Тема  фінансова основа економічного розвитку регіону icon

Тема  фінансова основа економічного розвитку регіону
Скачати 136.9 Kb.
НазваТема  фінансова основа економічного розвитку регіону
Дата11.07.2012
Розмір136.9 Kb.
ТипДокументи


Тема 4. ФІНАНСОВА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


4.1. Регіональні фінансові ресурси.

4.2. Місцеві бюджети.

4.3. Забезпечення фінансової спроможності місцевих бюджетів.


4.1. Регіональні фінансові ресурси


Регіональні фінансові ресурси – це грошові кошти, які акумулюються в місцевих бюджетах чи належать державним регіональним інституціональним одиницям в результаті створення та розподілу валового регіонального продукту. Вони використовуються для забезпечення розвитку регіональної економіки і підвищення рівня життя населення. Об’єкти накопичення фінансових ресурсів регіону наведені на рис. 4.1. Фінансові ресурси регіону створюють основу для економічного розвитку регіону, який у свою чергу, є основою соціального розвитку регіону.

Джерелами формування регіональних фінансових ресурсів є:

податок з реклами;

комунальний податок.

готельний збір;

збір за припаркування автотранспорту;

ринковий збір;

збір за видачу ордера на квартиру;

курортний збір;

збір за участь у бігах на іподромі;

збір за виграш на бігах на іподромі;

збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

збір за право використання місцевої символіки;

збір за право проведення кіно- і телезйомок:

збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі й сфери послуг;

збір з власників собак;

інші податку та збори, регламентовані Бюджетним Кодексом.

Облік усіх фінансових ресурсів регіону зручно вести в балансі фінансових ресурсів, який має такі основні розділи:

За доходами:

1. Ресурси місцевих бюджетів;

2. Довгострокові кредитні ресурси на розвиток регіонального господарства;

3. Ресурси підприємств і організацій, які діють на території регіону;

4. Ресурси позабюджетних фондів, які не спрямовуються до місцевих бюджетів;

5. Кошти іноземних інвесторів, які спрямовані на розвиток регіонального господарства;

6. Інші джерела, що спрямовуються на покриття дефіциту місцевих бюджетів.

За видатками:

1. Видатки місцевих бюджетів;

2. Видатки на реалізацію програм розвитку регіонального господарства за рахунок довгострокових кредитів;

3. Видатки підприємств і організацій за рахунок власних ресурсів;

4. Видатки позабюджетних фондів (без бюджетних коштів).


4.2. Місцеві бюджети


Відповідно до діючого Бюджетного Кодексу України до місцевих бюджетів відносять бюджет АРК, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування. Бюджети місцевого самоврядування – це бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст і їх об'єднань [4].

Місце місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету України показано на рис.4.2.

Таблиця 4.1

^

Доходи та видатки бюджету Харківської області [9]


(тис. грн.)

Показники

Значення показників за роками

2000

2001

2002

2003

2004

Доходи

945256,5

1353615,5

1746328,6

2016302,0

2349600,0

Податкові надходження

608364,2

774600,7

966802,7

1177507,7

1118150,6

у тому числі
податок на прибуток підприємств

19098,8

7402,4

11321,2

9263,1

9118,8

податок з доходів фізичних осіб

393674,7

548139,6

686340,8

864218,7

758320,2

плата за землю

76948,9

73129,1

97945,8

114268,7

13105,1

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

31753,9

30272,4

30858,2

30778,2

32447,7

місцеві податки і збори

35497,6

40781,3

44388,5

43932,8

45229,7

єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва

16619,5

43289,4

60240,2

75764,2

85516,6

Неподаткові надходження

109501,0

129126,7

138022,0

155395,9

146319,0

Цільові фонди

48006,7

21203,7

6259,9

6630,7

10338,3

Офіційні трансферти

178997,4

425105,9

548328,0

577951,3

913294,0

Видатки

934646,6

1343453,6

1674448,5

2036215,9

2381106,7

Промисловість, енергетика та будівництво

28558,0

53055,4

101918,3

139275,6

341508,8

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та мисливство

12492,0

0,0

868,6

0,0

0,0

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

73815,2

72958,8

74422,6

71945,5

88574,6

Житлово-комунальне господарство


46261,8


199770,8


103625,2


158836,0


146153,6

Освіта

226948,1

304575,8

377536,7

480661,4

552625,0

Охорона здоров’я

247452,2

291448,2

349834,3

446873,4

478495,0

Соціальний захист та соціальне забезпечення


133426,4


264482,9


336659,8


352736,5


383481,1

Культура і мистецтво

26131,7

33950,3

45181,1

60717,5

71996,4

Національна оборона

303,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Державне управління

51820,6

48497,9

64910,6

82928,9

97046,5

Цільові фонди

16662,4

11461,7

4846,4

8114,6

8414,0


Примітка:

№ Дані головного фінансового управління облдержадміністрації.


Бюджет – це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади протягом бюджетного періоду.

Доходи бюджету – це всі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Видатки бюджетів – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надмірно сплачених до бюджету сум.

Структура місцевих бюджетів складається з надходжень і витрат на виконання органами місцевої влади повноважень, закріплених у чинному законодавстві. Надходженнями називаються доходи місцевих бюджетів, що формуються за загальним і спеціальним фондами. Загальний фонд місцевого бюджету включає всі доходи місцевого бюджету, що не призначені для зарахування у спеціальний фонд. До спеціального фонду зараховуються:

бюджетні призначення на витрати за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

гранти чи подарунки (у вартісному вигляді), отримані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

різниця між доходами і витратами спеціального фонду бюджету.

Загальний фонд доходної частини місцевого бюджету формуються з:

доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

офіційних трансфертів, що представляють кошти, які безоплатно й безповоротно передаються з одного бюджету в іншій.

Витрати місцевих бюджетів формуються також за загальним і спеціальним фондами. Загальний фонд витрат місцевого бюджету включає фінансування:

державного управління;

правоохоронної діяльності;

освіти;

охорони здоров'я;

соціального захисту та соціального забезпечення;

житлово-комунального господарства;

культури і мистецтва;

засобів масової інформації;

фізичної культури та спорту;

будівництва;

транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій і інформатики;

охорони навколишнього середовища;

попередження і ліквідацію ситуацій, що не передбачаються, і наслідків стихійного лиха;

резервний фонд облдержадміністрації;

субвенції та дотації за рахунок державного бюджету.

Спеціальний фонд витрат місцевого бюджету включає фінансування:

будівництва, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій і інформатики;

сільського та лісового господарства;

цільових фондів;

повернення бюджетних позик;

субвенцій на реалізацію інвестиційних проектів.


^ 4.3. Забезпечення фінансової спроможності місцевих бюджетів


Забезпечення фінансової спроможності місцевих бюджетів, яка б створювала можливості для ефективного розвитку, подолання диспропорцій з урахуванням особливостей регіонів, їх потенціалу щодо адаптації до ринкових умов господарювання потребує поетапного реформування бюджетної системи та міжбюджетних відносин, є органічною складовою ринкових трансформаційних процесів і здійснюється на основі бюджетного унітаризму в поєднанні з елементами бюджетної децентралізації, що, зокрема, передбачає:

удосконалення системи стратегічного бюджетного планування та фінансового вирівнювання з тим, щоб вони ґрунтувалися на об’єктивних критеріях, гарантованих державою соціальних стандартах, нормативах мінімальної бюджетної забезпеченості, законодавчо визначеному переліку завдань місцевого значення, виконання яких є обов’язковим для органів місцевого самоврядування на всій території України;

розроблення та впровадження бюджетних трансфертів, включаючи дотації, субвенції, субсидії, і механізму їх надання для забезпечення виконання функцій, які зараз виконуються центральними й місцевими органами виконавчої влади і можуть бути делеговані органам місцевого самоврядування;

посилення заінтересованості місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у розширенні й виконанні доходної частини місцевих бюджетів шляхом закріплення за ними на довгостроковій основі часток загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) та трансфертів;

вдосконалення системи місцевих податків і зборів, підвищення їх ролі у формуванні місцевих бюджетів;

планування та фінансування видатків бюджетів усіх рівнів на заходи із соціального захисту та утримання об’єктів соціальної сфери на програмно-цільовій основі, оптимізацію мережі установ, організацій та закладів, що фінансуються з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, і чисельності їх штатів;

чітке розмежування видатків з Державного бюджету України та відповідних місцевих бюджетів відповідно до повноважень органів державної влади і органів місцевого самоврядування з урахуванням розподілу на власні й делеговані;

запровадження застосування для обрахування обсягів видатків і доходів місцевих бюджетів коефіцієнтів податкової спроможності територій;

поступовий перехід до взаємовідносин державного бюджету безпосередньо з бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними, а також районними бюджетами, бюджетами територіальних громад;

стимулювання місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування до об’єднання на договірних засадах фінансових та інших ресурсів для вирішення місцевих, регіональних та міжрегіональних проблем розвитку, оптимального використання бюджетних коштів;

зміцнення доходної бази місцевих бюджетів шляхом законодавчого закріплення внесення до них податків і зборів (обов’язкових платежів) відокремленими підрозділами господарюючих суб’єктів, що розташовані на відповідних територіях;

завершення переведення місцевих бюджетів на обслуговування органами Державного казначейства України;

впровадження механізмів заохочення заощаджень населення з метою збільшення інвестиційного потенціалу регіонів.

Реалізація цих завдань передбачається у Бюджетному й Податковому кодексах України, шляхом підготовки та внесення відповідних змін до Законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про основи містобудування”, інших актів законодавства.

Міжбюджетні відносини – це відносини між державою, Автономною Республікою Крим, областями України ти органами місцевого самоврядування щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовим ресурсами, необхідними для забезпечення економічного й соціального розвитку територій та інших функцій, передбачених Конституцією України [1].


Контрольні запитання:

1. Що таке регіональні фінансові ресурси?

2. Охарактеризуйте об’єкти накопичення фінансових ресурсів регіону.

3. Назвіть джерела формування регіональних фінансових ресурсів

4. Які структурні елементи формують баланс фінансових ресурсів регіону?

5. Що таке місцеві бюджети, які бюджети до них відносять?

6. Чим відрізняється бюджет області від обласного бюджету, а зведений бюджет від державного?

7. Охарактеризуйте поняття «бюджет», «доходи бюджету», «витрати бюджету», «профіціт бюджету», «дефіцит бюджету».

8. Що таке спеціальний і загальний фонд місцевого бюджету?

9. Охарактеризуйте структуру спеціального фонду місцевого бюджету (за доходами й витратами).

10. Охарактеризуйте структуру загального фонди місцевого бюджету (за доходами й витратами).

11. Що таке міжбюджетні відносини?

12. Що таке фінансова спроможність місцевих бюджетів? Як її можна забезпечити?

Схожі:

Тема  фінансова основа економічного розвитку регіону iconТема  визначення рівня економічного розвитку регіону
Таким чином, обґрунтування економічного розвитку можна одержати, тільки виключивши усі фактори, що суб'єктивно завищують значення...
Тема  фінансова основа економічного розвитку регіону iconТема  аналіз регіонального економічного розвитку
Аналіз економічного регіонального розвитку (регіональний економічний аналіз) – це процес дослідження показників, що характеризують...
Тема  фінансова основа економічного розвитку регіону iconН. О. Могильна, В. А. Омельяненко, В. О. Садовий
Стаття присвячена формуванню іміджу регіону як фактора залучення іноземних І внутрішніх інвестицій. Розглянуто основні етапи формування...
Тема  фінансова основа економічного розвитку регіону iconЗаявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Тема  фінансова основа економічного розвитку регіону iconЕколого-економічні засади розвитку регіону
Оскільки екологоорієнтованість процесів розвитку регіону визначається, в першу чергу, процесами функціонування підприємств території,...
Тема  фінансова основа економічного розвитку регіону iconМіністерство освіти І науки України
Фінансова безпека інноваційного бізнесу як фактор економічного розвитку регіона. Монографія. Бубенко П. Т., Глухарєв С. М. Харків:...
Тема  фінансова основа економічного розвитку регіону iconРозділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону
Фінансова безпека є однією з найважливіших характеристик економічної системи, що визначає її здатність функціонувати в режимі розширеного...
Тема  фінансова основа економічного розвитку регіону iconТема доповіді
Статистичне прогнозування промислового розвитку регіону в умовах перервності часових рядів
Тема  фінансова основа економічного розвитку регіону icon1. Ринкова економіка
Тема Науково-технічний прогрес основа розвитку та інтенсифікації виробничо-експлуатаційної діяльності
Тема  фінансова основа економічного розвитку регіону iconМіжнародна стратегія економічного розвитку регіону
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи