Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників icon

Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників
НазваПротокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників
Сторінка1/7
Дата01.07.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7
Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (ХНН).


Інформація про розробників

Інститут нефрології АМН України

Тел. 512-64-74; 216-91-89.

Колесник М.О.-д.м.н., професор, директор Інституту

Дудар І.О.-д.м.н., керівник відділу еферентної терапії

Величко М.Б.-к.м.н., провідний науковий співробітник


Вступ

Кінцевим результатом прогресування хронічних захворювань нирок є формування ХНН. У 2002 р. в межах співпраці National Kidney Foundation (NKF,США) експертами (нефрологами, дитячими нефрологами, епідеміологами, спеціалістами з клінічної лабораторної діагностики, дієтології, геронтології, соціального захисту та сімейної медицини) був досягнутий консенсус і визначене поняття – хронічне захворювання нирок (ХЗН), критерії якого подані в табл.1.
Таблиця 1- Критерії визначення хронічного захворювання нирок

Критерії


Характеристики

1.
^

Ураження нирок тривалістю ?3міс., проявами якого є структурні або функціональні порушення органу з/без зниженням ШКФ*.

Ураження маніфестує:

-патоморфологічними змінами ниркової тканини;


-змінами у крові або сечі

2.

ШКФ*<60мл/хв/1,73м2 тривалістю більше 3-х місяців, при відсутності інших ознак ураження нирок

ШКФ- швидкість клубочкової фільтрації

Також була запропонована КЛАСИФІКАЦІЯ ХЗН. Залежно від показників ШКФ було виділено 5 стадій ХЗН (табл.2).

Таблиця 2 - Класифікація ХЗН (NKF, USA)

Стадія

Характеристика

ШКФ

(мл/хв/1,73м2)

Рекомендації

I

Наявність факторів

ризику

?90

Спостереження, зниження впливу факторів ризику

Ураження нирок з нормальною або збільшеною ШКФ

?90

Діагностика та лікування основного захворювання і зниження ризику розвитку серцево-судинних ускладнень

II

Ураження нирок з помірним зменшенням ШКФ

60-89

Оцінка швидкості прогресування ХНН, діагностика і лікування основного захворювання з урахуванням факторів ренопротекції

IІІ

Середній ступінь зниження ШКФ

30-59

Діагностика і лікування основного захворювання, ускладнень

ІV

Значний ступінь зниження ШКФ

15-29

Підготовка до ниркової замісної терапії ( НЗТ)

V

Ниркова недостатність

<15 (початок діалізу)

НЗТ

Як видно із таблиці, основним показником стадії ХЗН є показник ШКФ, який відображає функціональний стан нирок. Для її визначення можна також користуватися формулою Cockroft D.W. та Gautl :

140-вік(роках) х маса тіла(кг)

ШКФ= -----------------------------------------------------

креатинін крові (мкмоль /л) х 0,8

Більш об’єктивним підходом для визначення ШКФ є спосіб, який враховує екскреторну функцію нирок, кліренс сечовини та креатиніну і стандартизується до площі поверхні тіла:

ШКФ= V сечі U сечі + Cr сечі 1.73

2t U сироватки Cr сироватки ППТ

де:

t - час збору сечі, хв. (доцільно застосовувати показник за добу)

V – об’єм сечі в мл;

U – концентрація сечовини;

Cr – концентрація креатиніну;

ППТ – площа поверхні тіла, яку можна визначати за номограмою або за формулою Gehan та George:

ППТ(м2) = 0,0235 х вага (кг)0,51456 х зріст (см)0,42246.

Діагностика ХНН може здійснюватись на всіх етапах медичної допомоги, однак спостерігати і визначати лікувальну тактику таким пацієнтам, особливо за умов вперше виявленого ХЗН з нирковою недостатністю необхідно в умовах спеціалізованих нефрологічних відділень. Надалі диспансерне спостереження здійснюється нефрологом чи терапевтом поліклініки, а симптоматичне лікування може проводитись як амбулаторно так і в умовах терапевтичних чи нефрологічних стаціонарів.

Експертами NKF [1,4], окремо виділені фактори ризику розвитку та прогресування ХЗН. Усі фактори поділені на незмінні: вік, стать (чол.), раса, вроджене зменшення кількості нефронів, генетичні фактори та фактори, які потенційно можна модифікувати: активність основного захворювання (за рівнем протеїнурії); зменшення кількості функціонуючих нефронів (гіпертрофія, гіперфільтрація, внутрішньогломерулярна гіпертензія); системна артеріальна гіпертензія; гіперактивність симпатичної нервової системи; вживання високобілкової дієти; дисліпопротеїдемія; наявність в нирках солей кальцію, фосфору, уратів; супутні захворювання (інфекції, обструкція сечової системи, ожиріння); вагітність; надмірне вживання анальгетиків, нефротоксичних препаратів та речовин, тютюнопаління.

В Україні ми продовжуємо користуватися класифікацією, де в першу чергу виділяємо нозологічну форму захворювання, синдром, фазу та стадію . Останнім наказом МОЗ та АМН України від 30 вересня 2003 року (табл.3) прийнята класифікація ХНН, в якій врахована відповідність показників ШКФ і креатиніну крові.

Таблиця 3-Класифікація ступенів ХНН згідно наказу МОЗ та АМН України № 65/462 від 30.09.2003

Ступені

Рівень клубочкової фільтрації

Рівень креатиніну плазми

1 ступінь

<90 мл/хв. ? 60 мл/хв.

> 0,123 ? 0,176 ммоль/л

ІІ ступінь

<60 мл/хв. ? 30 мл/хв.

> 0,176 ? 0,352 ммоль/л

ІІІ ступінь

<30 мл/хв. ? 15 мл/хв.

> 0,352 ? 0,528 ммоль/л

ІУ ступінь

термінальний

<15 мл/хв. або лікування методами діалізу

> 0,528 ммоль


Слід зазначити, що ця класифікація та класифікація NKF принципово не відрізняються одна від одної, особливо, якщо брати до уваги їх тлумачення. Четвертий ступінь ХНН у класифікації МОЗ та АМН України, відповідає У ст. ниркової недостатності в класифікаціі NKF, а хворі з відповідними показниками повинні лікуватись методами ниркової замісної терапії (НЗТ).


За МКХ –10 ХНН класифікують таким чином :

N18 Хронічна ниркова недостатність

N18.0 -Термінальна стадія ураження нирок

N 18.8- Інша хронічна ниркова недостатність

N 18.9- Хронічна ниркова недостатність неуточнена

N 19 - Неуточнена ниркова недостатність


Мета розробки: підвищення ефективності лікування хворих з ХНН.

Завдання розробки:

 1. Стандартизувати критерії діагностики і лікування хворих з ХНН на всіх етапах надання медичної допомоги

 2. Визначити основні направлення ренопротекції;

 3. Визначити критерії ефективності лікування, реабілітаційні заходи та принципи диспансеризації.


Сфера застосування: міські та обласні нефрологічні та терапевтичні стаціонари, міські та обласні нефрологічні центри, Інститут нефрології.


Впровадження даного протоколу: міський нефрологічний центр, Інститут нефрології АМН України, кафедра нефрології КМАПО.


Модель клінічного випадку:


хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, хронічна ниркова недостатність ІІ ступеня;


хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, ХНН-IVступеня;


хронічна ниркова недостастатність ІІ ст. неуточненого генезу;

вперше виявлена ниркова недостатність.

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ (рис.1)


Клінічні критерії:

 • Основні прояви

 • симптоми ендогенної інтоксикації

 • олігурія

 • набряки

 • нудота

 • блювота

 • Можливі прояви

 • артеріальна гіпертензія

 • макрогематурія чи мікрогематурія

 • порушення сечопуску

 • свербіння шкіри

 • крововиливи3.2. Лабораторні критерії:
 • ^

  Аналіз сечі


 • протеїнурія

 • гіпоізостенурія

 • циліндрурія

 • можлива абактеріальна лейкоцитурія

 • можлива гематурія

 • Аналіз крові

 • клінічний

 • анемія

 • збільшення швидкості зсідання еритроцитів (ШЗЕ)

 • можливий помірний лейкоцитоз

 • можливе зрушення лейкоцитарної формулі вліво

 • можлива тромбоцитопенія

 • біохімічний

 • збільшення рівнів сечовини, креатиніну, залишкового азоту в крові

 • збільшення загальних ліпідів, В-ліпопротеїдів

 • гіперкаліемія

 • гіпокоагуляція

 • гіпокальціемія

 • гіперфосфатемія

 • можлива гіподиспротеїнемія

 • гіперхолестеринемія

Стандарти параклінічних досліджень

 • Лабораторні дослідження

А. Обов`язкові дослідження для уточнення діагнозу

Вид обстеження

Етап надання медичної допомоги

Частота

Аналіз крові клінічний з визначенням тромбоцитів

Поліклініка

стаціонар

при встановленні діагнозу ;щомісячно

Аналіз крові біохімічний з визначенням рівня креатиніну, сечовини, холестерину, протеїнограми, електролітів (калій, кальцій, фосфор, натрій, хлор)

Поліклініка

стаціонар

при встановленні діагнозу;

1 раз на місяць

Загальний аналіз сечі

Поліклініка

стаціонар

при встановленні діагнозу;

1 раз на 2 тижні

Визначення добової екскреції білка

Поліклініка

стаціонар

при встановленні діагнозу;

за необхідністю^ В. Уточнююючі дослідження для визначення функціонального стану нирок: швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) див. ВСТУП

Стаціонарне лікування

Амбулаторне спостереження

Примітки

На початку та в динаміці лікування

1 раз на 6 місяців та за необхідністю

* частіше для визначення тактики лікування та контролю, при виникненні ускладнень


^ Г. Допоміжні лабораторні дослідження для уточнення діагнозу основного захворювання, визначення активності патологічного процесу та об’єму лікування (виконуються за необхідністю)

Кислотно-лужний стан

АЛТ

АСТ

Білірубін

Коагулограма

Рівень глюкози крові

Рівень тригліцеридів

Рівень холестерину

Феритин, % насиченості трансферину

Визначення паратиреоїдного гормону (ПТГ)

Дослідження крові на RW, СНІД

Посів сечі на стерильність

Визначення екскреції кальцію з сечею

Визначення лужної фосфатази крові

Визначення амілази крові

Білково-осадові проби (тимолова, Вельтмана)

Визначення продуктів деградації фібрину у сироватці крові

Вірусологічні дослідження для виявлення маркерів гепатиту В, С, дельта

Визначення антинуклеарних антитіл, LE-клітин

HLA-типування


 • Інструментальні дослідження

А. Обов`язкові дослідження

Вид обстеження

ХНН на етапі діагностики та лікування

Частота

Контроль артеріального тиску

При наявності артеріальної гіпертензії

щоденно

Дослідження очного дна

При вперше виявленій ХНН

При диспансерному спостереженні чи лікування методами ЗНТ

одноразово

1 раз на 6 місяців

Контроль ваги тіла

При набряках

Щоденно

В інших випадках

1 раз на місяць

Електрокардіограма

На етапі діагностики

одноразово та за необхідністю

Ультразвукове дослідження (УЗД) сечової системи з імпульсною доплерометрією

На етапі діагностики,

при диспансерному спостереженні чи лікування методами ЗНТ

одноразово

щорічно

УЗД органів черевної порожнини

На етапі діагностики,

при диспансерному спостереженні чи лікування методами ЗНТ

одноразово

щорічно

Рентгенологічне дослідження нирок, кісток, легень

На етапі діагностики,

при диспансерному спостереженні чи лікування методами ЗНТ

одноразово

щорічно

Радіонуклідні дослідження (непряма ренангіографія, динамічна та статична реносцинтіграфія)

На етапі діагностики та при контролі лікування тільки хворим з ХНН І-ІІ ст.

одноразово та за необхідністю

Біопсія нирки пункційна


На етапі діагностики, до призначення програмного лікування, при швидкопрогресуючому перебізі захворювання

одноразово  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників iconІнформація про розробників
Протокол надання медичної допомоги хворим на Гострий та хронічний гломерулонефрит з сечовим та нефритичним синдромом
Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників iconПротокол надання медичної допомоги хворим на пієлонефрит інформація про розробників
Пієлонефрит (ПН) – це неспецифічне інфекційно-запальне захворювання ниркового інтерстицію з послідовним ураженням усіх ниркових структур,...
Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників iconНаказ №325 м. Київ Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча токсикологія"
И від 06. 03. 03 вих. №1-1/152 п а І спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України від...
Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників iconПротокол надання медичної допомоги хворим на швидкопрогресуючий гломерулонефрит. Інформація про розробників
Швидкопрогресуючий гломерулонефрит (шпгн)- імуноопосередковане запалення нирок, що має злоякісний перебіг, характеризу­ється формуванням...
Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників icon6. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гострим перитонітом
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі): клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з гострим перитонітом,...
Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників icon5. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з гострою непрохідністю кишок
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі): клінічні протоколи надання невідкладної медичної допомоги хворим з гострою...
Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників iconПротокол надання медичної допомоги хворим із забоєм головного мозку тяжкого ступеня, дифузним аксональним ушкодженням

Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників iconПро затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз І неспецифічні захворювання легенів
З метою запобігання розповсюдження туберкульозу та неспецифічних захворювань легенів, уніфікації підходів щодо надання фтизіопульмонологічної...
Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників icon3. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з перфорацією порожнистого органу Зміст
Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з перфорацією порожнистого органу
Протокол надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю (хнн). Інформація про розробників iconПротокол надання медичної допомоги хворим із назальною ліквореєю
Основним симптомом назальної ліквореї є витікання рідини з одного чи двох носових ходів або затікання її по задній стінці глотки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи