Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених icon

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених
Скачати 129.71 Kb.
НазваВідомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених
Дата03.07.2012
Розмір129.71 Kb.
ТипДокументиВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ


Для покращення організації науково-дослідної роботи студентів в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу активізувалося впровадження нових організаційних форм змагань серед студентської молоді, розроблено систему заходів щодо морального та матеріального заохочення студентів, стимулювання праці науково-педагогічних працівників, які займаються науково-дослідною роботою. Науково-дослідна робота студентів є складовою частиною загального процесу і призначена для поглиблення та зміцнення знань, отриманих на лекційних, лабораторних, практичних та семінарських заняттях з метою використання їх під час виконання курсових робіт та дипломних проектів, а також виступає важливим засобом якісної підготовки та виховання кваліфікованих фахівців для нафтогазового комплексу України. У стінах вузу постійно поводиться значна робота з формування національної системи вищої (зокрема, нафтогазової) освіти з метою входження її у Болонський процес.

Вже стало традицією щорічне проведення конкурсів на кращу наукову роботу серед студентської молоді. Ці конкурси є плацдармом проби сил, критерієм виявлення талановитої молоді та відкривають шлях студентам для участі у формуванні інтелекту української нації.

Сьогодні всі розуміють: щоб здійснити потужний економічний ривок у групу країн-лідерів, слід будувати економіку, спрямовану, в першу чергу, на реалізацію наукових досягнень та новітніх технологій. Україна природно має величезний потенціал для такого ривка. Студентська молодь повинна відіграти у цьому одну із провідних ролей, оскільки здатна зробити вагомий внесок у розбудову вітчизняної науки.

Колегія Міністерства освіти і науки України відзначає актуальність та необхідність у здійсненні заходів, спрямованих на виявлення та залучення творчої молоді до вирішення питань з удосконалення навчальної та наукової роботи студентів, підвищення рівня їх фахової підготовки, виконання дослідницької діяльності.

На випускних кафедрах університету створено студентсько-технологічні бюро, робота яких проводиться за трьома напрямами:

- робота за плановою держбюджетною тематикою;

- розроблення обладнання та технологічних процесів на замовлення підприємств, розроблення бізнес-проектів, спрямованих на розвиток соціально-економічної інфраструктури регіону;

- роботи, спрямовані на покращання лабораторної бази університету.

В університеті створено навчально-науково-дослідну лабораторію бурового обладнання і технологічних процесів.

Дослідницька робота студентів у СТБ та науково-дослідних лабораторіях дає змогу отримувати наукові результати, що використовуються при виконанні реальних курсових та дипломних проектів, які рекомендовані для впроваджені на конкретних підприємствах області.

Слід зауважити, що більшість студентів-членів студентських конструкторсько-технологічних бюро (СКТБ) навчаються на “добре” та “відмінно”, володіють ПК, працюють в мережі Інтернет. Частина студентів проходить стажування за кордоном, а після закінчення навчання в університеті навчається в аспірантурі.

У 2009/2010 навчальному році в університеті було виконано 667 проектів науково-дослідного характеру (33,5% від загальної кількості), в тому числі 169 магістерські роботи (88,5% від загальної кількості магістерських робіт), 305 дипломних проектів на денній формі навчання (27,1%) та 193 (22,4%) – на заочній формі навчання.

Курсовий і дипломний проекти містять спеціальну частину, присвячену науковому дослідженню. Частина з них виконуються на замовлення підприємств і спрямовані на поліпшення виробничих процесів, обладнання, тобто є реальними проектами.

Магістрами виконано 136 (71,2 %) робіт з реальними проектними і конструкторсько-технологічними розробками; спеціалістами денної форми навчання – 514 робіт (54,2 %) та заочниками – 416 робіт (49,0 %);

- з раціонального природокористування магістрами виконано 72 роботи (37,7%); спеціалістами денної форми навчання – 277 робіт (29,2 %); заочниками – 228 робіт (26,9 %);

- на замовлення підприємств: магістри – 37 (19,4 %), спеціалісти денної форми навчання – 191 (20 %) та заочники – 164 (19,3 %);

- рекомендовано до впровадження магістерських робіт – 119 (62,2 %), дипломних проектів спеціалістів денної форми навчання – 174 (18,3 %) та заочників – 101 (11,9 %).

На підприємствах цього року захистили дипломи 73 випускники (3,7 % від загальної кількості). Виїзні засідання провели кафедри транспорту і зберігання нафти і газу, (філія кафедри в УМГ «Прикарпаттрансгаз»,) та буріння нафтових і газових свердловин (на базі Прикарпатського УБР ВАТ «Укрнафта»).

У виконанні комплексних дипломних проектів взяли участь 395 випускників (19,9 %).

До друку рекомендовано 201 (10,1%) проектів. Іноземною мовою захистилося 39 студентів, з них: англійською – 30, німецькою – 6, французькою – 3.

До аспірантури рекомендовано 207 (18,4%) випускників денної форми навчання (в т.ч. 149 магістрів та 58 спеціалістів) і 6 заочників, (5 магістрів і 1 спеціаліст).

У ході захисту дипломних робіт показані хороші знання та практичні навики зі спеціальностей нафтогазового комплексу, а за своїм науково-технічним рівнем і соціальною значущістю відповідають напрямам існуючого на сьогодні в Україні рівня розвитку економіки і мають наукову та практичну спрямованість.

Студентами університету подано три заявки на одержання патенту на винахід.

Окрім того, студентами університету одержано 9 патентів України на винахід.

З метою виховання у студентської молоді почуття впевненості у своїх можливостях і почуття діяча розвитку науково-технічного прогресу в Україні, виявлення талановитої студентської молоді, надання можливості заявити про свої наукові здобутки та пропозиції з метою впровадження їх у галузі виробництва було забезпечено участь студентів у Всеукраїнських вузівських, міжвузівських олімпіадах, наукових конференціях, семінарах, конкурсах.

В університеті постійно проводяться вузівські, міжвузівські, олімпіади, конференції, конкурси. У лютому – березні 2010 р. в університеті проведено 1-ший вузівський тур Всеукраїнської олімпіади, в якій прийняло участь 900 студентів (у 2009р. – 990; у 2008 р. – 998).

Кращі 43 студенти приймали участь у 2-му міжвузівському турі Всеукраїнських олімпіад. Переможцями стали 17 студентів, зайнято чотири перших місця, одне друге місце та чотири третіх місць. Окрім цього, за результатами проведення олімпіад студентами нашого університету зайнято три командні місця. Всього отримано 15 призових місць .

Приймаючи участь в Міжнародній олімпіаді з комп’ютерного моделювання в машинобудуванні студент університету посів 1-ше особисте місце (Хмельницький національний університет).

З 22 по 25 березня 2010р. в університеті було проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі "Нафтова та газова промисловість" у трьох номінаціях.

В конкурсі прийняли участь представники з 9 вузів України. Від університету було представлено 10 робіт. Отримано 4 нагороди. Два 2-гих місця і два 3-ті місця.

Приймаючи участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямком “Зварювання” (Запорізький національний університет), п’ятеро студентів університету отримали дипломи переможця І-го ступеня.

Крім того, отримано грамоту за зайняте ІІ-ге місце на Всеукраїнській науковій конференції "Українська перекладознавча традиція" (Волинський інститут економіки та менеджменту).

Приймаючи участь в професійному міжнародному конкурсі (м. Прага Чеської республіки під егідою Американської асоціації нафтогазових геологів) команда університету в складі 5 чоловік успішно презентувала на конкурсі виконаний проект оцінки перспектив нафтогазоносності басейну Купер-Ероманга, що відноситься до найбільшої нафтогазоносної провінції Австралії.

Останніми роками активізувалась творча діяльність і участь студентів у науково-дослідній роботі завдяки успішному втіленню програми взаємозв’язку науки та навчального процесу. У виконанні науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи у 2010р. взяли участь 3100 студентів, (у 2009р.– 3120; 2008р. – 3300). На платній основі працювало 18 студентів.

Кращі студенти університету одержують стипендії Президента України, а також стипендії Верховної Ради України та інші стипендії: у 2008 р. – 3 стипендії Президента України, 2 стипендії Верховної Ради, 1 стипендія ім. Грушевського, у 2009 – 2 стипендії Президента України, 2 стипендії Верховної Ради, у 2010р. – 3 стипендії молодих вчених Кабінету Міністрів, 1 стипендія Верховної Ради.

У 2010р. було опубліковано у співавторстві із студентами 80 статей, (з них самостійно – 8), у 2009 р. – 124,( з них самостійно – 18), у 2008р. – 55, (з них самостійно – 4).

З метою вирішення актуальних проблем молодих вчених, забезпечення їх активної участі в реалізації державної політики та у сфері наукової і науково-технічної діяльності для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу відповідно до Указу Президента України від 09.04.2002 р. № 315 в університеті створена і функціонує Рада молодих вчених і спеціалістів як орган самоврядування науково-педагогічних кадрів віком до 35 років.

У своїй роботі Рада керується самостійно розробленим Положенням, затвердженим ректором університету. Діяльність Ради базується на принципах відкритості, толерантності, демократичності та добровільності.

Основним завданням діяльності Ради є:

- забезпечення молодих науковців університету актуальною інформацією про конференції, конкурси, які можуть становити інтерес для науковців університету;

- сприяння розширенню особистих контактів, науковій співпраці молодих спеціалістів у межах університету та поза ним, налагодженню контактів із зарубіжними колегами та партнерами;

- пошук обдарованої молоді серед студентів університету, налагодження контактів із ними з метою залучення до виконання проектів, над якими працюють науковці університету;

- сприяння підвищенню професійної кваліфікації наукової молоді університету;

- організація відпочинку, дозвілля та оздоровлення молоді університету.

Створено базу даних молодих вчених і спеціалістів університету, яка налічує близько 160 чоловік.

Створено електронну поштову скриньку та підготовлено матеріали щодо наукової діяльності молодих вчених членів Ради для розміщення їх на університетській Web-сторінці. Ведуться роботи з налагоджування контактів з відповідними радами інших вузів та підприємств нафтогазового профілю.

З метою обговорення актуальних проблем та координації роботи Рад молодих вчених голова Ради університету брав участь у конференції молодих вчених Західного регіону України (національний університет Львівська політехніка). Його обрано членом комісії щодо підготовки проекту Положення про Раду молодих науковців при Міністерстві освіти і науки України. Він також увійшов до складу координаційної Ради молодих вчених Західного регіону України та Ради молодих науковців при МОН України.

Для удосконалення форм та методів підготовки наукового резерву з числа талановитої молоді, стимулювання наукових та навчальних досягнень студентів та молодих науковців в університеті створено благодійну організацію - Фонд підтримки молодих вчених “Факел”. Наказом ректора від 15.11.2008 р. “Про підтримку талановитих студентів університету” передбачено заходи і призначено відповідальних осіб за виконання цих заходів щодо виявлення талановитих студентів, які мають високий інтелектуальний рівень, прагнуть нових знань, мають бажання займатися науковою діяльністю та підготовки їх до вступу в аспірантуру з подальшим залученням до викладацької роботи в університеті. З метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання в рамках Фестивалю науки вперше в університеті проводився конкурс ідей “Енергозбереження та енергоефективність” серед учнів навчальних закладів, що входять до комплексу університету. Роботи представлені на конкурс демонструвалися у виставковому центрі. Переможці конкурсу були нагороджені грамотами та грошовими преміями, які вручив Голова Західного наукового центру

З метою інтеграції у науковий простір Європи, інтенсифікації діяльності університету у світовому науковому просторі, його популяризації серед установ, організацій та закладів науки світу, а також пошуку партнерів для міжнародного співробітництва, університет продовжував розширювати міжнародну співпрацю. Співробітництво здійснювалось шляхом підписання рамкових угод, угод про співпрацю, відповідних господарських угод (договорів) або контрактів на створення науково-технічної продукції та надання послуг з організаціями, участі у міжнародних конференціях, виставках, міжнародних проектах. У 2010 р. укладено і продовжено угоди з іноземними установами, що працюють у галузі науки і техніки, які стосувались виконання спільних науково-дослідних робіт та співпраці в галузі підготовки спеціалістів. На сьогодні діє 21 угода. За результатами розгляду поданих проектних заявок університет виграв право приймати участь у двох проектах програми TEMPUS та у одному проекті програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна

Університет задіяний у виконанні основної програми Education of Energy and Environmental Experts - A program for industry in Ivano-Frankivsk oblast, Ukraine (Master of Program, MEE), що діє у відповідності до "Memorandum of Understanding", який підписаний у 2006 p. в рамках двостороннього українсько-норвезького проекту "Енергетичне планування в місцевій адміністрації Івано-Франківської області". У виконанні проекту задіяно 5 кафедр і 2 структурні підрозділи університету. В рамках програми МЕЕ закладені основи створення мобільної лабораторії для проведення енергоаудиту промислових підприємств області. В рамках проекту проведений семінар з питань енергоменеджменту за участі представників компанії NEPAS (Норвегія).

У 2010 р. університет відвідало 8 закордонних делегацій, зокрема з Алжиру, Угорщини, Норвегії, Польщі, Румунії, Канади, СІІІА. Під час зустрічей обговорювалися питання щодо напрямків наукової співпраці в сфері нафтогазового машинобудування, навчально-методичної та науково-дослідної роботи, можливостей роботи над спільними проектами, як двосторонніми, так і у рамках міжнародних програм, а також можливостей навчання, стажування та проходження практики студентами за кордоном.

Здійснюються закордонні відрядження фахівців і студентів університету в такі країни, як Польща, Росія, Алжир, Румунія, Німеччина, Канада, Угорщина, Туреччина, Сербія, Великобританія, Австрія, Франція, Сирія, Греція, Туреччина та інші з метою наукового стажування, проведення спільних наукових досліджень, участі у конференціях та симпозіумах тощо.

Університет бере участь у програмах транскордонного та транснаціонального співробітництва, а саме в програмі транскордонного співробітництва "Угорщина-Румунія-Словаччина-Україна HU-RO-SK-UA-2007-2013", спільно з університетом Nord м. Бая Марс, Румунія, та в програмі транснаціонального співробітництва Південно-Східної Європи (European Territorial Co-operation 2007-2013) спільно з Ясським національним інститутом інвестицій.

Продовжується співробітництво науковців нашого університету з науковцями Дрезденського університету за напрямами "Вимірювальна техніка і автоматизація процесів", "Машинобудування", "Електро- та інформаційна техніка" та Технічним університетом Клуі-Напока (Румунія), представники якого висловили зацікавленість нашими розробками в галузі електричного обладнання та відновлюваних енергетичних ресурсів. Розглядається можливість включення університету до виконання спільних проектів.

Університет бере участь і є членом міжнародних освітніх організацій програм, фондів, в рамках яких виконуються такі проекти і програми:

- обмін студентами в рамках IAESTE (Міжнародна асоціація обміну
студентами технічних спеціальностей);

- організація міжнародних програм стажувань і соціальних проектів
розвитку молоді (AIESEC, Міжнародна студентська організація в галузі економіки та управління);

Міжнародний обмін студентами у 2010 р. складає 40 чол. Детальна інформація по відправлених та прийнятих студентах по лінії IAESTE та AIESEC представлені в таблиці.


Кількість направлених та прийнятих на практику студентів по лінії програми IAESTE за 2010 рік
Країни

Кількість прийнятих студентів (чол.)

Кількість відправлених студентів (чол.)

1

Польща

9

8

2

Німеччина

10

7

3

Туреччина

1

1

4

Норвегія

1

1

5

Австрія

2

2

6

Сербія

1

-

7

Греція

2

2

8

Македонія

1

1

Всього:

27

22


Кількість направлених на практику студентів по лінії програми

AIESEC за 2010 рікКраїни

Кількість направлених студентів (чол.)

1

Індія

3

2

Румунія

3

3

Росія

3

4

Туреччина

3

5

Польща

3

6

Чехія

1

7

Греція

1

8

Німеччина

1

Всього:

18


У грудні 2010 року в університеті проведена міжнародна конференція Міжнародна науково-практична конференція "Е-інтернаціоналізація для спільного навчання", в якій взяли участь 5 іноземних делегацій, серед яких представники з університетів та наукових установ Німеччини, Словаччини та Греції, Австрії, Росії.

У травні 2010 року представники ІФНТУНГ успішно прийняли участь у конференції Асоціації нафтових інженерів (SPE) молодих науковців та студентів у Польщі (Краків, Польща, 06.04.-08.04 2010 року). За результатами конференції на базі університету було створено студентський осередок Асоціації нафтових інженерів (SPE), розпочато роботи з відкриття професійного відділення SPE на базі ІФНТУНГ.

Європі необхідна висока якість освіти в університетах. Це цілком стосується й університетів України. Наш університет активно працює в напрямку реалізації Болонських реформ, бере участь в експерименті з запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, прагне оформити членство в різних міжнародних організаціях, що виступають як рушійні сили Болонського процесу, посилює роль студентських організацій в університетському менеджменті тощо.

Науково–дослідна робота студентів висвітлюється на шпальтах університетської газети “Студент Прикарпаття”.


Схожі:

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених iconЗвіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів (ндрс)» та «Положення про студентське наукове об’єднання»
Загородньому А. Г. та директору інституту імфн проф. Каленюку П.І. до 1 червня 2011 року розробити та подати на розгляд Вченої ради...
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених iconЩодо надання інформації Проректорам з наукової роботи про проведення науково- вищих навчальних закладів практичних конференцій ІІІ-IV рівнів акредитації молодих учених та студентів
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України затверджено План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних...
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених iconЩодо надання інформації Проректорам з наукової роботи про проведення науково- вищих навчальних закладів практичних конференцій ІІІ-IV рівнів акредитації молодих учених та студентів
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України затверджено План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних...
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених iconПро організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2013 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на...
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених iconПро організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2013 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на...
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених iconНаказ №897/06 Про нагородження підрозділів Донну за вагомий внесок у науково-дослідну роботу за 2009-2010 роки
За підсумками наукової роботи за 2009-2010 рр окремі підрозділи (факультети, кафедри, відділи) зробили значний внесок у науково-дослідну...
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених iconНаказ №897/06 Про нагородження підрозділів Донну за вагомий внесок у науково-дослідну роботу за 2009-2010 роки
За підсумками наукової роботи за 2009-2010 рр окремі підрозділи (факультети, кафедри, відділи) зробили значний внесок у науково-дослідну...
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи