Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень icon

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Скачати 445.09 Kb.
НазваІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Сторінка1/4
Дата03.07.2012
Розмір445.09 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


( ЛИСТОПАД 2011 р.)


ДОНЕЦЬК, 2011


«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом листопада 2011 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованону та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( уч. корп.№1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентський читальний зал (уч.корп.№3)


Контактні телефони: 344-40-65; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 344-40-74;

344-41-46;

295-96-02.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 344-41-46

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 344-40-65

biblio@dsmu.edu.ua

Склад
I. Медична література 4 - 28

1. Загальні питання медицины. Історія медицини.

Судова медицина 4

2. Анатомія. Гістологія 4 – 5.

3. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 5 - 6.

4. Фармакологія та и фармакотерапія. 6 – 7.

5. ЛФК. Нетрадиційна медицина. 7

6. Онкологія 5 - 7

7. Педіатрія та неонатологія 8 – 11.

8. Радіаційна медицина 11.

9. Сімейна медицина 12.

10.Серцево-судинні хвороби 13 – 14.

11. Оториноларингологія 14

12. Пульмонологія 14 - 15.

13. Гастроентерологія 15 – 17.

14. Стоматологія 17-18.

15. Ендокринологія 18.

16. Дерматовенерологія. 18

17. Урологія та нефрологія 19 - 20.

18. Ортопедія 20.

19. Нервові хвороби, психіатрія. Нейрохірургія. 21 – 23.

20. Інфекційні хвороби 23.

21. Хірургія. Анестезіологія та інтенсивна терапія

Травматологія. Комбустіологія. 23 – 25.

22. Офтальмологія 26

23. Акушерство та гінекологія 26 - 28


II.Гуманітарна та соціально - економічна

література 28 – 29.

2.1. Історія України 28 - 29.

2.2. Педагогика вищої школи 29.

2.3.Філософія. 29.


III.Художня література 30-39

3.1. Українська література 30

3.2. Російська література 30 – 33.

3.3. Іноземна література 33 – 39.


^ I.МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.


1.Загальні питання медицини. Історія медицини. Судова медицина.


1.Блохина Н.Н. Санкт-Петербургская Обуховская городская больница в конце XVIII - начале XIX века / Н.Н. Блохина // Клиническая медицина. - 2011 .- Т. 89, № 1 .- С. 69-73.


2. Рощевская Л.П. Создатель советской экологической физиологии Г.М. Данишевский в КОМИ АССР / Л.П. Рощевская//Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК .- 2011 .- № 2. - С. 46-49.


2.Анатомія. Гістологія.


1.Б772 Бойко Т.А. Ембріональний гістогенез нирки у ранніх зародків людини : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.09) / Т.А. Бойко ; Кримський мед. ун-т. - Сімферополь , 2011. - 22 с.


2.В613 Вовчук О.М. Особливості зв'язків антропометричних і дерматогліфічних параметрів у підлітків різних соматотипів з показниками зовнішнього дихання : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / О.М. Вовчук ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 19 с.


3.Ч-462 Череднікова М.О. Анатомічна мінливість і морфометрична характеристика луски потиличної кістки у людей 8 і 20 сторіч з урахуванням статі і форми черепа : автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.03.01) / М.О. Череднікова ; Луганський мед. ун-т. - Луганськ, 2010. - 20 с.


4.Ч-832 Чугін С.В. Закономірності будови нирок у новонароджених в нормі та після внутрішньоплідної дії антигенів (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / С.В. Чугін ; Кримський мед. ун-т. - Сімферополь, 2010. - 17 с.


5.Ч-835 Чугу Т.В. Зв'язки сонографічних показників щитоподібної залози з параметрами тіла юнаків та дівчат та різних соматотипів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / Т.В. Чугу ; Вінницький мед. ун-т. - Вінниця, 2011. - 20 с.


6.Ш677 Шкробанець А.А. Розвиток органів і структур очної ямки та становлення їх топографічних взаємовідношень в пренатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / А.А. Шкробанець ; Тернопільський мед. ун-т. - Тернопіль, 2010. - 20 с.


7.Морфологічний стан острівців підшлункової залози у віддаленому періоді ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку контрольних щурів та щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом / О.В. Ткачук, В.П. Пішак, О.М. Лєньков та ін.//Клінічна та експериментальна патологія .- 2011 .- Т. 10, № 1 .- С. 152-155.


8.Морфо-функціональні зміни м'язової тканини під впливом холодового фактора / О.Я. Жураківська, Л.М. Заяць, А.С. Дмитренко та ін.//Галицький лікарський вісник .- 2011 .- Т. 18, № 1. - С. 37-39.


9.Роль дизрегуляторних порушень імунної системи у виникненні і розвитку перинатальних інфекцій та порушенні процесів ембріонального морфогенезу / В.Ф. Мисльцький, С.С. Ткачук, Н.В. Гребенюк та ін.//Клінічна та експериментальна патологія .- 2011 .- Т. 10, № 1 .- С. 110-118.


3. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я.


1.Аналіз підготовки та кадрового забезпечення галузі охорони здоров'я Закарпатської області / I.М. Рогач, Р.Ю. Погоріляк, Л.О. Качала, Р.I. Шніцер//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина .- 2011 .- Вип. 40. - С. 245-247.


2.Кіндрат Г.В. Соціологічний аналіз соціально-культурних чинників розвитку каріозного ураження зубів у дітей//Галицький лікарський вісник .- 2011 .- Т. 18, № 1. - С. 145 -147.


3.Медико-соціальні аспекти репродуктивного здоров'я підлітків Закарпатської області та шляхи його покращення / I.М. Рогач, Ю.Ю. Бобик, Л.О. Качала та ін.//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина .- 2011 .- Вип. 40. - С. 242-244.


4.Рогач I.М. Аналіз якісних характеристик керівних кадрів охорони здоров'я Закарпатської області / I.М. Рогач, Л.О. Качала, Р.Ю. Погоріляк//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина .- 2011 .- Вип. 40. - С. 248-250.


5.Рогач I.М. Аналіз роботи служби швидкої медичної допомоги Закарпатської області за період 2008-2010 років / I.М. Рогач, Н.В. Шустова, С.П. Козодаєв//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина .- 2011 .- Вип. 40. - С. 251-254.


6.Рурік Iмре Зміни стану здоров'я населення та надання медичної допомоги на первинному рівні / Iмре Рурік, Ласло Карабай//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина .- 2011 .- Вип. 40. - С. 13-19.


7.Якість надання медичної допомоги (за даними висновків робочої групи з вивчення причин смертоносності населення м. Вінниця за 2010 рік) / Г.С. Черешнюк, Л.О. Діденко, А.В. Пірникоза та ін.//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина .- 2011 .- Вип. 40. - С. 255-257


4. Фармакологія. Фармакотерапія.


1.А86 Артамонова Г.Б. Оцінка протипухлинної ефективності полісахаридної фракції з плодового тіла гриба Lentinus edodes і глікопептидної вакцини на різних моделях пухлинного росту : автореф. дис. ... канд. біол. наук (14.01.07) / Г.Б, Артамонова ; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. - К., 2011. - 18 с.


2.Ц274 Цвєткова Я.А. Застосування антиоксидантів для корекції метаболічних порушень при хронічному надходженні амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.05) / Я.А. Цвєткова ; Одеський мед. ун-т. - Одеса, 2010. - 19 с.


3.Алексеева А.В. Мелисса лекарственная: перспективы использования в педиатрической практике / А.В. Алексеева, Л.И. Мазур, В.А. Куркин//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 90-95.


4.Визначення антигіпертензивного впливу амлодіпіну , бісопрололу , елгацину та їх комбінацій у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією / А.М. Пузиренко, Н.О. Горчакова, I.С. Чекман, Р.С. Довгань//Галицький лікарський вісник .- 2011 .- Т. 18, № 1. - С. 76-78.


5.Гойдаш I.М. Контроль ефективності антикоагулянтної терапії у хворих із фібріляцією предсердь / I.М. Гойдаш, М.М. Гечко, Б.Л. Светелскі//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина .- 2011 .- Вип. 40. - С. 258-260.


6.До проблеми раціонального використання глюкокортикостероїдних препаратів у перспективі тривалого лікування хворих на ревматоїдний артрит / Ю.В. Дельва, Р.I. Яцишин, Р.I. Шевчук та ін.//Галицький лікарський вісник .- 2011 .- Т. 18, № 1. - С. 116-118.


7.Левченко В.А. Патогенетична доцільність застосування верапамілу і курантилу хворим нейроциркуляторної дистонії з гіпертонічною формою / В.А. Левченко, I.П. Вакалюк//Галицький лікарський вісник .- 2011 .- Т. 18, № 1. - С. 59-62


5. Фізіотерапія. ЛФК. Нетрадиційна медицина.


1.616-08(075.8)

М42 Медицинская реабилитация в спорте : рук-во для врачей и студентов / ред. В.Н. Сокрут, В.Н. Казаков ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Каштан , 2011. - 620 с.


2.Дикий Б.В. Циклічні сезонні ритми в системі нетрадиційних методів фізичної реабілітації хворих із хронічними соматичними захворюваннями / Б.В. Дикий, М.М. Гечко//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина .- 2011 .- Вип. 40. - С. 77-80.


3.Динамика параметров иммунной, сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы при аэрокриовоздействиях у лиц с разным уровнем "иммунного" здоровья / К.В. Дроздов, Ю.Г. Суховей, И.Г. Унгер та ін.//Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК .- 2011 .- № 2. - С. 11-13.


4. Магнитотерапия в общем комплексе курортного лечения синдрома раздраженного кишечника / А.С. Кайсинова, Ю.С. Осипов, М.А. Литвинова, А.В. Просоьченко//Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК .- 2011 .- № 2. - С. 34-36.


6. Онкологія.

1.616-006

Х94 Хронический болевой синдром у онкологических больных / ред. Г.В. Бондарь ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 235 с.


2.Л556 Лигирда О.Ф. Застосування системно-селективної поліхіміотерапії з хіміомодифікатором (кальцію глюконат) в лікуванні хворих на місцево поширений рак молочної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / О.Ф. Лигирда ; Нац. ін-т раку. - К., 2010. - 20 с.


3.Ч-491 Чернєв В.М. Лапароскопічна кріодеструкція метастазів печінки у комплексному лікуванні колоректального раку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / В.М. Чернєв ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. - 20 с.


4.Особливості ангіогенезу інфільтруючих карцином під впливом променевої терапії у хворих на рак грудної залози / С.А. Лисенко, М.С. Пушкар, С.М. Притуляк та ін.//Галицький лікарський вісник .- 2011 .- Т. 18, № 1. - С. 66-69.


5.Рентгенологічні методи в алгоритмі діагностики обструктивного раку товстої кишки / В.I. Русин, А.В. Русин, С.М. Чобей та ін.//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина .- 2011 .- Вип. 40. - С. 226-231.


6.Случай рецидивирующей миксомы различной локализации / Е.В. Сафронова, Н.А. Морова, Л.Н. Семенова та ін.//Клиническая медицина .- 2011 .- Т. 89, № 1 .- С. 58-59.


7.Цигика Д.Й. Епідеміологія білатерального раку молочних залоз / Д.Й. Цигика, Є.С. Готько//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина .- 2011 .- Вип. 40. - С. 38-40.


7. Педіатрія.


1.616-053.2(06)

П78 Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 5, Т. 1 : зб. наук. праць, присвячений пам'яті проф. Ю.М. Вітебського. - Донецьк : Норд-Пресс , 2011. - 192 с.


2.616-053/2(06)

П78 Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 5, Т. 2 : зб. наук. праць, присвячений пам'яті проф. Ю.М. Вітебського. - Донецьк : Норд-Пресс, 2011. - 250 с.


3.В148 Вакуленко С.І. Роль персистуючих внутрішньоклітинних інфекцій у розвитку рекурентних форм обструктивного бронхіту у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / С.І. Вакуленко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 19 с.


4.В191 Васильєва О.Г. Клініко-патогенетичне обгрунтування модифікованого режиму корекції змін мікробіоценозу кишечника при негоспітальних пневмоніях у дітей раннього віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.Г. Васильєва ; Тернопільський мед. ун-т. - Тернопіль, 2011. - 19 с.


5.Г124 Гавриленко Ю.В. Клініко-лабораторне обгрунтування тактики лікування дітей, хворих на запалення слухової труби : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.19) / Ю.В. Гавриленко ; Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка. - К., 2011. - 20 с.


6.Г61 Головачова В.О. Клініко-метаболічні особливості розвитку та прогресування нефропатій у дітей в умовах великого промислового міста : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / В.О. Головачова ; Харківський мед. ун-т. - Харків, 2011. - 20 с.


7.Г658 Гончарук Р.І. Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування інфекційно-алергічної форми бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / Р.І. Гончарук ; Буковинський мед. ун-т. - Чернівці, 2011. - 24 с.


8.Г658 Гончарь М.О. Клініко-інструментальні та біохімічні зіставлення стану серцево-судинної системи у дітей з природженими вадами серця : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.10) / М.О. Гончарь ; Харківський держ.мед.ун-т. - Харків, 2011. - 40 с.


9.Ч-16 Чакмазова О.М. Роль ендотеліальної дисфункції у формуванні судинних уражень у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.М. Чакмазова ; Запорізький мед. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 19 с.


10. Ч-90 Чумак Л.І. Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи управління якістю медичної допомоги дітям з цукровим діабетом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.03) / Л.І. Чумак ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. - 24 с.


11.Абольян Л.В.Современные аспекты грудного вскармливания / Л.В. Абольян, С.В. Новикова//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 80-83.


12.Боярчук О.Р. Ехокардіографічні показники у дітей з гострою ревматичною лихоманкою / О.Р. Боярчук//Педіатрія, акушерство та гінекологія .- 2011 .- Т. 73, № 2. - С. 21-24.


13.Вильмс Е.А. Микроэлементозы у детского населения мегаполиса : эпидемиологическая характеристика и возможности профилактики / Е.А. Вильмс, Д.В. Турчанинов, М.С. Турчанинова//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 96-101.


14.Врожденный гиперинсулинизм: диагностика и лечение / М.А. Меликян, Е.Е. Петряйкина, В.Л. Фомина та ін.//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 60-65.


15.Грознова О.С. Ранняя диагностика поражения сердца при Х - сцепленной форме мышечной дистрофии Эмери-Дрейфуса у детей / О.С. Грознова, П.В. Новиков//Российский вестник перинатологии и педиатрии .- 2011 .- Т. 56, № 1 .- С. 27-31.


16.Динамика показателей церебральной гемодинамики и эндотелийзависимых факторов ее регуляции у детей с перинатальным поражением ЦНС на первом году жизнь / А.А. Афонин, В.В. Строгулин, И.Г, Логинова та ін.//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 30-34


17.Клінічний поліморфізм й питання діагностики туберозного склерозу у дітей / О.А. Милованова, К.В. Ватолін, М.I. Пиков та ін.//Педіатрія, акушерство та гінекологія .- 2011 .- Т. 73, № 2. - С. 35-41


18.Клинико-метаболические особенности церебральной ишемии у доношенных новорожденных с анемией / Л.Н. Карпова, Т.Е. Таранушенко, А.Б. Салмина та ін.//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 23-29.


19.Кравченко Л.В. Особенности цитокинового статуса у детей первых месяцев жизни с генерализованной цитомегаловирусной инфекцией / Л.В. Кравченко, А.А. Афонин//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 39-42.


20.Логинова А.А. Билирубинсвязывающая функция альбумина при пролонгированной неонатальной желтухе / А.А. Логинова//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 13-19


21.Особенности микроциркуляции бульбарной конъюктивы у недоношенных новорожденных детей 33-37 недель гестации с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС / И.Г. Михеева, Е.А. Ефимцева, П.А. Лопанчук та ін.//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 34-38


22.Особливості діагностики та лікування хворих із раком носової частини / I.В. Чопей, В.Ю. Плоскіна, М.М. Гечко та ін.//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина .- 2011 .- Вип. 40. - С. 61-63.


23.Пампура А.Н. Аутоиммунная крапивница у детей: проблемы и пути решения / А.Н. Пампура, Т.Н. Соловей//Российский вестник перинатологии и педиатрии .- 2011 .- Т. 56, № 1 .- С. 76-84.

24.Печкуров Д.В. Содержание антитрипсина и трансферрина в сыворотке крови детей раннего возраста с гипотрофией / Д.В. Печкуров, Н.А. Володина, Е.С. Липатова//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 43-47.


25.Сивцева Е.М. Роль эндотелиальной дисфункции в прогрессировании хронических заболеваний почек у детей / Е.М. Сивцева//Российский вестник перинатологии и педиатрии .- 2011 .- Т. 56, № 1 .- С. 47-53


26.Состояние местного иммунитета у новорожденных детей, получающих различные виды вскармливания / В.Р. Амирова, О.К. Нетребенко, Л.Ф. Азнабаева, Р.Р. Хабирова//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 84-89


27.Тарасова Л.Г. Дисплазия соединительной ткани у детей и риск заболевания туберкулезом / Л.Г. Тарасова, Е.Н. Стрельцова, Ф.С. Ситкалиева//Российский вестник перинатологии и педиатрии .- 2011 .- Т. 56, № 1 .- С. 23-26.


28.Тарханова А.Э. Состояние аминокислотного обмена новорожденных , родившихся у матерей с железодефицитной анемией / А.Э. Тарханова, Л.А. Ковальчук, А.А. Тарханов//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 10-23.


29.Терво С.О. Применение адаптола в коррекции нарушений эмоционального статуса и когнитивной деятельности детей дошкольного возраста с хроническим аденоидитом / С.О. Терво, Т.П. Калашникова, Ворончихина//Российский вестник перинатологии и педиатрии .- 2011 .- Т. 56, № 1 .- С. 90-94.


39. Функциональное состояние тимуса у доношенных новорожденных детей и их матерей / Л.Г. Кузьменко, О.В. Быстрова, И.В. Зимина та ін.//Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского .- 2011 .- Т. 90, № 1. - С. 8-13.


8. Радіологія. Радіаційна медицина.


1. Л93 Любарець Т.Ф. Закономірності формування хронічних мієлопроліферативних захворювань та мієлодиспластичного синдрому в опромінених осіб у віддаленому періоді після аварії на Чорнобильській АЕС: удосконалення діагностики та тактики лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (03.00.01, 14.01.31) / Т.Ф. Любарець ; Наук. центр радіаційної медицини. - К., 2010. - 38 с.


9. Сімейна медицина.


1. 614.255.3(075.8)

З-14 Основи загальної практики - сімейної медицини//Загальна практика - сімейна медицина/ред. О.В. Синяченко .- Донецьк,2011 .- С. 11-45.


2. 614.255.3(075.8)

З-14 Медико-соціальна експертиза в практиці сімейного лікаря//Загальна практика - сімейна медицина/ред. О.В. Синяченко .- Донецьк,2011 .- С. 55-65.


3. 614.255.3(075.8)

З-14 Невідкладні стани в практиці сімейного лікаря//Загальна практика - сімейна медицина/ред. О.В. Синяченко .- Донецьк,2011 .- С. 265-294


4. Пасічник I.П. Роль лікаря загальної практики в профілактиці синдрому жорстокого ставлення до дитини / I.П. Пасічник//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина .- 2011 .- Вип. 40. - С. 10-12.


5. 614.255.3(075.8)

З-14 Психосоматичні розлади в практиці сімейного лікаря//Загальна практика - сімейна медицина/ред. О.В. Синяченко .- Донецьк,2011 .- С. 252-263.


  1   2   3   4

Схожі:

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи