Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07) icon

Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07)
Скачати 155.38 Kb.
НазваМедицинская литература общие вопросы медицины > 61(07)
Дата10.07.2012
Розмір155.38 Kb.
ТипЛитература

  1. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Общие вопросы медицины

1. 61(07)

М54 Методичні матеріали до державної атестації випускників з спеціальностей 7.110101 лікувальна справа. 7.110104 педіатрія. - Івано-Франківськ, 2008 . - 595 с.


2. 61

Р33 Реєстр галузевих нововведень. (Випуск 28-29) . - К., 2008 . - 251 с.


2. Фармакология


1. 615.1(09)

Х76 Хоменко, В.Н. История аптечного дела в Донбассе. - К.: МОРИОН, 2008. - 272 с.

3. Онкология1. 616-006(075.8)

В41 Вибрані лекції з клінічної онкології : навч. посібник. - Луганськ: Луганська обл. друкарня, 2009 . - 560 с.


2. 616-006(075.8)

Л43 Лекции по клинической онкологии: учебное пособие. - Луганск: Луганская обл. типография, 2009 . - 586 с.


4. Патологическая физиология


1. 616-092

П20 Патологічна фізіологія. Ч. 1: Нозологія : книга в трьох частинах. - Львiв: Сполом, 2009. - 290 с.


^

5. Болезни сердечно-сосудистой системы


1. 616.1/4

А Антигомотоксическая терапия заболеваний внутренних органов: рук -во для врачей. - К.:Книга плюс, 2008 . - 421с.


6. Пульмонология


1. 616.24

Р32 Регеда, М.С. Запальні захворювання легенів та бронхів. - Львiв, 2009 . - 206 с.

7. Гастроэнтерология


1. 616.36

Б12 Бабак, О.Я. Роль и место антигомотоксической терапии в лечении болезней печени. - К.: Книга плюс, 2008. - 202 с.


2. 616.37

К64 Кондратенко, П.Г. Острый панкреатит. - Донецк, 2008 . - 352 с.


8. Дерматология

1. 616.5

З-99 Зяблицев, С.В. Синдромы атопической болезни. - Донецк, 2008. - 260 с.


9. Неврология

1. 616.8(09)

Т16 Талейсник, С. Записки врача . - Holland house, 2008. - 231 с.


2. 616.83

Е57 Ельский, В.Н. Нейрогормональные регуляторные механизмы при черепно-мозговой травме. - Донецк, 2008 . - 240 с.


3. 616.83

Е57 Ельский, В.Н. Моделирование черепно-мозговой травмы. - Донецк: Новый мир, 2008 . - 140 с.


4. 616.83

К14 Казаков, В.Н. Прионные болезни. - Донецк: Донбасс, 2009 . - 444 с.

10. Хирургия1. 617-089

С40 Сироид, Д.В. Техника оперативных навыков врача . - Донецк:Норд-Пресс, 2009. - 223 с.


^ II. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Т3(4УКР)

Н35 Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні . - К.:Вид-во ім. Олени Теліги, 2008 . - 1000 с.


2. Ч73

І-66 Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ : матеріали конференції (23-24 жовтня 2008 р., Донецьк). - Донецьк, 2008 . - 177 с.


3. Ш6(4РОС=РУС)6

Л84 Лункин, Г.М. Выше страха смерти. - Донецк: ФЛП Дмитренко, 2009. - 188 с.


4. Щ13

М64 Міртала Пилипенко. Скульптор і поет. - Нью-Йорк; Київ: Місіонер, 2007. - 136 с.


^ III. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.


    1. Диссертации на соискание научной степени доктора

медицинских наук


1. Г567 Гнилорибов, А.М. Обгрунтування індивідуальної патогенетичної базисної терапії та її ефективність у хворих на ревматоїдний артрит (клініко-експериментальне дослідження) : дис. ... д-ра мед. наук (14.01.12) . - Донецьк, 2008. - 392 с.


    1. Диссертации на соискание научной степени кандидата

медицинских наук


1. Б192 Бакер, Іяд Дж. Ш. Субкардіальна резекція шлунка при захворюванні на рак : дис. ... канд. мед. наук (14.01.07). - Донецьк, 2008. - 127 с.


2. Б36 Бевзенко, Т.Б. Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові і ендотеліальної функції судин у хворих на системну склеродермію : дис. ... канд. мед. наук (14.01.12). - Донецьк, 2009. - 141 с.


3. Б93 Бутенко, Є.В. Порівняльна оцінка методів ад'ювантної поліхіміотерапії в комплексному лікуванні раку молочної залози (рандомізоване дослідження) : дис. ... канд. мед.наук (14.01.07). - Донецьк, 2008. - 162 с.


4. В18 Варавка, І.П. Роль натрійуретичних пептидів у ремоделюванні серця та судин у хворих на гіпертонічну хворобу : дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - Запорiжжя, 2009. - 167 с.


5. Г178 Галютіна, О.Ю. Метаболічні фактори ризику у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з перебігом захворювання та характером фармакотерапії : дис. ... канд. мед. наук (14.01.12). - Вінниця, 2008. - 195 с.


6. Г631 Гольдіс, І.В. Особливості порушень структури та функції лівого шлуночка серця у хворих на цукровий діабет 2 типу із діабетичною нефропатією та шляхи їх корекції : дис. ... канд. мед. наук (14.01.02). - Донецьк, 2008. - 130 с.


7. Г646 Гомозова, О.А. Клініко-патогенетичне значення змін пуринового обміну, мікроелементного статусу та їх корекція у хворих на ревматоїдний і реактивний артрити : дис. ... канд. мед. наук(14.01.12) . - Донецьк, 2008 . - 167 с.


8. З-378 Зауральський, Р.В. Діагностика, лікування і профілактика перинатальних ускладнень при ізоімунізації за антигенами системи АВ0 : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецьк, 2008 . - 126 с.


9. Н636 Ніколенко, О.Ю. Порушення імунітету, оксидантної та антиоксидантної систем при хронічному гепатиті С (клініко-експериментальне дослідження): дис. ... канд. мед.наук (14.03.08). - Донецьк, 2009 . - 192 с.


10. С28 Северін, М.О. Клініко-патогенетичне значення змін вмісту металів в організмі хворих на остеоартроз : дис. ... канд. мед. наук (14.01.12).. - Донецьк, 2008 . - 203 с.


11. Я927 Яценко, В.Ю. Діагностика, лікування та профілактика рецидивів функціональних кіст яєчників у дівчат-підлітків на тлі запальних захворювань геніталій : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецьк, 2008 . - 190 с.


3.3. Авторефераты диссертаций на соискание научной степени доктора медицинских наук


1. Г206 Гармаш О.І.-Клініко-функціональне обгрунтування диференційованого застосування фізичних чинників в санаторно-курортному лікуванні дітей з запальними захворюваннями суглобів: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.33)/ О.І. Гармаш; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - Одеса, 2007. - 39 с.


2. Г429.-Геряк С.М.-Структурно-функціональні порушення в системах забезпечення вагітності та пологів у жінок із субклінічним гіпотиреозом: профілактика, лікування та прогнозування ускладнень: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01)/ С.М. Геряк; Одеський мед. ун-т . - Одеса, 2008. - 40 с.


3. Д396.-Децик О.З.-Медико-соціальне обгрунтування системи управління здоров'ям жінок в інволюційному періоді: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.03)/ О.З. Децик; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2008. -36 с.


4. Д361.-Дерев'янко Л.П.-Стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової та симпато-адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випромінення та коригування виявлених порушень: автореф. дис. ... д-ра біол. наук (03.00.01)/ Л.П. Дерев'янко; Науковий центр радіаційної медицини. - К., 2007. - 39 с.


5. Д427.-Джужа Д.О.-Оптимізація радіойодотерапії і моніторингу хворих при комплексному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.23)/ Д.О. Джужа; Ін-т онкології. - К., 2007. - 40 с


6. Д792.-Дубініна В.Г.-Прогнозування та рання діагностика пухлинних захворювань ендометрія : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01)/ В.Г. Дубініна; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2007. - 35 с.


7. Д991 Дягіль І.С.-Стан гемопоезу та закономірності формування онкогематологічної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (03.00.01, 14.01.31)/ І.С. Дягіль; Науковий центр радіаційної медицини .-К., 2006. - 43 с.


8. Д994 Дядик О.О.-Вовчаковий гломерулонефрит: патоморфологія, лікувальний патоморфоз, прогнозування перебігу: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.02)/ О.О. Дядик; Кримський мед. ун-т ім.С.І.Георгієвського. -Сімферополь, 2006. - 37 с.


9. К21 Карабань, М.В. Комплексна патогенетична терапія хвороби Паркінсона (клінічні, діагностичні, медико-соціальні аспекти) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.15). - К., 2007 . - 33 с.


10. К316 Кашуба, М.О. Професійне здоров'я електрозварників в Україні і шляхи його покращення : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.01) . - К., 2007 . - 32 с.


11. К325 Кваша, В.П. Псоріатичний артрит (питання генезису, діагностика та лікування) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.21) . - Харкiв, 2007 . - 32 с.


12. К548 Князькова, І.І. Клініко-гемодинамічні, патогенетичні механізми розвитку післяінфарктної дисфункції лівого шліночка та можливості її фармакологічної корекції : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11) . - Харкiв, 2007 . - 44 с.


13. К562.-Коваленко О.Є.-Клініко-діагностична характеристика, профілактика та лікування порушень кровообігу в вертебрально-базилярному басейні при патології шийного відділу хребта: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.15)/ О.Є. Коваленко; Нац. мед. академія післядипломної освіти.- К., 2007. - 36 с.


14. К59 Козаренко, Т.М. Променеві методи дослідження в діагностиці та оцінці ефективності лікування гестаційної трофобластичної хвороби : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.23). - К., 2007. - 34 с.


15. К648 Коноплянко, В.О. Вісцеральні функції організму на різних стадіях естрального циклу, при гонадній недостатності та її корекції : дис. ... канд. мед. наук (14.03.03). - Донецьк, 2008 . - 168 с.


16. К695 Корсунська, Л.Л. Вікові особливості взаємозв'язків гемодинаміки, біоелектричної активності, метаболізму головного мозку у розвитку цереброваскулярної патології : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.15). - Харкiв, 2007. - 36 с.


17. К772 Кравченко, В.М. Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну : автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (14.01.32). - К., 2007. - 36 с.


3.4. Авторефераты диссертаций на соискание научной степени кандидата медицинских наук


1. Г124.-Гавриленко М.А.-Застосування синбіотиків у комплексі профілактичних засобів у дошкільнят з карієсом зубів: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / М.А. Гавриленко; Ін-т стоматології.- Одеса, 2008. - 19 с.


2. Г14.-Гай О.Ю.-Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) / О.Ю. Гай; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2008. - 19 с.


3. Г14.-Гайдаєв Ю.О.-Наукове обгрунтування моделі впровадження в Україні Державних цільових програм покращання здоров'я народу: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.03)/ Ю.О. Гайдаєв; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2007. - 26 с.


4. Г142.-Гайдучок І.Г.-Взаємозв'язки хламідійної інфекції та імунодефіциту: імунопатогенез та імунодіагностика: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) / І.Г. Гайдучок; Тернопільський мед. ун-т. - Тернопiль, 2008. - 18 с.


5. Г152.-Галаченко О.О.-Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і N-ацетилцистеїну (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33) / О.О. Галаченко; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - Одеса, 2008. - 24 с.


6. Г157.-Галінська В.О.-Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia pneumoniae: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.27) / В.О. Галінська; Ін-т фтизіатрії і пульмонології. - К., 2007. - 20 с.


7. Г296.-Гейнц Н.Є.-Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "Сімейні пологи": автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Н.Є. Гейнц; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2008. - 21 с.


8. Г37.-Герасименко Л.В.-Особливості порушень периферичної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу та їх корекція лізоноприлом і метопрололом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / Л.В. Герасименко; Ін-т гастроентерології . - Дніпропетровськ, 2007. - 21 с.


9. Г37.-Герасименко Є.О.-Оцінка ефективності застосування малотравматичних втручань у хірургічному лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холециститу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / Є.О. Герасименко; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака. - Донецьк, 2007. - 23 с.


10. Г371.-Герасимова Л.М.-Оцінка факторів ризику раку шлунка в системі скринингу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / Л.М. Герасимова; Нац. ін-т раку. - К., 2008. - 22 с.


11. Г371.-Герасютенко Д.Е.-Малопоточна мембранна оксигенація крові при гострій дихальній недостатності: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) / Д.Е. Герасютенко; Дніпропетровська мед. академ. - Дніпропетровськ, 2008. - 20 с.


12.Г498.-Гінчицька Л.В.-Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріектомії: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Л.В. Гінчицька; Тернопільський мед. ун-т. -Тернопiль, 2008. - 20 с.


13. Д131.-Давидова А.Г.-Особливості формування алергічних захворювань у підлітків: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / А.Г. Давидова; Ін-т гастроентерології . - Дніпропетровськ, 2008. - 20 с.


14. Д182.-Данилішина М.В.-Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.02) / М.В. Данилішина; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця. -К., 2007. - 19 с.


15. Д215.-Дацюк І.О.-Спадковий рак молочної залози: клінічні, морфологічні та імуногістохімічні особливості: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / І.О. Дацюк; Ін-т експериментальної патології,онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького. - К., 2008. - 19 с.


16. Д217.-Дащенко Ю.О.-Ефективність різних варіантів периопераційної інтенсивної терапії гострої печінкової недостатності у хворих з обтураційною жовтяницею: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) / Ю.О. Дащенко; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2008. - 20 с


17. Д261.-Дегтярьова О.В.-Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / О.В. Дегтярьова; Харківський мед. ун-т. - Харкiв, 2008. - 19 с.


18. Д395.-Дехтярьов Ю.П.-Руховий режим та рівень фізичного здоров'я людини в зв'язку з ризиком розвитку ішемічної хвороби серця: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.24) / Ю.П. Дехтярьов; Дніпропетровська мед. академ. - Дніпропетровськ, 2007. - 20 с.


19. Д403.-Джафар А.Х.-Профілактика та лікування ранових ускладнень після грижовисічення з алопластикою з приводу защемленої грижі: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / А.Х. Джафар; Дніпропетровська мед. академ. -Дніпропетровськ, 2008. - 20 с.


20. Д506.-Дичка Л.В.-Вплив мінеральної води різних типів при використанні як питної на стан здоров'я населення: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / Л.В. Дичка; Ін-т гігієни та медичной екології ім. О.М.Марзеева. - К., 2008. - 20 с.


21.Д534.-Дмитрієв К.М.-Особливості травм голови і надання нейрохірургічної допомоги в умовах шахтного регіону: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) / К.М. Дмитрієв; Ін-т нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова. - К., 2008. - 19 с.


22. Д534.-Дмитрієва Н.Б.-Обгрунтування методу хейлопластики у хворих із вродженою двосторонньою поєднаною розщілиною верхньої губи: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Н.Б. Дмитрієва; Ін-т стоматології. - Одеса, 2007. - 20 с.


23. Д58.-Довгопола О.О.-Профілактична цитокінотерапія в лікуванні хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / О.О. Довгопола; Ін-т онкології . - К., 2007. - 20 с.


24. Д678.-Донцов В.В.-Рання діагностика та комплексне лікування гострої ішемії м'язів при травмах кінцівок у постраждалих в дорожно-транспортних подіях: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / В.В. Донцов; Ін-т патології хребта та суглобів. - Харкiв, 2008. - 19 с.


25. Д701 Досенко І.В.-Застосування полімерних фібринових композицій при лікуванні хворих з пухлинами та кістозними утвореннями молочних залоз: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / І.В. Досенко; Ін-т онкології. -К., 2006. - 20 с.


26. Д725 Драновський А.Л.-Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний простатит: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.06) / А.Л. Драновський; Ін-т урології. - К., 2006. - 20 с.


27. Д758.-Дроненко В.Г.-Обгрунтування нового методу формування антирефлюксного ілеотрансверзоанастомозу після правобічної геміколектомії (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / В.Г. Дроненко; Вінницький мед. ун-т. – Вінниця, 2007. - 20 с.


28. Д729.-Драчевська М.М.-Прогнозування, диференційний підхід до діагностики та корекції дисменореї: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / М.М. Драчевська; Вінницький мед. ун-т. - Вінниця, 2008. - 19 с.


29. Д796.-Дубова Г.В.-Якість життя та його шляхи поліпшення у дітей з порушеннями ритму серця: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / Г.В. Дубова; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2007. - 24 с.


30. Д815.-Дужа-Еластал О.І.-Оптимізація лікування пацієнток, хворих на сальпінгоофорит: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / О.І. Дужа-Еластал; Тернопільський мед. ун-т. -Тернопiль, 2007. - 20 с.


31. Є741.-Єрмолаєв Є.В.-Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзій стегново-підколінно-гомілкового сегменту у хворих на цукровий діабет: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / Є.В. Єрмолаєв; Запорізька мед. академ. післядипломної освіти. - Запорiжжя, 2008. - 23 с.


32. К142 Казанцева, Т.В. Метаболічні порушення та структурно-функціональні зміни серця у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з цукровим діабетом другого типу та ожирінням і шляхи їх корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11). - К., 2007. - 20 с.


33. К17 Калашник, Д.М. Матриксна металопротеїназа-9 та інші маркери запалення при ішемічній хворобі серця в динаміці лікування статинами : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11). - Харкiв, 2007 . - 20 с.


34. К17 Калашнікова, В.С. Комплексна корекція біоритмологічних порушень гормонів адаптації, інтерлейкінів у хворих на хронічну екзему : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.20). - Харкiв, 2007. - 18 с.


35. К171 Каленська, Г.Ю. Психологічні детермінанти аутоперцепції якості життя хворими на невротичні розлади: автореф. дис. ... канд. пситхол. наук (19.00.04 . - К., 2007. - 20 с.


36. К172 Калимон, О.Р. Ультразвукові допплерографічні показники перебігу хронічного гепатиту та цирозу печінки : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.23). - К., 2007. - 18 с.


37. К172 Калінін, Є.В. Обгрунтування вибору тактики лікування хворих з ранніми формами раку прямої кишки (Т1-2N0M0) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07). - К., 2007. - 19 с.


38. К182 Камінський, О.В. Лікування відкритих ушкоджень надп'ятково-гомілкового суглоба з використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21). - Харкiв, 2007. - 20 с.


39. К198 Канут, М.І. Використання низькочастотного ультразвуку та магнітолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33). - Одеса, 2008. - 20 с.


40. К216 Карачевська, К.О. Клінічні та морфофункціональні особливості ураження тканин пародонта у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, їх лікування та профілактика : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22). - К., 2007. - 17 с.


41. К262 Карпенко, Є.О. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30). - Донецьк, 2008. - 20 с.


42. К263 Карпин, О.М. Діагностика та корекція розладів гестаційної трансформації преплацентарного кровоплину : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - Львiв, 2007. - 18 с.


43. К27 Картель, В.М. Профілактика і лікування гестозів вагітних з використанням санаторно-курортних факторів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - Одеса, 2008. - 20 с.


44. К289 Касянчук, Н.Ю. Наукове обгрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - К., 2008 . - 20 с.


45. Кацал, В.А. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих з розповсюдженим гнійним перитонітом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03). - Вінниця, 2008 . - 23 с.


46. К31 Кашанська, О.К. Структурно-функціональні зміни судин в процесі формування антрациклінової кардіоміопатії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11). - Донецьк, 2008. - 20 с.


47. К316 Каштальян, М.М. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - Одеса, 2008. - 18 с.


48. К412 Кіндій, О.Л. Обгрунтування диференційованої лікувальної тактики при загрозі передчасних пологів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - Львiв, 2007. - 19 с.


49. К43 Кірді, М. Послідовне застосування фізіотерапевтичних методів у комплексній терапії хворих з ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33). - Ялта, 2008 . - 24 с.


50. К431 Кириченко, В.Ю. Медична реабілітація хворих з застарілими пошкодженнями кистьового суглоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21). - Харкiв, 2008. - 20 с.


51. К439 Кір'якова, Л.С. Епідеміологічні та екологічні особливості 7-ї пандемії холери в Україні : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.02) . - К., 2007. - 20 с.

.

52. К492.-Климчук М.А.-Гігієнічна оцінка навколишнього середовища сільських районів Львівської області та його вплив на стан здоров'я населення: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / М.А. Климчук; Ін-т гігієни та медичной екології ім. О.М.Марзеева. - К., 2007. - 20 с.


  1. К509.-Клочко О.В. Зміни нейрогуморального стану, системної

гемодинаміки та фібринолітичних факторів у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом комбінованого лікування периндоприлом та триметазидином: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / О.В. Клочко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця. - К., 2007. - 20 с.


54. К562 Коваленко, Л.М. Підвищення ефективності субепітеліальної фоторефракційної кератектомії при корекції міопії високого ступеню : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18). - К., 2008. - 20 с.


55. К563 Ковальов, П.М. Діагностика, прогнозування метастазування раку передміхурової залози з врахуванням динаміки простатичного специфічного антигену та його похідних : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.06). - К., 2007. - 18 с.


56. К563.-Ковальов К.О.-Хірургічні аспекти лікування метастатичного раку печінки: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / К.О. Ковальов; Запорізька мед. академ. післядипломної освіти. - Запорiжжя, 2008. - 20 с.


57. К563.-Ковальова Н.В.-Нервова анорексія (клініка, діагностика, терапія): автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.16) / Н.В. Ковальова; Ін-т неврології, психіатрії та наркології. - Харкiв, 2007. - 20 с.


58. К565 Ковганич, Т.О. Зміни функціонального стану центральної та периферичної ланок серцево-судинної системи у хворих на системну склеродермію та їх медикаментозна корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.12). - К., 2007. - 20 с.


59. К574 Когут, В.В. Корекція гіпоцитратурії та гіперурикозурії в комплексній профілактиці повторного каменеутворення у хворих на щавлевокислий нефролітіаз : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.06). - К., 2007 . - 19 с..


60. К59 Козарь, В.Я. Репродуктивне здоров'я жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону з природним йододефіцитом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - К., 2007. - 22 с.


61. К59 Козаченко, О.В. Фактори ризику захворюваності і смертності немовлят в сільській місцевості : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.03). - К., 2007. - 24 с.


62. К592 Козловський, Ю.К. Порушення і корекція реологічних властивостей крові в гострий період опікової хвороби : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30). - К., 2008. - 19 с.


63. К592 Козуб, М.М. Порівняльна оцінка лапароскопічних методик лікування у відновленні репродуктивної функції хворих із дермоїдними кістами яєчників : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - Одеса, 2008. - 20 с.


64. К603 Колеснік, О.П. Клініко-морфологічні критерії прогресування раку прямої кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07). - Донецьк, 2007. - 18 с.


65. К604 Колісник, І.А. Лікування крилопіднебінного гангліоніту імунобіологічними препаратами : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22). - Полтава, 2007. - 19 с.


66. К642 Кондаков, І.І. Антиатерогенна дія кріоконсервованої плаценти при експериментальному атеросклерозі : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.35). - Харкiв, 2008. - 18 с.


67. К642 Кондрин, О.Є. Гіменолепідоз: стан ендогенної інтоксикації та дисбіотичні порушення; методи корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.13). - К., 2007. - 20 с.


68. К698 Коруля, І.А. Оптимізація лікування хворих хронічними гепатитами на фоні аліментарного ожиріння : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02). - К., 2007. - 20 с.


69. К729 Косьяненко, С.М. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - К., 2007. - 21 с.


70. К72 Костенко, А.В. Адаптаційно-резервні можливості здорових дітей молодшого віку та метаболічна корекція їх порушень : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10). - К., 2008. - 22 с.


71. К72 Костенко, Т.П. Фізичний і статевий розвиток хлопців, народжених від батьків-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.14). - Харкiв, 2007. - 20 с.


72. К725 Костриця, Р.Б. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці внутрішньоспинномозкових пухлин : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.23). - Харкiв, 2007. - 20 с.


73. К727 Костюковська, Г.Є. Структурно-функціональна характеристика лакунарних інфарктів головного мозку, особливості їх пербігу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.15). - Харкiв, 2007. - 20 с.


74. К731 Котелевський, В.І. Патогенетичне обгрунтування комплексного застосування лікувального масажу, мануальної терапії та психокорекції у реабілітації хворих на вертебральний остеохондроз : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33). - Одеса, 2007. - 22 с.


75. К75 Коханов, І.В. Перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого при антифосфоліпідному синдромі у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01). - К., 2007. - 23 с.


76. К76 Кошевський, Ю.І. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок III i IV стадій : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03). - К., 2008. - 24 с.


77. К967 Кущ, Є.Г. Клінічна оцінка аналізу видихувального газу у підлітків із гастродуоденальною патологією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10). - Харкiв, 2008. - 20 с.


Схожі:

Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07) iconI. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины
move to 0-16844533
Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07) iconЛитература общие вопросы медицины
А 43 Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: матеріали VII наук практ конф. (28 березня 2007 р., м....
Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07) icon1. общие вопросы медицины
move to 0-16844527
Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07) icon1. Общие вопросы медицины
move to 0-16844519
Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07) icon1. общие вопросы медицины
Д63 Доказательная медицина. Вып. 4 : ежегод краткий справочник. М.: Сфера, 2006. 901 с
Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07) iconI. медицинская литература
Д66 Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от а до Я. Харьков: Клуб семейного досуга, 2009. 512 с
Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07) icon1. Общие вопросы медицины
К 33 Кейс С. М. Создание письменных тестовых вопросов по базисным и клиническим дисциплинам/ С. М. Кейс, Д. Б. Свэнсон. Филадельфия,б/г....
Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07) iconСимпозиум Первичные системные васкулиты: общие вопросы
А. И. Дядык, Н. Ф. Яровая, С. Р. Зборовский, Ю. В. Сулиман, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра...
Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07) iconСимпозиум «Первичные системные васкулиты: общие вопросы»
А. И. Дядык, Н. Ф. Яровая, С. Р. Зборовский, Ю. В. Сулиман, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра...
Медицинская литература общие вопросы медицины > 61(07) iconОбщие вопросы медицины
А43 Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології : (67 ітогова конф. Снт ім. М. Д. Довгялло...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи