Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Сторінка1/5
Дата12.07.2012
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Банківське право»


галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

форма навчання – денна

курс – ІV


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні кафедри

адміністративного права

протокол № 8 від 06.01.2012


Донецьк – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Право» / Укладач: Соловйова Ю.О. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 50 с.


Укладач Ю.О. Соловйова


Розглянуто та ухвалено на засіданні ПМК

Протокол № 4 від 30.12.2011


Завідувач кафедри

адміністративного права І.Л. Олійник, к.ю.н., доц.


ЗМІСТ


Стр.

 1. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі................4
 1. Тематичний план та розрахунок годин на вивчення дисципліни

«Банківське право».......................................................................................6


 1. Критерії оцінювання знань студентів ....................................……............7
 1. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів.......…......9
 1. Зміст дисципліни та плани семінарських занять з визначенням

літературних джерел та переліку питань для самоконтролю.................12


 1. Методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни...............................................................................26
 1. Засоби діагностики якості вищої освіти...………………………………34
 1. Список методичної літератури, нормативних матеріалів.......................45
 1. Додатки……………………………………….…………………………...50


^ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Докорінні зміни у соціально-політичному розвитку України пов’язані з радикальною економічною реформою, демократизацією та формуванням правової держави, побудованої на пріоритеті прав і свобод громадян, рівності всіх форм власності.

Органічною складовою здійснюваних у країні перетворень є реформування банківської системи і визначення її правових засад.

Сучасні банки своєю діяльністю глибоко проникають у всі сфери економіки, активно впливають на економічні та соціальні процеси. Отже сферою банківської діяльності охоплені всі суб’єкти – від органів законодавчої і виконавчої влади до підприємств, організацій, фірм, фізичних осіб.

Метою курсу «Банківське право» є підготовка фахівця-юриста, який володіє основами чинного законодавства про діяльність банківської системи, товарних і фондових бірж та ринку цінних паперів в Україні; розуміє правові основи банківських операцій та їх вплив на економічні процеси в області грошового обігу, стимулювання виробництва, створення необхідних умов для реалізації товарів, підвищення ефективності відтворення в цілому.

Основними завданнями дисципліни «Банківське право» є:

 • визначення та обґрунтування необхідності поглибленого вивчення теорії банківського права, засобів правового регулювання різноманітних процесів у банківській сфері;

 • формування у студентів розуміння законодавчих та економічних передумов становлення та розвитку банківської діяльності в незалежній Україні;

 • вивчення основних положень та вимог нормативно-правової бази регулювання банківських правовідносин;

 • набуття вмінь щодо використання норм банківського права під час аналізу практичних ситуацій;

 • уяснення теоретичних та практичних питань правового регулювання розрахункових, кредитних, валютних відносин та операцій із цінними паперами.

^ Програмою дисципліни передбачено, щоб після вивчення предмета «Банківське право» студенти

знали:

 • місце банківського права в системі права України, його зв’язок з іншими галузями, зокрема з фінансовим, конституційним, адміністративним та цивільним;

 • правову основу створення та функціонування банківської системи України;

 • подвійну правову природу та повноваження Національного банку України у сфері банківської діяльності;

 • принципи організації та діяльності комерційних банків;

 • основи правового регулювання операцій щодо банківських рахунків, розрахунково-касових і кредитних операцій, операцій з цінними паперами та особливості валютних операцій комерційних банків;

 • види санкцій Національного банку України, що застосовуються до комерційних банків за порушення банківського законодавства;

уміли:

 • вільно користуватися нормативним матеріалом з теми курсу та застосовувати його у конкретних ситуаціях;

 • аналізувати та застосовувати норми банківського права;

 • правильно тлумачити юридичні факти банківського права та застосовувати на практиці отримані знання;

 • вирішувати задачи з банківського права;

 • шукати, відбирати, аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти для вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній діяльності.

Таким чином, дисципліна «Банківське право» спрямована на досягнення необхідного рівня знань у студентів у галузі права, що регулює суспільні відносини, які виникають в процесі організації банківської системи, діяльності Національного та комерційних банків, здійснення банківського нагляду і функцій, пов’язаних з емісією й обігом фінансових інструментів. Її вивчення сприятиме поширенню правосвідомості фахівців у галузі права, підвищенню їх загальної та правової культури.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи