1. общие вопросы icon

1. общие вопросы
Скачати 41.45 Kb.
Назва1. общие вопросы
Дата03.07.2012
Розмір41.45 Kb.
ТипДокументи1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.61(06)

М42 Медицина третього тисячоліття: зб. тез міжвуз. конф. молодих вчених (Харків, 16-17 січня 2007 р.) / Харківський мед. ун-т.-Харкiв, 2007.- 208 с.2. 61(07)(03)

М15 Макаренко І.М.-Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольца/ І.М. Макаренко, І.М. Полякова.-2-е вид., доп. і вип.- К.: Століття, 2001.- 208 с.


3. 61(07)(09)

З-62 Зіменковський Б.С.-Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006/ Б.С. Зіменковський, М. Гжегоцький, О. Луцик.- Львiв: Наутілус, 2006.- 416 с..

4. 61(075.5)(075.8).

З-41 Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплин. Крок-1. Загальна лікарська підготовка/ ред. В.Ф. Москаленко.-К.: Медицина, 2006.- 368 с.5. 61(09)

Г77 Грандо А.-Немного о прошлом/ А. Грандо.-К., 2003.- 228 с.


6. 61

Л64.-Литвиненко Н.П.-Медичний термін у лінгвістичному аспекті/ Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник.- К.: Здоров'я, 2001.-176 с.


2. АНАТОМИЯ И ГИСТОЛОГИЯ


  1. 611.3(06)

А64 Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали наукового симпозіуму (11 травня 2007 р., чернівці)/ уклад. В.П. Пішак.-Чернівці: БУКРЕК, 2007.-140 с


  1. 611.8(075.8)

Ч-75.-Чорнокульський С.Т.-Анатомія центральної нервової системи: навч.-метод.посiбник / С.Т. Чорнокульський.-К.: Книга плюс, 2006.- 160 с.


  1. 611(075.8)

Ч-75.-Чорнокульський С.Т.-Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія): навч. - метод. посiбник / С.Т. Чорнокульський, В.О. Єрмольєв.- К.: Книга плюс, 2007.- 140 с.


3.ФИЗИОЛОГИЯ

  1. 612.1(075.8)

Г20.-Гарбузова В.Ю.-Фізіологія крові: навч. посiбник / В.Ю. Гарбузова.- Суми: СумДУ, 2007.- 145 с.  1. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  1. 612.821(075.8)

Т12.-Табачников А.Е.-Основы клинической психологии: учеб. пособие / А.Е. Табачников, Ц.Б. Абдряхимова; Донецкий мед. ун-т .-Донецк: ДонГУЭТ, 2006.- 266 с..

5. ГИГИЕНА

  1. 613.2(075.8)

Н90.-Нутрициология: учебник/ ред. В.Д. Ванханен, пер. с укр. с доп.; Донецкий мед. ун-т.- Донецк: Донеччина, 2003.- 620 с.


  1. 613.6(075.8)

Г46.-Гігієна праці у парфумерно-косметичному виробництві: навч. посiбник / ред. О.П. Яворовський.- К.: Медицина, 2007.- 256 с.


  1. 613.86

Н84 Носков В.И. Психогигиена образования личности/ В.И. Носков.- Донецк: ЯНТРА, 2001.- 212 с.


4. 614.7

Т 99.-Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию женщин/ А.М. Сердюк, Э.Н. Белицкая, Н.М. Паранько, Г.Г. Шматков.-Днепропетровск : АРТ-Пресс,2004.-148 с.


5. 614.8(075.8)

О-64 Організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях: конспект лекцій з епідеміології для студентів 5 курсу / уклад. М.Д. Чемич.-Суми: СумДУ, 2007.- 50 с.


6. СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


1. 614.25

Л27 Латишев Є.Є.-Формування системи сімейної медицини в Україні/ Є.Є. Латишев.-К., 2005.- 176 с.


7. ФАРМАКОЛОГИЯ


1. 615.015(075.8)

Ф 24 Фармакология : Введение в фармако- и химиотерапию: учебное пособие / И.В. Комиссаров, И.И. Абрамец, И.М. Самойлович та ін.; Ред. И.В Комиссаров; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2004.- 296 с.


2. 615.03

К49 Клиническая фармакология и фармакотерапия/ С.В. Налетов, Т.Д. Бахтеева, В.Н. Казаков та ін.; ред. С.В. Налетов; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2006.- 672 с.


3. 615.03

К49 Клиническая фармакология и фармакотерапия/ С.В. Налетов, Т.Д. Бахтеева, В.Н. Казаков та ін.; ред. С.В. Налетов; Донецкий мед. ун-т.- Донецк, 2005.- 672 с.


8. ТУБЕРКУЛЕЗ

1. 616-002.5

С77 Стандарти діагностики і лікування туберкульозу: методичні рекомендації .-К., 2004.- 64 с.

9. ПЕДИАТРИЯ1. 616-053.2(09)

С50 Сміян І.С.-Ч.8: Що нам прийдешнєє готує.../ І.С. Сміян.- Тернопiль: Підручники і посібники, 2007.- 223 с..


2. 616-053.2(09)

С50 Сміян І.С.-Кн.9: На все ти, Боже, дав пораду/ І.С. Сміян.- Тернопiль: Підручники і посібники, 2007.- 205 с.

10. ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ1. 616-056.3(075.8)

П90.-Пухлик Б.М.-Алергологія: навч. посiбник / Б.М. Пухлик.-Вінниця: Нова книга, 2004.- 240 с.


2. 616-097

С42 Скачко Б.Г.-ВІЛ/ СНІД. Профілактика, лікування, реабілітація/ Б.Г. Скачко.- К.: Медицина, 2006.- 192 с..


11. БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ


1. 616.13

П84 Профілактика та лікування атеротромбозу: сучасність та майбутнє: матеріали 7 науково-практичної конференції (24-25 травня 2007 р.)/ Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2007.- 80 с.


12. СТОМАТОЛОГИЯ


1. 616.31(075.8)

Г85.-Грицай Н.М.-Нейростоматологія: навч. посiбник / Н.М. Грицай, Н.О. Кобзиста.- К.: Здоров'я, 2001. - 144 с.


2. 616.31(075.8)

Р83 Рузин Г.П.-Краткий курс лекций по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: пособие для иностр. студ. / Г.П. Рузин.- К.: Книга плюс, 2006.- 231 с.


3. 616.31(09)

Б61.-Біля витоків стоматологічного факультету у Львові: професор Любомира Луцик/ В. Зубачик, А. Магльований, В. Гриновець, С. Кухта.- Львiв, 2007.- 108 с.


13. НЕВРОПАТОЛОГИЯ И ПИСХИАТРИЯ


1. 616.83

К14.-Казаков В.Н.-Конформационная патология головного мозга/ В.Н. Казаков, В.Г. Шлопов; Донецкий мед. ун-т.- Донецк: Каштан, 2005.- 368 с.


2. 616.89(06)

Р68 Роль сім'ї в реабілітації дітей ранньго віку з психоневрологічними порушеннями: матеріали наукового симпозіуму (15 червня 2006 р.).- Харків, 2006.-100 с..


3. 616.89(075.8)

К94 Кустов А.В.- Психология и психопатология мышления: учеб. пособие / А.В. Кустов, Ю.А. Алексеева.- Сумы, 2007.- 248 с.


14. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ


1. 617.7(03)

О-91 Офтальмологічний словник/ Т. Фітч, І. Гут, І. Кордонець, А. Гудзь.- Львiв: Кварт, 2006.- 169 с.


II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА1. 54(075.8)

Х76 Хомченко Г.П.Посібник з хімії для вступників до вузів/ Г.П. Хомченко.- К.: А.С.К., 2005.- 480 с.


III. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Ч48

Н63 Ніколаєнко С.М.-Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття/ С.М. Ніколаєнко.-К.: Знання, 2006.- 253 с.


2. Ш143.21-923

А 64 Англійська мова для медиків: навч. посiбник / Н.М. Соловйова, Г.М. Лапа, В.П. Пішак, Г.І. Ходоровський.- Чернівці: Медуніверситет, 2005.-182 с.

Схожі:

1. общие вопросы iconМодуль 1 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ модуль 1 общие вопросы травматологии и ортопедии практическое занятие №1 Тема: Введение в специальность. Особенности обследования травматологических и ортопедических больных
Теоретические вопросы для внеаудиторного самостоятельного изучения и обсуждения к практическому занятию №1 – 2 часа
1. общие вопросы icon1. общие вопросы 61(06)
move to 0-16844535
1. общие вопросы icon1. Общие вопросы медицины
move to 0-16844519
1. общие вопросы icon1. общие вопросы медицины
move to 0-16844527
1. общие вопросы iconОбщие вопросы Основные направления производства пищевой продукции
move to 0-16372153
1. общие вопросы icon1. общие вопросы медицины
Д63 Доказательная медицина. Вып. 4 : ежегод краткий справочник. М.: Сфера, 2006. 901 с
1. общие вопросы iconI. медицинская литература общие вопросы медицины. История медицины
move to 0-16844533
1. общие вопросы iconЭкзаменационные вопросы по курсу "Маркшейдерское дело" в гр. М-01-7 (2004-2005 уч год)
Общие понятия о маркшейдерских работах при проведении горных выработок встречными забоями
1. общие вопросы icon1. Общие вопросы медицины
К 33 Кейс С. М. Создание письменных тестовых вопросов по базисным и клиническим дисциплинам/ С. М. Кейс, Д. Б. Свэнсон. Филадельфия,б/г....
1. общие вопросы iconКонтрольные вопросы по дисциплине «Метрология, стандартизация и технические измерения»
Дайте определение счета, оценивания и измерения. Выделите их общие и отличительные признаки
1. общие вопросы iconКонтрольные вопросы по дисциплине «Метрология, стандартизация и технические измерения»
Дайте определение счета, оценивания и измерения. Выделите их общие и отличительные признаки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи