Квітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) icon

Квітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Скачати 307.61 Kb.
НазваКвітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Сторінка1/4
Дата03.07.2012
Розмір307.61 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua

Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список, квітень 2005 р.

1. Економічна наука ( УДК 330 ).

1.

Галасюк В.

Фундаментально новый метод численного сравнения решений// Фондовый рынок.- 2005. - Апрель.- № 14.- С. 1 - 17.

2.

Євтух О.

Концептуально про вартість // Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- №3.- С.3-16.

3.

Єрохін С.

Трансформаційний процес та його структуризація// Актиуальні Проблеми Економіки.- 2005.- №2.- С.4-12.

4.

Наука на экономическом факультете: прошлое, настоящее и будущее// Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика.- 2005.- № 1.- С. 3 - 26.

5.

Паньків К.

Методи оцінки можливості виконання замовлення в умовах сучасного одиничного та дрібносерійного виробництва// Технологические системы.- 2005.- №1.- С.70-71.

6.

Селезнев А.

Разнонаправленность экономических процессов // Экономист.- 2005.- № 3.- С. 30 - 40.

7.

Худокормов А. Ї

Существуют ли законы истории экономической мысли ?// Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика.- 2005.- № 1.- С. 82 - 95.


^ 2. Ризик ( УДК 330.131.7 ).

8.

Бедзір В.

Інвестиційна пастка та соціальна безнадія // Україна і світ сьогодні.- 2005.- 15-21 квітня.- №14.- С.7.

9.

Енгалычев О.

Контроллинг рисков в деятельности промышленного предприятия // Вестник машиностроения.- 2005.- №1.- С.75-80.

10.

Іванченко Б.

В Україні громадяни-інвестори, як і раніше, незахищені // Україна і світ сьогодні.- 2005.- 22-28 квітня.- №15.- С.11.

11.

Княжанський В.

Інвестора захистить висока норма прибутку. Володимир Шандра: реприватизація дає...добрий сигнал // День.- 2005.- 13 квітня.- С.5.


3. Інвестиції ( УДК 330.322 )

12.

Україна. Президент.

Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності діяльності Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні: Указ, 11 квітня 2005 р.// Орієнтир.- 2005. - 20 квітня.- № 15.- С. 1 - 2.

13.

Бясов К.

Роль стратегического управления в инвестиционной деятельности организации // Финансовый менеджмент.- 2005.- №1.- С.19-32.

14.

Довбенко М.

Сучасна теорія портфельних інвестицій // Економіка України.- 2005.- № 4.- С. 81 – 92.

15.

Захарін С.

Інвестиційна політика в умовах переходу на модель сталого розвитку // Проблеми науки.- 2005.- №3.- С.15-21.

16.

Комаров В.

Мировой инвестиционный процесс: региональные тенденции // Финансы.- 2005.- № 2.- С. 7 - 9.

17.

Лазин А.

Кредитный рейтинг инвестиционного уровня // Финансы.- 2005.-

№ 2.- С. 10 – 12.

18.

Мосийчук В.

Покупка бизнеса в Украине // Финансовый директор.- 2005.- №3.- С.42-49.

19.

Москаленко І.

Влада ініціює інвестиції: круглий стіл з банкірами // Суми і сумчани.- 2005. - 21 квітня.- № 17.- С. 2.

20.

Попов В.

Динаміка інвестиційної привабливості підприємств як функція інтегрованого показника фінансового стану // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2005.- Вип. 3.- С. 9 -10.

21.

Харламова Г.

Інвестиційний маркетинг і моніторинг галузей промисловості України // Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- №3.- С.68-75.

22.

Червова Л.

Правове регулювання інвестиційної діяльності // Фінанси України.- 2005.- № 4.- С. 68 - 73.

23.

Черный Л.

Стимулирующая функция налога на добавленную стоимость при осуществлении инвестиционной деятельности предприятия // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 2.- С. 16 - 19.


^ 4. Економічний розвиток ( УДК 330.34 ).

24.

Захарченко В.

Процеси ринкової трансформації спеціалізованих промислово-територіальних систем // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наукових праць.- 2005.- №2.- С.86-93.


5. Інновації ( УДК 330.341.1 ).

25.

Україна. Держкомстат.

Виконання завдань програм та державного замовлення за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності у 2004 році // Економіст.- 2005.- №3.- С.17.

26.

Андрощук Г.

Стимулирование инновационной деятельности в Украине: финансово-кредитный механизм// Проблеми науки.- 2005.- №3.- С.22-27.

27.

Артамонова Н.

Наукометрична характеристика стану інноваційцної діяльності в медичній галузі України // Проблеми науки.- 2005.- №3.- С.35-40.

28.

Волкова Т.

Условия инновационного обмела // Экономист.- 2005.- № 3.- С. 54 - 60.

29.

Попов С.

Динамика индикаторов научно-технологического потенциала (на примере Донецкой области)/ С.Ф.Попов, Н.С.Шеставин// Проблеми науки.- 2005.- №3.- С.28-35.

30.

Соловьев В.

О некоторых противоречиях в системе законодательного обеспечения развития инновационных структур в Украине // Проблеми науки.- 2005.- №3.- С.7-14.

31.

Федулова Л.

Інноваційна теорія економічного розвитку // Проблеми науки.- 2005.- №3.- С.41-47.

32.

Федулова Л.

Розвиток національної інноваційної системи України // Економіка України.- 2005.- № 4.- С. 35 - 47.

33.

Чабан В.

Складова інноваційної інфраструктури: венчурний капітал // Фінанси України.- 2005.- № 4.- С. 35 - 40.

34.

Чеботарьов В.

Національна інноваційна система України: проблеми та перспективи її формування в агропромисловому комплексі // Економіст.- 2005.- №3.- С.52-55.


^ 6. Економічне зростання ( УДК 330.35 ).

35.

Бицюра Ю.

Перші кроки на шляху до економічного зростання України // Економіст.- 2005.- №3.- С.38-40.

36.

Бобылев С.

Развитие человеческого потенциала в России // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика.- 2005.- № 1.- С. 41 - 63.

37.

Попова В.

Економічне зростання в умовах міжнародної конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2005.- Вип. 3.- С. 20 - 24.

38.

Сігайов А.

Межі економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наукових праць.- 2005.- №2.- С.84-85.

39.

Чепасова Э.

Структурная перестройка и качество роста // Экономист.- 2005.-

№ 3.- С. 41 - 49.


^ 7. Власність ( УДК 330.5 ).

40.

Империя Щербаня. Часть 6: Схема юридических связей и контроля над предприятиями в машиностроении // Панорама.- 2005. - 13 апреля.- № 15.- С. А 11.

41.

Мягкий Н.

Кредит доверия: Макроэкономика // Финансовый директор.- 2005.- №3.- С.84-87.

42.

Підлужна Н.

Основні показники рівня життя населення, ( січень - лютий 2005 р. ) // Праця і зарплата.- 2005. - Квітень.- № 14.- С. 2.

43.

Поляченко А.

Империя с молотка: Предприятия бизнес-империи экс-губернатора области Владимира Щербаня меняют собственников // Панорама.- 2005. - 20 апреля.- № 16.- С. А 1; А 8.

44.

Предборський В.

Легалівзація відносин власності // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2005.- Вип. 3.- С. 17 - 20.

45.

Стасова И.

Империя Щербаня. Часть 4: Ищите знакомых. Схема юридических связей в топливно-энергетической сфере // Панорама.- 2005. –

30 марта.- № 13.- С. А 11.

46.

Стасова И.

Империя Щербаня. Часть 5: Частный случай и первые выводы // Панорама.- 2005. - 06 апреля.- № 14.- С. А 11.

47.

Штепа Л.

Оцінка відносин власності в умовах трансформації економіки України // Фінанси України.- 2005.- № 4.- С. 13 - 15.


^ 8. Профспілки ( УДК 331.105.445 ).

48.

Україна. Профспілка працівників освіти і науки. Пленум.

Про роботу організаційних ланок Профспілки працівників освіти і науки України щодо реалізації прав і повноважень, передбачених Законом України "Про професійні спілки..." з питань захисту духовних: інтересів працівників освіти та студентської молоді, розвитку культурно-масової, фізкультурної та спортивної роботи: Постанова, 23 березня 2005 р.// Освіта України.- 2005. - 15 квітня.- № 29.- С. 6 - 7.

49.

Нікітюк Є.

Виховання духовності і толерантності молоді: Виклад виступу заступника голови ЦК Профспілки працівників освіти і науки на XI пленумі ЦК Профспілки // Освіта України.- 2005. - 15 квітня.- № 29.- С. 6 - 7.

  1   2   3   4

Схожі:

Квітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconКвітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886965
Квітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Экономика знаний в документах международных организаций // Наука та наукознавство. 2005. № С. 24 31
Квітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Информационная эпоха и актуальные проблемы экономики // мэиМО. 2005. №4. С. 23-28
Квітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886966
Квітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconБерезень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 )
Формування, розвиток І сучасний стан економічної системології в Україні // Економіка України. 2005. № С. 77 83
Квітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconБерезень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 )
move to 0-16927853
Квітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886968
Квітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconГрудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
move to 0-16886963
Квітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconГрудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
Проблемы управления экономическими рисками в электроэнергетике // Вісник СумДУ. Сер. Економіка. 2004. № С. 34 42
Квітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconУдк 330. 34: 005: 33 Сагалакова Н. О., канд екон наук
Ключові слова: еволюція, розвиток, економічна діагностика, понятійний апарат, управління, економічний аналіз
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи