Філософський факультет icon

Філософський факультет
Скачати 68.22 Kb.
НазваФілософський факультет
Дата03.07.2012
Розмір68.22 Kb.
ТипДокументи
1. /uuz/Информация_о_факультете.doc
2. /uuz/Управление учебным заведением/А. Ступ. структура/1. Освiтнi та освiтньо-квалiфiкацiйнi рiвнi.doc
3. /uuz/Управление учебным заведением/А. Ступ. структура/2. Структура програми навчання за спецiальнiстю.doc
4. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Анализ образоват.политики.doc
5. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Высш обр и Болон пр.doc
6. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Гендер.отношения.doc
7. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Интелектуал.собственность.doc
8. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Информац. технол в образовании.doc
9. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Методология и логика.doc
10. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Общая психология.doc
11. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Осн менеджмента.doc
12. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Основы сист.подхода и МПР.doc
13. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Охорона труда в отрасли.doc
14. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Правовое обеспеч.управл.реш..doc
15. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Псих-упр.аспекты проверки персонала.doc
16. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Психол-упр.пробл.управл. персон.УЗ.doc
17. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Психол.и этика дел.общения.doc
18. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Психол.ит педагог. ВШ.doc
19. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Соц.организ.и управление.doc
20. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Сравнит.и междунар. оброзован.doc
21. /uuz/Управление учебным заведением/Б. Инд. разд. прогр. обучения/Управление образованием.doc
22. /uuz/Управление учебным заведением/В. Опис. кафедры/Кадровий склад кафедри психолог__.doc
23. /uuz/Управление учебным заведением/В. Опис. кафедры/Общая характеристика кафедры.doc
Філософський факультет
За напрямом „Специфічні категорії” на базі опп (стандарту) підготовки бакалавра Спеціальність «Управління навчальним закладом»
Управління навчальним закладом” (магістри) – термін навчання 1 рік
Дисципліна „Аналіз освітньої політики”
Вища освіта І болонський процес
Дисципліна Гендерні відносини у навчальних закладах
Дисципліна “Інтелектуальна власність”
Дисципліна “Інформаційні технології в освіті”
Дисципліна “Методологія та логіка наукового пізнання”
Дисципліна: “Загальна психологія”
Дисципліна “Основи менеджменту”
Дисципліна “Основи системного підходу І методи прийняття рішень”
Програма Дисципліни “Охорона труда в галузі”
Дисципліна “Правове забезпечення управлінських рішень”
Дисципліни “Психолого-управлінські аспекти підбору та перевірки персоналу навчального закладу”
Дисципліна “Психолого-управлінські проблеми управління персоналом навчального закладу”
Дисципліна “Психологія та етика ділового спілкування”
Дисципліна “Психологія І педагогіка вищої школи”
Дисципліна “Соціологія організацій І управління”
Дисципліна „Порівняльна та міжнародна освіта”
Дисципліна “Управління освітою”
Кафедра психології кадрове забезпечення
Загальна характеристика кафедри

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ – ECTS

Філософський ФАКУЛЬТЕТ
А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУФілософський факультет створено наказом ректора університету від 16. 07. 2001 року № 567-01. На той час до складу факультету входило три кафедри: філософії, релігієзнавства та психологія, які виконували підготовку студентів за відповідними напрямами. У 2003 році до факультету була додана кафедра філософії культури та культурології. В 2004 році у складі факультету було створено кафедру філософії здоров'я та проблем людини.

Факультет є основним структурним підрозділом університету, підпорядкованим ректору, і здійснює навчально-виховний процес підготовки фахівців за piзними формами навчання, освітньо-кваліфікаційними piвнями, за закріпленими за ним наказом ректора спеціальностями.

Юридична адреса: Україна, 91034, м. Луганськ, квартал Молодіжний, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Місце знаходження факультету: Україна, 91034, м. Луганськ, квартал Молодіжний 20а, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Філософський факультет, кoрпус 2, кімната 424 (деканат), телефон (0642) 341865.

Основним напрямком діяльності факультету є організація навчально-виховного процесу підготовки фахівців за piзними формами навчання (денна, заочна), piзними освітньо-кваліфікаційними piвнями (бакалавр, спеціаліст, магістр) за закріпленими за факультетом спеціальностями: 8.040101 – Психологія; 8.000009 – Управління навчальним закладом; 7.030102 – Релігієзнавство; 8. 030101 – Філософія; 8.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність.

Факультет здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами і розпорядженнями ректора, проректорів, piшеннями Вченої ради, розпорядженнями декана.

1. Координатор пакету - декан факультету, д.філ.н., професор

Суханцева Вікторія Костянтинівна.


Контактна інформація:

адреса: Україна, 91034, м. Луганськ, квартал Молодіжний 20а, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Філософський факультет, кoрпус 2, кімната 413, телефон (0642) 341865; електронної пошти: lustenko@snu.edu.ua

Заступник коодринатора пакету - заст. декана, к.філ.н., доцент

Лустенко Андрій Юрійович.

Години, кoли можна зв’язатись з координатором – вівторок з 10-00 до 14-00; четвер з 10-00 до 14-00.


2. Структура та організація факультету. Основними структурними одиницями факультету є :

Кафедри: Психології; Світової філософії та естетики; Релігієзнавства; Філософії культури та культурології; Філософії здоров'я та проблем людини.


3. Умови для навчання на факультеті:

навчально-науковий процес факультету забезпечують 11 професорів і докторів наук, 25 доцентів і кандидатів наук. Матеріально-технічне забезпечення факультету складає один комп'ютерний клас, підключений до загальноуніверситетської комп'ютерної мережі.

Загальна кількість комп'ютерів: усього - 30 ; в навчальному процесі - 30 ; для самостійної роботи студентів - 30 ; для НДР і НДРС - 30 .


4. Напрями наукової роботи:

Кафедра світової філософії та естетики: метафізика культури, проблематика філософського мислення у сучасному соціокультурному контексті, повсякденність як естетична реальність, естетика сакрального.

Кафедра релігієзнавства: проблематика релігйної свідомості у сучасному світі, сакральна педагогіка, сакральне як світоглядний та ціннісний феномен.

Кафедра психології: Соціально-психологічне забезпечення інноваційних технологій в навчально-виховному процесі вищої школи, Психологічне забезпечення культури впровадження інноваційних технологій відмінних по формі та змісту, Психологія організацій; Психологія бізнесу; Психологія гендерних відносин; Психологія іміджу; Психологія творчості; Психологія вищої школи; Управління навчальним закладом, Медична психологія.

Кафедра філософії культури та культурології: теорія інформації, інформація як культурний та суспільно-економічний феномен, теоретичні та практичні аспекти культури.


5. Перелік запропонованих програм навчання:

Напрям підготовки

Спеціальність

Ступені

Кафедра, що випускає спеціальність

Психологія

Психологія

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Психологія

Специфічні категорії

Управління навчальним закладом

Магістр

Психологія

Філософія

Філософ

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Світової філософії та естетики

Релігієзнавство

Філософ. Релігієзнавець

Бакалавр, спеціаліст

Релігієзнавства

Культура

Документознавство та інформаційна діяльність

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Філософії культури та культурології


6.Шкала виставлення оцінок

На філософському факультеті, як і в цілому в Східноукраїнському національному університеті ім. В.Даля прийнята університетська (12-бальна) шкала оцінок

Шкала оцінок
Показники успішності (кількість оцінок)

12-­бальн.

4-бальн.

ECTS
МК1

МК2

ПК
12-­бальн.

4-бальн.

ECTS

12

5

A11

10

B
9

4
8

C
7

6

3

D5

4

E
3

2
2

FX
1

0

F
Схожі:

Філософський факультет iconФілософський факультет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Філософський факультет iconФілософський факультет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Філософський факультет iconФілософський факультет кафедра філософії
Загальна семіотика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки – 020301 філософія 2012. – 36 с
Філософський факультет iconФілософський факультет
Філософія, її структура, методи та роль у суспільстві, світогляд, його структура та історичні типи
Філософський факультет iconФілософський факультет
Філософія, її структура, методи та роль у суспільстві, світогляд, його структура та історичні типи
Філософський факультет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Які з функцій політології є найбільш важливими для сучасного українського суспільства І чому?
Філософський факультет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Предмет культурології. Ізоляціоністський та інтеграційний підходи до визначення предметного поля культурології
Філософський факультет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Предмет культурології. Ізоляціоністський та інтеграційний підходи до визначення предметного поля культурології
Філософський факультет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін...
Філософський факультет iconДарморіз оксана Володимирівна
Пнятин Перемишлянського р-ну Львів обл.) – філософ, кандидат філософських наук (2003), доцент (2008). Закінчила філософський факультет...
Філософський факультет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи