Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання icon

Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання
Скачати 36.56 Kb.
НазваВважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання
Дата21.06.2012
Розмір36.56 Kb.
ТипДокументи


Проект

Ухвала:

Вченої ради географічного ф-ту ЧНУ ім. Ю.Федьковича від 20 вересня 2011 р. «Звіт декана проф. В.П.Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р. до 20 вересня 2011 р. і завдання на найближчий період»


Заслухавши та обговоривши звітну доповідь декана географічного ф-ту, вчена рада географічного ф-ту ухвалила:

  1. Оцінити роботу деканату географічного факультету за звітний період як задовільну.

2. Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання:


У підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації:

1. Деканату (проф. Руденку В.П.) та кафедрам забезпечити матеріально-технічну підтримку у виданні монографій та домогтися подання дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук до спеціалізованих вчених рад доц. Явкіним В.Г. (до січня 2012 р.) та доц. Рідушем Б.Т.(до січня 2012 р.);

2. Науковим керівникам (проф. В.О.Джаману, проф. В.П.Крулю, проф. Ю.С. Ющенку, проф. В.М.Гуцуляку, доц. К.Й. Кілінській, доц. В.Г.Явкіну, проф. В.П.Руденку) та завідувачам кафедр виявити максимум сприяння та домогтися подання дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук до спеціалізованих вчених рад аспірантами (асп. Заячук О.Г. – захист – жовтень 2011р., асп. Ємчук Т.В., асист. Шевчуком Ю.Ф. – захист – грудень 2011 р., асист. Костенюк Л.В., асист. Гончар О.М. – захист – лютий 2012 р., асист. Березкою І.С. – лютий 2012 р., асп. Танасюк М.В., асп. Скутар Т.Д., асп. Брик С.Д., асп. Колядинським П.В. – захист – вересень-жовтень 2012 р.);

3. Деканату (заст. декана з наукової роботи та по міжнародних зв’язках доц. Ж.І.Бучко), завідувачам кафедр та науковим керівникам підготувати до навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не менше 5-6 аспірантів (Паламарюк М.Ю., Лапушняк М.Д., Настюк М.Г., Худіковська В.А., Антал А.Ю., Смірнов Я.В.) (впродовж року).

^ У навчально-виховній роботі:

1. Деканату (Руденку В.П.), завідувачам кафедр, викладачам географічного факультету впродовж вересня 2011 р. – липня 2012 р. здійснити комплекс необхідних заходів з активізації профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів геофаку 2012 р. (організація скоординованих виїздів в райони області та сусідніх регіонів, залучення вступників на підготовчі курси університету, до роботи Малої Буковинської академії наук, їх участь в географічних олімпіадах, популяризація освітніх напрямів ф-ту з використанням засобів масової інформації, заключення угод про співробітництво зі школами та ВНЗ 1-2 рівнів акредитації і т.і.).

2. Деканату (першому заступнику декана М.В.Цепенді), кафедрі гідроекології, водопостачання та водовідведення (проф. Ю.С.Ющенку), навчально-методичній комісії за спеціальностю (голові комісії) впродовж вересня – грудня 2011 р. виконати весь обсяг робіт, пов’язаних з ліцензуванням спеціальності “Водопостачання та водовідведення” (8.06010108) за ОКР «магістр» в обсязі 20 осіб.

3. Деканату (першому заст. декана М.В.Цепенді, кафедрі геодезії, картографії та управління територіями ( д.гегр.н., доц. П.О.Сухому)), навчально-методичній комісії за спеціальністю впродовж вересня 2011 р. – червня 2012 р. виконати весь обсяг робіт, пов’язаних з акредитацією спеціальності «Геодезія» за ОКР «магістр» в обсязі 25 осіб.

4. Кафедрам (завідувачам кафедр), головам навчально-методичних комісій за спеціальностями впродовж вересня – грудня 2011 р. оновити і підтримувати у стадії готовності акредитаційні справи за напрямами та спеціальностями, за якими кафедри є випусковими, здати оновлений примірник справи у Навчальну частину ун-ту та постійно вести справу на Інтернет-сторінці геофаку.

5. Навчально-методичній комісії ф-ту, декану проф. Руденку В.П., методичним комісіям за спеціальностями тримати під неослабним контролем виконання заходів щодо підвищення якості навчального процесу, запровадження Болонської декларації на 1-5 курсах всіх освітніх напрямів геофаку.

^ У науково-дослідній роботі:

1. Завідувачам кафедр впродовж вересня 2011р. - травня 2012 р. реалізувати пропозиції викладачів та науковців географічного ф-ту щодо заключення нових та виконання діючих міжнародних грантових та госпдоговірних науково-дослідних тем з підприємствами та організаціями Чернівецької області по важливіших напрямах розвитку географічної науки і практики, зокрема по дослідженню екстремальних природних ситуацій – зсувів, повеней і т.і. Інтенсифікувати контакти у цьому напрямі з місцевими державними адміністраціями.

2. Деканату (заст. декана доц. Ж.І. Бучко), кафедрі фізичної географії та раціонального природокористування (проф. В.П. Крулю) організувати проведення на високому науковому рівні міжнародної наукової конференції «Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірних і гірських територій » (17-19 травня 2012 р.).

3. Заст. декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків (Ж.І. Бучко), завідувачам кафедр ф-ту активізувати та тримати під неослабленим контролем написання викладачами, докторантами та аспірантами наукових статей до міжнародних журналів з імпакт-фактором (не менше 5-8 публікацій в рік).

^ У зміцненні матеріально-технічної бази факультету:

1. Заст. декана з навчально-організаційної роботи та міжнародних зв’язків (С.А.Грекову) спільно з загальноуніверситетськими підрозділами забезпечити заміну віконних рам, що вийшли з ладу, в аудиторіях та приміщеннях кафедр у IV корпусі, укомплектування лабораторій ф-ту новими приладами та обладнаннями, утеплення горища IV корпусу.

2. Декану (Руденку В.П.) та заст. декана С.А.Грекову домогтися виконання Ухвали Вченої Ради ун-ту від 29 квітня 2010 р. щодо закладки та будівництва навчальної бази для організації практик геофаку в районі тур комплексу Мигове (впродовж 2011-2013 рр.).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана географічного ф-ту проф. В.П.Руденка.


Схожі:

Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання iconПравила приклади виконання контрольних завдань приклад 1 Розв’язання завдання на тему «Одношаровий персептрон» Модель персептрона має такий вигляд (рис. 1)
Таку модель використовують для розв’язання задачі класифікації для двох класів і є ідентичною до задачі
Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання iconСистеми електронної комерції
Еіт є розв’язання однією з задач фундаментального аналізу ринку, а саме прогностичної класифікації курсу валют. Для вирішення поставленої...
Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання iconС. А. Закора
Розглянуто сучасні підходи до розв’язання конфліктних ситуацій у повітряному просторі вільного польоту Free Flight Airspace. Наведена...
Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання iconСучасні технології прийняття управлінських рішень л.І. Пархомова, завідуюча нмцмо
Тут важливим є вибір адекватного шляху розв’язання завдання, для чого керівник має не тільки правильно оцінювати управлінську ситуацію,...
Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання iconКод модуля: ес 6032 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Числові методи розвязання систем лінійних скінчених рівнянь. Числові методи розв’язання систем нелінійних скінчених рівнянь. Математичні...
Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання iconПерелік тем, що винесені на держ. іспит
Основні визначення. Задачі, розв’язання яких забезпечують інтелектуальні системи
Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання iconА. Є. Ачкасов, В. А. Лушкін, В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова "теорія систем І системний аналіз" Харків хнамг 2011
Навчальний посібник написаний відповідно до програми підготовки бакалаврів напряму підготовки менеджмент. У ньому викладаються теми...
Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання iconШановні панове!
На конференції Ви зможете обмінятися думками, ідеями, досвідом застосування новітніх методів І технологій надання вищої освіти, знайти...
Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання iconСоціо-еколого-економічні аспекти глобальних проблем тур О. М., аспірант, Волкова О. Л., студ., гр. Еп-71
Розв'язання таких проблем не підсильне жодній з країн світу зокрема. Для їх вирішення необхідні скоординовані зусилля світової спільноти....
Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання iconЗавдання з вищої математики (Модуль 3) І приклади їх розвязання
Завдання з вищої математики (Модуль 3) І приклади їх розв’язання (для самостійної роботи студентів 2-го курсу денної та заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи