Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень icon

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Скачати 303.61 Kb.
НазваІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Дата28.07.2012
Розмір303.61 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


( ВЕРЕСЕНЬ 2011 р.)


ДОНЕЦЬК, 2011

«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом травня 2011 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованону та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( уч. корп.№1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентський читальний зал (уч.корп.№3)


Контактні телефони: 295-91-30; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 295-92-96;

295-91-83;

295-96-02.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 295-93-71

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 295-91-30

biblio@dsmu.edu.ua

Склад
I. Медична література 4 - 25

1. Загальні питання медицины. Історія медицини.

Судова медицина 4

2. Гігієна та санітарія 4

3. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 4 - 5

4. Фармакологія та и фармакотерапія. 5

5. Онкологія 5 - 7

6. Імунологія та алергологія 7

7. Педіатрія та неонатологія 7 – 9.

8. Діагностика 9 – 10.

9. Радіаційна медицина 10

10. Курортологія та фізіотерапія. 10

11. Кардіологія. 10 – 11.

12. Оторіноларінгологія 11

13. Пульмонологія 12

14. Гастроентерологія 12 – 13.

15. Стоматологія 13.

16. Ендокринологія 13.

17. Урологія та нефрологія 14

18. Нервові хвороби. 14.

19. Інфекційні хвороби 14 - 15.

20. Травматологія та ортопедія 15.

21. Хірургія. Анестезіологія та інтенсивна терапія 15 - 16

22. Акушерство та гінекологія 16 - 18


II.Природничо-наукова література 18

III.Гуманітарна та соціально - економічна

література 18 - 25

3.1 Економіка України 18 - 19

3.2. Історія України 19 – 20.

3.3. Історія релігії 20

3.4. Мовознавство 20

3.5. Педагогика вищої школи 20 - 22.

3.6. Правознавство 22 – 23.

3.7. Соціологія 23 – 24.

3.8. Філософія. 24 – 25.


IV^ .ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 25


I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.


1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЦИНИ. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ. СУДОВА МЕДИЦИНА.


1. 61(09)(075.8)

G83 Grigoryants [Григорянц А.В.], A.V. History of Medicine = Історія медицини : навч. посібник / A.V. Grigoryants, I.A. Sukhareva. - Simferopol, 2010. - 316 p.


2. 61(06)

М42 Медицина в художніх образах. Вип. 8-9 : статті / ред. К.В. Заблоцька ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк : Норд-прес, 2011. - 440 с.


3. Безродная Л. В. Роль рекламы в процессе управления здоровьем / Л. В. Безродная // Философия образования. - 2011. - № 2. - С. 240-246.


4. Борбат А. М. Опыт создания и применения электронной базы данных патолого-анатомического отделения / А. М. Борбат // Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1. - С. 47 - 49.


5. Булеца С. Вік при наданні медичної допомоги: цивільно-правовий аналіз / С. Булеца // Право України .- 2011 .- № 5. - С. 212-217.


6. Воронов В. Т. Системное конструирование цепи детерминаций в судебно-медицинской практике / В. Т. Воронов // Практична філософія. - 2011. - № 2. - С. 63-74.


7. Україна, Кабінет Міністрів. Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз : постанова № 314 від 30 берез. 2011 р. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України. - 2011. - № 5. - С. 20-22.


^ 2. ГІГІЄНА ТА САНІТАРІЯ.


1. 614.3(03)

М71 Мищиряк В.Г. Справочник главного врача СЭС / В.Г. Мищиряк. - Донецк : Промінь, 2010. - 344 с.


3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.


1. Україна. Міністерство охорони здоров'я.Національна академія медичних наук. Про затвердження Методичних рекомендацій "Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги" // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України. - 2011. - № 5. - С. 52-62.


2. Україна, Міністерство охорони здоров'я. Про затвердження примірних посадових інструкцій та кваліфікаційних характеристик з метою поліпшення лікарсько-фізкультурної служби в Україні : наказ № 176 від 29.03.2011 р. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України. - 2011. - № 5. - С. 68-81.


3. Україна, Міністерство охорони здоров'я. Про удосконалення системи оперативного інформування Міністерства охорони здоров'я України : наказ № 190 від 05.04.2011 р. //Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.- 2011.- № 5. - С. 87-89.


4. ФАРМАКОЛОГІЯ.

1. 615.83(075.8)

П76 Применение БИОТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине. Лечение низкоинтенсивными поляризованными электромагнитными волнами оптико-инфракрасного диапазона : учеб.-метод. рук-во / ред. С.А. Гуляр. - 2-е изд., доп. - К. : ИФБ НАН Украины, 2011. - 256 с.


2. 615.838

С17 Самойлович В.А. Біло-блакитна глина на службі реабілітації / В.А. Самойлович, Н.В. Гутарєва. - Слов'янськ : Видавець Моторін Б.І., 2010. - 151 с.


3. Окремі аспекти фітотерапії в ревматології // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 203-206.


5. ОНКОЛОГІЯ.


1. Б794 Болобан Г.В. Внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія раку молочної залози. Ускладнення, їх профілактика та лікування : дис. ... канд. мед.наук (14.01.07) / Г.В. Болобан ; наук. керівн. Ю.В. Думанський ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 160 с.


2. Г834 Григор'єва Ю.В. Рак простати: диференційна діагностика за даними трансректальних пункційних біопсій : дис. ... канд. мед.наук (14.03.02) / Ю.В. Григор'єва ; наук. керівн. С.Г. Гичка ; Клінічна лікарня "Феофанія". - К., 2011. - 150 с.


3. Т35 Терен Т.І. Ефективність неоад'ювантної хіміопроменевої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак ободової кишки (коопероване дослідження) : дис. ... канд. мед.наук (14.01.07) / Т.І. Терен ; наук. керівн. В.Х. Башеєв ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 164 с.


4. Великая В. В. Случай лучевых повреждений нормальных тканей после нейтронно-фотонной терапии рака молочной железы / В. В. Великая, Л. И. Мусабаева, Ж. А. Старцева // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2011. - Т. 56, № 2. - С. 67


5. Випадок синдрому Кушинга, зумовленого актг-продукуючою лухлиною легень // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 197-198.


6. Диагностика прогрессирования рака легкого при позитронно-эмиссионной томографии С18F-ФДГ / И. П. Асланиди, О. В. Мухортова, И. В. Шурупова та ін. // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2011. - Т. 56, № 2. - С. 51 - 58.


7. Исследование HER2- статуса рака молочной железы. Методические аспекты / Л. Э. Завалишина, Ю. Ю. Андреева, А. А. Рязанцева, Г. А. Франк //Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1. - С. 51 - 54.


8. Кузнецов М. А. Влияние неправильной имплантации источника на результирующее дозовое распределение при проведении брахитерапии рака предстательной железы / М. А. Кузнецов, А. И. Ксенофонтов // Медицинская радиология и радиационная безопасность.- 2011. - Т. 56, № 2. - С. 59 - 66.


9. Медицинские радиологические последствия Чернобыля для населения России : проблема рака щитовидной железы / В. К. Иванов, А. Ф. Цыб, М. А. Максютов та ін. // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2011. - Т. 56, № 2. - С. 17 - 29.


10. Некоторые аспекты применения позитронно-эмиссионной томографии при раке легкого / И. П. Асланиди, О. В. Мухортова, И. В. Шурупова та ін.

// Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2011. - Т. 56, № 2. - С. 44 - 50.


11. Ничитайло М. Е. О целесообразности модификации терминологии и классификации лимфаденэктомии при резекции поджелудочной железы по поводу рака / М. Е. Ничитайло, Ю. В. Снопок, Ю. О. Хилько // Клінічна хірургія. - 2011. - № 3. - С. 5 - 11.


12. Нуман Омар Камаль. Морфологічні та гістохімічні особливості паренхіми і волокнистого компонента строми ендометрія у хворих із лейоміомою матки / Нуман Омар Камаль // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 119- 122.


13. Определение степени активности топоизомеразы IIa и пролиферации опухолевых клеток по уровню бромдезоксиуридиновой метки при лейомиосаркоме тела матки / А.Ф. Лазарев, А.М. Авдалян, И.П. Бобров, В.В. Климачев //Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1. - С. 24 - 26.


14. Применение гамма-сцинтиграфии С99mТс-технетрилом в комплексной диагностике и оценке эффективности неоадъювантной химиотерапии злокачественных опухолей гортани и гортаноглотки / В. И. Чернов, Р. В. Зельчан, А. А. Тицкая та ін. // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2011. - Т. 56, № 2. - С. 38 - 43.


15. Шафранский И. Л. Заболеваемость раком щитовидной железы и оценка рисков его развития у работников предприятий атомной промышленности России, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС / И. Л. Шафранский, А. Р. Туков, Н. А. Клева // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2011. - Т. 56, № 2. - С. 30 - 37.


^ 6. ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ.


1. С54 Собакар І.Ю. Особливості імунних порушень при герпетичному ретиніту, імунокорекція та медична реабілітація : дис. ... канд. мед.наук (14.03.08) / І.Ю. Собакар ; наук. керівн. І.В. Лоскутова ; Луганський мед. ун-т. - Луганськ, 2010. - 173 с.


2. Динамика параметров иммунной, сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы при аэро криовоздействия у лиц с разным уровнем "иммунного" здоровья // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - № 2. - С. 11-13.


7. ПЕДІАТРІЯ.


1. І-487 Ільченко С.І. Вікові патогенетичні аспекти розвитку і трансформації рецидивних та хронічних бронхітів у дітей і підлітків : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10) / С.І. Ільченко ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології. - К., 2011. - 35 с.


2. С126 Савво О.М. Клініко-імунологічна характеристика перебігу лімфаденопатії у дітей, які часто хворіють : дис. ... канд. мед.наук (14.03.08) / О.М. Савво ; наук. керівн. М.М. Попов ; Харківський нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. - Харків, 2011. - 138 с.


3. Боярчук О.Р. Ехокардіографічні показники у дітей з гострою ревматичною лихоманкою / О. Р. Боярчук // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 21-24.


4. Голопрозенцефалія (Огляд літератури та клінічний випадок) // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 43-47.


5. Грознова О.С. Ранняя диагностика поражения сердца при Х -сцепленной форме мышечной дистрофии Эмери-Дрейфуса у детей / О. С. Грознова // Российский вестник перинатологии и педиатрии . - 2011 . - Т. 56, № 1. - С. 27-31.


6. Зелинская Д.И. Смертность детей от внешних причин и синдром жесткого обращения / Д. И. Зелинская // Российский вестник перинатологии и педиатрии . - 2011 . - Т. 56, № 1. - С. 4-7.


7. Ильенкова Н.А. Факторы риска развития тяжелых форм бронхиальной астмы у детей / Н. А. Ильенкова // Российский вестник перинатологии и педиатрии . - 2011 . - Т. 56, № 1. - С. 20-22.


8. Iнтенсифікація лікування позагоспітальної пневмонії у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 48-50.


9. Клінічний поліморфізм ш питання діагностики туберозного склерозу у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 35-41.


10. Мешкова О.М. Вплив сімейних , соціальних та медіко-біологічних факторів на формування ризикової поведінки підлітків щодо ВІЛ-інфікування та профілактичні заходи запобігання їй в умовах "клінік, дружних до молоді" / О. М. Мешкова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 25-30.


11. Ни А.Н. Роль сезонных факторов в развитии болезней мочевой системы у детей / А. Н. Ни // Российский вестник перинатологии и педиатрии . - 2011 . - Т. 56, № 1. - С. 41-46.


12. Павлишин Г.А. Мітохондріальна дисфункція та її корекція у новонароджених з ураженням нервової системи / Г. А. Павлишин // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С.12-15.


13. Ризничук М.О. Поширеність уроджених вад розвитку в дітей Чернівецької області / М. О. Ризничук //Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 140-147.


14. Серебрякова Е.Н. Клиническое значение эритроцитарных индексов у недоношенных новорожденных с синдромом полиорганной недостаточности / Е. Н. Серебрякова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2011. - Т. 56, № 1. - С. 8-11.


15. Сивцева Е.М. Роль эндотелиальной дисфункции в прогрессировании хронических заболеваний почек у детей / Е. М. Сивцева // Российский вестник перинатологии и педиатрии . - 2011 . - Т. 56, № 1. - С. 47-53.


16. Тарасова Л.Г. Дисплазия соединительной ткани у детей и риск заболевания туберкулезом / Л. Г. Тарасова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011 . - Т. 56, № 1. - С. 23-26.


17. Тяжка О.В. Клініко-функціональне значення мелатоніну при хронічному гастродуоденіту у дітей / О. В. Тяжка // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011 . - Т. 73, № 2. - С. 7-11.


18. Україна, Міністерство охорони здоров'я. Про затвердження та впровадження Примірного переліку послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання : наказ № 204 від 13.04.2011 р. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України .- 2011 .- № 5. - С. 94-109.


19. Федорців О.Є. Застосування ультразвукового сканування для діагностики ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей / О. Є. Федорців // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 169-173.


20. Хавкин А.И. Комплексная терапия запоров у детей / А. И. Хавкин // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 1. - С. 62 -65.


21. Шадрин О.Г. Досвід застосування гліцеринових мікроклізм Пейдолакс при функціональних запорах у дітей раннього віку / О. Г. Шадрин // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 31-35.


22. Шатохина О.В. Современные методы лечения инфекции мочевой системы у детей / О. В. Шатохина // Российский вестник перинатологии и педиатрии . - 2011 . - Т. 56, № 1. - С. 54-60.


8. ДІАГНОСТИКА.


1. Буэса Р. Х. Полное удаление ксилола в практике гистологической лаборатории / Р. Х. Буэса, М. В. Пешков // Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1. - С. 54 - 61.


2. Модификация прямого иммунофлюоресцентного метода для исследования парафиновых срезов ткани почек и кожи / Ю.В. Горбачева, Е. П. Голицина, В. А. Варшавский, Е. М. Пальцева // Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1. - С. 49 - 51.


^ 9. РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА.


1. Загрязнение радионуклидами территории Республики Дагестан вследствие чернобыльской аварии и оценка доз облучения населения / В. Ф. Степаненко, Е. К. Яськова, А. Ю. Кадиев та ін. // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2011. - Т. 56, № 2. - С. 11 - 16.


2. Экспериментальное исследование биокинетики наночастиц оксида цинка у крыс после однократного перорального введения с использованием технологии меченых атомов / К. В. Котенко, И. К. Беляев, Ю. П. Бузулуков та ін. // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2011. - Т. 56, № 2. - С. 5 - 10.


^ 10. КУРОРТОЛОГІЯ ТА ФІЗІОТЕРАПІЯ.


1. Бабаскин Д.В. Современное состояние проблемы маркетинговых исследований физиотерапевтических услуг / Д. В. Бабаскин // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК . - 2011 . - № 2. - С. 42-45


2. Елисеев В.А. Сапропели Белокурихинской санаторно-курортной зоны / В. А. Елисеев // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - № 2. - С. 40-42.


3. Рогозян Б.Н. Талассотерапия: перспективные разработки / Б. Н. Рогозян // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - № 2. - С. 38-39.


11. КАРДІОЛОГІЯ.


1. Б121 Бабанина Т.В. Роль блокирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в предупреждении ремоделирования левого желудочка у больных, перенесших инфаркт миокарда с патологическим зубцом Q : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / Т.В. Бабанина ; наук. керівн. А.Э. Багрий ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2010. - 130 с.


2. С201 Саржевська А.В. Роль порушень метаболізму гомоцистеїну в розвитку ендотеліальної дисфункції у хворих на стенокардію напруги похилого та старечого віку : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / А.В. Саржевська ; наук. керівн. О.В. Крайдашенко ; Запорізький мед. ун-т. - Запоріжжя , 2011. - 167 с.


3. С60 Солдатенко І.В. Ефективність контролю коморбідної з остеоартрозом артеріальної гіпертензії в залежності від типів ортостатичних реакцій та добових профілів артеріального тиску : дис. ... канд. мед.наук (14.01.02) / І.В. Солдатенко ; наук. керівн. М.І. Яблучанський ; Харківський нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. - Харків, 2011. - 157 с.


4. Ш371 Шевельок А.М. Прогнозування рецидивів фібриляції передсердь та їх профілактика із застосуванням омега-3 поліненасичених жирних кислот : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / А.М. Шевельок ; наук. керівн. Н.В. Калінкіна ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 161 с.


5. Воздействие радоновых ванн на липидный профиль больных с сердечно- сосудистыми заболеваниями и дислипидемиями // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - № 2. - С. 3-4


6. Кудрявцев А.А. Оценка показателей суточного мониторирования артериального давления при применении фиксированных комбинаций препаратов Ко-ренитек и Гизаар и их сочетаний с иглорефлексотерапией у больных артериальной гипертензией / А. А. кудрявцев // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - № 2. - С. 5-7.


7. Патолого-анатомическое исследование в анализе смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний / С. А. Бойцов, Н. Н. Никулина, С. С. Якушин та ін. // Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1. - С. 30 - 33.


8.Структурные изменения миокарда при острой перегрузке левого желудочка в эксперименте / М. Л. Благонравов, В. А. Ковязин, А. Ю. Коршунова та ін.

//Архив патологии .- 2011 .- Т. 73, № 1. - С. 34 - 38.


9. Хара М.Р. Статеві відмінності автономної регуляції серцевого ритмув умовах блокади АТФ-чутливих К+ - каналів глібенкламідом / М. Р. Хара // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 174-176.


12. ОТОРИНОЛАРІНГОЛОГІЯ.


1. Калинин Д. В. Гистоархитектоника глоточной миндалины в возрастном аспекте. Морфометрическое и иммуногистохимическое исследование / Д.В. Калинин, В.П. Быкова // Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1. - С. 14 - 18.


13. ПУЛЬМОНОЛОГІЯ


1. У515 Ульченко І.Г. Диференційова застосування системних і небулізованих глюкокортикостероїдів при загостренні бронхіальної астми : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.27) / І.Г. Ульченко ; НДІ фізичних методів лікування і мед. кліматології. - Ялта, 2011. - 22 с.


2. Оценка эффективности генов - регуляторов апоптоза по экспрессии Bcl-2, Bax, активности каспазы - 3 в бронхиальных эпителиальных клетках у больных бронхиальной астмой / В.Н. Минеев, И.И. Нестерович, В.И. Трофимов та ін. // Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1. - С. 11 - 14.


3. Павленко В.И. Физические факторы в реабилитации больных с сочетанными заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем на стационарном этапе / В. И. Павленко // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - № 2. - С. 7-11.


14. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ.


1. Б201 Баланцова Е.Л. Особливості патогенезу, діагностики та лікування ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний панкреатит із залишковою масою тіла : дис. ... канд. мед.наук (14.01.02) / Е.Л. Баланцова ; наук. керівн. Н.Б. Губергріц ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 184 с.


2. Блат С.Ф. Микробиоценоз кишечника и иммунитет / С. Ф. Блат // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 1. - С. 66-72.


3. Динамика морфологических изменений слизистой оболочки желудка при оценке отдаленных результатов эрадикации Helicobacter Pylori / С.И. Пиманов, Е.В. Макаренко, Ю. В. Крылов та ін. // Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1. - C. 19 - 23.


4. Дудка Т.В. Особливості перебігу бронхіальної астми у хворих на хронічний некаменевий холецистит / Т. В. Дудка // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 207-209.


5. Корепанов А.М. Применение курортных факторов в лечении гастроэзофагальной рефлюксной болезни / А. М. Корепанов // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК . - 2011 . - № 2. - С .27-30.


6. Магнитотерапия в общем комплексе курортного лечения синдрома раздраженного кишечника // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011 . - № 2. - С. 34-36.


7. Оптимізація лікування хронічного гастродуоденіту , асоційованого з НР, з урахуванням гастропротекції // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 18-21


8. Патоморфологические изменения протоковой системы поджелудочной железы при жировом и геморрагическом панкреонекрозе в эксперименте / С. И. Проценко, А. П. Надеев, В. Г. Вискунов, В. Н. Федоренко //Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1. - С. 38 - 40.


9. Тертычный А. С. Современные подходы к морфологической диагностике воспалительных заболеваний кишечника на материале эндоскопических биопсий / А. С. Тертычный, А. И. Андреев, Карел Гебоэс // Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1. - С. 40 - 47.


10. Чимпой К.А. Патогенетичне обгрунтування корекції ендотеліальноїдисфункції у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки із порушенням тиреоїдного гомеостазу / К. А. Чимпой // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 177-179.


15. СТОМАТОЛОГІЯ


1. 616.314-089(075.8)

Т41 Тимофеев А.А. Тесты контроля знаний по специальности "Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология" : учеб. пособие / А.А. Тимофеев. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : Червона Рута-Турс , 2010. - 256 с.


16. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ.


1. Морфологічний стан острівців підшлункової залози у віддаленому періоді ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку контрольних щурів та щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 152-155.


2. Ткачук С.С. Динаміка показників протео-I фібринолітичної активності в в стрептозотоцин-індукованим діабетом після двобічної каротидної ішемії –реперфузії / С. С. Ткачук // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 156-163.


^ 17. УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ.


1. Бодарева Н. В. Динамика адаптационных изменений в тонкокишечных эксплантатах на месте мочевого пузыря / Н. В. Бодарева, Н. М. Аничков, Б. К. Комяков // Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1. - С. 27 - 29.


2. Власний досвід ендовідеохірургічних уретеролітотомій при каменях верхньої третини сечоводу //Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 129-131.


3. Спаська А.М. Вплив орхоепідидиміту на морфофункціональний стан кровоносного русла і протоки над над'яєчка чоловіків зрілого віку / А. М. Спаська // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 148-151.


^ 18. НЕРВОВІ ХВОРОБИ.


1. Орос М.М. Фармакогенетичні критерії ефективності топірамату у хворих на епілепсію / М. М. Орос // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 123-125.


2. Сарапук О.Р. Синдром УНДІНИ, як форма первинного центрального сонного апное. Рідкісна патологія в терапевтичній практиці / О. Р. Сарапук // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 199-202.


3. Чернышова Л.П. Дифференцированная физиотерапия люмбалгий / Л. П. Чернышова // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - № 2. - С. 14-16.

^ 19. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ.


1. Бурдули Н.М. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на функцию эндотелия сосудов и систему цитокинов у больных хроническим вирусным гепатитом / Н. М. Бурдули // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК . - 2011 . - № 2. - С. 30-33.


2. Сухарев Ю.С. Эритроцитарный антительный диагностикум для идентификации энтеротоксинов ESCHERICHIA COLI. / Ю. С. Сухарев // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 194-196.


3. Терапия герпесвирусных инфекций при заболеваниях почек // Российский вестник перинатологии и педиатрии . - 2011 . - Т. 56, № 1. - С. 33-39


4. Чернишова Л. I. Нові можливості захисту від ротавірусної інфекції / Л. І. Чернишова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 51-55.


5. Чернишова Л.I. Комбіновані вакцини: роль у збільшенні показників охоплення й своєчасності вакцинації / Л. І. Чернишова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С.56-59.


^ 20. ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ.


1. Л793 Лоскутов О.О. Стабільно-функціональний остеосинтез у випадку перелому кісточок : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / О.О. Лоскутов ; Ін-т патології хребта та суглобів. - Харків, 2011. - 20 с.


2. Ч-435 Ченський А.В. Остеоартроз міжфалангових суглобів кистей: особливості діагностики, профілактики та лікування у людей старших вікових груп : дис. ... канд. мед.наук (14.01.21) / А.В. Ченський ; наук. керівн. В.В. Поворознюк ; Ін-т геронтології АМН України. - Донецьк, 2011. - 167 с.


3. Влияние гирудотерапии на биохимический статус у больных гонартрозм // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011 . - № 2. - С. 25-27.


4. Динамика фактора некроза опухоли a и клинических признаков остеоартроза при лечении больных больных алфлутопом в сочетании с грязевыми аппликациями в условиях санатория // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - № 2. - С. 18-20.


5. Камалова Н.А. Некоторые изменения минерального обмена у больных с остеоартрозом и остеопорозом под влиянием комплексного лечения / Н. А. Камалова // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - № 2. - С. 16-18.


6. Комплексная физиотерапия больных дорсопатиями с сопутствующим остеоартрозом //Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011 . - № 2. - С. 21-24.


^ 21. ХІРУРГІЯ. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ.


1. Г639 Голяніщев М.О. Періопераційна профілактика ішемії міокарда у хворих із гнійно-некротичними формами діабетичної стопи : дис. ... канд. мед.наук (14.01.30) / М.О. Голяніщев ; наук. керівн. В.Й. Лисенко ; Харківська мед. академ. післядипломної освіти. - Харків, 2011. - 176 с.


2. Н561 Нестеренко А.Н. Принципы диагностики и интенсивной терапии хирургического сепсиса : дис. ... д-ра мед. наук (14.01.30) / А.Н. Нестеренко ; наук. керівн. В.И. Черний ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 414 с.


3. Возможности транспапиллярных и лапароскопических методов лечения холедохолитиаза / П.В. Огородник, А. Н. Литвиненко, В. В. Беляев, А. Г. Дейниченко / /Клінічна хірургія. - 2011. - № 3. - С. 12 - 17.


4. Ганжий В. В. Новые технологии в хирургическом лечении желчнокаменной болезни и доброкачественных опухолей яичников при синдроме поликистоза яичников с использованием генератора автоматической биологической сварки мягких тканей / В. В. Ганжий, И. Ю. Ганжий // Клінічна хірургія. - 2011. - № 3. - С. 18 - 21.


5. Гормональна регуляція водно-сольового обміну і параметрів гемостазу після кровотрати // Клінічна та експериментальна патологія. - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 190-193.


6. Перший досвід лапароскопічної адреналектомії з приводу альдостероми // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 126-128.


7. Шкурупій О. А. Застосування трансумбілікальної антибактеріальної терапії у хворих на гострий гнійний холангіт / О. А. Шкурупій // Клінічна хірургія. - 2011. - № 3. - С. 22 - 24.


^ 22. АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ.


1. Вдовиченко Ю.П. Акушерські аспекти аномальної плацентації / Ю. П. Вдовиченко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 60-63.


2. Вдовиченко Ю.П. Особливості матково-плацентарної і плодово-плацентарної гемодинаміки при різних формах плацентарної дисфункції / Ю. П. Вдовиченко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 73-77.


3. Верхошанова О.Г. Лікування дівчаток із передчасним ізольованим Телархе / О. г. Верхошанова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 99-101.


4. Віраг М.В. Вплив комплексної терапії на йодне забезпечення організму вагітних із недоношуванням на тлі дифузного еутироїдного зоба / М. В. Віраг // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 67-71.


5. Діагностичне значення вітамінів групи В для репродуктивного здоров'я- // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 102-103.


6. Карпухин И.В. Актуальные проблемы репродуктивного здоровья человека. / И. В. Карпухин // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - № 2. - С. 36-38.


7. Клінічна ефективність прегравідарної підготовки жінок з антифосфоліпідним синдромом // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 78-81.


8. Мельников С.М. Стан гінекологічного і сексуального здоров'я жінок, які використовують перерваний статевий акт та чоловічий презерватив для запобігання небажаній вагітності / С. М. Мельников // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 86-90.

9. Микроэлементный состав грудного молока женщин, проживающих в промышленном городе // Российский вестник перинатологии и педиатрии . - 2011 . - Т. 56, № 1. - С. 14-19.


10. Наджи Л.А. Особенности формирования вторичных половых признаков и становления менструальной функции у девочек с опухолевидными образованиями яичников в периоде полового созревания / Л. А. Наджи // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 115-118.


11. Паєнок О.С. Особливості стану репродуктивної і тироїдної систем через рік після пологів у жінок з дифузним нетоксичним зобом за умов йодної недостатності / О. С. Паєнок // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 64-67.


12. Приймак С.Г. Використання методів профілактики вроджених вад розвитку плода / С. Г. Приймак // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 132-135.


13. Приймак С.Г. Пренатальна діагностика вроджених вад розвитку плода в I триместры вагітності / С. Г. Приймак // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 134-135.


14. Рак Л.М. Патологія порожнини матки та морфлогічна картина ендометрія у жінок із безпліддям , які лікуються за програмою допоміжних репродуктивних технологій / Л. М. Рак // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С.136-139.


15. Роль дизрегуляторних порушень імунної системи у виникненні і розвитку пернатальних інфекцій та порушенні процесів ембріонального морфогенезу. - //Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 110-118.


16. Страховецький В.С. Iнформативність методів діагностики при гнійно- запальних захворюваннях придатків матки, ускладнених місцевими і розлитим перитонітом / В. С. Страховецький // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 81-83.


17. Сучасні підходи до корекції клімактеричних розладів //Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 91-97.


18. Ткачик С.Я. Можливості прогнозування слабості пологової діяльності / С. Я. Ткачик // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 71-73.


19. Тюлєнєва О.А. Порушення дозрівання матково-плацентарної ділянки при екстрахоріальних плацентах / О. А. Тюлєнєва // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 160-163.


20. Тюлєнєва О.А. Порушення дозрівання хоріального дерева при екстрахоральних плацентах / О. А. Тюлєнєва // Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1. - С. 164-168.


21. Шелигін М.С. Особливості больового синдрому в пацієнток з фіброзно-кістизною хворобою молочних залоз / М. С. Шелигін // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2. - С. 84-85.


^ II. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА


1. 576.8(075.8)

М42 Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія : підручник / ред. В.П. Широбоков. - 2-е вид.. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 952 с.


^ III. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНИТАРН ТА ЕКОНОМІЧНА ЛІТЕРАТУРА


3.1. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ


1. Горкина Л. Кооперация в контексте либерально-демократической концепции модернизации общества / Л. Горкина //Экономика Украины .- 2011 .- № 5. - С. 4-14.


2. Звягильский Е. Проблемы государственного регулирования заработной платы в Украине / Е. Звягильский //Экономика Украины .- 2011 .- № 5. - С. 65-74.


3. Канцуров О. Институционализм как теоретико-методологические основы современных реформ / О. Канцуров //Экономика Украины.- 2011. - № 5. - С. 15-22.


4. Назаренко Р. Ключевые показатели эффективности централизованных закупок в промышленности / Р. Назаренко // Экономика Украины.- 2011. - № 5. - С. 32-39.


5. Прейгер Д. Транспортная инфраструктура Украины: состояние и проблемы посткризисного развития / Д. Прейгер //Экономика Украины.- 2011. - № 5. - С. 23-31; № 6.-С. 50-58.


6. Шовкун И. Налоговые факторы технологического развития экономики / И. Шовкун // Экономика Украины. - 2011. - № 5. - С. 40-53.

^ 3.2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.

1. Т3(4УКР)

І-90 Історія української культури (кредитно-модульний курс) : навч. посібник / ред. О.М. Цапко. - К. : Дакор, 2011. - 176 с.


2. Т3(4УКР)

Б14 Багацький В.В. Історія України : підручник / Багацький В.В., Л.І. Кормич. - 3-е вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2010. - 388 с.


3. Т3(4УКР)

Б77 Бойко О.Д. Історія України : навч. посібник / О.Д. Бойко. - 3-е вид., доп. - К. : Академвидав , 2010. - 688 с.


4. Барановська Н. П. Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві (до 25-річчя трагічних подій) / Н. П. Барановська // Український історичний журнал .- 2011 .- № 2. - С. 123-142.


5. Білоус Л. В. Депортації єврейського населення на території Російської імперії під час Першої світової війни / Л. В. Білоус //Український історичний журнал .- 2011 .- № 2. - С. 65-79.


6. Генега Р. Я. Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття / Р. Я. Генега //Український історичний журнал .- 2011 .- № 2. - С. 106-122.


7. Земський Ю. С. Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини ХІХ ст. / Ю. С. Земський // Український історичний журнал. - 2011 .- № 2. - С. 21-40.


8. Некрасов А. И. Своё и чужое в истории / А. И. Некрасов // Практична філософія. - 2011. - № 2. - С. 147-153. - [Возникновение явления отчуждения].


9. Яременко В. І. Історіософський зміст Шевченкових "Гайдамаків" (до 170-річчя виходу поеми) / В. І. Яременко //Український історичний журнал. - 2011. - № 2. - С. 159-179.


^ 3.3. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ.


1. Михайлуца, М. І.Організація релігійного життя в губернаторстві Трансністрія (1941-1944 рр.) / М. І. Михайлуца //Український історичний журнал .- 2011 .- № 2. - С. 80-90.


2. Опря І. А. Утиски адептів пізньопротестантських конфесій у Правобережній Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / І. А. Опря //Український історичний журнал .- 2011 .- № 2. - С. 41-49.


3. Таранець С. В.Старообрядці й "культура" хабарництва в Росії / С. В. Таранець // Український історичний журнал .- 2011 .- № 2. - С. 50-64.


3.4. МОВОЗНАВСТВО.

1. Ш146.1

S68 Smolska [Смольська] L.Yu. The Latin Language and Medical Terminology Basics = Латинська мова і основи медичної термінології / L.Yu. Stolska [Смольська], O.G. Kiselyova [Пилипів]. - Kyіv : AUS Medicine Publishers, 2010. - 400 p.


^ 3.5. ПЕДАГОГИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ.


1. Ч42

Б17 Базалук О.О. Філософія освіти : навч.-метод. посібник / О.О. Базалук, Н.Ф. Юхименко. - К. : Кондор, 2011. - 164 с.


2. Ч42

Б17 Базалук О.А. Философия образования в свете новой космологической концепции : учебник / О.А. Базалук. - К. : Кондор, 2010. - 458 с.


3. Ч48

Т88 Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / Т.І. Туркот. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.


4. 614.2(477)(06)

В74 Кейс - метод как современная технология высшего медицинского образования / Н.П. Гребняк, Л.В. Павлович, И.Д. Ермакова, В.В. Николаенко // Вопросы здравоохранения Донбасса / ред. Г.А. Слабкий. - Донецк, 2010. - Вып. 21. - С. 128 - 133.


5. 614.2(477)(06)

В74 Использование деловой игры "клинико-патологоанатомическая конференция" при изучении курса хирургических болезней / А. Г. Гринцов, В. Н. Буценко, Н. В. Кабанова та ін. // Вопросы здравоохранения Донбасса / ред. Г.А. Слабкий. - Донецк, 2010. - Вып. 21. - С. 114 - 117.


6. 614.2(477)(06)

В74 Применение информационных технологий для повышения мотивации студентов на практических занятиях / А. Г. Гринцов, А. А. Христуленко, О. В. Совпель, А. Л. Христуленко // Вопросы здравоохранения Донбасса / ред. Г.А. Слабкий. - Донецк, 2010. - Вып. 21. - С. 118 - 121.


7. Вышегурова Л. Р. Управленческая структура вуза и качество высшего образования в России / Л. Р. Вышегурова //Философия образования . - 2011 . - № 3. - С. 101-108.


8. Голиков Н. А. Проблемы социализации личности в условиях инновационных образовательных учреждений / Н. А. Голиков // Философия образования . - 2011 . - № 3. - С. 38-45.


9. Дзиов А. Р. Современная высшая школа в институциональном аспекте / А. Р. Дзиов // Философия образования . - 2011 . - № 3. - С. 68-72.


10. Дольська О. О. Моделі раціональності в освіті (до питання про трансформаційні процеси в освіті) / О. О. Дольська // Практична філософія. - 2011. - № 2. - С. 106-113.


11. Изгарская А. А. Образование в эпоху модернизации с позиций микросистемного подхода / А. А. Изгарская // Философия образования. – 2011. - № 3. - С. 12-18.


12. Карпов А. О. Исследовательское образование как стратегический ресурс общества, "работающего" на знаниях / А. О. Карпов // Философия образования . - 2011 . - № 3. - С. 60-68.


13. Киенко Е. В. Профессиональные аспекты самореализации личности / Е. В. Киенко // Философия образования. - 2011. - № 2. - С. 247-253.


14. Легенчук Д. В. Принципы концепции преемственности среднего и высшего профессионального образования / Д. В. Легенчук // Философия образования. - 2011. - № 2. - С. 266-271.


15. Мануйлова С. О. Информатизация образования - путь к непрерывному обучению специалиста / С. О. Мануйлова // Философия образования. - 2011. - № 3. - С. 25-30.


16. Мёдова Н. А. Инклюзивное образование в парадигме развития национальных образовательных систем / Н. А. Мёдова //Философия образования . - 2011 . - № 3. - С. 160-164.


17. Сизова Н. Н. Принцип единства обучения и воспитания в процессе совершенствования личности / Н. Н. Сизова // Философия образования. - 2011. - № 2. - С. 222-228.


18. Терепищий С. А. Принципы стандартизации высшего образования / С. А. Терепищий // Философия образования. - 2011. - № 3. - С. 45-52.


19. Черникова Л. В. Профессиональная успешность в современном образовании (социально-философский анализ) / Л. В. Черникова // Философия образования. - 2011. - № 2. - С. 271-279.


3.6. ПРАВОЗНАВСТВО.


1. Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім'ї: визначення концептуальних підходів / І. Жилінкова //Право України .- 2011 .- № 5. - С. 105-112.


2. Костенко О. Кримінально-правова охорона права споживача на інформацію про продукцію / О. Костенко // Право України. - 2011. - № 5. - С. 268-274.


3. Кохановська О. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні / О. Кохановська // Право України .- 2011 .- № 5. - С. 52-59.


4. Кузнєцова, Н.. - Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави / Н. Кузнєцова // Право України.- 2011. - № 5. - С. 4-12.


5. Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України / Р. Майданик // Право України. - 2011. - № 5. - С. 18-28.


6. Погрібний С. Захист права власності на нерухоме майно: окремі питання судової практики / С. Погрібний //Право України .- 2011 .- № 5. - С. 77-86.


7. Скрябін С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані / С. Скрябін // Право України.- 2011. - № 5. - С. 37-51.


8. Словська І. Верховна Рада України як суб'єкт конституційно-правової відповідальності / І. Словська //Право України .- 2011 .- № 5. - С. 204-210.


9. Смирнова К. Європейська інтеграція України: актуальні питання / К. Смирнова // Право України .- 2011 .- № 5. - С. 148-152.


10. Спасибо-Фатєєва І. Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. - 2011. - № 5. - С. 29-36.


11. Стрельцов Є. Кримінально-правова охорона власності / Є. Стрельцов // Право України .- 2011 .- № 5. - С. 87-95.


12. Сулейменов М. До питання про місце права власності у системі цивільних прав / М. Сулейменов // Право України. - 2011. - № 5. - С. 13-17.


13. Харитонов Є. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України / Є. Харитонов, О. Харитонова // Право України .- 2011 .- № 5. - С. 60-68.


14. Шевчук С. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України / С. Шевчук //Право України .- 2011 .- № 5. - С. 175-186.


3.7. СОЦІОЛОГІЯ.


1. Душейко А. А. Дарвінізм та його вплив на суспільну свідомість, мораль і політику держав / А. А. Душейко, А. В. Покровська // Практична філософія. - 2011. - № 2. - С. 232-235.


2. Кожем'якіна О. М. Легітимативний потенціал довіри в сучасному глобалізованому соціумі / О. М. Кожем'якіна // Практична філософія. - 2011. - № 2. - С. 153-160.


3. Козловець М. А. Глобалізація: витоки, сутність та характерні риси / М. А. Козловець // Практична філософія. - 2011. - № 2. - С. 160-170.


4. Нельга О. В. Політична нація - пріоритетна форма соціальної інтеграції в сучасній Україні: етнорелігійний контекст / О. В. Нельга // Практична філософія. - 2011. - № 2. - С. 178-185.


5. Селіванов А. Конституційна реформа в Україні: потреба наукової концепції / А. Селіванов // Право України .- 2011 .- № 5. - С. 153-158.


3.8. ФІЛОСОФІЯ.


1. Ю

Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : хрестоматія : навч. посібник / ред. Г.І. Волинка. - К. : Каравела, 2010. - 464 с.


2. Горлинський В. В. Культура безпеки і сталого розвитку суспільства / В. В. Горлинський // Практична філософія. - 2011. - № 2. - С. 124-135.


3. Корсак К. В. ХХІ століття: ноорозвиток людства і порятунок від колапсу на базі ноотехнологій / К. В. Корсак // Практична філософія.- 2011. - № 2. - С. 55-63.


4. Лебедь Е. А. Философ в мире / Е. А. Лебедь //Практична філософія. - 2011. - № 2. - С. 3-13.. - [Философствование как самоощущение жизни].


5. Луценко Л. М. К проблеме взаимосвязи культуры, общества и власти в информационную эпоху / Л. М. Луценко // Практична філософія. - 2011. - № 2. - С. 135-141.


6. Овчаренко Д. Філософсько-правове розуміння моралі та її вимог до соціальних практик застосування покарання / Д. Овчаренко // Право України. - 2011 .- № 5. - С. 301-308.


7. Перепелица О. Н. Homo diaeticus / О. Н. Перепелица, О. В. Храброва // Практична філософія .- 2011 .- № 2. - C. 13-18. - [Философия диеты].


8. Прокофьев А. В. Экологическая справедливость: теория, идеология, практика / А. В. Прокофьев // Практична філософія .- 2011 .- № 2. - С. 18-27.


9. Сабадуха В. О. Я-концепція науковця в умовах антрополого-глобальной катастрофи / В. О. Сабадуха // Практична філософія. - 2011. - № 2. - С. 74-83.


10. Стовпець О. В. Соціально-філософський аспект проблеми трансформації власності / О. В. Стовпець // Практична філософія .- 2011 .- № 2. - С. 142-147.


11. Чешко В. Ф. Социальная верификация - человеческие измерения фундаментальной науки и высоких технологий (casus биоэтики). Часть вторая / В. Ф. Чешко, Ю. В. Косова // Практична філософія.- 2011. - № 2. - С. 46-55.


^ IV. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Ш6(4РОС=РУС)6

В46 Вильмонт Е.Н. Находка для шпиона : повесть / Е.Н. Вильмонт. - М. : Эксмо, 2011. - 192 с.


2. Ш6(4РОС=РУС)6

Д18 Данилова А.В. Издержки богемной жизни : повесть / А.В. Данилова. - М. : Эксмо, 2010. - 288 с.


3. Ш6(4РОС=РУС)6

Д18 Данилова А.В. Игры с темным прошлым : повесть / А.В. Данилова. - М. : Эксмо, 2011. - 320 с.


4. Ш6(4РОС=РУС)6

П54 Полякова Т.В. Амплуа девственницы : повесть / Т.В. Полякова. - М. : Эксмо, 2010. - 352 с.


5. Ш6(4РОС=РУС)6

П54 Полякова Т.В. Единственная женщина на свете : роман / Т.В. Полякова. - М. : Эксмо, 2011. - 320 с.


6. Ш6(4РОС=РУС)6

П54 Полякова Т.В. Деньги для киллера : повесть / Т.В. Полякова. - М. : Эксмо, 2011. - 320 с.


7. Ш6(4/8)

С13 Саган Ф. Любите ли вы Брамса? : роман / Ф. Саган ; пер. с фр.. - М. : Эксмо, 2010. - 160 с.


8. Ш6(4/8)

С13 Саган Ф. Окольные пути : роман / Ф. Саган ; пер.с фр.. - М. : Эксмо, 2010. - 256 с.


9. Ш6(4РОС=РУС)6

У80 Устинова Т.В. Запасной инстинкт : роман / Т.В. Устинова. - М. : Эксмо, 2011. - 320 с.


10. Ш6(4РОС=РУС)6

У80 Устинова Т.В. Большое зло и мелкие пакости : роман / Т.В. Устинова. - М. : Эксмо, 2011. - 352 с.


Список журналів і збірок, статті з яких відображені в «Інформаційному бюлетені нових надходжень».


1. Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 1

2. Вопросы здравоохранения Донбасса / ред. Г.А. Слабкий. - Донецк, 2010. -

Вып. 21.

3. Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - № 2.

4. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України .-

2011 .- № 5.

5. Клінічна та експериментальна патологія . - 2011 . - Т. 10, № 1.

6. Клінічна хірургія. - 2011. - № 3.

7. Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2011. - Т. 56, №

2.

8. Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т. 73, № 2.

9. Право України. - 2011 .- № 5.

10. Практична філософія.- 2011. - № 2.

11. Российский вестник перинатологии и педиатрии . - 2011 . - Т. 56, № 1.

12. Философия образования. - 2011. - № 2.

13. Философия образования. - 2011. - № 3.

14. Український історичний журнал .- 2011 .- № 2.

15. Экономика Украины. - 2011. - № 5.


Схожі:

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи