European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Сторінка1/6
Дата01.07.2012
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України


Волинський державний університет імені Лесі Українки


Юридичний факультет


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки 0601 право

Спеціальність 6.060100 правознавство


2007


ІІІ – Юридичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки

Загальний опис юридичного факультету

1. Координатор ЕСТS від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету

43 021, м. Луцьк, вулиця Винниченка, буд. 30, каб. № 63.

Тел./факс +38(03322) 4-82-18,

Години прийому: понеділок – п’ятниця – 815–1615;

субота – 815–1315.

Е-mail: vdulow@ukr.net

vdulow@rambler.ru


^ 2. Структура факультету

Деканат

Декан

Якушев Ігор Михайлович

+38(03322) 4-82-18

Заступник декана по денній формі навчання

Валюх Віктор Миколайович

+38(03322) 4-04-11

+38(03322) 4-33-87

Заступник декана по заочній формі навчання

Климчук Тетяна Дмитрівна

+38(03322) 4-04-11

+38(03322) 4-33-87

Методист денної форми навчання

Сачук Світлана Миколаївна

+38(03322) 4-04-11

Методист заочної форми навчання

Фусько Наталія Володимирівна

+38(03322) 4-47-36


^ Кафедри

Кафедра теорії та історії держави і права тел. 38(03322) 4-81-77

Наливайко Володимир Сидорович

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Яцишин Михайло Михайлович

кандидат історичних наук, доцент

Куренда Лариса Денисівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Кравчук Микола Артемович

старший викладач, кандидат політичних наук

Юхимюк Ольга Михайлівна

кандидат юридичних наук, доцент

Шолкова Ольга Володимирівна

старший викладач

Книш Зоряна Ігорівна

асистент

Лаба Оксана Василівна

кандидат юридичних наук, старший викладач

Пономаренко Світлана Євгеніївна

кандидат історичних наук, доцент


^ Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

тел. 38(03322) 4-24-83

Духневич Андрій Вікторович

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Качмар Мар’ян Іванович

кандидат економічних наук, професор

Коваленко Іван Іванович

кандидат юридичних наук, доцент

Климчук Тетяна Дмитрівна

старший викладач

Шевчук Ірина Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Рутецька-Ошуркевич Олександра Іванівна

старший викладач

Нинюк Марія Антонівна

кандидат наук державного управління, доцент

Октисюк Алла Миколаївна

старший викладач, кандидат юридичних наук

Шевчук Лариса Миколаївна

старший викладач

Педик Ярослав Леонідович

асистент

Ширшикова Руслана Миколаївна

асистент


^ Кафедра кримінального права і процесу тел. 38(03322) 4-33-29


Колб Олександр Григорович

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Наливайко Володимир Сидорович

кандидат юридичних наук, доцент

Крикунов Олександр Вікторович

кандидат юридичних наук, доцент

Копетюк Микола Іванович

старший викладач

Чупринський Борис Олександрович

старший викладач

Батюк Олег Володимирович

старший викладач, кандидат юридичних наук

Кондратішина Вікторія Вікторівна

старший викладач

Фідря Юлія Олександрівна

старший викладач


^ Кафедра цивільного права і процесу тел. 38(03322) 72-01-11


Самчук-Колодяжна Зінаїда Федорівна

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Чубоха Надія Федорівна

кандидат юридичних наук, доцент

Ариванюк Тетяна Олексіївна

кандидат юридичних наук, доцент

Ковальчук Володимир Васильович

старший викладач

Качановський Віктор Валерійович

старший викладач

Старчук Оксана Володимирівна

старший викладач

Валюх Віктор Миколайович

старший викладач

Гресик Юлія Василівна

старший викладач

Денисова Галина Василівна

асистент


^ Кафедра трудового, господарського та екологічного права

тел. 38(03322) 4-74-71


Решетник Леся Петрівна

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Пилипенко Пилип Данилович

доктор юридичних наук, професор

Якушев Ігор Михайлович

кандидат юридичних наук, доцент

Духневич Андрій Вікторович

кандидат юридичних наук, доцент

Філіпович Володимир Євгенович

старший викладач

Шишута Юрій Васильович

старший викладач

Вознюк Наталія Іванівна

асистент^ Кількість студентів

Денна форма 464

Заочна форма 569


Умови для навчання

Аудиторний фонд юридичного факультету складається із 16 аудиторій. Деякі з них (зал судових засідань та криміналістична лабораторія) обладнані спеціальним устаткуванням та меблями, що дає можливість максимально наблизити студентів до реальної обстановки, у якій відбувається діяльність юриста в судовому засіданні та при проведені конкретних слідчих дій.

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права має лабораторію систематизації законодавства, основним завданням якої є підтримання в контрольному стані офіційних текстів нормативних актів та систематизація наукових праць і консультацій, необхідних для правильного тлумачення і застосування норм права. У складі кафедри кримінального права і процесу є криміналістична лабораторія, де студенти мають можливість отримати практичні навички з фотографії, дактилоскопії та інших основ криміналістики.

В структурі факультету також функціонують:

- комп’ютерний клас, приєднаний до мережі Інтернет, в якому встановлена комп’ютерна правова система ЛІГА:ЗАКОН, що поповнюється щоденно;

- бібліотека юридичної літератури з читальним залом;

- навчальний зал судових засідань, у якому проводяться практичні заняття з цивільного, кримінального, адміністративного та господарського процесів, а також ділові ігри.

При факультеті успішно діє юридична клініка "Ad Astra" (керівник – ст. викладач кафедри цивільного права і процесу Єлов В.А.), яка визнана однією з кращих не лише в Україні, але й за її межами. Студенти факультету мають можливість застосовувати на практиці знання, отримані на лекційних та практичних заняттях, спробувати свої сили в реальній ситуації, надати правову допомогу малозабезпеченим громадянам. Юридична клініка визнана базовою для підвищення кваліфікації керівників юридичних клінік інших навчальних закладів України. При факультеті успішно діє юридична клініка “Аd Аstrа” (керівник – ст. викладач кафедри цивільного права і процесу Єлов В. А.), яка визнана однією з кращих не лише в Україні, але й за її межами. Студенти факультету мають можливість застосовувати на практиці знання, отримані на лекційних та практичних заняттях, спробувати свої сили в реальній ситуації, надати правову допомогу малозабезпеченим громадянам. Юридична клініка визнана базовою для підвищення кваліфікації керівників юридичних клінік інших навчальних закладів України.


^ Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них

Факультет веде підготовку за спеціальністю “Правознавство”

Ступінь бакалавра (4 роки)


^ Основні методи та форми викладання

Вивчення навчального матеріалу відбувається згідно навчального

плану підготовки бакалавра права і передбачає різні форми засвоєння знань з навчальних дисциплін і включає як аудиторну так і самостійну та індивідуальну роботу. Понад 44 % часу відведеного для вивчення навчальних дисциплін на аудиторних заняттях, решта – це самостійна та індивідуальна робота. Основними видами аудиторної роботи студентів юридичного факультету є лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття.

Лекція – одна із основних форм проведення навчальних аудиторних занять на юридичному факультеті. Для їх проведення відведено 21,25% навчального часу. Лекційні курси, як правило, читаються викладачами університету, які мають науковий ступінь чи вчене звання з використанням наочних засобів та сучасних інформаційних технологій.

Практичні заняття – така форма навчального заняття, яка проводиться для академічної групи і при якій відбувається робота студентів у процесі якої розглядаються теоретичні положення навчальної дисципліни та формуються у студентів навички щодо реалізації правових норм, набуваються вміння володіти технікою оформлення юридичних документів, вчинення юридично значимих дій, грамотного застосування правових норм. На практичних заняттях проводиться оцінка набутих студентом знань та вмінь.

Семінарські заняття, як форма навчального процесу, проводяться шляхом дискусії за темою, наперед визначеною навчальним планом на основі підготовлених тез виступів та рефератів. На семінарських заняттях оцінюється не лише знання студентів, але й вміння формулювати і відстоювати свою позицію, вести дискусію, робити самостійні висновки.

Лабораторні заняття для студентів юридичного факультету проводяться з навчальних дисциплін “Криміналістика” та “Інформатика і комп’ютерна техніка”. На заняттях з предмету “Криміналістика” студенти під керівництвом викладача особисто проводять слідчі дії, пов'язані зі збором та дослідженням доказів (дактилоскопію, фотографію тощо). Лабораторні заняття з цього предмету проводяться у спеціально обладнаному приміщенні – криміналістичній лабораторії. Лабораторні заняття з предмету “Інформатика і комп'ютерна техніка” проводяться у комп’ютерному класі. Під час занять студенти набувають практичних навиків роботи з новими інформаційними технологіями та використання їх у професійній діяльності. Оцінки, отримані студентами на лабораторних, практичних і семінарських заняттях, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Для повного вивчення навчальних дисциплін навчальним планом передбачена індивідуальна (в обсязі близько 29,7 % часу) та самостійна (в обсязі близько 25,9 % часу) робота студента.

Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання студентами передбачених робочою програмою індивідуальних завдань під керівництвом викладача.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння знаннями у вільний від аудиторних занять час. Для студентів юридичного факультету зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою і забезпечується системою навчально-методичних і технічних засобів (методичні розробки, практикуми, лабораторія систематизації, комп'ютерний клас тощо). Навчальний матеріал, освоєний студентами в процесі самостійної підготовки є обов’язковим компонентом навчального курсу і включається для перевірки під час підсумкового контролю.

Навчальний план підготовки бакалавра права передбачає проходження навчальної і виробничої практики. Навчальну практику проходять студенти другого курсу в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Виробничу практику проходять студенти третього курсу в органах влади, підприємствах, установах, організаціях. Під час проходження виробничої практики студенти під керівництвом викладача та керівника від бази практики можуть брати участь у вирішенні конкретних юридичних справ. За результатами проходження практики студент складає залік, який підлягає диференційованій оцінці. Окрім цього студенти юридичного факультету мають можливість набути практичних навичок у юридичній клініці “Аd Astга”.

Обов’язковим компонентом навчальної діяльності студентів юридичного факультету є науково-дослідницька робота, яка передбачає набуття студентами навиків наукового пошуку, участі у дискусіях та вміння аргументовано доводити свої позиції. Результати наукової роботи проходять апробацію на студентських наукових конференціях “Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку”, які відбуваються щороку на факультеті та мають міжнародний статус, а також на конференціях, що проводяться іншими навчальними закладами України та за кордоном (Республіка Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація тощо). Результати науково-дослідницької роботи викладаються студентом у курсових роботах.

Вивчення навчальної дисципліни супроводжується поточним, що включає оцінювання конкретних тем та модульний контроль, та сесійним контролем. Сесійний контроль проводиться у формі екзамену, заліку або диференційованого заліку. Сесійному контролю підлягає обсяг навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою у терміни, встановлені навчальним планом.

По завершенню підготовки фахівця за навчальним планом підготовки бакалавра права проводиться державна атестація студента. Державна атестація студента проводиться спеціально створеною Державною екзаменаційною комісією з метою встановлення фактичної відповідності рівня кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра права. У Державній екзаменаційній комісії студенти четвертого курсу денної форми навчання складають комплексний Державний екзамен з чотирьох навчальних дисциплін: Теорія держави і права. Конституційне право. Кримінальне право. Цивільне право. Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про рівень знань та вмінь випускників та про можливість видачі їм дипломів бакалавра права.


^ Ступенева структура

Спеціальність “Правознавство”

Випускники юридичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки зі ступенем бакалавра здійснюють професійну діяльність у сфері правозастосовчої та організаційно-управлінської діяльності й можуть виконувати професійну роботу та займати посади спеціаліста державної служби, юриста, помічника судді, слідчого, адвоката, нотаріуса, нотаріуса державного, спеціаліста відділу реєстрації актів цивільного стану, декларанта, секретаря суду, судового засідання, судової колегії, юрисконсульта, судового розпорядника, організатора діловодства (державні установи), організатора діловодства (види економічної діяльності), організатора діловодства (система судочинства), інспектора митного та державного податкового інспектора.

Підготовка фахівця зі ступенем бакалавра здійснюється за державно-правовою, цивільно-правовою, кримінально-правовою, господарсько-правовою та міжнародно-правовою спеціалізаціями.

Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 11 квітня 2000 року (протокол № 26) з напряму 0601 – "Право" спеціальності 7.060101 – "Правознавство" юридичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки визнано акредитованим за ІІІ (третім) рівнем, про що видано сертифікат (серія НД-ІІІ № 035477) терміном дії до 1 липня 2010 року.

Ліцензований обсяг – 120 осіб денної форми навчання та 120 осіб заочної форми навчання (ліцензія серії АБ № 175933 від 21.10.2005 року).

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр здійснюється за навчальним планом протягом чотирьох років. До навчального плану входять п’ять циклів навчальних дисциплін: гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки, цикл вільного вибору вищого навчального закладу та цикл дисциплін вільного вибору студента. Студенти можуть обирати дисципліни у межах п’яти спеціалізацій – державно-правової, цивільно-правової, кримінально-правової, господарсько-правової та міжнародно-правової.


І курс

Назва дисципліни

О/В*

Форма контролю

1 семестр

2 семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Історія України

О

е

108

3

2


Ділова українська мова

О

е

72

2

2


Економічна теорія

О

з/е

72

2

2

72

2

2

Українська та зарубіжна культура

О

з

108

3

2


Релігієзнавство

О

з

72

2

1


Фізичне виховання

О

з

36

1

2

36

1

2

Іноземна мова (професійна)

О

з

90

2,5

2

216

6

4

Етика (загальна і правова)

О

з

72

2

2


Безпека життєдіяльності

О

з


54

1,5

1

Інформатика і комп’ютерна техніка

О

з


108

3

2

Логіка

О

е


108

3

3

Латинська мова

О

з


72

2

2

Історія держави і права України

О

е

144

4

4


Історія держави і права зарубіжних країн

О

е

180

5

5


Теорія держави і права

О

з/е

126

3,5

4

126

3,5

4

Основи римського цивільного права

О

з


108

3

3

Конституційне право України

О

е


180

5

5

Курсова робота


36

1
Всього

1080

30

28

1116

31

28


2 курс

Назва дисципліни

О/В*

Форма контролю

1 семестр

2 семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Філософія

О

е

108

3

2


Політологія

О

е

108

3

2


Фізичне виховання

О

з

36

1

2

36

1

2

Іноземна мова

О

е

54

1,5

2

36

1

2

Психологія (загальна і правова)

О

з


72

2

2

Адміністративне право України

О

е

216

6

5


Судові та правоохоронні органи

О

е

108

3

3


Цивільне право України

О

з/е

108

3

3

180

5

5

Трудове право України

О

з/е

144

4

4

108

3

3

Кримінальне право України

О

з/е

126

3,5

3

162

4,5

5

Адвокатура України

В

з

72

2

2


Основи права Європейського Союзу

В

з


126

3,5

4

Адміністративне судочинство України

В

з


126

3,5

3

Сімейне право України

В

з


72

2

2

Курсова робота


36

1
Навчальна практика


162

4,5
Всього

1080

30

28

1116

31

28


3 курс

Назва дисципліни

О/В*

Форма контролю

1 семестр

2 семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Соціологія (загальна і професійна)

О

е

108

3

2

Фізичне виховання

О

з

36

1

2

18

0,5

2
Державне право зарубіжних країн

О

е

108

3

3

Міжнародне публічне право

О

е

144

4

4

Цивільне право України

О

з/е

126

3,5

3

126

3,5

5
Цивільне процесуальне право України

О

з/е

72

2

2

180

5

5
Господарське право України

О

е

162

4,5

4

Кримінальне право України

О

з/е

126

3,5

3

126

3,5

5
Кримінально-процесуальне право України

О

з/е

108

3

3

180

5

5
Кримінологія

О

з


72

2

2
Юридична практика

В

з

72

2

2

Спецкурси

В

з


216

6

4
Курсова робота


36

1Виробнича практика


162

4,5Всього

1062

29,5

28

1116

31

28

4 курс

Назва дисципліни

О/В*

Форма контролю

1 семестр

2 семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Фізичне виховання

О

з

72

2

2


Міжнародне приватне право

О

е

144

4

4


Фінансове право України

О

з/е

108

3

3

144

4

4

Екологічне право України

О

е

126

3,5

3


Земельне право України

О

е


108

3

3

Аграрне право України

О

е


108

3

3

Право соціального захисту України

О

е

108

3

3


Господарське процесуальне право України

О

з

108

3

3


Криміналістика

О

з/е

108

3

3

108

3

3

Історія вчень про державу і право

В

е

144

4

4


Права людини: міжнародні стандарти

В

з

108

3

2


Кримінально-виконавче право України

В

з


126

3,5

3

^ Держано-правова спеціалізація

Державне управління

В

з


108

3

3

Конституційне процесуальне право

В

з


108

3

3

Спецкурс

В

з

54

1,5

1


Спецкурси

В

з


270

7,5

6

^ Цивільно-правова спеціалізація

Нотаріат в Україні

В

з


108

3

3

Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ

Вз


108

3

3

Спецкурс

В

з

54

1,5

1


Спецкурси

В

з


270

7,5

6

^ Господарсько-правова спеціалізація

Банківське та біржове право

В

з


108

3

3

Правові засади створення та діяльності господарських товариств

Вз


108

3

3

Спецкурс

В

з

54

1,5

1


Спецкурси

В

з


270

7,5

6

^ Кримінально-правова спеціалізація

Попередження правопорушень в місцях позбавлення волі

Вз


108

3

3

Загальні засади призначення покарань

В


з


108

3

3

Спецкурс

В

з

54

1,5

1


Спецкурси

В

з


270

7,5

6

^ Міжнародно-правова спеціалізація

Законодавство про вибори

В

з


108

3

3

Правові системи сучасності

В

з


108

3

3

Спецкурс

В

з

54

1,5

1


Спецкурси

В

з


270

7,5

6

Курсова робота

36

1

Всього

1116

31

28^ Дисципліна: Історія держави і права України

Кафедра теорії та історії держави і права

Семестр 1

Кількість годин аудиторної роботи – 70 (з них лекційні заняття – 38; практичні – 32.)

Мета курсу: опанування інструментарієм науки історії держави і права України, вивчення загальних закономірностей виникнення і розвитку держави і права України, починаючи з давніх часів і завершуючи сучасним періодом розбудови держави та формування її правової системи.

^ Загальний опис курсу

Змістовий модуль І. Рабовласницькі державні утворення і право на території сучасної України (середина І тис. до н. е. – V ст. н. е.). Становлення і розвиток держави і права Київської Русі. Держава і право феодально роздробленої Русі. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV – перша половина XVII ст.). Створення української національної держави та обмеження її суверенітету у другій половині XVII ст. Суспільно-політичний лад і право України в період наступу на її автономію (XVIIІ ст.). Суспільно-політичний лад і право України після ліквідації української державності (перша половина ХІХ ст.). Суспільно-політичний лад і право України в період утвердження і розвитку капіталізму (друга половина ХІХ ст.). Суспільно-політичний лад і право України (початок ХХ ст. – липень 1914 р.). Суспільно-політичний лад і право України у період Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.).

^ Змістовий модуль ІІ. Суспільно-політичний лад і право України після перемоги Лютневої демократичної революції (лютий – жовтень 1917 р.). Українська національна державність (листопад 1917 – 1920 рр.). Держава і право України в умовах нової економічної політики (1921 – 1929 рр.). Держава і право України в період тоталітарно-репресивного режиму (1929 – 1941 рр.). Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.). Держава і право України в перші повоєнні роки (1945 – середина 1950-х рр.). Держава і право України в період десталінізації (друга половина 195о – перша половина 60-х рр.). Держава і право України в період уповільнення темпів суспільного розвитку і застою (середина 1960-х – середина 1980-х рр.). Держава і право України в період перебудови (1986 –1991 рр.). Розбудова Української держави.

^ Результати навчання: знати стан основних проблем науки історії держави і права України; предмет і метод навчальної дисципліни та науки історії держави і права України; суспільний лад на різних етапах становлення української державності; систему органів влади й управління, суду на території сучасної України, починаючи з VI століття і до наших днів; джерела права України; перешкоди і проблеми, які виникають на шляху будівництва української державності; історію кодифікації права України.

Уміти використовувати історичний досвід української держави і права у практичній професійній діяльності; використовувати принцип історизму в аналізі та використанні правових актів і суспільних процесів, що відбуваються в Україні; самостійно робити науково обґрунтовані прогнози розвитку суспільно-політичного життя України на основі історико-правових знань.

Бібліографія

1. Історія держави і права України: Підручник. – У 2-х т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. – Том 1. – Кол. авторів: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. – К.: Ін Юре, 2000. – 648 с.

2. 1. Історія держави і права України: Підручник. – У 2-х т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. – Том 2. – Кол. авторів: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. – К.: Ін Юре, 2000. – 580 с.

3. Капелюшний В. П., Кудін С. В. Історія держави і права України: Навч. посіб. в схемах, таблицях і визначеннях основних термінів. – К.: Олан, 2001. – 224 с.


Дисципліна: Історія держави і права зарубіжних країн

Кафедра теорії та історії держави і права

Семестр 1

Кількість годин аудиторної роботи – 90 (з них лекційні заняття – 50; практичні – 40).

^ Мета курсу: опанування інструментарієм науки загальної історії держави і права, вивчення загальних закономірностей виникнення і розвитку державних та правових інститутів, починаючи з давніх часів і завершуючи сучасним періодом розбудови держави, політичних і правових структур сучасності.

^ Загальний опис курсу

Змістовий модуль 1. Держава і право в найдавніші часи та середні віки.

Утворення та розвиток держави в Стародавньому Єгипті. Утворення Вавілонської держави. Суспільний устрій та державний лад. Основні закономірності виникнення та розвитку права Стародавнього Сходу.

Рабовласницькі держава і право в Стародавній Греції. Держава та право Стародавнього Риму. Суспільний устрій та державний лад Риму в період Республіки. Поділ імперії на Західну та Східну. Падіння Західної Римської імперії. Основні етапи в розвитку римського права. Джерела права в період республіки та імперії.

Ранньофеодальна держава і право франків. Феодальна держава і право у Франції. Держава і право феодальної Англії. Держава і право феодальної Німеччини. Римсько-католицька церква і канонічне право. Середньовічне місто. Міське право. Держава і право Візантії. Феодальна держава і право в західних та південних слов’ян. Держава і право феодальної Росії (до середини XIX ст.). Феодальні держава і право в країнах Сходу.

Змістовий модуль 2. Держава і право Нового та новітнього часу.

Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Англії. Держава і право США. Буржуазна держава і право Франції до 1871 р. Держава і право Німеччини у XIX ст. Держава і право Японії (XIX — поч. XX ст.). Держава і право Росії в пореформений період. Розвиток держави і права в Латинській Америці. Держава і право США у XX ст. Держава і право Великобританії у XX ст. Держава і право Франції новітнього періоду. Держава і право Німеччини у XX ст. Держава і право Італії у новітній час.

Держава і право СРСР. Виникнення та розвиток національних держав у Європі після І світової війни. Розпад колоніальних імперій і утворення незалежних держав після другої світової війни.

^ Результати навчання. Студент має знати предмет і метод історії держави і права зарубіжних країн та сучасний стан проблем науки; розвиток суспільного ладу на різних етапах зарубіжної історії; систему органів влади і управління в країнах Стародавнього світу, середніх віків, Нового і Новітнього часу; основні джерела рабовласницького, феодального та буржуазного права; державно-правові інститути в країнах Європи, Азії, Африки, Північної та Латинської Америки; принципи континентальної та англосаксонської системи права; структура судових органів, поліцейської служби.

Уміти використовувати суспільно-політичний досвід всесвітньої історії у побудові сучасної держави; аналізувати законодавчі акти; використовувати в практичній діяльності знання основних принципів континентальної та англосаксонської систем права; робити правильні прогнози розвитку сучасного суспільно-політичного життя; систематизувати та узагальнювати сучасний досвід державно-правового будівництва зарубіжних країн; аналізувати практику діяльності державних органів зарубіжних країн.

Бібліографія

1. Бостан Л. М., Бостан С. К. Держава і право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.

2. Всемирная история в 10 т. – М.: Госполитиздат – Соцэкгиз. – 1955 – 1965 гг.

3. История государства и права зарубежных стран. / Учебн. для вузов. В 2-х ч. Ч. 1. Под. общ. ред. О. А. Жидкова, И. А. Крашенниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Норма, 2004. – 624 с.

4. История государства и права зарубежных стран. / Учебн. для вузов. В 2-х ч. Ч. 2. Под. общ. ред. О. А. Жидкова, И. А. Крашенниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Норма, 2004. – 720 с.

5. Історія середніх віків / Під. ред. В. Ф. Семенова. – К., 1975. – 526 с.

6. Історія південних і західних слов’ян. Підручник для державних університетів. – К.: Рад. Школа, 1959. – 558 с.

7. Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 464 с.

8. Хрестоматія з історії середніх віків. Упоряди. Г. І. Під луцький. – К.: Рад. школа, 1972.– Т. 2. – 144 с.


Дисципліна: Теорія держави і права


Кафедра теорії та історії держави і права

Семестр 1, 2

Кількість годин аудиторної роботи – 126 (з них лекційні заняття – 74; практичні – 52.)

^ Мета курсу: метою вивчення дисципліни “Теорія держави і права” є формування у студентів першого курсу юридичного факультету цілісних уявлень про державно-правові явища з тим, щоб використати одержані знання для поглибленого вивчення окремих галузей права та відповідних галузей законодавства.

^ Загальний опис курсу

Об’єктом вивчення дисципліни є питання, що стосуються загального вчення про державу і право: їх сутності, форм, механізму, поняття і основних рис правової держави, загального вчення про право, його принципів, місця в системі інших соціальних норм, правотворчості, реалізації, застосування норм права, дії нормативно-правових актів в часі, просторі і за колом осіб, тлумачення правових норм, правовідносини, характеристики правомірної поведінки, правопорушення юридичної відповідальності, законності, правопорядку і державної дисципліни.

Предметом вивчення дисципліни є загально теоретичні аспекти функціонування сучасної соціально-орієнтованої демократичної держави і системи права стосовно України, закономірності розвитку державно-правових явищ, форми і методи застосування загальних положень державно-правової науки в юридичній практиці.

Змістовий модуль 1: Загальна теорія держави
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти...
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти...
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи