Тестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія» icon

Тестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія»
Скачати 344.5 Kb.
НазваТестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія»
Дата02.07.2012
Розмір344.5 Kb.
ТипРішення

Тестові завдання з психіатрії та наркології

до підсумкового модульного контролю № 1

для студентів 4 курсу мед. фак. № 1-2

зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія»

 1. Психіатрична допомога вважається добровільною, якщо вона надається:

* А. На прохання або за згодою самого пацієнта.

В. На прохання близьких родичів.

С. За направленням дільничного лікаря терапевта.

D. За направленням сімейного лікаря.

Е. На прохання дружини або чоловіка.


 1. Амбулаторне примусове лікування може встановлюватись особі, що страждає:

А. Будь-який психічний розлад.

В. Хронічний психічний розлад.

С. Зниження інтелекту (слабоумство).

*D. Затяжний психічний розлад з тяжкими стійкими хворобливими проявами, які часто загострюються.

Е. Непсихотичний психічний розлад.


 1. Рішення про необхідність встановлення особі, що страждає на психічні розлади, амбулаторного примусового лікування приймається:

А. Лікарем психіатром.

В. Комісією лікарів-психіатрів (ЛКК).

С. Головним лікарем (завідувачем) психоневрологічного диспансеру.

* D. Тільки судом.

Е. Тільки прокурором.


 1. Факт знаходження особи, що страждає психічним розладом на диспансерному спостереження:

А. Є підставою для обмеження її прав у соціальній сфері.

В. Дає їй право на пільги при придбанні ліків.

С. Позбавляє її права на відмову від госпіталізації в психіатричний стаціонар.

D. Позбавляє її права на відмову від психіатричного лікування.

* Е. Не має встановлених чинним законодавством юридичних наслідків.


 1. Підставами для госпіталізації в психіатричний стаціонар є:

А. Прохання рідних хворого.

В. Рішення головного лікаря психоневрологічного диспансеру.

* С. Наявність у особи психічного розладу і рішення лікаря-психіатра..

D. Знаходження хворого під диспансерним спостереженням.

Е. Наявність наслідків (деменції) психічного розладу.


 1. Госпіталізація психічно хворого в психіатричний стаціонар вважається добровільною, якщо вона проводиться:

А. За усним проханням чи згоди родичів хворого. рідних хворого.

В. За письмовим проханням чи письмової згоди родичів хворого.

* С. За письмовим проханням чи письмової згоди самого хворого.

D. Із санкції органів Міністерства внутрішніх справ.

Е. Із санкції прокуратури.


 1. Підставами для госпіталізації особи в психіатричний стаціонар у примусовому порядку є:

А. Наявність хронічного психічного розладу.

В. Необхідність обстеження в стаціонарних умовах.

С. Наявність психічного розладу у особи, яка не представляє небезпеки

для себе або оточуючих.

* D. Наявність тяжкого психічного розладу, що зумовлює небезпеку

хворого для себе або оточуючих.

Е. Наявність тяжкого хронічного психічного розладу (слабоумство).


 1. При огляді особи, яка госпіталізована до психіатричного стаціонару в примусовому порядку, комісія лікарів психіатрів визнала госпіталізацію необґрунтованою:

А. Особа підлягає негайній виписці.

В. Особа може бути залишена в стаціонарі до рішення суду.

С. Особа може бути залишена в стаціонарі проти її бажання на термін до

30 днів.

D. Особа може бути переведена в інший психіатричний стаціонар.

* Е. Особа підлягає негайній виписці, коли вона не бажає залишатись у

психіатричному стаціонарі.


 1. Визначення наявності або відсутності психічного розладу у особи, що обстежується, є винятковою компетенцією:

А. Лікаря-невропатолога.

В. Лікаря-терапевта.

С. Сімейного лікаря.

* D. Лікаря-психіатра.

Е. Лікаря-нарколога.


 1. Диспансерне спостереження за особою, що страждає на психічні розлади припускає:

А. Обов'язковий огляд хворого не рідше 1 разу в місяць.

В. Обов'язкові огляди пацієнта з частотою не рідше 1 разу в 3 місяці.

С. Обов'язкові щорічні курси інтенсивної т терапії в денному стаціонарі.

* D. Спостереження за станом психічного здоров'я особи шляхом огляду її

лікарем-психіатром та надання їй необхідної медичної і соціальної

допомоги.

Е. Надання хворому медичної і соціальної допомоги.


 1. Раннє виявлення і лікування хвороби для зменшення її тривалості та прогресування є:

А. Поширеність.

В. Захворюваність.

С. Валідність.

D. Первинна профілактика.

* Е. Вторинна профілактика.


 1. Частина населення уражена хворобою в даний час є:

* А. Поширеність.

В. Захворюваність.

С. Валідність.

D. Первинна профілактика.

Е. Вторинна профілактика.


 1. Частина населення, що захворіла вперше в даний проміжок часу є:

А. Поширеність.

* В. Захворюваність.

С. Валідність.

D. Первинна профілактика.

Е. Вторинна профілактика.


 1. Спроба виявити і усунути причини психічних розладів є:

А. Поширеність.

В. Захворюваність.

С. Валідність.

* D. Первинна профілактика.

Е. Вторинна профілактика


 1. Трудова адаптація розумово відсталих осіб легкого ступеню доцільна в наступних закладах:

А. Загальноосвітніх школах.

* В. Допоміжних школах.

С. Лікувально-трудових майстернях.

D. Інтернатах соціального забезпечення.

Е. В умовах сімейного виховання. 1. Трудова адаптація хворих з тяжкою розумовою відсталістю є доцільна в таких закладах:

* А. Інтернатах соціального забезпечення.

В. Допоміжних школах.

С. Загальноосвітніх школах.

D. Лікувально-трудових майстернях.

Е. В умовах родинного виховання.


 1. Виписка з психіатричного стаціонару хворого, який скоїв суспільно-небезпечні дії і до якого, за рішенням суду, застосовані примусові заходи медичного характеру, здійснюється:

А. За його особистою заявою.

В. За рішенням лікуючого лікаря.

С. За рішенням психіатричної ЛКК.

D. За рішенням головного лікаря.

* Е. Тільки за рішенням суду.


 1. Право на отримання в доступній формі інформації про свої права з врахування м психічного стану особи про характер наявних психічних розладів і засобів лікування мають:

А. Тільки особи, що перебувають під диспансерним спостереженням.

В. Тільки особи, що госпіталізувались у психіатричний стаціонар.

С. Тільки особи, що отримують лікування психотропними препаратами.

D. Тільки особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного

характеру.

* Е. Всі особи, що страждають на психічні розлади, при наданні їм

психіатричної допомоги.


 1. Рішення про непридатність громадянина внаслідок психічного розладу до виконання окремих видів професійної діяльності і діяльності, пов'язаної з джерелом підвищеної небезпеки, приймається:

А. Лікарем будь-якої спеціальності.

В. Лікарем-психіатром.

* С. Лікарською комісією, уповноваженою на те органом охорони здоров'я.

D. Прокурором.

Е. Судом.


 1. Відомості про стан психічного здоров'я громадянина мають право запрошувати:

А. Керівництво закладу, де працює ця особа.

В. Сусіди.

С. Сімейний лікар.

D. Судово-слідчі органи.

* Е. Нікому не дано такого права.


 1. Особа, яка страждає на психічні розлади, для реалізації своїх прав і законних інтересів може отримати відомості про стан свого психічного здоров'я і про надану їй психіатричну допомогу:

А. Тільки по запиту установи, організації, підприємства.

В. Тільки по запиту суду або прокурора.

* С. За її особистим проханням або проханням законного представника.

D. За проханням найближчих родичів.

Е. Тільки по запиту органу охорони здоров'я.


 1. Згода на психіатричне лікування неповнолітнього у віці до 15-ти років, що хворіє на психічний розлад, дається:

А. Самою особою у письмові формі.

В. Самою особою в усній формі.

* С. Законним її представником.

D. Одним із родичів.

Е. Судом.


 1. Згода на лікування в психіатричному стаціонарі особи, що визнана у встановленому законом порядку недієздатною, дається:

А. Самою особою у письмові формі.

В. Самою особою в усній формі.

* С. Законним її представником.

D. Судом.

Е. Прокуратору.


 1. Відмова особи, що хворіє на психічний розлад, від запропонованого лікування:

А. Приймається лікарем-психіатром в усній формі.

* В. Оформляється записом у медичній документації за підписом особи або

її законного представника та лікаря-психіатра.

С. Оформляється записом у медичній документації за підписом особи або

її законного представника.

D. Оформляється записом у медичній документації за підписом лікаря-

психіатра.

Е. Оформляється записом у медичній документації за підписом сімейного

лікаря.


 1. Добровільний психіатричний огляд проводиться:

А. За усним проханням або з усної згоди родичів особи, яка обстежується.

В. За письмовою заявою родичів особи, яка обстежується.

* С. На прохання або за згодою особи, яка обстежується.

D. Тільки з письмової згоди особи, яка обстежується.

Е. Із санкції суду незалежно від згоди особи, що обстежується.


 1. Право на лікарську діяльність по наданню психіатричної допомоги має:

А. Будь-який фахівець, що має вищу медичну освіту.

* В. Лікар-психіатр, що отримав вищу медичну освіту і підтвердив свою

кваліфікацію.

С. Сімейний лікар.

D. Лікар невропатолог.

Е. Медичний психолог.

Хворий 37 років, лікар. Під час навчання в медінституті часто випивав з друзями, 5 років тому з’явилася потреба похмелятися. У психічному статусі: не вважає себе хворим – “пив як усі, може тільки трохи частіше”, схильний до цинічних жартів, пожвавлюється при згадці про горілку, брутальний. Об’єктивно: живіт болючий у правому підребер’ї, печінка біля краю реберної дуги.

Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

A. Комп’ютерна томографія головного мозку

B. Bміст алкоголю в крові

C. Дослідження ферментів сироватки крові

D. Eкспериментально-психологічне

E. *Клініко-психопатологічне


Який метод, що грунтується на бесіді з хворим, спостереженні за виразом його обличчя та поведінкою, допомагає виявити клінічні чинники, котрі характеризують стан особистості, психічної діяльності та поведінки пацієнта упродовж усього захворювання, а також сприяє вивченню умов і причин розвитку наявних порушень, є основним методом дослідження психічнохворих?

A. Молекулярно-генетичний

B. Патопсихологічний

C. Експериментально-психологічний

D. ٭Клініко-психопатологічний

E. Катамнестичний


Який параклінічний метод дослідження застосовують для виявлення закономірностей виникнення, перебігу та закінчення захворювання не в поодиноких випадках, а у великій кількості, вивчають усю популяцію або репрезентативну групу, визначають захворюваність, хворобливість і ризик захворюваності на психічні розлад?

A. Генетичний

B. Патопсихологічний

C. Експериментально-психологічний

D. Клініко-психопатологічний

E. ٭Епідеміологічний


Визначіть нейрорентгенологічний метод дослідження, що грунтується на різниці розщеплення радіонуклідів, якими мітять під час уведення в судини головного мозку глюкозу, нейромедіатори або інші препарати, дозволяє судити про локальні зміни нейрорецепторів, метаболізму мозку, його кровопостачання і є одним із найперспективніших діагностичних методів.

А. Магнітно-резонансна томографія

В. ٭Позитронно-емісійна томографія

С. Пневмоенцефалографія

D. Комп’ютерна томографія

Е. Ангіографія судин мозку


Хворий 52 років, шофер, тривалий час працює з етильованим бензином. Близько тижня тому під час роботи порушив правила безпеки – з’явилися головні болі, слабість, “розбитість”, неприємні відчуття в животі та грудях. У психічному статусі: у місці та часі не орієнтується, бачить “страшні пики, величезних собак”, які кидаються на нього. У роті “виросло волосся”, яке дедалі довшає, обплутало язик, заважає дихати.

Які дослідження найбільш інформативні для уточнення діагнозу?

         A. Нейрорентгенологічні

B. Нейрофізіологічні

C. *Лабораторні

D. Патопсихологічні

E. Генетичні


Хворий 47 років. З 17 років уживає алкоголь, а останнім часом п’є постійно. Сьогодні вранці “після випивки” накинувся на сторонню людину і сильно її побив. У психічному статусі: повністю орієнтований, настрій знижений. Розповідає, що “упізнав у тій людині одного із злочинців, які втекли з ув’язнення у той час, як він служив. Відчув страх, вирішив негайно повідомити про це міліцію. Про дальші події не пам’ятає”.

Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

         A. Патопсихологічне

B. *Bміст алкоголю в крові

C. Комп’ютерна томографія голови

D. Eкспериментально-психологічне

E. Дослідження ферментів сироватки крові


Як називаються психічні розлади, які характеризуються численними скаргами на погане самопочуття, швидкою зміною настрою, емоційною нестійкістю з приводу різноманітних дрібниць, підвищеною образливістю і конфліктністю з неадекватними вчинками, але водночас із збереженням реакції на критику, правильної оцінки ситуації, здатності контролю за своєю поведінкою?

A. *Непсихотичні

B. Дефектно-органічні

C. Психотичні

D. Соматогенні

E. Поведінкові


Як називаються тяжкі розлади психіки, при яких наявні окремо чи в поєднанні порушення свідомості (порушення орієнтування у власній особі та в навколишньому), галюцинації, маячня, неадекватність емоцій і поведінки з відсутністю критики; хворі з такими розладами є небезпечними для себе та навколишніх, тому потребують особливого нагляду і лікування.

A. Непсихотичні

B. Дефектно-органічні

C. *Психотичні

D. Соматогенні

E. Поведінкові


Хвора 27 років, переведена у психіатричну лікарню з інфекційного відділення. Не спить, тривожна, розгублена, зі страхом оглядається навколо, багато раз запитує: “Що це?”. Узявши у руки хліб, довго розглядає його, тримає біля рота, але не їсть. Не орієнтована в часі. Знає, що знаходиться в лікарні, але не знає в якій. Періодично тривога посилюється і в хворої виникає психомоторне збудження, яке змінюється вираженою астенією.

Які методи дослідження необхідно застосувати для уточнення діагнозу?

         A. *Лабораторні

B. Генетичні

C. Нейрофізіологічні

D. Нейрорентгенологічні

E. Патопсихологічні


У хворого 12 років періодично (1 раз на 2-3 міс.) безпричинно виникають напади утрати свідомості, тривалістю до 2-х хв., які виявляються раптовим падінням, тоніко-клонічними судомами, “прикусом” язика, недовільним сечовипусканням. Хворий при цьому не реагує на будь-які подразники, у нього відсутні безумовні рефлекси.

Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

         A. Ехоенцефалоскопія

B. *Електроенцефалографія

C. Реоенцефалографія

D. Пневмоенцефалографія

E. Комп’ютерна томографія голови 1. Хвора З. 24 роки, після тривалої конфліктної ситуації у сім'ї змінилась у поведінці: перестала спати, втратила апетит, плаче, знизився настрій, заявляє «я більше не можу терпіти, не хочу жити». Ваша тактика?

* А. Госпіталізувати у психіатричний стаціонар

В. Призначити амбулаторне лікування

С. Направити на консультацію до психолога

D. Рекомендувати санаторно-курортне лікування

Е. Госпіталізувати у неврологічний стаціонар


2. Пацієнтка К. 20 років стала жертвою сексуального насильства, доставлена швидкою медичною допомогою. Метушлива, розмахує руками, кричить, просить допомоги. Який із препаратів доцільно застосувати?

* А. Розчин аміназину 2 мл 2,5%

В. Розчин амітриптиліну 2 мл 1%

С. Розчин димедролу 1 мл 1%

D. Розчин пірацетаму 5 мл 20%

Е. Розчин анальгіну 2 мл 50%

3. Пацієнтка Г., 15-ти років. Доставлена міліцією після зґвалтування у психіатричний диспансер. Плаче, тривожна, збуджена, відмовляється від їжі, не спить, заявляє «не хочу жити, все втрачено».

Ваша тактика ?

* А. Госпіталізувати у психіатричний стаціонар

В. Госпіталізувати у реанімаційне відділення

С. Лікувати амбулаторно

D. Направити на консультацію до психотерапевта

Е. Ізолювати хвору в окрему палату 1. Хлопець 15-ти років, направлений на консультацію до підлітикового психіатра у зв'язку з поведінковими розладами: став дратівливим, прогулює школу, цілими днями проводить час біля гральних автоматів, з рідними розмовляє «кріз зуби». Дратівливість у підлітка значно посилюється при обговоренні стосунків у сім'ї – випадково підслухав розмову батьків щодо їх розлучення.

Яку терапію необхідно застосувати?

А. Поведінкову

* В. Психотерапію (сімейну, індимвідуальну)

С. Нейролептичну

D. Інсуліно-шокову

Е. Комплексну в умовах виправного закладу

1. При яких психопатологічних станах характерна гіперестезія?

А. Кататонія.

В. *Неврастенія.

С. Депресія.

D. Епілепсія

Е. Манія

2. Для якого психопатологічного стану характерна загальна гіпостезія?

А. Деменція

В. *Неврастенія.

С. Депресія.

D. Епілепсія

Е. Манія

3. Сенестопатії є проявом патології:

А.Емоцій.

В.Сприйняття.

С.* Відчуття.

D. Мислення.

 1. Волі4. Сенестопатії нерідко бувають початком розвитку:

 1. Синдрому нервової анорексії.

 2. Синдрому афективного збудження.

 3. * Іпохондричного синдрому.

D. Істеричного синдрому.

Е. Астенічного синдрому


5. Для якого стану характерні такі скарги: тремтить серце, ніби прилипло до

грудей, щось роздувається у голові, розуміє хворобливість відчуттів.

 1. Соматичні галюцинації.

 2. * Сенестопатії.

 3. Порушення схеми тіла.

D. ДеперсоналізаціЇ.

Е. Дереалізації.


6. Якому психопатологічному стану відповідає перекручене сприйняття

реального об'єкта з порушенням його пізнання та відсутністю критики?

 1. * Ілюзії.

 2. Істинні галюцинації.

 3. Псевдогалюцинації.

D. Психосенсорні розлади.

Е. Парестезії


7. Якому психопатологічному стану відповідає сприйняття реально не існуючого об’єкта, предмета чи явища з порушенням критики?

 1. Ілюзії.

 2. Психосенсорні розлади.

 3. * Істинні галюцинації.

D. Сенестопатії.

Е. Парестезії

8. Вкажіть суттєву ознаку психосенсорних розладів:

 1. Ідентифікація без наявності об'єкта.

 2. *Викривлене сприйняття реального об'єкта при правильній його ідентифікації.

 3. Помилкове впізнавання (порушення ідентифікації).

D. Наявність конфабуляцій.

Е. Наявність істинних галюцинацій

9. Який церебральний патофізіологічний механізм галюцинацій?

 1. * Застійне вогнище збудження на тлі гальмівного стану в корі головного мозку.

 2. Порушення синтезу компонентів сприйняття.

 3. Неповнота компонентів сприйняття.

D. Блокада латерального ядра перегородки мозку.

Е. Дисфункція лімбічної системи мозку.

10. Вкажіть особливості психосенсорних розладів характерних для шизофренії.

 1. Розлади схеми тіла.

 2. * Загальна дереалізація і деперсоналізація.

 3. Мікропсії,

 4. Макропсії,

 5. Метаморфопсії.11. Вкажіть особливість, характерну для психогенних галюцинацій:

 1. Тьмяність, схематичність.

 2. Окремі частини зорового, слухового образу.

 3. * Зв'язок із характером емоційних переживань.

 4. Галюцинації тільки від одного аналізатора

 5. Псевдогалюцинаторний характер.

12. Вкажіть особливості галюцинацій, які більш характерні для інфекційно-

токсичних станів.

 1. Псевдогалюцинації.

 2. Зв'язок із характером попередніх переживань.

 3. * Барвистість, яскравість галюцинаторних образів.

 4. Релігійний зміст галюцинацій.

 5. Тільки нюхові галюцинації.13. Вкажіть ознаку, не характерну для істинних галюцинацій.

 1. Тілесне сприйняття образу.

 2. Повна відсутність критики.

 3. Сприйняття на реальній відстані.

 4. * Спри зняття всередині голови, тіла.

 5. Проекція галюцинаторного образу на навколишнє середовище.

14. Складовою якого синдрому є «ехо-думки»?

 1. Кататонічного.

 2. * Психічного автоматизму Кандинського-Клерамбо.

 3. Лобної аспонтанності.

 4. Параноїдного

 5. Капгра


15. Для якого рівня психічних розладів відноситься синдром психічного авто-

матиму?

 1. Невротичного.

 2. Психопатичного.

 3. * Психотичного.

 4. Психосоматичного.

 5. Непсихотичного.

16. При яких захворюваннях характерні псевдогалюцинації?

 1. Гострих інфекційних психозах.

 2. Інтоксикаційних психозах.

 3. * Шизофренії.

 4. Реактивних психозах.

 5. Неврози.

17. Які із перерахованих симптомів відсутні при синдромі Кандинського-

Клерамбо?

 1. Ментизм.

 2. * Каталепсія.

 3. Ехо-думки.

 4. Псевдогалюцинації.

 5. Сенестопатії.

18. Які із перерахованих психопатологічних симптомів відсутні при інтокси-

каційних психозах?

 1. Істинні галюцинації.

 2. * Псевдогалюцинації.

 3. Психосенсорні розлади.

 4. Психомоторне збудження.

 5. Страх, агресія.


19. Які психопатологічні ознаки характерні для синдрому галюцинозу?

 1. Зорові галюцинації.

 2. Псевдогалюцинації.

 3. * Антагоністичні слухові галюцинації.

 4. Показові слухові галюцинації.

20. Для якого психопатологічного синдрому характерне явище психічного

автоматизму (наплив думок (ментизм), кража думок і їх чужість,

насильність)?

 1. Параноїдний синдром.

 2. * Синдром Кандинського-Клерамбо.

 3. Сенестопатії.

 4. Психосенсорні розлади.

 1. Для якого психопатологічного синдрому характерні вербальні галюцинації

антагоністичного характеру?

 1. Параноїдний синдром.

 2. Корсаковський синдром.

 3. * Галюциноз.

 4. Галюцинаторно-параноїдний синдром.9. Дівчина Т., 15 років. Декілька місяців назад з перебільшеною увагою стала ставитись до своєї зовнішності. Годинами розглядала себе в дзеркалі, знаходячи при цьому якісь вади обличчя. Наполягає на тому, що вона «потворна», майже всі люди насміхаються над нею; бачила на вулиці, як зустрічні насмішкувато позирають в її бік. Лікар не зміг переконати хвору в її помилкових поглядах. Заявила, що буде наполягати на пластичній операції. Який синдром у хворої?

*А. Дисморфоманічний

В. Дисморфофобічний

С. Параноїдний

D. Іпохондричний

Е. Психопатоподібний


10. Хворий В., 28 років. Скаржиться на вкрай неприємний стан відчуженості від власних відчуттів, нездатність переживати емоції. Оточуючі предмети сприймає як несправжні, люди здаються йому двомірними «картонними» фігурками. Хворому важко пояснити іншим свій стан, він не відчуває себе реально існуючим. Визначіть психічний розлад.

*А. Синдром дереалізації і деперсоналізації

В. Дисморфоманія і дисморфофобія

С. Порушення сприйняття

D. Несправжні галюцинації

Е. Парафренне маячення


11.Хворий С., 47 років. Страждає на рак легенів у термінальній стадії. Розповідає, що впродовж 2-3 тижнів помітив зміни у своєму психічному стані: бачить ввечері покійну матір, яка кличе до себе, відчуває запах сирої землі, гнилого листя, бачить незнайомих людей, які несуть труну. При цьому відчуває страх. Які симптоми психічних розладів у хворого?

А. Депресивні розлади

В. Ілюзорні розлади

С. Психосенсорні розлади

D. Маячні ідеї

*Е. Справжні галюцинації

1. Хворий П., який лікується місяць у психіатричній лікарні, заявив, що вчора ходив з дружиною в театр, готував вечерю, грався з онуками. Який розлад пам'яті спостерігається у хворого?

А. Дизмнезії

* В. Екмнезія

С. Фантазми

D. Анекфорія

Е. Криптомнезія


2. Хвора Д., перебуваючи в психіатричній лікарні, заявила, що вчора ввечері закінчила написання останньої глави твору «Евгений Онегин». Який розлад пам'яті спостерігається у хворої?

А. Дизмнезії

В. Екмнезія

* С. Криптомнезія

D. Фантазми

Е. Анекфорія


3. Студентка на іспиті з психіатрії не змогла відповісти на жодне питання, однак при підказці екзаменатора почала відповідати на питання білета. Який розлад пам'яті мав місце?

А. Дизмнезії

* В. Анекфорія

С. Екмнезія

D. Фантазми

Е. Криптомнезія


^ В. Тестові завдання для самоконтролю:


 1. До кількісних розладів пам'яті відносяться?

* А. Гіпермнезії

В. Дизмнезії

С. Криптомнезії

D. Екмнезії

Е. Анекфорія


 1. До випадіння подій, що сталися до початку захворювання відносяться:

А. Змішана амнезія

В. Антероградна амнезія

* С. Ретроградна амнезія

D. Часткова амнезія

Е. Ретроантероградна амнезія


 1. Всі процеси пам'яті страждають при:

* А. Повній (тотальній) амнезії

В. Частковій амнезії

С. Антероградній амнезії

D. Ретроградній амнезії

Е. Афектогенній амнезії


 1. Втрата пам'яті, пов'язана з психічною травмою буває при:

А. Частковій амнезії

* В. Афектогенній амнезії

С. Ретардованій амнезії

D. Ретроградній амнезії

Е. Змішаній амнезії


 1. Втрата пам'яті на більш віддалений час після непритомного стану буває при:

* А. Ретардованій амнезії

В. Частковій амнезії

С. Афектогенній амнезії

D. Ретроградній амнезії

Е. Змішаній амнезії


 1. Помилкові спогади і спотворення пам'яті називається:

А. Амнезіями

* В. Парамнезіями

С. Конфабуляціями

D. Псевдоремінісценціями

Е. Фантазмами


 1. Несправжні спогади реального змісту, які були чи могли бути в житті людини називаються:

* А. Псевдоремінісценціями

В. Конфабуляціями

С. Криптомнезіями

D. Фантазмами

Е. Дизмнезіями


 1. Порушення пам'яті, які не були і не могли бути в житті людини є вигаданими, фантастичними і називаються:

А. Псевдоремінісценціями

* В. Конфабуляціями

С. Криптомнезіями

D. Фантазмами

Е. Дизмнезіями 1. Процес створення людиною нових образів на основі пережитого називається:

А. Конфабуляціями

В. Псевдоремінісценціями

С. Криптомнезіями

* D. Фантазмами

Е. Дизмнезіями 1. Зміна хронології подій називається:

А. Конфабуляціями

В. Псевдоремінісценціями

* С. Дизмнезіями

D. Фантазмами

Е. Анекфоріями


 1. У хворого епізодично виникає блокада розумової діяльності. Таке явище носить

назву:

А. Ментизм

В. Ехолалія

С. Персеверація

D. Вербігерація

* Е. Шперунг


 1. Прискорення мислення (тахіфренія) спостерігається при:

А. Шизофренії

В. Епілепсії

С. Депресивному стані

* D. Маніакальному стані

Е. Меланхолії


 1. Загальмованість мислення (брадіфренія) характерна для:

А. Маніакальному епізоді

В. Обсесивному стані

С. Епілепсії

* D. Депресивному епізоді

Е. Параноїчному стані


 1. Визначіть поняття, що відповідає «розладу логічної структури мислення і

граматичному ладу мови»:

А. Персеверація

* В. Інкогеренція

С. Палілалія

D. Вербігерація

Е. Ехолалія 1. Вкажіть поняття, що відповідає визначенню «мимовільне повторення хворим

останнього слова почутої фрази або речення»:

А. Вербігерація

В. Інкогеренція

* С. Ехолалія

D. Шизофазія

Е. Персеверація


 1. Резонерство спостерігається при:

* А. Шизофренії

В. Психопатіях

С. Алкоголізмі

D. Епілепсії

Е. Наркоманіях


 1. Патологічні докладність мислення має місце при:

А. Шизофренії

В. Неврозах

* С. Епілепсії

D. Депресії

Е. Наркоманії 1. Визначіть найбільш істотну ознаку, що характеризує маячні ідеї:

А. Насильницьке виникнення

* В. Недоступність корекції

С. Протидія співрозмовнику

D. Недоступність хворого

Е. Спрямованість на суб'єктивний світ


 1. До персекуторних маячних ідей належать:

А. Маячні ідеї стосунку

В. Маячні ідеї гіпнотичного впливу

С. Маячні ідеї фізичного впливу

D. Маячні ідеї отруєння

* Е. Все перераховане правильно


 1. Серед перерахованих розладів мислення експансивні маячні ідеї:

А. Маячні ідеї отруєння

* В. Маячні ідеї безсмертя

С. Маячні ідеї фізичного впливу

D. Маячні ідеї сутяжництва

Е. Маячні ідеї одержимості


 1. До яких маячних ідей відносяться нігілістичні маячні ідеї?

А. Експансивні маячні ідеї

В. Персекуторні маячні ідеї

* С. Депресивні маячні ідеї

D. Маячні ідеї стосунку

Е. Маячні ідеї інсценування 1. Паралітичне недоумство є різновидом:

А. Лакунарного недоумства

* В. Глобального недоумства

С. Концентричного недоумства

D. Транзиторного недоумства

Е. Парціального недоумства


 1. Назвіть тип недоумства при шизофренії.

* А. Транзиторна деменція

В. Концентрична деменція

С. Паралітична деменція

D. Лакунарна деменція

Е. Псевдодеменція


 1. Визначіть тип деменції при хворобі Альцгеймера:

А. Концентрична деменція

* В. Тотальна деменція

С. Лакунарна деменція

D. Транзиторна деменція

Е. Парціальна деменція


 1. Назвіть тип деменції при епілепсії:

А. Парціальна деменція

В. Транзиторна деменція

* С. Концентрична деменція

D. Глобальна деменція

Е. Лакунарна деменція


 1. Нав'язливі сумніви характеризуються всім перерахованим, за виключенням:

А. Постійну невпевненість у правильності і закінченості дій

В. Сумнів у правильності і точності виконання дій

С. Прагнення проводити перевірки перевіреного

* D. Заспокоєння хворого після багаторазових перевірок

Е. Тенденції до розширення кола об'єктів перевірки


 1. Що з перерахованого відносять до продуктивних розладів мислення?

А. Інкогеренція

В. Резонерство

* С. Маячення

D. Шперунг

Е. Персеверація


 1. Помірна розумова відсталість характеризується наступним інтелектуальним

коефіцієнтом:

А. Від 50 до 70 балів

В. Від 40 до 60 балів

С. Від 20 до 55 балів

* D. Від 35 до 49 балів

Е. Менше 20 балів 1. Для легкої розумової відсталості є характерним все, крім:

А. Слабкого розвитку мови

В. Повільного темпу навчання

* С. Інтелектуального коефіцієнта 35-49

D. Відносної індивідуальності і особистих рис

Е. Гарної механічної пам'яті


 1. Тяжка розумова відсталість характеризується наступними ознаками, крім одного:

* А. Вираженою конкретністю і ситуаційністю мислення

В. Неспроможністю до утворення абстрактних понять

С. Вкрай слабким розвитком мови

D. Різким обмеженням можливостей до навчання

Е. Інтелектуальний коефіцієнт 20-34 бали.

1. У хворої після сімейного конфлікту підвищився настрій. Багато говорить, мислення непослідовне («стрибки думок»). Переважно розповідає про себе, перебільшуючи значення своєї особистості. Не утримується на одному місці, втручається у справи відділення.

Визначіть психопатологічний стан.

* А. Манія

В. Деменція

С. Олігофренія

D. Псевдодеменція

Е. Тривога


^ 2. Хвора скаржиться на загальну слабкість, млявість, тугу, важкість на серці («камінь на душі»). При огляді виявлено пригнічений настрій, сповільнений плин думок, рухова загальмованість. Висловлює хворобливі самоприниження та недоцільності життя.

Визначіть психопатологічний стан.

А. Дисфорія

В. Емоційне спустошення

* С. Депресія

D. Апатія

Е. Тривога

3. Нав'язливі страхи (фобії) характерні при таких станах:

А. Депресії

В. Манії

С. Епілепсії

* D. Психастенії

Е. Деперсоналізації

4. Для маніакального синдрому характерні такі симптоми, за виключенням:

А. Рухова розгальмованість

В. Прискорення асоціацій

С. Надмірне прагнення до діяльності

* D. Підвищена концентрація уваги

Е. Підвищений настрій

5. Назвіть провідний симптом вітальної депресії.

А. Рухова розгальмованість

В. Сповільнення мислення

* С. Тужливо-пригнічений настрій

D. Відсутність прагнення до діяльності

Е. Хворобливі ідеї самозвинувачення

6. У клінічній картині якої депресії спостерігається симптом «болісна нечутливість» –

anesthesia psychica dolorosa?

А. Ажитована депресія

В. Дисфорична депресія

С. Соматизована депресія

D. Адинамічна депресія

* Е. Анестетична депресія

7. Визначіть емоційний стан хворого, при якому відсутня критика.

А. Гіпертимія

В. Гіпотимія

С. Ейфорія

* D. Морія

Е. Тривога


8. У хворої виявлена депресія з тривогою, маячні ідеї самоприниження, самозвинувачення. Хвора впродовж ночі не спала. В передранкові години раптово почала голосити, розірвала одежу, вириває волосся, б'є головою об стіну, заламує руки, просить зробити їй укол, щоб померти.

Визначіть тип депресії.

А. Астенічна депресія

В. Анестетична депресія

* С Ажитована депресія

D. Адинамічна депресія

Е. Гнівлива депресія


9. Хворий 30 років хворіє на прогресуюче психічне захворювання. У відділенні байдужий до оточуючого, до рідних, до самого себе, до власної долі. Переважно лежить у ліжку або сидить осторонь від інших хворих, не спілкується.

Визначіть психопатологічний стан.

А. Депресія

* В. Апатія

С. Інертність емоцій

D. Амбівалентність

Е. Параліч емоцій

10. У хворого, що страждає на судомні напади з втратою свідомості, без будь-яких причин змінився настрій і поведінка. Хворий похмурий, гнівливий, злостивий, несуттєві зовнішні подразники призводять до агресивних дій. Тривалість такого стану до 1-2 годин.

Визначіть емоційний стан.

А. Депресія

* В. Дисфорія

С. Паратимія

D. Апатія

Е. Слабкодухість


11. Пацієнт в минулому переніс черепно-мозкову травму з втратою свідомості (струс головного мозку). Після нічної роботи раптово змінився у поведінці. Виникла бурхлива емоційна реакція з руйнівними та агресивними діями. Такий стан тривав кілька хвилин, потім хворий заснув. Після просинання – амнезія на цей стан.

Визначіть психопатологічний стан.

* А. Патологічний афект

В. Фізіологічний афект

С. Ажитована депресія

D. Емоційна лабільність

Е. Емоційна неадекватність


12. Хвора скаржиться на поганий настрій. Часто без будь-яких причин плаче. При згадуванні про приємні події із свого життя посміхається. При огляді виявлено зниження запам'ятовування та афективне нетримання емоцій.

Визначіть емоційний розлад.

А. Інертність емоцій

В. Емоційна неадекватність

С. Амбівалентність почуттів

* D. Слабкодухість

Е. Емоційне сплощення


13. У хворого на шизофренію виявлена недостатність яскравості емоційного фону, втрата переживань, душевна холодність до рідних і близьких, байдужість до власної долі. При спілкуванні з батьками – брутальний, агресивний до них.

Визначіть розлади емоційної сфери.

А. Параліч емоцій

В. Депресія

С. Дисфорія

* D. Емоційна тупість

Е. Патологічний афект


14. Хвора спить впродовж 3-4 годин, але втоми не відчуває. Настрій піднесений, голосно співає. Не утримується на одному місці, весь час в русі. Запрошує лікаря танцювати. Постійно підкреслює свої «ділові» контакти з високим начальством.

Визначіть психопатологічний стан.

А. Цементний

В. Псевдодементний

* С. Маніакальний

D. Парнаоїдний

Е. Амбівалентний


15. Хвора 46 років госпіталізована у психіатричний стаціонар після суїцидальної спроби. Впродовж 4 місяців виникли думки про подружню зраду її чоловіка. Хвора загальмована, сидить з опущеною головою, вважає, що вона втратила привабливість і тому її чоловік звертає увагу на молодих. Висловлює хворобливі ідеї самозвинувачення, самоприниження.

Визначіть тип депресії.

А. Реактивна

В. Ендогенна

* С. Інволюційна

D. Ажитована

Е. Атеросклеротична


 1. Назвіть ознаку, не характерну для нав'язливого стану:

А. Чужерідність нав'язливих думок

* В. Некритичне ставлення хворого

С. Ритуальні дії

D. Виникнення всупереч бажанню хворого

Е. Нав'язливі побоювання


2. Виключіть афективно-нейтральну ознаку у хворих з нав'язливим станом:

А. Нав'язливий потяг

В. Нав'язливі уявлення

С. Нав'язливі страхи

D. Нав'язливі дії

* Е. Нав'язливі мудрування


3. До паракінезій належать всі ознаки, крім:

А. Ехопарксії

* В. Кататонічний ступор

С. Парамімії

D. Негативізм

Е. Ехолалії


4. Назвіть симптом, що не є характерним для психомоторних розладів у структурі

кататонічонго синдрому:

А. Негативізм

В. Стереотипії

С. Симптом «повітряної подушки»

* D. Автоматична підпорядкованість

Е. Воскова гнучкість


5. Визначіть патологічний стан (ступор), що виникає під впливом імперативних

галюцинацій:

А. Депресивний ступор

* В. Галюцинаторний ступор

С. Маячний ступор

D. Реактивний ступор

Е. Кататонічний ступор

6. Для якого патологічного стану характерний руховий неспокій, в клініці якого є емоційна

напруга?

А. Кататонічне збудження

В. Аментивне збудження

С. Маніакальне збудження

* D. Тривожна ажитація

Е. Хореатичне збудження

7. Для якого синдрому характерна знерухомленість, що супроводжується негативізмом,

підвищенням м'язового тонусу?

А. Аментивний

В. Оне йроїдний

* С. Кататонічний

D. Депресивний

Е. Істеричний


8. Назвіть варіанти збудження, що мають цілеспрямований характер:

А. Кататонічне

В. Аментивне

С. Епілептичне

D. Еретичне

* Е. Маніакальне


9. Назвіть, що не є характерним для основних етапів складної вольової дії:

А. Спонукання

* В. Потяг

С. Прагнення

D. Боротьба мотивів

Е. Прийняття рішення


10. Для якого патологічного стану характерні безглузда протидія вимогам ситуації або

власним спонуканням до діяльності?

А. Ступор

В. Автоматичне підпорядкування

С. Акінезія

* D. Негативізм

Е. Парапраксії


11. Для якого патологічного стану характерна знерухомленість внаслідок припинення

довільних рухів зі збереженням спроможності діяти при спонуканні зовні?

А. Стереотипії рухів

В. Активний негативізм

* С. Автоматичне підкорювання

D. Ехопраксія

Е. Парамімії


12. Яка основна ознака трансвестизму?

А. Прагнення приховати свою статеву належність

* В. Статеве задоволення від користування одягом протилежної статі

С. Формування психічної статі, протилежної фізичній

D. Гомосексуальне спрямування

Е. Все правильно


13. Визначіть сутність імпульсивних дій:

А. Стан напруги, що виникає під впливом якоїсь сили

* В. Дії, що здійснюються мимовільно і не контрольовані свідомістю

С. Реакція на вплив емоційно забарвленого подразника

D. Ступінь вольового зусилля для досягнення мети

Е. Свідоме здійснення дій


14. Умовою виникнення нав'язливості є:

А. Стан сплутаної свідомості

* В. Стан ясної свідомості

С. Стан звуженої свідомості

D. Стан аллопсихічної дезорієнтації

Е. Стан аутопсихічної дезорієнтації


15. Для емоційно-вольової сфери хворих на шизофренію характерно все перераховане,крім:

А. Абулії

В. Амбівалентності

С. Амбітендентності

* D. Дисфорії

Е. Негативізму


16. Надмірне прагнення до діяльності з немотивованим переходом від однієї дії до іншої,

говірливість, переоцінка своїх можливостей на тлі піднесеного настрою. Визначіть тип

збудження.

* А. Маніакальне

В. Еретичне

С. Психопатичне

D. Кататонічне

Е. Істеричне


17. Дії, які здійснюються проти бажання хворого, непотрібні, безглузді рухи чи дії носять

назву:

* А. Нав'язливі

В. Імпульсивні

С. Насильницькі

D. Компульсивні

Е. Карфологічні


18. Рухове збудження, яке супроводжується звуженням поля свідомості (присмерковий

стан) та дисфорією носить назву:

А. Галюцинаторне

В. Депресивне

* С. Епілептичне

D. Хореатичне

Е. Аментивне


19. Опір хворого від виконання будь-якого руху, дії, безглуздий опір змінити положення

тіла чи ввести ліки називається:

А. Амбівалентністю

В. Амбітендентністю

* С. Негативізмом

D. Парапраксією

Е. Стереотипією


20. У хворого досить сильне відчуття голоду, яке супроводжується загальною слабкістю і

болем в животі та різким потягом до прийому їжі. Назвіть симптом:

А. Анорексія

* В. Булімія

С. Парорексія

D. Копрофагія

Е. Скатофагія 1. Проявом порушення яких рівнів свідомості є синдром потьмарення свідомості?

 1. Особистісного

 2. *Елементарного

 3. Рефлекторного


2. При якому рівні психічних розладів з наведених може спостерігатися потьмарення

свідомості?

 1. Невротичного

 2. Психопатичного

 3. *Психотичного


3. Який тип потьмарення свідомості більш характерний для гострих шокових психозів?

1. Делірій

2.*Психогенні сутінки

3. Аменція


4. Хвора дівчинка 12 років. Після конфлікту у класі стала сумною, пригніченою, нічого не

хотіла робити. Обмежила контакти з ровесниками, при згадуванні яких плакала.

Порушився сон, знизився апетит. Визначіть тип порушення свідомості.

 1. Потьмарення свідомості

 2. Сплутаність свідомості

 3. Звуження кола свідомості

 4. *Часткове порушення свідомості


5. При яких захворюваннях найбільш характерний синдром оглушення?

1. Шизофренія

2. МДП

3.*Черепно-мозкова травма


6. При яких захворюваннях найбільш характерна аментивність?

1. Інтоксикаціях

2.* Інфекціях

3. Шизофренії

4. Епілепсії


7. Який тип потьмарення свідомості характерний для епілептичних нападів?

1. Аменція

2. Делірій

3. *Сутінки

4. Онейроїд


8. Чи обов'язкова повна аменція при сутінковому порушенні свідомості?

1. * Так

2. Ні


9. Який тип свідомості характерний для психосенсорних, галюцинаторних нападів?

1. Виключення свідомості

2. Глибоке сутінкове потьмарення

3. *Легке звуження

4. Незмінний стан


10. Який стан свідомості характерний для вегето-вісцеральних пароксизмальних нападів?

1. Виключення свідомості

2. Глибоке сутінкове потьмарення

3. *Легке звуження свідомості

4. Незмінний стан

11. Який стан свідомості характерний для психомоторних нападів?

1. Виключення свідомості

2. *Глибоке сутінкове потьмарення

3. Легке звуження свідомості

4. Незмінний стан


12. Який стан свідомості характерний для генералі зовани х нападів:

1.* Виключення свідомості

2. Глибоке сутінкове потьмарення

3. Легке звуження свідомості

4. Незмінний стан


13. Вкажіть ознаку простих абсансів.

1.* Виключення свідомості

2. Сутінкове потьмарення свідомості

3. Легке звуження свідомості

4. Незмінний стан


14. Чи характерні синдроми потьмарення свідомості для шизофренії?

1. Так

2. *Ні

15. Який стан свідомості характерний при струсі мозку?

1. *Оглушення

2. Аменція

3. Сутінки

4. Часткове порушення свідомості


16. Найбільш характерною причиною онейроїдного стану свідомості є:

1. *Інфекція

2. Травма

3. Інволюція

4. Невроз

17. Найбільш характерною причиною деліріозного стану свідомості є:

1. Інволюція

2. Невроз

3. Хвороба Піка

4. Шизофренія

5.* Інтоксикація

Схожі:

Тестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія» iconТестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №2 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія»
Хвора 75-ти років, не може назвати місяць, число, пору року. Після довгих роздумів називає своє ім'я. Настрій дратівливо-незадоволений....
Тестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія» iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Лікувальна справа”
...
Тестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія» iconТематичний план практичних занять з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичних факультетів №1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія» у 2009/2010 н р
Предмет І завдання психіатрії та наркології, історія розвитку. Організація допомоги хворим із психічними порушеннями. Особливості...
Тестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія» iconЕкзаменаційна програма з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Педіатрія”
...
Тестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія» iconПерелік питань до підсумкового заняття з медичної психології для студентів 4-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія»
Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент І характер
Тестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія» iconКалендарний план лекцій з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу мед фак. №2 за спеціальністю «Лікувальна справа» (англом.) на весняний семестр 2010-2011навчального року
Змістовий модуль Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та залежності від них
Тестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія» iconПерелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа»
Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент І характер
Тестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія» iconКалендарний план лекцій з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу мед фак. №1,2 за спеціальністю «Лікувальна справа» на весняний семестр 2010-2011навчального року
Емоційний стрес І психічна травма. Загальна характеристика психогеннних розладів та їх класифікація. Загальна характеристика невротичних...
Тестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія» iconТестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю
...
Тестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія» iconМ. М. Новікова тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “регіональний менеджмент”
Тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Регіональний менеджмент” (для студентів денної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи