Білетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія” icon

Білетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія”
Скачати 44.38 Kb.
НазваБілетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія”
Дата28.07.2012
Розмір44.38 Kb.
ТипДокументи


БІЛЕТНА ПРОГРАМА ІСПИТУ З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”


1.Предмет і завдання психофізіології. Методи дослідження, які використовуються в психофізіології. Сфери практичного застосування знань з психофізіології.

2.Теорія рефлекторної діяльності. Рефлекс, його складові частини.

3.Природжені форми поведінки (безумовні рефлекси та інстинкти), їх значення для пристосувальної діяльності організму. Імпринтинг.

4.Мотивації.

5.Вища нервова діяльність (ВНД).

6.Об’єктивні методи дослідження ВНД.

7.Умовний рефлекс як форма пристосування тварин і людини до змінних умов існування. Класифікація умовних рефлексів.

8.Закономірності утворення і прояву умовних рефлексів.

9.Гальмування умовних рефлексів.

10.Фізіологічні механізми утворення умовних рефлексів, їх структурно-функціональна основа.

11.Функціональні основи замикання тимчасового зв’язку (сумаційний рефлекс, торування шляху, домінанта, загальний кінцевий шлях).

12.Пам’ять, її види і механізми. Теорії пам’яті.

13.Аналітико-синтетична діяльність кори великих півкуль.

14.Динамічний стереотип, його фізіологічна суть, значення для навчання і набування трудових навичок.

15.Типи ВНД, їх класифікація, характеристика, методи дослідження. Роль виховання.

16.Емоції, їх біологічна роль. Класифікація. Теорія емоцій.

17.Нейрофізіологічний субстрат емоцій. Роль емоцій в цілеспрямованій діяльності людини. Емоційне напруження (емоційний стрес).

18.Роль емоційних напружень у виникненні неврозів, розвитку гіпертензивних станів та інших психосоматичних захворювань у людини.

19.Неспання. Сон, його види і фази. Механізми сну. Снобачення.

20. І і ІІ сигнальні системи.

21.Мова. Функції мови. функціональна асиметрія кори великих півкуль, зв’язана з розвитком мови у людини.

22.Мислення. Розвиток абстрактного мислення у людини. Образне і вербальне мислення. роль мозкових структур в процесі мислення.

23.Адаптація. Біологічні і соціальні фактори адаптації. Види, фази і критерії адаптації. Механізми розвитку адаптивних реакцій.

24.Свідомість як особлива форма психічного відображення дійсності. Структура свідомості. Фізіологічні механізми свідомості.

25.Поняття про підсвідоме. Сучасні теорії про підсвідоме.

26.Локалізація функцій в корі великих півкуль.

27.Сенсорні системи (аналізатори) мозку. Загальні уявлення. Класифікація відчуттів. Адаптація і взаємодія відчуттів. Сприйняття, загальні властивості. Фізіологічні основи.

28.Ілюзії. Методи діагностики відчуття і сприйняття.

29.Зоровий аналізатор. Слуховий аналізатор. Пропріоцептивна чутливість, тактильний, вісцеральний, вестибулярний та ноціцептивний аналізатори.

30.Модулюючі системи мозку.

31.Основи функціональної організації рухових систем мозку. Концепція нейронної організації рефлекторної дуги.

32.Концепція драйву та драйв-рефлекси.

33.Увага: визначення поняття, форми і рівні уваги. Фізіологічні механізми і властивості уваги. Методи психодіагностики уваги.

34.Мислення: визначення поняття, почуттєве пізнання і мислення. Мислення і мова. Соціальна природа мислення. Логіка і психологія мислення.

35.Мотивація мислення, види мислення. Індивідуальні особливості мислення (якість розуму).

36.Уявлення: визначення поняття, його значення в пізнавальній діяльності людини.

37.Уява: визначення поняття, види уяви. Фізіологічні основи процесів уяви. Роль фантазії у грі дітей і творчості дорослих.

38.Мова: слово як сигнал сигналів. Мовлення та його функція. Розвиток мовлення у дитини. Поняття про першу і другу сигнальні системи.

39.Інтелект: визначення поняття. Здібності людини. Методи психодіагностики інтелекту і здібностей (методики Д.Векслера для дітей і дорослих). Поняття про інтелектуальний коефіцієнт (IQ).

40.Емоції і почуття: визначення понять, фізіологічні основи емоцій, форми переживання почуттів. Функції емоцій. Почуття і особистість. Види почуттів та їх формування. Бажання.

41.Потяги: поняття про емоційно-вольову сферу особистості.

42.Діяльність: визначення поняття.

43.Потреби: визначення потреб. Види потреб. Детермінанти потреб. Потреби і і виховання. Розвиток потреб у людини. Структура діяльності. Навички, уміння, навчання, праця.

44.Воля: визначення поняття, воля як форма активності особистості. Воля і ризик. Структура вольового акту. Вольові якості людини та їх формування.

45.Психомоторика: визначення поняття, анатомо-фізіологічні основи психомоторики, рівні організації рухів людини.

46.Міміка. Методи психодіагностики стану волі і психомоторики.

47.Регуляція рухової діяльності. Принцип сенсорних корекцій. Принцип прямого програмного керування. Механізми керування рухом. Механізми ініціації руху. Свідомі (довільні) та підсвідомі (мимовільні рухи).

48.Визначення особистості. Теорії особистості. Особистість та індивідуальність. Психологічна структура особистості. Розвиток особистості. Типологія особистостей: гармонічні, акцентуйовані, психопатичні особистості.

49.Темперамент: визначення поняття, історія уявлення про темпераменти. Темперамент в структурі індивідуальності. Роль темпераменту в трудовій і навчальній діяльності.

50.Характер: визначення поняття, природа і прояв, формування характеру.

51.Структура ієрархії мотивів, зміст, саморегуляція і опосередкування, критичність і спонтанність поведінки.

52.Анатомо-фізіологічне забезпечення процесів переробки інформації в процесів життєдіяльності людини.

53.Інформаційний метаболізм у співвідношеннях "людина-джерело інформації-середовище".

54.Процеси переробки інформації в загальному контексті психічної діяльності людини.

55.Сучасні теорії і моделі складних біологічних систем.

56.Системи переробки інформації у людини.

57.Структурна організація функціональних систем забезпечення життєдіяльності людини.

58.Функціональні стани людини та їх динаміка.

59.Робочі стани та працездатність.

60.Механізми та резерви адаптації людини до умов професійної діяльності.

61.Професіограми і вимоги до професійно важливих якостей фахівців.

62.Професійний психофізіологічний відбір і раціональний розподіл фахівців за їх можливостями по спеціальностях.

Схожі:

Білетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія” iconТематичний план практичних занять з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності медична психологія” на 2009-2010 н р
Предмет І завдання психофізіології. Місце психофізіології в професійній діяльності лікаря. Сучасний стан та перспективи розвитку...
Білетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія” iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 – 5 курсів медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
Білетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія” iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
Білетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія” iconКалендарний план лекцій з психофізіології для студентів 3 курсу мед фак. №1 зі спеціальності ''медична психологія на 2009-2010 н р
Предмет І завдання психофізіології. Методи дослідження, які використовуються в психофізіології
Білетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія” iconМіністерство охорони здоров’я україни
Робоча навчальна програма складена на основі державного стандарту вищої освіти спеціальності 110110 “Медична психологія” напрямку...
Білетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія” iconБілетна програма диференційованого заліку з основ сексології та сексопатології для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
Структура сексології, її окремі розділи та їх взаємовідносини в системі сексологічних знань
Білетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія” iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів (спрс) з психофізіології для студентів медичного факультету №3 зі спеціальності "медична психологія" на 2009-2010 н р
Основи теорії рефлекторної діяльності. Рефлекс, складові частини рефлекторної дуги, поняття про рефлекторне кільце
Білетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія” iconБілетна програма диференційованого заліку з основ сексології та сексопатології для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія” на 2007/2008 навчальний рік
Структура сексології, її окремі розділи та їх взаємовідносини в системі сексологічних знань
Білетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія” iconКалендарний план лекцій з основ медичної психології для студентів 4 курсу медичного факультету №1 зі спеціальності „Медична психологія на весняний семестр 2010/2011 р
Медична психологія в акушерстві, гінекології та педіатрії. Психологія вагітної жінки, роділлі та породіллі. Психологія хворої жінки...
Білетна програма іспиту з психофізіології для студентів медичного факультету №1 зі спеціальності “медична психологія” iconКалендарний план з іноземної мови для студентів IІ курсу медичного факультету зі спеціальності "Медична психологія" на 2012-2013 навчальний рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи