., Корнєва В.В., Козачук В.Г. та ін. – Київ, 2004. – 30 с.

 14. Белоусов Ю.В. Гастроэнтерология детского возраста. – Харьков: Консум, 2000. – 528 с.

Схожі:

Програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи