“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 164.06 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата02.07.2012
Розмір164.06 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді

кафедри пропедевтики дитячих хвороб

Завідувач кафедри


професор ____________ Нечитайло Ю.М.

“___” ___________ 2008 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 3 курсу спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Модуль 3. ВИГОДОВУВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Змістовий модуль 14. .Природне вигодовування немовлят

Тема заняття № 1

^ Природне вигодовування немовлят

Тема заняття № 2

Природне вигодовування немовлят після введення прикорму.


Навчальний предмет:

«Пропедевтична педіатрія»

3 курс

спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

Кількість годин – 4


Методичну розробку склала:

доцент Попелюк Н.О.


Чернівці – 2008

^ 1. Актуальність теми: З харчуванням організм дитини отримує необхідні речовини, які забезпечують енергетичні затрати та основний обмін. З їжею надходить пластичний матеріал для побудови тканин. Особливо це необхідно для дитячого організму. Харчування дітей – це процес позаутробного дозрівання дитини і процес виховання. Враховуючи анатомо-фізіологічні особливості травної системи у дітей, слід враховувати не тільки потреби дитини, а й можливості переробити та засвоїти їжу.

^ 2. Тривалість заняття: 4 год.

3. Навчальна мета (конкретні цілі):

1. Збирати анамнез вигодовування дитини грудного віку та оцінювати його.

2. Розрахувати добовий об’єм їжі дитини, залежно від віку.

3. Розрахувати необхідну кількість їжі на одне вигодовування, залежно від віку немовляти.

4. Складати одноденне меню для дитини грудного віку, що знаходиться на природному вигодовуванні.

5. Оцінювати добовий раціон харчування дитини та провести його корекцію (при потребі).

^ 4. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

 1. Анатомія людини.

 2. Гістологія.

 3. Фізіологія.

 4. Патологічна анатомія.

 5. Патологічна фізіологія.

 6. Догляд за хворими.

 7. Променева діагностика.

Знати будову та функції системи травлення, ендокринної та нервової систем

Проводити об’єктивне обстеження хворого, визначати стан живлення, розвиток п/ш клітковини, тургор тканин

Знати особливості годування здорових та хворих дітей, формули для розрахунку їжі, методику введення прикорму

Вміти розрахувати кількість їжі для конкретної дитини, скласти меню відповідно віку, провести корекцію харчування

Схему збирання анамнезу у матері по розділу харчування дитини, визначити об’єм їжі в залежності від об’єму шлунку, знати корекцію харчування відповідно віку дитини

Збирати анамнез у матері в залежності від віку дитини, визначити загальний об’єм їжі (добовий та разовий), дати пораду матері відносно корекції та прикорму дитини відповідно віку та сучасним


^ 5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін

Визначення

Грудне вигодовування


Вигодовування, при якому дитина першого півріччя життя отримує не менше ніж 80% грудного молока.

Корекція харчування

Якісно новий продукт, який не міняє енергетичної цінності та об’єму годування, але коректує недостаючу кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, води на 1 кг маси дитини

Докорм

Необхідна кількість молочної суміші, якою догодовується дитина в разі гіпогалактії у мами

Прикорм

Коли дитині виповнюється 4,5-5 місяців молоко матері, незалежно від кількості, вже не може задовільняти всіх потреб організму, який росте. тому в цьому віці всім здоровим дітям вводять прикорм.

5.2. Теоретичні питання до заняття №1:

1.Переваги природного вигодовування немовлят.

2.Значення годування груддю для здоров’я дитини і матері.

3.Кількісний і якісний склад материнського молока.

4.Імунобіологічна роль материнського молока.

5.Труднощі при годуванні груддю.

6.Профілактика гіпогалактії і маститу.

7.Режим і харчування жінки-годувальниці.

8.Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування.

9.Правила і техніка вигодовування материнським молоком.

10.Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях.

Теоретичні питання до заняття №2:

1.Підгодовування (прикорм)

2.Корекція харчування.

3.Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях.

4. Методи розрахунку необхідної кількості їжі.

5. Корекція харчування дітей першого року життя.

6. Прикорм, порядок та правила його введення

7.Естетика харчування.

8.Особливості складання меню для дітей першого року життя на природному вигодовуванні

5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті №1:

1.Збирати анамнез вигодовування дитини грудного віку та оцінювати його.

2. Розрахувати добовий об’єм їжі дитини, залежно від віку.

3. Розрахувати необхідну кількість їжі на одне вигодовування, залежно від віку немовляти.

Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті №2:

.1. Складати одноденне меню для дитини грудного віку, що знаходиться на природному вигодовуванні.

.2. Складати одноденне меню для дитини грудного віку, що знаходиться на природному вигодовуванні з введенням першого, другого та третього прикормів.

3. Оцінювати добовий раціон харчування дитини та провести його корекцію (при потребі)

^ Зміст заняття:

На протязі перших 6 місяців після народження дитина має лактотрофний тип травлення, при якому всі метаболічні та травні механізми розраховані на молоко власної матері. Завдяки цим механізмам, компоненти їжі проходять через стінку травного тракту в незмінному вигляді і безпосередньо використовуються дитячим організмом (пластичні речовини та імуноглобуліни, гормони, ферменти, біологічно активні речовини. У другому півріччі формується перехідний тип травлення і тільки після року починає функціонувати дефінитивний тип травлення, притаманний дорослому організму.

Грудне вигодовування – це таке вигодовування, при якому дитина першого півріччя життя отримує не менше ніж 80% грудного молока.

У процесі лактогенезу жіноче молоко проходить 3 фази:

молозиво (перші 12-24 год після народження)

перехідне молоко (з 4-5 доби)

зріле жіноче молоко (з 2-3 тижня)

Склад зрілого жіночого молока: містить імунні тіла та ферменти – ліпазу, амілазу, азотвміщуючу речовину – таурін, каталазу, пероксидазу та ін. Білки грудного молока складаються переважно із легко засвоюваних альбумінів, що містять незамінні амінокислоти. За своїм складом вони близькі до білків крові і тканин дитини, тому легше засвоюються. Жири жіночого молока знаходяться в добре емульгованому стані, складаються з ненасичених жирних кислот з низькою точкою плавлення. Вони засвоюються майже повністю, тоді як жири коров’ячого молока – тільки на 80%. Жіноче молоко за активністю вуглеводів вдвічі багатше від коров’ячого. Вуглеводи жіночого молока засвоюються краще і складаються переважно з бета-лактози, яка стримує ріст кишкової палички та сприяє розвитку біфідум флори. Співвідношення білків, жирів та вуглеводів у жіночому молоці 1:3:6 створює найкращі умови для перетравлення, всмоктування і засвоєння їх, тоді як у коров’ячому молоці це співвідношення становить 1:1:1,5.

Грудне молоко містить не тільки пластичні речовини, потрібні для побудови органів та тканин, а й інші необхідні елементи – вітаміни, ферменти, гормони, мінеральні речовини. Доцільне для організму дитини співвідношення в жіночому молоці солей кальцію і фосфору (2:1) сприяє кращому засвоєнню їх, що має значення для профілактики рахіту.

У жіночому молоці значно більше заліза і міді, тому при природному вигодовуванні гіпохромні анемії розвиваються значно рідше, ніж при штучному.

Материнське молоко містить різні специфічні і неспецифічні антитіла, які захищають дитину в перші місяці життя від інфекційних захворювань. Сисні рухи при грудному вигодовуванні сприяють правильному формуванню у дитини зубощелепної системи, а також позитивно впливають на матір завдяки фізіологічному масажеві грудних залоз. Переваги грудного вигодовування такі очевидні, що будь-які спроби усунутись від годування дитини груддю треба прийняти поясненням та переконанням.

Проте, бувають випадки, коли годування дитини груддю протипоказані матері за станом її здоров'я.

^ ПЕРШЕ ПРИКЛАДАННЯ ДО ГРУДЕЙ

Використовується принцип раннього прикладання до грудей. Якщо у матері і дитини немає ускладнень, то перше прикладання до грудей проводять у пологовому залі через 20-30 хвилин після народження дитини. Емоційно-тактильний контакт проводиться прикладанням дитини до грудей та живота матері її грудьми. Після цього мати та дитину прикривають теплою стерильною пелюшкою і залишають на 15-20 хвилин.

Раннє прикладання до грудей має певні переваги (профілактика гіпогалактії, формування біоценозу новонародженого, підвищує рівень пролактину, а також впливає на емоційний стан жінки, сприяє відчуттю спокою за дитину.

Взаємозв’язок матері та дитини теж задовільняє мати: вона годує дитину, купає, одягає. Порушення зв’язку з матір'ю у цей період може негативно впливати на нервово-психічний розвиток дитини. Любов є обов'язковою умовою зв’язку між матір’ю та дитиною.

^ РЕЖИМ ГОДУВАННЯ ДІТЕЙ

Режим годування на першому році життя залежить від віку, а також особливостей розвитку і стану здоров’я дитини. З перших днів життя годувати дитину потрібно через певні проміжки часу. Так, для здорових, доношених дітей, які енергійно смокчуть, встановлюють режим годування через 3-3,5 години з нічною перервою 6 годин. Дітей кволих і з низькою масою годують через 3 години 7 разів на день. З 5 місячного віку, після того, як дитина починає отримувати прикорм, годують 5 разів на день через кожні 4 години.

^ КОРЕКЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Для правильного розвитку дитини і профілактики таких захворювань, як рахіт, анемія, розлади харчування і травлення треба своєчасно включати до раціону дитини додаткове харчування. Корекція вітамінів:

- з віку 1-1,5 місяця дитина повинна одержувати фруктові та овочеві соки, а трохи пізніше – ягідні.

Годування соками починати з кількох краплин, поступово доводячи дозу до 50 мл на день у першому півріччі і до 80-100 мл на кінець року, розподіливши всю кількість соку на 2-3 прийоми. При виборі соку враховують вік дитини. Так, дитині віком до 3 місяців дають яблучний, лимонний, чорносмородиновий соки, з 3,5 місяців – апельсиновий, абрикосовий, моркв'яний, томатний, капустяний. З 8 місяців – вишневий і сливовий. Суничні і полуничні соки, а також сік цитрусових треба давати дитині з обережністю, починаючи з 3-5 краплин, бо вони сприяють виникненню алергічних захворювань шлунково-кишкового тракту, органів дихання і шкіри. Тільки привчивши дитину до одного соку можна дати інший. Соки слід різноманітити. Дають їх після годування. Овочеві соки корисно змішувати, давати їх після годування дитини.

 • З 1,5-2 місяців рекомендується давати дитині сире терте яблуко з Ѕ чайної ложки до 2/3 столових ложок на день. З 3-4 місяців дитині дають гомогенізовані фрукти і овочі.

Корекція білка:

- З 3-3,5 місячного віку дтині дають яєчний жовток, зварений круто, спочатку 1/8 жовтка через день, поступово збільшуючи доу до цілого жовтка через день, або Ѕ - кожний день.

ПРИКОРМ

Коли дитині виповнюється 4,5-5 місяців молоко матері, незалежно від кількості, вже не може задовільняти всіх потреб організму, який росте. тому в цьому віці всім здоровим дітям вводять прикорм. Його призначає лікар.

Перехід на більш густу їжу є своєрідним рубежем у житті немовляти.

^ ПРАВИЛА ВВЕДЕННЯ ПРИКОРМУ

 1. Перший приком дитина не повинна одержувати в повному обсязі. Спочатку необхідно дати їй тільки 1-2 чайні ложки прикорму і лише поступово збільшувати його кількість, додаючи щодня по 3-4 чайні ложки. Через 7-10 днів дитина може одержувати повну порцію додаткової їжі, тобто 150-180г.

 2. Поки дитина одержує прикорм не в повному обсязі, слід давати їй спочатку ці продукти, а після того догодовувати груддю. Із збільшенням порції прикорму поступово виключається одне годування груддю.

 3. Якщо дитина захворіла на момент призначення підгодовування, то з введенням його слід почекати до дозволу лікаряю

 4. Другий прикорм можна розпочинати через 2-3 тижні після першого, тобто тоді, коли організм дитини достатньою мірою призвичаїться до підгодовування. Не можна одночасно вводити дві нові страви.

 5. До будь-якого нового виду їжі привчати дитину слід поступово.

 6. Прикорм повинен бути гомогенізований, не викликати затруднення при ковтанні.

 7. кількість їжі на один прийом повинна відповідати віковій потребі (з 5 міс до 1 року приблизно 180-20 г). Калорійність підвищують за рахунок концентрації харчових інгредієнтів, особливо вводити ті з них, яких відносно мало у грудному молоці (білки, солі заліза, фосфору, кальцію).

 8. Годувати без насильства, для чого суворо дотримуватись режиму годування, при відмові від данного прикорму через деякий час знов у дати цю страву, незамінюючи іншою.

Починають І прикорм з овочевого пюре, особливо у дітей з надмірною масою тіла, явищами ексудативного діатезу, рахіту, недоношених. Крім того, дитина краще звикає до овочевого пюре перед введенням каші. Добре давати мішане пюре (асорті) з картоплі, моркви, капусти, буряків, ріпи, зеленого горошку.

Починати ІІ прикорм треба з 5% манної каші на овочевому відварі. Через два тижні таку кашу замінюють 10% на незбираному молоці.

ІІ прикорм у вигляді каші вводять через три-чотири тижні після пюре, і до 6 місяців життя дитини він поступово витісняє друге грудне годування. Каші слід чередувати, віддаючи переваги вівсяній та гречаній. З 5,5 до 6 місяців в пюре або кашу додають вершкове масло (3-5%).

ІІІ прикорм вводять у віці 7 місяців у вигляді кисло-молочних продуктів (кефір, ацидофільне молоко, ПАМ, ПАДМ). Таким чином, витісняється ще одне годування грудним молоком. Приблизно 4-5 разів на тиждень дитині дають суп на нежирному м’ясному або курячому бульйоні (не більше як 50-80 мл на день), а також перетертий шматок яловичини з 5-10 до 50 г з овочевим пюре, на третє – фруктовий сік.

У віці 8 місяців дитині дають до 30-50 г м'яса, двічі розмолотого на м’ясорубці. З 10 місяців із м’яса роблять фрикадельки, а до одного року – парові котлети. Корисно періодично замість м'яса давати курку, рибу, печінку, іноді мозок.

Таким чином, у 7-8 місяців витісняється 3 грудне годування, 8-10 – четверте, а в 11-12 місяців дитину переводять на ясельну дієту.

Рекомендована схема вигодовування є орієнтовною, вона може бути доповнена або дещо змінена лікарем, коли це необхідно.

В останні роки практикується так зване “вільне” вигодовування дітей 1-го року життя, яке за Шастіним поділяється на 4 групи.

^ ВИХОВАННЯ НАВИЧОК ПРИЙОМУ ЇЖІ У ДІТЕЙ

Поступово треба привчати їсти дитину самостійно. Дітям віком 10 місяців дають пити молоко, бульйон, воду з чашки, притримуючи її руками. До 10 місячного віку бажано навчити дитину самостійно пити. Для цього в чашку наливають невелику кількість рідини. До року вже дитина повинна тримати чашку і пити з неї, не розливаючи. Щоб навчити малюка жувати, треба з 7 місяців давати йому в руки під час їжі шматок сухої булки.

Годувати дитину треба у спокійній обстановці, щоб ніщо не відвертало її увагу від їжі. Дуже важливо прищепити дитині гігієнічні навички: мити руки перед їжею, акуратно їсти та ін.

Оцінка ефективності харчування проводиться за клінічно-фізіологічними показниками:

 1. Загальний стан дитини.

 2. Рівень нервово-психічного розвитку.

 3. Захворюваність дитини (рахіт, інші гіповітамінози).

 4. Динаміка нарощування маси та зросту.

 5. Деякі лабораторні дані.

У поняття “Естетики харчування” входить гігієнічні правила і всі обставини прийому їжі: приміщення, освітлення, меблі, посуд, сервіровка столу, зовнішній вигляд їжі, поведінка за столом, порядок прийому їжі, апетит, настрій дитини.

Чим раніше дитина навчиться правильним навичкам прийому їжі, тим краще вони закріплюються та увійдуть у звичку. Тому приділяти увагу естетиці харчування необхідно вже на першому році життя.

Годування у суворо визначені години є основним правилом естетики годування. При цьому з’являється добрий апетит, зацікавленість у їжі, виховується позитивне відношення до самого процесу прийому їжі. Вже у перші місяці життя соки, фруктові пюре та ін. необхідно давати дитині з ложки. У подальшому дитині дають у руку шматок хліба, цукор, печиво.

У віці 7-8 місяців дитина вже проявляє бажання самостійно їсти, необхідно підтримувати її у цьому прагненні – дати у руку ложку, навчити тримати кружку. При цьому з боку батьків повинно приділятися достатньо уваги та терпіння, необхідно допомагати дитині, не обмежуючи її самостійності (годувати іншою ложкою). При правильному вихованні вказані навички закріплюються з цим завданням.

З перших місяців життя слід привчати дитину дотримуватись гігієнічних правил та акуратності. Перед споживанням їжі дитині обов'язково потрібно вимити руки, одягнути нагрудник або пов’язати серветку. Під час їжі витирати рот та руки серветкою, слідкувати за порядком на столі, розлиту страву витирати, виховувати звичку до чистоти.

 1. Дитину, що не вміє самостійно сидіти, годують на руках у дорослого, що сидить за столом. Не можна годувати дитину у ліжку, якщо вона не хворіє. Зовсім неприпустимо класти малюка спати, давати йому бутилочку з сумішю, соком, чаєм і залишати без догляду.

^ Матеріали для самоконтролю:

А. Завдання для самоконтролю:

Питання

Відповіді

1. Спiввiдношення бiлкiв, жирiв, вуглеводiв у коров’ячому молоці складає:

1. 1: 3: 6

2. 1: 3: 5

3. 1: 2: 4

4. 1: 1,5: 3

5. 1: 1: 1*

2. Добовий об'єм їжi, необхiдний здоровiй дитинi 3-х мiсячного вiку, складає:

1. 1/4 маси тіла

2. 1/5 маси тіла*

3. 1/6 маси тіла

4. 1/7 маси тіла

5. 1/8 маси тіла

3. Перший прикорм при природному вигодовуваннi призначають, як правило, з вiку:

1. 2,5-3,0 мiсяців

2. 3,5-4,0 мiсяців

3. 4,5-5,0 мiсяців

4. 5,5-6,0 мiсяців*

5. 6,5-7,0 мiсяців

4. До клiнiчних симптомів голодування дитини відносять все, крiм:


1. неспокiй пiд час годувань i мiж ними

2. уповiльнення або затримка прибавки у масi тiла

3. порушення сну

4. частi сечовипускання*

5. „голодний стiлець” – незначнi випорожнення

5. До переваг грудного вигодовування вiдносяться всi, крiм:


1. пластична цінність

2. бiологiчна цiннiсть

3. психологiчнi переваги

4. технологiчнi переваги

5. впливає на розвиток зубів *

6. Найчастіше причинами розвитку гіпогалактії є:


1. раннє прикладання до грудей

2. дотримування встановлених годин годування

3. повноцiнне харчування, достатнiй сон

4. нейроендокриннi порушення*

5. регулярнi фiзичнi вправи

7. Гарантiйне молоко має такі характеристики, крім:


1. жирiв бiльше 35 г/л

2. вуглеводiв не менше 40-45 г/л

3. кислотнiсть не перевищує 20° за Тернером

4. не мiстить екологiчних забруднювачiв

5. загальна кiлькiсть бактерiй бiльше 50 тис/мл*

8. Яка кiлькiсть вуглеводiв мiститься в зрiлому жiночому молоцi (г/л):

1. 20-25

2. 30-35

3. 40-45*

4. 50-55

5. 70-75

9. Для парентерального харчування розрахунок жиру проводиться (г/кг):

1. 1,0-1,5

2. 2,0-4,0*

3. 5,0-6,0

4. 7,0-8,0

5. 9,0-10,0

10. Розрiзняють наступні форми гiпогалактii, крiм:

1. первинна

2. рання

3. вторинна

4. пiзня

5. затяжна *

11. В який термiн пiсля народження слiд прикладати до грудей здорову новонароджену дитину:

1. через 4 годині

2. через 2 години

3. через 6-10 годин

4. через 24 години

5. через 30 хвилин *

12. Які соки недоцільно призначати дітям з проявами алергiї:

1. чорносмородиновий

2. яблуневий

3. сливовий

4. вишневий

5. цитрусовий *

13. Добова енергетична потреба (на кг маси тіла) у вiцi 9-12 мiсяців життя при штучному вигодовуванні дорiвнює:

1. 90-100 ккал

2. 100-110 ккал

3. 110-115 ккал*

4. 125-130 ккал

5. 135-140 ккал

14. При введенні докорму потрiбно дотримуватися наступних правил, крiм:


1. молочну сумiш давати тiльки пiсля годування груддю

2. догодовувати слiд за допомогою чайної ложечки

3. молочну сумiш давати дрiбними порцiями, доводячи її протягом 3-5 днiв до потрiбної норми

4. можна допускати тривалi (понад 3-6 годин) iнтервали мiж годуванням груддю *

5. корегуючи харчовi добавки i прикорм вводять у такi ж вiковi термiни

15. До низьколактозних сумішей вiдноситься все, крiм:

1. Алактозит-Н

2. Фiтолакт

3. Iзомiл

4. Малиш*

5. Прособе

16. Годування груддю повинно продовжуватись, в середньому, не більше:

1. 5-10 хвилин*

2. 15-20 хвилин

3. 25-30 хвилин

4. 35-40 хвилин

5. 45-50 хвилин

17. Оптимальне для засвоєння співвідношення кальцiю i фосфору в жіночому молоці складає:

1. 1:1

2. 1:2

3. 1:3*

4. 2:1

5. 3:2

18. Вказати терміни введення рослинної олії чи риб'ячого жиру при природному вигодовуваннi:

1. 1,0-2,0 місяці

2. 3,0-4,0 місяці

3. 4,5-5,0 місяців

4. 5,5-6,0 місяців*

5. 7,0-8,0 місісяців

19. Яка фракцiя бiлка переважає в жiночому молоцi:

1. імуноглобулiни

2. бета-лактоглобулiни

3. альфа-лактоглобулiни

4. альбумiни*

5. казеїн

20. Друга ступiнь гiпогалактiї виникає при дефiцитi молока по вiдношенню до потреби дитини:

1. до 10%

2. до 25%

3. до 50%*

4. до 75%

5. бiльше 75%


Б. Задачі для самоконтролю:

1.Меню дитині 4 міс. на природному вигодовуванні. Вага при народженні 3300. Скласти раціон харчування.

2.Меню дитині 5 міс. на природному вигодовуванні. Вага при народженні 3000 Скласти раціон харчування.

3.Дитина, що народилася з масою тіла 3500 г і довжиною 50 см, знаходиться на природному вигодовуванні. На даний час їй 3 міс. Скласти раціон харчування.

4.Дитина, яка народилася з масою тіла 3500 г і довжиною 52 см, знаходиться на природному вигодовуванні. На даний час їй 5 міс. Скласти раціон харчування.

Література.

Основна:

 1. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. С.-Петербург: 2000. – С.98-162, 207, 214-215, 827-874.

 2. Медицина дитинства (За ред.П.С.Мощича. Київ:Здоров’я, 1994. – т.1. – С.148-167.

 3. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. Київ, 1999. – С.448-497.

 4. Нечитайло Ю.М., Лоскутова І.Є. Нутріціологія дитячого віку. Навч.пос. для студентів та лікарів-інтернів.- Чернівці:Прут, 2007. – 56с.

Додаткова:

1. Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років.»

Наукова:

1.Лукьянова Е.М. Медицинские и педагогические аспекты проблемы сохранения здоровья детей // Международный медицинский журнал. – 2003. – №3. – С. 6-9.

2.Майданник В.Г. Перспективи розвитку клінічної педіатрії в ХХІ столітті // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2002. – №1. – С. 8-12.

Методична:

1. Нечитайло Ю.М., Безрук В.В. Довідник студента з вивчення дисципліни «Пропедевтична педіатрія» - Чернівці, 2008. – 24с.


Методичну вказівку склав

доцент кафедри Попелюк Н.О.

Рецензія позитивна

доцент кафедри Безрук В.В.


Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи