Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я України
Скачати 305.43 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я України
Дата03.07.2012
Розмір305.43 Kb.
ТипДокументи


Міністерство охорони здоров'я України

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


"Затверджую"

Проректор з навчальної роботи

професор_____________ М. Ю. Коломоєць

" " 2007р.


ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

(2 курс спеціальність «Фармація» ОКР «молодший спеціаліст»

факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців)заочна форма навчання

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛИНИ ФАРМАКОГНОЗІЯ

(структура, цілі, зміст дисципліни,

принципи оцінювання, контрольні питання)


Робочу навчальну програму складено на основі "Програми з фармакогнозії з елементами ботаніки" для студентів фармацевтичних училищ і фармацевтичних відділень медичних училищ (Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 5.11020101 "Фармація" (Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1997 р.) .


^ Схвалено на засіданні кафедри фармації

19 ” червня 2007 р. (протокол № 15).

Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба


Схвалено предметною методичною комісією

з дисциплін фармацевтичного профілю

Буковинського державного медичного університету

^ 20 ” червня 2007 р. (протокол № 6).

Голова ПМК, професор Р. Б. Косуба


Чернівці 2007


Фармакогнозія — одна з профілюючих дисциплін у підготовці молодших спеціалістів першого ступеня вищої освіти. Вона забезпечує майбутньому фахівцю всебічні знання з лікарських рослин (ЛР), лікарської рослинної сировини (ЛРС) та деяких продуктів рослинного, рідше — тваринного походження; сприяє формуванню необхідного світогляду щодо раціонального використання природних рослинних ресурсів та їх охорони і відтворення.

Препарати рослинного походження є традиційними лікарськими засобами як у нашій країні, так і у багатьох інших країнах, а їх використання в сучасній медицині не лише залишається стабільним, але й має тенденцію до збільшення. Великі обсяги заготівлі ЛРС у складних екологічних умовах у багатьох регіонах нашої країни можливі лише на основі раціонального природокористування.


^ ЦІЛІ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОГНОЗІЇ

Фармакогностична підготовка передбачає теоретичне і практичне навчання бакалавра фармації основним видам професійної діяльності у галузі лікарських засобів рослинного походження, що вимагає вирішення таких завдань:

 1. навчити студентів розробці системи раціонального природокористування ресурсами ЛР;

 2. навчити майбутніх фармацевтів вірній і своєчасній заготівлі ЛРС, починаючи від збору, висушування сировину та закінчуючи приведенням її в стандартний стан;

 3. навчити студентів переробці ЛРС в лікарський засіб та проводити їх товарознавчий аналіз (ТА), використовуючи нормативно-технічну документацію (НТД), фармакопейні статті (ФС) Державної фармакопеї (ДФ).^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Визначення фармакогнозії як науки і навчальної дисципліни, її завдання, розділи фармакогнозії.Основні поняття фармакогнозії: лікарська рослина (ЛР), лікарська рослинна сировина (ЛРС),біологічно активні речовини (БАР), фармакологічно активні речовини. Ботанічна і фармакогностична термінологія.

 2. Історичний огляд розвитку фармакогнозії. Основні історичні етапи розвитку використання та вивчення лікарських рослин у світовій медицині. Вплив арабської (Авіцена), європейської

 3. (Гален, Гіппократ. Діоскорид) та інших медичних систем на розвиток фармакогнозії.

 4. Основні історичні етапи розвитку використання та вивчення лікарських рослин в Україні. Перші рукописні видання про використання лікарських рослин в Україні. Зародження та розвиток фармакогнозії як науки. Аптечний наказ та його роль в організації збирання та вирощування лікарських рослин, створення "аптечних" городів в Україні. Експедиційні роботи з виявлення природних рослинних ресурсів України. Значення робіт вітчизняних учених для розвитку фармакогнозії (Н. М. Максимович-Амбодік, А. Л. Нелюбій, А. Т. Болотов, Г. Драгендорф, А. Чирх, В. К. Варліх, В. А. Тихомиров, Ю. К. Тратт, Д. М. Щербачов, А. Ф. Гаммерман, О. П. Орехов, В. С. Соколов та ін.).

 5. Основи заготівлі ЛРС. Нормативно-технічна документація (НТД) на сировину. Порядок розробки, узгодження та затвердження НТД на ЛРС в Україні. Роль НТД у підвищенні якості ЛРС. Загальні правила і особливості заготівлі сировини. Фази розвитку рослин. Раціональні засоби збирання основних морфологічних груп сировини. Особливості збирання отруйних рослин.

 6. Роль фармакогноста в організації раціонального використання ресурсів лікарських рослин та їх охороні (виявлення заростей, облік запасів, картування, відновлення заростей ЛР). Державні заходи, спрямовані на збільшення обсягу заготівлі лікарської рослинної сировини, охорону та відтворення ресурсів дикорослих лікарських рослин.

 7. Сировинна база ЛР України і перспективи її розширення. Сучасні заготівельні організації та їх функції.

 8. Біотехнологія лікарських рослин.

 9. Первинна обробка сировини, сушіння, види сушіння. Приведення сировини до стандартного стану: стандартизація висушеної ЛРС (досушування, зволоження, сортування, подрібнення), пакування, транспортування, зберігання. Шкідники ЛРС. Переробка сировини. Сировина різана, порошкована, різано-пресована (гранули, брикети). Лікарські збори.

 10. Аналіз ЛРС, методи фармакогностичного аналізу. Товарознавчий аналіз ЛРС, його основні етапи за ДФ XI. Сутність комплексного товарознавчого аналізу. Аналіз зборів. Організація заготівлі ЛРС в аптеці. Приймання ЛРС, їх правила. Поняття про радіоактивність ЛРС.

 11. .Хімічний склад лікарських рослин. Групи рослинних БАР, діючі, супутні і баластні речовини.

 12. Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни (загальна характеристика, класифікація). Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни аліфатичного ряду. Родина розових, її загальні морфолого-анатомічні ознаки. Види шипшини (шипшина корична, шипшина зморшкувата, шипшина собача, шипшина яблунева), чорна смородина, первоцвіт весняний (або лікарський), суниці лісові.

 13. .Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни аліциклічного ряду (каротиноїди). Горобина звичайна, обліпиха крушиноподібна, нагідки лікарські (календула).

 14. .Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни ароматичного ряду (групи К). Кропива дводомна,кукурудза звичайна (стовпчики з приймочками), грицики звичайні, калина звичайна.

 15. .Лікарські рослини та сировина, які містять ізопреноіди (терпеноїди). Класифікація ізопреноїдів(терпенів), їх загальна характеристика.

 16. .Лікарські рослини та сировина, які містять ефірні олії, класифікація, загальна характеристика.

 17. Монотерпеноїди, класифікація. Лікарські рослини та сировина, які містять моноциклічні монотерпени.

 18. .Евкаліпт прутовидний, попелястий і кулястий, коріандр посівний, кмин звичайний. Загальні морфолого-анатомічні ознаки родини ясноткових. М'ята перцева, шавлія лікарська.

 19. .Лікарські рослини та сировина, які містять біциклічні монотерпени. Валеріана лікарська, яловецьзвичайний (плоди ялівцю), сосна звичайна.

 20. .Лікарські рослини та сировина, які містять сесквітерпени. Загальні морфолого-анатомічні ознакиродини айстрових. Ромашка лікарська, ромашка без'язичкова (запашна), оман високий, полин гіркий,деревій звичайний, аїр тростинний (лепеха звичайна), види берези (береза повисла або бородавчастабереза пухнаста), багно звичайне, тополя чорна.

 21. .Лікарські рослини та сировина, які містять ароматичні сполуки. Загальні морфолого-анатомічні ознакиродини селерових. Фенхель звичайний, аніс звичайний (ганус), материнка звичайна, чебрець плазкий.

 22. Алкалоїди, визначення, типи класифікацій, загальна характеристика.

 23. .Лікарські рослини та сировина, які містять протоалкалощи (алкалоїди з азотом у бічному ланцюгу).Ефедра хвощова (ефедра гірська), перець стручковий однорічний.

 24. Схвалено на засіданні кафедри фармації

"19 " червня 2007р.(протокол № 15)

Зав. кафедри, професор Р. Б. Косуба


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦІЯ"

^ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2007-2008 н. р.

№ п/п

Тема лекції

Обсяг у годинах

1.

Визначення фармакогнозії як науки і навчальної дисципліни, її завдання. Основні поняття фармакогнозії: лікарська рослина (ЛР), лікарська рослинна сировина(ЛРС),біологічно активні речовини(БАР).

2

2.

Основи заготівельного процесу ЛРС. Раціональні засобі збирання сировини. Первинна обробка сировини, сушіння , приведення в стандартний стан: упакування, зберігання. Переробка сировини. Нормативно-технічна документація (НТД) на сировину. Роль НТД у підвищенні якості ЛРС. Методи фармакогностичного аналізу.

2

3.

Вітаміни. Класифікація вітамінів за хімічною будовою. Лікарські рослини та сировина які містять вітаміни(нагідки лікарські, обліпиха крушиновидна, горобина звичайна, кропива дводомна, кукурудза звичайна, види шипшини, смородина чорна , первоцвіт весняний, суниця лісова).

2

Всього за осінній семестр:


6

Схвалено на засіданні кафедри фармації

"19 " червня 2007р.(протокол № 15)

Зав. кафедри, професор Р. Б. Косуба

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦІЯ"

^ НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2007-2008 Н. Р.(8 год)


№ п/п


Тема лекції

обсяг у годинах

1.

Лікарські рослини та сировина, які містять ефірні олії, класифікація, загальна
характеристика. Монотерпеноїди. Лікарські рослини та сировина, які містять монотерпеноїди (м’ята перцева, види евкаліпту, коріандр посівний, меліса лікарська, шавлія лікарська, валеріана лікарська, кмин звичайний)

2

2.

Лікарські рослини та сировина, які містять сесквітерпеноїди (хміль звичайний, береза повисла, аїр тростинний, оман високий, полинь гіркий, деревій звичайний, ромашка лікарська). Загальні морфолого-анатомічні ознаки родини айстрових.

2

3.

Лікарські рослини та сировина, які містять ароматичні сполуки. Загальні морфолого-анатомічні ознаки родини селерових. Фенхель звичайний, аніс звичайний (ганус),материнка звичайна, чебрець плазкий.

2

4.

Алкалоїди, визначення, загальна характеристика, типи класифікації. Класифікація ЛР, які містять алкалоїди. Протоалкалоїди (перець стручковий однорічний, ефедра хвощова). Тропанові алкалоїди. Хінолізидинові алкалоїди. Ізохінолінові алкалоїди.

2

Всього за весняний семестр :


8

Всього за ІІ курс :

14

Схвалено на засіданні кафедри фармації

”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦІЯ"

^ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2007-2008 Н. Р.(6 год)

п/п

Тема заняття

Обсяг у

годинах

1.

Основи роботи з оптичними приладами. Правила техніки безпеки при роботі у

фармакогностичній лабораторії. Основні поняття, терміни і задачі фармакогнозії. Основи

заготівлі ЛРС. Виявлення промислових заростей ЛР. Поняття про біотехнологію

лікарських рослин. Первинна обробка і переробка лікарської рослинної сировини.

2

2.

Макроскопічний аналіз ЛРС: аналіз вегетативних і генеративних органів рослин.

Вивчення НТД на ЛРС. Аналіз рослинних порошків і зборів.

2

3.

Аналіз ЛРС, що містять вітаміни

2
Всього за осінній семестр:

6Схвалено на засіданні кафедри фармації

"19 " червня 2007р.(протокол № 15)

Зав. кафедри, професор Р.Б. Косуба


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4

З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ

^ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦІЯ"

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2007 - 2008 Н.Р.(10 год)1. .

Класифікація та загальна характеристика лікарських рослин та сировини, які містять ефірні олії. Методи одержання та аналіз ефірної олії. Аналіз ЛРС, яка містить моноциклічні, біциклічні моно терпени та сесквітерпени.

2

2.

Лікарські рослини і сировина, які містять глікозиди ( види подорожника , алтея лікарська, мати-й-мачуха звичайна (підбіл звичайний), ламінарії цукриста і японська, льон звичайний. Лікарські рослини та сировина, які містять гомополісахариди (ехінацея пурпурова, цикорій дикий).

2

3.

Лікарські рослини та сировина, які містять серцеві глікозиди(конвалія звичайна , горицвіт весняний, наперстянки пурпурова, шерстиста, великоквіткова; строфант Комбе).

2

4.

Лікарські рослини та сировина, які містять сапоніни: тритерпенові сапоніни (солодка гола, синюха блакитна, аралія маньчжурська, женьшень, ортосифон тичинковий, заманиха висока).

2

5.

Диференційований залік

2

Всього за весняний семестр:

10

Всього за ІІ курс:

16


Схвалено на засіданні кафедри фармації

"19 " червня 2007р.(протокол № 15)

Зав. кафедри, професор Р.Б. Косуба


ПЕРЕЛІК ТЕМ З ФАРМАКОГНОЗІЇ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ II КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 ФАКУЛЬТЕТУ З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦІЯ" У 2007-2008 Н. Р.ТЕМА

обсяг у годинах

1

Роль фармакогноста в організації раціонального використання ресурсів лікарських рослин
та їх охороні (виявлення заростей, облік запасів, картування, відновлення заростей ЛР).
Державні заходи, спрямовані на збільшення обсягу заготівлі лікарської рослинної
сировини, охорону та відтворення ресурсів дикорослих лікарських рослин.

6

2

Сировинна база ЛР України і перспективи її розширення. Сучасні заготівельні організації та їх функції.

6

3

Основні історичні етапи розвитку використання та вивчення лікарських рослин в Україні. Перші рукописні видання про використання лікарських рослин в Україні. Зародження та розвиток фармакогнозії як науки.

6

4

Товарознавчий аналіз. Етапи аналізу за ДФ ХІ. Лікарські збори.

6

5

Лікарські рослини та сировина , які містять піролізидинові алкалоїди. Жовтозілля широколисте.

6

6

Рослинні тканини. Клітинна будова тканин. Різновиди рослинних тканин, їх функція, анатомо - діагностична роль у визначенні тотожності.

6

7

Систематика рослин. Нижчі і вищі рослини. Основні систематичні одиниці: відділ, клас, порядок, родина, рід, вид. Фармакогностичне використання систематики в назві рослин.

6

8

Лікарські рослини та сировина , які застосовуються в гомеопатії.

6

9

Лікарські рослини та сировина , які містять кумарини – буркун лікарський і високий, гірко каштан звичайний.

6

10

Лікарські рослини та сировина , які містять вітаміни аліфатичного ряду. Родина розових, її загальні морфолого- анатомічні ознаки. , чорна смородина, первоцвіт весняний (або лікарський), суниці лісові.

6

11

Лікарські рослини та сировина , які містять ліпіди –жири рослинного походження .олія маслини мигдалю персика арахісу рицини льону сої кукурудзи.

6

12

Загальні морфолого-анатомічні ознаки родини ясноткових .М’ята перцева ,шавлія лікарська, кмин звичайний.

6

13

Жири жироподобні речовини тваринного походження .Ланолін ,спермацет, бджолиний віск.

6

14

Лікарські рослини та сировина , які містять ферменти-чорнушка дамаська. кавун звичайний, динне дерево. ананас. ЛРС яка містіть лектини-омела біла.

6

15

Лікарські рослини та сировина , які містять хромони амі зубна, кріп запашний, морква дика.

6

16

Лікарські рослини та сировина , які містять кантони-золототисячник звичайний звіробій плямистий.

6

17

Лікарські рослини та сировина , які містять кардіостероїди.

6

18

Лікарські рослини та сировина , які містять полісахариди.

6

19

Лікарські рослини та сировина , які містять протоалкалоїди.

6

17

Жири і жироподібні речовини тваринного походження. Риб’ячий жир Ланолін, спермацет, бджолиний віск.


6

18

Лікарські рослини та сировина , які містять недостатньо вивчені БАР.

6

19

Біологічно активні харчові добавки з лікарської рослинної сировини (нутрицевтики).

6

20

Основні етапи розвитку фармакогнозії. Головні сучасні напрямки наукових досліджень у галузі лікарських рослин

6

Всього за ІІ курс :

132Схвалено на засіданні кафедри фармації

"19 " червня 2007р.(протокол № 15)

Зав. кафедри, професор Р.Б. Косуба


ТЕМА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦІЯ" НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2007-2008 Н. Р.

п/п

Тема заняття

•>_- ч^-і* ^

обсяг у годинах

І

Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини: визначення тотожності, вмісту

біологічно - активних речовин , застосування в медичній практиці(вітаміни, гомо-, гетеро полісахариди, камеді ,слиз, серцеві глікозиди,сапоніни)

2Схвалено на засіданні кафедри фармації

"19 " червня 2007р.(протокол № 15)

Зав. кафедри, професор Р.Б. Косуба


^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Початковий контроль знань студентів здійснюється на першому занятті (виявляються знання та навички щодо вміння працювати з оптичними приладами, загальні знання щодо техніки безпеки), а також під час проведення практичних знань (включає перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався на І курсі, — латинська мова, техніка лабораторних робіт, аналітична хімія, ботаніка тощо), що проводиться методом усного опитування або написання контрольних робіт.

^ Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння практичними навичками, передбаченими методичними розробками. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою: усного опитування, виконання завдань лабораторного практикуму, вирішення тестових і ситуаційних завдань різного ступеня важкості.

^ Проміжний контроль знань студентів здійснюється під час проведення підсумкових занять з окремих розділів фармакогнозії. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою усного опитування за питаннями, які винесеш на контрольні заняття, оцінки ступеня засвоєння практичних навичок.

^ Заключний контроль знань студентів здійснюється під час диференційного заліку, який проводиться в усній формі. При виставленні оцінки передбачається з'ясовування у студентів знань теоретичного матеріалу згідно білетної програми, ступеня засвоєння практичних навичок, вміння визначати і охарактеризовувати лікарську рослину у гербарізованому вигляді, зразки лікарської рослинної сировини або фітопрепарат в оригінальній упаковці.


Схвалено на засіданні кафедри фармації

"19 " червня 2007р.(протокол № 15)

Зав. кафедри, професор Р.Б. Косуба


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКІ ПОВИНЕН ОПАНУВАТИ СТУДЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАКОГНОЗІЇ

У процесі навчання студенти набувають таких практичних навичок та вмінь:

 • визначати за морфологічними ознаками лікарські рослини у живому та гербаризованому вигляді;

 • ідентифікувати ЛРС на основі мікроскопічного аналізу: траву грициків звичайних, кору калини, плоди шипшини, листя кропиви, листя м'яти перцевої, листя шавлії, листя евкаліпта, корінь валеріани, корінь оману, траву полину гіркого, траву деревію, траву чебрецю плазкого, корінь алтеї, листя подорожника великого, кору крушини, траву звіробою, траву череди, траву собачої кропиви п'ятилопатевої, траву гірчака перцевого і почечуйного, траву споришу, кору дуба, траву хвоща, траву чистотілу;

 • проводити заготівлю та сушіння, первинну обробку і зберігання лікарської сировини;

 • володіти технікою макроскопічного аналізу лікарської рослинної сировини;

 • визначати тотожність лікарської рослинної сировини різних морфологічних груп у цільному, різаному та порошкованому вигляді, а також у вигляді брикетів, таблеток та інших формах за допомогою визначника;

 • визначати склад офіцинальних лікарських зборів;

 • розпізнавати домішки ботанічно близьких рослин при збиранні, прийманні та аналізі сировини;

 • проводити приймання лікарської рослинної сировини і відбирати згідно з НТД проби, які необхідні для її аналізу;

 • самостійно працювати та користуватися ДФ XI, нормативно-технічною документацією, іншою норм ативно-довідковою літературою.


Схвалено на засіданні кафедри фармації

"19 " червня 2007р.(протокол № 15)

Зав. кафедри, професор Р.Б. Косуба


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З ФАРМАКОГНОЗІЇ

На практичних заняттях


Оцінка "ВІДМІННО отримує студенту, який показав повні знання в обсязі програми теми, яка вивчається, дав вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача.


Оцінка "ДОБРЕ" виставляється студенту, який добре засвоїв матеріал теми, але не зовсім повно дає відповіді на додаткові питання.


Оцінка "ЗАДОВІЛЬНО" виставляється студенту, який недостатньо засвоїв матеріал теми, не в повній мірі орієнтується у фармакогностичній характеристики лікарських рослин, їх макроскопічному аналізі, медичному застосуванні.


Оцінка "НЕЗАДОВІЛЬНО" виставляється студенту, який не засвоїв матеріал теми заняття. Не знає назв латинською мовою лікарських рослин, лікарської рослинної сировини даної теми, основних питань фармакогностичного аналізу лікарських рослин.


Схвалено на засіданні кафедри фармації ”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармацевтичного профілю Буковинського державного медичного університету „ 20 ” червня 2007 р. (протокол №6 ).

Голова ПМК, професор Р.Б.Косуба


Перелік питань до диференційованого заліку

^ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ IІ КУРСУ заочної форми навчання

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ

МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ

^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦІЯ"


 1. Визначення фармакогнозії як науки і навчальної дисципліни, її завдання, розділи фармакогнозії.

 2. Основні етапи розвитку лікарського сировинного промислу і фармакогнозії в Україні.

 3. Основні поняття фармакогнозії: лікарська рослина, лікарська рослинна сировина, біологічно активні та фармакологічно активні речовини.

 4. Системи класифікацій лікарських рослин і лікарської рослинної сировини: хімічна,морфологічна, ботанічна, фармакологічна.

 5. Сучасна нормативно-технічна документація (НТД) на сировину. Роль НТД у підвищенні якості лікарської рослинної сировини (ЛРС)

 6. Обгрунтуйте необхідність використання НТД на ЛРС.

 7. Загальні правила і особливості заготівлі лікарської рослинної сировини.

 8. Раціональні способи збирання основних морфологічних груп сировини, періодичність заготівлі ЛРС.

 9. Поняття про біотехнологію лікарських рослин (ЛР), культивування лікарських рослин.

 10. Первинна обробка сировини, сушіння, види сушіння. Типи сушарень.

11. Приведення сировини до стандартного стану (стандартизація висушеної лікарської рослинної сировини): досушування, зволоження, сортування, подрібнення.

 1. Пакування, маркування, транспортування лікарської рослинної сировини.

 2. Зберігання лікарської рослинної сировини на складі та в аптеці (наказ №44). Шкідники лікарської рослинної сировини та боротьба з ними.

 3. Номенклатура офіцинальних лікарських зборів, аналіз якості.

 4. Фармакогностичний аналіз ЛРС: приймання ЛРС, відбір проб для аналізу, встановлення тотожності, чистоти та доброякісності сировини. Що таке партія сировини Товарознавчий аналіз лікарської рослинної сировини, його три основні етапи за ДФ XI

 5. Охарактеризувати метод квартування при товарознавчому аналізі ЛРС.

 6. Обґрунтуйте мету макроскопічного аналізу ЛРС.

 7. Обґрунтуйте мету мікроскопічного аналізу лікарської рослинної сировини.

 8. Обґрунтуйте методику відбору середньої проби.

 9. Хімічний склад лікарських рослин. Основні групи біологічно активних речовин: діючі речовини, супутні і баластні речовини.

 10. Динаміка утворення біологічно активних речовин у рослинах у процесі онтогенезу і під впливом факторів зовнішнього середовища (географічний, кліматичний, геохімічний).

 11. Речовини первинного синтезу у лікарських рослинах: білки, жири, вуглеводи, органічні кислоти, охарактеризуйте їх.

 12. Охарактеризуйте речовини вторинного синтезу у лікарських рослинах: фенольні сполуки, стероїди, терпеноїди.

 13. Загальна характеристика вітамінів: С, А, Е, К, РР, В1, В6, фолієва кислота, вказати лікарську сировину, яка с їх джерелом.

 14. Загальна характеристика терпеноїдів, ефірних олій. Добування ефірних олії та їх використання.

 15. Загальна характеристика алкалоїдів.

 16. Загальна характеристика гомополісахаридів: крохмалю, інуліну. Вкажіть рослинні джерела.

 17. Загальна характеристика гетерополісахаридів: слизі, пектин, камеді, вкажіть рослинні
  джерела.

 18. Загальна характеристика іридоїдів.

 19. Загальна характеристика дубильних речовин.

 20. Загальні ознаки родини губоцвітих (ясноткових).

33 Загальні ознаки родини айстрових.

34 Загальні ознаки родини селерових.

35 Загальні ознаки родини пасльонових.

36 Обґрунтуйте використання в медицині первоцвіту весняного.

37 Види шипшини, її лікарська рослинна сировина, використання в медицині.

38 Хімічний склад та використання в медицині сировини нагідок лікарських.

39 Лікарська рослинна сировина обліпихи крушиноподібної, хімічний склад, застосування в медицині.

 1. Горобина звичайна, вкажіть хімічний склад, використання в медицині.

 2. Лікарська рослинна сировина кропиви, її застосування в медицині.

 3. Вкажіть хімічний склад сировини кукурудзи, обґрунтуйте застосування в медицині.

 4. Обґрунтуйте використання в медицині кукурудзяних стовпчиків з рильцями.

 5. Лікарська рослинна сировина грициків звичайних, вкажіть хімічний склад, застосування в медицині.

 6. Калина звичайна, її лікарська рослинна сировина, використання в медицині.

 7. Обґрунтувати методи збору листя м'яти та вказати застосування в медицині.

 8. Вказати хімічний склад шавлії лікарської, обґрунтувати застосування лікарської рослинної сировини та препаратів в медицині.

 9. Лікарська рослинна сировина різних видів евкаліпту, застосування в медицині.

 10. Лікарська рослинна сировина валеріани лікарської, її застосування в медицині, хімічний склад.

 11. Лікарська рослинна сировина ялівця звичайного, правила заготівлі, використання в
  медицині.

 12. Сосна звичайна, лікарська рослинна сировина, використання в медицині.

 13. Полин гіркий, обґрунтуйте використання в медицині.

 14. Ромашка лікарська і ромашка без'язичкова, обґрунтуйте використання ЛРС в медицині.

 15. Аїр тростинний, вказати лікарську рослинну сировину, застосування в медицині.

 16. Лікарська рослинна сировина анісу звичайного, вкажіть хімічний склад та застосування в медицині.

 17. Фенхель звичайний, вкажіть лікарську рослинну сировину, застосування в медицині.

 18. Лікарська рослинна сировина материнки звичайної, вкажіть хімічний склад та використання в медицині.

 19. Чабрець сланкий (чебрець звичайний або плазкий), вкажіть ЛРС та обґрунтуйте застосування в медицині.

55 Лікарська рослинна сировина ефедри, препарати з неї, біологічна дія на організм


Схвалено на засіданні кафедри фармації

"19 " червня 2007р.(протокол № 15)

Зав. кафедри, професор Р.Б. Косуба


Схвалено предметною методичною комісією" з дисциплін фармацевтичного профілю Буковинського

державного медичного університету "20 " червня 2007р.(протокол № 6)

Голова ПМК, професор Р.Б. Косуба


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ФАРМАКОГНОЗІЇ

Диференційований залік з фармакогнозії проводиться на останньому практичному занятті II навчального семестру у відповідності з білетною програмою, з якою студенти знайомляться на початку навчального року. Білетна програма обговорюється і затверджується щороку профільною предметною методичною комісією університету.

До диференційованого заліку з фармакогнозії допускаються ті студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану з предмету, склали на позитивні оцінки передбачені навчальним планом підсумкові заняття, підготували реферати лекцій, пропущених без поважних причин. До початку диференційованого заліку на кожного студента готується навчальна характеристика, яка включає в себе результати складання двох проміжних заліків з перших розділів фармакогнозії. Перед проведенням диференційованого заліку студенти мають можливість отримати кваліфіковану консультацію викладача.

Диференційований залік з фармакогнозії проводиться в усній формі шляхом співбесіди викладача з питань білету, характеристики зразка лікарської рослинної сировини або фітопрепарату в оригінальній упаковці. Оцінювання відповіді студента проводиться у відповідності до розроблених та затверджених критерій оцінок з диференційованого заліку з фармакогнозії.


Схвалено на засіданні кафедри фармації

"19 " червня 2007р.(протокол № 15)

Зав. кафедри, професор Р.Б. Косуба

Схвалено предметною методичною комісією" з дисциплін фармацевтичного профілю Буковинського

державного медичного університету "20 " червня 2007р.(протокол № 6)

Голова ПМК, професор Р.Б. Косуба


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ ЗАЛІКУ З ФАРМАКОГНОЗІЇ

Оцінка "ВІДМІННО" виставляється студенту, який правильно і глибоко відповів на питання білету і уточнюючі запитання викладача, вірно охарактеризував зразки лікарської рослинної сировини та фітопрепарат в оригінальній упаковці, проявив вміння логічно мислити, чітко і ясно викладати відповіді на поставлені запитання.

Оцінка "ДОБРЕ" виставляється студенту, який правильно відповів на питання білету і уточнюючі запитання викладача, вірно охарактеризував зразки лікарської рослинної сировини та фітопрепарат в оригінальній упаковці, але деякі з відповідей були неповними або нечіткими.

Оцінка "ЗАДОВІЛЬНО" виставляється студенту, який правильно відповів на питання білету, але не охарактеризував зразки лікарської рослинної сировини та фітопрепарат в оригінальній упаковці, або охарактеризував зразки та препарат, але відповіді на питання були неповними і не глибокими.

Оцінка "НЕЗАДОВІЛЬНО" виставляється студенту, який дав правильну відповідь тільки на одне питання білету, не охарактеризував зразки лікарської рослинної сировини та фітопрепарат в оригінальній упаковці, відповіді на додаткові питання були поверхневими і нечіткими.


Схвалено на засіданні кафедри фармації

"19 " червня 2007р.(протокол № 15)

Зав. кафедри, професор Р.Б. Косуба


^ ПЕРЕЛІК

навчально-методичних посібників, технічних та навчально-наочних засобів,

що використовуються у навчальному процесі при викладанні фармакогнозії

Технічні засоби:

Для демонстрації наочності:

 1. Мультімедийний проектор EMP CSL

 2. Комп'ютер 486 8К-2.

Для проведення лабораторного практикуму:

 1. Стаціонарні сушильні шафи (2 шт.).

 2. Мікроскопи оптичні лабораторні (8 шт.).

 3. Лупи оптичні (15 шт.).

Навчально-методичні посібники і навчально-наочні засоби:

 • таблиці із зображенням лікарських рослин (37 видів, 67 шт.);

 • гербарії лікарських рослин (90 шт.),

 • музей кафедри із зразками лікарської рослинної сировини та фітопрепаратів в оригінальній упаковці;

 • збірники НТД на ЛРС та сировину тваринного походження і природні продукти.

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:


 1. Ковальов В. М.Фармакогнозія з основами біохімії рослин.-Харків: Прапор. 2000. -467 с.

2.Бобокова І.А. Фармакогнозія. Підручник./І.А. Бобкова, Л.В.Варлахова, М.М. Маньковська.- К.:Медицина, 2006.– 440с.

2. Бобокова І.А. Фармакогнозія.. Посібник для практичних занять: Навч. посібник.– К..:Медицина, 2006.– 272с.

3.Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Фармацевтична ботаніка. Підручник/ Під редакцією Л.М. Сірої. - Вінниця: Нова книга, 2007. – 488с.Іл.

4. Чекман І.С. Клінічна фітотерапія.- К.:Вид-во А.С.К., 2003.- 552с.

5.Солодовниченко Н.М., Журавльов Н.С., Ковальов В.М. Лікарська рослина сировина та фітопрепарати: Посібник з фармакогнозії з основами біохімії лікар. Рослин. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки,2001. -408с.

6. Практикум по фармакогнозии:Учебн. Пособие для студ.Вузов/В.Н.Ковалев, Н.В. Попова, В.С. Кисличенко и др.;Под обш. Ред. В.Н Ковалева. Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы,2003.- 512с.

.Додаткова:

 1. Носов М.А. Лекарственные растения. – М.: Изд-во Єксмо, - 2006.350с.,илл.(Мой дом).

 2. Практикум з фітотерапії. За редакціею Ю.І.Мастерова. К.: «Здоровя». 2000.111с.,илл.

 3. Манфрид Палов. Энциклопедия лекарственных растений/ Перевод с нем.Е.Б. Поспеловой, К.Л. Тарасовой и Н.В.Хмелевской; Под ред. канд. биол. Наук И.А.Губанова.- М.:Мир,1998.-251с.Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров\Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи