Наукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій icon

Наукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій
Скачати 110.12 Kb.
НазваНаукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій
Дата11.07.2012
Розмір110.12 Kb.
ТипДокументи


Аналіз функціонування Наукових шкіл


Наукові школи

Кількість захищених кандидатських дисертацій

Кількість захищених докторських дисертацій

Кількість працівників наукової школи

Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників (2007-2009р.)

Кількість опублікованих статей у фахових наукових виданнях ВАК 2007-2009р)

Кількість статей у закордонних виданнях (2007-2009р.)


Кількість отриманих охоронних документів на винаходи і корисні моделі (2007-2009 р.)

Перспективи

Кількість науково-прикладних результатів, що впроваджені у виробництво або споживаються у виді товарів та послуг (2007-2009)

^ Крижанівський Є.І.

14

6

25

1 підручник

2 навч посібник


31

3

22Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки у 2006 році за «Розробку і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави» (Указ Президента України №1103/2006 від 20.12.2006р.)

^ Адаменко О.М.

16

4

47

4 монографії


12

33 - наукових розробок впроваджено у виробництво

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки у 1978 році за Монографію «Історія розвитку рельєфу Сибіру і Далекого Сходу» (Постанова Центрального комітету КПРС і ради Міністрів Союзу РСР від 03.11.1978 р.)

Розроблений новий науковий напрямок в екології – КОНСТРУКТИВНА ГЕОЕКОЛОГІЯ, яка пропонує конкретні шляхи попередження негативних змін у довкіллі, його оптимізацію та поліпшення, конструює такі природно-технічні системи, які б забезпечували сталий гармонійний розвиток геотехносоціосистеми Людина-Природа-Господарство. На основі методу запропоновані геоінформаційні комп’ютеризовані системи екологічної безпеки (ГІС КСЕБ).

^ Орлов О.О.

25

3

18

2 підручника

1 посібник

1 монографія

49

10

2

Підготовка 2 аспірантів до захисту

2

Розроблено методику прогнозування величин початкових пластових тисків на заданих глибинах до початку глибокого пошуково-розвідувального буріння, а також методика прогнозування коефіцієнтів збільшення тріщинуватості порід у склепіннях складок, методика визначення тектонічних напруг у гірських породах за даними пластових тисків.

^ Маєвський Б.Й.

10

1

10

2 монографії

2 підручники

16

-

-
1 -розробка впроваджена у виробництво

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки у 2009 р. – поки що немає підтвердження

Обґрунтовано перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів осадових басейнів.

^ Яремійчук Р.С.

17

2

4

1 словник

1 монографія

1 довідник

енциклопедія-1

8

2

4
1 - розробка впроваджена у виробництво

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки у 2007 році за «Створення і впровадження комплексу вітчизняних технологій, технічних засобів, бурових інструментів та новітніх матеріалів для підвищення ефективності бурових робіт, спрямованих на збільшення видобутку нафти і газу в Україні»

(Указ Президента України №1191/2007 від 10.12.2007р.

Запропоновано спосіб встановлення гравійних фільтрів в горизонтальних свердловинах майкопської продуктивної товщі. Обґрунтовано можливість експлуатації двох горизонтів газу шляхом перепуску газу з нижнього у верхній горизонти (на прикладі Архангельського родовища)

^ Петрина Ю.Д.

10

-

15

1 монографія

39

1

6 пат.
6 - досліджень впроваджєено у технологічний процес


На основі теоретичних і експериментальних досліджень створене конструкторсько-технологічне забезпечення підвищення якості лап три шарошкових бурових доліт на всіх етапах їх створення

Створена і впроваджена у виробництво нова конструкція опори шарошкових бурових доліт. Створена і впроваджена у виробництво нова технологія виготовлення опор лап шарошкових бурових доліт

^ Мислюк М.А.

9

-


Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки у 2006 році за «Розробку і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави» (Указ Президента України №1103/2006 від 20.12.2006р.)


Наукові школи

Кількість захищених кандидатських дисертацій

Кількість захищених докторських дисертацій

Кількість працівників наукової школи

Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників (2007-2009р.)

Кількість опублікованих статей у фахових наукових виданнях ВАК 2007-2009р)

Кількість статей у закордонних виданнях (2007-2009р.)


Кількість отриманих охоронних документів на винаходи і корисні моделі (2007-2009 р.)

Перспективи

Кількість науково-прикладних результатів, що впроваджені у виробництво або споживаються у виді товарів та послуг (2007-2009)

^ Коцкулич Я.С.

8

-

10

2 підручники

12 в т.ч

1 зі студентами

1 в т.ч.

1 зі студентами

14

1 – зі студ.

Захист докторської Тершак Б.А. – 2011

Захист канд.. Марцинківським О.Б.^ Карпаш О.М.

9

1
5

15

2

8Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки у 2006 році за «Розробку і впровадження засобів неруйнівного контролю і технологій технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання тривалої експлуатації» (Указ Президента України №1103/2006 від 20.12.2006р)

Кісіль І.С.

8

1

5

Закінчується робота над монографією

31

1

6
1 розробка впроваджена в НЕДПІ ВАТ „Укрнафта”^ Семенцов Г.Н.

14

1

17

1 навч. посібн.

21

2

Подано 2 заявки на вин.

Захист 6 дисертацій (Сабат Н.В., Гіренько С.Г., Гутак О.В., Бляут Ю.Є. Петеш М.О., Чигир Л.Я.)

Передано в експлуатацію на підприємства 3 розробки

Розроблено теоретичну основу для створення системи адаптованого оптимального керування технологічним процесом буріння, що забезпечує підвищення ефективності буріння нафтових і газових свердловин. Розроблено метод контролю за відборами нафти з магістральних нафтопроводів


^ Заміховський Л.М.

10

-

22

1 монографія

50

16

4

Захист докт. Олійник А.П.

Наукових досліджень – 2

Розробок – 1

Прийняті до впровадження 3 методики, на які отримані свідоцтва про реєстрацію авторських прав

Розроблено теоретичні засади контролю напружено-деформованого стану технологічних та магістральних трубопроводів при зміні їх просторового положення;

Започатковано новий науковий напрямок – побудова автоматизованих систем управління товарно-сировинними парками рідких вуглеводнів в нафтогазовій галузі.

Започатковано новий науковий напрямок – розробка теоретичних основ проектування та практичної реалізації систем дистанційного навчання студентів

Розроблено методологічні засади контролю НДС лінійної частини відкритих ділянок магістральних трубопроводів; .Розроблено методологічні засади методу контролю стану штангової колони глибинно-насосних штангових установок для видобутку нафти; Розроблено методологічні засади контролю вібраційного стану відцентрових насосних агрегатів; Розроблено методологічні засади методу оперативного виявлення місця утворення витоків і несанкціонованих підключень.

^ Кондрат Р.М.

4

1

11

-

14

3

4 пат.

1 винахід
4 розробки впроваджено у виробництво

Виконувалось понад 29 г/т

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки у 2006 році за «Розробку і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави» (Указ Президента України №1103/2006 від 20.12.2006р.)

Перспективи наукової школи пов’язані з розвитком наукових та фізичних основ і створенням нових технологій інтенсифікації видобування вуглеводнів і збільшення газоконденденсатовилучення з виснажених родовищ природних газів і родовищ з важковилучуваними запасами вуглеводнів, в т.ч. високов’язкої нафти.

^ Грудз В.Я.
Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки у 2006 році за «Розробку і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави» (Указ Президента України №1103/2006 від 20.12.2006р.)

^ Бойко В.С.

5

3

21

2

10

-

1 винахід
4 розробки впроваджено у виробництво
Шлапак Л.С.

3

2

6
10
2Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки у 2008 році за «Розробку та впровадження технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском» (Указ Президента України №1121/2008 від 01.12.2008р.)


Схожі:

Наукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій iconІнформація щодо керівництва кваліфікаційними роботами (для здобувачів вченого звання професора додатково: керівництво аспірантами, кількість захищених дисертацій), а також кількість наукових та навчально-методичних праць (у т ч. після захисту дисертації)

Наукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій iconРозпорядження грудня 2012 р. Кременчук № Про оптимізацію планування та захистів кандидатських І докторських дисертацій
З метою оптимізації планування та захистів кандидатських і докторських дисертацій професорсько-викладацьким складом університету...
Наукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій iconПерелік дисертацій захищених в спеціалізованих вчених радах Сумду економіка. Економічні науки
move to 0-16927855
Наукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій iconПам’ятка аспірантам діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів регламентується «Положенням про підготовку наукових І науково-педагогічних кадрів»
Основним критерієм ефективності діяльності аспірантури є кількість захищених дисертацій здобувачами під час навчання в ас­пірантурі....
Наукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій iconНаукова школа (назва школи)
Керівництво або участь в роботі спеціалізованих наукових рад по захисту докторських дисертацій за профілем наукової школи
Наукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій iconНаукові школи науковий напрямок наукової школи
Вплив геодинамічних процесів на формування І нафтогазоносність осадових басейнів”
Наукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій iconВитяг з протоколу Вченої ради філософського факультету №155/7
Слухали: про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів 1-го року навчання
Наукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій iconРішення комісії щодо звіту з наукової діяльності кафедри помфто за період 2009-2011 р р. Голова комісії: проф. Воробйов В. В. Члени комісії: доц. Лашко Ю. В., доц. Мороз М. М
О., Капінос А.). За останні роки відбулося два захисти дисертацій у термін (до закінчення аспірантури, у тому числі, 1 – на стаціонарі),...
Наукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій iconПерелік дисертацій захищених в спеціалізованих вчених радах Сумду економіка. Економічні науки
Акуленко В. Л. Организационно-экономические основы сбалансированного эколого-экономического развития территории: Дисертация на соискание...
Наукові школи Кількість захищених кандидатських дисертацій iconПоложення про наукові школи Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наукова школа колектив професійних вчених, які розробляють під керівництвом керівника школи висунуту ним дослідницьку програму
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи