Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології icon

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології
Скачати 94.34 Kb.
НазваПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології
Дата03.07.2012
Розмір94.34 Kb.
ТипДокументи


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 1


Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології

 1. Предмет психіатрії та наркології.

 2. Завдання психіатрії та наркології.

 3. Основні етапи розвитку психіатрії.

 4. Досягнення вітчизняних учених

 5. Структура психіатричної та наркологічної допомоги, психіатричної лікарні, психіатричного і наркологічного диспансерів.

 6. Принципи догляду за психічно хворими.

 7. Основні чинники етіології психічних розладів.

 8. Основні патогенетичні механізми психічної патології

 9. Правові принципи психіатричної допомоги. Сучасна концепція охорони психічного здоров'я в Україні.

 10. Роль лікаря соматичного профілю в наданні медичної допомоги хворим із симптоматичними психічними порушеннями.

 11. Перша і невідкладна допомога хворим із психічними порушеннями, основні показання до госпіталізації.

 12. Амбулаторне лікування хворих із різними захворюваннями, підтримуюча терапія, особливості її організації, значення її для охорони здоров'я.

 13. Проблеми реадаптації і реабілітації психічно хворих.

 14. Методика клініко-психопатологічого дослідження.

 15. Методи психоаналізу та психодинамічного спостереження.

 16. Особливості психіатричної документації.

 17. Значення параклінічних методів у психіатричній діагностиці.

 18. Поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання.

 19. Синдромологічна та нозологічна класифікація психічної патології.

 20. Характеристика регістрів психічних розладів.

 21. Принципи та методи лікування психічних захворювань і розладів.

 22. Принципи та методи соціально-трудової реабілітації психічно хворих і профілактики психічних захворювань.

 23. Принципи і методи трудової, військової та судово-психіатричної експертизи.


Змістовий модуль 2. Загальна психопатологія

 1. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів відчуттів, сприймань та уявлень.

 2. Класифікація та визначання порушень відчуттів: гіперестезії, гіпестезії, анестезії, сенестопатії.

 3. Класифікація та визначання порушень сприймань: ілюзії, психосенсорні розлади, галюцинації.

 4. Методи виявлення розладів відчуттів, сприймань та уявлень.

 5. Класифікація та визначення порушень пам'яті.

 6. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів пам'яті.

 7. Методи виявлення розладів пам'яті.

 8. Класифікація і визначення порушень мислення та інтелекту.

 9. Психофізіологічні основи розладів мислення та інтелекту.

 10. Методи виявлення розладів мислення та інтелекту.

 11. Класифікація та визначення порушень емоцій.

 12. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів емоцій.

 13. Методи виявлення розладів емоцій.

 14. Класифікація та визначення порушень ефекторної сфери.

 15. Психофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів ефекторної сфери.

 16. Методи виявлення розладів ефекторної сфери.

 17. Синдроми виключення та потьмарення свідомості.

 18. Особливості догляду, спостереження і транспортування хворих з порушенням свідомості.

 19. Методи визначення стану свідомості та її порушень.

 20. Межові непсихотичні синдроми: астенічний, невротичні (неврастенічний, обсесивно-фобічний, дисморфофобічний, істеричний), депресивний, іпохондричний, соматоформні.

 21. Психотичні синдроми: депресивний, маніакальний, параноїдний, паранойяльний, дисморфоманічний, кататонічний, гебефренічний, деліріозний, онейроїдний, аментивний, астенічної сплутаності свідомості, сутінкового стану свідомості, галюцинозу.

 22. Дефектно-органічні синдроми: психоорганічний, Корсаковський, амнестичний, розумової відсталості, дементний, психічного маразму.

 23. Значення діагностики психопатологічного синдрому для вибору метода невідкладної терапії та наступного обстеження хворого.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 2

Змістовий модуль 3. Органічні (у тому числі й симптоматичні) психічні розлади. Екологічна психіатрія

 1. Основні клінічні форми соматогенних психозів.

 2. Психічні розлади при вагітності, у післяпологовому та лактаційному періодах.

 3. Психічні розлади при пухлинах головного мозку.

 4. Психічні розлади при пухлинах позамозкової локалізації.

 5. Особливості психічних розладів при ендокринних захворюваннях.

 6. Основні принципи терапії, реабілітації та профілактики психічних розладів при ендокринних та соматичних захворюваннях.

 7. Класифікація психічних порушень при гострих і хронічних інфекціях.

 8. Особливості психічних порушень при сифілісі мозку, прогресивному паралічі.

 9. Психічні розлади у ВІЛ-інфікованих.

 10. Принципи лікування психічних розладів при гострих і хронічних інфекціях.

 11. Психічні порушення у гострому періоді черепно-мозкової травми, їх лікування та профілактика.

 12. Психічні порушення у пізньому періоді травматичної хвороби.

 13. Резидуально-органічні наслідки черепно-мозкових травм.

 14. Пізні травматичні психози, їх диференційна діагностика та лікування.

 15. Клінічні особливості психічних розладів при гострих отруєннях атропіном, акрихіном, камфорою.

 16. Клінічні особливості психічних розладів при гострих отруєннях препаратами брому, стероїдними гормонами, психотропними засобами.

 17. Клінічні особливості психічних розладів при гострих і хронічних інтоксикаціях чадним газом, речовинами, що містять фосфор, ртуть, миш'як, свинець, тетраетилсвинець, нафтопродукти.

 18. Клінічні особливості психічних розладів при гострих та хронічних інтоксикаціях хлорофосом, антифризом, нітратами, дефоліантами.

 19. Особливості психічних порушень, які викликані екологічно несприятливими чинниками.

 20. Профілактика та лікування психічних порушень у разі промислових, побутових, лікарських інтоксикацій і внаслідок екологічно несприятливих впливів.

 21. Гостра і хронічна променева хвороба, її психоневрологічні прояви.

 22. Пострадіаційні психічні розлади: реактивні та органічні.

 23. Особливості терапії, соціальної реабілітації та експертизи пострадіаційних захворювань.

Змістовий модуль 4. Психічні розлади внаслідок вживання      психоактивних речовин та залежності від них

 1. Поняття: психоактивних речовин, феноменів вживання та залежності.

 2. Поняття великого наркоманічного синдрому.

 3. Особливості і перебіг наркологічних захворювань за стадіями.

 4. Вплив алкоголю на вищу нервову діяльність людини.

 5. Просте алкогольне сп'яніння, його ступені, діагностика, надання медичної допомоги при гострих алкогольних отруєннях.

 6. Патологічне алкогольне сп'яніння, діагностика, судово-психіатрична експертиза.

 7. Алкоголізм, його критерії, наркоманічний синдром при алкоголізмі.

 8. Діагностика алкогольного абстинентного синдрому, медична допомога.

 9. Стадії алкоголізму, особливості деградації особистості.

 10. Гострі металкогольні психози: діагностика початкових проявів, попередження подальшого розвитку, лікування.

 11. Затяжні металкогольні психози.

 12. Алкогольні енцефалопатії.

 13. Принципи лікування алкогольних психозів.

 14. Організація наркологічної допомоги.

 15. Методи лікування алкоголізму.

 16. Профілактика алкоголізму та його рецидивів.

 17. Медичний, соціальний і правовий критерії наркоманічних речовин.

 18. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок вживання опіоідів.

 19. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок вживання канабіоїдів.

 20. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок вживання седативних та снодійних препаратів.

 21. Психічні. поведінкові розлади та психози внаслідок вживання кокаїну.

 22. Психічні. поведінкові розлади та психози внаслідок вживання психостимуляторів.

 23. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок вживання галюциногенів.

 24. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок вживання летких речовин.

 25. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання нікотину.

 26. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання продуктів, що містять кофеїн.

 27. Психічні, поведінкові розлади та психози внаслідок одночасного вживання декількох наркотичних речовин та використання інших психоактивних речовин.

 28. Вікові особливості наркоманій і токсикоманій.

Змістовий модуль 5. Психогенні психічні захворювання

 1. Поняття психогенного розладу.

 2. Етіологічні та патогенетичні чинники психогенних розладів.

 3. Класифікація психогеній.

 4. Визначення понять: емоційно-стресова та адаптаційна реакції, неврози.

 5. Клінічна картина неврастенії.

 6. Класифікація та клінічна картина тривожних розладів.

 7. Клінічна картина обсесивно-компульсивного розладу.

 8. Клінічна картина дисоціативних розладів.

 9. Депресивні невротичні розлади.

 10. Класифікація, клінічна картина та лікування соматоформних розладів.

 11. Лікування та профілактика неврозів.

 12. Реактивні психози: загальні клінічні ознаки, критерії Ясперса.

 13. Гострі реактивні психози.

 14. Затяжні реактивні психози.

 15. Терапія реактивних психозів.

 16. Експертиза, профілактика, реабілітація при реактивних психозах.

 17. Визначення поняття посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

 18. Клінічні особливості ПТСР.

 19. Профілактика та лікування ПТСР.

Змістовий модуль 6. Поліетіологічні психічні захворювання

 1. Визначення поняття “шизофренія”.

 2. Причини шизофренії.

 3. Основні ознаки шизофренії.

 4. Основні клінічні форми шизофренії,

 5. Типи перебігу шизофренії.

 6. Кінцевий стан шизофренії. Поняття про ремісію та дефект.

 7. Принципи терапії шизофренії.

 8. Клінічна картина маніакально-депресивного психозу. Циклотимія.

 9. Масковані депресії.

 10. Принципи терапії хворих на афективні розлади.

 11. Суїцидальна поведінка при психічних захворюваннях та у психічно      здорових осіб.

 12. Антисуїцидальна терапія. Психопрофілактика суїцидальної поведінки.

 13. Первинна (генуїнна) та вторинна (симптоматична) епілепсія.      Пароксизм, його клінічна характеристика.

 14. Класифікація пароксизмальних проявів. Тоніко-клонічний судомний      напад, допомога хворому.

 15. Епілептичний статус i лікувальні заходи щодо виведення хворого з      цього стану.

 16. Принципи терапії хворих на епілепсію.


Змістовий модуль 7. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих. Розумова відсталість. Порушення психологічного розвитку. Поведінкові розлади, що починаються у дитячому та підлітковому віці

 1. Розлади особистості та поведінки у дорослих, чинники, що сприяють їх розвитку.

 2. Причини розумової відсталості та класифікація її за етіологічними чинниками.

 3. Клінічні форми і сомато-неврологічні прояви розумової відсталості.

 4. Принципи терапії, корекції, експертизи та реабілітації при розумовій відсталості. Організація навчально-виховного і трудового процесів.

 5. Психофізичний інфантилізм. Межова розумова відсталість.

 6. Клінічні варіанти психопатій та акцентуацій характеру. Основні принципи терапії, реабілітації та профілактики розладів особистості і поведінки у дорослих.

 7. Визначення поняття: ранній дитячий і атиповий аутизм. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування. Принципи корекції та реабілітації.

 8. Гіперкінетичні розлади у дітей та підлітків. Розлади соціальної поведінки. Етіологія. Патогенез. Клінічні прояви. Принципи медико- педагогічної корекції та соціальної реабілітації.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА  ЗАВДАНЬ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛІВ


1. Провести клінічне обстеження хворого та описати психічний статус.

2. Проаналізувати дані клінічного та параклінічного дослідження та     поставити попередній діагноз психічного або психосоматичного розладу.

3. Визначити психотичний чи непсихотичний рівень психічного порушення у     хворого.

4. Визначити наявність у хворого показів для невідкладної госпіталізації.

5. Вирішити клінічну задачу з діагностування та надання невідкладної     допомоги при психомоторному збудженні, епілептичному статусі,     ускладненнях лікування психотропними препаратами, відмові від їжі,     ступорі.

6. Вирішити клінічну задачу з визначення тактики ведення хворого з     психічним розладом або з узалежненням.

7. Визначити рівень соціальної небезпеки, ризик аутоагресії психічно     хворого.

8. Скласти виважене заключення з попереднім діагнозом і дати направлення     на консультацію до лікаря-психіатра.

9. Дати рекомендації рідним хворого з догляду.

10. Комп'ютерний контроль тестових завдань з основних питань загальної      психопатології, нозологічної психіатрії та невідкладної допомоги при      ургентних станах.

Схожі:

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю змістовий модуль Основні питання наркології
Просте алкогольне сп’яніння, його ступені. Діагностика, надання медичної допомоги при гострій алкогольній інтоксикації
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини.
Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології iconТестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія»
Затяжний психічний розлад з тяжкими стійкими хворобливими проявами, які часто загострюються
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини
Есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба). Визначення. Класифікація. Клінічні прояви та дані додаткових методів...
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології iconПерелік питань для підсумкового контролю дисципліни змістовий модуль “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Лікарські засоби, що використовуються на спеціалізованому етапі серцево-легеневої та церебральної реанімації, їх дози
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології iconПерелік питань для підсумкового контролю дисципліни змістовий модуль “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Лікарські засоби, що використовуються на спеціалізованому етапі серцево-легеневої та церебральної реанімації, їх дози
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології iconПерелік питань для підготовки до підсумкового модульного контролю та іспиту з предмету „Фармакологія” для студентів ІІІ і IV курсу зі спеціальності «фармація» та студентів ІІІ курсу зі спеціальності «клінічна фармація» Модуль Загальна фармакологія.
Модуль Загальна фармакологія. Лікарські засоби, які впливають на функції нервової системи та медіаторні процеси
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології iconПерелік теоретичних питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю №1
Обстеження пацієнта в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології iconЕкзаменаційна програма з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Педіатрія”
...
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1 Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії та наркології iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Лікувальна справа”
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи