Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень icon

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Скачати 406.86 Kb.
НазваІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Сторінка2/2
Дата03.07.2012
Розмір406.86 Kb.
ТипДокументи
1   2
^ II. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА


1. 53(03)

Х76 Хоменко В.М. Довідковий посібник з фізики для студентів, провізорів і лікарів / В.М. Хоменко, В.М. Лях, Г.І. Миронова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 112 с.


2. 54:61(075.5)

М54 Методичні вказівки до практичних занять з медичної хімії для студентів першого курсу медичних факультетів / уклад. Є.Ю. Рождественський ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 119 с.


3. 54(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії. Модуль 1 / уклад. Н.Ю. Стрельцова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 111 с.


4. 54(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії. Модуль 1. Якісний аналіз / уклад. О.М. Глушкова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 96 c.


5. 54(075.5)

М54 Методичні вказівки до практичних занять з медичної хімії для студентів першого курсу стоматологічного факультету / уклад. Є.Ю. Рождественський ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 142 с.


6. 54(075.5)

М54 Методические указания к практическим занятиям по медицинской химии для студентов первого курса международного медицинского факультета / уклад. Е.Ю. Рождественский ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 131 с.


7. 54(075.5)

М54 Методические указания к практическим занятиям по медицинской химии для студентов первого курса стоматологического факультета / уклад. Е.Ю. Рождественский ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 146 с.


8. 54(075.5)

М54 Методические указания к практическим занятиям по медицинской химии для студентов первого курса медицинских факультетов / уклад. Е.Ю. Рождественский ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 131 с..


9. 57(075.5)

М54 Методические указания к практическим занятиям по медицинской биологии для студентов стоматологического факультета. Модуль № 2. Биологические основы жизнедеятельности человека / уклад. Ш.Б. Брагин ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 149 с.


10. 57(075.5)

М54 Методические рекомендации для преподавателей по проведению практических занятий по медицинской биологии на стоматологическом факультете. Модуль № 2. Биологические основы жизнедеятельности человека / ред. Ш.Б. Брагин ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 59 с.


11. 576.8(075.5)

О-28 Общая микробиология и иммунология. Модуль 1 : метод. указания к практ. занятиям для студ.фарм. ф-та, обуч. по кредитно-мод. сист. / уклад. Н.В. Жадинский ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 95 с.


12. 576.8(075.8)

G94 Guidelines for Practice Activities on Microbiology, Immunology and Allergology for Stomatological Faculty. Students. Module 1 = Пособие для практических занятий по микробиологии, иммунологии и аллергологии. Модуль 1: Микробиология, иммунология и аллергология : для студ. стомат. ф-та / уклад. N. Zhadinski [Жадинский] ; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk , 2011. - 52 p.


13. 577.4(075.5)

Б53 Бессмертный А.Н. Методические указания по курсу "Основы экологии" для студентов 3 курса фармацевтического факультета / А.Н. Бессмертный, Т.В. Михайлова, М.В. Савченко ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 96 с.


^ III. ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНА ЛІТЕРАТУРА.


3.1. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ.


1. Бурдельна Г. Перспективи розвитку теплової енергетики на півдні України із застосуванням альтернативних видів палива //Схід . - 2011 . - № 6. - С. 16-19.


2. Вовк В. Теории конкуренции и ее особенности в банковской сфере //Экономика Украины . - 2011 . - № 8. - С. 56-66.


3. Воробиенко П. Проблемы использования закономерностей влияния ИКТ на экономическое развитие страны // Экономика Украины . - 2011 . - № 8. - С. 26-33.


4. Демьяненко С. К вопросу современной экономической терминологии //Экономика Украины . - 2011 . - № 8. - С. 90-95.


5. Либерализм и модернизация (по материалам "круглого стола") // Экономика Украины . - 2011 . - № 8. - С. 4-25.


6. Лунина И. Государственные финансы и инфраструктурные проблемы развития экономики //Экономика Украины . - 2011 . - № 8. - С. 46-56.

7. Павлов А. Сельское развитие: объектность, пространственные границы и общественное предназначение // Экономика Украины . - 2011 . - № 8. - С. 78-89.


8. Рыбак С. Бюджетная стратегия: украинские реалии и зарубежный опыт // Экономика Украины . - 2011 . - № 8. - С. 40-45.


9. Савчук И. Влияние корпоративной политики на развитие экспортоориентированных отраслей Украины (на примере железорудной промышленности) // Экономика Украины . - 2011 . - № 8. - С. 33-39.


10. Фурдычко О. Вопросы экономики землепользования в сельском и лесном хозяйстве: состояние, проблемы, пути их решения // Экономика Украины . - 2011 . - № 8. - С. 67-77.


^ 3.2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.


1. Я20

Е64 Енциклопедія Сучасної України. Т. 10: З-Зор. - К., 2010. - 712 с.


2. Березяк В. Мова наших пращурів: від сивої давнини до сьогодення // Науковий світ . - 2011 . - № 7. - С. 26-29.


3. Мацькевич М. Правоохороннi органи в ЗУНР //Право України . - 2011 . - № 7. - С. 224-228.


4. Медовкіна Л. Матеріали листування К. В. Харламповича та М. С. Грушевського як джерело з історії наукової еліти 20-30-х рр. ХХ ст. //Схід . - 2011 . - № 6. - С. 76-79.


5. Пересопницькому євангелію - 450 років // Науковий світ . - 2011 . - № 8. - С. 12.


6. Подворна Л. Твори Петра Кончаловського в зібранні Донецького обласного художнього музею (до 135-річчя від дня народження) // Схід . - 2011 . - № 6. - C. 3-5.


7. Поляков М. Трансформація університету в Україні за часів її незалежності //Вища школа . - 2011 . - № 10. - С. 62-70.


8. Попов В. Соціальний захист безпритульних дітей в індустріальних районах України в 1917-1920 рр. //Схід . - 2011 . - № 6. - С. 79-84.


9. Романцов В. Північне Приазов'я в період наростання громадянської війни (листопад 1918 - березень 1919 рр.) //Схід . - 2011 . - № 6. - С. 84-88.

10. Стегній О. Чверть століття після Чорнобиля: досвід соціологічного спостереження //Соціологія: теорія, методи, маркетинг . - 2011 . - № 3. - С. 113-137.


11. Удод О. Київська держава і родоплемінна культура //Вища школа . - 2011 . - № 10. - С. 15-30.


3.3. МОВОЗНАВСТВО.


1. Ш146.1

М54 Методичні вказівки з латинської мови та основ медичної термінології для студентів 1 курсу медичних і стоматологічного факультетів по модулю № 3 "Фармацевтична термінологія" / ред. В.А. Васильєв ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 71 с.


2. Ш141.2

Р90 Practice Activity Guidelines on Russian Language for the 1-st year Students of the International Medical Faculty. Module 1 = Практическое пособие по русскому языку для студентов 1 к. ММФ. Модуль 1: выражение подлежащего / уклад. V.M. Kalinkin [Калинкин] ; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk , 2011. - 282 p.


3. Ш141.2

Р90 Practice Activity Guidelines on Russian Language for the 1-st year Students of the International Medical Faculty. Module 2 = Практическое пособие по русскому языку для студентов 1 к. ММФ. Модуль 2: выражение дополнения / уклад. V.M. Kalinkin [Калинкин] ; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk, 2011. - 133 p.


4. Ш141.2

Р90 Practice Activity Guidelines on Russian Language for the 2-st year Students of the International Medical Faculty. Module 3 = Практическое руководство по русскому языку для студентов 2 к. ММФ. Модуль 3 : выражение признаков предмета / уклад. V.M. Kalinkin [Калинкин] ; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk , 2011. - 200 p.


5. Ш141.2

Р90 Practice Activity Guidelines on Russian Language for the 2-st year Students of the International Medical Faculty. Module 4 = Практическое руководство по русскому языку для студентов 2 к. ММФ. Модуль 4 : выражение подлежащего / уклад. V.M. Kalinkin [Калинкин] ; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk , 2011. - 229 p.


6. Ш146.1

С23 Сборник тестовых заданий по латинскому языку и основам медицинской терминологии для студентов 1 курса медицинских вузов / ред. В.А Васильев ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2010. - 185 с.


^ 3.4. ПЕДАГОГИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ. МЕДИЧНА ОСВІТА.


1. Ч48

П78 Проблеми освіти. Вип. 67 : наук. збірник / М-во освiти i науки Украiни. - К., 2011. - 160 с.


2. Ч48

П78 Горбенко С. Л. Психологічні особливості показників рольової поведінки студентської молоді у зв'язку з акцентуаціями характеру. - // Проблеми освіти. – К., 2011. - Вип. 67 . - С. 21-26.


3. Ч48

П78 Іщенко Т. Д. Особливості та проблеми національної вищої освіти // Проблеми освіти. – К., 2011. - Вип. 67 . - С. 3-7.


4. Ч48

П78 Ключка С. І. Сутність компетентнісного підходу в екологічній підготовці студентів // Проблеми освіти. – К., 2011. - Вип. 67. - С. 26-29.


5. Ч48

П78 Козак Т. М. Організаційно-теоретичні засади моніторінгу діяльності вищих навчальних закладів // Проблеми освіти. – К., 2011. - Вип. 67. - С. 30-34.


6. Ч48

П78 Марігодов В. К. Проведення студентських науково-технічних конференцій у формі гри // Проблеми освіти. К., 2011. - Вип. 67. - С. 47-49.


7. Ч48

П78 Присяжнюк С. І. До проблеми розвитку гнучкості хлопців спеціальної медичної групи // Проблеми освіти. – К., 2011. - Вип. 67. - С. 55-58.


8. Акуліна О. О. Організаційно-методичні особливості викладання кольпоскопії на етапі післядипломної освіти //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 44-46.


9. Викладання хірургії в умовах кредитно-модульної системи //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 53-54.


10. Григорук В. Державний та комерційний вплив на реформування університетів : західноєвропейський досвід // Вища школа. - 2011 . - № 10. - С. 32-36.


11. Губерський Л. Одна з головних функцій сучасної освіти - плекання людини //Вища школа . - 2011 . - № 10. - С. 7-14.


12. Даценко І. Б. Особливості інтегративного підходу в удосконаленні післядипломної освіти лікарів за фахом "Неврології" //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 73-75.


13. Деонтологічні аспекти навчання студентів внутрішньої медицини в умовах Болонської системи //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 95-98.


14. Дистанційна форма навчання в післядипломній освіті: реалії і перспективи //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 15-19.


15. Досвід впровадження кредитно-модульної системи при викладанні фізіології //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 125-128.


16. Досвід навчання студентів факультету підготовки іноземних громадян на кафедрі загальної хірургії в умовах кредитно-модульної системи освіти //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 70-72.


17.Дубініна В. Г. Оцінка навчання іноземних студентів в умовах кредитно-модульної системи //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 76-78.


18. Думанський Ю. В. Освоєння студентами практичних навичок при кредитно-модульній організації навчального процесу: проблеми та пошук шляхів їх вирішення //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 79-81.


19. Жилінська О. Університет: генеза ідеї та трансформація діяльності від класичної до інноваційної моделі //Вища школа . - 2011 . - № 10. - С. 82-95.


20. Значення науково-дослідної роботи в Болонській системі навчання студентів та її організація на кафедрі внутрішньої медицини //Медична освіта. - 2011 . - № 3. - С. 67-69.


21. Клименко Т. М. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу при навчанні методики реанімації новонароджених у пологовій залі //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 88-91.


22. Кліш Г. І. Особливості організації практичної підготовки студентів у медичних університетах Австрії //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 23-30.


23. Ковальчук Л. Я. Навчальна дисципліна "Медичне право" як невід'ємна складова підготовки лікаря в сучасних умовах в Україні //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 12-14.


24.Комарова О. Основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу суспільства //Схід . - 2011 . - № 6. - С. 23-28.


25. Корсак К. Яка вона, ефективна освіта? // Науковий світ . - 2011 . - № 9/10. - С. 6-8.


26. Лосєв О. О. Викладання "Дитячої хірургії" в Одеському національному медичному університеті //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 102-104.


27. Мирошниченко О. Дослідження задоволеності споживачів освітньою послугою //Схід . - 2011 . - № 6. - С. 46-49.


28. Нікітіна О. О. Вдосконалення ботанічної освіти фармацевтів-провізорів за вимогами кредитно-модульної системи навчання //Медична освіта . - 2011. - № 3. - С. 117-119.


29. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою при вивченні медичної біології //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 123-124.


30. Організація роботи мікробіологічного гуртка на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 92-94.


31.Особливості використання імітаційних систем навчання у післядипломній підготовці спеціалістів хірургічного профілю //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 40-41.


32. Особливості впровадження кредитно-модульної системи для студентів стоматологічного факультету //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 105-106.


33. Особливості тестового контролю знань при вивченні "легких" отрут в курсі "Токсикологічна хімія" в умовах кредитно-модульної системи освіти //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 113-116.


34. Особливості технології фахової підготовки слухачів системи післядипломної освіти //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 62-64.


35. Паласюк Г. Б. Впровадження магістратури з медсестринства - крок вперед на шляху реформування медичної освіти в Австрії //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 35-39.


36. Підвищення професійного рівня керівників медичних закладів - підгрунтя реформування галузі //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 99-101.


37. Півняк Г. Дослідницький університет як механізм удосконалення інноваційної діяльності //Вища школа . - 2011 . - № 10. - С. 54-61.


38. Підготовка висококваліфікованого спеціаліста - основа впровадження кредитно-модульної системи навчання //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 82-84.


39. Післядипломна підготовка лікаря-оториноларинголога //Медична освіта. - 2011 . - № 3. - С. 107-109.


40. Роль діагностичних алгоритмів у післядипломній підготовці лікарів-спеціалістів ультразвукової діагностики //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 42-43.


41. Романовський О. Розвиток університетського підприємництва // Вища школа . - 2011 . - № 10. - С. 37-53.


42. Сучасні аспекти післядипломної підготовки лікарів із комбустіології та пластичної хірургії //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 59-61.


43. Удосконалення післядипломної підготовки лікарів суміжних спеціальностей на циклі "Інноваційні технології виходжування, діагностики та лікування патології новонароджених" // Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 85-87.


44. Унгурян Л. М. Застосування тестової системи оцінки знань у навчальному процесі //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 20-22.


45. Фахова підготовка студентів на кафедрі оториноларингології //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 110-112.


46. Хоменко Л. О. Створення типової навчальної програми з дисципліни "Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології" відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 129-131.


47. Шляхи оптимізації проведення лікарської виробничої практики з внутрішньої медицини у студентів 4 курсу медичних вузів в умовах Болонського процесу //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 55-58.


48. Шляхи покращення практичної підготовки студентів-стоматологів після впровадження кредитно-модульної технології // Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 65-66.


3.5. ПРАВОЗНАВСТВО.


1.Буткевич В. Якість закону і питання ефективності застосування рішень Європейського суду з прав людини судами України (виступ на Міжнародній конференції) //Право України . - 2011 . - № 7. - С. 48-63.


2.Гудима Д. Антропологічні сюжети у практиці Страсбурзького суду (на прикладі захисту прав "квірів") //Право України . - 2011 . - № 7. - С. 33-41.


3. Карпачова Н. Омбудсман України та Европейський суд на захисті прав і свобод людини (виступ на Міжнародній конференції) //Право України . - 2011 . - № 7. - С. 16-22.


4. Клочковський Ю. Правові позиції Європейського суду з прав людини та вітчизняне виборче законодавство (виступ на Міжнародній конференції) //Право України . - 2011 . - № 7. - С. 23-32.


5. Ковлер А. Виконання рішень Європейського суду з прав людини: субсидіарність та/або "суверенна воля"? (виступ на Міжнародній конференції) //Право України . - 2011 . - № 7. - С. 69-73.


6. Ковтун Н. Практика застосування конфіскації майна з огляду на рішення Європейського суду з прав людини //Право України . - 2011 . - № 7. - С. 93-95.


7. Коста Ж.-П. Роль національних судів та інших органів державної влади у захисті прав людини в Європі (виступ на Міжнародній конференції) //Право України . - 2011 . - № 7. - С. 11-15.


8. Куян І. До питання про абсолютність і обмеженість (відносність) суверенітету держави //Право України . - 2011 . - № 7. - С. 148-155.


9. Литвин В. Україна й Європейський суд з прав людини: витоки та проблеми взаємодії (виступ на Міжнародній конференції) //Право України . - 2011 . - № 7. - С. 6-10.


10. Мартиненко О. Доступність для суспільного контролю розслідувань за фактами катувань та жорстокого поводження: актуальні завдання правоохоронних органів (виступ на Міжнародній конференції) //Право України . - 2011 . - № 7. - С. 104-106.


11. Онопенко В. Механізм захисту прав людини в Україні потребує істотного вдосконалення (виступ на міжнародній конференції) //Право України . - 2011. - № 7. - С. 64-68.


12. Шевчук С. Європейський суд з прав людини та українська судова система: необхідність узгодження судової практики (виступ на Міжнародній конференції) // Право України . - 2011 . - № 7. - С. 88-92.


3.6. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО.


1. Березяк В. Таємниці шумерського літочислення // Науковий світ . - 2011 . - № 8. - С. 19-22.


2. Поклад Н. Мати-берегиня // Науковий світ . - 2011 . - № 8. - С. 17-18.


3. Ніколаєнко В. Світоглядна функція соціології релігії. Колізії у відносинах соціології релігії і теології //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2011 . - № 3. - С. 200-223.


4. Чубенко О. Іконографічні особливості образу Богородиці в східній християнській традиції: релігієзнавчий аспект //Схід . - 2011 . - № 6. - С. 123-127.


3.7. СОЦІОЛОГІЯ.


1. Батаєва К. "Фотознімки" думки Ж. Бодріяра //Соціологія: теорія, методи, маркетинг . - 2011 . - № 3. - С. 58-73.


2. Бистрицький Є. Конфлікт культур і методологія толерантності //Філософська думка . - 2011 . - № 4. - С. 102-118.


3. Волович В. Автобіографія: соціологічне уявлення //Соціологія: теорія, методи, маркетинг . - 2011 . - № 3. - С. 184-199.


4. Єлейко М. Емоційно-оцінний підхід до дослідження соціального самопочуття //Соціологія: теорія, методи, маркетинг . - 2011 . - № 3. - С. 138-162.

5. Заєць Д. "Indie-rock соціологія" Мішеля Мафесолі //Соціологія: теорія, методи, маркетинг . - 2011 . - № 3. - С. 74-83.


6. Іващенко О. Соціологія вартості (повсякденного) життя в сучасній Україні: в пошуках джерел // Соціологія: теорія, методи, маркетинг . - 2011 . - № 3. - С. 84-112.

7. Малахов В. Національна держава, національна культура і культурний суверенітет //Філософська думка . - 2011 . - № 4. - С. 119-127.


8. Малюк А. Концепт глобалізації крізь призму ідей Карла Полані //Соціологія: теорія, методи, маркетинг . - 2011 . - № 3. - С. 26-46.


9. Межуєв В. Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі // Філософська думка . - 2011 . - № 4. - С. 90-101.


10. Сусська О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання //Соціологія: теорія, методи, маркетинг . - 2011 . - № 3. - С. 47-57.


3.8. ФІЛОСОФІЯ


1. Дреєр Й. Символ і теорія життєсвіту: "Трансценденції і подолання їх за посередництва знаків і символів" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг . - 2011 . - № 3. - С. 3-25.


2. Матвійчук А. Герменевтико-структурний аналіз понять та категорій екологічної деонтології. - //Схід . - 2011 . - № 6. - С. 107-110.


3. Скворцова Н. Розвиток гностичної філософії в контексті інтеграції з герметичною традицією //Схід . - 2011 . - № 6. - С. 111-114.


4. Федь В. Парадигмальне проектування: світоглядний рівень // Схід . - 2011. - № 6. - С. 119-122.


5. Хома О. Філософські культури: терпимість, толерантність і визнання // Філософська думка . - 2011 . - № 4. - С. 76-89.


^ IV. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА.


1. Ш6(4/8)

Х65 Хмелевская И. Бабский мотив : роман / И. Хмелевская ; пер. с пол. - М. : Фантом Пресс, 2011. - 352 с.


Список журналів і збірок, статті з яких відображені в «Інформаційному бюлетені нових надходжень».


1.Вища школа . - 2011 . - № 10.

2. Медична освіта . - 2011 . - № 3.

3. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. - 2011. -

Вип. 40.

4. Науковий світ . - 2011 . - № 9/10.

5. Науковий світ . - 2011 . - № 8.

6. Науковий світ . - 2011 . - № 7

7. Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского. - 2011 . - Т. 90, № 1

8. Право України . - 2011 . - № 7.

9. Соціологія: теорія, методи, маркетинг . - 2011 . - № 3.

10. Фітотерапія . - 2011 . - № 2.

11. Фітотерапія . - 2011 . - № 1.

12. Схід . - 2011. - № 6.

13. Філософська думка . - 2011 . - № 4.

14. Экономика Украины . - 2011 . - № 8.

1   2

Схожі:

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи