Наказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року icon

Наказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року
Скачати 181.49 Kb.
НазваНаказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року
Дата01.07.2012
Розмір181.49 Kb.
ТипНаказ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


НАКАЗ


«­____» ___________ 201_р. м. Львів №_______________


Про проведення Всеукраїнської студентської

олімпіади 2011/2012 навчального року


На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18 листопада 2011 р. за №1324 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 н.р.”, з метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання


НАКАЗУЮ:


 1. Провести І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей у січні-лютому 2012 р.

 2. Затвердити:

2.1.Оргкомітет у складі:

голова оргкомітету – проректор Федасюк Д.В.

Члени:

директор ІАРХ – Черкес Б.С.

директор ІБІД – Бліхарський З.Я.

директор ІГДГ – Третяк К.Р.

директор ІЕСК – Лозинський О.Ю.

директор ІІМТ – Стоцько З.А.

директор ІКНІ – Медиковський М.О.

директор ІКТА – Стадник Б.І.

директор ІМФН – Каленюк П.І.

директор ІНЕМ – Кузьмін О.Є.

директор ІТРЕ – Прудиус І.Н.

директор ІХХТ – Ятчишин Й.Й.

в.о. директора ІГСН –Турчин Я.Б.

директор ІНПП – Ортинський В.Л.

директор ІППТ – Хром'як Й.Я.

директор ІЕПДТ ім. В’ячеслава Чорновола – Мороз О.І.

начальник ВСУЯ – Колодій І.С.


Відповідальний секретар – спеціаліст відділу забезпечення функціонування системи управління якістю Артамонова А.К.

  1. Перелік олімпіад з навчальних дисциплін, напрямів і спеціальностей, а також кафедр, що їх проводять та відповідальних осіб (додаток 1).

 1. Відділу забезпечення функціонування системи управління якістю (Колодій І.С.) забезпечити належне організаційне та методичне керівництво олімпіадою.

 2. Директорам навчально-наукових інститутів та завідувачам кафедр:

4.1. Забезпечити проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей у зазначений термін.

  1. До 1 березня 2012 року подати звіт про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 2) у відділ забезпечення функціонування системи управління якістю (кімн.213 г.к.).

  2. До 1 березня 2012 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 до “Методичних рекомендацій щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1324 від 18.11.2011 р.).

  3. Відрядити студентів-переможців І етапу олімпіади до базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

 1. Бухгалтерії (Мороз А.С.) здійснювати оплату витрат на організацію та проведення кожного з етапів Всеукраїнської студентської олімпіади, оплату відряджень учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та нагородження переможців.

 2. Контроль за виконанням наказу здійснювати проректору Федасюку Д.В.^ Ректор Ю.Я. Бобало


Проект вносить Погоджено

Начальник ВСУЯ Проректор Д.В. Федасюк

І.С. Колодій Проректор А.Г. Загородній

Проректор –

гол. бухгалтер А.С. Мороз


Нач. юр. відділу І.П. Штибель

Додаток 1


ПЕРЕЛІК


олімпіад з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей

з/п

Олімпіада


Кафедра

Відповідальна

особа


Навчальна дисципліна

Напрям

Спеціальність

^

Інститут архітектури


1
Дизайн

Дизайн

ДОА

Мельник О.Я.
^

Інститут геодезії


2
Геодезія, картографія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

КДТ

Панас Р.М.

Ткачик О.І.

Мартинюк Т.В.
^

Інститут гуманітарних та соціальних наук


3
Документознавство та інформаційна діяльність

Документознавство та інформаційна діяльність

СКІД

Думанський Н.О.

Васьків І.Г.

4

КультурологіяІУЕК

Макарчук О.Г.

5

Англійська моваІМ

Мазур О.П.

6

Німецька моваПиндик Н.І.

7

ПолітологіяКП

Бучин М.А.

Інститут психології і права

8

ПедагогікаППСУ

Романець З.О.
^

Інститут будівництва та інженерії довкілля


9
Будівництво

Мости і транспортні тунелі

МБМ

Мурин А.Я.

10

Промислове і цивільне будівництво

БКМ

Царьов Є.С.

11

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

БВ

Ілів В.В.

12

Теплогазопос-тачання та вентиляція

ТГВ

Ярослав В.Ю.

13

Автомобільні дороги та аеродроми

АШ

Стечишин С.М.

14

Опір матеріалівОМ

Мартинович Б.Т.
^

Інститут енергетики та систем керування


15

ЕлектротехнікаТЗЕ

Мадай В.С.

16

Теоретичні основи електротехнікиГорячко В.І.

17
Електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

ЕАП

Місюренко В.О.

18

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Електропобутова техніка

ЕМА

Гладкий В.М.

Електричні машини та апарати

19
Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні системи електро­споживання

ЕПМС

Гоголюк П.Ф.
^

Інститут інженерної механіки та транспорту


20

Теоретична механікаМАМ

Андрусик Я.Ф.

21

Деталі машин та основи конструюванняДМ

Малащенко В.О.

22
Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

ЕРАТ

Нємий С.В.

23
Транспортні технології

Організація перевезень і управління на транспорті

(за видами транспорту)

ТТ

Могила І.А.


24

Організація і регулювання дорожнього руху

25

Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні

(І тур – Internet,

ІІ тур – очний)ЕМБ

Топільницький В.Г.

26

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Інженерна механіка

Технології машинобудування

ТМБ

Сліпчук А.М.

27
Зварювання

Технології та устаткування зварювання

ЗВДВ

Білобородченко В.І.

28

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Лукіна Г.М.

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

29

Прикладна лінгвістикаПЛ

Ділай М.П.

30
Специфічні категорії

Управління проектами

ІСМ

Берко А.Ю.

31
Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

АСУ

Цимбал Ю.В.

32

Системи штучного інтелекту

ІСМ

Камінський Р.М.

33

Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні

Системне проектування

САПР

Колесник К.К.

34
Інформаційні технології проектування

Панчак Р.Т.

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

35

Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та системСКС

Клим Г.І.

36
Комп’ютерна інженерія

Системне програмування

ЕОМ

Опир Ю.М.

37
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
ІВТ


Івах Р.М.


38
Метрологія, стандартизація та сертифікація
МСС

Гоц Н.Є.
^

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук


39

МатематикаВМ

Мохонько А.З.

40

ІнформатикаОМП

Глинський Я.М.

41

Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМНГГ

Врублевський І.Й.

Бойко О.О.

42
Інженерне матеріалознавство

Матеріалознавст

во

ІМПФ

Швачко С.Г.

43
Прикладна математика
ПМ

Паздрій О.І.
^

Інститут економіки і менеджменту


44

ІнвестуванняЕПІ

Кривцун І.М.

45

Економіка природокористуван

ня

Данилович Т.Б.

46
Економіка підприємства

Економіка підприємства

Ємельянов О.Ю.

47

Економічна теоріяТПЕ

Скребець І.В.

48Міжнародна економіка

ММП

Чернобай Л.І.

49

Маркетинг

МЛ

Глинський Н.Ю.

50

Облік і аудит

ОА

Яструбський М.Я.

51
Менеджмент

Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

ММП

Чернобай Л.І.
^

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки


52
Радіоелектронні апарати

Радіоелектронні апарати та засоби

ЕЗІКТ

Закалик Л.І.

53

Технології та засоби телекомунікації

Ліске О.М.

54

Біотехнічні та медич-ні апарати і системи

Смердова Т.А.

55
Радіотехніка
РЕПС

ТРР

Самсонюк О.В. Капустій Б.О.

56
Телекомунікації

Телекомунікаційні системи та мережі. Інформаційні мережі зв’язку

ТК

Климаш М.М.
^

Інститут хімії та хімічних технологій


57

Безпека життєдіяльностіТЕБ

Васійчук В.О.

58
Хімічна технологія

Технічна електрохімія

ХТНР

Слюзар А.В.

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола

59

Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуван--ня

Екологія та охорона навколишнього середовища

ПЕП

Одноріг З.С.Додаток 2


Звіт


про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з

________________________________________________________________,

(назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)


проведеного_______________.

(дата)


Тренер команди________________________

(ініціали, прізвище)


Усього в олімпіаді взяло участь _____________студентів.

(кількість)


Переможці:


Зайняте місце

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

Навчально-науковий інститут

Група

1-е


2-е


3-є
На ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади скеровано ______ студентів.

(кількість)


Завідувач кафедри, що проводила олімпіаду

(підпис) (ініціали, прізвище)


Схожі:

Наказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року iconНаказ №445 Про проведення і-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року
На виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 2011 року «Про проведення Всеукраїнської...
Наказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року iconЗапрошенн я та умови проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2010 – 2011 навчальному році за спеціальністю
Р. №1190 „Щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010-2011 навчального року” дз „лну імені Тараса Шевченка” запрошує...
Наказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року icon4-6 квітня 2012 року. Програма Олімпіади
Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році” Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський...
Наказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року iconПро проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностями напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» окр «бакалавр»
«Щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 навчального року» Харківський державний університет харчування та...
Наказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний економічний університет
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році» №1324 від 18 листопада 2011 року на базі Тернопільського...
Наказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет
Ни «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році» №1324 від 18 листопада 2011 року на базі Тернопільського...
Наказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року iconШановні друзі! Ми раді вітати вас
України №1190 від 02. 12. 2010 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010-2011 навчального року» Ніжинський державний...
Наказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року iconНаказ № Про зміну до наказу від 20. 12. 2011 року №208-03 
України від 18 листопада 2011 р за №1324 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 н р.”, з метою подальшого...
Наказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року iconНаказ №46 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році
Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Наказ № Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року iconНаказ №46 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році
Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи