Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114 icon

Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114
Скачати 69.97 Kb.
НазваЛ. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114
Дата01.07.2012
Розмір69.97 Kb.
ТипДокументи

Публікації співробітників Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка за 2011 рік

 1. Довідкові видання; 1. Перелік насіння, яке пропонує на обмін ботанічний сад ЛНУ ім. І. Франка у 2010 – 2011 році / За ред. А. Прокопіва // А. Прокопів, М. Конопада, Л. Борсукевич, Н. Луцишин, М. Могиляк та ін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 34 с.

 2. Щерба О. Б. Каталог деревних рослин Ботанічного саду ЛНУ ім. І.Франка / О.Б.Щерба, М. О.Щербина, Г. В.Тимчишин, А. І. Прокопів, Т. М. Мицко, І. В.Семенюк, Р. В. Кармазін - Львів. Видавничий центр Львів. ун-ту. – 2010. – 74 с.

 3. Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України / колектив авторів / Довідковий посібник / За ред. А. П. Лебеди. – К.: Академперіодика, 2011. -184 с.
 1. Статті:

Статті у виданнях ІSІ:

 1. Борсукевич Л. М. Сингенетичні зміни вищої водної рослинності басейнів верхніх течій Дністра, Прута та Західного Бугу / Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 107 – 114.

 2. Борсукевич Л. М. Нові місцезнаходження Glyceria declinata Brйb. в Українських Карпатах / Л. М. Борсукевич, К. М. Данилюк // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №5. – С. 694 – 699.

 3. Борсукевич Л. М., Данилюк К. М. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) у Ґорґанах (Українські Карпати) / Л. М. Борсукевич, К. М. Данилюк // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №1. – С. 205 – 208.

 4. Данилик І. М. Нове місцезнаходження Оphrys apifera Нuds. (Оrchidaceae) в Україні / Данилик І. М., Л. М. Борсукевич // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №1. – С. 58-64.

 5. Кобів Ю. Й. Типи і причини раритетності на прикладі видів рослин Українських Карпат / Ю. Й. Кобів // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, № 6. – С. 832 – 844.

 6. Кобів Ю. Й. Периферійні популяції рідкісних видів рослин Українських Карпат / Ю. Й. Кобів // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, № 5. – С. 655 – 668.

 7. Могиляк М. Г. Насіннєве розмноження Dianthus deltoides L. (Caryophyllaceae) за впливу ультранизьких температур / М. Г. Могиляк, Е. Р. Арапетьян // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2011. – Вип. 56. – С. 55 – 59.

 8. Сосновський Є. Членистоногі-фітофаги фікусів (Ficus L., Moraceae Link) в оранжерейній культурі Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка / Є. Сосновський, А. Прокопів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 203 – 207.


Статті у зарубіжних фахових виданнях:

 1. M. Khokhla. Sugar - lowering effects of Galega officinalis L. / M. Khokhla, G. Kleveta, A. Kotyk, M. Skybitska, J. Chajka, N. Sybirna // Pharmacia (Sectio DDD). - 2010. - Vol. XXIII, №4 (21). - Р.177-182.

 2. Prokopiv A. Structural adaptation trends of high mountain plants of the Ukrainian Carpathians / A. Prokopiv // Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zajac on the 70th anniversary of his birth / Edited by Bogdan Zemanek. – Institute of botany, Jagiellonian University, Cracow 2011. – P. 193 – 200.


Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Волощук М. Особливості формування життєвої форми Rododendron myrtifolium Schott et Kotschy в Українських Карпатах / М. Волощук, А. Прокопів // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2011. – Том 5, № 1. – С. 149 – 158.

 2. Прокопів А. І. Біогеографічні зв’язки та особливості формування пагонової системи Lilium martagon L. / А. І. Прокопів // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16, вип. 2. – С. 20 – 23.

 3. Сосновський Є. В. Членистоногі-фітофаги у захищеному ґрунті Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка / Є. В.Сосновський, А. І. Прокопів // Інтродукція рослин – 2010. – № 4. – С. 81-92.

 4. Арапетьян Е. Р. Вплив кріозберігання нв життєздатність насіння Alyssum gmelinii Jord. (Brassicaceae) / Е. Р. Арапетьян, Л.М. Борсукевич // Наук. вісн. НЛТУУ. – 2010. – Вип. 20.16. – С. 115 –117.

 5. Тимчишин Г. Репродуктивний потенціал представників роду Rhododendron L. в умовах культури / Г. Тимчишин // Інтродукція рослин. – 2011. – № 3. – С. 72 – 77.

 6. Хохла М. Р. Аналіз змін показників кислотного гемолізу еритроцитів щурів за умов експериментального цукрового діабету та введення препарату Галеги лікарської (Galega officinalis L.) / М. Хохла, Г. Клевета, З. Соліляк, Я. Чайка, М. Скибіцька, Н. Сибірна // Медична та клінічна хімія. - 2011. - Т. 9, № 4. – С. 28 – 33.


Статті у інших вітчизняних виданнях:


 1. Прокопів А. І. Козій Григорій Васильович / А. І. Прокопів, Р. В.Гулько / Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853-2009. – Львів, Наутілус, 2009. С.230 231.
 1. Тези доповідей:

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

 1. Бено Ю. Порівняльний аналіз дії постійного магнітного поля на схожість насіння лікарських рослин / Ю. Бено, М. Дика, К. Скварко // VIІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : зб. тез (Львів, 5-8 квітня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 6 – 7.

 2. Бено Ю. Біометричний аналіз ростових процесів у Foeniculum vulgaris Mill. за дії постійного магнітного поля / Ю. Бено, М. Дика, К. Скварко // Тез. доп. V з’їзу Укр. біофіз. тов-ва (Луцьк, 22-25 червня 2011 р.). Луцьк, 2011. – С. 19 – 20.

 3. Борсукевич Л. М. Растительность озер-стариц некоторых равнинных рек Западных регионов Украины / Л. М. Борсукевич // Озерные экосистемы: Биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды: Тез. IV Междунар. науч. конф., Минск-Нарочь, 12-17 сент. 2011 г. – Минск, 2011. – С. 50-51.

 4. Борсукевич Л. М. Typhetum shuttleworthii Soу 1927 – новый синтаксон для Украинских Карпат / Л. М. Борсукевич // Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: матер. Всеросс. науч. конф. с междунар. участием, Санкт-Петербург, 20-24 сентября 2011 г. – СПб, 2011. – С. 38.

 5. Борсукевич Л. М. Нові дані щодо поширення Potamogeton pusillus L. та Potamogeton berchtoldii Fieb. у Карпатському регіоні та на прилеглих територіях / Л. М. Борсукевич // Матер. XIII з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 32.

 6. Борсукевич Л. М. Helictotricho planiculmes-Nardetum strictae Grebenљčicov et al. ex Љomљбk 1971 – нова асоціація для Українських Карпат / Л. М. Борсукевич, К. М. Данилюк // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матер. міжнар. конф. молодих учених, м. Березне, 9-13 серпня 2011 р. – К., 2011. – С. 93-95.

 7. Борсукевич Л. М. Iнтродукція Carex davalliana Smith (Cyperaceae) в ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка / Л. М. Борсукевич, І. М. Данилик, С. В. Ізместьєва, С. Л. Середницька // Відновлення порушених природних екосистем: Матер. ІV міжнар. наук. конф., Донецьк, 18-21 жовтня 2011 р. – Донецьк, 2011. – С. 69-71.

 8. Гнатишин З. Систематичне положення, біогеографія та репродуктивна здатність плодових тропічних та субтропічних рослин Ботанічного саду ЛНУ ім. І. Франка / З. Гнатишин, Н. Луцишин // VІІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології" : зб. тез, 5-8 квітня 2011 р. – Львів, 2011. – С. 82.

 9. Кобів Ю. Й. Роль придатних мікрооселищ у самовідновленні популяцій рідкісних видів рослин Українських Карпат / Ю. Й. Кобів // Матер. XIII з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011р., м. Львів). – Львів, 2011. – С.212.

 10. Прокопив А. И. Эколого-морфологические особенности стелющихся древесных растений высокогорья Украинских Карпaт / А. И. Прокопив // Биологические музеи: роль и место в научно-образовательном пространстве: матер. докладов Междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 80-летию Дагестанского государственного университета и 45-летию биологического музея ДГУ, Махачкала, 19-20 июня 2011г. – Махачкала: Изд. ДГУ 2011. – С. 121 – 124.

 11. Прокопів А. І. Пристосувальні реакції високогірних рослин / А. І. Прокопів // Стaровинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття рослин та охорони історико-культурної спадщини: матер. Міжнар. наук. конф., присв. 215–річниці від заснування Національного дендрологічного парку “Софіївка” НАН України, Умань 5-7 жовтня 2011р. – Умань, 2011. – С. 183 – 185.

 12. Сосновский Е. В. Разнообразие членистоногих-фитофагов на растениях различных таксонов в условиях защищенного гранта / Е. В. Сосновский // Матер. междунар. науч.-практ. конф. “Интегрированная система защиты растений: стратегия и тактика”, 5-8 июля 2011 г. – Минск, 2011. – С. 896 – 899.

 13. Сосновський Є. Сучасні погляди на систему роду Ficus L. (Moraceae Link) / Є. Сосновський, А. Прокопів // VІІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології" : зб. тез, 5-8 квітня 2011 р. – Львів, 2011. – С. 85.

 14. Сосновський Є. В. Борошнисті червці (Hemiptera: Pseudococcidae) – фітофаги оранжерейних рослин у Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка / Є. В. Сосновський // Матер. ІІ міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених “Фундаментальні та прикладні дослідження в біології”, 19-22 вересня 2011 р. – Донецьк, 2011. – С. 167-168.

 15. Федоровськая Я.А. Коллекция рода Iris L. Ботанического сада Львовского национального университета им. И.Франко / Я. А. Федоровская, А. И. Прокопив / Матер. 2-го Московского междунар. симпозиума по роду Ирис “Iris-2011”, Москва, 14-17 июня 2011 г. / Отв. Ред. Новиков В.С. – М.: МАКС Пресс, 2011. – С. 230-232.

 16. Чумак П. Я. Распространение и эколого-морфологические особенности Frankliniella occidentalis Pergande в защищенном грунте Украины / П. Я. Чумак, Е. В. Сосновский // Матер. Всерос. науч. конф. с междунар. уч., посв. 80-летию со дня рожд. акад. Л.Н. Андреева “Ботанические сады в современном мире: теоретические и прикладный исследования”, 5-7 июля 2011 г. – М., 2011. – С. 729 – 732.

 17. Borsukevych L. Diversity dry grasslands Calluno-Ulicetea class of the Ukrainian Karpaty – a preliminary overview on syntaxonomy and biodiversity / Borsukevych L., Danyluk K. // Dry grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management: Abstracts of 8th European Dry Grassland Meeting: Uman’, Ukraine, 13-17 June 2011. – P. 11.

 18. Borsukiewicz L. Rozmieszczenie i wymagania ekologiczne zagrożonych gatunkуw rodzaju Potamogeton L. w Ukraińskich Karpatach i obszarach przyległych / L. Borsukiewicz // Ekologiczne problemy XXI wieku: II Międzynar. konf. naukowa (Warszawa, 28 października 2011). – Warszawa, 2011. – S. 71.


Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

 1. Могиляк М. Г. Інтродукційне вивчення Veronica hololeuca Juz. (Scrophulariaceaе) / М. Могиляк, М. Скибіцька // Матер. XIII з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 385.

 2. Прокопів А. І. Пристосування рослин до умов життя у високогір’ї / А. І. Прокопів // Матер. XIII з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 159.

 3. Скварко К. О. Порівняльний аналіз ефективності фотоактивації насіння високогірних рослин / К. О. Скварко, О. П. Кальмук // Матер. ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (Львів, 19 – 23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 460

 4. Скибіцька М. І. Біологічні особливості Galega officinalis L. ex situ / М. Скибіцька, З. Комир, Н. Сибірна // Матер. XIII з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 229.

 5. Сосновський Є. В. Членистоногі-фітофаги як консорти рослин роду Ficus L. (Moraceae Link) / Є. В. Сосновський // Матер. ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 169.

 6. Хохла М. Р. Можливості використання екстракту Галеги лікарської (Galega officinalis L.) в якості антидіабетичного засобу / М. Хохла, Г. Клевета, М. Скибіцька, А. Котик, Я. Чайка, Н. Сибірна // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2011. - № 4. - С. 94 – 95.

Схожі:

Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114 iconЛ. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103
Перелік насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад загальнодержавного значення Львівського національного університету імені Івана...
Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114 iconВісник львів. Ун-ту visnyk LVIV univ сер прикл матем. інформ. Ser. Appl. Math. Comp. Sci. 2001. Вип C.9 2001. No. P.9
Викладену методику застосовано для гідрологічних досліджень на території Львівщини
Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114 iconМ. Львів – 2010 Загальна частина
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114 iconМогиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр
Закінчила біол ф-т Львів ун-ту (1975), аспірантуру нді землеробства І тваринництва зах регіону уаан (1990). У 1975-78 мол наук співроб....
Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114 iconВісник львів. Ун-ту visnyk LVIV univ сер прикл матем. інформ. Ser. Appl. Math. Comp. Sci. 2002. Вип C.6 2002. No. P.6
В багатьох випадках зі збільшенням точності на порядок кількість ітерацій зростає незначно. Однак з’ясовано, що задана точність суттєво...
Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114 iconВісник львів. Ун-ту visnyk LVIV univ сер прикл матем. інформ. Ser. Appl. Math. Comp. Sci. 2001. Вип C.1 2001. No. P.1
Для усунення похибок апроксимації запропоновано використати алгоритм заповнення внутрішніх стоків. Сформована таким способом безстокова...
Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114 iconСумського державного педагогічного університету
Корнус А. О., канд геогр наук., доц. (відповідальний секретар); Нешатаєв Б. М., докт геогр наук, проф.; Злобін Ю. А., докт біол наук,...
Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114 iconВісник львів. Ун-ту visnyk LVIV univ сер прикл матем. інформ. Ser. Appl. Math. Comp. Sci. 2001. Вип C.7 2001. No. P.7
Запропоновано нелінійні апроксимаційні моделі зображення фізичних процесів у вигляді найкращого чебишовського нелінійного наближення...
Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114 iconВісник львів. Ун-ту visnyk LVIV univ сер прикл матем. інформ. Ser. Appl. Math. Comp. Sci. 2001. Вип C.8 2001. No. P.8
Використано процедуру дискретизації Гальоркіна по відношенню до еволюційної варіаційної задачі мігрування. Вибір базисних функцій...
Л. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114 iconПодаткові злочини
Лисенко В. В. Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків / / Вісн. Ун-ту внутр справ. 1997....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи