Рекомендована література з фармацевтичної опіки основна icon

Рекомендована література з фармацевтичної опіки основна
Скачати 41.34 Kb.
НазваРекомендована література з фармацевтичної опіки основна
Дата03.07.2012
Розмір41.34 Kb.
ТипДокументи

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ


Основна:

 1. Белоусов Ю. Б., Моисеев В. С., Лепахин В. К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. - М.: Универсум Паблишинг, 1997. - 530 с.

 2. Белоусов Ю. Б., Моисеев В. С., Лепахин В. К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. - М.: Универсум, 1993. - 393 с.

 3. Белоусов Ю. Б., Омельяновский В. В. Клиническая фармакология болезней органов дыхания. - М.: Универсум Паблишинг, 1996. - 176 с.

 4. Біловол О.М. та ін. Фармакотерапія внутрішніх захворювань та їх невідкладих станів: навчальний посібник для студентів вищ. мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів-інтернів / О.М. Біловол, І.К. Латогуз. В.Ф. Москаленко. – Харків: Основа, 2001. – 340 с.

 5. Внутрішні хвороби: Допущено МОЗ України як підручник для студ ВНМЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. лікарів-інтернів та курсантів / І. Ганджа, В.Коваленко, Н. Шуба та ін.; Ред. Ганджа І., Коваленко В. – К.: Здоров”я. 2002. – 992 с.

 6. Грицюк А. И., Терно В. С., Чувикина В. Т., Ангелуца П. А. Лекарственные средства в клинической кардиологии и ревматологии. - К.: Здоров’я, 1992. - 424 с.

 7. Дороговоз С.М., Страшний В.В. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту. Підручник-довідник. – Харьков, 2002. – 480 с.

 8. Клиническая фармакология / Под ред. В. Г. Кукеса. - М.: ГЭОТАР Медицина, 1999. - 528 с.

 9. Клінічна фармакологія / За ред І. К. Латогуза, Л. Т. Малої, А. Я. Циганенка (У 2-х томах). - Харків : Основа, 1995. - Т.1 - 528 с. / Т.2 - 704 с./.

 10. Коломоєць М.Ю., Троян М.Ф., Федів О.І. Схема історії хвороби та додаткові матеріали з терапії : Навчальний посібник. – К.: Книга плюс, 1999 - 350 с.

 11. Лепахин В.К., Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С. Клиническая фармакология с международной номенклатурой лекарств. – М.: Медицина, 1988. - 446 с.

 12. Михайлов И.Б. Основы рациональной фармакотерапии: учебное пособие по клинической фармакологии для студентов педиатрических и лечебных факультетов медицинских высших учебных заведений. - СПб.: Фолиант, 1998. - 480 с.

 13. Самура Б.А. Малая Л.Т. Визир А.Д. и соавт. Фармакотерапия в 2-х томах/ под ред. Самуры Б.А. - Т.1 – Харьков: «Прапор», издательство НФАУ, 2000 – 670 с.

 14. Самура Б.А. Малая Л.Т. Визир А.Д. и соавт. Фармакотерапия в 2-х томах/ под ред. Самуры Б.А. - Т.2 – Харьков: «Прапор», издательство НФАУ, 2000 – 564 с.

 15. Фармацевтическая опека: Курс лекций/ И.А. Зупанец, В.П. Черных и др.; - Харьків: ЧФ „Мегаполис”, 2003. – 608 с.

 16. Фармацевтическая опека: Рекомендовано МОЗ Украины как практическое руководство для провизоров и семейных врачей/ И.А. Зупанец, В.П. Черных и др.; - Харьків: ТОВ „Золотые страницы”, 2002. – 264 с.

 17. Хворостінка В.М. Факультетська терапія: Підручник – Харків: Факт, 2000.- 888 с.

 18. Чиркин А. А., Окороков А. Н., Гончарик И. И. Диагностический справочник терапевта. - Изд. 2-е. - Мн.: Беларусь, 1993. - 688 с.


Додаткова:

 1. Актуальні питання діагностики та лікування аритмій серця (за редакцією проф. В.З. Нетяженка) / Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія. - № 1. - 1998. - 231 с.

 2. Актуальні питання діагностики та лікування артеріальної гіпертензії (за редакцією проф. В.З. Нетяженка) / Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія. - № 2. - 1997. - 306 с.

 3. Актуальні питання діагностики та лікування гострого інфаркту міокарда (за редакцією проф. В.З. Нетяженка) / Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія. - № 1. - 1997. - 149 с.

 4. Актуальні питання діагностики та лікування стенокардії (за редакцією проф. В.З. Нетяженка) / Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія. - № 4. - 1997. - 320 с.

 5. Актуальні питання інтенсивної кардіології та реанімації (за редакцією проф. В.З. Нетяженка) / Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія. - № 1. - 1999. - 242 с.

 6. Ардашев В.Н., Стеклов В.И. Лечение нарушений сердечного ритма. - М.: Медпрактика, 2000. - 165 с.

 7. Аронов Д.М. Лечение и профилактика атеросклероза. – М.: Триада-Х, 2000.-412 с.

 8. Бабак О. Я. Хронические гепатиты - К.: Блиц-принт АО “Издательство “Блиц-Информ”, 1999 - 208 с.

 9. Базисная и клиническая фармакология: Учебное пособие / Под ред. Б.Г. Катцунга (В 2-х томах). – СПб: Невский Диалект, 2000. – Т.1 – 612 с., /Т.2 – 669 с./

 10. Еленов Н.П., Громова Э.Г. Современные лекарственные препараты: Справочник с рецептурой.- СПб.: Питер, 2000.- 928 с.

 11. Златкина А. Р. Фармакотерапия хронических болезней органов пищеварения: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1998. - 288 с.

 12. Коновчук В.М., Замятін В.Л. Клінічна фармакологія глюкокортикоїдів: Навч. посібник. - Чернівці: Медична академія, 1997. - 56 с.

 13. Максимович Я. Б., Гайденко А. И. Прописывание, несовместимость и побочное действие лекарственных средств. - К.: Здоров’я, 1988. - 143 с.

 14. Машковский И. Д. Лекарственные средства. Пособие по фармакотерапии для врачей (Изд.13, новое) - Харьков: Торсинг, 1997.-Т.1-543 с. /Т.2 - 590 с. /.

 15. Новітні досягнення в ревматології (за редакцією проф. В. З. Нетяженка) / Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія. - № 3. - 1998. - 231 с.

 16. Окороков А. Н. Лечение болезней внутренних органов: Практическое руководство (В 3-х томах). - Мн.: Вышейшая школа, 1995,1996. - Т. 1 - 522 с. / Т. 2 - 608 с./, /Т.3, книга 1 - 464 с., / Т.3, книга 2 - 480 с. /.

 17. Плотнікова К.С. Практикум з клінічних лабораторних досліджень: Допущено МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / К.С. Плотнікова, С.Г. Панібратцева Ж.Г. Островська.- К.: Здоров”я, 2002. – 240 с.

 18. Посібник з клінічної лабораторної діагностики / Денисюк В.Г., Ганджа І.М., Виговська Я.І. та ін. / За ред. проф. В.Г. Денисюка. - К.:Здоров’я, 1992. - 296 с.

 19. Посохова К.А., Климнюк С.І. Мікробіолоічні та фармакологічні основи раціонального застосування антибіотиків - Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. - 131 с.

 20. Пропедевтика внутренних болезней: Учебник для мед. вузов / В.Н. Ардашев, А.Б. Булычев, А.А, Веретенко и др. – СПб.: Спец. Литература, 1998. – 192 с.

 21. Пропедевтика внутрішніх хвороб. Підручник для студентів мед. вузів / Ю.І. Децик, Є.М. Нейко, Л.А. Пиріч та ін.; за ред. Ю.І. Децика. – К.: Здоров'я, 2000. – 504 с.

 22. Радбиль О. С. Фармакотерапия в гастроэнтерологии: Справочник. - М.: Медицина, 1991. - 416 с.

 23. Руксин В.В. Неотложная кардиология. – Изд. 2-е, перераб и доп. – СПб.:Невский диалект, М.:Бином, 1999. – 471 с.

 24. Рысс Е.С., Звартау Э.Э. Фармакотерапия язвенной болезни. – СПб.:М.: «Невский диалект» , «Бином», 1998. – 253 с.

 25. Сердечные гликозиды / Л.Т. Малая, И.Ф. Макаревич, Н.В. Ковченко, Ю.Г. Горб. – Харьков: Основа, 1996 – 464 с.

 26. Синоніми лікарських засобів. – К.: 125 Медпромінфо, 1999. – 135 с.

 27. Скакун М. П., Охримович Л. М. Фармакотерпія невідкладних станів. - Тернопіль, 1992. - 183 с.

 28. Фармакотерапия неотложных состояний / Г.М. Сусла, Г. Мазур, Р.Э. Куньон и др.: Пер. с англ. – М.: СПб.: Из-во Бином-Невский диалект, 1999. – 633 с.

 29. Хмелевская С. С., Джемайло В. И. Противопоказания и возможные осложнения лекарственной терапии у лиц старших возрастов. - К.: Здоров’я, 1987. - 152 с.

 30. Чернов Б. Фармакотерапия неотложных состояний: Справочник / Пер. с англ. Алексеенко Ю. – М.: Медицинская литература, 1999. – 354 с.

 31. Шулутко Б.И. Внутренняя медицина: Руководство для врачей: В 2 т. -- СПб.: Левша, СПб.: Ренкор, 1999. - Т. 1. - 511 с. / Т. 2. - 487 с./.

Схожі:

Рекомендована література з фармацевтичної опіки основна iconОсновна мета викладання фармацевтичної опіки студентам 5-го курсу фармацевтичного факультету
Ої терапії, починаючи з моменту відпуска ліків до повного закінчення його дії. Викладання фармацевтичної опіки студентам фармацевтичного...
Рекомендована література з фармацевтичної опіки основна iconМетодика проведення державного випускного іспиту з фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією
Державний випускний іспит з фармацевтичної опіки з клінічної фармакологією складається з двох етапів
Рекомендована література з фармацевтичної опіки основна iconЗміст навчальної програми з фармацевтичної опіки 5 курс (Х семестр)
Отс-препаратів. Лікарський анамнез. Алгоритм надання провізором інформації про лікарські засоби при здійсненні фармацевтичної опіки...
Рекомендована література з фармацевтичної опіки основна iconРекомендована література основна література
Культурні регіони: навч, посібник / Керівник авт колективу Л. Т. Левчук. – К., 1997
Рекомендована література з фармацевтичної опіки основна iconРекомендована література основна література
move to 0-16380980
Рекомендована література з фармацевтичної опіки основна iconРекомендована література основна література
Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. К.: Укринтеи, 1994. 100 с
Рекомендована література з фармацевтичної опіки основна iconРекомендована література основна література
Берд П. Продай себе! Ефективна тактика поліпшення вашого іміджу.– Пер з англ. Т. А. Сивакової. Мн.: Амалфея, 1997. 1991
Рекомендована література з фармацевтичної опіки основна iconТематичний план лекцій з фармацевтичної опіки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація” на 2008-2009навчальний рік
Предмет, завдання та основні поняття фармацевтичної опіки. Концепція самолікування. Поняття „самолікування”, „самодопомога” та „самопрофілактика”....
Рекомендована література з фармацевтичної опіки основна iconРекомендована література основна література
Голдстейн М. и Голдстейн И. Как мы познаем / Пер с англ. М.: Знание, 1984. 256 с
Рекомендована література з фармацевтичної опіки основна iconРекомендована література Основна література
Внутрішня медицина: підруч у 3 т./A. C. Свінціцький, Л. Ф. Конопльова, Ю.І. Фещенко та ін./ За ред проф. K. M. Амосової. К.: Медицина,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи