Проект кваліфікаційні вимоги icon

Проект кваліфікаційні вимоги
Скачати 53.13 Kb.
НазваПроект кваліфікаційні вимоги
Дата03.07.2012
Розмір53.13 Kb.
ТипДокументи

ПРОЕКТ

Кваліфікаційні вимоги

Головний науковий співробітник


Вимоги до кваліфікації:

 • Наявність наукового ступеня доктора наук або вченого звання професора.

 • Стаж наукової роботи не менш як 10 років.

 • Наявність не менш як 10 наукових праць і патентів на винахід, опублікованих за останні 5 років.

 • Наявність не менш як 3 наукових учнів – кандидатів наук.


Повинен знати:

 • Наукові проблеми відповідної галузі знань, науки і техніки.

 • Напрямки розвитку відповідної галузі науки.

 • Директивні матеріали, дійсне законодавство у відповідній галузі науки.

 • Вітчизняні і закордонні досягнення у відповідній галузі науки.

 • Новітні методи, засоби планування, організації, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок.

 • Організацію праці, виробництва і керування.

 • Правила і норми охорони праці.


Посадові обов’язки:

 • Здійснювати наукове керівництво проведенням досліджень, бере безпосередню участь в їх проведенні.

 • Формулювати нові напрямки досліджень і розробок, організовувати складання програм робіт, визначати методи і засоби їх проведення.

 • Брати участь в складанні планів науково-дослідних робіт, координувати діяльність співвиконавців, які будуть брати участь в спільному виконанні робіт.

 • Узагальнювати отримані результати, проводити науково-дослідну експертизу проведених досліджень і розробок.

 • Визначати галузь впровадження результатів досліджень і розробок та забезпечувати наукове керівництво практичною реалізацією цих результатів.

 • Здійснювати підвищення кваліфікації наукових кадрів у відповідній галузі знань.

 • В якості наукового керівника брати участь в підготовці наукових кадрів.^

Провідний науковий співробітник


Вимоги до кваліфікації:

 • Наявність наукового ступеня доктора або кандидата наук.

 • Наявність вченого звання старшого наукового співробітника або доцента.

 • Стаж наукової роботи не менш як 10 років і не менш як рік після присудження наукового ступеня доктора наук або 5 років після присудження наукового ступеня кандидата наук.

 • Наявність не менш як 10 наукових праць і патентів на винахід, опублікованих після захисту дисертації.

 • В якості наукового керівника бере участь в підготовці наукових кадрів.
Повинен знати:

 • Наукові проблеми відповідної галузі знань, науки і техніки.

 • Напрямки розвитку відповідної галузі науки.

 • Директивні матеріали, дійсне законодавство у відповідній галузі науки.

 • Сучасні досягнення у відповідній галузі науки.

 • Новітні методи, засоби планування, організації, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок (аналіз, патентно-інформаційне забезпечення, випуск науково-технічної документації ).

 • Організацію праці, виробництва і керування.

 • Правила і норми охорони праці.


Посадові обов’язки:

 • Здійснювати наукове керівництво за окремими проблемами (завданнями, темами) науки.

 • Здійснювати керівництво групою працівників або бути відповідальним виконавцем окремих завдань науково-технічних програм.

 • Розробляти науково-технічні рішення за найбільш складними проблемами, методи проведення досліджень і розробок, з використанням необхідних засобів.

 • Обґрунтовувати напрямки нових досліджень і розробок, методи їх виконання, вносити пропозиції щодо планів науково-дослідних робіт.

 • Організовувати складання наукових програм робіт, координувати діяльність співвиконавців при спільному виконанні робіт з іншими організаціями, узагальнювати отримані результати.

 • Визначати галузь впровадження отриманих результатів наукових досліджень і розробок, організовувати практичну реалізацію отриманих результатів.

 • Здійснювати підготовку наукових кадрів та брати участь у підвищенні їх кваліфікації.^

Старший науковий співробітник


Вимоги до кваліфікації:

 • Наявність наукового ступеня кандидата наук.

 • Наявність за останні 5 років не менш як 5 публікацій у фахових наукових виданнях або патентів на винахід.


Повинен знати:

 • Наукові проблеми за тематикою досліджень і розробок, що проводяться.

 • Дійсне законодавство у відповідній галузі наук.

 • Сучасні досягнення у відповідній галузі науки.

 • Сучасні методи і засоби планування і організації досліджень і розробок, проведення експериментів, обробки отриманих результатів.

 • Правила і норми охорони праці.


Посадові обов’язки:

 • Приймати участь у проведені науково-дослідницьких робіт в якості відповідального виконавця.

 • Здійснювати науково-методичне керівництво групою працівників при дослідженні самостійних тем, а також розробок, які є частиною (розділом, етапом) теми.

 • Розробляти плани і методичні програми проведення наукових досліджень і розробок.

 • Організовувати збирання і вивчення науково-технічної інформації за темою, проводити аналіз і теоретичне узагальнення результатів експериментів, досліджень і спостережень.

 • Здійснювати перевірку результатів, отриманих співробітниками, які працюють під його керівництвом.

 • Брати участь в проведенні підвищення кваліфікації та атестації наукових кадрів.

 • Впроваджувати результати наукових досліджень і розробок.^

Науковий співробітник


Вимоги до кваліфікації:

 • Вища професійна освіта.

 • Наявність наукового ступеню кандидата наук або досвіт роботи у відповідній галузі наук не менш як 5 років.

 • Наявність не менш 4 публікацій у фахових наукових виданнях або патенту на винахід.


Повинен знати:

 • Цілі і завдання досліджень і розробок, що проводяться.

 • Сучасну наукову інформацію щодо досліджень і розробок, що проводяться.

 • Методи і засоби планування і організації досліджень і розробок, проведення експериментів і спостережень.

 • Методі статистичної обробки результатів досліджень.

 • Не менш однієї іноземної мови (крім російської).

 • Правила і норми охорони праці, основи організації праці.Посадові обов’язки:

 • Проводити наукові дослідження і розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) наукового дослідження спільно з науковим керівником.

 • Здійснювати складні експерименти і спостереження.

 • Збирати, обробляти, аналізувати і узагальнювати науково-технічну інформацію, вітчизняний і закордонний досвід, результати експериментів і досліджень.

 • Брати участь в складанні планів, методичних програм і розробок, практичних рекомендацій щодо їх використання.

 • Складати звіти (розділи звіту) за темою або її розділом (етапом розділу).

 • Брати участь в впровадженні результатів досліджень і розробок.^

Младший науковий співробітник


Вимоги до кваліфікації:

 • Вища професійна освіта.

 • Наявність наукового ступеню або завершення навчання в аспірантурі/магістратурі, або досвіт роботи у відповідній галузі наук не менш як 3 років.

 • Наявність не менш 2 публікацій у фахових наукових виданнях або патенту на винахід.


Повинен знати:

 • Цілі і завдання досліджень і розробок, що проводяться.

 • Сучасну наукову інформацію щодо досліджень і розробок, що проводяться.

 • Методи і засоби планування і організації досліджень і розробок, проведення експериментів і спостережень.

 • Методи статистичної обробки результатів досліджень.

 • Правила і норми охорони праці, основи організації праці.


Посадові обов’язки:

 • Під керівництвом відповідального виконавця проводити дослідження і розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) теми у відповідності з затвердженими методиками.

 • Брати участь в виконанні експериментів, проводити спостереження і вимірювання, складати їх опис і формулювати висновки.

 • Вивчати науково-технічну інформацію, досвід в галузі досліджень, що виконуються.

 • Складати звіти (розділи звіту) теми або її розділу (етапу, завдання).

 • Брати участь в впровадженні результатів досліджень і розробок.Схожі:

Проект кваліфікаційні вимоги iconПроект кваліфікаційні вимоги Головний науковий співробітник
move to 0-16784615
Проект кваліфікаційні вимоги iconОтто Байєра, Німеччина
Стипендія покриває витрати на проживання, проїзд та витрати на проект. До кандидатів ставляться такі вимоги: високий середній бал...
Проект кваліфікаційні вимоги iconОтто Байєра, Німеччина
Стипендія покриває витрати на проживання, проїзд та витрати на проект. До кандидатів ставляться такі вимоги: високий середній бал...
Проект кваліфікаційні вимоги iconМодулі світлодіодні загального освітлення вимоги до характеристик (іес/pas 62717, проект) ДСТУ іес/pas 62717: 2011 (проект, перша редакція)
...
Проект кваліфікаційні вимоги iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги – відповідно ст. 16 Закону України Про
Проект кваліфікаційні вимоги iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги – відповідно ст. 16 Закону України Про
Проект кваліфікаційні вимоги iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги – відповідно ст. 16 Закону України Про
Проект кваліфікаційні вимоги iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги – відповідно ст. 16 Закону України Про
Проект кваліфікаційні вимоги iconПерелік тем, які виділені для самостійного вивчення з організації І економіки фармації для студентів IІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «Фармація», окр «спеціаліст» на весняний семестр
Фармацевтичні кадри. Підготовка, єдині кваліфікаційні вимоги, використання кадрів, права та обов’язки працівників фармацевтичної...
Проект кваліфікаційні вимоги iconПроект "Освіта без кордонів" Проект "
Проект “Освіта без кордонів” представляє в Україні 15 престижних польських внз та має повноваження проводити інформаційну та вступну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи