Указ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України icon

Указ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України
Скачати 52.17 Kb.
НазваУказ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України
Дата03.07.2012
Розмір52.17 Kb.
ТипДокументи


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про Положення про національний заклад (установу) України


Із змінами і доповненнями, внесеними

 Указами Президента України

 від 27 січня 1999 року N 70/99,

 від 28 січня 2000 року N 109/2000,

 від 1 серпня 2000 року N 943/2000,

від 5 березня 2004 року N 290/2004,

від 2 листопада 2004 року N 1334/2004


З метою здійснення єдиної державної політики щодо формування системи державних закладів (установ) гуманітарної сфери, визначення умов та порядку надання їм статусу національного закладу (установи) України постановляю:


1. Затвердити Положення про національний заклад (установу) України (додається).


2. Органам виконавчої влади не передавати закріплене за національними закладами (установами) України майно, що перебуває у державній власності, будь-яким органам, підприємствам, установам, організаціям.


(стаття 2 із змінами, внесеними згідно з

 Указом Президента України від 27.01.99 р. N 70/99)


3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування не вилучати земельні ділянки для державних і громадських потреб із земель, наданих у користування національним закладам (установам) України.


(стаття 3 із змінами, внесеними згідно з

 Указом Президента України від 27.01.99 р. N 70/99)


4. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо закладів (установ), які самовільно ввели (вводять) у назву поняття "національний" при визначенні свого статусу.


 


 


^ Президент України


Л. КУЧМА


м. Київ

16 червня 1995 року

N 451/95


 

 

 


 


 


 


 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 16 червня 1995 року N 451/95ПОЛОЖЕННЯ

про національний заклад (установу) України


1. Це Положення визначає умови і порядок надання державному закладу (установі) України гуманітарної сфери статусу національного.


2. Статус національного надається закладу (установі) України, який досяг найвищих показників у своїй діяльності щодо використання інтелектуального потенціалу нації, реалізації ідеї національного відродження і розвитку України, запровадження державної мови і є провідним серед галузевої групи закладів (установ) гуманітарної сфери.


Статус національного закладу (установи) України може бути надано одному або декільком закладам (установам) залежно від їх кількості у відповідній групі, але не більш як трьом.


(абзац другий пункту 2 в редакції Указу

 Президента України від 28.01.2000 р. N 109/2000)


3. Підставами для надання закладу (установі) України статусу національного є:


загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності закладу (установи);


розроблення і практична реалізація ним найважливіших державних програм у гуманітарній сфері;


наявність у закладі (установі) визнаних на загальнодержавному або світовому рівні фахівців та їх авторських шкіл чи фахівців з високим рівнем професійної кваліфікації та великим досвідом практичної роботи, що забезпечують вагомі результати в діяльності закладу, а також наявність сучасної матеріально-технічної бази;


перспектива дальшого його розвитку.


Підставою для надання статусу національного закладам (установам) культури, в яких діють театральні, музичні, хореографічні творчі колективи, є також наявність у такого колективу статусу академічного.


(пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом

 Президента України від 02.11.2004 р. N 1334/2004)


4. Статус національного закладу (установи) України надається указом Президента України.


5. Клопотання про надання закладу (установі) статусу національного порушується міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого заклад (установа) перебуває, і погоджується із заінтересованим державним органом. Проект указу з цього питання подає Кабінет Міністрів України з необхідними обгрунтуваннями і розрахунками.


(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з

 Указом Президента України від 27.01.99 р. N 70/99)


6. Заклад (установу) може бути позбавлено статусу національного указом Президента України в разі, якщо заклад (установа) втрачає показники діяльності, передбачені у пункті 3 цього Положення.


7. Подання щодо позбавлення закладу (установи) статусу національного вноситься міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого заклад (установа) перебуває, і погоджується із заінтересованим державним органом.


(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно

 з Указом Президента України від 27.01.99 р. N 70/99)


Проект указу з цього питання подає Кабінет Міністрів України з необхідними обгрунтуваннями.


8. Уживання поняття "національний" у назві закладу (установи), якому статус національного не було надано у встановленому порядку, не допускається.


9. Національний заклад (установа) України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, інших актів законодавства України та власного статуту.


10. Для забезпечення функціонування національного закладу (установи) України та здійснення контролю за його діяльністю створюється наглядова рада. Персональний склад наглядової ради затверджує Кабінет Міністрів України.


11. Фінансування діяльності національного закладу (установи) України проводиться за окремими нормативами, що встановлює Кабінет Міністрів України.


12. Національний заклад (установа) України має право в межах фонду заробітної плати за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України, та власних коштів установлювати підвищені посадові оклади, стипендії та інші заохочувальні виплати відповідно до законодавства України.


13. Надання закладу (установі) статусу національного не може бути підставою для припинення трудових відносин з його керівником та працівниками.


Абзац другий пункту 13 виключено


(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно

 з Указом Президента України від 27.01.99 р. N 70/99,

 виключено згідно з Указом Президента

 України від 01.08.2000 р. N 943/2000)


14. Національний заклад (установа) України є юридичною особою, має рахунки в установах банків України, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може мати зареєстрований у встановленому порядку товарний знак. 


(абзац перший пункту 14 в редакції

 Указу Президента України від 27.01.99 р. N 70/99)


Типові зразки та описи печатки, бланка і вивіски національного закладу (установи) України затверджуються Кабінетом Міністрів України.


(пункт 14 доповнено новим абзацом другим згідно з

Указом Президента України від 05.03.2004 р. N 290/2004,

у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)


Статус національного закладу (установи) України реєструється відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.


(абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно

 з Указом Президента України від 27.01.99 р. N 70/99)


 


 


Глава Адміністрації

Президента України


 

Д. ТАБАЧНИК 

 

Схожі:

Указ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Указ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Указ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України iconПоложення про національний заклад (установу) України Із змінами І доповненнями, внесеними Указами Президента України від 27 січня 1999 року n 70/99, від 28 січня 2000 року n 109/2000
З метою здійснення єдиної державної політики щодо формування системи державних закладів (установ) гуманітарної сфери, визначення...
Указ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України iconПро затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 р.
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність": Закон України від 3 грудня 2009 р. №1748-vi / Україна....
Указ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України iconУказ президента україни про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки
Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 11 вересня 2006 року n 742 ( 742/2006 ) "Про Концепцію подолання...
Указ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України iconУказ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
Затвердити Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень (додається)
Указ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України iconПоложення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9
Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 8 вересня 2011 р. №3714-vi /...
Указ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Указ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України iconПоложення про гранти Президента України для обдарованої молоді { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту n 2449 ( z0581-08 ) від 17. 06. 2008 }
Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді
Указ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України iconПоложення про Банк інтелектуальних досягнень дітей та Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей Відповідно до Закону України «Про освіту»
Закону України «Про освіту» та Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи