Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» icon

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
НазваМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Сторінка3/5
Дата03.07.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

^ Державно-правові вчення Західної Європи у XV- XVІІ ст.


1. Яка з названих рис не притаманна епосі Відродження:

а) гуманізм; в) контрреформація;

б) реформація; г) схоластика.


2. Яка з названих верст суспільства активно формується в епоху Відродження і є основним носієм його ідей:

а) феодали; в) селяни;

б) буржуазія; г) духовенство.


3. Який тип держави утверджується у провідних країнах Західної Європи в епоху Відродження:

а) абсолютна монархія;

б) конституційна монархія;

в) аристократична республіка;

г) демократична республіка.


4. Рух за реформування католицької церкви, який розгорнувся в країнах Західної Європи у XVI-XVII ст., називався:

а) контрреформація; в) Відродження;

б) реформація; г) Просвітництво.


5. Сукупність заходів католицької церкви (заборона книг, інквізиція, орден єзуїтів тощо), спрямованих на придушення не визнаних нею релігійних концепцій християнства, називають:

а) контрреформація; в) Відродження;

б) реформація; г) Просвітництво.


6. З названих напрямків християнства виділіть два, що відносять до протестантських церков:

а) католицька; в) православна;

б) кальвіністка; г) лютеранська.


7. Хто є автором праці «Государ»?

а) Томас Мюнцер; в) Жан Кальвін;

б) Ніколо Максвеллі; г) Гуго Гроцій.


8. Кому належить визначення «політики» як особливої сфери людської діяльності зі своїми закономірностями стратегії і тактики утримання влади, збереження держави, звільнення її від християнської етики і взагалі від моралі?

а) Жан Кальвін; в) Ніколо Максвеллі;

б) Гуго Гроцій; г) Мартін Лютер.


9, Хто вважав, що політику необхідно відокремити від моралі, а вчинки правителів мають оцінюватися не з точки зору моралі, а по користі для держави?

а) Ніколо Максвеллі; в) Жан Кальвін;

б) Гуго Гроцій; г) Мартін Лютер.


10. Яку з названих форм держави Макіавеллі, як і Полібій, відносить до неправильних форм?

а) монархію; в) демократію;

б) аристократію; г) охлократію.


11. Яку з названих форм держави Макіавеллі, як і Полібій, відносить до правильних форм?

а) монархію; в) демократію;

б) аристократію; г) охлократію.


12. Що було джерелом законів за Макіавеллі?

а) воля правителя; в) голод, смути і повстання;

б) воля аристократії; г) вільне волевиявлення громадян.


13. Засобом забезпечення законів за Макіавеллі має бути:

а) військова сила; в) авторитет правителя;

б) свідомість громадян; г) релігія.


14. Хто започаткував Реформацію своїм виступом з програмою «95 тез»?

а) Жан Кальвін; в) Ніколо Макіавеллі;

б) Гуго Грацій; г) Мартін Лютер.


15. Яке з названих положень не належить концепції Мартіна Лютера?

а) успіх у справах – символ твоєї божественної обираності;

б) постанови церкви людського походження, тому можуть підлягати критиці;

в) єдиним джерелом віри є Біблія, а не постанови церкви;

г) заперечення посередництва церкви між Богом і людьми.


16. Кому з діячів Реформації належить теза про те, що держава потрібна для боротьби із злими людьми, тому істинний християнин має сплачувати податки, поважати правителів і служити їм навіть як суддя, стражник, кат.

а) Ніколо Максвеллі; в) Жан Кальвін;

б) Томас Мюнцер; г) Мартін Лютер.


17. Хто з діячів Реформації в своїй «Празькій відозві» закликав до повалення «царства диявола», встановлення «божої справедливості» на засадах християнської рівності?

а) Ніколо Максвеллі; в) Жан Кальвін;

б) Томас Мюнцер; г) Мартін Лютер.


18. Яке з названих положень належить концепції Жана Кальвіна?

а) успіх у справах – символ твоєї божественної обираності;

б) постанови церкви людського походження, тому можуть підлягати критиці;

в) єдиним джерелом віри є Біблія, а не постанови церкви;

г) заперечення посередництва церкви між Богом і людьми.


19. Хто з діячів Реформації найгіршою формою держави вважав демократія, а найліпшою – олігархію?

а) Ніколо Максвеллі; в) Жан Кальвін;

б) Томас Мюнцер; г) Мартін Лютер.


20. Хто з названих діячів вперше сформулював поняття «суверенітет як абсолютну і постійну владу держави, тобто незв’язану ніякими законами владу над громадянами і підданими»?

а) Ніколо Макіавеллі; в) Жан Боден;

б) Гуго Гроцій; г) Мартін Лютер.


21. Хто з названих діячів відкидав поділ держав на правильні і неправильні і вважав, що форма держави залежить від історичних і природних умов країн і народів?

а) Ніколо Макіавеллі; в) Жан Боден;

б) Гуго Гроцій; г) Мартін Лютер.


22. Хто з названих мислителів став теоретиком природного права в XVII ст. і відстоював теорію договірного походження держави?

а) Ніколо Макіавеллі; в) Жан Боден;

б) Гуго Гроцій; г) Мартін Лютер.


23. Яке з названих видів права не входило в систему Гуго Гроція?

а) природне; г) диявольське;

б) воле встановлене; д) людське.

в) божественне;


24. Хто з названих мислителів вперше в епоху Нового часу обґрунтував концепцію демократичної республіки, висловивши тезу: «У демократичній державі менше всього потрібно боятися глухості, адже майже не можливо щоб більшість зібрання, якщо воно велике, зійшлася на одній глупості»?

а) Джон Локк; в) Бенедикт Спіноза;

б) Гуго Гроцій; г) Томас Гоббс.


25. Хто з названих мислителів створив ідейне підґрунтя «Славної революції» в Англії, висунув тези: а) найважливішою гарантією закону і законності є невідворотність покарання; б) необхідність поділу влади на законодавчу і виконавчу; в) межа влади держави при всіх формах – природні права підданих?

а) Джон Локк; в) Бенедикт Спіноза;

б) Гуго Гроцій; г) Томас Гоббс.


26. Кому з названих мислителів належить теза про те, що природним станом людських відносин є «війна всіх проти всіх», тому люди відмовилися від частини своїх природних прав на користь держави – великого Левіафана; при цьому найкращою формою держави є абсолютна монархія?

а) Джон Локк; в) Бенедикт Спіноза;

б) Гуго Гроцій; г) Томас Гоббс.


27. Головною проблемою державно-правової думки у XVI ст. була:

а) боротьба між світською і духовною владами за вплив на суспільство;

б) визначення найбільш ефективних форм правління;

в) вирішення питання про виникнення держави і права, їхньої суспільної мети;

г) перетворення суспільного ладу на принципах соціальної рівності, відсутності експлуатації і спільній праці всіх громадян.


28.. Автором твору «Шість книг про республіку (державу)» є:

а) Марсилій Падуанський; в) Ніколо Макіавеллі;

б) Вільям Оккам; г) Жан Боден.


29. Автором твору «Богословсько-політичний трактат» є:

а) Ніколо Макіавеллі; в) Гуго де Гроот Гроцій;

б) Жан Боден; г) Бенедикт Спиноза.


30. Поняття «держава», яке воно має в сучасній юридичній науці, запровадив:

а) Ніколо Макіавеллі; в) Гуго де Гроот Гроцій;

б) Жан Боден; г) Бенедикт Спиноза.


31. На думку якого мислителя ознаками суверенітету є постійна необмежена законом влада суверена, його право видавати і скасовувати закони, оголошувати війну і вкладати мир, призначати мирових суддів, бути судом вищої інстанції, карбувати гроші і обкладати митом?

а) Ніколо Макіавеллі; в) Гуго де Гроот Гроція;

б) Жана Бодена; г) Бенедикта Спинози.


32. Держава – це досконала угода вільних від природи людей, укладена заради дотримання права і спільного інтересу. Кому належить таке визначення держави?

а) Ніколо Макіавеллі; в) Гуго де Гроот Гроцію;

б) Жану Бодену; г) Бенедикту Спинозі.


33. Левіафаном Томас Гоббс називав:

а) чудовисько; в) мораль;

б) державу; г) право.


34. Держава – це добровільне об’єднання людей, яке виникає на основі суспільного договору, метою якого в дійсності є свобода. Кому належить таке визначення держави?

а) Ніколо Макіавеллі; в) Гуго де Гроот Гроцію;

б) Жану Бодену; г) Бенедикту Спинозі.


35. Автором концепції поділу влад, що ґрунтувалася на ідеї змішаного правління Платона, Арістотеля, Полібія, Цицерона, у XVII ст. був:

а) Жан Боден; в) Гуго де Гроот Гроцій;

б) Джон Локк; г) Бенедикт Спиноза.


36. Думки про необхідність мирного співіснування народів, фундаментом якого є дотримання вимог публічного права і додержання справедливості у виконанні договорів, висловив:

а) Жан Боден; в) Гуго де Гроот Гроцій;

б) Джон Локк; г) Бенедикт Спиноза.

Тема 5

^ Державно-правові вчення західноєвропейського Просвітництва

та періоду боротьби за незалежність США


1. Ідейна і культурна течія XVII-XVIII ст., суть якої полягала у поширенні раціональних знань, нових цінностей та ідеалів гуманізму, поваги до особистості людини, політичних і громадянських свобод.

а) відродження; в) реформація;

б) контрреформація; г) просвітництво.


2. Просвітництво виникає в умовах переходу:

а) від рабовласництва до феодалізму;

б) від феодалізму до капіталізму;

в) від капіталізму до соціалізму;

г) від рабовласництва до капіталізму.


3. У якій країні виникло Просвітництво?

а) Англія; в) Франція;

б) Німеччина; г) Італія.


4. Яка з названих верств суспільства була основним носієм ідеології Просвітництва?

а) пролетаріат; в) буржуазія;

б) феодали; г) селяни.


5. Хто з названих просвітителів не був французом?

а) Вольтер; в) Бекаріа;

б) Монтеск’є; г) Руссо.


6. Хто з названих мислителів розглядав історію людства як боротьбу добра і зла, під якими розумів освіченість, невігластво; носієм останнього вважав католицьку церкву, і тому висунув гасло «роздушити гадину»?

а) Вольтер; в) Бекаріа;

б) Монтеск’є; г) Руссо.


7. Хто з названих мислителів з одного боку закликав боротися проти католицької церкви, а з іншого – казав: «Якби бога не було, то його слід було б видумати»?

а) Вольтер; в) Бекаріа;

б) Монтеск’є; г) Руссо.


8. Хто з названих мислителів вважав, що найкращими формами держави є конституційна монархія та республіка, а перехід до «царства розуму» має відбутися шляхом проведення реформ «освіченими правителями»; при чому, відкидав можливість суспільної і політичної рівності, а державою, на його думку, мають правити лише власники?

а) Вольтер; в) Бекаріа;

б) Монтеск’є; г) Руссо.


9. Хто з названих мислителів розвинув ідею Дж.Локка про поділ влади, сформулював принцип поділу влади на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову?

а) Вольтер; в) Бекаріа;

б) Монтеск’є; г) Руссо.


10. Хто з названих мислителів виділяв три форми держави: республіка (аристократична чи демократична), в якій рушійною силою є любов до батьківщини і яка характерна для невеликих держав-полісів; монархія – що спирається на закон і честь (дворянство) і характерна для середніх за розміром держав; деспотія – базується на беззаконні і примусі і характерна для великих імперій?

а) Вольтер; в) Бекаріа;

б) Монтеск’є; г) Руссо.


11. Хто з названих мислителів на основі теорії природного права розробив власну схему походження держави: спочатку люди живуть як звірі (панують рівність і свобода, відсутні власність і мораль); потім виникає знання, знаряддя праці, сім’я, суспільство, але зберігається свобода; потім виникає власність і майнова нерівність; нарешті на основі майнової нерівності виникає політична – держава і закони, при чому з часом держава перетворюється на деспотію?

а) Вольтер; в) Бекаріа;

б) Монтеск’є; г) Руссо.


12. Хто з названих мислителів на основі природного права обґрунтував необхідність насильницького повалення деспотизму, оскільки деспот також править силою («Насилля його підтримувало, насилля його і повалило: усе йде своїм природним шляхом»)?

а) Вольтер; в) Бекаріа;

б) Монтеск’є; г) Руссо.


13. Хто з названих мислителів ідеальною формою держави вважав республіку, засновану на принципі народного суверенітету, але при цьому, на його думку, залежно від кількості осіб, що беруть участь в управлінні, вона може існувати у формі монархії, аристократії чи демократії; відкидав ідею поділу влади?

а) Вольтер; в) Бекаріа;

б) Монтеск’є; г) Руссо.


14. Хто з названих просвітителів під впливом вчень Г.Гроція та Т.Гоббса пояснював походження суспільства і держави егоїстичною природою людей, які об’єднуються заради власної користі і безпеки?

а) С.Пуфендорф; в) Х.Вольф;

б) Х.Томазія; г) Ч.Бекаріа.


15. Хто з названих просвітителів вважав, що в основі держави лежать дві угоди: 1. Між людьми про об’єднання і вибір форми правління; 2. Між людьми і обраним правителем про обов’язки правителя і підданих. Найкращою формою правління, на його думку, є абсолютна монархія.

а) С.Пуфендорф; в) Х.Вольф;

б) Х.Томазія; г) Ч.Бекаріа.


16. Хто з названих просвітителів виправдовував існування кріпацтва, оскільки, на його думку, воно є результатом добровільної угоди правителя і підданих?

а) С.Пуфендорф; в) Х.Вольф;

б) Х.Томазія; г) Ч.Бекаріа.


17. Мислитель – послідовник Пуфендорфа, який відкинув його вчення про походження держави і як Грацій вважав, що вона виникає через природу людини, адже кожна людина прагне жити в мирному спілкуванні з іншими?

а) С.Пуфендорф; в) Х.Вольф;

б) Х.Томазія; г) Ч.Бекаріа.


18. Мислитель, який вважав, що в основі природного права лежить мораль, яка вимагає від людини чинити у відповідності до розумної людської природи; але люди поділяються на мудрих і дурних, тому для останніх мораль підкріплюється примусом, який здійснює держава через право.

а) С.Пуфендорф; в) Х.Вольф;

б) Х.Томазія; г) Ч.Бекаріа.


19. Просвітитель, який вважав, що сім’ї людей об’єдналися в державу, щоб краще забезпечувати собі засоби до існування; створивши народ вони передали владу правителю, тому найкраща форма держави – монархія у формі освіченого абсолютизму.

а) С.Пуфендорф; в) Х.Вольф;

б) Х.Томазія; г) Ч.Бекаріа.


20. Мислитель італійського відродження, вчення якого, викладене в праці «Про злочини і покарання», лягло в основу сучасного європейського карного законодавства.

а) С.Пуфендорф; в) Х.Вольф;

б) Х.Томазія; г) Ч.Бекаріа.


21. Мислитель, який виділяв божественну (божественні закони), природну (природні закони) і людську (суспільний договір) справедливість; остання має визначати суть законів, які мають бути благом для всіх або для більшості.

а) С.Пуфендорф; в) Х.Вольф;

б) Х.Томазія; г) Ч.Бекаріа.


22. Мислитель, який вважав, що в суспільстві на практиці панує право сильного, а причиною суспільних негараздів є приватна власність; злочинність породжують соціальні умови – бідність, жадоба, зіткнення інтересів.

а) С.Пуфендорф; в) Х.Вольф;

б) Х.Томазія; г) Ч.Бекаріа.


23. Мислитель, який вважав, що покарання має бути публічним і співрозмірним злочину, а мета покарання полягає у попередженні нових злочинів; виступав проти смертної кари, бо це є порушенням природного права людини на життя і не виключена можливість судової помилки.

а) С.Пуфендорф; в) Х.Вольф;

б) Х.Томазія; г) Ч.Бекаріа.


24. Хто з названих просвітителів вперше сформулював принцип «презумпції невинуватості»?

а) С.Пуфендорф; в) Х.Вольф;

б) Х.Томазія; г) Ч.Бекаріа.


25. Хто з названих діячів були лідерами якобінців (два), які вважали, що «деспотизм свободи» має покінчити з «деспотизмом королів»?

а) М.Робесп’єр; в) Т.Пейн;

б) Ж.-П.Марат; г) Т.Джефферсон.


26. Хто з названих діячів у проекті «Декларації прав людини і громадянина» спираючись на природне право розробив теорію прав і свобод; вважав, що єдине обмеження свободи має витікати із заборони наносити шкоду іншій людині, звідси – необхідність підпорядкування законам?

а) М.Робесп’єр; в) Т.Пейн;

б) Ж.-П.Марат; г) Т.Джефферсон.


27. Хто з названих діячів вважав, що для переходу від деспотизму до демократичної республіки необхідне встановлення революційної диктатури, а для знищення ворогів революції – проведення революційного терору («Ніхто не відчуває більшої огиди до пролиття крові, ніж я, але щоб перешкодити пролиттю потоків я наполягаю на пролитті кількох її капель»)?

а) М.Робесп’єр; в) Т.Пейн;

б) Ж.-П.Марат; г) Т.Джефферсон.


28. Хто з названих діячів у своїй доповіді «Про принципи революційного уряду» заявив: «Революційне правління – це деспотизм свободи проти тиранії»?

а) М.Робесп’єр; в) Т.Пейн;

б) Ж.-П.Марат; г) Т.Джефферсон.


29. Хто х названих діячів не є представником державно-правової думки США періоду боротьби за незалежність?

а) Т.Пейн; в) Т.Джефферсон;

б) Х.Вольф; г) А.Гамільтон.


30. Кому належить ідея назвати нову державу, утворену в результаті війни за незалежність, «Сполучені штати Америки»?

а) Т.Пейн; в) Т.Джефферсон;

б) Х.Вольф; г) А.Гамільтон.


31. Хто з представників державно-правової думки США періоду боротьби за незалежність дотримувався теорії суспільного договору і виділяв «старі» монархічні форми держави, де влада ґрунтується на спадковості влади і «нові» республіканські, в яких влада ґрунтується на виборності; виступав проти рабства?

а) Т.Пейн; в) Т.Джефферсон;

б) Х.Вольф; г) А.Гамільтон.


32. Хто з представників державно-правової думки США періоду боротьби за незалежність став автором «Декларації незалежності» США, а причиною бідності вважав розвиток великого капіталістичного виробництва?

а) Т.Пейн; в) Т.Джефферсон;

б) Х.Вольф; г) А.Гамільтон.


33. Хто з представників державно-правової думки США періоду боротьби за незалежність розробив принцип федералізму, який ліг в основу Конституції США 1787 р.; вважав, що для виборців має існувати високий майновий ценз, адже саме багаті мають керувати державою?

а) Т.Пейн; в) Т.Джефферсон;

б) Х.Вольф; г) А.Гамільтон.


Тема 6

^ Державно-правові вчення ліберально-демократичного спрямування в Європі
кінця XVIII- першої половини ХІХ ст.1. Яка з названих рис не притаманна державно-правовій думці Німеччини XVIII-XIX ст.?

а) поміркованість;

б) консерватизм;

в) радикалізм;

г) обережне ставлення до ідей французьких просвітителів.


2. Родоначальник німецької класичної філософії і німецького лібералізму, автор праці «Критика чистого розуму»?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


3. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. принципово відмовився вирішувати питання походження держави, бо вважав сумнівним, що народ дав згоду на привілеї правителів, але при цьому теорії суспільного договору надавав значення як принципу, що дозволяє визначити справедливість конкретних законів?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


4. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. сформулював ідеї і принципи правової держави, не вживаючи цього терміна?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


5. Хто з названих мислителів вважав, що держава – це поєднання багатьох людей, підпорядкованих законам; вона має будуватися на умовах суспільної угоди і народного суверенітету, а головне її завдання – правове забезпечення індивідуальної свободи, а не щастя громадян?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


6. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. вважав, що в державі має бути три основні органи: з видання законів (парламент), з їх виконання (уряд), з їх охорони (суд), а майбутнє Німеччини бачив як конституційної монархії, при цьому відкидав насильницькі дії і єдиний шлях перетворень бачив у реформах?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


7. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. сформулював поняття категоричного імперативу (закон моральної свободи)?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


8. Кому з названих мислителів XVIII-XIX ст. належать ці слова: «Чини так, щоб ти завжди ставився до людства і в своїй особі, і в особі будь-кого іншого як до мети, і ніколи б не ставився до нього тільки як до засобу»?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


9. Кому з названих мислителів XVIII-XIX ст. належить визначення права як сукупності умов, за яких сваволя однієї особи сумісна зі сваволею іншої з точки зору загального закону свободи; цими умовами є: наявність законів, здійснюваних примусом, гарантований статус власності й особистих прав, рівність усіх перед законом, вирішення суперечностей через суд?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


10. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. був засновником діалектики; йому належить твір «Філософія права»?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


11. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. вважав державу і громадянське суспільство не співпадаючими сферами життя суспільства; під громадянським суспільством він розумів систему матеріальних потреб, які обумовлені розвитком промисловості і торгівлі та ототожнював його з буржуазним ладом.

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


12. Хто з німецьких мислителів XVIII-XIX ст. вважав, що суспільство не може самостійно врегулювати існуючі в ньому протиріччя і для цього йому потрібна держава; ідеальна форма держави – конституційна монархія з поділом влади на владу правителя, урядову (чиновники) і представницьку (двопалатний парламент: верхня палата – спадкова з дворян, нижня – виборна за корпораціями і товариствами); національну єдність має забезпечувати релігія.

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


13. Хто з німецьких мислителів XVIII-XIX ст. головною ідеєю права вважав загальну свободу: «Система права є царство реалізованої свободи». При цьому права громадянина мають бути підпорядковані його обов’язкам перед державою, а свобода особистості – узгоджена з необхідністю?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


14. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. вважав, що ідея права історично проходить три стадії: абстрактне право, мораль, моральність?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


15. Який напрямок буржуазної політичної думки стає домінуючим у європейських країнах у першій половині ХІХ ст.?

а) соціалізм; в) лібералізм;

б) комунізм; г) консерватизм.


16. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. став найвідомішим представником лібералізму у Франції, який у своїй праці «Курс конституційної політики» відстоював ідеї свободи совісті, слова, підприємництва, приватної ініціативи тощо?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


17. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. розрізняв свободу політичну, яка полягає в праві брати участь в управлінні державою, тому держава регламентує приватне життя громадян (в давніх державах-полісах) і свободу особисту, коли держави стають великими і голос одного вже нічого не вирішує, але при цьому особа отримує певну незалежність від державної влади.

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


18. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. вважав, що держава не має втручатися в промислову й інші свободи громадянина і відкидав теорію народного суверенітету, де більшість підпорядковує меншість, адже це є обмеження індивідуальної свободи; під гарантіями цієї свободи він розумів громадську думку і принцип розподілу влади на три гілки.

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


19. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. був представником англійського лібералізму; відкидав теорії природного права і суспільного договору, тому що, на його думку, держави створюються силою й утверджуються звичкою?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


20. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. розробив теорію утилітаризму, де критеріями оцінки законів є почуття і досвід?

а) І.Кант; в) Б.Констан;

б) Гегель; г) І.Бентам.


21. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. не належав до історичної школи права?

а) Г.Гуго; в) Ф.Савіньї;

б) І.Кант; г) Г.Пухта.


22. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. вважається засновником історичної школи права. Йому належить праця «Підручник природного права, або філософія позитивного права».

а) Г.Гуго; в) Ф.Савіньї;

б) І.Кант; г) Г.Пухта.


23. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. відкинув теорію суспільного договору і вважав, що право виникло з потреби вирішення спорів третьою особою і воно передане владі. Але право – це не тільки приписи держави, адже з давніх часів існує звичаєве право, появу якого він порівнював з правилами гри, які виникають спонтанно і поступово визнаються всіма.

а) Г.Гуго; в) Ф.Савіньї;

б) І.Кант; г) Г.Пухта.


24. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. вважав, що право створюється не законодавцем, а складається історично як мова народу; спочатку воно існує в народі як природне і лише з часом стає наукою в руках юристів?

а) Г.Гуго; в) Ф.Савіньї;

б) І.Кант; г) Г.Пухта.


25. Хто з названих мислителів XVIII-XIX ст. вважав, що право розвивається з народного духу; юристи не створюють закони, а лише розкривають різні сторони народного духу; право і держава витікають з божественної волі через волю народу?

а) Г.Гуго; в) Ф.Савіньї;

б) І.Кант; г) Г.Пухта.

Тема 7
1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconПрограма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» для студентів усіх форм навчання
move to 0-16886027
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Історія вчень про державу І право”
Предмет І метод історії вчень про державу І право. Уявлення про державу І право в країнах Стародавнього Сходу
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Історія вчень про державу І право”
Предмет І метод історії вчень про державу І право. Уявлення про державу І право в країнах Стародавнього Сходу
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "історія вчень про державу та право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія вчень про державу та право” для студентів заочної...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни
З одного боку, трудове право є частиною юридичної науки, що вивчає державно-правові форми організації суспільних відносин і тому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи