Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30 icon

Національний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30
Скачати 424.94 Kb.
НазваНаціональний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30
Сторінка1/4
Дата03.07.2012
Розмір424.94 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-

Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”

Варіант – 30

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Концепції транснаціоналізму, теорії інтеграції та взаємозалежності.

2.

8

Загальнотеоретична характеристика міжнародних відносин.

3.

5

Автором роботи «Сутність прийняття рішення: аналіз Кубинської кризи» є:

1)Дж. Розенау; 2)Г. Аллісон; 3)Л. Манн .

4.

5

До інтеракціоністського напряму у дослідженні процесу прийняття зовнішньополітичних рішень належить:

1) Г. Аллісон; 2)Р. Германн ; 3)М. Дойч .

5.

5

Ідеї поссібілізму в європейській геополітиці розробляв:

1)Л. Ранке ; 2)В. де ля Бланш ; 3)Ф. Ліст .

6.

2

Ф. Ратцель сформулював сім законів експансії держав?

1) Так; 2) Ні.

7.

2

До рівнів міжнародних відносин належать ідеологічні?

1) Так; 2) Ні.

Сума балів

35
^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.

Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.

Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-

Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”

Варіант – 29

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Загальна характеристика модернізму як напрямку дослідження зовнішньої політики.

2.

8

Стратегії прийняття зовнішньополітичних рішень.

3.

5

Поняття «хартленду» в геополітику ввів:

1)К. Хаусхофер; 2)К. Санторо; 3)Х. Дж. Маккіндер .

4.

5

Автором роботи «Американський народ та зовнішня політика» є :

1)Г. Моргентау ; 2) Г. Алмонд; 3)Дж. Най.

5.

5

До представників транснаціоналізму в дослідженні міжнародних відносин та зовнішньої політики належить:

1) Дж. Грум; 2)Е. Хаас ; 3) Д. Мітрані.

6.

2

До видів міжнародних відносин належать двосторонні?

1) Так; 2) Ні.

7.

2

Дж. Розенау виділив три фази процесу прийняття зовнішньополітичного рішення?

1) Так; 2) Ні.

Сума балів

35
^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.

Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.

Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.

Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-

Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”

Варіант – 28

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Поля міжнародних взаємодій.

2.

8

Предмет та генеза геополітики.

3.

5

На рівні міждержавних взаємодій кожна фіксована міжнародна подія має характер:

1)комунікативного вибуху; 2) інформаційної конфігурації; 3)політичної інформації .

4.

5

Однополярні, біполярні та багатополярні моделі міжнародних систем порівнював:

1) Д. Болдуїн; 2) К. Уолтц; 3) Дж. Розенау.

5.

5

Скільки типів міжнародних систем виділив М. Каплан?

1) три; 2) шість; 3)вісім .

6.

2

Р. Челлен виділив сім елементів сили держави?

1) Так; 2) Ні.

7.

2

Н. Дж. Спайкмен запропонував десять критеріїв аналізу геополітичної могутності держави?

1) Так; 2) Ні.

Сума балів

35
^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.

Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.

Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-

Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”

Варіант – 27

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Становлення та характерні ознаки неореалізму.

2.

8

Види та моделі формування зовнішньої політики держави.

3.

5

Автором концепції зчеплення є:

1)С. Амін; 2)І. Валлернстайн; 3)Дж. Розенау .

4.

5

Універсальну систему міжнародних відносин виділяє:

1) Г. Моргентау; 2) Зб. Бжезінський; 3)М. Каплан .

5.

5

Скільки рівнів міжнародних відносин виділив К. Уолтц?

1)три ; 2) п’ять; 3) сім.

6.

2

Вищим рівнем структурної організації міжнародних відносин є субрегіональна система?

1) Так; 2) Ні.

7.

2

Концепцію Панідеї запропонував А. Хаусхофер?

1) Так; 2) Ні.

Сума балів

35
^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.

Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.

Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.

Національний університет "Львівська політехніка"

Інститут: ІМФН Група МВ-

Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”

Варіант – 26

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Види та моделі формування зовнішньої політики держави.

2.

8

Континентально-європейська школа геополітики.

3.

5

Система цілей-ідеалів різної часової орієнтації щодо досягнення довготривалих інтересів держав, це:

1)глобальні зовнішньополітичні цілі; 2) стратегічні зовнішньополітичні цілі; 3) тактичні зовнішньополітичні цілі .

4.

5

Сукупність інформаційних аналогів, стійких уявлень про значення для життя держави відповідних зовнішньополітичних дій, явищ, персон, це:

1)зовнішньополітичні стереотипи; 2)зовнішньополітичні наміри; 3) зовнішньополітичні реалії.

5.

5

Політичний реалізм допускав можливість функціонування:

1) трьох моделей зовнішньої політики; 2) п’яти моделей зовнішньої політики; 3) семи моделей зовнішньої політики.

6.

2

Геополітична концепція К. Шмітта грунтується на теорії прав народу?

1) Так; 2) Ні.

7.

2

Г. Аллісон виділив чотири основні моделі формування зовнішньої політики?

1) так; 2) ні.

Сума балів

35
^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.

Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.

Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"

Інститут: ІМФН Група МВ-

Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”

Варіант – 25

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Основні дослідницькі підходи до процесу прийняття зовнішньополітичних рішень.

2.

8

Континентально-європейська школа геополітики.

3.

5

Концепцію «балансу загроз» розробляв:

1)С. Уолтц ; 2)П. Суїзі; 3) С. Амін.

4.

5

У залежно від структури міжнародної систем С. Браун пропонує наступну кількість гіпотез для пояснення збройних конфліктів:

1)шість ; 2) вісім ; 3)десять.

5.

5

Система основних принципів, якими керуються політичні лідери при визначенні зовнішньополітичної стратегії, це:

1) практичний інтерес; 2) стратегічний ресур; 3)операційний код .

6.

2

Робота Р. Челлена «Про закони просторового зростання держав» була опублікована в 1916 р.?

1) Так; 2) Ні.

7.

2

Одним із перших план «Асоціації Європи та Африки» запропонував А. Цішка?

1) Так; 2) Ні.

Сума балів

35
^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.

Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.

Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.

Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-

Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”

Варіант – 24

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Загальнотеоретична характеристика міжнародних відносин

2.

8

Становлення та характерні ознаки неореалізму.

3.

5

Системні змінні як фактор впливу на зовнішню політику виділяє:

1)Н. Форвард; 2)Дж. Розенау; 3) Ф. Ліотар.

4.

5

Скільки критеріїв, що впливають на прийняття зовнішньополітичних рішень виділяє Н. Форвард:

1) два; 2)чотири; 3)шість .

5.

5

Концепцію світового геополітичного лідерства запропонував:

1) В. Семенов-Тянь-Шанський ; 2) Г. Моргентау; 3)Ф. Ліст .

6.

2

Антропоцентристську геополітичну методологію розробляв К. Шмітт?

1) Так; 2) Ні.

7.

2

І. Джейніс та Л. Манн виділили шість стратегій прийняття зовнішньополітичних рішень?

1) Так; 2) Ні.

Сума балів

35
^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.

Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.

Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.


Національний університет "Львівська політехніка"

Інститут: ІМФН Група МВ-

Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”

Варіант – 23

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Основні дослідницькі підходи до процесу прийняття зовнішньополітичних рішень.

2.

8

Предмет та генеза геополітики.

3.

5

Скільки головних цивілізацій виділяє С. Хантінгтон ?

1)шість; 2)вісім; 3) десять.

4.

5

Рольові фактори як окремі чинники, що впливають на зовнішню політику виділяє:

1)Д. Сінгер ; 2)М. Каплан ; 3) Дж. Розенау.

5.

5

Скільки типів осіб, які приймають зовнішньополітичні рішення виділяє Н. Форвард:

1) три; 2)шість ; 3)дев’ять.

6.

2

Змагальну технологію у процесі прийняття зовнішньополітичних рішень використовував президент США Д. Ейзенхауер?

1) Так; 2) Ні.

7.

2

А. Мехен запропонував шість критеріїв аналізу морської сили?

1) Так; 2) Ні.

Сума балів

35
^ Склав доцент кафедри МІ Гулай В. В.

Затверджено на засіданні кафедри МІ Протокол № від " " 2011 р.

Завідувач кафедри МІ, проф. Павлюк С. П.

Національний університет "Львівська політехніка"


Інститут: ІМФН Група МВ-

Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики”

Варіант – 22

п\п

Бали

Завдання

1.

8

Загальнотеоретична характеристика міжнародних відносин

2.

8

Англо-американська школа геополітики.

3.

5

Автором роботи «Сутність прийняття рішення: аналіз Кубинської кризи» є:

1)Дж. Розенау; 2)Г. Аллісон; 3)Л. Манн .

4.

5

До інтеракціоністського напряму у дослідженні процесу прийняття зовнішньополітичних рішень належить:

1) Г. Аллісон; 2)Р. Германн ; 3)М. Дойч .

5.

5

Ідеї поссібілізму в європейській геополітиці розробляв:

1)Л. Ранке ; 2)В. де ля Бланш ; 3)Ф. Ліст .

6.

2

Ф. Ратцель сформулював сім законів експансії держав?

1) Так; 2) Ні.

7.

2

До рівнів міжнародних відносин належать ідеологічні?

1) Так; 2) Ні.

Сума балів

35  1   2   3   4

Схожі:

Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30 iconНаціональний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №2 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1
Угода про Митний союз Російської Федерації, Республіки Білорусь та Казахстану була укладена в
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30 iconНаціональний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- екзаменаційна контрольна робота з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 1
Основні представники та положення російської школи геополітики ХІХ- початку ХХ ст
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30 iconНаціональний університет львівська політехніка
Для спеціальності (тей) 0304 імфн (МС)
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30 icon«Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук
Випускники спеціальності «міжнародні відносини» можуть працювати у консульській, дипломатичній, митній, зовнішньоторговельній, валютно-фінансовій,...
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української мови нан україни національний університет “львівська політехніка” інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологі й кафедра прикладної лінгвістики
Національного університету «Львівська політехніка» проводить I міжнародну наукову конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація»
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30 iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міжнародна інформація»
Модерністські концепції аналізу зовнішньої політики. Концепція Ч. Маккеланда. Концепція Дж. Розенау. Модерністські концепції зовнішньої...
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30 iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30 iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30 iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Інститут підприємництва та перспективних технологій

Національний університет \"Львівська політехніка\" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30 iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Інститут підприємництва та перспективних технологій

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи