І. Г. Міренський основи технології машинобудування icon

І. Г. Міренський основи технології машинобудування
НазваІ. Г. Міренський основи технології машинобудування
Сторінка1/8
Дата11.07.2012
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Харківська національна академія міського господарства


І.Г. Міренський


основи ТЕХНОЛОГІЇ машинобудування


Навчальний посібник


хАРКІВ – 2007

удк 621.01: 658.5: 002.2

Міренський І.Г.

Основи технології машинобудування. Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. ? 275 с.


Друкується за рішенням Вченої ради академії як навчальний посібник для студентів спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електричний транспорт", "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". (Протокол № 1 від 29.09.2006 р.)

На підставі узагальнення сучасних методик розрахунків, принципів конструювання та діючих технічних стандартів викладена теорія побудови та методи оцінки технологічних процесів машинобудівного виробництва, що включають отримання заготівок, механічної обробки різанням і складання виробів та їх елементів, а також вимоги до конструктивного оформлення розробок. Розглянуто шляхи підвищення ефективності технології виготовлення в результаті впровадження маловідхідного процесу отримання заготівок, раціональних режимів обробки та складання, високопродуктивних пристроїв, різального і вимірювального інструмента, нових автоматичних ліній. Наведено особливості комплексних технологічних процесів обробки корпусів, деталей типу круглих стержнів і втулок. Здобуття знань в області теорії та практики технології машинобудування сприяє безперервному удосконаленню методів виробництва, підвищенню продуктивності праці та якості виробів, а також безвідмовності електромеханічних систем транспорту, об’єктів та технічних засобів житлово-комунального господарства.

Посібник призначений для студентів технічних спеціальностей.


Табл.. – 3, іл. - 71 , бібліогр. – 27 найменувань


Рецензенти: М.А. Подригало, завідувач кафедри „Технологія машинобудування та ремонту машин”, проф., д.т.н. (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);

Є.Є. Александров, завідувач кафедри „Колісні та гусеничні машини”, проф., д.т.н. (Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”);

О.М. Ларін, завідувач кафедри „Пожежної та аварійно-рятувальної техніки”, проф., д.т.н. (Академія цивільного захисту України)


© І.Г. Міренський ХНАМГ, 2007

Зміст


Стор.

ВСТУП...............................................................................................................

8


МОДУЛЬ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ В МАШИНОБУДУВАННІ...............................


11

Тема 1.1. Виробничі та технологічні процеси в машинобудуванні..

11
1.1.1.

Вироби та їх елементи..................................................................

11
1.1.2.

Технологічні схеми складання виробів і принципи їх побудови…………………………………………………………


13
1.1.3.

Поняття виробничого і технологічного процесів......................

15
1.1.4.

Елементи технологічного процесу механічної обробки...........

19
1.1.5.

Типи виробництва та їх характеристики....................................

25
1.1.6.

Поточний метод організації робіт на машинобудівному підприємстві..................................................................................


27
1.1.7.

Види та визначення припусків на механічну обробку деталей, оцінка їх впливу на розмір заготовки.........................


31
1.1.8.

Технологічні бази, їх класифікація та вибір..............................

37

Тема 1.2. Стандартизація допустимих відхилень розмірів, форм і розміщення поверхонь. Система допусків та посадок типових з’єднань........................................................................43
1.2.1.

Взаємозамінюваність і поняття про допуски і квалітети..........

43
1.2.2.

Посадки деталей вузлів транспортних засобів і системи їх утворення......................................................................................


46
1.2.3.

Вибір посадок для з’єднання елементів виробів.......................

48
1.2.4.

Відхилення форми деталей і розміщення поверхонь...............

49
1.2.5.

Шорсткість поверхонь деталі, її оцінка та технологічні шляхи забезпечення.....................................................................


52

Тема 1.3. Точність обробки в машинобудуванні..................................

60
1.3.1.

Методи точності механічної обробки для різних типів виробництва та їх характеристика..............................................


60
1.3.2.

Шляхи забезпечення точності складальних робіт під час виробництва та ремонту виробів................................................


66
1.3.3.

Фактори, що впливають на точність обробки...........................

68
1.3.4.

Визначення поля розсіювання розмірів під час механічної обробки..........................................................................................


77
1.3.5.

Методи дослідження точності в машинобудуванні..................

81
1.3.6.

Поняття про досягнуту та економічну точність........................

88
1.3.7.

Шляхи підвищення точності механічної обробки....................

90


Тема 1.4. Якість поверхонь деталей машин..........................................

98
1.4.1.

Поняття про якість поверхонь....................................................

98
1.4.2.

Оцінка якості поверхні елементів технічних систем................

99
1.4.3.

Вплив якості поверхні на експлуатаційні властивості деталей

104
1.4.4.

Технологічні фактори, що впливають на шорсткість поверхні деталей...........................................................................


108

Тема 1.5. Технологічність конструкції технічного засобу..................

113
1.5.1.

Основні положення про технологічність і конструктивне відпрацювання конструкції.........................................................


113
1.5.2.

Методика оцінка технологічності розробки..............................

116
1.5.3.

Технологічність конструкції деталей, обумовлена обробкою різанням.........................................................................................


119
1.5.4.

Відпрацювання технологічності конструкцій елементів виробів з урахуванням методів отримання заготівок...............


124
1.5.5.

Вплив технологічності конструкції на її собівартість..............

125


^ МОДУЛЬ 2 . Загальні принципи проектування технологічних процесів в машинобудуванні……………………………………128

Тема 2.1. Проектування технологічних процесів обробки деталей механічних засобів....................................................................


129

2.1.1.

Цільове призначення технологічних розробок..........................

129
2.1.2.

Вихідні дані для проектування технологічних процесів..........

130
2.1.3.

Види технологічної документації...............................................

131
2.1.4.

Загальна методика та послідовність проектування процесів виготовлення деталей...................................................................


132
2.1.5.

Вибір методу виготовлення заготовок.......................................

139
2.1.6.

Вибір установлюваних баз і складання маршруту обробки деталей..........................................................................................


141
2.1.7.

Технологічний контроль робочої документації........................

145
2.1.8.

Типізація технологічних процесів..............................................

146
2.1.9.

Автоматизоване проектування...................................................

149

Тема 2.2. Техніко-економічні порівняння розроблювальних варіантів процесів механічної обробки................................


151
2.2.1.

Поняття про технічні норми часу...............................................

151
2.2.2.

Складові норм часу для різних типів виробництва...................

152
2.2.3.

Методи нормування робіт...........................................................

157
2.2.4.

Спрощені способи розрахунку технічних норм часу...............

160
2.2.5.

Собівартість деталі та методи її визначення.............................

161


Тема 2.3. Автоматизація технологічних процесів обробки заготовок……………………………………………………….163
2.3.1.

Цикл технологічної операції у процесі обробки заготовки різанням........................................................................................


163
2.3.2.

Ступені автоматизації технологічних процесів........................

165
2.3.3.

Продуктивність автоматичних ліній..........................................

170
2.3.4.

Показники надійності автоматичних ліній................................

172
2.3.5.

Промислові роботи.......................................................................

174
2.3.6.

Управління технологічним обладнанням з використанням ЕОМ...............................................................................................


177

Тема 2.4. Проектування технологічних процесів складання вузлів транспортних засобів................................................................


179
2.4.1.

Основні поняття термінології процесу складання....................

179
2.4.2.

Технологічність виробу при складанні......................................

181
2.4.3.

Вихідні дані, потрібні для розробки технологічних процесів складання......................................................................................


183
2.4.4.

Організаційні форми складання..................................................

184
2.4.5.

Характеристика методів складання............................................

187
2.4.6.

Створення технологічних процесів складання..........................

189
2.4.7.

Особливості проектування автоматичного складання..............

192
2.4.8.

Критерії оцінки запроектованих технологічних процесів складання.......................................................................................


194^ МОДУЛЬ 3. ВИМОГИ, ЩО ставляться ТЕХНОЛОГІЄЮ ВИРОБНИЦТВА ДО КОНСТРУКТИВНОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ і ВУЗЛІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ..............................................196

Тема 3.1. Вимоги до конструктивного оформлення елементів машин, що викликаються технологією їх складання........


196
3.1.1.

Основні вимоги, що обумовлюють можливість побудови високопродуктивного процесу складання.................................


196
3.1.2.

Шляхи конструктивного оформлення вузлів складних форм..

199
3.1.3.

Технологічна класифікація зварних конструкцій машин.........

200
3.1.4.

Загальні технологічні вимоги до конструктивного оформлення зварювальних конструкцій....................................


202


Тема 3.2. Технологічні вимоги до конструктивного оформлення деталей технічних систем.........................................................


204
3.2.1.

Загальні напрямки конструювання деталей машин, що відповідають вимогам технології виробництва.........................


204
3.2.2.

Вимоги до заготівельних процесів..............................................

205
3.2.3.

Загальні вимоги, що ставляться технологією механічної обробки до конструкції елементів машини................................


210
3.2.4.

Технологічні вимоги до поверхонь деталей...............................

211


МОДУЛЬ 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА ТИПОВИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН.........................................


215

Тема 4.1. Технологія виготовлення деталей типу круглих стержнів

216
4.1.1.

Класифікація валів і методи виробництва заготовок................

216
4.1.2.

Технологія обробки ступеневих валів........................................

217
4.1.3.

Характеристика способів зовнішнього шліфування вала........

222
4.1.4.

Особливості технологічних завдань під час виготовлення важких валів..................................................................................


226
4.1.5.

Технологія виробництва гладких валів і виробів з центральними отворами...............................................................


228
4.1.6.

Технологічний контроль..............................................................

230

Тема 4.2. Обробка корпусних деталей....................................................

231
4.2.1.

Призначення корпусних деталей і технологічні завдання, що виникають у процесі їх виготовлення.........................................


231
4.2.2.

Матеріали й види заготовок.........................................................

233
4.2.3.

Вибір і обробка базових поверхонь.............................................

234
4.2.4.

Технологічний процес обробки корпусних деталей..................

236
4.2.5.

Обробка площин корпусних деталей...........................................

237
4.2.6.

Технологічне обладнання для обробки базових і основних отворів............................................................................................


240
4.2.7.

Особливості розточування отворів по кондуктору і без нього

240
4.2.8.

Вплив похибок на точність обробки отворів..............................

252
4.2.9.

Обробка кріпильних отворів корпусних деталей.......................

253
4.2.10.

Особливості технічного контролю отворів.................................

256

Тема 4.3 Обробка концентричних деталей типу втулок.....................

258
4.3.1.

Різновид концентричних деталей типу порожнистих циліндрів та види заготовок.........................................................


258
4.3.2.

Технологічні завдання під час обробки втулок..........................

260
4.3.3.

Вплив похибки на допуски лінійних розмірів концентричних деталей............................................................................................


261
4.3.4.

Технологічні схеми обробки втулок з урахуванням виду заготовки........................................................................................


262

Тема 4.4. Основні напрямки подальшого розвитку технологічних методів машинобудівного виробництва.................................


266
4.4.1.

Розробка й впровадження високоефективної та маловідходної технології отримання заготовок.........................


266
4.4.2.

Розвиток і удосконалення процесів механічної обробки та складання виробів.........................................................................


269
4.4.3.

Автоматизація розробки технологічних процесів з використанням ЕОМ.....................................................................


270
4.4.4.

Взаємозв’язок конструкції машини з технологічними аспектами її виробництва.............................................................


272


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ................................................................................

273
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

І. Г. Міренський основи технології машинобудування iconТехнологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля
Роль технології машинобудування в сучасному виробництві та її завдання щодо прискорення науково-технічного прогресу
І. Г. Міренський основи технології машинобудування iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни "технологічні основи машинобудування" для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним
«Технологічні основи машинобудування»/Укладач О. У. Захаркін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 12 с
І. Г. Міренський основи технології машинобудування iconТеорія різання ● Основи технології машинобудування
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
І. Г. Міренський основи технології машинобудування iconІ. Г. Міренський, В. М. Шавкун програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
«Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укл.: Міренський І. Г., Шавкун В. М....
І. Г. Міренський основи технології машинобудування iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Технологія сільськогосподарського машинобудування”
Зв’язок курсу технології сільськогосподарського машинобудування з дисциплінами навчального плану
І. Г. Міренський основи технології машинобудування iconРобоча програма
«Основи технології виробництва колісних та гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму 050503 – машинобудування /Укл.:...
І. Г. Міренський основи технології машинобудування iconО. У. Захаркін Технологічні основи машинобудування Навчально-методичний посібник
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
І. Г. Міренський основи технології машинобудування iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни „ Основи науково-дослідної роботи Галузь знань 0505 «Машинобудування та металообробка»
«Основи науково-дослідної роботи» для студентів денної форми навчання у галузі знань 0505 «Машинобудування та металообробка», освітньо-кваліфікаційного...
І. Г. Міренський основи технології машинобудування iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний цикл V) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний циклV) /Укладач О. У. Захаркін....
І. Г. Міренський основи технології машинобудування iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний цикл V) для студентів професійно-кваліфікаційного рівня
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний цикл V) /укладачі: О. У. Захаркін,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи