Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 121.77 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата10.07.2012
Розмір121.77 Kb.
ТипДокументи

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні (методичній нараді)

кафедри акушерства і гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології

“____”___________200__ р.

протокол №

Зав. кафедри, проф. О.М.Юзько


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття на тему:

"Особливості перебігу вагітності і пологів при неправильному положенні плоду"

Навчальний предмет - акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття - 2 години

Методичну розробку склала: асистент Приймак С.Г.


Чернівці - 2004 р.

^ 1. Науково-методичне обгрунтування теми

- Неправильні положення плода є патологією, яка становить загрозу загибелі матері і плода, оскільки пологи через природні пологові шляхи при неправильному положенні плода не можливі. Це обумовлює актуальність вивчення способів діагностики, профілактики і лікування даної патології.

^ II. Навчальна мета

2.1. Студент повинен знати:

І.Що таке неправильне положення плода, методи діагностики і диф. діагностику.

 1. Причини виникнення неправильних положень плоду.

 2. Особливості перебігу вагітності і пологів при неправильному положен­ні плода і можливі ускладнення при цьому.

 3. Методи корегування неправильних положень плода в динаміці вагітності.

 4. Методи розроджнення вагітних при неправильних положеннях плода.

 5. Показання і протипоказання до операції кесарського розтину.

7. Показання і протипоказання до операції внутрішнього класичного комбінованого повороту плода за ніжку.

8. Запущене поперечне положення плода.

2.2. Студент повинен вміти

 1. Оцінити небезпечність ведення пологів при неправильному положенні плода.

 2. Встановити діагноз неправильного положення плода за допомогою зовнішнього і внутрішнього акушерського обстеження.

^ 2.3. Опанування практичних навичок.

1. На фантомі виконати зовнішній (профілактичний) поворот на нижчерозміщений кінець плода.

2. На фантомі провести внутрішній класичний комбінований поворот плода за ніжку.

^ III. Виховна мета

- протягом усього заняття викладач зобов'язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови, спілкуванням з вагітною, медперсоналом.

^ IV. Міжпредметна інтеграціяНазва дисципліни

Знати

Вміти

Анатомія

Особливості будови плода і новонародженого
Фармакологія

Фармакологічну дію знебо­люючих препаратів і препара­тів для наркозу

Призначити знеболювання під час плодоруйнівних операцій

^ V. План та організаційна структура практичного заняття

 1. Тривалість заняття - 2 години.

 2. Етапи заняття (таблиця):

Основні етапи заняття і їх зміст

Навчальна мета у рівнях засвоєння

Методи контролю і навчально-мето­дичне забезпечення

Час

1.

Підготовчий етап: - організація заняття; - визначення навчальної мети та мотивація - контроль вихідного рівня знань, вмінь, навичок

L = II - III

Ситуаційні задачі

15хв.

2.

Основний етап - формуван­ня професійних вмінь та навичок: а) курація вагітних; б) обговорення і оцінка результатів курації; в) вирішення клінічних задач; г) тренування на фантомі

L = ІП

3-4 вагітні, роділлі у відділенні патології, обсерваційному відділенні, пологовому залі, історії пологів, клінічні задачі

60 хв

3.

Заключний етап: - контроль та корекція рівня професйних вмінь і навичок - підведення загальних підсумків - домашнє завдання

L = П

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації

15хв.

5.2.1. Підготовчий етап.

За допомогою контрольних питань, ситуаційних задач визначити ступінь готовності студента до виконання самостійної роботи.

5.2.2. Основний етап.

Самостійна робота студентів.

Для проведення цього клінічного розділу заняття студентську групу поділяють на 2 малі підгрупи. Під керівництвом викладача курують вагітних, роділь у передпологовій палаті, пологовому залі, операційній, працюють з фантомом.

В процесі заняття викладач розповідає про неможливість розродження при неправильному положенні доношеного плода. Необхідно визначити причини, що зумовлюють встановлення плода в косому або поперечному положенні. Викладач повинен зазначити, що поперечне положення плода потребує до себе уваги лише з 35 тижня вагітності, оскільки з цього терміну плід займає фіксоване положення і може залишатися в такому стані до моменту пологів і в пологах. У терміні 35-36 тижнів існує можливість виправити положення плода, провівши зовнішній поворот при відсутності показань. Слід підкреслити, що розрізняють два профілактичні повороти: на розміщену нижче частину і на голівку. При невдалому повороті на нижче розміщену частину вагітна з поперечним положенням плода повинна перебувати під пильним лікарським наглядом. У період пологів виникає загроза не тільки для життя плода, а й для життя матері. Якщо не змінити положення плода в повздовжнє, може настати розрив матки, внаслідок чого гине плід і виникає загроза для життя роділлі.

Крім розриву матки, пологи при косому і поперечному положенні можуть ускладнюватися передчасним відходженням навколоплідних вод і випадінням дрібних чатин плода в результаті відсутності поясу стикання. Пологи при поперечному положенні плода частіше, ніж в інших випадках, ускладнюються первинною слабістю, ендометритом тощо. Все це примушує надзвичайно відповідально ставитися до вибору методу розродження при неправильних положеннях плода.

Необхідно розглянути із студентами запущене поперечне положення плода. Потрібно зважати, що після виливання вод і тугого захвачування плода стінками матки, незалежно від ступеня розкриття шийки матки, настає запущене поперечне положення плода. Методи ведення пологів при цьому: при наявності живого плода і відсутності інфекції допускається операція кесарського розтину. Якщо води вилились більше як 6-8 годин тому, показано: плодоруйнуюча операція, навіть при наявності живого плода, або кесарський розтин з захисним варіантом. Лише в рідких випадках, якщо пологи при поперечному положенні плода супроводжуються активною пологовою діяльністю, плід недоношений, води збереглися з моменту повного розкриття, можна провести виправлення положення плода шляхом класичного комбінованого акушерського повороту на ніжку.

Необхідно розібрати умови для класичного комбінованого акушерського повороту на ніжну і підкреслити, що ця операція зараз виконується дуже рідко.

Запущене поперечне положення плода є протипоказанням для виконання даної операції. Після цього викладач розбирає зі студентами техніку операції.


^ 5.3. Контрольні запитання та завдання

 1. Що називають неправильним положенням плода?

 2. Діагностика неправильного положення плода.

 3. Ведення вагітності при виявленні неправильного положення плода.

 1. Яких заходів треба вжити для виправлення неправильного положення плода під час вагітності?

 1. Показання і протипоказання для профілактики повороту плода.

 2. Умови і техніка профілактичного повороту плода.

 1. Які ускладнення спостерігаються під час пологів при неправильному положенні плода? Профілактика цих ускладнень.

 1. Як вести І період пологів при поперечному (косому) положенні плода?

 2. Ведення II періоду пологів при цій патології.

 1. Показання, протипоказання і умови для проведення операції класичного повороту плода за ніжку.

 1. Техніка (етапи) операції класичного повороту плода на ніжку.

 2. Що таке запущене поперечне положення плода?

 3. Тактика ведення пологів при запущеному поперечному положенні плода.

 1. Який результат пологів для плода і матері при неправильному положенні плода?

 2. Роль і задачі ЖК у профілактиці і виявленні вагітних з поперечним положенням плода.

^ 5.4. Заключний етап.

Контроль остаточного рівня засвоєння матеріалу шляхом розв'язування задач, звіту студентів про виконану роботу. В кінці заняття оцінюється робота кожного студента, підводяться підсумки, зауваження по ходу заняття.

^ VI. Матеріали методичного забезпечення

 1. Матеріали контролю вихідного рівня підготовки студентів: ситуаційні задачі (додаються).

 2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття: історії хвороб, таблиці.

 3. Матеріали для заключного етапу заняття: клінічні ситуаційні задачі.

 4. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів ви­кладені у відповідних методичних вказівках для самостійної роботи студентів з даної теми.

^ VI. Матеріали методичного забезпечення

 1. Матеріали контролю вихідного рівня підготовки студентів: ситуаційні задачі (додаються).

 2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття: історії хвороб, таблиці.

 3. Матеріали для заключного етапу заняття: клінічні ситуаційні задачі.

 4. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів ви­кладені у відповідних методичних вказівках для самостійної роботи студентів з даної теми.

Ситуаційні задачі

 1. Вагітна 23 років поступила в акушерське відділення з вагітністю 37-39 тижнів з регулярною пологовою діяльністю. Вагітність перша, перебіг без ускладнень. Розміри таза: 25-28-30-20. Перейми через 2-3 хвилини по 45 секунд, почались 9 годин тому. При обстеженні: обвід живота 100 см, висота стояння дна матки 28 см, прилеглої частини немає, справа промацується голівка, зліва - тазовий кінець, серцебиття плода 144 уд/хв. Вагінальне обстеження: шийка матки згладжена, відкрита на 8 см, плідний міхур цілий, напружений, прилегла частина не промацується, мис не досягається. Діагноз.
  Тактика ведення пологів.

 2. Вагітна ЗО років перебуває в акушерському відділенні з вагітністю 40 тижнів з поперечним положенням плода. Вагітність друга. Почалася регулярна пологова діяльність, через 1 годину вилилася велика кількість світлих навколоплідних вод. Розміри таза: 26-29-32-21 см. Обвід живота - 108 см. висота стояння дна матки 35 см, голівка зліва, серцебиття плода 136 уд/хв. Вагінальне обстеження: шийка матки вкорочена, відкрита на 5 см, плідний міхур відсутній, прилегла частина над входом в малий таз не промацується. Мис не досяжний. Діагноз. Тактика ведення пологів.

 3. У вагітної 28 років при відвідуванні ЖК з вагіністю 35-36 тижнів встановлено поперечне положення плода. Голівка зліва. Серцебиття плода ясне, 138 уд/хв. Вагітність перша, проходила без ускладнень. Розміри таза: 25-29-31-20 см. Визначте тактику лікаря.

VII. Рекомендована література

 1. Бодяжина В.И. Акушерство. - М., 1986.

 2. Михайленко Е.Т., Бублик-Дорняк Г.М. Патологическое акушерство. - К.,
  1982.

 3. Айламрзян Акушерство.-С.-П.; 2000.

Методичну розробку склала асистент Приймак С.Г.

Рецензія позитивна

Рецензент

Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи