Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та
Скачати 256.98 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та
Дата01.07.2012
Розмір256.98 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки
до виконання розрахунково-графічного завдання та контролю самостійної роботи з дисципліни „Організація виробництва на підприємствах міського господарства”
(для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.050200 - „Менеджмент організацій”)

Харків   ХНАМГ   2007

УДК 338.4

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та контролю самостійної роботи студентів з дисципліни „Організація виробництва на підприємствах міського господарства” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.050200   „Менеджмент організацій”)./Укл.: Карлова О.А., Кондратенко Н.О – Харків ХНАМГ, 2007.  23 с.


У вказівках до виконання розрахунково-графічного завдання розкрито основні етапи розрахунків, що виникають при виконанні практичних завдань та самостійної роботи студентів з дисципліни „Організація виробництва на підприємствах міського господарства”. Детально висвітлений механізм функціонування міського комунального комплексу, організації виробництва на галузевих підприємствах міського господарства.

Розраховані на студентів економічних спеціальностей і менеджменту в міському господарстві.


Рецензент: доц., к. е. н. В.В Величко


Укладачі: О.А.Карлова

Н.О.Кондратенко


Рекомендовано кафедрою менеджменту та маркетингу

в міському господарстві,

протокол від 28. 08. 2006р. № 1.


Вступ

Міське господарство є складним об'єктом управління, що має в комплексі різні за галузевим забарвленням, характером господарської діяльності й підлеглості підрозділи, які надають населенню житлові і комунальні послуги. Робота міських комунальних служб і виробництва послуг схильна до сезонних коливань попиту й пропозиції. Вона знаходиться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності міського господарства як галузі народного господарства країни, з іншими його галузями, з діючими системами планування, фінансування і матеріально-технічного постачання.

Згідно з навчальним планом студенти спеціальності 6.050200   “Менеджмент організацій“ (“Менеджмент у міському господарстві”) факультету менеджменту вивчають дисципліну “Організація виробництва на підприємствах міського господарства”. Ця дисципліна належить до вибіркових, спеціалізовано-управлінських і має на меті озброїти майбутніх спеціалістів сучасними знаннями з організації системи керування підприємствами (об’єднаннями) основних галузей житлово-комунального господарства. Вона дозволяє виявити загальні тенденції розвитку організації виробництва в ринкових умовах, розвинути творчий підхід студентів до вивчення теоретичних питань.

З розвитком сучасних технологій та погіршенням зовнішніх зв’язків у міському господарстві потрібен сучасний системний підхід до організації виробництва і управління. Раціональна модель організації і управління виробництвом у галузевих підрозділах є методологічною основою формування великих організаційних структур, проведення передпроектних досліджень, техніко-економічних розрахунків.

Оплата праці є однією з найважливіших складових успішної діяльності підприємства. Для обліку якості праці насамперед необхідно враховувати її складність, тобто кваліфікацію праці.

Завдання


Складність праці різниться у робітників різних професій. Для встановлення кількісної залежності у витратах праці необхідно визначити, наскільки один вид праці складніше від іншого.

Професія визначає здатність виконувати певний вид роботи. На підприємствах водопостачання та водовідведення зайнято понад 100 різних професій   від слюсаря до програміста АСУ. Всих їх класифікують відповідно до професійних груп: керівники, начальники, майстри, головні фахівці, провідні спеціалісти, службовці та ін.

1. Керівники — професії, пов'язані з керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності й видів діяльності.

2. Професіонали — професії, що передбачають високий рівень знання з фізичних, математичних, технічних, біологічних, гуманітарних наук.

3. Фахівці — професії, що передбачають знання в одній чи більше галузях природознавчих, технічних або гуманітарних наук.

4. Технічні службовці—- професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження чи відновлення інформації та проведення обчислень (виконання секретарських обов'язків, робота на комп’ютерах, запис та опрацювання цифрових даних чи обслуговування клієнтів).

5. Кваліфіковані робітники з інструментом — професії, що передбачають знання, необхідні для обрання способів використання матеріалів чи інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик і призначення кінцевої продукції.

6. Оператори і складальники устаткування й машин — професії, що передбачають знання, необхідні для експлуатації та нагляду за роботою устаткування чи машин, у тому числі високоавтоматизованих.

7. Найпростіші професії потребують знань для виконання простих завдань з використанням ручних інструментів, у деяких випадках із значними фізичними зусиллями. Для виконання низькокваліфікованих робіт достатньо неповної середньої освіти.

Кваліфікація — здатність виконувати завдання й обов'язки відповідної роботи. Кваліфікаційний рівень виконуваних робіт і рівень кваліфікації (розряд) робітників встановлює тарифно-кваліфікаційний довідник. Він наводить виробничі характеристики робіт, поділяє їх на групи-розряди залежно від ступеня складності, точності й відповідальності робіт, визначає кваліфікаційні характеристики робітників різноманітних професій і розрядів, встановлює коло й обсяг їхніх знань та умінь, перераховує роботи, які вони повинні вміти виконувати самостійно.

Ця нормативна база слугує основою розрахунку планової чисельності й оплати праці персоналу підприємства.


^ Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання

Розрахувати заробітну плату трьох вантажників, у складі бригади з розвантаження вугілля. За наявними даними визначити загальний заробіток бригади й заробіток окремо кожного робітника при таких формах оплати праці:

а) проста відрядна;

б) відрядно-прогресивна;

в) відрядно-преміальна.

Зробити висновки.

Додаткові дані (для всіх варіантів)

 1. Тарифна ставка робітника І розряду – 3,46 грн. / год.

 2. Тривалість зміни – 8 годин (tзм).

 3. Кількість робочих днів у місяці – 22 дні (tміс).

 4. При виконанні місячної норми виробітку – премія 15 % до заробітку бригади при простій відрядній формі оплати праці.

 5. За кожний відсоток перевиконання місячної норми виробітку – 1,5 % до премії до заробітку при простій відрядній формі оплати праці.

Тарифний розряд (ТР)

Тарифний коефіцієнт (К)

І

1

ІІ

1,13

ІІІ

1,29

ІV

1,50

V

1,732,0

Вихідні дані наведені у додатку 1.

^ Методичні вказівки до виконання завдання

Для виконання завдання необхідно вивчити сутність бригадної системи оплати праці, методику розрахунку заробітку бригади і розподіл його
між членами бригади.

При простій відрядній формі оплати праці заробіток бригади визначають за формулою

,

(1)

де

^ О – обсяг розвантаження вугілля, який планують;

R – відрядна розцінка, грн. / год.

Відрядну розцінку визначають за формулою:

,

(2)

де

Нчас. – норма часу на розвантаження вугілля, год./ т;

– тарифна ставка робітника І –го розряду;

Кср. – середній тарифний коефіцієнт.

Норму часу роботи бригади визначають за формулою

,

(3)

де

tзм. – тривалість зміни, год.;

nбр. – чисельність бригади, чол.;

Нвир.зм.   норма виробітки бригади за зміну, т.

Заробіток кожного члена бригади (з урахуванням відпрацьованого часу і тарифного коефіцієнта) розраховують за формулою

,

(4)

де

tpi –кількість робочого часу і-го робітника;

Кі – тарифний коефіцієнт і-го робітника;

– сума тарифо-годин членів бригади.

При відрядно-прогресивній формі оплати праці заробіток бригади визначають за формулою

,

(5)

де

^ Б – база для нарахування прогресивної доплати (приймають на рівні місячної норми виробітку);

R – відрядна розцінка, грн. / т;

О – обсяг розвантаження вугілля, т;

Кпрогр.  –  коефіцієнт прогресивності (залежить від відсотків перевиконання роботи).

Перевиконання роботи розраховується за формулою

.

(6)

Заробіток кожного члена бригади (з урахуванням відпрацьованого часу
і тарифного коефіцієнта) розраховують аналогічно як при простій відрядній формі оплати праці.

При відрядно-преміальній формі оплати праці заробіток бригади визначають за формулою

,

(7)

де

Пдоп.   преміальна доплата (залежить від рівня перевиконання).

Заробіток кожного члена бригади розраховують аналогічно як при простій відрядній формі оплати праці.

Додаток 1

Вихідні дані для виконання розрахунково-графічного завдання

Номер варіанта

Тарифний розряд робітників

Кількість робочого часу, год.

Обсяг розвантаження вугілля, тис. т

Норма виробітки бригади
за зміну,
т

Коефіцієнт збільшення
прямої відрядної розцінки
при перевиконанні

1

2

3

1

2

3

до 10 %

до 20 %

до 30 %

більше за 30 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

II

II

III

170

172

176

19,8

280

1,2

1,4

1,65

2

2

II

III

IV

162

170

175

20,3

285

1,2

1,35

1,7

2

3

III

II

II

171

169

166

19,9

290

1,25

1,4

1,7

2

4

IV

III

II

172

168

167

21,2

295

1,2

1,5

1,75

2

5

II

IV

II

173

165

168

21,5

300

1,25

1,4

1,7

2,1

6

III

III

IV

174

169

169

22,7

305

1,2

1,4

1,7

2

7

II

III

II

175

172

170

25,4

310

1,25

1,4

1,7

2

8

III

IV

IV

169

174

171

23,6

315

1,2

1,4

1,65

2

9

II

IV

III

168

173

172

24,5

320

1,25

1,45

1,7

2

10

III

IV

IV

167

170

173

23,9

325

1,2

1,35

1,7

2


Контрольні запитання до РГЗ

 1. Дати визначення заробітної плати.

 2. Які форми оплати праці ви знаєте?

 3. Основні завдання з заробітної плати.

 4. Особливості організації заробітної плати на підприємствах міського господарства.

 5. Роль тарифної системи в організації заробітної плати.

 6. Форми й системи заробітної плати, які використовуються на підприємствах міського господарства.

 7. Система і джерела використання премій окремих категорій робітників на підприємствах міського господарства.

 8. Як здійснюють заробітну плату експлуатаційного персоналу?

 9. Як здійснюють заробітну плату робітникам, що виконують ремонтні роботи?

 10. Як здійснюють заробітну плату інженерних працівників на підприємствах міського господарства?

 11. Охарактеризуйте принципи преміальної системи на підприємствах міського господарства.

Тестові завдання з контролю самостійної роботи студентів


1.Для житлово-комунальних послуг характерні:

а) соціальна значущість;

б) низька змінюваність іншими послугами;

в) приналежність до групи життєзабезпечення;

г) усі відповіді правильні.


2.Істотною особливістю галузі є прояв негативних наслідків:

а) монопольного положення підприємств;

б) олігопольного положення підприємств;

в) конкурентно-спроможного положення підприємств;

г) комерційного положення підприємств.


3.За призначенням послуг, що надаються, комунальні підприємства можна розділити на групи, які задовольняють:

а) індивідуальні та потреби промислових підприємств;

б) індивідуальні та потреби комунальних підприємств;

в) індивідуальні та потреби промислових підприємств, а також організацій всіх форм власності й напрямів діяльності;

г) індивідуальні та потреби міського транспорту.


4.До міського господарства відносяться:

а) житлово-комунальне господарство;

б) міський транспорт;

в) служби будівництва;

г) усі відповіді правильні.


5. За характером послуг, що надають, комунальні підприємства поділяють на три групи:

а) санітарно-технічні, енергетичні, транспортні;

б) екологічні, енергетичні, транспортні;

в) санітарно-технічні, енергетичні, електричні;

г) санітарно-технічні, соціальні, транспортні.


6. Найважливіші показники, що характеризують техніко-економічну ефективність технологічного процесу:

а) питома витрата сировини;

б) кількість та якість продукції;

в) Інтенсивність процесу;

г) усі відповіді правильні.


7. Джерелами водопостачання можуть бути:

а) стічні води;

б) поверхневі водоймища;

в) море;

г) озера.


8.Вибір місця забору води і місцеположення водоприймальної споруди, визначають:

а) мер міста;

б) населення;

в)санітарні норми;

г) підприємства водопостачання.


9.До споживачів, які користуються міським водопроводом відносяться:

а) комунально-побутові підприємства;

б) населення;

в)транспортні підприємства;

г) усі відповіді правильні.


10.До комплексу системи водопостачання, відносять такі споруди:

а) водоочисні, водозабірні, насосні станції, колодязі;

б) насосні станції, водозабірні, водоочисні , трубопроводи;

в) водоочисні, водозабірні, насосні станції;

г) водоочисні, водозабірні.


11.Організація, з точки зору виробника   це:

а) координація та оптимізація в часі й просторі всіх трудових і матеріальних елементів виробництва з метою випуску в певні строки необхідної споживачам продукції чи послуг;

б) умови для найефективнішого використання робочої сили, предметів праці й техніки в процесі виробництва послуг;

в) сприяння підвищенню результативності праці;

г) усі відповіді неправильні.


12.Організація виробництва – це:

а) спосіб вибору, розподілу і кооперування елементів виробництва для досягнення поставлених цілей при мінімальних затратах ресурсів;

б) сукупність правил, процесів, дій, що забезпечують форму поєднання праці і речових елементів виробництва з метою підвищення його ефективності та збільшення прибутку;

в) одна з основних функцій управління – це створення і удосконалення системи, підтримка порядку в її функціонуванні;

г) усі відповіді правильні.


13.Організація виробництва на підприємстві житлово — комунального господарства це сукупність:

а) технології;

б) кадрової політики;

в) координування процесів;

г) контролю.


14.До системи управління виробництвом послуг на підприємстві включають:

а) зовнішнє середовище;

б) внутрішнє середовище;

в) об’єкт управління;

г) управляючу систему.


15.Структуру управління характеризують такими змінними:

а) спеціалізований розподіл праці і сфера контролю;

б) кількість управління й робочого персоналу;

в) багаторівнева структура управління;

г) модель структури та її якісна характеристика.


16.Організаційна структура підприємства комунального господарства залежить від:

а) обсягу виробничої програми;

б) кількості робітників;

в) місцевих умов;

г) чисельності населення.


17.Який період часу повинен займати в житті підприємства процес організації виробництва послуг :

а) який найменше початковий період часу;

б) не більше 50 % відведеного для реалізації накреслених планів;

в) організація повинна бути завершеною до початку виконання послуги;

г) організація повинна здійснюватись постійно через невизначеність майбутнього.


18.Який метод формування систем управління підприємством прийнятий в житлово-комунальному господарстві :

а) індивідуальний;

б) математичний;

в) технологічний;

г) інституціональний.


19.До факторів, що зумовлюють особливості організації управління комунальним господарством великого міста відносять:

а) технологію;

б) адміністративне значення міста;

в) чисельність населення;

г) обсяг послуг.


20.Мережне господарство комунальних підприємств буває:

а) наземне;

б) підземне;

в) повітряне;

г) рейкове.


21.До виробничої структури підприємства водопостачання включають:

а) обслуговуючі підрозділи;

б) основні підрозділи;

в) апарат управління;

г) обладнання.


22.Галузь зовнішнього міського благоустрою - це :

а) шляхово-мостове господарство;

б) зелене господарство;

в) лазнево-пральні комбінати;

г) санітарне очищення.


23.Тролейбусне господарство має у своєму складі:

а) службу руху;

б) службу шляху;

в) депо;

г) ремонтні майстерні.


24.Комунальну організацію, як відкриту систему характеризують:

а) зв’язки елементів;

б) структура виробництва послуг;

в) технологія;

г) навколишнє середовище;


25.Що являє собою управлінський цикл на підприємстві міського господарства:

а) незалежні одна від одної функції, кожна з яких являє собою окремий процес;

б) планування організації та контролю;

в) перелік функціональних обов’язків керівника в кваліфікацій характеристиці;

г) усі відповіді правильні.

26.Що являє собою системний підхід у керівництві підприємством міського господарства:

а) набір принципів для менеджерів, що дозволяє бачити підприємство як систему;

б) вміння подавати всі частини підприємства як одне ціле;

в) спосіб мислення;

г) метод прийняття управлінських рішень, враховуючих всю систему факторів, впливаючих на підприємство.


27.Типи технологій підприємств і галузевих організацій можна класифікувати як:

а) технологічні, управлінські;

б) індивідуальні, непереривні;

в) робота з людьми, предметами інформації;

г) за повтором операцій і часом їх виконання.


28.Критерієм оцінки якості послуг теплового виробництва є:

а) кількість поданої тепло енергії в мережу;

б) кількість реалізованої енергії споживачам;

в) витрати тепло енергії в мережі;

г) температура повітря в приміщенні;


29.Які чинники обумовлюють необхідність планувати наявність середньодобової потужності комунальних підприємств:

а) відсутність чіткого уявлення про майбутній попит;

б) необхідність враховувати потенційне зростання попиту у майбутньому;

в) коливання попиту протягом року й доби;

г) усі відповіді неправильні.


30.Показники виробничої програми можуть мати вартісні одиниці вимірювання. Що треба віднести до їх переваг у процесі використання у плануванні й аналізі господарської діяльності:

а) наочність;

б) відсутність впливу сторонніх чинників на їх значення;

в) універсальність при порівнянні обсягів різноманітних робіт;

г) всі відповіді правильні.


31.Кондомінімум — це:

а) організація праці;

б) організація мешканців;

в) товариство домовласників;

г) мережне господарство.


32.Головна мета бізнес-плану — це:

а) випуск запланованого обсягу послуг;

б) розширення підприємницької діяльності;

в) отримання прибутку.


33.Центральним розділом плану розвитку виробництва є:

а) план розвитку науки й техніки;

б) виробнича програма;

в) фінансовий план;

г) план підвищення економічної ефективності виробництва.


33.Основній розділ бізнес-плану:

а) цілі й завдання підприємства, його ефективність;

б) план (програма) дій та організаційні заході;

в) узагальнене резюме, загальні параметри й показники бізнес - плану.


34.Галузеву структуру комунального господарства характеризують:

а) частка прибутку галузі в загальному прибутку непромислової сфери виробництва;

б) частка продукції (послуг) галузі в загальному випуску непромислової продукції;

в) частка основних виробничих фондів галузі в загальному обсязі основних виробничих фондів невиробничої сфері;

г) частка оборотних фондів галузі в загальному обсязі оборотних фондів непромислової сфері.


35.Трудові ресурси –це:

а) всі люди працездатного віку;

б) люди працездатного віку, підлітки й пенсіонери, які працюють;

в) будь-яка чисельність працюючих разом людей на даному підприємстві;

г) сукупність постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку й певний досвід практичної діяльності.


36. Скорочення тривалості виробничого циклу дає можливість:

а) збільшити тривалість одного обороту;

б) збільшити коефіцієнт завантаження оборотних коштів;

в) вивільнити оборотні кошти;

г) скоротити кількість оборотів оборотних коштів.


37. Використання якого з теоретично можливих засобів державного регулювання оплата праці є неприйнятним для країн з ринковою економікою?

а) установлення мінімальної заробітної плати;

б) оподаткування заробітної плати і прирівняних до неї доходів;

в) обмеження верхньої межі заробітної плати найманого робітника;

г) установлення єдиної державної тарифної системи оплати праці найманого працівника для підприємств усіх форм власності.


38.При відрядній формі оплату праці здійснюють за:

а) нормами й розцінками, встановленими за розрядом виконуваних робіт;

б) тарифною сіткою;

в) штатним розкладом підприємства;

г) штатним розкладом плюс преміальні.


39. До сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним законодавством належить регулювання:

а) мінімальної заробітної плати;

б) оплати праці в організаціях, що фінансує бюджет;

в) розмірів посадових окладів керівників державних підприємств;

г) усі відповіді правильні.


40.Заробіток працівника, який розраховується шляхом перемноження кількості одиниць виробленої продукції (послуг) та розцінки за одиницю продукції, є заробіток при:

а) відрядно-прогресивній системі;

б) прямій відрядній системі;

в) непрямій системі;

г) відрядно-преміальній системі.


41.Винагороди працівникам за підсумками роботи за рік у складі коштів, які спрямовують на споживання, належать до…

а) фонду основної заробітної плати;

б) фонду додаткової заробітної плати;

в) фонду виплати дивідендів;

г) фонду матеріального стимулювання.


42.Від обсягу виробництва не залежать:

а) сумарні (загальні) витрати;

б) валові витрати;

в) постійні витрати;

г) середні валові витрати;

д) правильної відповіді немає.


43.Факторами підвищення ефективності управління виробництвом вважають:

а) вдосконалення організації праці й виробництва;

б) приріст кількості робітників;

в) зростання обсягів переробленої сировини;

г) зниження матеріалоємності продукції;

д) підвищення якості обслуговування.


44. Оплата праці – це:

а) заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат;

б) будь-який заробіток, що залежить від результатів праці робітника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;

в) будь-який заробіток, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги;

г) встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу.


45.Договірне регулювання оплати праці найманих працівників підприємств здійснюють на основі:

а) єдиної державної тарифної системи;

б) системи тарифних угод;

в) типового контракту;

г) цивільно-правого законодавства.


46.До погодинної форми оплати праці належать:

а) акордна;

б) непряма відрядна;

в) відрядно-преміальна;

г) жодна з наведених форм.


47.Збільшення чого не є наслідком очікуваних виробничих втрат :

а) витрат на заробітну плату бригад;

б) витрат на експлуатацію обладнання;

в) витрат на створення запасів ресурсу;

г) вартості ресурсу.


48. Які організації слід вважати складними

а) ті, що характеризуються набором багатьох взаємопов’язаних цілей та завдань;

б) ті, що мають одну мету і завдання;

в) ті, що мають багато цілей;

г) ті, що мають багато завдань.


49. Хто розподіляє функції в підрозділі організації

а) менеджер підрозділу;

б) керівник підприємства і спеціалісти;

в) спеціалісти;

г) всі відповіді правильні.


50. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб

а) об’єктивна потреба в товарах і послугах, що забезпечують життєдіяльність людини;

б) фізіологічні потреби людини;

в) потреби у відтворенні робочої сили;

г) потреби у праці й вільному часі.


51. Що не може бути змінено при оренді підприємства:

а) власник;

б) користувач;

в) технологія виробництва;

г) ринок збуту продукції.


52. Як можна при плануванні зменшити очікувані простої бригад внаслідок нестачі обмеженого ресурсу:

а) прискорити виконання операцій;

б) змінити технологію виконання операцій;

в) змінити черговість виконання замовлень відповідним чином;

г) збільшити фонд робочого часу бригад.


53. Які організації слід вважати складними

а) ті, які характеризуються набором багатьох взаємопов’язаних цілей та завдань;

б) ті, що мають одну мету і завдання;

в) ті, що мають багато цілей;

г) ті, що мають багато завдань.


Список літератури

 1. Васильков В.Г. Організація виробництва. – К.: КНЕУ, 2003. – 522с.

 2. Жуков Д.М. Экономика и организация жилищно-коммунального хозяйства города. – М.: ВЛАДОС, 2003. с.96.

 3. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства. - Харків: ХНАМГ, 2006.   с.389.

 4. Планування діяльності підприємства / За заг. ред. В.Є. Маслюка. –
  К.: КНХ, 2002. – 252 с.

 5. Тян Р.Б., Ченыщук Н.М. Организация производства. – К.: Наука і освіта, 1994. – 254 с.

 6. Файнберг А.Й. Экономика, организация и планирование городского хозяйства: Учебник. – М.: Стройиздат, 1969.

 7. Економіка міського господарства: Навч. посібник / За ред. Т.П. Юрьєвої – Харків: ХДАМГ, 1997. – 672 с.Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та контролю самостійної роботи студентів з дисципліни „Організація виробництва на підприємствах міського господарства” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.050200   „Менеджмент організацій”)


Автори: Олена Анатоліївна Карлова,

Наталя Олегівна Кондратенко


Редактор: З.М.Москаленко


План 2006, поз. 391-М
Підп. до друку 04.05.07 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк.арк.0,7 Облік–вид.арк. 1,0

Зам. № Тираж 100 прим.
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та iconМіністерство науки І освіти україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання розрахунково графічного завдання за модулем „моделі І методи прийняття управлінських рішень в аналізі...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Ефективні комунікації” з дидактичним забезпеченням...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни
Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03050401, 03050401 – “Економіка підприємства”)...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни
Економіка І організація інноваційної діяльності” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504 – “Економіка...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та iconМіністерство освіти І науки україни харкiвська національна академiя мiського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання за темою: аналіз небезпечності 3- фазних електричних мереж
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства краєзнавство методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
Краєзнавство: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 1 та 3 курсів усіх форм навчання спеціальностей...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу
Бухгалтерський облік” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – “Економіка І підприємництво”, 0502...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи