1. общие вопросы медицины icon

1. общие вопросы медицины
Скачати 138.59 Kb.
Назва1. общие вопросы медицины
Дата10.07.2012
Розмір138.59 Kb.
ТипЛитература

I. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ1.61(03)

Д63 Доказательная медицина. Вып. 4 : ежегод. краткий справочник . - М.:Сфера, 2006 . - 901 с.


2. 61(06)

А43 Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології та фармації : програма та матеріали 70-ї міжнарод. науково-практ. конф. молодих вчених (9-11 квітня 2008 р., м. Донецьк) . - Донецьк:Каштан, 2008 . - 294 с.


3. 61(06)

М34 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини" : (4-7 квітня 2007 р., м. Донецьк) . - Донецьк, 2007 . - 217 с.


2. ФИЗИОЛОГИЯ


1. 612.7

Ф50 Физиология труда - век XXI . - Донецк, 2008 . - 160 с.


3. ГИГИЕНА


1. 613.62

К91 Кундієв, Ю.І. Професійне здоров'я в Україні : епідеміологічний аналіз . - К.:Авіцена, 2006 . - 316 с.


4. ФАРМАКОЛОГИЯ


1.615.2

Р34 Результаты клинических исследований препарата Хомвіо-Ревман. Украина 2001-2008 . - К., 2008 . - 68 с.


2. 615.2

Р34 Результаты клинических исследований препарата Хомвіо-Корин-N. Украина 2001-2008 . - К., 2008 . - 84 с.


3. 615.2

Р34 Результаты клинических исследований препарата Хомвіо-Нервін. Украина 2001-2008 . - К., 2008 . - 82 с.


4. 615.2

Р34 Результаты клинических исследований препарата Хомвіо-Тензин. Украина 2001-2008 . - К., 2008 . - 128 с.


5. ПЕДИАТРИЯ

1. 616-053.2(06)

П78 Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2 : зб. наук. праць, присвячений пам'яті проф. Ю.М. Вітебського . - Донецьк:Норд-Пресс, 2008 . - 327 с.


6. ДИАГНОСТИКА

1. 616-073

К14 Казаков , В.Н. Поляризационная микроскопия в биологии и медицине . - Донецк:Каштан, 2008 . - 320 с.


^ 7. БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И СОСУДОВ

1. 616.1

Б44 Бельский, Н.Е. Сборник научных работ : [по болезням сердца] . - Донецк, 2006 . - 216 с.


2. 616.14

С56 Современные возможности целостной функциональной оценки артериовенозного равновесия в замкнутой сосудистой системе на макро- и микроуровне . - К.:Истина, 2006 . - 120 с.


^ 8. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ


1. 616.2

Э93 Этюды патологии органов дыхания и средостения. - Запорожье, 2006. - 376 с.


II. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. 62(06)

И86 Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы (ИИ-2007) : материалы междунар. научно-техн. конф. (24-29 сент. 2007 г., пос. Дивноморское, Краснодарский край) . - Донецк-Таганрог-Минс:Наука i освiта, 2007 . - 384 с.


^ III. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Т3(4УКР)

Б82 Борисенко, В.К. Свіча пам'яті : усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках . - К.:Стилос, 2007 . - 288 с.


2. Т3(4УКР)

Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні. Т. 2 : документи, матеріали . - К.:Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007 . - 1125 с.


3. Т3(4УКР)

Г61 Голод в Україні. 1932-1933 : вибрані статті . - Луцьк:Терен, 2006 . - 164 с.


4. Т3(4УКР)

Д21 Дашкевич, Я. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури. - Львiв, 2007 . - 808 с.


5. Т3(4УКР)

К64 Конквест, Р. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодомор. - Луцьк:Терен, 2007 . - 456 с.


6. Т3(4УКР)

Р65 Розсекречена пам'ять : голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД . - К.:Стилос, 2007 . - 604 с.


7. Т3(4УКР)

У45 Україна козацька. 2003-2006 роки : зб. статей . - Донецьк:Наука і освіта, 2007 . - 518 с.


8. Ч42

И98 Ищенко, Г.Г. Ребенок и взрослый: педагогика взаимопонимания. - М.:Либерея, 2007 . - 120 с.


9. Ч48

Н73 Нові технології навчання. Вип. 47 : наук.-метод. збірник . - К., 2007 . - 145 с.


10. Ч48

П78 Проблеми освіти. Вип. 50 : наук.-метод. збірник . - К., 2007 . - 103 с.


11. Ч61

Н50 Немировский, Е.Л. Жизнь для книги : докум. портреты-очерки . - М.:Либерея, 2007 . - 288 с.


12. Ч73

Б48 Берестова, Т.Ф. Информационное пространство библиотеки : научно-метод. пособие . - М.:Либерея, 2007 . - 240 с.


13. Ч73

С21 Сафиуллина, З.А. Информационная оценка : научно-практ. пособие . - М.:Либерея, 2006 . - 224 с.


14. Ч737

С13 Савина, И.А. Методика библиографического описания : практ. пособие . - М.:Либерея, 2007 . - 144 с.


15. Ш3(4РОС=РУС)

Э40 Экологические афоризмы, пословицы, поговорки : справ. пособие . - М.:Либерея, 2007 . - 80 с.


16. Э

Ш37 Шевченко, А.І. Христос . - К.:Наука і освіта, 2007 . - 264 с.


17. Ю7

Р68 Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХI Міжнарод. наук.-практ. конф. (18 травня 2007 р.) . - Донецьк:Наука i освiта, 2007 . - 260 с.


Ю7

18. Р68 Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХII Міжнарод. наук.-практ. конф. (30 листопада 2007 р.) . - Донецьк:Наука i освiта, 2007 . - 508 с.


^ IV. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


4.1. ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК


1. Б283 Батман, Ю.А. Перинатальная диспансеризация плода, прогнозирование неотложных состояний и особенностей адаптации новорожденных : дис. ... д-ра мед. наук (14.01.10) . - Донецк, 2008 . - 345 с.


^ 4.2. АВТОРЕФЕРАТЫ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК


1. І-19 Іванів, Ю.А. Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної тактики : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.23). - К., 2007. - 40 с.


2. І-487 Ільченко, Ф.М. Реконструктивна хірургія післяопераційних гриж черевної стінки : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.03) . - Сімферополь, 2007 . - 36 с.


3. І-757 Іотенко, Б.А. Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вірусно-бактеріальної інфекції : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.01) . - Донецьк, 2007 . - 42 с.


4. К703 Корчинська, О.О. Поєднані форми внутрішньоутробних інфекцій: патогенез акушерських і перинатальних ускладнень та їх профілактика : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.01) . - К., 2007 . - 38 с.


5. М165 Макомела, Н.М. Нейровізуалізуючі методи дослідження в діагностиці та прогнозуванні перебігу інсультів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.23) . - К., 2007 . - 32 с.


6. М742 Могілевський, С.Ю. Катаракта з супутньою первинною глаукомою (патогенетично орієнтоване хірургічне і лазерне лікування, профілактика післяопераційних ускладнень) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.18) . - Одеса, 2007 . - 36 с.


7. П901 Путієнко, О.О. Регматогенне відшарування сітківки, не ускладнене та ускладнене розвинутими стадіями проліферативної вітреоретинопатії (патогенез, діагностика, клініка, хірургічне лікування) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.18) . - Одеса, 2007 . - 34 с.


8. С137 Савченко, С.Є. Патологічний прелімінарний період (патогенез, прогнозування, профілактика і лікування) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.01) . - К., 2007 . - 36 с.


9. С917 Сушков, С.В. Хірургічне лікування множинних виразок шлунка і дванадцятипалої кишки : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.03) . - Харкiв, 2007 . - 32 с.


10. Ф912 Фролова, Т.В. Регіональні особливості фізичного розвитку та формування піку кісткової маси у дітей: зв'язок з соматичною патологією : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.10) . - Харкiв, 2007 . - 36 с.


4.3. Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук


1. А45 Ала'еддін, Х.А. Комплексне лікування гонартрозу (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) . - Харкiв, 2007 . - 20 с.


2. А954 Ахмед, Р.А. Динаміка функціонального стану м'язів обличчя у постраждалих з переломами верхньої щелепи : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) . - К., 2007 . - 19 с.


3. Б811 Бондаренко, Ю.М. Функціональні ускладнення нижніх сечових шляхів та їх корекція при хірургічному та консервативному лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.06) . - К., 2007 . - 19 с.


4. Б825 Борисенко, В.Б. Шляхи оптимізації діагностики та лікування постхолецистектомічного синдрому : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Запорiжжя, 2007 . - 20 с.


5. Б879 Брицька, Н.М. Індивідуалізація методів декомпресії жовчних проток при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних оперативних втручань : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Харкiв, 2007 . - 20 с.


6. Г192 Гані, М.М. Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - Харкiв, 2007 . - 20 с.


7. Г675 Горбоконь, Н.М. Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.02) . - К., 2007 . - 20 с.

8. Г832 Григорович, Г.О. Невротичні розлади у працівників вугільної галузі (клініка, діагностика, принципи відновної терапії і профілактики) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (19.00.04) . - Харкiв, 2007 . - 20 с.


9. Д332 Денесюк, О.В. Предиктори розвитку аритмій у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом типу 2 та ефективність застосування методів лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - Івано-Франківськ, 2007 . - 19 с.


10. Д849 Дуфаш, І.Х. Функціональна реабілітація постраждалих з переломами нижньої щелепи з урахуванням динаміки локальних м'язових порушень : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) . - К., 2007 . - 23 с.


11. Е28 Егамбердієв, У.Ж. Попереджувальна аналгезія, як компонент анестезіологічного забезпечення операцій на щитоподібній залозі : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) . - К., 2007 . - 16 с.


12. Є63 Єнікєєв, М.А. Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкоджень ліктьового нерва на різних рівнях : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) . - К., 2007 . - 20 с.


13. З-813 Золотухін, В.В. Вплив низькоінтенсивного y-випромінювання на систему крові при хронічному запаленні : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - Харкiв, 2007 . - 20 с.


14. І-197 Іванкова, О.В. Антимікобактеріальна терапія хворих на хронічний туберкульоз легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.26) . - К., 2007 . - 19 с.


15. К467 Кішко, Р.М. Вплив ремоделювання судин та мікроциркуляторного русла на швидкість прогресування хронічної хвороби нирок : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.37) . - К., 2007 . - 20 с.


16. К492 Клименко, С.Б. Оптимізація діагностики ранніх порушень функції біліарної системи та обгрунтування їх профілактики у дітей в процесі адаптації до систематичного навчання : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - К., 2007 . - 20 с.


17. К563 Ковальчук, М.Ф. Морфофункціональні основи адаптації серця при отруєнні токсинами блідої поганки : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) . - Тернопiль, 2007 . - 19 с.


18. К65 Константинов, В.С. Травматичні внутрішньомозкові крововиливи. Прогнозування результатів лікування та оптимізація надання допомоги : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) . - К., 2007 . - 20 с.


19. К687 Коротаєва, В.А. Застосування озонотерапії та електросну у відновлювальному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33) . - Одеса, 2007 . - 24 с.


20. К703 Корчак, О.М. Функціонально-фенотипічна модифікація фібробластів хронічних венозних виразок із використанням методів клітинного культивування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.08) . - Донецьк, 2007 . - 20 с.


21. Л37 Левицька, Н.А. Молекулярно-генетичні особливості розвитку резистентності мікобактерій туберкульозу до лікарських засобів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.05) . - Одеса, 2007 . - 18 с.


22. М139 Мазуренко, О.В. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці ревматоїдного артрита : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.23) . - К., 2007 . - 21 с.


23. М236 Манойло, Т.В. Лікування аметропій високого ступеня з астигматизмом шляхом рефракційної заміни кришталика з наступною ексимер-лазерною хірургією рогівки : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18) . - К., 2007 . - 20 с.


24. М431 Междуб, К.Б. Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім остеоартрозом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - Сімферополь, 2007 . - 20 с.


25. М52 Меренкова, Є.О. Стан агрегації тромбоцитів у хворих на хронічні запальні захворювання легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.27) . - К., 2007 . - 18 с.


26. Н552 Нескоромна, Н.В. Патофізіологічні механізми контролю підвищеної збудливості головного мозку за умов впливу лазерним випромінюванням низької інтенсивності : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - Одеса, 2007 . - 20 с.


27. Н632 Ніколаєва, З.А. Комплексна терапія псоріазу з урахуванням патогенетичних механізмів порушень мікроциркуляції в шкірі : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.20) . - К., 2007 . - 20 с.


28. Н699 Ніхаль, Д.М. Хірургічне лікування наслідків гострого панкреатиту (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Донецьк, 2007 . - 19 с.


29. О-76 Остапенко, Т.І. Корекція артеріальної гіпертензії у реципієнтів ниркових алотрансплантатів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.08) . - Запорiжжя, 2007 . - 16 с.


30. П14 Паламарчук, А.Л. Диференційний підхід в реабілітації у відновному періоді лікування хворих молодого віку після перенесенного гострого порушення мозкового кровообігу по типу ішемії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.15) . - К., 2007 . - 21 с.


31. П326 Пінчук, Н.М. Особливості клінічного перебігу, психоемоційного стану та фармакотерапії у дітей дошкільного віку з бронхіальною астмою : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - К., 2007 . - 20 с.


32. П368 Піщуліна, С.В. Роль порушень кальцієвого гомеостазу в патогенезі розладів системної гемодинаміки в гострому періоді травматичної хвороби : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - Донецьк, 2007 . - 20 с.


33. П581 Попович, О.О. Генетичні маркери крові у хворих на хронічний гепатит С : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.13) . - К., 2007 . - 20 с.


34. С149 Сайко, Д.Ю. Диференційна діагностика, прогноз і лікування постраждалих із струсом та ударом головного мозку легкого ступеня у гострому періоді черепно-мозкової травми : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.15) . - Харкiв, 2007 . - 20 с.


35. С307 Семко, О.Ф. Трубна вагітність після допоміжних репродуктивних технологій (діагностика, лікування і реабілітація) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - К., 2007 . - 19 с.


36. С597 Сокольник, С.О. Клініко-морфологічне обгрунтування корекції нігтьової пластинки в хірургічному лікуванні врослого нігтя в дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.09) . - К., 2007 . - 19 с.


37. С605 Соломка, С.М. Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця у людей похилого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.04) . - К., 2007 . - 16 с.


38. С799 Стеценко, Т.І. Вроджені вади розвитку головного мозку як фактор виникнення епілепсії у дітей раннього віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.15) . - К., 2007 . - 21 с.


39. Х177 Хальді, Х. Обгрунтування вітамінотерапії і корекції біоценозу у хворих на синдром подразненої кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.36) . - Днiпропетровськ, 2007 . - 20 с.


40. Х69 Ходак, О.Л. Вплив мінеральної води Нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33) . - Одеса, 2007 . - 24 с.


41. Ц869 Цупиков, О.М. Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - К., 2007 . - 20 с.


42. Ш655 Шишкін, В.В. Порівняльна оцінка діагностичної та прогностичної значущості маркерів атеросклерозу у хворих ішемічною хворобою серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - К., 2007 . - 22 с.


43. Я74 Ярка, А.О. Хірургічна тактика у хворих з поєднаними ураженнями сонних артерій, черевної аорти та артерій нижніх кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Львiв, 2007 . - 18 с.


^ 4.4.НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ МАГИСТРА МЕДИЦИНЫ


1. Б252 Барковская, О.С. Клиника, диагностика реактивных артритов, ассоциированных с тонзиллитом, фарингитом у детей : научно-квалификац. работа ... магистра мед. наук (14.01.10) . - Донецк, 2008 . - 69 с.


2. Б87 Брагин, Д.Ш. Эффективность хирургического лечения больных с диабетической ретинопатией, катарактой и гемофтальмом различной этиологии : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.18) . - Донецк, 2008 . - 77 с.


3. В148 Вакуленко, С.И. Влияние персистирующих внутриклеточных инфекций на течение рецидивирующего обструктивного бронхита у детей раннего возраста : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.10) . - Донецк, 2008 . - 76 с.


4. В71 Вольваков, В.В. Сравнительная оценка эффективности жевания при использовании адгезивного крема "PresiDENT Garant" после протезирования пациентов с полным отсутствием зубов на нижней челюсти при различной степени атрофии альвеолярного отростка : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.22) . - Донецк, 2008 . - 65 с.


5. В751 Воробьев, К.А. Оценка состояния костно-хрящевого комплекса при внутрисуставных переломах : научно-квалификац. работа ... магистра медицины . - Донецк, 2008 . - 70 с.


6. Г37 Герасименко, А.С. Парентеральное питание в комплексном лечении больных с тяжелой черепно-мозговой травмой : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.10) . - Донецк, 2008 . - 88 с.


7. Г37 Герасименко, О.Н. Клинико-морфологические особенности гематурической формы хронического гломерулонефрита в детском возрасте : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.05.08) . - Донецк, 2008 . - 72 с.


8. Є302 Єгорова, М.С. Особливості ішемічної хвороби серця у хворих на ревматоїдний артрит : дис. ... магістра мед. наук (14.01.11) . - Донецьк, 2008 . - 76 с.


9. Є379 Єжелева, М.І. Гігієнічні аспекти трудової діяльності медичних працівників : науково-кваліфікац. робота ... магістра медицини (14.02.01) . - Донецьк, 2008 . - 50 с.


10. Е721 Ермакова, О.Ю. Профилактика кислотно-аспирационного синдрома в плановой хирургии : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.30) . - Донецк, 2008 . - 91 с


11. Ж726 Жиляев, С.А. Церебропротекция в условиях острой черепно-мозговой травмы : научно-квалификац. работа ... магистра мед. наук (14.01.30) . - Донецк, 2008 . - 59 с.


12. К647 Коновалова, Т.А. Клинико-патогенетическая характеристика и показатели РН кала у больных СРК Донецкого промышленного региона : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.02) . - Донецк, 2008 . - 92 с.


13. К68 Коробова, А.В. Клинико-морфологическое обоснование первичной хирургической обработки выходного отверстия при сквозных ранениях глаза : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.18) . - Донецк, 2008 . - 91 с.


14. М157 Макиенко, Е.Г. Выбор метода восстановления кишечной непрерывности после операции Гартмана : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.03) . - Донецк, 2008 . - 74 с.


15. Н232 Налетов, А.В. Клинико-диагностические маркеры дисплазии соединительной ткани у детей с врожденными аномалиями толстого кишечника : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.10) . - Донецк, 2008 . - 82 с.


16. О-805 Отводенков, А.Л. Особенности хирургического лечения гигантских послеоперационных вентральных грыж : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.03) . - Донецк, 2008 . - 70 с.


17. П305 Петрова, В.Н. Изменения провоспалительных цитокинов в крови больных подагрой и их динамика в процессе лечения : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.12) . - Донецк, 2008 . - 80 с.


18. С243 Светличный, Ю.В. Комплексное обследование больных объемными образованиями слюнных желез и его влияние на выбор метода оперативного лечения : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.22) . - Донецк, 2008 . - 93 с.


19. Х73 Холодарьов, В.О. Лікування хворих з множинними та сумісними пошкодженнями опорно-рухового апарату : науково-кваліфікац. робота ... магістра мед. наук (14.01.03) . - Донецьк, 2008 . - 60 с.


20. Ц565 Циба, М.Ю. Вплив статинів на постінфарктне ремоделювання лівого шлуночка : дис. ... магістра медицини (14.01.11) . - Донецьк, 2008 . - 57 с.


21. Ш371 Шевелек, А.Н. Изменение биоэлектрической активности миокарда и его функционального состояния в процессе формирования антрациклиновой кардиомиопатии : дис. ... магистра мед. наук . - Донецк, 2008 . - 90 с.


22. Ш379 Шевченко, Ю.В. Клинико-патогенетическая характеристика неалкогольного стеатогепатита у больных воспалительными заболеваниями кишечника : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.02) . - Донецк, 2008 . - 61 с.


23. Ш392 Шендрик, Л.Н. Клиническая оценка различных адгезивных систем в реставрационной стоматологии : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.22) . - Донецк, 2008 . - 54 с.


V. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Ш6(4УКР)

Х28 Хацко, В.В. На земле святой и грешной : стихотворения . - Донецк:Каштан, 2008 . - 108 с.


2. Ш6(48)

О Остен, Д. Гордость и гордыня. Т. 1 : роман . - К.:ЗАО "Комсомольская правда - Украина", 2007 . - 320 с.


3. Щ37

Д58 Олександр Довженко вчора і сьогодні. Образ дисидента . - Луцьк:Терен, 2007 . - 240 с.
Схожі:

1. общие вопросы медицины iconI. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины
move to 0-16844533
1. общие вопросы медицины icon1. общие вопросы медицины
move to 0-16844527
1. общие вопросы медицины icon1. Общие вопросы медицины
move to 0-16844519
1. общие вопросы медицины icon1. Общие вопросы медицины
К 33 Кейс С. М. Создание письменных тестовых вопросов по базисным и клиническим дисциплинам/ С. М. Кейс, Д. Б. Свэнсон. Филадельфия,б/г....
1. общие вопросы медицины iconМедицинская литература общие вопросы медицины > 61(07)
М54 Методичні матеріали до державної атестації випускників з спеціальностей 110101 лікувальна справа. 110104 педіатрія. Івано-Франківськ,...
1. общие вопросы медицины iconСимпозиум Первичные системные васкулиты: общие вопросы
А. И. Дядык, Н. Ф. Яровая, С. Р. Зборовский, Ю. В. Сулиман, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра...
1. общие вопросы медицины iconСимпозиум «Первичные системные васкулиты: общие вопросы»
А. И. Дядык, Н. Ф. Яровая, С. Р. Зборовский, Ю. В. Сулиман, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра...
1. общие вопросы медицины iconЛитература общие вопросы медицины
А 43 Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: матеріали VII наук практ конф. (28 березня 2007 р., м....
1. общие вопросы медицины iconОбщие вопросы медицины
А43 Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології : (67 ітогова конф. Снт ім. М. Д. Довгялло...
1. общие вопросы медицины iconОбщественная организация «Южная фундация медицины» международная научно-практическая конференция «актуальные вопросы медицины: проблемы, гипотезы, исследования
Украине и мире с привлечением усилий ученых, аспирантов, студентов со всех уголков Украины и зарубежных государств, исследующих проблемы...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи