Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 254.57 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата01.07.2012
Розмір254.57 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net

Європейське покликання України


Рекомендаційний список


м.Суми, 2007

339.923(477)

Є 22


Європейське покликання України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.- Суми: СумДУ, 2007.


Укладачі: І.Є.Булига,

Н.М.Обметиця


Відповідальний за випуск: Т.В.Слабко


@ Сумський державний університет, 2007


^ Європейська інтеграція – це небувала політична споруда, що постійно розбудовується.


Європейські держави прагнуть розвинути шляхом вільного колективного використання своїх суверенних прерогатив нову політичну й інституційну модель, яка дозволила б побудувати на європейському континенті кращу модель соціального, економічного і політичного розвитку та перетворити об’єднану Європу у світову надпотужну систему.


^ Україна як держава, що дотримується політики євроінтеграції, має інтерес до всього, що відбувається в Європейському Союзі.


Активна внутрішня і зовнішня політика України на початку третього тисячоліття є відповідною реакцією на світові глобалізаційні та євроінтеграційні процеси.


^ Європейська інтеграція України є об’єктивною необхідністю.


Географічне положення України в центрі Європи та сусідство з Європейським Союзом справляють певний вплив на різні сфери її суспільного життя. Це відкриває цілком реальну перспективу спочатку асоційованого, а потім і повноцінного членства в Європейському Союзі, що відображено в державних стратегіях європейського вибору України.


^ Саме для тих, кого цікавить ця тематика, призначений даний список. Книги та статті з періодики, представлені в ньому, ви можете знайти в фонді бібліотеки СумДУ.


1. Книги

1.

4И С48

Англо-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу.- К.: «К.І.С.», 2007.- 226 с.

2.

331(075.8) Б 91

Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ П.Ю.Буряк, Б.А.Карпінський, М.І.Григор’єва.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 440 с.

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

3.

327(73) В 14

Вакулич В. Відносини «США – ЄС», і перспективи поширення інтеграційного процесу в Європі.- Кіровоград., 2000.- 52 с.

Кільк. Прим.: 1 (Абон – 1)

4.

336.717(075.8) В20

Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник.- 5-е вид., перероб., доп.- К.: Знання, 2006.- 311 с.+ГрифМОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. Прим.: 2 (НауЗ – 2)

5.

342.8(4) В41

Вибори в Європейському Союзі/ Ковриженко Д.С.- К., 2006.-

156 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

6.

340.116(075.8) Г31

Гелей С.Д. Політико-правові системи світу: Навчальний посібник/ С.Д.Гелей, С.М.Рутар.- К.: Знання, 2007.- 668 с.

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

7.

341.1:061.1ЄС Г85

Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Монографія.- К.: К.І.С., 2006.- 398 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

8.

341.1:061.1ЕС(075) Г85

Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. пос.- Вид. 2-е, доп.- К.: К.І.С., 2006.- 300 с.

Кільк. Прим.: 2 (Абон – 2)

9.

330.101.26(075.8) Г85

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник.- 3-є вид., випр., доп.- К.: Знання, 2007.-

599 с.+ГрифМОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

10.

339.92(477) Г93

Губський Б.В. Євроатлантична інтеграція України.- К.: Логос, 2003.- 328 с.

Кільк. Прим.: 4 (Абон – 4)

11.

339.92:061.1ЄС(091) Д14

Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції.- К.: К.І.С., 2006.- 696 с.

Кільк. Прим.: 2 (Схов – 2)

12.

341.241.2:339.5.025.7(075.8) Д27

Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза: Учебное пособие.- К.: Знання-Прес, 2004.- 422 с.- (Європейське право)

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

13.

327.5(075) Д31

Демчук П.О. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції.- К.: ППП, 2004.- 264 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

14.

  1. Д40

Дженіс М. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування/ М.Дженіс, Р.Кей, Е.Бредлі.- Пер. з англ.- К.: АртЕк, 1997.- 624 с.

Кільк. Прим.: 49 (Абон – 45, Схов – 3, ГумЗ – 1)

15.

341.176(4)Єп Д58

Довгань В.М. Європейський парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу: Монографія.- К.: КНТ, 2007.- 204 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

16.

378(100)(03) Д58

Довідник для студентів: Основні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах.(у питаннях і відповідях)/ В.Ф.Москаленко, О.П.Яворський, О.П.Волосовець, Л.І.Остапюк, Б.В.Михайличенко.- К.: Книга плюс, 2005.- 24 с.

Кільк. Прим.: 47 (Мед. – 45, ДБВі – 1, Мед. – 1)

17.

341.176(4) Д94

Дэйвис К. Право Европейского Союза.- К.: Знання, 2005.- 406 с.- (Европейское право)

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

18.

331(075.8) Е45

Економіка праці і соціально-трудові відносини/ А.В.Мерзляк, Михайлов Є.П.,Корецький М.Х., Михайлова Г.О.- К.: ЦНЛ, 2005.- 240 с.+Гриф МОН

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

19.

  1. Є24

Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми: Монографія/ За ред.Горбатенка В.П.- К.: Юридична думка, 2005.- 332 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

20.

327.7(477) Є 24

Європейський Союз та Україна: Стратегія відносин в контексті розширення. Матеріали Міжнародної конференції 23 вересня 2003 року.- К., 2003.- 197 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

21.

327:061.1ЄС(03) Є24

Європейський союз. Словник-довідник/ Ред. М.Марченко.- Вид. 3-є, оновлене.- К.: К.І.С., 2006.- 140 с.

Кільк. Прим.: 2 (ДБВі – 1, Схов – 1)

22.

339.5:911.3(477)(075.8) Ж85

Жук М.В. Комерційні відносини України: Підручник.- Чернівці: Рута, 2002.- 576 с.

Кільк. Прим.: 12 (Абон – 7, НауЗ – 2)

23.

347.77 З-38

Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань.- К.- 2007.- 80 с.

24.

  1. З46

Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття: Монографія.- К.: Знання України, 2005.-

551 с.

Кільк. Прим.: 3 (КФіл – 1, Схов – 2)

25.

339.5/.9(075) З-57

Зеркалов Д.В. Международные расчёты. Условия поставки товара: Пособие.- К.: Дакор, КНТ, 2007.- 432 с.- (Внешнеэкономическая деятельность)

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

26.

336.7(477) І-71

Інституційний розвиток рахункової палати в системі вимог Міжнародних та Європейських стандартів: Матеріали круглого столу у Верховній Раді України.- К., 2003.- 37 с.

Кільк. Прим.: 1 (ГумЗ – 1)

27.

316.346.32І-73

Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини: Щорічна доповідь Презенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні.- К., 2001.-

166 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

28.

331.1(075.8) К26

Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.- Суми: Університетська книга, 2006.- 264 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 190 (Крас - 3, НКон - 3, НЛеб - 3, НРом - 5, Трос - 5, МогП - 3, НовС - 3, НБар - 3, Глух - 4, Шост - 3, Свес - 3, ІКон - 1, НБіл - 3, НЛох - 4, Крол - 3, НОхт - 10, Абон - 127, НауЗ - 3, ДБВі - 1)

29.

341.176(4)(075.8) К36

Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навчальний посібник.- К.: Знання, 2002.- 381 с.

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

30.

339.9(075.8) К59

Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ В.В.Козик, Л.А.Панкова, Н.Б.Даниленко.- 6-те вид., стереотипне.- К.: Знання, 2006.- 406 с.+ГрифМОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

31.

342.7(094) К64

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні.- К., 2006.- 176с.

32.

342(075.8) К65

Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчальний посібник/ Бесчастний В.М., Філонов О.В.,

Субботин В.М., Пашков С.М.- К.: Знання, 2007.-

467 с.+ГрифМОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

33.

336.72(075.8) К78

Кравець В.М. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність/ В.М.Кравець, О.В.Кравець; За ред.

В.І. Міщенка.- К.: Знання-Прес, 2003.- 470 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

34.

341.17(4) К80

Кресін О.В. Конституція об’єднаної Європи.- К.: «Юридична думка», 2005.- 116 с.

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

35.

657.312(075.8) К89

Кузьмін О.Є. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник/ О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, Л.С.Ноджак.- Львів: Львівська політехніка, 2006.- 352 с.+ГрифМОН

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

36.

328 К 96

Кучма Л. Європейський вибiр.- К., 2002.- 94с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

37.

  1. Л47

Леонова А.О. та ін. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України: Навч.-метод. Посіб./Леонова А.О., Давидова В.П., Новачук О.О.- К.: ДПА України, 2007.- 390 с.

38.

35:007(477) (075.8) Л61

Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник/ В.А.Ліпкан, Ю.Є.Максименко, В.М.Желіховський.- К.: КНТ, 2006.- 280 с.

+Гриф МОН.- (Національна і міжнародна безпека)

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

39.

314.74(477:4) М19

Малиновська О.А. Україна, Європа, міграція: міграція населення України в умовах розширення ЄС.- К.: Бланк-Прес, 2004.- 171 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

40.

339.9(075.8)

Международные стратегии экономического развития: Учебное пособие/ Макогон Ю.В.- К.: Знання, 2007.- 461с.+ГрифМОН.- (Высшее образование ХХІ века)

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

41.

339.97(075.8) М50

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ За ред. О.А.Кириченка.- К.: Знання, 2005.- 493 с.+ГрифМОН

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

42.

336.143:352/354 М58

Міжбюджетні відносини центру та регіонів: Матеріали міжнародн. наук.-практ. конф. 29 червня 2004 року/ Редкол.:

П.І. Гайдуцький та ін.- К.: ННЦІАЕ, 2004.- 160 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

43.

339.74(075.8) М 58

Міжнародні валютно-кридитні відносини: Підручник/ За ред. А.С. Філіпенка.- К.: Либідь, 1997.- 208 с.

Кільк. Прим.: 198 (Абон – 196, НауЗ – 2)

44.

327(075.8) М58

Міжнародні відносини та зовнішня політика: Підручник.- К.: Либідь, 2001.- 621 с.

Кільк. Прим.: 49 (Нлеб – 3, Нром – 4, Нохт – 5, Абон – 34, УчбЗ – 3)

45.

327(075.8) М58

Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945 – 70-ті роки): Підручник/ В.А. Манжола, М.М. Білоусов, Л.Ф. Гайдуков та ін.- К.: Либідь, 2003.- 560 с.

Кільк. прим.: 50 (КПСт - 1, НОхт - 2, Прил - 1, Трос - 1, НРом - 3, НБіл - 1, Крол - 1, НЛеб - 1, НЛох - 1, Свес - 1, НовС - 1, НБар - 1, Глух - 1, Крас - 1, МогП - 1, Шост - 1, ІКон - 1, Абон - 27, УчбЗ - 3)

46.

341:0.61.1ЕС М59

Микієвич М. Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки: Монографія.- Львів: Вид. центр ЛНУ _НЕ. І. Франка, 2005.- 416 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

47.

336.74/77 М69

Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навчальний посібник/ З.В.Михайлів, З.П.Гаталяк, Н.І.Горбаль.- Львів: Львівська політехніка, 2004.- 244 с.+ГрифМОН

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

48.

  1. М69

Михайлівська О.В. Спеціальні економічні утворення в системі міжнародних інтеграційних процесів: Монографія.- К.: Кондор, 2005.- 198с.

49.

070(063) М75

Молодіжна журналістика в контексті глобалізаційних процесів: Науково-практична конференція 19-22 квітня 2005 р.: Тези/ Упоряд. Н. Ващенко.- К.: ІЖ КНУ ім. Т.Шевченка, 2005.-

108 с.

Кільк. Прим.: 2 (Схов – 2)

50.

341.2:061.1ЄС М91

Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу.- Пер. З англійської.- К.: К.І.С., 2005.- 466 с.

Кільк. Прим.: 4 (Схов – 4)

51.

  1. Н34

Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні/ В.П.Науменко, П.В.Пашко, В.А.Руссков.-

2-ге вид., перероб. І доп.- К.: Знання, 2006.- 394 с.- (Митна справа в Україні)

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

52.

9(С2) Н35

Національні відносини на Україні: Запитання і відповіді/ Під ред. М.О.Шульги.- К.: Україна, 1991.- 238 с.

Кільк. Прим.: 2 (Абон – 2)

53.

339.9(075.8) О-44

Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. Посіб.- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2006.- 407 с.+Гриф МОН

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

54.

342.7(075.8) О75

Основи демократії права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навчальний посібник/ Філонов О.В., Суботін В.М., Пашутін В.В., Тодоров І.Я.- К.: Знання, 2006.-

215 с.+ГрифМОН

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

55.

378(063) О-75

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.)/

За ред. В.Г. Кременя.- Тернопіль: ТДПУ _НЕ. В. Гнатюка, 2004.- 147 с.

Кільк. Прим.: 1 (ДБВі – 1)

56.

339.7(075.8) О-75

Оспіщев В.І. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник/ В.І.Оспіщев, О.П.Близнюк, В.В.Кривошей.- К.: Знання, 2006.-

335 с.+ГрифМОН

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

57.

34(075.8) О-90

Оуенз К. Право: Посібник для студентів бізнес-спеціальностей. Навчальний посібник.- К.: Знання, 2002.- 605 с.

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

58.

339.923(477) П 18

Парламентський вимір європейської інтеграції.- К.: Нора-прінт, 2005.- 104 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

59.

341.238(73:410) П32

Пик С.М. США – Велика Британія: «особливі відносини».- К.: Знання, 2006.- 283 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

60.

339.923 П 78

Програма інформування громадськості м.Полтави щодо ЄС та європейської інтеграції: На основи досвіду територіальної громади м.Кракова. Проект.- К., 2005.- 24 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

61.

  1. П90

Пухтецька А.А. Європейські принципи адміністративного права та європейський адміністративний простір: Науково-інформаційне видання.- К.: Ін-т держави і права ім.

В.М. Корецького НАН України, 2007.- 88 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

62.

339.923 Р65

Розширення Європейського Союзу : вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами.- К.: К.І.С., 2004.- 360 с.

Кільк. Прим.: 1 (ДБВі – 1)

63.

070 Р68

Роль мас-медіа у формуванні інформаційного суспільства: Науково-практична конференція 8 лютого 2005 р.: Матеріали.- К., 2005.- 135 с.

64.

321.011.3(4) Р83

Ружмон Д. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до Європейців.- Львів: Літопис, 1998.- 273 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

65.

341.21(477+061.1ЄС) Р98

Рябчук М. «Четверта свобода»: вільний рух людей між Україною та Європейським Союзом – проблеми і перспективи.- К.: К.І.С., 2006.- 83 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

66.

  1. С13

Савчук К.А. Правовий статус организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ/ К.А.Савчук, И.Н.Проценко, С.А.Мельник.- К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.- 68 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

67.

061.1ЄС:504.06(477) С83

Стратегічні напрями переходу України на засади сталого розвитку в контексті її інтеграції до Європейського співтовариства.- К., 2005.- 44 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

68.

378(477) С91

Сучасна економічна освіта: Український і Болонський процес/ За ред. В.Д. Базилевича.- К.: Знання, 2006.- 326 с.

Кільк. Прим.: 1 (МетК – 1)

69.

341(075.8) Т23

Татам А. Право Європейського Союзу: Пiдручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.І. Муравйова.- К.: Абрис, 1998.- 424 с.

Кільк. Прим.: 40 (Абон – 40)

70.

327:061.1ЄС(091) Т50

Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу/ Пер. з англ. Марченко М.- К.: К.І.С., 2001.- 142 с.

Кільк. Прим.: 3 (Схов – 3)

71.

341(075.8) Т50

Тодоров И.Я. Международное публичное право: Учеб. Пособие/ И.Я.Тодоров, В.Н.Субботин, А.В.Филонов.- К.: Знання, 2005.- 414 с.+Гриф МОН

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

72.

32(477+438)(063) Т30

Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції/ Уклад.: А.Романчук, Л.Скочиляс.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004.- 207 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

73.

339.92(4:477)(063) У-45

Україна в контексті євроінтеграції: Міжнародна науково-теоретична конференція. Матеріали доповідей і виступів.

1-3 грудня 2005року.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 212 с.

Кільк. Прим.: 2 (Схов – 1, НауЗ – 1)

74.

061.1 Ч 45

Україна на шляху до Європи.- К.: Фенікс, 2001.- 342 с.

Кільк. Прим.: 1 (Абон – 1)

75.

327.5+339.9.012 У 45

Україна на шляху до Європи/ Автори: І. Акімова, Д. Біль,

Г. Брюкер и др.- К.: Фенікс, 2001.- 344 с.

Кільк. Прим.: 1 (Абон – 1)

76.

  1. У45

Україна – Польща: важкі питання: Т.10: Матеріали ХІ Міжнародного семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої Світової війни» Варшава, 26 – 28 квітня 2005 року.- 2006.- 370 с.

77.

349.2(477) Ф44

Феськов М.М. Трудове законодавство України і європейська соціальна хартія: питання адаптації: Монографія.- К.: Знання, 2005.- 276 с.

Кільк. Прим.: 1 (Схов – 1)

78.

339.9(091)(075.8) Ф53

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія: Підручник.- К.: Либідь, 2006.- 392 с.+Гриф МОН

Кільк. Прим.: 25 (Нлох – 5, Нром – 5, Нкон – 1, Шост – 1, НауЗ – 2, _НЕУ – 1, Абон – 10)

79.

327(075.8) Ц 27

Цвєтков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917 - 45 рр.: Навч. посібник.- К.: Либідь, 1997.- 232 с.

Кільк. Прим.: 7 (Абон – 5, УчбЗ – 2)

80.

341(075.8) Ч-48

Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник.- 5-те вид., виправл. І доп.- К.: Знання, 2006.- 397с.+ГрифМОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. Прим.: 1 (УчбЗ – 1)

81.

339.9(075.8) Ш 67

Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: Підручник/ І.М.Школа, В.М.Козменко, О.В.Бабінська.- К.: КНТЕУ, 2003.-

589 с.

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

Загальноєвропейський простір вищої освіти

82.

378.1.001.76(477:100)(05) Б79

Болонський процес в Україні. Ч.1. Вип.45. Проблеми освіти.- К., 2005.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

83.

378.1.001.76(477:100)(05) Б79

Болонський процес в Україні. Ч.2. Вип.46. Проблеми освіти.- К., 2005.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

84.

378.001.76(477:100) Б79

Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Монографія/ За ред. В.М. Бебика.- К.: МАУП, 2006.- 200 с.

Кільк. прим.: 2 (МетК - 1, Схов - 1)

85.

378(063) Б79

Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін)/ Упоряд.: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін.- Тернопіль: ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003.- 56 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

86.

378(477) М 74

Модернізація вищої освіти і Болонський процес: Матеріали до першої лекції/ Уклад. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш,

К. М. Левківський та ін.- К., 2004.- 24 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

87.

378(063) О-75

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 - 2004 рр.)/ За ред. В.Г. Кременя.- Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004.- 147 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

88.

378(063) О-75

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали. Травень - грудень 2004 р. Ч.2/ Упоряд.: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін.- К.-Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005.- 188 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

89.

61:378.1(4) П32

Підаєв А.В.,Передерій В.Г. Болонський процес в Європі. Що це таке і чи потрібен він в Україні? Чи можлива інтеграція медичної освіти України в Європейський освітній простір?.- Одеса: Одеській держ.мед.університет, 2004.- 190 с.

Кільк. прим.: 25 (Мед. - 25)

90.

378.1(477:100)(075) П37

Плавич В.П. Розвиток системи освіти України в контексті Болонського процесу: Навчальний посібник.- Одеса: Астропринт, 2005.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

91.

378(477) С91

Сучасна економічна освіта: Український і Болонський процес/ За ред. В.Д. Базилевича.- К.: Знання, 2006.- 326 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

92.

378(035) Т41

Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: Словник-довідник основних термінів і понять з організації навчального процесу у вищих навчальних закладах/ З.І.Тимошенко, О.І.Тимошенко.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006.- 58 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

93.

378.1(4) Т50

Товажнянський Л.Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити/ Л.Л.Товажнянський, Є.І.Сокол, Б.В.Клименко.- Х.: Національний технічний університет "Харківський політичний інститут", 2004.- 144 с.

Кільк. прим.: 2 (МетК - 1, Схов - 1)

^ 2. Статті з періодики


94.

Україна. Закони.

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом: Закон України, 20 грудня 2006 року № 499-V// Офіційний вісник України.- 2007.- № 1.-

19 січня.- C. 34 - 38.

95.

Україна. Верховна Рада

Про утворення Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Європейського Союзу: Постанова Верховної Ради України від 22 березня 2007 року № 808-V// Офіційний вісник України.- 2007.- № 24.- С. 39 - 41.

96.

Багаєва С. Сумчани за євроінтеграцію: 19 травня вважається Днем народження Європейського Союзу// Суми і сумчани.- 2007.- № 20.- 18 травня.- С. 2.

97.

Боднарук М. Соціальний захист працівників ВНЗ і Болонський процес// Університетський вісник.- 2006.- № 12.- листопад.- С. 4 - 6.

98.

Бондаренко Б. "Не треба виставляти Україну на посміховисько": Александр Квасневський приїхав агітувати українців за НАТО і Євросоюз// Експрес.- 2007.- № 45.- 29 бер.-

5 квіт.- С. 6.

99.

Відкрита та зрозуміла євроінтеграція// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 49.- 20 березня.- С.3.

100.

Власов А. Реалізація прав людини як принципу конституціоналізму в Європейському союзі// Юридична Україна.- 2007.- № 4.- С. 45 - 50.

101.

Волосовець О.П. Питання якості освіти у контексті впровадження засад Болонської декларації у вищій медичній школі// Медична освіта.- 2005.- № 2.- С. 12-17.

102.

Голубенко О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ/ О.Голубенко, Т.Морозова// Вища школа.- 2006.- № 5 - 6.- С. 10 - 18.

103.

Горшкова А. Хода до "Європи знань": Болонський процес: продовжуємо дискусію// Освіта України.- 2007.- № 29.- 17 квітня.- С. 6.

104.

Гребнев А. Болонский процес в России: проверка на доверие// Высшее образование в России.- 2007.- № 1.- С. 44 - 51.

105.

Гречанінов В. Євроінтеграція гальмується// Україна і світ сьогодні.- 2007.- № 12.- 19-25 березня.- С. 5.

106.

Гречанінов В. По яких сходинках прийдемо до Євросоюзу? Основне завдання України - це вступ до Євросоюзу, а інтеграція в НАТО - це лише проміжне завдання// Україна і світ сьогодні.- 2007.- № 5.- 29 січ-4 люто.- С. 5.

107.

Давиденко В. Цей класний майстер-клас. Якщо десь шукати яскраві приклади входження україських університетів в Болонську систему підготовки кадрів, та саме у КНЕУ// Освіта.- 2007.-

№ 15 - 16. - 4 - 11 квітня.- С. 3.

108.

Даньшин М. Коклети - по-болонськи, мухи - по-київськи: Болонський процес у системі вищої освіти України.// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 4.- 25 січня.- С. 1. 4 - 5.

109.

Денисенко М.П. Щодо перспективи залучення іноземних інвестицій в контексті євроінтеграції// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2006.- № 24.- С. 12 - 23.

110.

Євросоюз підтримує Шостку// Сумщина.- 2007.- № 6.-

19 січня.- С. 1.

111.

Еленский А. Участие ИжГТУ в Болонском процессе/ А.Еленский, М.Кадацкая// Высшее образование в России.- 2007.-

№ 2.- С. 105 - 108.

112.

Ісаченко Л. На межі Євросоюзу// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 21.- 3 лютого.- С. 5.

113.

Когут І. Лабораторія європейського досвіду: Інтеграція до Європейського Союзу// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 54.-

27 березня.- С. 5.

114.

Корюненко М. Реформа вищої освіти України і Болонський процес: Розповідь міністра освіти і наук С.Ніколаєнка// Освіта України.- 2007.- № 41.- 1 червня.- С. 4.

115.

Кущ Л. Вітчизняні вузи не готові до Болонського процесу// Голос України.- 2007.- № 56.- 30 березня.- С. 4.

116.

Лесик А. Євроінтеграція: слід бути реалістами// Юридичний Вісник України.- 2007.- № 4.- 27 січн. - 2 лют.- С. 2.

117.

Логинов Я. Дорогие сигареты ради евроинтеграции// Зеркало недели.- 2007.- № 14.- 14 - 20 апреля.- С. 15.

118.

Ломакина И. Открытый метод координации в образовательной политике Европейского Союза// Высшее образование в России.- 2006.- № 12.- С. 125 - 130.

119.

Медуниця Ю. Крок назустріч євроінтеграції// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 79.- 5 травня.- С. 3.

120.

Михайлик В. Кому вигідний ЄС? Майже половина жителів старої Європи не задоволена приєднанням своїх країн до Євросоюзу// Експрес.- 2007.- № 41.- 22 - 29березя.- С. 13.

121.

Мороз О. "Україна - східний сусід Європейського союзу": Виступ Голови Верховної Ради України на конференції голів парламентів країн-членів ЄС// Голос України.- 2007.- № 92.-

30 травня.- С. 3.

122.

Назарчук Л.М. Опыт формирования стратегии инновационного развития энергетики в странах Евросоюза// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 4.- С. 13 - 19.

123.

Ніколаєв Є. Вища школа студентської самостійності: Самостійна освіта і Болонський процес// Україна і світ сьогодні.- 2007.- №17.- 23-29 квітня.- С. 11.

124.

Олійник А. Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонських декларацій// Вища освіта в Україні: Теоретичний та науково-методичний часопис.- 2007.- № 1.- С. 42 - 49.

125.

Орисюк Л. Відповідність нормативно-правового акта основним засадам законодавства Європейського союзу// Юридичний журнал.- 2007.- № 1(55).- С. 29 - 30.

126.

Патола В. Студентське самоврядування в контексті Болонського процесу// Персонал Плюс.- 2007.- № 17 - 18.-

16 - 22 трав.- С. 4.

127.

Печончик Т. (О) Болонский процесс: к болонье через хутор михайловский/ Т.Печончик, А.Игнатович// Зеркало недели.- 2007.- № 14.- 14-20 апреля.- С. 14.

128.

Пугачов С. Болонський процес: перспективи і проблеми// Освіта України.- 2007.- № 13.- 16 лютого.- С. 11.

129.

Реформа вищої освіти України і Болонський процес: Розмова з міністром освіти і науки С.Ніколаєнком// Голос України.- 2007.- № 99.- 8 червня.- С. 14.

130.

Романів Є. Життя у Євросоюзі: Наші найближчі сусіди-поляки за рівнем зарплат і цінами живуть у п'ять разів краще, аніж українці// Експрес.- 2006.- № 149.-21-28 грудня.- С. 14.

131.

Рябченко В. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: деякі концептуальні зауваження// Освіта.- 2007.- № 13-14.- 21-28 бер.- С. 8 - 9.

132.

Скрипченко О.В. Навчальні системи. Традиційність розвитку і ... болонський акцент/ О.В.Скрипченко, Т.М.Лисянська// Освіта.- 2007.- № 11-12.- 7-14 берез.- С. 3.

133.

Спіріна Ю. Профспілки і болонський процес// Освіта України.- 2007.- № 13.- 16 лютого.- С. 10.

134.

Станіслав Ніколаєнко взяв участь у конференції міністрів освіти нових країн-учасниць Болонського процесу// Освіта України.- 2006.- № 96.- 29 грудня.- С. 14.

135.

Таран Ю. Становлення європейської ідентичності: геокультирний виклик євросоюзу// Політичний експерт.- 2006.-

№ 13.- квітень.- С. 42 - 45.

136.

Тауш А. Европейский союз: "град на холме" и Лиссабонская стратегия// Мировая экономика и международные отношения.- 2007.- № 3.- С. 65 - 72.

137.

Традиції Євросоюзу на кордоні Курської і Сумської областей// Діалог.- 2007.- № 17.- 3 травня.- С. 2.

138.

Ферреро-Вальднер Б. Европейскому союзу 50 лет// Зеркало недели.- 2007.- № 11.- 24 - 30 марта.- С. 4.

139.

Харчук О.О. Дія принципів міжнародного економічного права в правовій системі Європейського союзу// Часопис Київського університету права.- 2006.- № 4.- С. 155 - 160.

140.

Чалий В. Куда ведет Украину "дорожная карта" евроинтеграции/ В.Чаллий, М.Пашков// Зеркало недели.- 2007.-

№ 10.- 17 - 23 марта.- С. 5.

141.

Чернелевський Л. Удосконалення підготовки фахівців із спеціальності "Облік і аудит" у світлі Болонського процесу// Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- № 12.- С. 43 - 46.

142.

Шерр Д. Угроза энергетической безопасности: долгожданный ответ Европейского союза// Зеркало недели.- 2007.- №9.- 8-16 марта.- С.1; 3.

143.

Щербатий К. Двері Євросоюзу відкриті?// Обрій.- 2007.-

№ 9.- 8 - 14 березня.- С. 5.Усі зазначені в рекомендаційному списку видання є в бібліотеці СумДУ.

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи