Звіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік icon

Звіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік
Скачати 137.26 Kb.
НазваЗвіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік
Дата11.07.2012
Розмір137.26 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

ПРО РОБОТУ ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


ЗА 2007 РІК.


Станом на 01.01.07 року, кількість співробітників складає 161 чоловік. Питома вага викладачів, які мають вчений ступінь, вчене звання складає 32.6%, що на 1.3 % більше, ніж минулого року. Лише на кафедрі історії цей показник складає 100 %, та маємо надію, що у 2008 році такий же показник будуть мати кафедри перекладу та філософії (83 та 85.7). Окремо слід відзначити роботу кафедри філології та журналістики та завідувача кафедри Ткаченко О.Г. За останні 2 роки по цій кафедрі захищено 1 докторську та 4 кандидатські дисертації та підготовлено до захисту ще дві.

Цього року на наш факультет прийшли працювати 3 кандидати наук, що дає змогу покращити ситуацію на кафедрах російської мови, фізичного виховання та філософії.

В аспірантурі в 2007 році навчалося 23 чоловіки, серед яких 5 – на заочній. У докторантурі – 5 чоловік. У цьому році вступила до докторантури Теліженко Л.В. (кафедра історії).

Напрацювання за минулі роки дозволили Ткаченко О.Г. успішно захистити 25 січня докторську дисертацію. Ще один захист по кафедрі журналістики та філології – це Кулішенко Л.А. Зроблені достатні напрацювання, щоб у 2008 році захистити дисертації викладачам: Садівничому В.О., Гаврилюк І.Л., Косенко Ю.В., Опанасюк В.В., Алєксахіній Т.О., Панченко Ю.В., Шепелєву А.Є. Окрім того 19 чоловік працюють над кандидатськими дисертаціями, що порівняно з 2006 роком більше ніж на 58 %.

Відкрито разові аспірантури по кафедрі перекладу та філософії.

На факультеті підвищення кваліфікації за звітний період пройшли підготовку 66 чоловік, що складає понад 50% викладацького складу.

Важливим показником кадрової ситуації є питання трудової дисципліни.

І в цьому році не слід забувати про недопущення неформальних відносин зі студентами під час сесії чи протягом навчального семестру. Хочу зазначити, що студенти мають можливість особливо під час сесії звернутися по прямому телефону МОН, а також до ректора, в деканат. Крім того, обов’язково найближчим часом буде проведено анонімне анкетування студентів для виявлення випадків неформальних стосунків. Позиція і ректорату і деканату, що подібні явища не повинні мати місце в нашому навчальному закладі.

Для поліпшення ситуації щодо кадрового забезпечення необхідно більш детально розглянути можливі напрямки допомоги здібним до наукової роботи випускникам та колегам, які ще не захистили дисертацію. І це стосується не тільки випускаючих кафедр.

На факультеті проводилась значна наукова робота: проведено 2 Міжнародні (кафедри перекладу та філософії) та 2 Всеукраїнські (кафедри фізичного виховання, журналістики) конференції. Опубліковано 137 наукових статей (у 2006 році – 147), з них 5- за кордоном, 2 з яких - по кафедрі історії.

Вийшли з друку журнали та оголошена передплата на них “Вісник СумДУ”- серія “Філологічні науки”, “Сумська старовина” та Архівно-історичний журнал (кафедра історії). У літературній вітальні СумДУ була проведена презентація Сумського історико-архівного журналу.

Завідувач кафедри історії Власенко В.М. став переможцем Всеукраїнського конкурсу наукових робіт присвячених голодомору. Викладачі цієї кафедри проводять значну роботу по створенню музею СумДУ, збору матеріалів до 60-річчя нашого закладу та їх публікації.

Значно покращилась робота проблемної лабораторії при кафедрі політології, соціології та психології. Укладено 8 договорів на суму більш ніж 14 тис. гривень. Проведена низка соціологічних опитувань як для потреб нашого навчального закладу, так і для потреб області. Подано заявки на участь у проектах транскордонного співробітництва в рамках єврорегіону Ярославна. Залучено до роботи в лабораторії 30 студентів різних факультетів. Над виконанням держбюджетної тематики працюють 6 студентів.

Укладено договір на 2 роки для дослідження творчості О.Олеся. По цьому напрямку співробітничають кафедра історії та кафедра журналістики та філології.

За 2007 рік покращилась наукова робота студентів. На науковій студентській конференції було заслухано 157 доповідей по різним секціям. Опубліковано понад 220 тез доповідей , що більше ніж на 63 % порівняно з 2006 роком.

Направлено на республіканські конкурси 30 (22) студентських наукових робіт, що на 36 % більше. Отримали диплом переможця 7 студентів (3) та 5 чоловік - заохочувальні дипломи. Разом з тим 20 студентів факультету брали участь у республіканських олімпіадах, 1 з яких (кафедра журналістики) став призером, а 3 студенти зайняли 4-10 місця. І хоча це не надто високі показники, але необхідно врахувати, що наші студенти змагаються зі студентами, які навчаються за профілем. В обласному конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика студентка-журналістка Микула Ю. посіла 1 місце.

На факультеті створено і працює наукове студентське товариство, яким безпосередньо займається Козинцева Т.О. Найбільший розвиток знайшов саме філософський напрямок. Приємно бачити, як перекладачі, юристи та журналісти дискутують з приводу свідомості чи інших проблем. До наукової роботи залучаються і іноземні студенти з інших факультетів: проведено 2 круглих столи по культурології (Клименко В.А.).

Слід зазначити, що всі кафедри мають наукові теми, які виконуються за рахунок другої половини робочого дня. Такий підхід дає свої результати. Налагоджуються контакти не тільки з українськими науковцями, але й із зарубіжними. Наші викладачі проходили стажування та виступали з циклами лекцій, встановлено контакти не тільки з Вармінсько-Мазурським університетом, інститутом неофілології, а й з інститутом філософії та соціології цього ж університету, а також з Університетом Марії Складовської-Кюрі в Любліні, подано заявки на участь у конкурсі на отримання грантів. Згідно укладеного договору на кафедрах факультету проходили навчання 3 польські студенти, результатом спільної праці в цьому році планується публікації їх статей під керівництвом викладачів нашого університету.

Розглянемо кількісний і якісний склад студентів нашого факультету.

Уже кілька років факультет проводить набір студентів на межі ліцензійного обсягу. Це дозволяє мати високий конкурс навіть на комерційні місця та дає можливість поповнити склад студентами з кращим рівнем підготовки.

На 01.01.07 року на факультеті навчається 916 (+ 76) студентів, серед яких: „Переклад”- 45.8% ( 50.8% ) „Правознавство”- 35.1 ( 34.3% ), „Журналістика” – 19.1 ( 14.9 %). Питома вага спеціальності “Журналістика” збільшилась за рахунок проведеної профорієнтаційної роботи, але з цієї спеціальності ліцензійного обсягу ми не досягли.

У цьому році ліцензійний набір на 1 курс зі спеціальності „Переклад” виконано в повному обсязі. По спеціальності “Правознавство” резерв складає 21 чоловіки (у тому числі “молодший спеціаліст” -21 (20)). По спеціальності «Журналістика» резерв складає 13 чоловік.

Аналіз бази даних про місця, звідки прибули до нас студенти, дає наступну картину: Суми- 57.2 % (56.2%), Сумська область-35.6 % (36.2%), інші області – 6.4% (6.8.), іноземці – 0.4 % . Понад 54% студентів з інших областей України – це жителі Полтавської та Чернігівської областей, збільшився контингент студентів з Івано-Франківської, Донецької та Дніпропетровської – 20.8 % Серед районів області, як і в минулому році, лідирують Сумський та Конотопський райони.

Складна демографічна ситуація в Україні потребує пошуку нових технологій залучення здібних абітурієнтів до вступу саме в наш вуз і на наш факультет.

Для цього треба більшою мірою використовувати потенціал ЗМІ. І в цьому нам допомагають наші студенти - журналісти, багато з яких вже працюють у різних газетах.

Для залучення в стіни нашого університету найбільш талановитих школярів кафедрою філології та журналістики проведена значна робота по проведенню олімпіади з журналістики на базі нашого навчального закладу.

Додасть популярності спеціальності “Журналістика” вивчення іноземної мови в збільшених обсягах, що запланований в нових навчальних планах.

Для більшої наочності при проведенні профорієнтаційної роботи за кошти субрахунку факультету було надруковано кольоровий буклет, який дає можливість при проведенні профорієнтаційної роботи використовувати презентаційні технології з наголосом на професійній успішності випускників факультету. До дня відкритих дверей створено відео ролика про спеціальності факультету студентами-журналістами. У роботі знаходиться рекламний випуск газети «Резонанс», проводиться робота по створенню 30и-хвилинного фільму, який дасть можливість потенційному абітурієнту зорієнтуватися при обранні ВНЗ. У цьому році плануємо продовжити профорієнтаційну роботу в західних та східних регіонах України. У 2007 році нами були розіслані буклети, і як результат «перші ластівки» з Херсонської, Київської, Запорізької та Ровенської областей.

Що стосується залучення іноземних студентів, а існуюча демографічна ситуація та незалежне тестування вимагають від нас цього, необхідно враховувати специфіку спеціальностей факультету. Журналістика та право має характерні національні ознаки, тому навчання за цими спеціальностями потребує обов’язкового знання української мови. Що стосується спеціальності «Переклад», то для навчання іноземців необхідно мати окремі групи з викладанням на російській мові, що економічно не обґрунтовано. Тому хотілося б, щоб на підготовчому відділенні збільшився відсоток абітурієнтів, які будуть вивчати українську мову.

Загальна кількість бюджетних місць – 391 (375), з них 150 (134) що на 11.9%,більше ніж у минулому році, кількість студентів , що навчається на умовах повної оплати вартості навчання, в цілому по факультету складає 530 ( + 53 ) чоловік – 57,2 % ( 2.7 % ).

Слід зазначити, що 100 % випускників перекладачів та 95% юристів – молодших спеціалістів , що навчались за державні кошти, працевлаштовані. Кафедра журналістики та філології укладала договір про співпрацю з обласним прес-клубом, що дозволить вирішити проблеми з проходженням практики та майбутнього працевлаштування. Це стало можливим за рахунок того, що деканат та випускаючі кафедри спрямовують студентів молодших курсів на пошук роботи за фахом.


Спеціальність

2005

2006

2007

Переклад

94

106

116

Правознавство

22

20

14

Журналістика

-

8

20


Студенти навчаються за трьома спеціальностями та двома спеціалізаціями. На факультеті сформовані ДЕК на кафедрах перекладу, права і журналістики та філології.

Абсолютна успішність за 2006-2007 рік склала 92.4 % (91.8), якісна 44.4 % (46.8). Порівняльний аналіз з 2001 по 2007 рік вказує на стабільну тенденцію зниження якісної успішності з 52.5 до 44.4 %.

Літню сесію 132 студенти склали на відмінно.

За звітний період було проведено 5 факультетських контролів якості залишкових знань студентів по всім спеціальностям по 5 дисциплінам (кафедра перекладу, журналістики, права, політології, історії).

Неможливо якісно здійснювати навчальний процес без належного навчально-методичного забезпечення.

На факультеті викладається 218 (206) навчальних дисциплін. Заняття проводяться українською мовою 100% викладачів факультету. На 83.9 % забезпечені методичними розробками для проведення практичних занять, курсовому проектуванню та ІРС кафедри факультету. Всі кафедри мають контрольні та тестові завдання для перевірки знань студентів, робочі програми з усіх курсів.

Усі дисципліни на факультеті забезпечені планами семінарських занять та методичними вказівками.

Забезпеченість підручниками по факультету складає 87%. Підготовлено методичні матеріали на електронних носіях по 30 дисциплінам.

За 2007 рік на факультеті випустили 6 навчальних посібників, серед яких 2 з грифом МОН. В видавництві СумДУ вийшло 99 (90 ) навчально-методичних вказівок для проведення практичних та семінарських занять та для самостійної роботи студентів, що 10% більше ніж у 2006 році. Забезпеченість методичними розробками для самостійної роботи студентів заочної форми навчання складає 82.7 (67).

Навчально-методична комісія факультету провела низку заходів для виявлення слабких місць та допомоги молодим викладачам. Були надані рекомендації щодо проведення занять, вказано на помилки. Проведено семінар з молодими викладачами щодо впровадження кредитно-модульної системи.

На кафедрах були виконані плани проведення науково-методичних семінарів, хоча не завжди такі семінари проводились у встановлений термін.

Забезпечення нормального ведення навчального процесу та умов праці неможливо без розвитку матеріальної бази.

Разом з тим сьогодні маємо значне загострення ситуації щодо викладання соціально-гуманітарних дисциплін (непрофільних). В умовах КМС майже всі дисципліни цього циклу є одно модульними. Згідно семестрових графіків викладаються у 1-2 семестрі, коли студент ще не підготовлений до сприйняття таких дисциплін, як філософія, політологія, соціології і потребує суттєвої допомоги викладача. При чому аудиторні заняття по цим дисциплінам значно скорочені, поділу на підгрупи немає. Досить часто є суттєві не доопрацювання загально університетських служб, коли практичні заняття проводяться до начитування лекційного матеріалу. Кількість годин для проведення практичних чи семінарських занять в такому випадку ще скорочується, з 5 залишається всього 3. Самі дисципліни погано піддаються формалізації. Але саме ці дисципліни є підґрунтям, яке дозволить студентам навчатися як мислити, так і як адаптуватися в життєвих ситуаціях. Стереотип радянської системи, коли ми з вами вивчали історію КПРС, і вважали, що нам це в житті нічим не допоможе, спрацьовує і випускові кафедри орієнтують своїх студентів на другорядність таких дисциплін. І тоді чуєш від студента-інженера, який за весь модуль жодного разу не був на заняттях : «А що соціологія – це наука, її теж потрібно вчити ?»

У 2007 році за рахунок загально університетських коштів було проведено ремонт приміщень кафедр журналістики, перекладу, іноземних мов, деканату. Було переведено в нові приміщення з відповідним ремонтом та меблями кафедру перекладу. Уведено в дію лінгафонний кабінет, закуплені меблі та обладнання для комп’ютерного класу на кафедрі іноземних мов. Лінгафонний кабінет отримала кафедра російської мови. Наявність субрахунків дає можливість по-господарськи ставитись до грошей. За минулий рік на субрахунки факультету надійшло 331,4 (254,6, 30.2 %) тис. грн., в числі ФОП- 51.7(32.8, 57.6 %) тис.грн.. Витрати склали – 362.8 (264,4, 37.2 %) тис.грн. Така ситуація можлива за рахунок перехідних залишків, які раніше були накопичені на рахунках.

Статті витрат розподілились наступним чином:


N

п/п

Стаття витрат

2006

2007

1

Ремонт приміщень

-

6.5 %

2

Література

-

0.8 %

3

Меблі

2.6 %

8.1 %

4

Оргтехніка

45.8 %

13.2 %

5

Відрядження

19.9 %

9.9 %

6

Послуги зв’язку

4.2 %

1.7 %


Аналіз статей витрат показує, що ми навчаємось правильно використовувати кошти. Значно знизились витрати на телефонні розмови, майже на 2.5%. Але все одно за рік витрачено 6014грн., з яких 2316 по кафедрі перекладу. Для порівняння по деканату всього – 722 грн. Зниження показника по придбанню комп’ютерної техніки можна пояснити тим, що минулого року було придбано значну кількість обладнання.

Крім навчальної та наукової роботи на факультеті проводилась значна виховна робота, в якій слід відзначити 2 основні напрямки – волонтерську діяльність та проведення виховних заходів.

Сьогодні на факультеті сформовано дієвий волонтерський актив, який провів значну кількість благодійних акцій як в складі університетського активу, так і на факультеті. Результат роботи успішної роботи волонтерів –2 студентки працюють зараз в Німеччині в складі міжнародної волонтерської групи по запрошенню. Кушим Оксана визнана Послом миру. У складі університетського волонтерського активу наші студенти складають більше 50%. При проведенні благодійних акцій на факультеті беруть участь практично всі студенти.

Щодо виховних заходів, слід відзначити, що факультет та кафедри проводять значну кількість виховних заходів не лише внутрішньо факультетського та кафедрального рівнів, а насамперед міжфакультетського: протягом минулого року було проведено 133 заходи, серед яких 19 за ініціативою факультету. Хотілось би подякувати не лише випускаючим кафедрам (особливо кафедрам журналістики) а й кафедрам історії, філософії, політології, соціології та психології, викладачі яких проводять виховну роботу як з нашими студентами, так із студентами інших факультетів. Випускаючі кафедри на 1 курсі проводять батьківські збори, що дає непогані результати. Кафедра права уже традиційно проводить збори і на старших курсах, що значною мірою знижує відсоток відрахованих студентів.

На факультеті сформовано студентський актив.

Добре, в цілому, зарекомендував себе інститут кураторів. Але, на жаль, траплялися прикрі випадки невиконання кураторських обов’язків: не всі куратори відвідували гуртожитки, де мешкають студенти їх груп, не всі студенти I курсу пройшли медичний огляд.

Традиційно на факультеті проводяться професійні свята: День перекладача, День юриста, День журналіста, День факультету ( а також випускний вечір. Протягом року активно велася робота в гуртожитках №2 і №3.


^ Основні напрямки роботи факультету у 2008

1. Кадрова ситуація:

-захист 1 докторської та не менше 6 кандидатських дисертацій;

-запрошення на роботу викладачів, які мають вчене звання з інших навчальних закладів;

- направлення в докторантуру (1) та аспірантуру (5).

^ 2. Наукову діяльність:

- прийняття участі та проведення наукових конференцій;

- публікації статей як в Україні так і за кордоном;

- пошуку та прийняття участі в грантових програмах, як самостійно і спільно з партнерами;

- прийняття участі студентами у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт;

- проведення студентської наукової конференції «Бути розумним – це модно».

^ 3. Ліцензування та акредитація:

- провести акредитацію спеціальності «Журналістика» та отримати ліцензію на підготовку спеціалістів;

- отримати ліцензію на підготовку магістрів по спеціальності «Переклад».

^ 4. Навчально-методична робота:

- подальше вдосконалення організаційної та методичної роботи в умовах КМС;

- розробити та видрукувати не менш ніж 4 підручників з грифом МОН та зробити напрацювання на наступний рік.

^ 5. Профорієнтаційна робота:

- створення рекламної продукції (фільм, випуск газети «Резонанс»);

- залучення до цього виду робіт більш широкого кола студентів, при цьому орієнтувати не тільки на спеціальності факультету, а й рекламувати всі наявні спеціальності;

- основним напрямком роботи вибрати східні та західні регіони України.

^ 6. Міжнародна діяльність

- публікації в закордонних виданнях;

- пошук та розробка грантових програм;

- програми обміну студентами та викладачами;

- участь у Міжнародних конференціях.

^ 7. Госпрозрахункова діяльність

- пошук госпрозрахункових тем;

- робота спеціально створених центрів.

8. Господарча діяльність:

- ремонт приміщень, які закріплені за кафедрами факультету та коридорів;

- естетизація приміщень та коридорів.

9.Виховна робота

- подальший розвиток студентського самоврядування.


Прохання до ректорату:

Розглянути можливість:

  • відходу від одномодульних дисциплін;

  • створення загально університетської спеціальної групи з питань акредитації та ліцензування спеціальностей;

  • виділення додаткової площі для кафедр перекладу та германської філології (3 викладацьких на 22 викладачі);

  • для майбутніх студентів-іноземців формувати групи з вивчення української мови.

Схожі:

Звіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік iconЗвіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік
move to 0-16978224
Звіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф " Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 рр., обсяг фінансування на рік – 30 тис грн
Звіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф "Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 2005–2007 рр., обсяг фінансування на рік – 20 тис грн. Виконавці: штатні – 1 доктор філософ наук, проф.; сумісники...
Звіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік iconЗвіт про роботу Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за 2009 рік. О. М. Івасюк, в о. директора оіппо про стан роботи методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарного циклу області
Про стан роботи методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарного циклу області
Звіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік iconЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік Київ 2007
Нпу імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г. М. Бойко, Т. А. Жижко, І.І. Загарницька, Л. Л. Макаренко, Ю. Л....
Звіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік iconЗвіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р
Проте, кожний новий навчальний рік ставить перед нами нові завдання й досить серйозні проблеми
Звіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік iconЗвіт декана механіко-математичного факультету про роботу в 2007р
Проте, кожний новий навчальний рік ставить перед нами нові завдання й досить серйозні проблеми
Звіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік iconЗвіт про роботу кафедри Інститут Факультет за германської філології іфск 2013 (назва кафедри) (назва інституту (факультету)) (календарний рік)

Звіт про роботу гуманітарного факультету за 2007 рік iconЗвіт про роботу Звіт про виконану роботу на протязі семестру(здає кожен викладач) Звіт про виконання навчального навантаження Звіт про виконання навантаження І вимог міністерства освіти (здає кожен викладач)
Видається на кафедру з погодинниковою розміткою на навантаження кожного викладача
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи