Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період» icon

Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період»
Скачати 222.89 Kb.
НазваЗвіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період»
Дата21.06.2012
Розмір222.89 Kb.
ТипЗвіт

З в і т

декана проф. В.П.Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р. до 20 вересня 2011 р. і завдання на найближчий період»


Шановні члени вченої ради географічного факультету! Шановні присутні!

Рік, що минув після мого попереднього звіту, ознаменувався напруженою працею всього нашого великого колективу у всіх галузях освітньої, наукової, виховної та організаційної роботи.

Це був непростий рік, рік, що характеризувався 42-відсотковим скороченням чисельності випускників загальноосвітніх шкіл в Україні – наших майбутніх абітурієнтів. Ось чому ректорат, деканат і кафедри геофаку націлювались у своїй щоденній роботі, вважаючи її першочерговою, на роботу по активізації профорієнтаційної діяльності, пошуку нових форм і методів залучення майбутніх вступників на освітні напрями наших випускних кафедр.

Отже, насамперед, про результати вступної компанії 2011 року. Цього року ми випустили для абітурієнтів яскравий і змістовний буклет «Географічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича» на 32 ст., а також накладом в 1000 примірників листівку формату А4 про геофак, яку вручали при кожній зустрічі з одинадцятикласниками під час наших виїздів до середніх шкіл.

Другим, і як нам здається, ефективним напрямом профорієнтаційної роботи, який слід продовжувати і в цьому році, були цілеспрямовані поїздки викладацьких груп на чолі з завідувачами, представниками деканату, провідними доцентами до загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької і сусідніх областей, під час яких ми намагалися довести можливості навчання на кафедрах геофаку до кожного майбутнього вступника. Тут нам допомагали дирекція шкіл, вчителі географії, наші колишні випускники. Деканат геофаку координував такі виїзди, забезпечував інформаційну підтримку.

Третій напрям – поширення інформації про спеціальності геофаку через Інтернет, рекламні публікації у місцевій пресі, виступи на телевізійних каналах. Все це було.

Результатом проведених заходів стало подання на всі освітні напрями понад 1500 заяв абітурієнтів ОКР «бакалавр», з них 205 оригіналів – на 1-й курс повної денної форми навчання (див. табл. 11.01.-11.02). Це найвищий абсолютний показник серед факультетів нашого університету. Всі ці 205 абітурієнтів стали нашими першокурсниками - денної форми, що перевищує 97% від рівня 2010 р. При цьому слід зауважити, що державне замовлення на бакалаврів нам було скорочене на 21 % . Незважаючи на це, факультету вдалося набрати 129 студентів на договірних умовах, що більше ніж минулого року.

Більше всього серед першокурсників – географів (60 студентів, у 1,5 рази показник вищий 2010 р.), потім ідуть туристи – 57 осіб (28 % від


Табл. 11.01

Набір студентів 1-го курсу на освітні напрями географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича у 2011 р. (денна форма)
п/п

Назва напряму

Загальна кількість студентів

осіб

%

1.

Географія

60

28,9

2.

Геодезія, картографія та землеустрій

39

19,1

3.

Гідротехніка (водні ресурси)

9

4,4

4.

Гідрометеорологія

14

6,9

5.

Менеджмент

26

12,7

6.

Туризм

57

28,0
Всього

205

100,0Табл. 11.02

Географічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича

у 2007-2008 – 2011-2012 навчальних роках

Показники

На початок року

^ Приріст (+)

Скорочення (-)

2011-2012

навч. року

порівняно з

2007-2008 р.р., %

2007-2008 рр.

2008-2009 рр.

2009-2010

рр.

2010-2011

рр.

2011-2012

рр.

1. Чисельність студентів ф-ту, всього (осіб), у тому числі:

1910

2016

2027

1938

1845

-96

- на денній формі

1229

1356

1321

1271

1174

-96

-на заочній формі

681

660

706

667

666

-98

З них на І курсі, всього, у тому числі:

444

367

399

271

256

-58

- на денній формі

328

289

288

211

205

-62

- на заочній формі

116

78

111

60

56

-48

2. Кількість напрямів, спеціальностей і спеціалізацій, всього (включаючи скорочений термін підготовки), у тому числі:

23

23

23

23

25

+109

- спеціальностей

11

11

11

11

13

+118

- спеціалізацій

12

12

12

12

12

100

3. Розподіл студентів за фахом (осіб):- географи

422

418

395

370

377

20,3

- економіко-географи

92

100

95

88

88

4,9

- менеджери-природоохоронці

151

153

152

104

85

4,6

- менеджери туристичної індустрії

319

322

223

219

179

9,7

- менеджери готельного, курортного і туристичного сервісу

114

125

209

187

148

8,0

- туристи

249

310

316

375

393

21,3

- гідроекологи

224

218

245

198

154

8,4

- водопостачання і водовідведення

120

124

114

99

94

5,1

- управління територіями

215

246

278

298

316

17,1

- геодезисти

-

-

-

-

11

0,6

Всього

1910

2016

2027

1938

1844

100,0

4. Кількість викладачів, осіб

72,25

76,5

79,25

75,5

75,5

+ 104,5

- з них докторів і канд. наук, %

52,6

54,0

57,0

59,4

64,9

загальної чисельності студентів), третіми є першокурсники за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій» - 39 (19%), далі менеджери – 26 студентів, гідро метеорологи – 14 та гідротехніки – 9 студентів.

Набір на 1- ий курс заочної форми навчання також залишився майже на рівні минулого року – 56 студентів. Сформовано 4 академгрупи. На «Гідротехніку (водні ресурси)» знову ж не вдалося набрати студентів.

При цьому не можна не відзначити, що саме на «Гідротехніку» ми не змогли заповнити місця за держзамовленням по денній формі навчання (з 12 заповнили лише 9) і змушені були просити МОНмолодьспорту України про їх перекидання на «Гідрометеорологію». Звичайно ж, це – неприємний факт. Нас справедливо критикували за це і на засіданнях Приймальної комісії університету і в засобах масової інформації. Основна причина – під кінець минулого 2010 року нам стало відомо, що серед сертифікатів Українського Центру Оцінювання Якості Освіти замість географії були введені фізика або хімія, а ще слід було складати математику, українську мову та літературу. Перелік для наших абітурієнтів виявився занадто складним. Ми ж у свою чергу, очевидно, недооцінили складності ситуації і, як бачимо, результат виявився невтішним.

Кафедрі гідроекології, водопостачання та водовідведення (проф. Ю.С. Ющенку),деканату вже цього навчального року слід укласти цільові угоди зі спеціалізованими фізико-математичними школами, ліцеями, гімназіями м. Чернівці та області, в яких необхідно передбачити комплекс заходів щодо зацікавлення майбутніх абітурієнтів «Гідротехнікою (водними ресурсами)» - напрямом, вкрай важливим для збалансованого розвитку нашого краю і сусідніх регіонів.

^ Другим, не менш важливим кроком було б укладання відповідних договорів про співпрацю з коледжами, що готують молодших спеціалістів за вказаною спеціальністю. На жаль, у Чернівецькій області таких коледжів немає, однак є у Вінниці, в інших регіонах, сусідніх з нашим краєм. Безсумнівно, там є випускники – наші земляки, які хотіли б продовжити навчання для здобуття вищої освіти, отже, нам треба активізувати пошук, бути більш енергійними і цілеспрямованими.

В умовах жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг деканату і випускним кафедрам, безперечно, необхідно переглянути і переосмислити підхід до так званої скороченої форми навчання. На нашому факультеті вона ледь животіє. Загальна кількість вступників – не більше 5-7 у рік. Не так давно при наборах у 300-325 студентів по денній формі на 1-й курс, звісно, у скороченій формі не було особливої необхідності. Нині ж вона стає вкрай доречною. До нас не йшли і не йдуть молоді спеціалісти по одній простій причині – ми їм пропонуємо навчатись з 2-го курсу, але ж слід запропонувати – з 3-го курсу і ми матимемо додатково 30-40-50 студентів.

Очевидно, найрезультативнішою скорочена форма могла б бути на «Туризмі», «Менеджменті», «Геодезії, картографії та землеустрої», названій «Гідротехніці». Ось чому навчально-методичним комісіям за названими напрямами (доц. К.Й.Кілінській, доц. В.Г.Явкіну доц. П.О. Сухому, доц. В.Ф.Цапу), завідувачам кафедр та деканату (доц. М.В.Цепенді) впродовж 2011-2012 навчального року слід підготувати і в установленому порядку затвердити відповідні навчальні плани та подати рекомендації Приймальній комісії університету щодо оголошення набору на 3-й курс з 2012-2013 навчального року.

Говорячи про проблеми вступу за ОКР «бакалавр», не можна обминути наявних гострих кутів і при наборі за рівнями «магістр» і «спеціаліст». Це тим більше важливо, що в новій редакції Закону України «Про вищу освіту» «спеціаліст» як ОКР зникає. Ліцензійні ж обсяги на ОКР «магістр» по геофаку по денній формі становлять 98 осіб, а по заочній – 62 студенти, тобто всього 160 бакалаврів теоретично могли б стати магістрами. Нинішнього року по денній формі ми маємо лише 63 магістри (65 % від ліцензії), а по заочній формі – 35 магістрів (56 % від ліцензійного обсягу). Всього 98 магістрів (близько 60% від можливого набору). З одного боку, наші пропозиції, очевидно, були недостатньо переконливими, а з другого боку, теза «вони (четвертокурсники) нікуди не дінуться» при підйомі ціни за навчання на 5-му курсі на 10% і при масштабному (майже на 26 %) скороченні державного замовлення відіграли свою негативну роль.

Так, ми набрали на 5-й денний курс магістрів і спеціалістів в обсязі 185 осіб. Рівно стільки ж було і в 2010 році. Однак, по денній формі далі не продовжили навчання 60 наших випускників-бакалаврів. Одні з них пішли на заочну форму, таких меншість, а переважна більшість – куди? – невідомо. Ось ми і маємо на 5-му курсі за спеціальністю «Географія» лише 25 студентів, «Туризмознавство» - 40, «Менеджмент організацій і адміністрування» - 41, «Землевпорядкування і кадастр» - 21, а по інших спеціальностях – 20-11 студентів.

Що принесе нам новий навчальний рік з новим Законом України «Про вищу освіту» для 5-ти курсників, можна лише догадуватись, однак одне, безсумнівно, - значно серйозніші проблеми. Серед них – перехід магістратури на 1,5-2,0 – річний цикл, зникнення «спеціаліста», а загалом – істотне скорочення бажаючих продовжити навчатись. Саме тому нам слід прагнути відновити рівень держзамовлення, хоча б на рівні 2010 р., а при зміні розмірів оплати за навчання керуватись показниками динаміки реальної заробітної плати батьків наших студентів.

Надзвичайно трудоємкою, виснажливою була реалізація нашого другого завдання, що напряму пов’язане зі вступом абітурієнтів, завдання щодо гармонізації, збалансування системи наших освітніх напрямів та спеціальностей.

Активізація роботи у цьому напрямі була зумовлена ще й тим, що навесні 2011 р. ректорат обмежив наші можливості щодо розвитку «Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування» з огляду на можливі проблеми з набором за цим напрямом у біологів, а особливо хіміків. Щоб не створювати їм конкуренції, геофаку не дозволили здійснювати набір на «Гідроекологію». (Важко сказати сьогодні чи вдалося б нам набрати договірну академгрупу, тоді коли біологи і хіміки при держзамовленні у 28 осіб разом набрали лише 32 першокурсників-екологів), але цей факт виступив каталізатором у відкритті нового освітнього напряму «Гідрометеорології».

Сьогодні слід висловити подяку колективу кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення, її завідувачу – проф. Ю.С. Ющенку за надзвичайно складну роботу з ліцензування напряму з обсягом 30 осіб. І хоча для «розкрутки» гідрометеорології було всього кілька місяців, – справу зроблено – 14 студентів-першокурсників продовжують 70-річні традиції геофаку – осягають основи цієї науки, такої важливої для розбудови природно-господарського комплексу нашого району.

Не менші успіхи досягнуті і колективом кафедри геодезії, картографії та управління територіями (завідувач П.О. Сухий) щодо ліцензування спеціальності «Геодезія» за ОКР «спеціаліст» – «магістр». Дозвіл на набір за отриманою ліцензією надійшов в університет за тиждень до закінчення вступної компанії – 15-16 липня 2011 р. Незважаючи на це, нам вдалося започаткувати «Геодезію» у складі 8 магістрів денної форми, а, отже, справу буде продовжено – попереду вже цього року – акредитація. Віриться, що названа спеціальність матиме постійні набори і сприятиме зміцненню молодої кафедри геодезії, картографії та управління територіями. При цьому одним з перспективних варіантів є одночасне отримання одними і тими ж п’ятикурсниками двох спеціальностей «Геодезії» на денній формі навчання і «Землеустрою та кадастру» – на заочній формі.

Цього року нам всім слід оновити акредитаційні справи по всіх напрямах і спеціальностях – у березні 2013 р. завершується 10-ти річний термін акредитації ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Найбільш застарілими такі справи є по спеціальності «Географія» (термін дії ліцензії завершується у 2013 р.), «Менеджмент», «Менеджмент організації та адміністрування» (2013р.), «Геодезія, картографія і землеустрою», «Землеустрою і кадастру» (2013 р.). По інших спеціальностях термін дії ліцензії вичерпується у 2013-2019 р.р. Ось чому головам навчально-методичних комісій за вищеназваними напрямами та спеціальностями (доц. Й.А. Бурці, доц. В.Г. Явкіну, доц. П.О. Сухому), завідувачам відповідних кафедр слід повністю оновити названі акредитаційні справи вже до початку нового весняного семестру. Таку вимогу ставить перед нами ректорат, оскільки на 10-му році акредитації відповідна міністерська комісія може прибути до університету з перевіркою уже в квітні-червні 2012 р.

Ведучи мову про поліпшення якості підготовки фахівців, не можна обійти питання про виконання розпорядження ректора щодо повного завершення переходу університету на так звану електронну систему підручників та навчальних посібників до кінця поточного навчального року. Як відомо, до кінця 2010 р. кожен викладач повинен був мати два таких електронних посібника, на 1 вересня 2011 р. – уже чотири, а до 30 червня 2012 р. – виключно всі. Безсумнівно, питання якості такого електронного посібника, його всеукраїнської оцінки чи рейтингу (особливо, коли йдеться про однотипні нормативні курси, що читаються у кожному профільному ВНЗ), зрозуміло, дещо відтерміновуються. Більше того викладач, який веде такий нормативний курс, по якому є затверджений МОНмолодьспортом України підручник, просто зобов’язаний взяти його за основу при підготовці свого електронного конспекту лекцій, відповідно зіславшись на його автора. Це прискорить вирішення завдань, які ставить перед нами ректор. Детальніше стан справ у цьому блоку питань ми розглянемо уже на найближчих засіданнях вченої ради геофаку.

^ Центральною проблемою, що щоденно була на порядку денному і, безперечно, кафедр, є підготовка докторів та кандидатів наук. Минулий рік був у цьому плані ударним. Спеціалізована вчена рада нашого факультету працювала, як кажуть, у поті чола. За її третю каденцію захищено абсолютний максимум дисертацій – 19, з них здобувачами нашого факультету – 12 (63 %). Це теж відрадний показник. З жовтня минулого року по даний час геофак збагатився вісьмома молодими кандидатами географічних наук, що значно підвищило наші якісні показники професорсько-викладацького складу. Хочеться щиро привітати і подякувати нашим молодим колегам – кандидатам наук минулого навчального року – М.М. Цепенді, Г.В. Григор’євій, Н.В. Заблотовській, В.О. Печенюку, Д.І. Холявчук, Г.Д. Ходан, О.Ю. Красовській, А.М. Ніколаєву, як їх і науковим керівникам – В.О. Джаману, В.П. Крулю, В.М. Гуцуляку, В.Г. Явкіну за відмінні результати і побажати нових творчих звершень.

На жаль, захистів докторських дисертацій ми не мали. Роками затягує цю справу В.Г. Явкін, хотілося б уже відчути активізацію з докторським захистом і від доц. Б.Т. Рідуша. Ми втрачаємо дорогоцінний час!

Нині на розгляді у спецраді кандидатські дисертації асп. О.Г. Заячук (захист – 3.10.11 р.), асист. Ю.Ф. Шевчука, асп. Т.В. Ємчук, пройшла попередній захист на кафедрі асист. Л.В. Костенюк. Як відомо, 30 березня 2011 р. ВАК України дозволив нашій спеціалізованій вченій раді працювати у новому складі до 30 березня 2013 р. за трьома спеціальностями: уже функціонуючими 11.00.02 та 11.00.11 і за новою 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. На третій рік спірантури виходять С.Д. Брик, О.В. Кирилюк, Т.В. Скутар, М.В. Танасюк, П.В. Колядинський, М.Д. Пасічник. Тож бажаємо всім їм успішного завершення навчання, час не жде, зволікати не можна.

На сьогодні кількість докторів і кандидатів наук на географічному факультеті, що працюють викладачами в штаті кафедр, становить 49 осіб. Це 64, 9 % від усіх працюючих. Д.І. Холявчук – кандидат наук – у відпустці по догляду за дитиною, доц. Т.В. Соловей – у докторантурі геофаку, тобто це наші резервісти. З ними можемо мати 68 % докторів і кандидатів наук. Ніби непогано. Однак цей середній показник по факультету різко варіює по кафедрах. Ситуація така: - кафедра фізичної географії і раціонального природокористування – 92 % докторів і кандидатів наук серед викладачів, кафедра географії України та регіоналістики – 87 %, кафедра економічної географії та екологічного менеджменту – 83 %, географії та менеджменту туризму – 54 %, гідрології, водопостачання та водовідведення і соціальної географії та рекреаційного природокористування – по 47 %, геодезії, картографії та управління територіями – лише 38 %. В умовах тотальної акредитації, що насувається, цього, звичайно, замало. Очевидно, варто залучати до роботи викладачами на кафедрах з низьким показником докторів і кандидатів наук внутрішніх сумісників – професорів і доцентів з суміжних кафедр факультету. Тим більше, що нинішнього року ректорат дозволяє внутрішнє сумісництво в обсязі до 0,5 ставки викладача.

Четвертою ланкою повсякденної роботи деканату у 2010-2011 навчальному році була науково-дослідна діяльність. Чітко простежувалось бажання наших провідних вчених пройти через конкурси на отримання грантів. Напружено працював по написанню програми економічний блок під керівництвом проф. О.Г. Ушенка (від нашого колективу проф. В.М. Гуцуляк); напрацьовувались матеріали з етнічного туризму (спільно з істориками) (Ж.І. Бучко, О.М. Данілова, В.П. Руденко); подавався на конкурс спільний українсько-білоруський проект з сільського туризму; ці пошуки тривають і нині. На даний час ми очікуємо відкриття фінансування по програмі «Румунія-Україна-Молдова» з етнічного туризму на Буковині. Виконується госпдоговірна тема з гідроекологічних проблем Чернівецької області (керівник – проф. Ю.С. Ющенко). Завершується держбюджетна тема 48.81 з визначення рівнів освоєння ПРП України; поданий новий проект зі збалансованого природокористування на 2012-2013 р.р. по лінії МОН молодьспорту України. Як бачимо, не завжди наші зусилля у грантовій сфері знаходять підтримку організаторів конкурсів, витрачені сили, кошти, а результату позитивного немає...Таке життя, на жаль, іншого нам не дано, слід оговтуватись і знову, і знову іти на конкурс. Інших коштів у держави немає.

Однією з болючих факультетських проблем є підготовка статей і їх опублікування у журналах з імпакт-фактором. Таких статей на весь геофак одиниці. Разом з тим наукова частина зобов’язує нас добиватися міжнародного статусу «Наукового вісника Чернівецького ун-ту. Випуск «Географія»». Результативно працює у цьому напрямі заступник головного редактора проф. В.П. Круль.

Безсумнівним успіхом у науковій діяльності стало завоювання Антоном Шевчуком Другої премії Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу на тему «Зробимо Україну енергоощадливою» (Президентський Фонд Леоніда Кучми).

Наші студенти – менеджер туристичної індустрії Петрик Наталія виборола І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з туризму у м. Львові (5-й курс), а Калуш Юлія – стала володарем 3-ї премії на відповідному науковому конкурсі з географії (м. Луцьк) (5-й курс).

Головним завданням на нинішньому етапі розвитку наукових досліджень на факультеті є підвищення якості наукових публікацій – ми повинні орієнтуватись на провідні журнали з імпакт-фактором.

Чимало сил, енергії вимагає від нас виховна робота, робота в гуртожитку, студентське самоврядування. Тут поряд зі здобутками ми маємо і багато проблем. Одне з останніх дійств – самочинна, так звана «посвята» четвертокурсниками наших першокурсників, що сталося вночі з 1 на 2 вересня цього року. Проректор з виховної роботи університету проф. Т.В. Марусик змушена була о 23.00 год. викликати декана геофаку і його заступників, щоб утихомирити розігрітих «масовиків з їх «посвятою». Підсумок такий – студенти-четвертокурсники Довбенко Роман та Бельмега , отримавши догани, виселені з гуртожитку; ще семеро студентів отримали догану по університету за порушення Правил проживання у гуртожитку.

Але є, звичайно ж, і приємні речі. Геофак і цього року вийшов на почесне четверте місце в університеті по спортивно-масовій роботі серед 16 факультетів. Наші дівчата – зайняли перше місце зі спортивного орієнтування, туризму; студент Едуард Думан – перший в Україні з боротьби самбо серед юнаків 1993-94 року народження і п’ятий на Чемпіонаті Європи у ваговій категорії понад 87 кг.

Студент Олександр Мудрик став бронзовим призером Чемпіонату України з панкратіону, а Антон Любий – чемпіоном України з маунтенбайку. Цей перелік можна продовжувати.

Разом з тим нинішнього року у нас зменшився рівень забезпеченості студентів гуртожитком (забраний один блок), недостатньо площ для спортивних тренувань та занять з художньої самодіяльності. Це загальноуніверситетські проблеми, факультет їх самотужки вирішити не зможе.

Як і поліпшення матеріально-технічного забезпечення. Цього року, правда, ми дякуємо ректору за поставлені для факультету 23 нових комп’ютери, що дозволило нам організувати роботу 3 комп’ютерних класів, ще п’ять комп’ютерів нам подарували наші благодійники. Нинішнього 2011 року капітально відремонтовані 33, 34, 23, 7 аудиторії, кілька аудиторій у підвальних приміщеннях. Але підвальні аудиторії потребують зовнішньої гідроізоляції, потребує утеплення дах 4-го корпусу як і заміна черепиці. Віриться, що вже під кінець поточного навчального року через переїзд до нового навчального корпусу на Рівненській факультету іноземних мов нам також вдасться поліпшити умови для навчання студентів. Віриться, що з допомогою ректорату нам вдасться істотно зміцнити навчально-науковий процес новітніми приладами та обладнанням, тим більше, що ми зберігаємо 7,4 млн.грн. внеску геофаку в рік у позабюджетний фонд університету.

На завершення свого виступу я хочу щиро подякувати колективам кафедр, їх завідувачам та зав. лабораторіям, заступникам декана та секретарям, методистам геофаку за підтримку наших спільних дій, спрямованих на розвиток географічного факультету, університету загалом. Особливу подяку я хочу висловити Ользі Вікторівні Паланичко, яка самовіддано працювала в деканаті впродовж року і була змушена через сімейні обставини залишити свою ділянку роботи.

Щиро всім дякую! Будемо разом долати найскладніші перешкоди на нашому спільному шляху до розвою географічної освіти і науки, нашого університету, нашої України!

Ще раз дякую!

^ Проект

Ухвала:

Вченої ради географічного ф-ту ЧНУ ім. Ю.Федьковича від 20 вересня 2011 р. «Звіт декана проф. В.П.Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р. до 20 вересня 2011 р. і завдання на найближчий період»


Заслухавши та обговоривши звітну доповідь декана географічного ф-ту, вчена рада географічного ф-ту ухвалила:

  1. Оцінити роботу деканату географічного факультету за звітний період як задовільну.

2. Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання:


У підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації:

1. Деканату (проф. Руденку В.П.) та кафедрам забезпечити матеріально-технічну підтримку у виданні монографій та домогтися подання дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук до спеціалізованих вчених рад доц. Явкіним В.Г. (до січня 2012 р.) та доц. Рідушем Б.Т.(до січня 2012 р.);

2. Науковим керівникам (проф. В.О.Джаману, проф. В.П.Крулю, проф. Ю.С. Ющенку, проф. В.М.Гуцуляку, доц. К.Й. Кілінській, доц. В.Г.Явкіну, проф. В.П.Руденку) та завідувачам кафедр виявити максимум сприяння та домогтися подання дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук до спеціалізованих вчених рад аспірантами (асп. Заячук О.Г. – захист – жовтень 2011р., асп. Ємчук Т.В., асист. Шевчуком Ю.Ф. – захист – грудень 2011 р., асист. Костенюк Л.В., асист. Гончар О.М. – захист – лютий 2012 р., асист. Березкою І.С. – лютий 2012 р., асп. Танасюк М.В., асп. Скутар Т.Д., асп. Брик С.Д., асп. Колядинським П.В. – захист – вересень-жовтень 2012 р.);

3. Деканату (заст. декана з наукової роботи та по міжнародних зв’язках доц. Ж.І.Бучко), завідувачам кафедр та науковим керівникам підготувати до навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не менше 5-6 аспірантів (Паламарюк М.Ю., Лапушняк М.Д., Настюк М.Г., Худіковська В.А., Антал А.Ю., Смірнов Я.В.) (впродовж року).

^ У навчально-виховній роботі:

1. Деканату (Руденку В.П.), завідувачам кафедр, викладачам географічного факультету впродовж вересня 2011 р. – липня 2012 р. здійснити комплекс необхідних заходів з активізації профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів геофаку 2012 р. (організація скоординованих виїздів в райони області та сусідніх регіонів, залучення вступників на підготовчі курси університету, до роботи Малої Буковинської академії наук, їх участь в географічних олімпіадах, популяризація освітніх напрямів ф-ту з використанням засобів масової інформації, заключення угод про співробітництво зі школами та ВНЗ 1-2 рівнів акредитації і т.і.).

2. Деканату (першому заступнику декана М.В.Цепенді), кафедрі гідроекології, водопостачання та водовідведення (проф. Ю.С.Ющенку), навчально-методичній комісії за спеціальностю (голові комісії) впродовж вересня – грудня 2011 р. виконати весь обсяг робіт, пов’язаних з ліцензуванням спеціальності “Водопостачання та водовідведення” (8.06010108) за ОКР «магістр» в обсязі 20 осіб.

3. Деканату (першому заст. декана М.В.Цепенді, кафедрі геодезії, картографії та управління територіями ( д.гегр.н., доц. П.О.Сухому)), навчально-методичній комісії за спеціальністю впродовж вересня 2011 р. – червня 2012 р. виконати весь обсяг робіт, пов’язаних з акредитацією спеціальності «Геодезія» за ОКР «магістр» в обсязі 25 осіб.

4. Кафедрам (завідувачам кафедр), головам навчально-методичних комісій за спеціальностями впродовж вересня – грудня 2011 р. оновити і підтримувати у стадії готовності акредитаційні справи за напрямами та спеціальностями, за якими кафедри є випусковими, здати оновлений примірник справи у Навчальну частину ун-ту та постійно вести справу на Інтернет-сторінці геофаку.

5. Навчально-методичній комісії ф-ту, декану проф. Руденку В.П., методичним комісіям за спеціальностями тримати під неослабним контролем виконання заходів щодо підвищення якості навчального процесу, запровадження Болонської декларації на 1-5 курсах всіх освітніх напрямів геофаку.

^ У науково-дослідній роботі:

1. Завідувачам кафедр впродовж вересня 2011р. - травня 2012 р. реалізувати пропозиції викладачів та науковців географічного ф-ту щодо заключення нових та виконання діючих міжнародних грантових та госпдоговірних науково-дослідних тем з підприємствами та організаціями Чернівецької області по важливіших напрямах розвитку географічної науки і практики, зокрема по дослідженню екстремальних природних ситуацій – зсувів, повеней і т.і. Інтенсифікувати контакти у цьому напрямі з місцевими державними адміністраціями.

2. Деканату (заст. декана доц. Ж.І. Бучко), кафедрі фізичної географії та раціонального природокористування (проф. В.П. Крулю) організувати проведення на високому науковому рівні міжнародної наукової конференції «Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірних і гірських територій » (17-19 травня 2012 р.).

3. Заст. декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків (Ж.І. Бучко), завідувачам кафедр ф-ту активізувати та тримати під неослабленим контролем написання викладачами, докторантами та аспірантами наукових статей до міжнародних журналів з імпакт-фактором (не менше 5-8 публікацій в рік).

^ У зміцненні матеріально-технічної бази факультету:

1. Заст. декана з навчально-організаційної роботи та міжнародних зв’язків (С.А.Грекову) спільно з загальноуніверситетськими підрозділами забезпечити заміну віконних рам, що вийшли з ладу, в аудиторіях та приміщеннях кафедр у IV корпусі, укомплектування лабораторій ф-ту новими приладами та обладнаннями, утеплення горища IV корпусу.

2. Декану (Руденку В.П.) та заст. декана С.А.Грекову домогтися виконання Ухвали Вченої Ради ун-ту від 29 квітня 2010 р. щодо закладки та будівництва навчальної бази для організації практик геофаку в районі тур комплексу Мигове (впродовж 2011-2013 рр.).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана географічного ф-ту проф. В.П.Руденка.

Схожі:

Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період» iconВважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання
Вченої ради географічного ф-ту чну ім. Ю. Федьковича від 20 вересня 2011 р. «Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями...
Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період» iconЗвіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка "Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період"
Чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка "Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за...
Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період» iconУхвал а вченої ради географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича від
Чну ім. Ю. Федьковича від 19 вересня 2012 р. (протокол №2) щодо звіту декана географічного факультету проф. В. П. Руденка "Про основні...
Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період» iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період» iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період» iconІнструкція з підготовки запиту на фінансування проекту науково-дослідної роботи та звітної документації про її виконання
України на період до 2020 року, визначеними статтею 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки І техніки» від 9 вересня...
Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період» iconЗвіт в о. декана інженерного факультету про підсумки роботи факультету у 2007 році від 25 січня 2008 року 1 загальні відомості про факультет
До складу деканату входять 5 штатних працівників: декан, два провідних фахівця, інженер І категорії та інженер-програміст І категорії....
Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період» iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період» iconМіністерство освіти І науки молоді І спорту україни
...
Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період» iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
move to 0-20669957
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи