Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» icon

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
НазваМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Сторінка4/5
Дата03.07.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

^ Політико-правові ідеї соціалізму і комунізму


1. Першим власну концепцію утопічного соціалізму створив:

а) Томазо Кампанела; в) Шарль Фур’є;

б) Томас Мор; г) Роберт Оуен.


2. На думку Т.Мора причиною всіх суспільних негараздів є:

а) заздрість; в) приватна власність;

б) жадібність; г) нечесність.


3. Суть утопічного соціалізму полягає в:

а) прагненні до влади;

б) боротьбі за реформи в суспільстві;

в) змалюванні ідеального підводного світу;

г) створенні моделі ідеального суспільства.


4. Скорочена назва праці Т.Мора «Утопія» перекладається як:

а) бажаний; в) справедливий;

б) неіснуючий; г) підводний.


5. За поданою характеристикою визначте модель держави і суспільства Т.Мора:

а) демократична федерація 54 міст, якою управляє сенат – по три представники від кожного міста; в містах всі найважливіші питання вирішують народні збори, а керують пожиттєво обрані принципси;

б) місто очолює Метафізик, якому допомагають три співправителя – Пон, Сін, Мор; двічі на місяць скликається Велика рада – загальні народні збори;

в) суспільство складається із землеробських асоціацій – фаланг, які об’єднують людей за їхніми здібностями;

г) всесвітня федерація комун, в яких влада належить Раді общини і Загальним зборам.


6. За поданою характеристикою визначте модель держави і суспільства Т.Кампанели:

а) демократична федерація 54 міст, якою управляє сенат – по три представники від кожного міста; в містах всі найважливіші питання вирішують народні збори, а керують пожиттєво обрані принципси;

б) місто очолює Метафізик, якому допомагають три співправителя – Пон, Сін, Мор; двічі на місяць скликається Велика рада – загальні народні збори;

в) суспільство складається із землеробських асоціацій – фаланг, які об’єднують людей за їхніми здібностями;

г) всесвітня федерація комун, в яких влада належить Раді общини і Загальним зборам.


7. За поданою характеристикою визначте модель держави і суспільства Ш.Фур’є:

а) демократична федерація 54 міст, якою управляє сенат – по три представники від кожного міста; в містах всі найважливіші питання вирішують народні збори, а керують пожиттєво обрані принципси;

б) місто очолює Метафізик, якому допомагають три співправителя – Пон, Сін, Мор; двічі на місяць скликається Велика рада – загальні народні збори;

в) суспільство складається із землеробських асоціацій – фаланг, які об’єднують людей за їхніми здібностями;

г) всесвітня федерація комун, в яких влада належить Раді общини і Загальним зборам.


8. За поданою характеристикою визначте модель держави і суспільства Р.Оуена:

а) демократична федерація 54 міст, якою управляє сенат – по три представники від кожного міста; в містах всі найважливіші питання вирішують народні збори, а керують пожиттєво обрані принципси;

б) місто очолює Метафізик, якому допомагають три співправителя – Пон, Сін, Мор; двічі на місяць скликається Велика рада – загальні народні збори;

в) суспільство складається із землеробських асоціацій – фаланг, які об’єднують людей за їхніми здібностями;

г) всесвітня федерація комун, у яких влада належить Раді общини і Загальним зборам.


9. Праця Т.Кампанели називалася:

а) «Утопія»; в) «Теорія чотирьох рухів і спільної долі»;

б) «Місто Сонця»; г) «Нове християнство».


10. Визначте, кому з соціалістів-утопістів належить дана модель суспільства: основою суспільства у соляріїв є майстерня або бригада; у них однакова одежа, їжа тощо; вони спільно працюють, їдять, відпочивають; влада будується на трьох принципах – організація виробництва, розподілу та виховання; значна роль вчених; участь народу в управлінні.

а) Томазо Кампанела; в) Шарль Фур’є;

б) Томас Мор; г) Роберт Оуен.


11. Праця Ш.Фур’є називалася:

а) «Утопія»; в) «Теорія чотирьох рухів і спільної долі»;

б) «Місто Сонця»; г) «Нове християнство».


12. Праця Анрі де Сен-Сімона називалася:

а) «Утопія»; в) «Теорія чотирьох рухів і спільної долі»;

б) «Місто Сонця»; г) «Нове християнство».


13. Хто з названих соціалістів-утопістів висунув теорію «чотирьох рухів» – соціального, тваринного, органічного і матеріального і на її основі побудував свою модель ідеального суспільства «фаланг»?

а) Томазо Кампанела; в) Шарль Фур’є;

б) Томас Мор; г) Анрі де Сен-Сімон.


14. Хто з названих соціалістів-утопістів ділив історію прогресу на чотири стадії, остання з яких мала розпочатися у 1789 р. – побудова нового суспільства на принципі божественної моралі; при чому переміни мали пройти без участі народу, а керувати мали б промисловці і вчені?

а) Томазо Кампанела; в) Анрі де Сен-Сімон;

б) Томас Мор; г) Роберт Оуен.


15. Хто з названих соціалістів-утопістів ключем до нового суспільства вважав людський характер, який формується в суспільстві і з нього черпає всі пороки, тому вихід – створення нових соціальних умов для формування нових розумних і справедливих людей. Він і його послідовники спробували реалізувати свій проект на практиці у США, Англії, Франції.

а) Томазо Кампанела; в) Анрі де Сен-Сімон;

б) Томас Мор; г) Роберт Оуен.


16. Інтереси якої верстви суспільства відбиває марксизм?

а) феодалів; в) пролетаріату;

б) селян; г) буржуазії.


17. Засновниками марксизму були:

а) К.Маркс; в) Т.Мор;

б) Р.Оуен; г) Ф.Енгельс.


18. Найвідомішою працею К.Маркса і Ф.Енгельса була:

а) «Утопія»; в) «Місто Сонця»;

б) «Капітал»; г) «Нове християнство».


19. Ідея суспільно-економічних формацій лежала в основі:

а) лібералізму; в) марксизму;

б) соціалізму-утопізму; г) анархізму.


20. Ідея світової пролетарської революції лежала в основі:

а) лібералізму; в) марксизму;

б) соціалізму-утопізму; г) анархізму.


21. Хто спробував реалізувати ідеї марксизму на практиці і побудувати пролетарську державу у формі Республіки Рад під керівництвом комуністичної партії?

а) В.Ленін; в) К.Маркс;

б) Й.Сталін; г) М.Бакунін.


22. Кому належить думка про те, що відмирання держави пройде не через її ослаблення, а через її посилення внаслідок знищення залишків відмираючих класів і боротьби з оточуючими капіталістичними державами; в міру просування до соціалізму класова боротьба зростає?

а) В.Ленін; в) К.Маркс;

б) Й.Сталін; г) М.Бакунін.


23. Кого вважають засновником соціал-демократичної течії в робітничому русі?

а) В.Леніна; в) К.Маркса;

б) Ф.Лассаля; г) М.Бакуніна.


24. Хто висунув ідею створення соціальної держави на засадах загального виборчого права, яка покликана організовувати й об’єднувати суспільство на боротьбу з природою, бідністю, невіглаством і спрямовувати його до свободи?

а) В.Ленін; в) К.Маркс;

б) Ф.Лассаль; г) М.Бакунін.


25. Хто вважається засновником анархізму?

а) П.Прудон; в) К.Маркс;

б) Ф.Лассаль; г) М.Бакунін.


26. Кому належить думка про те, що суть соціальної революції полягає в ліквідації політичної конструкції – держави і права («Управління людей людьми є рабство»).

а) П.Прудону; в) К.Марксу;

б) Ф.Лассалю; г) М.Бакуніну.


27. Хто з названих діячів не був анархістом?

а) П.Прудон; в) М.Штірнер;

б) Ф.Лассаль; г) М.Бакунін.


28. Хто з названих мислителів підтримував ідею федерації самоврядних трудових громад та артілей, але конкретної моделі не створив; при цьому відкидав ідею керівництва вчених: «Дайте їм повну владу і вони стануть робити над людським суспільством ті самі досліди, які заради користі науки роблять над кроликами, кішками, собаками»?

а) П.Прудон; в) М.Штірнер;

б) Ф.Лассаль; г) М.Бакунін.


Тема 8.

^ Політико-правова думка в Росії


1. Кому належить концепція обґрунтування претензій Московщини на всі руські землі та перетворення її на світовий центр православ’я – «Москва – третій Рим»?

а) Іван ІІІ; в) монах Філофей;

б) монах Нестор; г) митрополит Іларіон.


2. Хто з названих мислителів вбачав причину слабкості Московщини у боярському свавіллі і доводив необхідність встановлення абсолютної влади царя Івана Грозного при цьому цар мав спиратися на служиле дворянство?

а) Іван Пересвєтов; в) Афанасій Ордін-Нащокін;

б) Іван Тимофєєв (Семенов); г) Феофан Прокопович.


3. Кому належать слова: «Цар тихий на царстві своєму, і царство його біднішає і слава його низька. Цар на царстві грізний і мудрий, царство його ширшає і ім’я його славне по всім землям»?

а) Іван Пересвєтов; в) Афанасій Ордін-Нащокін;

б) Іван Тимофєєв (Семенов); г) Феофан Прокопович.


4. Хто з названих мислителів пропонував царю Івану Грозному провести ряд реформ: скасувати систему намісництв і кормлінь, боротися з хабарництвом шляхом призначення суддів з виплатою їм жалування, для проведення активної зовнішньої політики створити сильну армію з дворян і холопів, для чого обмежити феодальну залежність останніх?

а) Іван Пересвєтов; в) Афанасій Ордін-Нащокін;

б) Іван Тимофєєв (Семенов); г) Феофан Прокопович.


5. Кому належать такі думки: всі негаразди Московщини пов’язані з необмеженою владою царів, особливо Івана Грозного, і мовчазним терпінням народу; піддані мають протестувати проти свавілля з боку правителів; найкраща форма держави – станово-представницька монархія («Вселюдський собор»); влада царя має обмежуватися божественними, природними і «уставними» (писаними) законами?

а) Іван Пересвєтов; в) Афанасій Ордін-Нащокін;

б) Іван Тимофєєв (Семенов); г) Феофан Прокопович.


6. Хто висунув ідею створення союзу слов’янських держав під керівництвом Росії, а також виступав за абсолютну владу царя для проведення політики меркантилізму – захист власних торговців і промисловців шляхом зваженої митної політики і надання їм державних субсидій?

а) Іван Пересвєтов; в) Афанасій Ордін-Нащокін;

б) Іван Тимофєєв (Семенов); г) Феофан Прокопович.


7. Один з найближчих сподвижників царя Петра І, архієпископ, походив з України; походження держави пояснював шляхом поєднання природної, договірної та божественної теорій: природні закони підказали людям думку про укладення договору і створення держави, але не без «смотрєнія Божого»?

а) Іван Пересвєтов; в) Афанасій Ордін-Нащокін;

б) Іван Тимофєєв (Семенов); г) Феофан Прокопович.


8. Кому належать слова: «Імператор всеросійський є монарх самодержавний і необмежений, коритися його владі не тільки за страх, але на совість сам Бог повеліває»; будучи священиком підтримував ліквідацію Петром І патріархату і підпорядкування церкви Синоду?

а) Іван Пересвєтов; в) Афанасій Ордін-Нащокін;

б) Іван Тимофєєв (Семенов); г) Феофан Прокопович.


9. Хто з названих діячів найкращою для Росії вважав конституційну монархію з двопалатним виборним органом (сенат і рада); пропонував провести реформи у правовій сфері; походження кріпацтва пояснював договором між панами і слугами, але виступав за його законодавче врегулювання з визначенням прав і обов’язків сторін; був проти рабства?

а) Іван Пересвєтов; в) Афанасій Ордін-Нащокін;

б) Іван Тимофєєв (Семенов); г) Феофан Прокопович.


10. Представник петровської епохи, який став купцем, написав працю «Книга про скудність і багатство»; пропонував розмежувати обов’язки станів; вважав, що на державну службу треба брати людей не за походженням, а за здібностями; виступав за рівність усіх перед законом; за свою книгу був ув’язнений в Петропавлівській фортеці, де і помер?

а) Іван Посошков; в) Афанасій Ордін-Нащокін;

б) Василь Татищев; г) Феофан Прокопович.


11. Представник ліберально налаштованого дворянства Росії, князь; суспільну нерівність пояснював різницею у віці та здібностях людей; найкращою формою держави для Росії вважав конституційну монархію англійського зразка, а самодержавство називав тиранією; в моделі ідеальної держави передбачав наявність колегії з семи виборних суддів, які входили до уряду, а також широкого місцевого дворянського і купецького самоврядування.

а) М.Щербатов; в) О.Радищев;

б) С.Десницький; г) М.Сперанський.


12. Появу держави пояснював змінами історично послідовних станів людського суспільства – полювання, тваринництво, землеробство, торгівля, на останньому виникає держава для досягнення благ для якнайбільшої кількості людей; найкращою формою держави вважав конституційну монархію з однопалатним виборним сенатом; пропонував обмежити кріпацтво.

а) М.Щербатов; в) О.Радищев;

б) С.Десницький; г) М.Сперанський.


13. Противник самодержавства, не бачив різниці між освіченою монархією і деспотією: «Цар – найперший у суспільстві вбивця, розбійник, зрадник».

а) М.Щербатов; в) О.Радищев;

б) С.Десницький; г) М.Сперанський.


14. Походження держави пов’язував з договірною теорією і виникненням приватної власності (за Руссо); найкращою її формою вважав республіку на зразок давньоруських феодальних республік Новгорода і Пскова з народним вічем; майбутню Росію бачив як федерацію міст зі столицею у Нижньому Новгороді.

а) М.Щербатов; в) О.Радищев;

б) С.Десницький; г) М.Сперанський.


15. Автор книги «Подорож із Петербурга в Москву», за яку був засуджений до смертної кари, яку замінили 10 роками заслання?

а) М.Щербатов; в) О.Радищев;

б) С.Десницький; г) М.Сперанський.


16. Виступив з програмою широких реформ; найкращою для Росії вважав конституційну монархію з поділом влади на три гілки – монарх, виборна Дума, Сенат; виділяв ряд понять – рабство політичне, свобода політична, рабство громадянське, свобода громадянська?

а) М.Щербатов; в) О.Радищев;

б) С.Десницький; г) М.Сперанський.


17. В своїх проектах реформ робить висновок, що гарантом свобод в державі має бути конституція і розподіл властей; політичними правами на його думку могли бути наділені лише дворяни; до кріпацтва ставився негативно і пропонував скасувати його поетапно. За свої проекти був засуджений і відправлений на заслання.

а) М.Щербатов; в) О.Радищев;

б) С.Десницький; г) М.Сперанський.


18. Керівник «Південного товариства», пропонував здійснити військовий переворот і передати владу Тимчасовому уряду на чолі з диктатором для проведення необхідних реформ?

а) М.Сперанський; в) М.Муравйов;

б) П.Пестель; г) І.Киреєвський.


19. У своєму проекті «Руська правда» передбачав встановлення в Росії республіки із загальним виборчим правом для чоловіків і поділом влади на три гілки – законодавчий орган, Державна Дума з п’яти чоловік на чолі з президентом, Верховний собор зі 120 бояр.

а) М.Сперанський; в) М.Муравйов;

б) П.Пестель; г) І.Киреєвський.


20. Керівник «Північного товариства», який свою програму назвав "Конституція".

а) М.Сперанський; в) М.Муравйов;

б) П.Пестель; г) І.Киреєвський.


21. Після військового перевороту пропонував встановити в Росії конституційну монархію з поділом влади між монархом, двопалатним Народним вічем (Верховна Дума, Палата представників) і Верховним судилищем.

а) М.Сперанський; в) М.Муравйов;

б) П.Пестель; г) І.Киреєвський.


22. Хто з названих мислителів Росії не відносився до слов’янофілів?

а) І.Киреєвський; в) К.Кавелін;

б) А.Хомяков; г) Ю.Самарін.


23. Хто зі слов’янофілів негативно оцінював реформи Петра І- знищення прав областей, пригнічення общинного побуту, узаконення і зміцнення кріпацтва; основою російського суспільства називав не індивіда, а общину.

а) І.Киреєвський; в) К.Аксаков;

б) А.Хомяков; г) Ю.Самарін.


24. Хто зі слов’янофілів пропонував скасувати кріпацтво як «загрозу для майбутнього»?

а) І.Киреєвський; в) К.Аксаков;

б) А.Хомяков; г) Ю.Самарін.


25. Хто зі слов’янофілів направив царю Олександру ІІ записку, в якій зазначалося, що відносини між урядом і народом мають ґрунтуватися на таких принципах: взаємне невтручання, обов’язок держави захищати народ і забезпечувати його добробут, обов’язок народу виконувати вимоги держави, держава має враховувати суспільну думку?

а) І.Киреєвський; в) К.Аксаков;

б) А.Хомяков; г) Ю.Самарін.


26. Хто з названих мислителів Росії не був західником?

а) К.Кавелін; в) Б.Чичерін;

б) Т.Грановський; г) К.Аксаков.


27. Яке із запропонованих положень належить західникам?

а) основою російського суспільства є община;

б) негативна оцінка реформ Петра І як насильницьке зближення народу з чужим йому Заходом;

в) народ прагне не політичної свободи, а моральної, суспільної;

г) Росія йде тим самим шляхом, що і країни Заходу, але дещо відстає.


28. Хто з названих мислителів був засновником теорії «російського соціалізму»

а) А.Герцен; в) Г.Шершеневич;

б) В.Соловйов; г) Є.Трубецький.


29. Кому належить думка, що основою російського соціалізму має стати сільська община, яка базується на трьох основах – право кожного на землю, спільне володіння нею, самоврядування?

а) А.Герцен; в) Г.Шершеневич;

б) М.Чернишевський; г) Є.Трубецький.


30. Хто з названих мислителів найкращою формою держави вважав соціальну республіку, що базується на «федерально-комунальному житті» з колективною власністю?

а) А.Герцен; в) Г.Шершеневич;

б) М.Чернишевський; г) Є.Трубецький.


31. Кому належить роман «Що робити?», в якому пропонувалося через селянський бунт повалити самодержавство і побудувати соціалістичне суспільство як федерацію самоврядних союзів землеробських общин?

а) А.Герцен; в) Г.Шершеневич;

б) М.Чернишевський; г) Є.Трубецький.


32. Хто відстоював ідею «християнської держави і християнської політики», завдання якої полягає у забезпеченні розвитку усіх людських сил, які мають стати носіями майбутнього Царства Божого?

а) А.Герцен; в) Г.Шершеневич;

б) В.Соловйов; г) Є.Трубецький.


33. Кому належить теза про те, що влада пов’язана з волею, з вмінням змушувати інших узгоджувати власну поведінку з волею правлячих, а також егоїстичним почуттям підлеглих, яке складається у них із страху і віри в те, що послух може принести певні вигоди?

а) А.Герцен; в) Г.Шершеневич;

б) В.Соловйов; г) Є.Трубецький.


34. Хто право визначав як зовнішню свободу, обмежену нормами; визначення права через категорії «влада», «держава», «примус» вважав недоречним; вважав, що норми моралі і права не виключають одне одного, але не завжди збігаються.

а) А.Герцен; в) Г.Шершеневич;

б) В.Соловйов; г) Є.Трубецький.


35. Хто займався філософією права, зокрема ідеєю правової держави; вважав, що правова держава має прості завдання – досягти рівності і свободи як основ справедливого життя, але складність полягає в тому, що держава бере на себе місію суспільного служіння і зустрічається з необхідністю проведення реформ, які вкрай важко реалізувати на практиці.

а) П.Новгородцев; в) І.Ільїн;

б) В.Соловйов; г) Л.Петражицький.


36. Хто вважав, що державна влада має належати і застосовуватися тільки на основі правових повноважень і лише кращими людьми, які відповідають етичному і політичному цензу; право і держава можуть існувати тільки там, де висока правосвідомість людей; найкращою формою держави для Росії вважав монархію, бо республіка породжує хаос і безвладдя.

а) П.Новгородцев; в) І.Ільїн;

б) В.Соловйов; г) Л.Петражицький.


37. Засновник психологічної теорії права, досліджував право як явище індивідуальної психіки; виділяв 15 видів позитивного права.

а) П.Новгородцев; в) І.Ільїн;

б) В.Соловйов; г) Л.Петражицький.

Тема 9

^ Формування та розвиток державно-правової думки в Україні


1. На розвиток державно-правової думки Київської русі значний вплив справила:

а) ортодоксальна течія суспільно-політичної думки Візантії;

б) ідея народного суверенітету Марсилія Падуанського;

в) аввероїзм;

г) томізм.


2. Автором концепції богоугодного володаря з ідеєю династичного князювання був:

а) ігумен печерського монастиря Феодосій;

б) київський митрополит Іларіон;

в) Ярослав Мудрий;

г) Володимир Мономах.


3. Автором концепції єдинодержавності з ідеєю верховенства світської влади був:

а) ігумен печерського монастиря Феодосій;

б) київський митрополит Іларіон;

в) Ярослав Мудрий;

г) Володимир Мономах.


4. У XVI ст. за сто років до Гуго Гроція і Томаса Гоббса ідею природного права обґрунтував:

а) Автор «Слова о полку Ігоревім»;

б) Станіслав Оріховський-Роксолан;

в) Петро Могила;

г) Юрій Немирич.


5. Автором праці «Про природне право» є:

Автором концепції богоугодного володаря з ідеєю династичного князювання був:

а) Йосип Верещинський;

б) Станіслав Оріховський-Роксолан;

в) Петро Могила;

г) Юрій Немирич.


6. Ідеологом перетворення Речі Посполитої на конституційну і виборну монархію був:

а) Станіслав Оріховський-Роксолан;

б) Йосип Верещинський;

в) Іван Вишенський;

г) Петро Могила.


7. Автором Конституції України як козацької держави у XVI ст. був:

а) Станіслав Оріховський-Роксолан;

б) Йосип Верещинський;

в) Іван Вишенський;

г) Петро Могила.


8. Автором концепції про «істинну церкву» з ідеєю соборності церкви (суспільства) був:

а) Станіслав Оріховський-Роксолан;

б) Йосип Верещинський;

в) Іван Вишенський;

г) Петро Могила.


9. Мислитель і церковний діяч, який порушив питання про співвідношення світської і духовної влад, наголошуючи на недопустимості втручання держави у справи церкви, а церква має бути радником правителя,:

а) Христофор Філалет; в) Іван Вишенський;

б) Йосип Верещинський; г) Петро Могила.


10. Автор Гадяцького трактату 1658 р., ідеолог перетворення Речі Посполитої на союз федеративних республік у складі Польщі, Литви і Русі (України):

а) Христофор Філалет; в) Петро Могила;

б) Йосип Верещинський; г) Юрій Немирич.


11. Концепція правової держави на принципах поділу властей на законодавчу, виконавчу і судову знайшла відображення у:

а) «Повісті временних літ»;

б) «Апокрисисі»;

в) «Хроніці з літописів стародавніх»;

г) «Пактах і Конституції прав і вольностей війська Запорозького».


12. Автором «Пактів і Конституції прав і вольностей війська Запорозького» є:

а) С.Яворський; в) П.Орлик;

б) Ф.Прокопович; г) Г.Сковорода.


13. Мислитель, викладач, який намагався обґрунтувати питання про невтручання держави у справи церкви, виступав за партнерство церкви і держави у справі зміцнення держави, ідею сильної централізованої влади монарха:

а) П.Орлик; в) Ф.Прокопович;

б) С.Яворський; г) Г.Сковорода.


14. Автор концепції держави освіченого абсолютизму, прихильник ідеї природного права і суспільного договору:

а) П.Орлик; в) Ф.Прокопович;

б) С.Яворський; г) Г.Сковорода.


15. Ідеї федеративного або конфедеративного устрою у формі республіки, де панує християнська релігія, відображені у:

а) «Книзі буття українського народу» М.Костомарова;

б) «Начерках Конституці Республіки» Г.Андрузького;

в) «Проекте оснований устава украинского общества. «Вольный союз» – «Вільна спілка» М.Драгоманова.

г) «Програмі галицький соціалістів» І.Франка.


16. Гасла «раціоналізм», «федералізм», «європеїзм», «культурництво», «еволюціонізм», «демократизм» належать:

а) М.Костомарову; в) М.Драгоманову;

б) Г.Андрузькому; г) І.Франку.


17. Член київської громади, прихильник ідеї федеративного устрою слов’янських народів, критик ідеї поділу влад на законодавчу, виконавчу і судову:

а) М.Костомаров; в) М.Драгоманов;

б) С.Подолинський; г) І.Франко.


18. Автор теорії національно-демократичної держави на засадах національно-персональної автономії:

а) І.Франко; в) О.Кістяківський;

б) М.Грушевський; г) С.Дністрянський.


19. Автор теорії прогресивного конституціоналізму, вчення про кримінальне покарання, що базується на принципі невідворотності покарань:

а) М.Драгоманов; в) В.Винниченко;

б) М.Грушевський; г) О.Кістяківський.


20. Юрист, філософ, історик, який використовував синтетичний, множинний підхід до розуміння права, тому сформулював соціологічне, психологічне, державно-організаційне і нормативне визначення права:

а) М.Драгоманов; в) О.Кістяківський;

б) М.Грушевський; г) Б.Кістяківський.


21. Богдан Кістяківський є автором праці:

а) «Самостійна Україна»;

б) «Відродження нації»;

в) «Листи до братів-хліборобів»;

г) «Держава правова і соціалістична».


22. Професор Київського університету Михайло Владимирський-Буданов є автором праці:

а) «Самостійна Україна»;

б) «Відродження нації»;

в) «Огляд історії руського права»;

г) «Держава правова і соціалістична».


23. Ідеолог українського монархізму, історик, публіцист:

а) М.Грушевський; в) В.Липинський;

б) В.Винниченко; г) О.Єфименко.


24. Ідеолог українського монархізму, історик, публіцист, автор визначення держави як продукту духовності народу, стверджував, що не з кожним народом можна збудувати державу:

а) О.Кістяківський; в) В.Кучабський;

б) О.Ейхельман; г) О.Єфименко.


25. Зайвим серед тих, хто збагачував український конституціоналізм, є:

а) Г.Андрузький; в) О.Єфименко;

б) О.Ейхельман; г) М.Міхновський.


Тема 10
1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconПрограма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» для студентів усіх форм навчання
move to 0-16886027
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Історія вчень про державу І право”
Предмет І метод історії вчень про державу І право. Уявлення про державу І право в країнах Стародавнього Сходу
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Історія вчень про державу І право”
Предмет І метод історії вчень про державу І право. Уявлення про державу І право в країнах Стародавнього Сходу
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "історія вчень про державу та право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія вчень про державу та право” для студентів заочної...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни
З одного боку, трудове право є частиною юридичної науки, що вивчає державно-правові форми організації суспільних відносин і тому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи