Одеський державний екологічний університет icon

Одеський державний екологічний університет
НазваОдеський державний екологічний університет
Сторінка2/4
Дата28.05.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4Одеса – 2011


^ ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

 1. Інформація про замовника торгів

 2. Інформація про предмет закупівлі

 3. Процедура закупівлі

 4. Недискримінація учасників

 5. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

 6. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ III. Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Розділ VII. Додатки

Додаток 1. Форма „Пропозиція" по частині (лоту) 1.

Додаток 2. Форма „Пропозиція" по частині (лоту) 2.

Додаток 3. Форма Пропозиція по частині (лоту) 3.

Додаток 4. Технічні умови та детальний перелік устаткування для автоматичного оброблення інформації в рамках науково-методичного проекту «Enviromental Governance for Enviromental Curricula», реєстраційний номер 511390–TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR (договір № 2010-3153/001-001 та угоді про співробітництво з кобенефіціарієм №2010-З12 Tempus IV EAC/28/2009 від 23.12.2010 р.)

Додаток 5. Технічні умови та детальний перелік устаткування для автоматичного оброблення інформації для встановлення комп’ютерного класу «під ключ».

Додаток 6. Технічні умови та детальний перелік устаткування для автоматичного оброблення інформації для підрозділів Одеського державного екологічного університету.

Додаток 7. Проект договору


^ Розділ І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010 року (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Одеський державний екологічний університет

-місцезнаходження:

м. Одеса, вул. Львівська, 15, 65016

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Проректор Сербов Микола Георгійович тел. (0482) 32-67-64 e-mail: serbov@ogmi.farlep.odessa.ua;

Секретар комітету з конкурсних торгів Бондаренко Валентина Миколаївна тел./факс (0482) 42-77-65, м. Одеса, вул. Львівська, 15, 65016, e-mail: finance@ogmi.farlep.odessa.ua, каб.225

^ 3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі:


„Устаткування для автоматичного оброблення інформації” код за ДК-016-97 – 30.02.1

Частина (лот 1) – устаткування для автоматичного оброблення інформації в рамках науково-методичного проекту «Enviromental Governance for Enviromental Curricula», реєстраційний номер 511390–TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR (договір № 2010-3153/001-001 та угоди про співробітництво з кобенефіціарієм №2010-З12 Tempus IV EAC/28/2009 від 23.12.2010 р.) без ПДВ;

Частина (лот 2) – устаткування для автоматичного оброблення інформації для встановлення комп’ютерного класу «під ключ» з ПДВ;

Частина (лот 3) - устаткування для автоматичного оброблення інформації для підрозділів Одеського державного екологічного університету з ПДВ.

- вид предмета закупівлі

Товар

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, 117 од.

Детальний опис наведений у Додатках №№ 4, 5, 6 .

Устаткування для автоматичного оброблення інформації:

Частина (лот 1) - 33 одиниці.

Частина (лот 2) - 14 одиниць.

Частина (лот 3) - 70 одиниць

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

4 квартал 2011 року


^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів та всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою.

У разі надання будь-яких докуме`нтів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою. Переклад та справжність підпису перекладача мають бути засвідчені нотаріально.

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів письмово звернутися до замовника на його адресу, надану в п. 2 розділу 1 цієї документації, за письмовими роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на 7 (сім) днів та повідомити письмово про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів подається у письмовій формі, усі сторінки пронумеровані, підписані уповноваженою посадовою особою учасника та скріплені печаткою*, прошиті в папці-швидкозшивачі з вказівкою кількості сторінок у запечатаному конверті.

Торги проводяться по трьох частинах (лотах). Учасник процедури закупівлі може подати пропозицію по трьох, двох або одній частині (лоту) конкурсних торгів. Якщо Учасник приймає участь у конкурсі та подає 3 пропозиції по трьом частинам (лотам), він готує один пакет документації з конкурсних торгів з трьома додатками (Додаток №1 + Додаток № 2 + Додаток № 3). Якщо учасник приймає участь в конкурсі та подає 2 пропозиції по двом частинам (лотам), він готує один пакет документації з конкурсних торгів з двома пропозиціями з відповідними додатками конкурсної документації. Якщо учасник приймає участь в конкурсі та подає 1 пропозицію по одній частині (лоту), він готує один пакет документації з конкурсних торгів з однією пропозицією з додатком відповідно конкурсній документації (Додаток № 1, або Додаток № 2, або Додаток № 3). Альтернативні пропозиції не допускаються.

Документація конкурсних торгів запечатується у конверті з вказівкою частин (лотів), по яких учасник подає пропозиції. Конверт у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, номер частини (лота) чи частин (лотів);

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 10:30 год., 08.09.2011 р.»

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пакет документів конкурсних торгів, який подається учасником процедури закупівлі, необхідно скласти у такій послідовності:
^ I. Зміст документації ( надати перелік документів ).

II. Комерційна частина

III. Технічна частина


I. У „Змісті документації” Учасник подає перелік документів та вказує номера сторінок.


II. У „Комерційній частині” Учасник подає наступні документи:

1. Заповнену форму „Пропозиції” (згідно Додатків №№ 1,2,3 ).

2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, підтверджуються випискою з протоколу засновників та довіреності, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям:

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а саме: перелік майна (власного чи орендованого), майнового комплексу, приміщень, (у тому числі складських приміщень, земельної ділянки, обладнання, транспортних засобів, тощо), які використовуються Учасником при постачанні товарів, що є предметом закупівлі. Учасник може включити додатково до цієї довідки також іншу інформацію, що відноситься до цього тематичного пункту по суті та яку він вважає за потрібне зазначити;

- наявність працівників відповідної кваліфікації (для постачання товарів тощо), які мають необхідні знання і досвід (надається у формі переліку працівників (П. І. Б.) з вказівкою освітнього рівня, посади та стажу роботи);

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Надається у формі переліку договорів(або інших документів): назва організації, адреса, телефон для зв’язку, предмет договору та вартість кожного договору на поставлені товари за трирічний період з 1.01.2009 по 30.06.2011 рр., (обов'язково додати 3-5 копій аналогічних договорів за цей період).

- наявність фінансової спроможності на протязі 2009, 2010, першого півріччя 2011 р.р., а саме баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма № 2), оригінал довідки з обслуговуваючого банку про рух грошових коштів (за останні 12 календарних місяців, що передують даті розкриття пропозиції), не більше 10-ти денної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів – для фізичних осіб та юридичних осіб суб’єктів підприємництва та оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом не більше 10 денної давнини відносно дати розкриття).

4. Інші документи:

- Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

- Нотаріально завірена копія Статуту або іншого установчого документу.

- Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про наявність/відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов”язкових платежів), дійсну на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів або на більш пізню дату.

- Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства – учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, зазначеної в оголошенні. (У разі подовження строку розкриття пропозицій конкурсних торгів довідка буде вважатися дійсною).

- Документальне підтвердження того, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, підписане уповноваженою посадовою особою учасника та завірене печаткою учасника*.

- Документальне підтвердження того, що фізичну особу, яка є учасником не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

- Документальне підтвердження того, що керівника та уповноважену особу Учасника (для юридичних осіб), не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, підписане уповноваженою посадовою особою учасника та завірене печаткою учасника*.

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

- Копія Довідки про взяття на облік платника податків;

- Копія Свідоцва про реєстрацію платника податку на додану вартість, якщо Учасник є платником податку на додану вартість;

- Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб)

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця.

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

- Копія паспорта (для фізичних осіб).


III. У „Технічній частині” Учасник заповнює Додатки №№ 4, 5, 6, 7 цієї документації.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Забезпечення пропозиції закупівлі здійснюється у виглядi Завдатка у розмірі 17500 гривень: Частина Лот 1 - 3000 грн., Частина Лот 2 - 4500 грн., Частина Лот 3 – 10000 грн.

Завдаток зараховується на рахунок 37116009000202 в ГУДКУ в Одеській обл., м. Одеса, МФО 828011 замовника не пізніше трьох банківських днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів учасником. Разом з пропозицією (окремо від неї) учасник надає копії (копію) платіжного доручення завіреного власною печаткою*.

^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
- не підписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю.
Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику на його розрахунковий рахунок протягом 3-х банківських днів з дати настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- укладання договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
- закінчення процедури закупівлі у разі не укладання договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Кваліфікаційні критерії визначенi у відповідності з ст.16 Закону та надаються частиком в Комерційній частині пропозиції:

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а саме: перелік майна (власного чи орендованого), майнового комплексу, приміщень, (у тому числі складських приміщень, земельної ділянки, обладнання, транспортних засобів, тощо), які використовується Учасником при постачанні товарів, що є предметом закупівлі. Учасник може включити додатково до цієї довідки також іншу інформацію, що відноситься до цього тематичного пункту по суті та яку він вважає за потрібне зазначити;

- наявність працівників відповідної кваліфікації (для постачання товарів тощо), які мають необхідні знання і досвід (надається у формі переліку працівників (П. І. Б.) з вказівкою освітнього рівня, посади та стажу роботи);

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Надається у формі переліку договорів(або інших документів): назва організації, адреса, телефон для зв’язку, предмет договору та вартість кожного договору на поставлені товари за трирічний період з 01.01.2009 по 30.06.2011 рр., (обов'язково додати 3-5 копій аналогічних договорів за цей період).

- наявність фінансової спроможності на протязі 2009, 2010, першого півріччя 2011 р.р., а саме баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма № 2), оригінал довідки з обслуговуваючого банку про рух грошових коштів (за останні 12 календарних місяців, що передують даті розкриття пропозиції), не більше 10-ти денної давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів – для фізичних осіб та юридичних осіб суб’єктів підприємництва та оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом не більше 10 денної давнини відносно дати розкриття).

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Детальна інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики надана у Додатках №№ 4, 5, 6 «Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі».

У складі пропозиції конкурсних торгів Учасник процедури закупівлі повинен надати документи для підтвердження відповідності товару, який він пропонує поставити за договором, вимогам Додатків № 4,5,6 документації з конкурсних торгів, у вигляді:

- копії сертифікату відповідності УкрСепро на ті товари, які підлягають сертифікації, підписаної уповноваженою посадовою особою учасника та завіреної печаткою учасника;

- інформації щодо гарантії зобов'язань Учасника на товар.

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Опис окремої частини пропозиції конкурсних торгів наведено у Додатках №№ 4, 5, 6.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):Особисто або поштою


м. Одеса, вул. Львівська, 15, 65016, кім. 225


08.09.2011 р. до 10:00 год.


^ Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На письмовий запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:м. Одеса, вул. Львівська, 15, 65016, кім. 312


08.09.2011 р. о 10:30 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Повноваження представника підтверджується довіреністю. Для підтвердження своєї особи такий представник повинен надати паспорт. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді пропозиції або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна предмета закупівлі. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критерію – ціна пропозиції конкурсних торгів;
^

Методика оцінки


Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм, розташовуваються по мірі зростання значень цінового показника методом ранжування.

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій з конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = (Цminобчисл)*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції з конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів Комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Комітету з конкурсних торгів.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється;

в) якщо загальна сума підрахована не вірно, то визначальною є фактична (правильно перерахована) сума.

^ 3. Інша інформація

Переможці відшкодовують витрати Одеському державному екологічному університету на отримання витягів про публікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, встановлених законодавством у сфері державних закупівель, згідно наданих рахунків ДГВПП „Зовнішторгвидав України”.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються Замовником.

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) Учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Недотримання Учасником вимог Замовника щодо підготовки та надання пропозиції конкурсних торгів може спричинити до відхилення пропозиції Учасника.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково, по окремим частинам (лотам).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

^ 1. Терміни укладання договору


У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

Істотні умови договору:

  1. Постачальник зобов'язується у 4 кварталі 2011 році поставити Замовнику товари, зазначені в Специфікації до Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі товари.

  2. Найменування та кількість товару зазначені в Специфікації до Договору

  3. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування зобов”язань.

  4. Якість товару повинна відповідати нормативно-технічній документації, передбаченій для відповідного виду товару.

  5. Оплата за поставлений товар здійснюється протягом 10 днів з моменту отримання товару.

  6. Строк поставки товару становить не більше 30 календарних днів з моменту отримання замовлення Замовника Постачальником, якщо інше не передбачене документацією з конкурсних торгів.

  7. Постачальник зобов'язується на підставі заявок Замовника поставляти товар партіями на умовах DDP Інкотермс у чинній редакції 2010 р., за цінами відповідно до Специфікації.

  8. Права та обов'язки Сторін:

8.1. Замовник зобов'язаний:

8.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати поставлені товари;

8.2. Замовник має право:

8.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником;

8.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

8.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
8.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів;

8.3. Постачальник зобов'язаний:

8.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені Договором;

8.3.2. Забезпечити поставку товарів якість яких відповідає умовам, встановленим Договором;

8.4. Постачальник має право:
8.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

8.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника письмово у строк не пізніше 15 днів до розірвання Договору.

9. Відповідальність сторін:
9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та Договором.

9.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день не виконання зобов'язань.

10. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2011 року, а в частині фінансових зобов'язань, до повного виконання.

11. Постачальник зобов'язується забезпечити технічну підтримку сервіс-центру у термін не менше, ніж надається виробником.

12. Аванс не передбачається, поставка товарів передує оплаті.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту документації з конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Надання забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.
1   2   3   4

Схожі:

Одеський державний екологічний університет iconЗміни до річного плану державних закупівель на 2010 рік Одеський державний екологічний університет

Одеський державний екологічний університет iconОдеський державний екологічний університет
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Одеський державний екологічний університет iconІнформаційний лист
Одеський державний екологічний університет призначено базовим внз для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових...
Одеський державний екологічний університет iconПроректору з наукової роботи інформаційний лист
Відповідно до наказу №1052 від 20. 11. 2009р. Міносвіти України “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2009/2010 навчального...
Одеський державний екологічний університет iconОдеський державний екологічний університет 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, тел./факс 63-62-09, факс 42-77-67
Закону №2289-vi від 1 червня 2010 року „Про здійснення державних закупівель” (із змінами) (далі Закон), запрошує Вашу організацію...
Одеський державний екологічний університет iconУкраїнська асоціація з розвитку Одеський державний економічний менеджменту та бізнес-освіти університет Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти Одеський державний економічний університет Науково-методична конференція
Від залізничного вокзалу їхати: маршрутними таксі №220 №221 до зупинки «Університет», №145 до зупинки «Преображенська»
Одеський державний екологічний університет iconОдеський державний економічний університет

Одеський державний екологічний університет iconОдеський державний економічний університет

Одеський державний екологічний університет iconОдеський державний економічний університет

Одеський державний екологічний університет iconОдеський державний економічний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи