Го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки icon

Го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Скачати 40.87 Kb.
НазваГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Дата03.07.2012
Розмір40.87 Kb.
ТипДокументи

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА перевідному ІСПИТІ З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ

Оцінка «відмінно» ставиться студенту, який послідовно, грамотно і логічно відповів на всі питання білета та додаткові запитання, вміє здійснювати корекцію вибору конкретного лікарського засобу (лікарської форми, дози та шляхів введення препаратів) з відповідної фармакотерапевтичної групи лікарських засобів на підставі діагнозу, провідного клінічного синдрому та аналізу листків лікарських призначень, зважаючи на показники індивідуальної фармакодинаміки і фармакокінетики препаратів у хворих, вік, стать хворого; вміє прогнозувати і попереджувати розвиток можливої побічної дії лікарських препаратів, базуючись на основних принципах взаємодії лікарських засобів; правильно проводить генеричну заміну препаратів рецептурного та безецептурного відпуску, володіє навиками фармацевтичної опіки лікаря лікувально-профілактичного закладу, пацієнта, провізора «першого столу».

Оцінка «добре» ставиться студенту, який досить глибоко засвоїв теоретичний матеріал, відповів на всі питання білета та на 1-2 додаткових запитання, має добру практичну підготовку, але припускається незначних помилок у відповіді та при вирішенні клінічних ситуаційних задач чи при проведенні генеричної заміни лікарських засобів, у окремих елементах фармацевтичної опіки провізора «першого столу», пацієнта, лікаря лікувально-профілактичного закладу.

Оцінка «задовільно» ставиться студенту, який в основному засвоїв теоретичний матеріал, але припускається суттєвих помилок у відповіді та при вирішенні клінічних ситуаційних задач чи при проведенні генеричної заміни лікарських засобів, у основних елементах фармацевтичної опіки провізора «першого столу», пацієнта, лікаря лікувально-профілактичного закладу.

Оцінка «незадовільно» ставиться студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок під час відповіді, вирішення клінічної задачі, не вірно провів генеричну заміну лікарських засобів, не володіє навичками фармацевтичної опіки провізора «першого столу», пацієнта, лікаря лікувально-профілактичного закладу..

Примітка: При оцінці знань студента на іспиті враховуються також його поточна успішність в навчальному році, знання лекційного матеріалу та додаткової літератури зі спеціальності.


Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол № 37), на засіданні предметної методичної комісії з фармацевтичних дисциплін 19 червня 2008 року (протокол № 6)


Завідувач кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології та професійних хвороб

професор М.Ю. Коломоєць

Голова предметної методичної комісії

з фармацевтичних дисциплін

завідувач кафедри фармації

професор Р.Б.Косуба


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ НА ПРАКТИЧНИХ І ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТТЯХ З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ

Оцінка «відмінно» ставиться студенту, який глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал, який послідовно, грамотно і логічно вміє здійснювати вибір конкретного лікарського засобу (лікарської форми, дози та шляхів введення препаратів, системи генеричної заміни) з відповідної фармакотерапевтичної групи лікарських засобів на підставі провідного клінічного синдрому, зважаючи на показники індивідуальної фармакодинаміки і фармакокінетики препаратів у хворих, вік, стать хворого; вміє прогнозувати і попереджувати розвиток можливої побічної дії лікарських препаратів, вільно володіє практичники навичками, передбаченими «Переліком практичних навичок з фармацевтичної опіки, якими повинен володіти студент 5-го курсу».

Оцінка «добре» ставиться студенту, який досить глибоко засвоїв теоретичний матеріал, має добру практичну підготовку, але припускається окремих неточностей у відповіді, в т.ч. щодо підбору окремих препаратів безрецептурного відпуску для конкретного хворого та окремих питань генеричної заміни, у випадках висвітлення фармакокінетичних і фармакодинамічних особливостях дії окремих лікарських засобів, добре володіє практичники навичками, передбаченими «Переліком практичних навичок з фармацевтичної опіки, якими повинен володіти студент 5-го курсу».

Оцінка «задовільно» ставиться студенту, який в основному засвоїв теоретичний матеріал, має задовільну практичну підготовку, але припускається суттєвих неточностей у відповіді, в т.ч. щодо підбору окремих препаратів безрецептурного відпуску для конкретного хворого та окремих питань генеричної заміни, у випадках висвітлення фармакокінетичних і фармакодинамічних особливостях дії окремих лікарських засобів, не достатньо володіє практичники навичками, передбаченими «Переліком практичних навичок з фармацевтичної опіки, якими повинен володіти студент 5-го курсу».

Оцінка «незадовільно» ставиться студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок під час відповіді, в т.ч. у конкретних клінічних ситуаціях при підборі препаратів безрецептурного відпуску, або не оволодів практичними навичками, передбаченими «Переліком практичних навичок з фармацевтичної опіки, якими повинен володіти студент 5-го курсу», не знає системи генеричної заміни.


Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол № 37), на засіданні предметної методичної комісії з фармацевтичних дисциплін 19 червня 2008 року (протокол № 6)


Завідувач кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології та професійних хвороб

професор М.Ю. Коломоєць


Голова предметної методичної комісії

з фармацевтичних дисциплін

завідувач кафедри фармації

професор Р.Б.Косуба

Схожі:

Го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки iconПерелiк основних практичних навичок, якими повинен володіти студент 5-го курсу фармацевтичного факультету, які підлягають контролю на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Застосовувати алгоритми дій клінічного провізора, проводячи бесіду з пацієнтом для кожного симптому чи нездужання, що можна вилікувати...
Го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки iconГо курсу фармацевтичного факультету на державному випускному іспиті з фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки iconОсновна мета викладання фармацевтичної опіки студентам 5-го курсу фармацевтичного факультету
Ої терапії, починаючи з моменту відпуска ліків до повного закінчення його дії. Викладання фармацевтичної опіки студентам фармацевтичного...
Го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки iconКритерії оцінки теоретичної І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармакотерапії

Го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки iconТематичний план лекцій з фармацевтичної опіки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація” на 2008-2009навчальний рік
Предмет, завдання та основні поняття фармацевтичної опіки. Концепція самолікування. Поняття „самолікування”, „самодопомога” та „самопрофілактика”....
Го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки iconТематичний план практичних занять з фармацевтичної опіки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності „Клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет, завдання та основні поняття фармацевтичної опіки. Концепція самолікування. Поняття „самолікування”, „самодопомога” та „самопрофілактика”....
Го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки iconПерелiк основних практичних навичок, якими повинен володіти студент5-го курсу фармацевтичного факультету, які підлягають контролю на перевідному іспиті з фармакотерапії
На підставі діагнозу та даних основних клініко-лабораторних показників визначати раціональну схему лікування хворого
Го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки iconПерелiк основних практичних навичок, якими повинен володіти студент 4-го курсу фармацевтичного факультету, які підлягають контролю на перевідному іспиті з клінічної фармакології
Вибрати оптимальний лікарський препарат з урахуванням його фармакодинамічних та фармакокінетичних властивостей, можливої взаємодії...
Го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки iconМетодика проведення державного випускного іспиту з фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією
Державний випускний іспит з фармацевтичної опіки з клінічної фармакологією складається з двох етапів
Го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи