Травень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) icon

Травень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Скачати 245.39 Kb.
НазваТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Дата03.07.2012
Розмір245.39 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua

Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список, травень 2005 р.

1. Економічна наука ( УДК 330 ).

1.

Евтух А.

Информационная эпоха и актуальные проблемы экономики // МЭиМО.- 2005.- №4.- С.23-28.

2.

Харкорт Д.

Посткейсианская мысль: Экономическая теорія // Экономист.- 2005.- №4.- С.33-46.


^ 2. Макроекономіка. Мікроекономіка ( УДК 330.101.54 ).

3.

Геєць В.

Деякі порівняльні ознаки трансформаційних моделей економіки України і Росії // Економіка України.- 2005.- № 5.- С. 4 - 17.

4.

Дацків Р.

Глобальні економічі війни та національна безпека // Банківська справа.- 2005.- № 1.- С. 30 - 36.


^ 3. Ризик ( УДК 330.131.7 ).

5.

Бусень Л.

Риски: в поисках определения // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 2.- С. 2 - 8.

6.

Бусень Л.

Стратегия управления рисками // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 3.- С. 21 - 27.

7.

Гузенко Н.

Україна - нове поле для чеського бізнесу: Підприємці вважають наш інвестиційний клімат прийнятним // День.- 2004.- 28 квітня.- №76.- С.5.

8.

Іжик П.

Інвестори погрожують судом // День.- 2005.- 27 квітня.- № 75.- С.1.

9.

Іжик П.

Інвестиції під питанням: Такий результат скасування пільг у СЕЗ// День.- 2005.- 14 травня.- №84.- С.5.

10.

Сумщина цікавить інвесторів: Статистика // Сумщина.- 2005.-

29 квітня.- № 48.- С.1.


4. Інвестиції ( УДК 330.322 ).

11.

Украина. Законы.

Об инвестиционной деятельности: Закон, По состоянию на 21. 04. 2005 г.- К.: Юридическая компания Бест и Ко // Право и практика.- 2005. - Май.- № 13.- С. 69 - 80.

12.

Балюк В.

Довгострокове кредитування інвестиційних проектів / В.Балюк, А.Яцура// Банківська справа.- 2005.- № 1.- С. 54 - 67.

13.

Зянько В.В.

Проблеми залучення іноземних інвестицій та розвитку інвестиційного ринку в Україні / В.В.Зянько, І.Ю.Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2004.- № 5(56).- С. 32 - 36.

14.

Колесник І.С.

Моделі і методи для аналізу і оптимізації інвестиційних проектів // Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2004.- № 4(55).-

С. 56 - 62.

15.

Небава М.І.

Інноваційно-інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів / М.І.Небава, Ю.Ю.Бурєнніков, Д.М.Бершов // Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2004.- № 5(56).- С. 37 - 43.

16.

Стеценко О.

Иностранные имущественные инвестиции. Ввоз и регистрация/ О.Стеценко, А.Макаренко // Финансовый директор.- 2005.- №4.- С.64-69.

17.

Тагієв Н.Ф. (Тагієв, Намік Ф.)

Інвестиційний клімат в Азербайджані // Банківська справа.- 2005.- № 1.- С. 68 - 73.


5. Інновації ( УДК 330.341.1 ).

18.

Андрощук Г.А.

Инвестиционные ресурсы инновационной деятельности. Продолжение // Проблеми науки.- 2005.- № 4.- С. 8 - 16.

19.

Баумол У.

Предпринимательство, инновации и рост: симбиоз Давида и Голиафа // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- № 2.- С. 6 - 12.

20.

Возняк Г.В.

Методичні особливості оцінки ефективності фінансування інноваційних проектів прибутком від основної діяльності / Г.В.Возняк, А.Я.Кузнєцова// Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 4(46).- С. 81 - 92.

21.

Ильяшенко С.Н.

Инновационные риски и их классификация // Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 4(46).- С. 93 - 103.

22.

Инновационная деятельность промышленных компаний (ІІ полугодие 2004 г.) // Экономист.- 2005.- №4.- С.16-20.

23.

Макаренко И.

Системные инновации: быть или не быть? // Финансовый директор.- 2005.- №4.- С.74-77.

24.

Московкин В.М.

Кластеризация Крымской экономики как первый этап построения региональной стратегии инновационного развития: контекст европейской инновационной политики / В.М.Московкин, Е.В.Мыца // Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 4(46).- С. 73 - 80.

25.

Системний інноваційний розвиток регіону: ( тези до обговорення ) // Голос України.- 2005. - 21 травня.- № 92.- С. 8.

26.

Шумихін С.

Аудит чистоти: Від екологічного менеджменту до стійкого розвитку підприємства // День.- 2005.- 28 квітня.- №76.- С.5.


^ 6. Економічне зростання ( УДК 330.35 ).

27.

Абдулгамидов Н.

О соотношении внутренних и внешних условий развития/ Н.Абдулгамидов, С.Губанов // Экономист.- 2005.- №4.- С.3-15.

28.

Любимцева С.

Концепция неоиндустриализма и экономическое развитие России/ С.Любимцева, Ю.Чуприк // Экономист.- 2005.- №4.- С.21-32.

29.

Обеспечение устойчивого роста российской экономики: Обзор ОЭСР // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- №2.- С.21-26.

30.

Обеспечение устойчивости роста российской экономики // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- №1.- С.34 - 42.

31.

Осадчая И.

Экономический рост, распределение доходов и политика государства // Наука и жизнь.- 2005.- № 2.- С. 24 - 29.


^ 7. Національна власність ( УДК 330.5 ).

32.

Кінах А.

Власність, як дім, твориться на віки // Голос України.- 2005. –

21 травня.- № 92.- С. 3; 11.

33.

Мокряк В.

До питання про сучасне трактування капіталістичної приватної власності / В.Мокряк, Е.Мокряк // Економіка України.- 2005.- №5.- С.58-65.

34.

Петраков Н.

Отношения собственности: анализ трансформации в переходной экономике // Проблемы теории и практики управления.- 2005.-

№ 2.- С.13-20.

35.

Суходоля О.

Модель аналізу енергоспоживання та визначення рівня енергоефективності національної економіки // Економіка України.- 2005.-

№ 5.- С.31-37.


^ 8. Заробітна плата ( УДК 331.2 ).

36.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про удосконалення механізму виплати заробітної плати праціникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги: Постанова № 318, 22 квітня 2005 р.// Офіційний вісник України.- 2005. - 13 травня.- № 17.- С. 19.

37.

Зарплатня губернатора ( та його заступників ) Сумська область // Данкор.- 2005. - 18 мая.- № 20.- С. А 10.

38.

Лукаш В.

Зміни в законодавстві щодо розміру мінімальної заробітної плати // Діалог.- 2005.- 29 квітня.- №16.- С.2.

39.

Тимофеев А.

Организация бюджетирования и оплата труда персонала компании // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005. - Март - апрель.-

№ 2.- С. 101 - 108.


^ 9. Відпустка ( УДК 331.32 ).

40.

Відпустки бувають різними...: ( види відпусток та їх тривалість ) // Все про бухгалтерський облік.- 2005. - 10 травня.- № 42.- С. 3 - 13.

41.

Відпустки – 2005 // Все про бухгалтерський облік.- 2005. - 10 травня.- № 42.- С. 1 - 64.

^ 10. Регіональна економічна політика ( УДК 332.14 ).

42.

Григор`єв Г.

Концептуальний підхід до формування транспортно - географічних кластерів України // Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.-

№ 4(46).- С. 60 - 64.

43.

Гутник В.

Интеграционное сотрудничество российских регионов с Евросоюзом // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- № 2.- С.32-39.


^ 11. Форми організації в умовах

ринкової економіки ( УДК 334.012.23 ).

44.

Украина. Законы.

Предприятия и предпринимательская деятельность: Законодательство Украины, По состоянию на 01.05. 2005 г.- К.: Юридическая компания Бест и Ко// Право и практика.- 2005. - Май.- № 14.- 164 с.

45.

Украина К.М. (Украина, . Кабинет Министров.) Положение о Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины: Постановление № 118, 22 января 1996 г. ( с изменениями и дополнениями, согласно постановлениями КМУ № 1298, 17.08.98 г.,// Право и практика.- 2005. - Май.- № 14.- С. 34 - 41.

46.

Украина. Кабинет Министров.

О порядке формирования и размещения государственных заказов на поставку продукции для государственных потребностей и контроля за их выполнением: Постановление № 266, 29 февраля 1996 г.: По состоянию на 01.05. 2005 г.- К.: Юридическая компания Бест и Ко // Право и практика.- 2005. - Май.- № 14.- С. 55 - 60.


^ 12. Малі підприємства ( 334.012.64 ).

47.

Батковський В.

Проблеми кредитування малого підприємництва // Вісник НБУ.- 2005. - Квітень.- № 4.- С. 28 - 33.

^ 13. Форми господарських організацій ( УДК 334.7 ).

48.

Україна. Закони.

Корпоративні права: Законодавство України, За станом на 23 травня 2005 р. // Податки та бухгалтерський облік.- 2005. - 23 травня.- Спец.випуск № 5.- С. 1 - 117.

49.

Украина. Законы.

О хозяйственных обществах: Закон, По состоянию на 21.04. 2005 г.- К.: Юридическая компания Бест и Ко // Право и практика.- 2005. - Май.- № 13.- С. 11 - 42.

50.

Украина. Законы.

Предприятия и предпринимательская деятельность: Законодательство Украины, По состоянию на 21.04. 2005 г.- К.: Юридическая компания Бест и Ко // Право и практика.- 2005. - Май.- № 13.- С. 1 - 156.

51.

Україна. Президент.

Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва: Указ, 12 травня 2005 р. // Податки та бухгалтерський облік.- 2005. - 26 травня.- № 42.- С. 6 - 7.

52.

Костюк А.

ФПГ на рынках корпоративного контроля и инвестиций в Украине // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- №2.- С.81-89.

53.

Скляр Е.

Теоретические основы формирования системы интегрированного контроллинга на промышленном предприятии // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005. - Март - апрель.- № 2.- С. 9 - 15.


^ 14. Акціонерні товариства ( УДК 334.722.8 ).

54.

Геренко С.

Найбільше багатство "Сумихімпрому"// Сумщина.- 2005.- 28 травня.- № 59.- С.2.

55.

"Укрросметал" - синонім успіху і зростання // Сумщина.- 2005.- 30 квітня.- № 49.- С.3.

^ 15. Корпорації ( УДК 334.75 ).

56.

Украина. Законы.

О промышленно-финансовых группах в Украине: Закон, По состоянию на 01.05.05 р. // Право и практика.- 2005. - Май.- № 14.- С. 21 - 27.

57.

Украина. Кабинет Министров.

Положение о создании ( регистрации ), реорганизации и ликвидации промышленно - финансовых групп: Постановление № 781, 20 июля 1996 г., По состоянию на 01. 05. 2005 г. // Право и практика.- 2005. - Май.- № 14.- С. 101 - 106.

58.

Зайцева Н. В.

Цілі та задачі створення промислово-фінансових груп на сучасному етапі розвитку економіки України // Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 4(46).- С. 65 - 72.

59.

Костин А.

Корпоративная ответственность и развитие: мировой опыт и концепция для России / А.Костин, Ю.Лехто // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- №2.- С.64-71.

60.

Кузьмичёв А.

Парадокс корпоративной стратеги // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 3.- С. 2- 5.

61.

Сірко А. В.

Корпоративний сектор: структура, місце та роль в сучасній економіці // Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2004.-

№ 4(55).- С. 17 - 24.

62.

Фирсов М.

Реинжиниринг процессов как метод упавления бізнесом // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- № 2.- С.100-104.


^ 16. Фінанси ( УДК 336 ).

63.

Попов Д.

Міжнародний досвід побудови системи оцінки фінансової стійкості як елемента загальнодержавного управління економікою країни/ Д.Попов, Р.Лисенко // Вісник НБУ.- 2005. - Квітень.- № 4.- С. 48 - 51.

^ 17. Державний бюджет ( УДК 336.14 ).

64.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України: Закон України, 25.03.2005 р.// Відомості Верховної Ради України.- 2005.- №17.- С.724-786;

// Відомості Верховної Ради України.- 2005. - 13 травня.- № 18 - 19.- С. 788 - 992.

65.

Кодацкий В.П.

Отдельные аспекты эффективного использования государственных средств // Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 3.- С. 5 - 8.

66.

Огонь Ц. Г.

Реальність суспільного вибору у прийнятті бюджетних рішень // Актуальні проблеми економіки.- 2005.- № 4(46).- С. 17 - 26.

67.

Чернадчук В.

Бюджетно-контрольні правовідносини як правова категорія // Право України.- 2005.- № 5.- С. 64 - 65.


^ 18. Податки. Збори ( УДК 336.22 ).

68.

Україна. Закони.

Про податок на додану вартість: Закон, 03 квітня 1997 р., зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України, 25.03.2005 р. // Податки та бухгалтерський облік.- 2005. - 28 квітня.- № 34.- С. 3 - 35.

69.

Україна. Закони.

Про податок на додану вартість: Закон України, 03.04.97 р., з урахуванням змін та доповнень, внесених Законом України від 25.03.05 р. та іншими законами, станом на 28.04.05 р.// Все про бухгалтерський облік.- 2005.- №41.- С.7-41.

70.

Дзюба Н.

Змінюємо систему оподаткування: перехідні угоди // Податки та бухгалтерський облік.- 2005. - 19 травня.- № 40.- С. 37 - 42.

71.

Захарін А. В.

Удосконалення податкового регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності // Проблеми науки.- 2005.- № 4.- С. 46 - 50.

72.

Ластовецький А.

Вдосконалення правового регулювання оподаткування як головного організаційно-правового засобу впливу на підприємницьку діяльність // Право України.- 2005.- № 5.- С. 56 - 60.

73.

Податки: З погляду ПНЕРУ // Обрій.- 2005.- №16.- С.3.

74.

Терентьева С. Н.

Сравнительная характеристика налогообложения физических лиц налогом на доходы в США и во Франции // Финансовый менеджмент.- 2005.- №2.- С.78-91.


^ 19. Банки. Банківська справа ( УДК 336.71 ).

75.

Україна. Національний банк. Правління.

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова № 110, 04.04.2005 р.// Офіційний вісник України.- 2005. - 13 травня.- № 17.- С. 32 – 49;

// Збірник поточного законодавства.- 2005. - Травень.- № 20.- С. 17 - 29.

76.

Україна. Національний банк. Правління.

Зміни до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затверджено постановою Правління Національного банку України № 100, 31 березня 2005 р. // Збірник поточного законодавства.- 2005. - Травень.- №19.- С.17-18.

77.

Україна. Національний банк. Правління.

Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України: Постанова № 123, 08.04. 2005 р.// Офіційний вісник України.- 2005. - 13 травня.- № 17.- С. 50 - 68.

78.

Білокінь Г.

Застосування економіко - математичних моделей у внутрібанківському аудиті // Вісник НБУ.- 2005. - Квітень.- № 4.- С. 54 - 56.

79.

Бутук О.

Валютний контроль і конвертованість валют // Банківська справа.- 2005.- № 1.- С. 45 - 53.

80.

Викулов В.

Инновационная стратегия банка в условиях реорганизации: основные проблемы и решения // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005. - Март - апрель.- № 2.- С. 39 - 45.

81.

Клименко А.

Недоліки нормативного регулювання ідентифікації клієнтів фінансових установ // Право України.- 2005.- № 5.- С. 49 - 51.

82.

Кушнір С. Ї

Самодостатність, професіоналізм, стабільність...: Діяльність Промінвестбанку // Обрій.- 2005.- №16.- С. 1, 4-8.

83.

Лютий І.

Фінансова стабільність банків як основа розвитку ринку фінансових послуг / І.Лютий, О.Юрчук // Вісник НБУ.- 2005. - Квітень.-

№ 4.- С. 39 - 43.

84.

Міхельс В.

Економічні методи рекомендаційного управління для асоціації банків України / В.Міхельс, В.Бондар // Банківська справа.- 2005.-

№ 1.- С. 3 - 9.

85.

Одегова Л.

Международный опыт регулирования создания и деятельности интернет-банков // Підприємництво, господарство і право.- 2005.-

№ 5.- С. 96 - 100.

86.

Роше Ж.

Почему так много банковских кризисов? // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- №2.- С.27-31.

87.

Снігурська Л.

Операції банків з андерайтингу та їх облік // Вісник НБУ.- 2005. - Квітень.- № 4.- С. 43 - 47.

88.

Трубицын П.А.

Банковский надзор - переход от формального к содержательному // Финансовый менеджмент.- 2005.- №2.- С.71-77.

89.

Харченко В.

Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2004 році // Вісник НБУ.- 2005.- № 4.- С. 9 - 14.

90.

Черняк О.

Аналіз розподілу банківських установ по території України // Банківська справа.- 2005.- № 1.- С. 10 - 21.


^ 20. Гроші ( УДК 336.74 ).

91.

Україна. Закони.

Іноземна валюта: Законодавство України, За станом на 25 травня 2005 р. // Все про бухгалтерський облік.- 2005. - 25 травня.- № 48.- С. 1 – 96.

92.

Україна. Закони.

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон, 23 вересня 1994 р.// Все пробухгалтерський облік.- 2005. - 25 травня.- № 48.- С. 18.

93.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет № 15-93, 19 лютого 1993 р. // Все про бухгалтерський облік.- 2005. - 25 травня.- № 48.- С. 13 - 17.

94.

Валентинова Т.

Основні правила використання готівкової інвалюти// Все про бухгалтерський облік.- 2005. - 25 травня.- № 48.- С. 3 - 6.

95.

Кочергин Д.

Мировой опыт регулирования в сфере электронных денег // МЭиМО.- 2005.- №4.- С.94-101.

96.

Плешко К.

В. Стельмаху набридло викуповувати долари за завищеним курсом: Ревальвація // Закон & бізнес.- 2005. - 07 травня.- № 19 - 20.- С. 1; 2.

97.

Самсоненко Л.

Антиінфляційні інтервенції досягли мети: Гроші // Урядовий кур'єр.- 2005.- 17 травня.- №89.- С.8.

98.

Танасійчук О.

КНР - США: ми ревальвуємо юань. Потім. Можливо // Голос України.- 2005.- 06 травня.- № 82.- С.5.


^ 21. Обмін грошей. Іноземні валюти ( УДК 336.745 ).

99.

Тухватуллина Э.

Дискуссии о золотом обращении в России // МЭиМО.- 2005.- №4.- С.35-38.

100.

Фатєєв М.

Світовий ринок дорогоцінних металів / М.Фатєєв, Л.Галяпа // Вісник НБУ.- 2005.- №4.- С.3 - 7.


^ 22. Фондовий ринок ( УДК 336.76 ).

101.

Брітченко І.

Роль комерційних банків у розбудові фондового ринку України/ І.Брітченко, Р.Перепелиця // Вісник НБУ.- 2005. - Квітень.- № 4.-

С. 23 - 27.

102.

Квєтна І. Р.

Моделювання фондового ринку із застосуванням теорії рефлексивності Дж. Сороса: особливості та перспективи / І.Р.Квєтна, Р.Н.Квєтний// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2005.- № 6(57).- С. 20 - 27.

103.

Колларова А.

Внедрение электронных торговых систем на фондовых биржах // Финансовый менеджмент.- 2005.- № 2.- С. 113 - 120.

104.

Рожкова И.

Анализ состояния фондового рынка в России / И.Рожкова, С.Юров // Финансовый менеджмент.- 2005.- № 2.- С. 121 - 128.


^ 23. Цінні папери ( УДК 336.761 ).

105.

Украина. Законы.

О ценных бумагах и фондовой бирже: Закон, По состоянию на 21.04. 2005 г.- К.: Юридическая компания Бест и Ко// Право и практика.- 2005. - Май.- № 13.- С. 43 - 63.

106.

Україна. Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва.

Зміни та доповнення до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів: Наказ № 26, 31.03. 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005. - 13 травня.- № 17.- С. 109 - 116.


^ 24. Кредит. Кредитна справа ( УДК 336.77 ).

107.

Гвозденко А. Н.

Механизм заключения сделок в системе регионального межбанковского кредитования (СРМК). Автоматизация учета и документооборота / А.Н.Гвозденко, В.М.Филяшин // Финансовый менеджмент.- 2005.- №2.- С.63-70.

108.

Грищук Н.

Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотечних ринків в Україні // Вісник НБУ.- 2005. - Квітень.- № 4.- С. 15 - 19.

109.

Дроздова Т.

Як реєструють та обліковують іноземні кредити // Все про бухгалтерський облік.- 2005. - 25 травня.- №" 48.- С. 7 - 12.

110.

Червяченко Є. Ринок іпотечного кредитування в Україні: джерела фінансування, стан та перспективи розвитку// Фондовый рынок.- 2005. - Апрель.- № 15.- С. 15 - 19.

111.

Щербатий К.

Українці можуть отримати нове житло: Довгострокове іпотечне кредитування// Обрій.- 2005.- 14 квітня.- №14.- С.5.

^ 25. Економічна криза ( УДК 338.124.4 ).

112.

Кох Р.

Закон Парето, или принцип 80/20: Теория антикризиса // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 2.- С. 9 - 14.


^ 26. Загальна економічна політика ( УДК 338.22 ).

113.

Бельчук А.

Вновь об оценке реформ в Китае // МЭиМО.- 2005.- №4.- С.86-93.

114.

Демьохін В.

Деякі проблеми удосконалення системи діяльності щодо державного управління в умовах конституційної реформи: Економічна політика України // Голос України.- 2005. - 18 травня.- № 89.- С. 8 - 9.

115.

Легалізація тіньової зайнятості та нові робочі місця: Такою є державна стратегія боротьби з безробіттям в Україні // Сумщина.- 2005.- 29 квітня.- №48.- С.4.

116.

Эльянов А.

НТП и экономическая политика на периферии мирового хазяйства // МЭиМО.- 2005.- №4.- С.74-85.


^ 27. Контроль економіки. Управління економікою ( УДК 338.24 ).

117.

Украина. Законы.

О поставках продукции для государственных потребностей: Закон ( с изменениями и дополнениями согласно Законам Украины № 1329-IV от 21.12.99 г., № 762-IV от 15.05.03 г. )// Право и практика.- 2005. - Май.- № 14.- С. 28 - 33.

118.

Иноземцев В.

Хозяйственный "кризис" 2000 - 2003гг : особенности и перспективы // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- №1.- С.27 - 33.

^ 28. Економічні заходи. Важелі економічної політики ( УДК 338.246 ).

119.

Чечетов М.

Контроль у сфері приватизації // Економіка України.- 2005.- №5.- С.18-30.

120.

Україна. Фонд держмайна.

Порядок оскарження результатів перевірки виконання умов договору куплі - продажу об`єкта приватизації у державному органі приватизації: Наказ № 878, 07 квітня 2005 р.// Збірник поточного законодавства.- 2005. - Травень.- № 20.- С. 30 - 31.


^ 29. Виробництво ( УДК 338.3 ).

121.

Макдермотт Д.А.

Институциональные изменения в странах ЦВЕ: встроенный политический поход // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- №2.- С.40-48.


^ 30. Економіка сільського господарства ( УДК 338.43 ).

122.

Данилишин Б.

Аграрна політика: час визначатися // Урядовий кур'єр.- 2005.-

17 травня.- №89.- С.13.


^ 31. Послуги. Сфера послуг ( УДК 338.46 ).

123.

Инговатова В.А.

Рыночные условия хозяйствования жилищно - коммунального комплекса Украины // Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.-

№ 4(46).- С. 118 - 125.


^ 32. Ціни. Ціноутворення ( УДК 338.5 ).

124.

Близнюк Н.

Об'єктивних причин для підвищення курсу гривні не було // Україна і світ сьогодні.- 2005.- 29 квітня.- №16-17.- С.11.

125.

Карпенко В.

Долар упав, посіяв сум'яття: Фінанси // Слово Просвіти.- 2005.-

28 квітня. - ч.17.- С.2.

^ 33. Конкуренція. Демпінг ( УДК 339.137 ).

126.

Бусень Л.

Стратегии конкурентной борьбы // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 1.- С. 18 - 25.

127.

Лапшин П.

Синергетический эффект при слияниях и поглощениях компаний/ П.Лапшин, А.Хачатуров // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005. - Март - апрель.- № 2.- С. 21 - 30.

128.

Молотников А.

Поглощение компаний: озор методов и средств // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 1.- С. 30 - 35.

129.

Самойленко В.

Сделки М & А: юридические аспекты реализации // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 1.- С. 36 - 41.

130.

Уваров В.

Слияния и поглощения в свете современных технологий конкуренции ( сделки М&A в системе факторов повышения конкурентоспособности компании ) // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005. - Март - апрель.- № 2.- С. 3 - 8.


^ 34. Маркетинг ( УДК 339.138 ).

131.

Маслов Д.

Бенчмаркинг - новое слагаемое успешной бизнес-стратегии/ Д.Маслов, Э.Белокоровин // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 3.- С. 16 - 20.

132.

Суханов С.

Стратегический анализ внешней и внутренней среды компании: шаг за шагом // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 1.- С. 10 - 17.

133.

Трофанова Т.Г.

Плюси та мінуси системи мережевого маркетингу. Погляд знизу // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 3.- С. 10 - 13.

134.

Тєлєтов О.

Маркетинг у медицині // Медицина і здоров'я.- 2005.- 15 квітня.- №15.- С.2.

^ 35. Внутрішня торгівля України ( УДК 339.3(477)).

135.

Україна. Закони.

Порядок торгівлі непродовольчими товарами: Законодавство України, За станом на 07 травня 2005 р. // Юридичний вісник України.- 2005. - 07 травня.- № 18.- С. 1 - 32.

136.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для маркування алкогольної продукції: Постанова № 297, 15 квітня 2005 р. // Податки та бухгалтерський облік.- 2005. - 05 травня.- № 36 - 37.- С. 3 - 9.

137.

Україна. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.

Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ № 98, 11.03.2004 р.// Юридичний вісник України.- 2005. - 07 травня.- № 18.- С. 4 - 16.


^ 36. Зовнішня торгівля ( УДК 339.5 ).

138.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Митного тарифу України: Закон, 15 березня 2005 р.// Податки та бухгалтерський облік.- 2005. - 19 травня.-

№ 40.- С. 3 - 32.

139.

Украина. Законы.

Таможенное законодательство Украины, По состоянию на 11.04. 2005 г.- К.: Юридическая компания Бест и Ко// Право и практика.- 2005. - Апрель.- № 12.- 168 с.

140.

Украина. Кабинет Министров.

О ввозе на таможенную территорию Украины отдельных видов товаров: Постановление № 390, 29 марта 2000 г. ( с изменениями и дополнениями согласно Постановлению № 1948, 25. 12. 2002 г. )// Право и практика.- 2005. - Апрель.- № 12.- С. 3 - 4.

141.

Украина. Гостаможслужба.

Положение о порядке контроля за ввозом на таможенную территорию Украины отдельнх видов товаров: Приказ № 129, 28 февраля 2003 г.// Право и практика.- 2005. - Апрель.- № 12.- С. 16 - 50.

142.

Україна. Держмитслужба.

Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації: Наказ № 314, 20.04. 2005 р. // Урядовий кур`єр.- 2005. - 30 квітня.- С. 12 – 13;

// Офіційний вісник України.- 2005. - 13 травня.- № 17.- С. 152 - 162.

143.

Браницкая И.

Финансовый и стратегический консалтинг // Финансовый директор.- 2005.- №4.- С.22-25.

144.

Гончаров С.

По таможенному коридору: Правительство обещает в пять раз уменьшить сроки прохождения грузов на границе // Киевские Ведомости.- 2005.- 06 мая.- С.13.

145.

Єгорова І.

"Єдине вікно": Вдало впроваджує Львівська митниця // День.- 2005.- 13 травня.- №83.- С.6.

146.

Логутова Т.Г.

Анализ стимулирования экспорта металлопродукции в Украине / Т.Г.Логутова, А.Г.Демьянченко // Актуальні проблеми економіки.- 2005.- № 4(46).- С. 52 - 59.


^ 37. Міжнародні фінанси ( УДК 339.7 ).

147.

Україна. Національний банк.

Положення про порядок реєстрації договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах: Постанова № 131, 15.04. 2005 р.// Офіційний вісник України.- 2005. - 20 травня.- № 18.- С. 21 – 28;

// Юридичний вісник України.- 2005. - 28 травня.- № 21.- С. 7 - 11.

148.

Стиглиц Д.

Как реформировать глобальную финансовую систему // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- №1.- С.6 - 12.

^ 38. Економічні союзи ( УДК 339.923 ).

149.

Вишняков А.

Договорный режим торговли между Украиной и ЕС и внутреннее законодательство Украины: вопросы оценки коллизий // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 5.- С. 48 - 51.

150.

Друзенко Г.

Доктор, исцели самого себя, или О качестве евроинтеграционной политики в исполнении новой власти // Зеркало недели.- 2005. –

14 мая.- № 18.- С. 9.

151.

Зиядуллаев Н.

СНГ в глобальной экономике: стратегия развития и национальная безопасность // МЭиМО.- 2005.- №4.- С.29-34.

152.

Кир`ян Т.

До стандартів країн ЄС: Європейська інтеграція України/ Т.Кир`ян, М.Шаповал // Урядовий кур`єр.- 2005. - 21 травня.- № 93.- С. 9.

153.

Литвин В.

Україна - СОТ: на терезах прагматизму // Голос України.- 2005. –

25 травня.- № 94.- С. 3.

154.

Сурмин Ю.

Влияние президентских выборов на евроатлантические предпочтения граждан Украины // Персонал.- 2005.- №4.- С.12-16.

155.

Федулова Л. І.

Проблеми розвитку економіки знань в контексті вступу України до ЄС // Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.- № 4(46).- С. 104 - 117.

156.

Экономические реформы в новых рыночных условиях // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- №1.- С.12 - 17.


^ 39. Бухгалтерський облік ( УДК 657 ).

157.

Волинец Л.

Проверка бухгалтерской документации: Кто и как ёё производит // Энциклопедия бухгалтера и экономиста.- 2005. - Май.- № 9.- 80 с.

158.

Голов С.

Гармонізація фінансової звітності відповідно до плану дій "Україна - ЄС" // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 4.- С. 7 - 16.

159.

Житний П.

Принципи формування облікової політики // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 4.- С. 25 - 28.

160.

Костюченко В.

Гармонізація національних положень ( стандартів ) бухгалтерського обліку та Сьомої Директиви ЄС щодо сфери застосування та подання консолідованих фінансових звітів // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 4.- С. 17 - 24.

161.

Крысенко Т.

Правовые основы аудита // Финансовый директор.- 2005.- № 4.- С.53-57.

162.

Нетыкша О.

Взгляд изнутри: Внутренний аудит // Финансовый директор.- 2005.- № 4.- С.16-21.

163.

Охрамович О.

Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 4.- С. 48 - 52.

164.

Ситнов А. А.

Современный взгляд на сущность и предметную область внутреннего аудита // Финансовый менеджмент.- 2005.- №2.- С.99-112.

165.

Федосеев А.

Практика постановки управленческого учёта/ А.Федосеев, П.Боровков // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 1.- С. 2 - 7.


^ 40. Менеджмент ( УДК 658.012.4 ).

166.

Грошев И.

Гендерные различия поведения руководителей в конфликтных ситуациях / И.Грошев, В.Юрьев // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- № 2.- С.72-80.

167.

Гутгарц Р.

Подход к автоматизации управления персоналом через "Профиль должности"/ Р.Гутгарц, В.Авсеев // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005. - Март - апрель.- № 2.- С. 116 - 123.

168.

Данко Л.

Циклы развития бизнеса // Антикризисный менеджмент.- 2005.-

№ 3.- С. 12 - 15.

169.

Костин Н.

СALS - современные технологии управления жизненным циклом проекта/ Н.Костин, Г.Костина // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005. - Март - апрель.- № 2.- С. 46 - 54.

170.

Краян В.

Работник и банкротство: зарубежный опыт // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 3.- С. 32 - 39.

171.

Пудич В.

Управленческий аудит и аудит-менеджмент как особый род деятельности менеджера / В.Пудич, М.Жернакова // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005. - Март - апрель.- № 2.- С. 16 - 20.

172.

Рожок О.А.

Аналітичні методи обгрунтування ефективності функціональних управлінських рішень // Актуальні Проблеми Економіки.- 2005.-

№ 4(46).- С. 126 - 134.

173.

Самойлов В.

Алгоритм формирования организационной структуры компании: системно-синергетический поход // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005. - Март - апрель.- № 2.- С. 79 - 83.

174.

Семёнов А.

Новое пришествие управленческого учёта // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 1.- С. 8 - 9.

175.

Сидорчук М.

Источник успеха компании - правильное стимулирование сотрудников // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 3.- С. 28 – 31.

176.

Слонов Н.

Базовые парадигмы менеджмента // Проблемы теории и практики управления.- 2005.- №2.- С.113-118.

177.

Хміль Ф.

Міфи зарубіжної науки менеджменту і українські реалії // Економіка України.- 2005.- №5.- С.66-71.

178.

Цакаев А.

Комплексный риск-менеджмент // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005. – Март - апрель.- № 2.- С. 31 - 38.

179.

Шекова Е.

Особенности трудовых ресурсов учреждений культуры // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005. - Март - апрель.- № 2.- С. 109 - 115.

^ 41. Типи підприємств ( УДК 658.1 ).

180.

П'ятнадцять кроків назустріч бізнесу: Економіка: "за" і "проти"// Урядовий кур'єр.- 2005.- 17 травня.- № 89.- С.6.


^ 42. Фінанси підприємств ( УДК 658.14 ).

181.

Боровков П.

Бюджетирование в крупных многоуровневых компаниях. Продолжение // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 3.- С. 6 - 8.

182.

"Грязные" деньги в сфере налоговой преступности // Финансовый менеджмент.- 2005.- №2.- С.92-98.

183.

Давыденко Е. А.

Проблемы организации финансового планирования и контроля на отечественных предприятиях и пути их решения // Финансовый менеджмент.- 2005.- №2.- С.32-39.

184.

Игнатов А. В.

Определение интервала безубыточности в деятельности предприятия // Финансовый менеджмент.- 2005.- №2.- С.25-31.

185.

Княжанський В.

Держава не бере: Хто заблокував виплату дивідендів? // День.- 2005.- 12 травня.- №82.- С.1.

186.

Муравьев С.

Методика формирования гибкого бюджета // Антикризисный менеджмент.- 2005.- № 3.- С. 9 - 11.

187.

Сікора І.

Проблемні аспекти гармонізації бухгалтерського обліку оборотних активів до вимог міжнародних стандартів // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 4.- С. 36 - 43.

188.

Слуцкин М. Л.

Гибкие сметы как инструмент финансового анализа предприятия // Финансовый менеджмент.- 2005.- №2.- С.15-24.

189.

Теплова Т. В.

Портфельные модели обоснования барьерных ставок доходности на развивающихся рынках: ловушки для аналитиков // Финансовый менеджмент.- 2005.- №2.- С.40-53.

190.

Фролов Е. А.

К вопросу учёта сопутствующих рисков финансового планирования при подготовке наукоёмкого производства/ Е.А.Фролов, Е.С.Демьяненко // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 3.- С. 19 - 20.

191.

Череп А. В.

Фінансовий менеджмент як необхідна передумова ефективного управління підприємством // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.-

№ 3.- С. 13 - 16.

192.

Шубина Т. В.

Особенности финансового планирования в некоммерческих организациях / Т.В.Шубина, Л.Н.Сухоруких // Финансовый менеджмент.- 2005.- №2.- С.3-14.

193.

Янок Д.

Аудит фінансової звітності у вирішенні проблеми підвищення якості інформації про фінансові результати діяльності підприємства // Банківська справа.- 2005.- № 1.- С. 21 - 29.


^ 43. Банкрутство ( УДК 658.3 ).

194.

Грек Б. М.

Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект // Часопис Київського університету права.- 2005.- №1.- С.116-126.

195.

Колпаков В.

Лидерство - фактор общественного развития/ В.Колпаков, О.Анисимов // Персонал.- 2005.- №4.- С.68-73.

196.

Макаренко И. О.

Методико-прикладные аспекты антикризисного управления предприятием // Проблеми науки.- 2005.- № 4.- С. 20 - 23.


^ 44. Конкуренція ( УДК 658.5 ).

197.

Доманин А. Б.

Конкурентоспособность // Вестник машиностроения.- 2005.- № 2.- C. 74 - 81.


^ 45. Логістика ( УДК 658.7 ).

198.

Аникин Б. А.

Логистический аспект инновационніх моделей бизнеса // Вестник машиностроения.- 2005.- № 3.- С. 72 - 81.

199.

Карп І. М.

Застосування логістичного підходу в управлінні промисловим підприємством // Актуальні проблеми економіки.- 2005.- № 4(46).- С. 27 - 34.

200.

Сисоєв В. В.

Інтегрування систем ресурсного забезпечення силових структур на принципах логістичного менеджменту // Актуальні проблеми економіки.- 2005.- № 4(46).- С. 41 - 51.

Схожі:

Травень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886966
Травень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Экономика знаний в документах международных организаций // Наука та наукознавство. 2005. № С. 24 31
Травень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconКвітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Фундаментально новый метод численного сравнения решений// Фондовый рынок. 2005. Апрель. №14. С. 1 17
Травень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconКвітень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886965
Травень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconБерезень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 )
Формування, розвиток І сучасний стан економічної системології в Україні // Економіка України. 2005. № С. 77 83
Травень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconБерезень 2005 р. Економічна наука ( удк 330. 101 )
move to 0-16927853
Травень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886968
Травень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconГрудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
move to 0-16886963
Травень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconГрудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
Проблемы управления экономическими рисками в электроэнергетике // Вісник СумДУ. Сер. Економіка. 2004. № С. 34 42
Травень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 ) iconУдк 330. 34: 005: 33 Сагалакова Н. О., канд екон наук
Ключові слова: еволюція, розвиток, економічна діагностика, понятійний апарат, управління, економічний аналіз
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи