Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Сторінка4/6
Дата12.07.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮЗаліковий модуль 1


Змістовий модуль 1. Фінанси і фінансова діяльність держави


Питання до семінарського заняття:

 1. Поняття фінансів, їх ознаки та функції.

 2. Фінансова система України та її структура.

 3. Фінансова діяльність держави: щодо питання змісту, принципів, форм та методів.

 4. Органи, що здійснюють фінансову діяльність.


Література:[1; 64-67; 81; 85-86; 89; 116-120; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Відмінність грошей від фінансів

 • Особливості фінансів


Питання для самоперевірки:

 • Наведіть визначення фінансів як системи відносин

 • У чому полягає розмежування фінансів як відносин і фінансів як сукупності матеріальних важелів?

 • Назвіть передумови виникнення фінансів

 • Охарактеризуйте зміст, ознаки та функції фінансів

 • Наведіть визначення фінансової системи держави

 • Назвіть підстави включення складових елементів до фінансової системи держави

 • Назвіть ланки фінансової системи

 • Що представляє собою фінансова діяльність держави та у чому полягають її особливості?

 • Назвіть принципи, форми та методи фінансової діяльності держави

 • Назвіть стадії фінансової діяльності держави

 • Що представляє собою мобілізація, розподіл, використання публічних коштів та контроль за рухом публічних фондів коштів?

 • Назвіть систему органів, що здійснюють фінансову діяльність та охарактеризуйте їх правовий статус.

 • Які органи фінансової діяльності мають загальну компетенцію, а які – спеціальну?


Контрольні завдання:

Завдання 1. Яким органам держави Конституцією України надано право на здійснення фінансової політики. Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 2. Назвати спільні та відмінні ознаки між фінансами та фінансовими ресурсами.

Завдання 3. Посилаючись на норми чинного законодавства України визначити права органів місцевого самоврядування щодо здійснення фінансової діяльності.


Змістовий модуль 2. Фінансове право як галузь права


Питання до семінарського заняття:

 1. Визначення фінансового права як науки та галузі права.

 2. Предмет та метод фінансового права.

 3. Система фінансового права.

 4. Джерела фінансового права.

 5. Взаємозв’язок фінансового права з іншими галузями права.


Література:[1; 64-67; 81; 85-86; 89; 116-120; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Розмежування категорій «джерела фінансового права» та «фінансове законодавство»

 • Наукові підходи до визначення фінансового права


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення фінансового права як галузі публічного права

 • У чому полягає предмет та метод фінансового права?

 • Охарактеризуйте систему фінансового права

 • Назвіть джерела фінансового права

 • Проведіть розмежування джерел фінансового права

 • Охарактеризуйте фінансове законодавство та проведіть його систематизацію

 • У чому полягає місце фінансового права у системі права?

 • Охарактеризуйте взаємозв’язок фінансового права з іншими галузями права


Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати по одному прикладу звичаю, прецеденту, міжнародного договору, правової доктрини у галузі фінансового права.

Завдання 2. Навести по два приклади нормативно-правових актів, на підставі яких виникають, змінюються чи припиняються фінансово-правові відносини.


Змістовий модуль 3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини


Питання до семінарського заняття:

 1. Фінансово-правові норми: поняття, структура та особливості.

 2. Види фінансово-правових норм

 3. Зміст та особливості фінансово-правових норм.

 4. Поняття фінансових правовідносин.

 5. Структура фінансових правовідносин.

 6. Види фінансових правовідносин.


Література:[1; 64-67; 81; 85-86; 89; 116-120; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Специфічні риси фінансових правовідносин

 • Матеріальні та процесуальні фінансові правовідносини


Питання для самоперевірки:

 • Наведіть поняття фінансово-правових норм

 • Охарактеризуйте структуру та особливості фінансово-правових норм

 • Назвіть види фінансово-правових норм та здійсніть їх класифікацію

 • Дайте визначення фінансових правовідносин

 • У чому полягає зміст та особливості фінансових правовідносин?

 • Охарактеризуйте структуру фінансових правовідносин

 • Що є об’єктом фінансових правовідносин?

 • Хто є суб’єктом фінансових правовідносин?

 • Назвіть підстави виникнення, зміни і припинення фінансових правовідносин

 • Назвіть види фінансових правовідносин та здійсніть їх класифікацію


Контрольні завдання:

Завдання 1. Які з перелічених законодавчих актів містять фінансово-правові норми:

 • Конституція України

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення

 • Кримінальний кодекс України

 • Податковий кодекс України

 • Цивільний кодекс України

 • Бюджетний кодекс України

 • Закон України «Про державну податкову службу»

 • Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

Завдання 2. Визначити суб’єктів та об’єкти таких фінансових правовідносин: сплата податку, відкриття банківського рахунку фізичною особою, контроль Державної податкової адміністрації України за виробництвом та обігом спиртних напоїв, контроль Міністерства Фінансів України за виготовленням цінних паперів.

Завдання 3. У наведених правових нормах визначити гіпотезу, диспозицію та санкцію:

1) Ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил про валютні операції»:

«Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей».

2) Ст. 200 Кримінального кодексу України «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення»:

«Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут – карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк».


Змістовий модуль 4.

Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні


Питання до семінарського заняття:

 1. Фінансовий контроль: поняття, та зміст.

 2. Види фінансового контролю.

 3. Методи фінансового контролю.

 4. Органи фінансового контролю.

 5. Аудиторський контроль.


Література:[1; 9-10; 67; 87; 96; 109; 114; 146-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Роль фінансового контролю у здійсненні фінансової діяльності держави

 • Система органів фінансового контролю в зарубіжних країнах


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення фінансового контролю

 • У чому полягає зміст фінансового контролю?

 • Назвіть місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права

 • Охарактеризуйте фінансово-контрольні правовідносини як вид фінансових

 • Назвіть види фінансового контролю та здійсніть їх класифікацію

 • Охарактеризуйте форми та методи фінансового контролю

 • Що є об’єктом фінансового контролю

 • У чому полягає співвідношення об’єкта фінансового контролю та об’єкта фінансових правовідносин?

 • Назвіть органи, що наділені правом на здійснення заходів фінансового контролю

 • Що представляє собою незалежний фінансовий контроль?

 • Охарактеризуйте правові засади здійснення аудиторського контролю

 • У чому полягає громадський контроль за здійсненням фінансової діяльності?


Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати принципи здійснення фінансового контролю, здійснивши при цьому їх класифікацію.

Завдання 2. Керівництво підприємства «Промбуд» звернулося до аудиторської фірми з пропозицією укласти угоду про надання послуг по визначенню оцінки нанесеного збитку будівельною організацією, що здійснює ремонт на території, що прилягає до складських приміщень фірми «Промбуд». Встановити, які докази необхідно зібрати аудитори при визначенні оцінки нанесеного збитку. Яким чином аудитор може визначити оцінку нанесеного збитку?


^ Змістовий модуль 5. Правові проблеми державного фінансового контролю в Україні


Питання до семінарського заняття:

 1. Державний фінансовий контроль як умова реалізації фінансової політики держави.

 2. Правовий статус суб’єктів державного фінансового контролю.

 3. Завдання і функції органів, що здійснюють державний фінансовий контроль.

 4. Взаємодія органів фінансового контролю при здійсненні державного фінансового контролю.

 5. Шляхи вдосконалення державного фінансового контролю України в сучасних умовах.


Література:[1; 9-10; 67; 87; 96; 109; 114; 146-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Розвиток наукової думки про визначення терміну «державний фінансовий контроль» (за часів СРСР та незалежною України)

 • Права та обов’язки посадових осіб Міністерства Фінансів України щодо здійснення державного фінансового контролю


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення державного фінансового контролю

 • У чому полягає мета та завдання державного фінансового контролю?

 • Охарактеризуйте державний фінансовий контроль як умову реалізації фінансової політики держави

 • Що є об’єктом державного фінансового контролю?

 • Хто є суб’єктами державного фінансового контролю?

 • Охарактеризуйте правовий статус суб’єктів державного фінансового контролю

 • Назвіть завдання та функції органів, що здійснюють державний фінансовий контроль

 • Посилаючись на чинне законодавство України, визначіть у чому полягає взаємодія органів фінансового контролю при здійсненні державного фінансового контролю?

 • Назвіть основні шляхи вдосконалення державного фінансового контролю України в сучасних умовах


Контрольні завдання:

Завдання 1. Посадовими особами Державної фінансової інспекцією України під час проведення ревізії на державному підприємстві «Хвиля» було вилучено копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що свідчили про порушення. Питання: чи мають право посадові особи Держфінінспекції таке право? Чи мають право посадові особи вилучати не копії, а оригінали зазначених документів. Відповідь аргументуйте.


Змістовий модуль 6.

Відповідальність за порушення фінансового законодавства


Питання до семінарського заняття:

 1. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності.

 2. Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства.

 3. Види відповідальності за порушення фінансового законодавства.

 4. Відповідальність за порушення бюджетного, податкового та валютного законодавства.


Література:[1;4; 8; 64-67; 81; 85-86; 89; 116-120; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Особливості фінансових санкцій

 • Фінансове правопорушення як підстава фінансово-правової відповідальності


Питання для самоперевірки:

 • Що представляє собою ретроспективна відповідальність?

 • Назвіть ознаки, властиві юридичній відповідальності

 • У чому полягає співвідношення відповідальності за порушення фінансового законодавства з іншими видами юридичної відповідальності?

 • Наведіть визначення відповідальності за порушення фінансового законодавства

 • Назвіть підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства

 • Що є об’єктом фінансових правопорушень?

 • Охарактеризуйте правові засади відповідальності за порушення бюджетного законодавства

 • Охарактеризуйте правові засади відповідальності за порушення податкового законодавства

 • Охарактеризуйте правові засади відповідальності за порушення валютного законодавства


Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, якими встановлено відповідальність зо порушення бюджетного, податкового та валютного законодавства.


За результатами залікового модулю 1 проводиться тестування. Тестові завдання додаються


Заліковий модуль 2


Змістовий модуль 7.

Правове регулювання державних доходів та видатків


Питання до семінарського заняття:

 1. Поняття й основи правового регулювання державних і муніципальних доходів.

 2. Класифікація державних і муніципальних доходів.

 3. Співвідношення державних доходів й доходів бюджету.

 4. Поняття і види державних та муніципальних витрат.

 5. Співвідношення державних видатків і видатків бюджету.


Література:[1; 2; 46; 64-67; 81; 85-86;

89-90; 116-120; 126; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Правові засади трансферту

 • Капітальні видатки бюджету


Питання для самоперевірки:

 • Наведіть визначення державних та муніципальних доходів

 • Наведіть ознаки класифікації державних та муніципальних доходів

 • Наведіть поняття державних та муніципальних витрат

 • Як класифікуються державні витрати?

 • Як класифікуються місцеві видатки?

 • У чому полягає співвідношення державних і муніципальних витрат?

 • Як здійснюється фінансування державних і муніципальних витрат?


Контрольні завдання:

Завдання 1. До кожної класифікаційної одиниці державних та муніципальних доходів записати по два приклади.

Завдання 1. До кожної класифікаційної одиниці державних та муніципальних витрат записати по два приклади.


Змістовий модуль 8. Бюджетне право як підгалузь фінансового права


Питання до семінарського заняття:

 1. Бюджетне право в системі фінансового права.

 2. Бюджетне право як правовий інститут.

 3. Бюджетні повноваження України.

 4. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні.Література:[1; 2; 46; 64-67; 81; 85-86;

89-90; 116-120; 126; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Закордонний досвід бюджетних повноважень країн

 • Особливості бюджетних правовідносин


Питання для самоперевірки:

 • Назвіть відносини, що регулюються бюджетним правом

 • Наведіть визначення бюджетного права як підгалузі фінансового права

 • Що представляють собою бюджетні правовідносини

 • Якими нормативно-правовими актами регулюються бюджетні відносини?

 • Що представляють собою бюджетні права як правовий інститут?

 • Хто є суб’єктами бюджетного права?

 • Назвіть галузі бюджетних прав України та органів місцевого самоврядування

 • Охарактеризуйте бюджетні повноваження України

 • Охарактеризуйте бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування


Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати перелік нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини. Здійснити їх класифікацію.

Завдання 2. Записати складники категорії «повноваження».

Завдання 3. На засіданні Верховної Ради України народними депутатами України не було своєчасно прийнято рішення щодо затвердження Закону про Державний бюджет України на наступний рік (тобто до 1 грудня, що передує плановому). Щодо таких обставин Верховна Рада України ухвалила постанову про продовження бюджетного періоду для Державного бюджету України на тримісячний строк. На підставі цього Кабінет Міністрів України прийняв рішення про скорочення фінансування важливого для розвитку соціальної інфраструктури міст об’єктів.

Які правові наслідки цієї ситуації. Чи передбачена відповідальність народних депутатів за несвоєчасне прийняття закону про Державний бюджет України? За яких обставин Державний бюджет України може бути прийнятий на інший період, ніж один календарний рік?*

* - Фінансове право України : Навч. посіб / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва] –К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.


Змістовий модуль 9. Поняття бюджету. Бюджетна система України


Питання до семінарського заняття:

 1. Бюджет: його доходи та видатки.

 2. Бюджетна класифікація.

 3. Складові бюджету.

 4. Бюджетна система України.

 5. Державний бюджет України.

 6. Місцеві бюджети.


Література:[1; 2; 46; 64-67; 81; 85-86;

89-90; 116-120; 126; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Співвідношення понять бюджету як правової та економічної категорій

 • Дефіцит і профіцит бюджету


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення бюджету та встановіть його значення для функціонування держави

 • Назвіть ознаки та складові частини бюджету

 • Здійсніть класифікацію доходів бюджету

 • Здійсніть класифікацію видатків бюджету

 • Здійсніть класифікацію фінансування бюджету

 • Здійсніть класифікацію боргу

 • Що представляють собою загальний та спеціальний фонди бюджету?

 • Що представляє собою бюджетна система України?

 • Назвіть принципи бюджетної системи України

 • Що представляє собою бюджетний устрій?

 • Охарактеризуйте склад бюджетної системи України

 • Що представляє собою бюджетний період?


Контрольні завдання:

Завдання 1. У зв’язку з дефіцитом державного бюджету України Кабінетом Міністрів України було одержано позику у розмірі 10 млн грн. Ці кошти було використано для виплати пенсій населенню. Дайте правову оцінку даної ситуації.*

* - Фінансове право України : Навч. посіб / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва] –К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.

Завдання 2. Зобразити схематично бюджетний устрій України, встановити різницю між бюджетним устроєм та бюджетною системою України.


Змістовий модуль 10. Бюджетний процес


Питання до семінарського заняття:

 1. Поняття, зміст і принципи бюджетного процесу.

 2. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

 3. Складання проектів бюджетів.

 4. Розгляд і прийняття проекту закону про Державний бюджет України та проектів рішень про місцеві бюджети.

 5. Виконання бюджетів.

 6. Звітність про виконання бюджетів.


Література:[1; 2; 46; 64-67; 81; 85-86;

89-90; 116-120; 126; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Співвідношення банківської та казначейської форм виконання бюджетів

 • Фінансовий контроль як складова частина бюджетного процесу в Україні


Питання для самоперевірки:

 • Що представляє собою бюджетний процес?

 • Назвіть основні принципи здійснення бюджетного процесу

 • Назвіть стадії бюджетного процесу

 • Хто є учасниками бюджетного процесу?

 • Хто є розпорядниками бюджетних коштів?

 • Що представляють собою бюджетні призначення?

 • Що представляє собою резервний фонд бюджету?

 • Визначте порядок складання проектів бюджетів

 • Як здійснюється розгляд і прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети?

 • Як здійснюється виконання бюджету?

 • Охарактеризуйте порядок звітності про бюджет


Контрольні завдання:

Завдання 1. Оскільки в держбюджеті на поточний рік не було передбачено коштів на здійснення заходів щодо запобігання епідемії грипу, Міністр фінансів України прийняв рішення про виділення 15 млн грн. із резервного фонду Державного бюджету на покриття цих видатків. Дайте правову оцінку даної ситуації. Розкрийте правовий режим резервного фонду державного і місцевого бюджетів в Україні.*

* - Фінансове право України : Навч. посіб / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва] –К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.

Завдання 2. Визначити основні часові характеристики кожної стадії бюджетного процесу в Україні.

Завдання 3. Під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні група депутатів внесла пропозиції щодо змін до деяких статей, завдяки яким можна збільшити дохідну частину бюджету та уникнути його дефіциту. Дайте правову оцінку такій ситуації.*

* - Фінансове право України : Навч. посіб / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва] –К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.

Змістовий модуль 11.

Правове регулювання міжбюджетних відносин


Питання до семінарського заняття:

 1. Поняття та роль міжбюджетних відносин.

 2. Правові засади розподілу доходів і видатків між бюджетами.

 3. Правові засади бюджетного регулювання.

 4. Порядок надання міжбюджетних трансфертів.

 5. Зміст фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.


Література:[1; 2; 46; 64-67; 81; 85-86;

89-90; 116-120; 126; 139; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Субвенція як форма правової допомоги

 • Дотація як форма правової допомоги


Питання для самоперевірки:

 • Наведіть визначення міжбюджетних відносин

 • Назвіть принципи міжбюджетних відносин

 • Як здійснюється розподіл доходів і видатків між бюджетами?

 • Що представляють собою закріплені та регулюючі доходи?

 • Що представляють собою поточні видатки та видатки розвитку?

 • Що представляю собою бюджетне регулювання?

 • Наведіть визначення бюджетного регулювання

 • Охарактеризуйте правовий порядок здійснення дотації, субвенції, субсидії та трансферту

 • Охарактеризуйте порядок надання міжбюджетних трансфертів

 • Що представляє собою фінансовий норматив бюджетної забезпеченості?


Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати вимоги чинного законодавства України щодо здійснення дотацій вирівнювання.

Завдання 2. Після звіту про виконання державного бюджету за перший квартал виявлено перевищення доходів спеціального фонду бюджету над його видатками. Оскільки така ситуація свідчить про профіцит бюджету, то Верховна Рада України прийняла рішення про передачу надлишково отриманої частини коштів спеціального фонду Державного бюджету України у вигляді субвенції міському бюджету м. Донецька на ремонт електростанції. Дайте правову оцінку такій ситуації.*

* - Фінансове право України : Навч. посіб / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва] –К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.

За результатами залікового модулю 2 проводиться тестування. Тестові завдання додаються

Заліковий модуль 3

Змістовий модуль 12. Правові основи оподаткування в Україні


Питання до семінарського заняття:

 1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права.

 2. Податкова система України.

 3. Поняття, ознаки та функції податку.

 4. Класифікація податків і зборів.

 5. Правовий механізм податку та його елементи.


Література:[1; 2; 7; 23; 36-37; 42; 46-47;

71-72; 77; 85-86; 119-125; 155-166]


Теми для підготовки рефератів:

 • Нормативне закріплення принципів оподаткування в Україні

 • Місце податку на доходи фізичних осіб у чинній системі податків та зборів України


Питання для самоперевірки:

 • Наведіть визначення податкового права як фінансово-правового інституту

 • Наведіть визначення податкового права як складного інституту фінансового права

 • Що є предметом податкового права?

 • Наведіть джерела податкового права та здійсніть їх класифікацію

 • Дайте визначення податку та назвіть його ознаки та функції

 • Розкрийте сутність правового механізму податку

 • Як здійснюється класифікації податків і зборів (обов’язкових платежів)?

 • Хто є платниками податків?

 • Навіть права та обов’язки платників податків

 • Розкрийте систему податкових органів в Україні

 • Розкрийте сутність повноважень посадових осіб державної податкової служби України


Контрольні завдання:

Завдання 1. Фірма придбала у громадянина вживаний принтер. Чи зобов'язаний громадянин-продавець платити в цьому випадку податок на доходи з фізичних осіб? Обґрунтуйте відповідь.

Завдання 2. Робітникові колективного підприємства «Мрія» бухгалтерією було нараховано в звітному місяці 1520 грн. 20 коп. заробітку. Визначити розмір всіх утримань із заробітної плати, передбачених законодавством, а також розмір заробітку до виплати.

Завдання 3. Провести розмежування податків, зборів та мита.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи