Затверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено icon

Затверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено
Скачати 297.06 Kb.
НазваЗатверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено
Дата11.07.2012
Розмір297.06 Kb.
ТипРішення

ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішення Вченої ради

Вінницького національного

технічного університету,

протокол від 26.01.2012, № 6


ПОГОДЖЕНО


Начальник управління

освіти і науки

Вінницької облдержадміністрації

26.01.2012 р.


Начальник Держуправління охорони

навколишнього природного

середовища у Вінницькій області

26.01.2012 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення Вінницького обласного конкурсу з моніторингу стану довкілля
серед студентів та учнів1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні використані окремі пункти Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади, зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 року №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.11.2011 року за №1318/20056.

1.2. Дане Положення визначає порядок організації та проведення щорічно І та ІІ етапів Вінницького обласного конкурсу з моніторингу стану довкілля серед студентів та учнів (далі – Конкурсу).

1.3. До участі в Конкурсі приймаються тільки ті роботи, які відповідають такій проблематиці:

1.3.1. Моніторинг життєдіяльності у певній екосистемі (рослинний, тваринний світ у взаємозв’язку з неживою природою).

1.3.2. Моніторинг покращення стану навколишнього природного середовища в результаті впровадження природоохоронних заходів, у т.ч. в результаті використання альтернативних джерел енергії: опис заходів та їх переваг.

1.3.3. Моніторинг антропогенного та природного забруднення навколишнього природного середовища: характеристика фактів забруднення та їх наслідків.

1.3.4. Моніторинг стану природних ресурсів та напрямки покращення цього стану.


2. Мета і завдання

2.1. Конкурс проводиться з метою:

 • духовного, творчого, інтелектуального розвитку учнів та студентів, виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації;

 • підвищення рівня знань, умінь та навичок серед учнів та студентів у галузі моніторингу стану довкілля;

 • сприяння зміцненню престижу Вінницької області як екологічно чистого, наукового, культурного та інвестиційно привабливого регіонального центра;

 • привертання уваги державних, громадських і комерційних організацій до проблем охорони навколишнього природного середовища;

 • популяризації й пропаганди переможців, призерів і кращих учасників Конкурсу у ЗМІ;

 • сприяння пошуку оптимальних напрямків залучення інвестицій у сферу охорони та моніторингу навколишнього природного середовища;

 • стимулювання впровадження сучасних інформаційних технологій у різні галузі народного господарства, освіти й бізнесу у Вінницькій області.

2.2. Основними завданнями Конкурсу є такі:

формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільства, пов’язаних з природоохоронною діяльністю; формування у колах учнівської та студентської молоді навичок пошукової та дослідницької роботи; популяризація досягнень науки, техніки та новітніх інформаційних технологій; підведення підсумків роботи учнівських і студентських наукових та природоохоронних товариств; активізація всіх форм позашкільної роботи з учнями та самостійної роботи студентів; залучення професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та працівників усіх освітніх установ до активної роботи з обдарованою молоддю; популяризація і підтримка кращих робіт, що гідно представляють нашу область у вигляді результатів досліджень довідкового чи аналітичного характеру або мають характер природоохоронної агітації; підвищення інформаційної та екологічної культури суспільства; популяризація інформаційних, у т.ч. геоінформаційних, технологій серед населення; пошук нових стратегій, методів та моделей інформаційних екологічних ресурсів; стимулювання створення й розвитку якісних інформаційних ресурсів; збирання і надання інформації для користувачів про сучасний стан довкілля Вінницької області та шляхи його покращення.


3. Організатори Конкурсу

3.1. Координатором та організатором І-ІІ етапів Конкурсу є Вінницький національний технічний університет за сприяння управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації та Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

3.2. Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації забезпечує контроль за дотриманням даного Положення.

3.3. Для організації і проведення Конкурсу створюються організаційний комітет, для перевірки виконання завдань та оцінювання результатів – журі, склад якого затверджується наказом ректора Вінницького національного технічного університету.

3.4. Для консультацій щодо роз’яснення спірних питань у роботі журі (правильність перевірки, об’єктивність оцінювання робіт, визначення переможців) наказом Вінницького національного технічного університету призначаються експерти-консультанти.

3.5. Для складання завдань на ІІ етапу Конкурсу залучаються представники Вінницького національного технічного університету, за участі представників Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області та Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників і кращих педагогів області.


4. Терміни та місце проведення

4.1. І етап Конкурсу проводиться в березні-квітні на базі Вінницького національного технічного університету.

4.2. ІІ етап Конкурсу проводиться у квітні-травні на базі Вінницького національного технічного університету шляхом виконання переможцями І етапу контрольного завдання чи завдань протягом 4 годин.

5. Учасники

5.1. Учасниками Конкурсу можуть бути як окремі особи, так і творчі колективи: студенти вищих навчальних закладів Вінницької області усіх рівнів акредитації, учні усіх класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів усіх форм навчання без вікових обмежень, які активно займаються природоохоронною діяльністю. До учнів відносяться особи, які навчаються в школах, ліцеях, гімназіях та середніх і вищих професійних технічних училищах, які не мають повної середньої освіти. До студентів відносяться особи, які навчаються у вищих та середніх навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, а також учні ВПУ, які мають повну середню освіту.

5.2. Учасник Конкурсу може брати участь у кількох номінаціях Конкурсу, але на кожну номінацію подається окрема, відповідно оформлена, робота.

5.3. Одна робота може бути призером тільки в одній номінації.

5.4. До участі в Конкурсі допускаються тільки ті роботи, які не були призерами у минулорічних Конкурсах. Роботи подаються в Оргкомітет Конкурсу і розміщуються на сайті Конкурсу в мережі Інтернет, якщо це не порушує законодавство України щодо оприлюднення інформації в мережі Інтернет.

5.5. У разі виявлення грубих помилок конкурсантам надається можливість виправити ці помилки до закінчення терміну подання робіт.

5.6. До участі в Конкурсі не допускаються роботи, які:

 • порушують авторське право;

 • порушують законодавство України;

 • у змістовній частині яких використовується ненормативна лексика;

 • пропагують насильство, війну та тероризм.

5.7. Оргкомітет зобов'язаний сповістити заявника про допуск роботи до участі в Конкурсі або про відмову з поясненням причин протягом 3-х календарних днів з дня отримання роботи по вказаній заявником в анкеті телефону електронній пошті або по телефону. У випадку відмови заявник може повторно висувати роботу до участі у Конкурсі, привівши її у відповідність до вимог даного Положення.

5.8. Заміна попередньо заявленого учасника Конкурсу, який є представником творчого колективу, можлива за рішенням голови (співголови) оргкомітету в разі офіційного звернення.

5.9. Питання присутності керівників команд, керівників учасників Конкурсу під час ІІ етапу вирішується оргкомітетом.

5.10. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення Конкурсу та розгляду апеляцій.

5.11. Учасники Конкурсу мають дотримуватись правил проведення та програми Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів, виконувати рішення оргкомітету й журі.

5.12. Питання фото-, кіно-, телезйомки під час проведення Конкурсу заздалегідь узгоджується з оргкомітетом та головою журі (відділення секції).

5.13. У разі порушення цих вимог спільним рішенням Оргкомітету та журі учасники можуть бути дискваліфіковані.


6. Програма Конкурсу

6.1. Під час І етапу Конкурсу учасники подають роботи для оцінювання в одній із трьох номінацій:

- „Найкраще інформаційне наповнення”;

- „Найбільш комплексне дослідження”;

- „Найкраща комп’ютерна реалізація".

6.2. Ураховуючи розмаїття екологічних досліджень, які проводяться в області, склад номінацій може бути змінений Оргкомітетом Конкурсу.

6.3. Номінацію при подачі роботи визначає учасник. Ця номінація може бути скорегована Оргкомітетом, про що учасник повідомляється для отримання згоди. У випадку незгоди учасника з Оргкомітетом з питання визначення номінації остаточне рішення приймається учасником.


7. Документація І етапу

7.1. Для участі у І етапі щорічно до 20 березня Оргкомітету Конкурсу за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, Вінницький національний технічний університет, кафедра Моделювання та моніторингу складних систем (ММСС) (ауд. 7210 чи 7309, тел. 43-77-22) необхідно подавати такі документи:

- заявку на участь у I етапі Конкурсу (додаток 1);

- роботи в друкованому та/або електронному вигляді, оформлені згідно вимог п.7.3 даного Положення та Додатку 2;

- анкети учасників Конкурсу (додаток 3).

7.2. Роботи повинні подаватись в Оргкомітет на електронних носіях особисто, зі звичайною поштою або електронною поштою на адресу ndledem@gmail.com (Науково-дослідна лабораторія екологічних досліджень та екологічного моніторингу кафедри ММСС ВНТУ).

7.3. До участі в Конкурсі приймаються роботи, оформлені за одним із 3-х наступних варіантів.

7.3.1. Варіант I.

 1. Колекція фото- чи відеоматеріалів, які ілюструють об’єкт дослідження, прив’язана до карти Вінницької області в одному з таких середовищ:

  • Геоінформаційна система (ГІС) Вінницької області з підключеними до неї зібраними текстовими, фото- та відеоматеріалами в системі “Рідна природа” (освітянська версія геоінформаційної аналітичної системи державного моніторингу довкілля Вінницької області, розроблена протягом 2003-2007 рр. у ВНТУ, яка розповсюджується безкоштовно));

  • Інтернет-ГІС, які дозволяють прив’язувати до карти Вінницької області фотоматеріали користувача, наприклад Panoramio та Google Earth (США).

 1. Звіт про проведену роботу (2–30 стор.).

 2. Можуть додаватись інші авторські матеріали, про ті чи інші об’єкти довкілля, моніторинг їх стану чи про забруднювачів довкілля та їх вплив на навколишнє природне середовище.

 3. Перевага буде надаватись роботам, які будуть містити конкретні пропозиції щодо покращення стану довкілля з прикладами того, як це вже зроблено у Вінницькій області та за її межами.


7.3.2. Варіант ІI.

 1. Комп’ютерний програмний продукт для імітації життєдіяльності у певній екосистемі або для імітації забруднення стану довкілля, або з іншим змістом –природоохоронна агітація тощо, наприклад:

  • комп’ютерна програма;

  • файл комп’ютерної анімації у форматі 3D MAX, флеш-анімація чи ін.

 2. Опис процесу інсталяції програми та роботи з нею.

 3. Приклад роботи програми, який розкриває усі її можливості.

 4. Можуть додаватись інші авторські матеріали, наприклад адреси Internet-сайтів.


7.3.3. Варіант IІІ.

 1. Аналітичне дослідження на одну із тем, які приймаються до розгляду згідно п.2 даного положення. Перевага буде надаватись роботам, які будуть містити конкретні пропозиції щодо покращення стану довкілля з прикладами того, як це вже зроблено у Вінницькій області та за її межами.

 2. Звіт про проведену роботу чи дослідження (2–30 стор.).

 3. Можуть додаватись інші аналітичні авторські матеріали.


7.4. Роботи, які надійшли в Оргкомітет після 20 березня, до участі в Конкурсі не допускаються.

7.5. У разі запозичення чужих матеріалів (Червона книга України, посібники, довідники та інші книжки, статті газет, чужі фото- та відеоматеріали, комп’ютерні програми, веб-сайти тощо) обов’язковим є посилання на джерело чи авторів матеріалів при кожному згадуванні матеріалів у своїй роботі. Забороняється лише наводити список запозичених джерел просто в кінці звіту без посилань на них в тексті звіту та в системі ГІС “Рідна природа”.


8. Умови визначення результатів І-ІІ етапів


8.1. Оцінювання робіт на І етапі проводиться журі Конкурсу. Для оцінювання робіт у кожній номінації може створюватись окремий склад журі. До складу журі входять, переважно, фахівці в галузі охорони та моніторингу довкілля, інформаційних технологій, прикладного програмного забезпечення. Для оцінювання робіт у номінації “Найбільш комплексне дослідження” у склад журі можуть бути включені фахівці різних галузей.

8.2. За наявності великої кількості робіт, з метою забезпечення об’єктивного оцінювання, Оргкомітет може своїм рішенням створити групу для попереднього відбору кращих робіт, які в подальшому будуть оцінені журі.

8.3. У разі, якщо на І етапі під час перевірки роботи членами журі буде доведено факт подання чужого матеріалу як свого (без посилання на джерело чи авторів матеріалів безпосередньо після їх згадування, відповідно до умов Конкурсу) робота знімається з Конкурсу з повідомленням учасника про цей факт.

8.4. До участі у ІІ етапі допускаються призери І етапу, яким надається можливість виконати кваліфікаційну роботу чи контрольні завдання за виділений проміжок часу (4 години). Завдання на ці роботи розробляються представниками Вінницького національного технічного університету, за участі представників Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області та Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників і кращих педагогів області. Ці завдання зберігаються в сейфі голови Оргкомітету Конкурсу. Конкретизація теми здійснюється головою Оргкомітету і доводиться до відома конкурсантів тільки перед початком ІІ етапу. Учасники ІІ етапу повинні продемонструвати як знання та навички у галузі екології та моніторингу довкілля, так і своє володіння комп’ютером та сучасними інформаційними технологіями.

8.5. Учасникам ІІ етапу надаються рівноцінні комп'ютери і програмні засоби.

8.6. Перед початком ІІ етапу конкурсантам надається можливість ознайомитись зі своїм робочим місцем і наявним програмним забезпеченням.

8.7. Склад ліцензійних програмних продуктів для ІІ етапу Конкурсу визначається Оргкомітетом і доводиться до відома конкурсантів. Конкурсантам ІІ етапу категорично заборонено використовувати свої програмні продукти.

8.8. Під час проведення ІІ етапу на всіх комп’ютерах відключаються зовнішні зчитувачі інформації, а також мережні зв’язки.

8.9. Після завершення ІІ етапу журі Конкурсу визначає три кращі роботи серед учнів і студентів.


9. Апеляція

9.1. З метою вирішення спірних питань щодо результатів Конкурсу (правильність перевірки та об’єктивність оцінювання робіт, визначення переможців) створюється апеляційна (експертна) комісія, яка складається із представників оргкомітету Конкурсу та голови журі відповідного відділення та затверджується наказом Вінницького національного технічного університету.

9.2. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів оцінювання робіт учасників Конкурсу.

9.2.1. Якщо учасник Конкурсу не згідний із результатами оцінювання його роботи на ІІ етапі, він подає апеляційну заяву на ім’я голови журі протягом однієї години після оголошення результатів Конкурсу на ІІ етапі.

9.2.2. В апеляційній заяві вказується причина подання апеляції.

9.2.3. Апеляційна заява передається секретареві відповідної секції.

9.2.4. Після прийому апеляційної заяви учаснику Конкурсу повідомляється про час і місце її розгляду.

9.2.5. Апеляційна заява розглядається головою та членами журі Конкурсу в присутності учасника Конкурсу. Присутність інших осіб не допускається.

9.2.6. Засідання веде голова журі або його заступник.

9.2.7. Апеляційна заява розглядається у такій послідовності:

- зачитується апеляційна заява;

- в усній формі уточнюються причини подачі апеляції;

- заслуховуються питання та коментарі учасника Конкурсу;

- заслуховуються коментарі членів журі;

- після обговорення членами журі приймається остаточне рішення, яке фіксується в апеляційній заяві та вноситься до протоколу засідання журі Конкурсу.

9.3. Після офіційного оприлюднення результатів Конкурсу вони вважаються остаточними та оскарженню не підлягають.

9.4. Апеляційні заяви після оприлюднення підсумкового протоколу не приймаються.


10. Визначення переможців

10.1. Оцінювання здійснюється членами журі по кожній роботі, незалежно один від іншого, відповідно до критеріїв (Додаток 4). Максимальна сума становить 100 балів. Члени журі передають в Оргкомітет свої бальні оцінки по кожній роботі по кожному критерію. З набору оцінок вилучається найменша (як занижена) та найвища (як завищена) оцінки, після чого по кожній роботі знаходиться середня оцінка. Переможними вважаються ті роботи, які оцінені вищими середніми балами.

10.2. Оргкомітет визначає та затверджує склад робочої групи, в обов'язки якої входить підрахунок балів.

10.3. У випадку, якщо дві і більше роботи матимуть однакові бали, рішення про переможця приймається Оргкомітетом.

10.4. Якщо жоден учасник не набирає 85 максимально можливих балів, то у відповідній номінації перше місце не присуджується; якщо не набирає 75 балів, то не присуджується друге місце; якщо не набирає 60 балів, то не присуджується третє місце.

10.5. Вказана мінімальна кількість балів для присвоєння призових місць, залежно від рівня робіт, може бути збільшена.

10.6. При однаковій сумі балів, набраних учасниками, перевага надається тому, хто одержав більше балів на ІІ етапі.

10.7. ІІ етап Конкурсу має характер особистої першості. Переможці (І, ІІ та ІІІ місця) визначаються по часу, який вони витратили на повне розв’язання кваліфікаційного завдання.

10.8. Переможці та призери нагороджуються окремо у кожній номінації дипломами відповідних ступенів за підписом ректора Вінницького національного технічного університету, начальника управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації та начальника Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

10.9. За рішенням Оргкомітету та журі учасники Конкурсу у кожній номінації, можуть бути відзначені спеціальними дипломами.


11. Фінансування

11.1. Витрати на проведення І етапу Конкурсу проводяться за рахунок коштів Вінницького національного технічного університету та залучених коштів.

11.2. Витрати на проведення ІІ етапу Конкурсу та урочистості на честь переможців – за рахунок Вінницького національного технічного університету та залучених коштів.

11.3. Витрати на призи переможцям – за рахунок залучених коштів.

11.4. Витрати учасників на відрядження (проїзд, харчування, добові тощо) та проживання у м. Вінниці під час ІІ етапу проводяться за їх особистий рахунок.

11.5. Для проживання учасників Конкурсу та супроводжуючих осіб Вінницький національний технічний університет під час ІІ етапу може надавати гуртожиток з оплатою проживання у ньому за їх власний рахунок на загальних підставах.

Додаток 1


до Положення про

Вінницький обласний конкурс з

моніторингу стану довкілля

серед студентів та учнів


^ ЗАЯВКА

учасника у Вінницькому обласному конкурсі з моніторингу стану довкілля
серед студентів та учнів
НомінаціяТема роботиКолективна чи індивідуальна робота*
ПрізвищеІм'яПо батьковіРік народженняУчасть у попередніх Конкурсах (рік, предмет, тема роботи) – не є обов’язковим для заповненняУстанова, де займаєтесь природоохоронною діяльністю – не є обов’язковим для заповненняБазовий позашкільний заклад – не є обов’язковим для заповненняНавчальний закладКлас (для учнів)Група і курс (для студентів)
Керівник (якщо є) – не є обов’язковим для заповненняНеобхідність у технічних засобах (мінімальні вимоги до комп'ютера)Домашня адресаТелефон*У разі індивідуальної роботи вказуються дані автора, для колективної роботи вказуються дані представника колективу, який буде брати участь у ІІ етапі Конкурсу, крім того, вказуються списком (прізвища, імена та по батькові) інші члени колективу, по кожному з яких ще подається Анкета згідно Додатку 3 до даного Положення.


Не заперечую проти використання цих моїх персональних даних відповідно до цілей та завдань Конкурсу, у т.ч. під час оприлюднення результатів Конкурсу у ЗМІ та в мережі Інтернет.


^ Дата Підпис

Додаток 2


до Положення про

Вінницький обласний конкурс з

моніторингу стану довкілля

серед студентів та учнів


ЗРАЗОК

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації

^ МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області


Номінація: Найкраще інформаційне наповнення


Поліпшення стану прибережних захисних смуг р. Десна


Роботу виконав

Петренко Сергій Іванович

учень 11 класу

(або студент 3-го курсу групи ЕКО-10)

СЗОШ І – ІІІ ст. №1 м. Вінниці

(або ВНТУ)


Керівник:

(допускається подавати роботи без керівника)

Сидоренко Іван Петрович

доцент Вінницького національного

технічного університету,

кандидат технічних наук


Вінниця 2012

Додаток 3


до Положення про

Вінницький обласний конкурс з

моніторингу стану довкілля

серед студентів та учнів


^ АНКЕТА
учасника у Вінницькому обласному конкурсі з моніторингу стану довкілля
серед студентів та учнів*Прізвище, ім’я, по батькові учасника (розбірливо)


ХХ

^

Дата народження

(день, місяць, рік):


Домашня адреса: _______________________________________________________

______________________________________________________________________
Конт.тел


E-mail


Відомості про батьків:

Батько:________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон)


Мати:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон)


Місце навчання: ________________________________________________________

______________________________________________________________________

(назва, адреса навчального закладу, прізвище, ім’я, по батькові директора чи ректора, тел. приймальної)

клас чи група/курс: _____________________________________________________

Номінація: ____________________________________________________________

Назва роботи: __________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Керівник роботи (якщо є): _______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання (якщо є), посада, якщо – вчитель, то з якого предмету, контактний телефон)

Позашкільний заклад, в якому навчаєтесь/навчались (є обов’язковим тільки для тих, кого це стосується):_________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва, адреса навчального закладу, прізвище, ім’я, по батькові директора, тел. приймальної)


Чим зумовлений Ваш вибір напрямку дослідження?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Чи були переможцем/учасником інших конкурсів, олімпіад, змагань (перерахувати)? ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________Чи володієте іноземною мовою (якою, рівень володіння)?

_______________________________________________________________________


Сфера інтересів:________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

В яких вищих навчальних закладах Ви мрієте здобути освіту? ________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Якою професією хотіли б оволодіти? ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

В якій сфері Ви хотіли б реалізувати себе в майбутньому (політика, наука, бізнес, інше)? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Які побажання Ви маєте щодо процедури проведення Конкурсу? ______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


*У разі індивідуальної роботи в Анкеті вказуються дані автора роботи, для колективної роботи Анкети подаються кожним учасником колективу із зазначенням хто є його представником, який буде брати участь у ІІ етапі Конкурсу.


Не заперечую(ємо) проти використання персональних даних з цієї анкети відповідно до цілей та завдань Конкурсу, у т.ч. під час оприлюднення результатів Конкурсу у ЗМІ та в мережі Інтернет.


^ Дата Підписи (заявника та його керівника, якщо є)

Додаток 4


до Положення про

Вінницький обласний конкурс з

моніторингу стану довкілля

серед студентів та учнів
^

Критерії та бальні оцінки робіт у номінації
“Найкраще інформаційне наповнення”
^ Критерій оцінювання

Характеристика та максимальна бальна оцінка

Рейтингова оцінка

1. Ступінь розкриття теми

Для робіт за тематикою 1.3.1: Повнота розкриття взаємозв’язків в екосистемі, наприклад ілюстрування яким чином представники тваринного світу пристосовуються до представників рослинного світу та навпаки


Для робіт за тематикою 1.3.2 та 1.3.3: Повнота розкриття причин та переваг природоохоронних заходів/наслідків забруднення: ілюстрування і фактів заходів/забруднення, і конкретних переваг/наслідків цього (зміна біорізноманіття тощо).


Для робіт за тематикою 1.3.4: Повнота інформаційного представлення даних про різні аспекти стану природних ресурсів.

30

2. Інформаційна цінність роботи

Представляє інтерес для вузького кола користувачів

5

10

50

Представляє інтерес для ЗМІ

7

Представляє інтерес для фахівців з екології

10

В основному використано запозичену інформацію

5

15


Поряд з авторською використано чимало запозиченої інформації

10

В основному використано авторську інформацію

15

^ Структуризація інформації

5

Якість поданої інформації (графічна, естетична тощо)

10

Обсяг зібраної інформації

10

^ 3. Соціальна значимість роботи

Реальна значимість або її значимість для перспективи

20
Критерії та бальні оцінки робіт у номінації
“Найбільш комплексне дослідження”
Критерій оцінювання
^
Характеристика та максимальна бальна оцінка

Рейтингова оцінка

1. Ступінь розкриття теми:


Для робіт за тематикою 1.3.1: Повнота розкриття взаємозв’язків в екосистемі, наприклад ілюстрування яким чином представники тваринного світу пристосовуються до представників рослинного світу та навпаки


Для робіт за тематикою 1.3.2 та 1.3.3: Повнота розкриття причин та переваг природоохоронних заходів/наслідків забруднення: ілюстрування і фактів заходів/забруднення, і конкретних переваг/наслідків цього (зміна біорізноманіття тощо).


Для робіт за тематикою 1.3.4: Повнота розкриття різних аспектів стану природних ресурсів.

40

^ 2. Комплексність дослідження

Одне середовище (тільки флора, чи фауна, чи нежива природа)

5

15

15

Два середовища, наприклад фауна і флора чи флора і нежива природа

10

І флора, і фауна, і нежива природа разом

15

^ 3. Інформаційна цінність роботи

Представляє інтерес для ЗМІ

2

5

30

Представляє інтерес для фахівців з екології

5

В основному використано запозичену інформацію

5

15


Поряд з авторською використано чимало запозиченої інформації

10

В основному використано авторську інформацію

15

Обсяг зібраної інформації

5

^ 4. Соціальна значимість роботи

Реальна значимість або її значимість для перспективи

15Критерії та бальні оцінки робіт у номінації
“Найкраща комп’ютерна реалізація”
^ Критерій оцінювання

Характеристика та максимальна бальна оцінка

Рейтингова оцінка

1. Ступінь розкриття теми


Для робіт за тематикою 1.3.1: Повнота розкриття взаємозв’язків в екосистемі, наприклад ілюстрування яким чином представники тваринного світу пристосовуються до представників рослинного світу та навпаки


Для робіт за тематикою 1.3.2 та 1.3.3: Повнота розкриття причин та переваг природоохоронних заходів/наслідків забруднення: ілюстрування і фактів заходів/забруднення, і конкретних переваг/наслідків цього (зміна біорізноманіття тощо).


Для робіт за тематикою 1.3.4: Повнота інформаційного представлення даних про різні аспекти стану природних ресурсів.

30

2. Інформаційна та змістовна цінність роботи в цілому

Використовує відомі моделі, підходи та алгоритми

5

30

60

Використовує відомі моделі та авторські підходи та алгоритми для їх застосування

15

Використовує авторські моделі, підходи та алгоритми

30

Реалістичність моделювання

20

Якість поданої інформації (графічна, естетична тощо)

10

3. Соціальна значимість роботи

Реальна значимість або її значимість для перспективи

10


Схожі:

Затверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено iconЗатверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено
move to 0-16977646
Затверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено iconРішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 05. 04. 2012, №8 зі змінами від 06. 03. 2013 р., №7
Усі наукові публікації та досягнення вступника приймаються до розгляду лише за умови, що вони відповідають спеціальності аспірантури,...
Затверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено iconЗатверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради
Вченою радою Луцького нту 27. 06. 2012 р. (протокол №11) та зі змінами, затвердженими на засіданні Вченої ради університету 27. 09....
Затверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено iconПоложення про проведення переддипломної практики студентів вінницького національного технічного університету розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради університету Протокол №5 від 20. 12. 2012 р
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»
Затверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Затверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено iconПоложення про конкурс монографій, підручників та навчальних посібників Затверджено на засіданні Вченої ради університету 24 лютого 2009 р. (протокол №20)
Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників на здобуття премій Національного університету «Львівська політехніка» (далі...
Затверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено iconМ. Й. Бурбело, О. О. Бірюков, Л. М. Мельничук маркетинг енергії
Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів спеціальності „Енергетичний...
Затверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено iconДодаток 1
Затверджено Рішенням Вченої Ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (протокол №6 від 30. 08. 2010)
Затверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено iconПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Затверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено iconПро затвердження тематики випускних робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р
На підставі Рішення вченої ради університету від 26 листопада 2012 р.(протокол№4)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи