Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності icon

Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності
НазваН.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності
Сторінка1/39
Дата10.07.2012
Розмір3.09 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Н.І.ГОРДІЄНКО,


М.Ю. КАРПУШЕНКО


ОБЛІК


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ


ДІЯЛЬНОСТІ


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2006
Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів


УДК 657

ББК 65.9 (2)26 М 18


Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: ХНАМГ, 2006. ? 235 с.


Гриф надано МОН України, рішення № 14/18.2-604 від 06.03.06


Рецензенти:


Д-р екон. наук, професор кафедри оподаткування Харківського національного економічного університету Тищенко О.М.;


Д-р екон. наук, професор Харківського національного економічного університету Тридід О.М.


У посібнику розглядаються питання бухгалтерського та податкового обліку експортних, імпортних, кредитних операцій, операцій по інвестуванню та операцій з давальницькою сировиною, а також інших операцій, що здійснюються підприємствами в іноземній валюті. Особливу увагу приділено питанням документального оформлення та державного регулювання валютних операцій.

За структурою і змістом посібник відповідає вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».

Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації, слухачів системи закладів післядипломної освіти, магістрів, аспірантів, а також бухгалтерів-практиків і аудиторів.


© Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю., 2006-04-20 6


ISBN 966-695-065-0

Зміст


Розділ 1. Основи та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 6

1. Предмет та мета дисципліни 6

2. Види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 7

3. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 9

4. Особливості застосування|вживання| правил ІНКОТЕРМС 12

5. Режим ліцензування і квотування для окремих видів товарів 13

2. Облік валютних операцій 21

1. Порядок відображення операцій в іноземній валюті 22

2. Курсові різниці - поняття, порядок визначення і відображення в обліку 26

3. Особливості відображення курсових різниць в податковому обліку 28

^ 3. Особливості відкриття рахунків в банках в іноземній валюті і здійснення операцій з іноземною валютою 33

1. Види і порядок відкриття валютних рахунків 33

2. Здійснення операцій придбання та продажу іноземної валюти 38

3. Ліцензування валютних операцій 44

4. Розрахунки чеками в іноземній валюті 46

5. Розрахунки за акредитивами 50

^ 4. Облікурахування імпортних операцій 56

1. Поняття імпортних операцій. Обмеження на здійснення імпорту 57

2. Митні процедури і порядоклад формування митної вартості 58

3. Документальне забезпечення імпортних операцій 61

4. С троки проведення розрахунків за імпортовані товари 63

5. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій 64

6. Оподаткування імпортних операцій 70

^ 5. Облікурахування експортних операцій 80

1. Поняття і умови здійснення експортних операцій 80

2. Документальне забезпечення митного оформлення товарів, що експортуються 81

3. Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної

діяльності 82

4. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій 84

5. Особливості оподаткування експортних операцій 87

^ 6. Облік зовнішньоекономічних операцій ізіз давальницькою

сировиною 93

1. Основні поняття операцій зіз давальницькою сировиною 93

2. Особливості укладення договорів на переробку давальницької

Сировини 95

3. Документальне оформлення операцій зіз давальницькою сировиною 96

4. Особливості бухгалтерського обліку операцій зіз давальницькою

сировиною 97

5. Податковий облік операцій із давальницькою сировиною 99

^ 7. Облік зовнішньоекономічних бартерних операції 105

1. Поняття бартерних операцій, особливості оформлення 105

2. Особливості оподаткування бартерних операцій 108

3. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій 109

^ 8. Облікурахування інвестиційних операцій 115

1. Порядок і умови здійснення інвестиційної діяльності 115

2. Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті 121

3. Повернення іноземних інвестицій інвестору 124

4. Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном 126

5. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих закордоном 128

^ 9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій 137

1. Види кредитних угод 138

2. Умови отриманняздобуття кредиту 139

3. Порядок отримання банківського кредиту 140

4. Порядок отримання кредиту відповідно до відкритої кредитної лінії 142

5. Порядок отримання кредиту від іноземного інвестора 143

6. Порядок погашення банківського кредиту 144

7. Облікурахування кредитних операцій 144

^ 10. Облікурахування службових відряджень за кордон 151

1. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу 151

2. Граничний термін відрядження і порядоклад розрахунку кількості днів знаходження у відрядженні 153

3. Розрахунки із застосуванням пластикових карток 155карточок

4. Повернення валюти в касу підприємства 156

5. Відображеннявідображення,відбиття в бухгалтерському і податковому облікуурахуванні витрат на відрядження в іноземній валюті 157

^ 11. Облік інших зовнішньоекономічних операцій 164

1. Облікурахування реекспортних і реімпортних операцій 164

2. Облікурахування консигнаційних і комісійних операцій 166

3. Облік лізингових операцій 174

4. Облік операцій з підприємствами, розташованими

в офшорних зонах 179


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Схожі:

Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconМетодичні вказівки до вивчення курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 050106...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності icon«Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної форми навчання спец. 050100, 050100 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconХарківська національна академія міського господарства
«Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 та 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconМіністерство освіти І науки україни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни ««Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconМіністерство освіти І науки україни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconАктуальність курсу
Мета дисціплини «Облік І аналіз зовнішньоекономічної діяльності» – надати студентам можливість зрозуміти особливості організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи