Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Сторінка6/6
Дата12.07.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

^ 1. Що розуміють під предметом фінансового права?

 1. суспільні відносини, що випливають з організації держави, її устрою;

 2. суспільні відносини, пов'язані з державним управлінням в галузі фінансів;

 3. суспільні відносини, які виникають з фінансової діяльності держави;

 4. суспільні відносини, які виникають між фізичними та юридичними особами з приводу формування власних грошових фондів.

^ 2. Які існують методи правового регулювання?

 1. владних приписів;

 2. фінансування;

 3. кредитування;

 4. прийняття нормативно-правових актів.

^ 3. Фінансова правоздатність це:

 1. можливість особи мати права та нести обов'язки;

 2. можливість особи до самостійного здійснення прав і обов'язків;

 3. властивість особи бути носієм юридичних прав та обов'язків;

 4. можливість особи нести відповідальність за відповідні вчинки.

^ 4. Що є підставою виникнення фінансових правовідносин?

 1. юридичні факти;

 2. видання нормативно-правового акту;

 3. волевиявлення сторін;

 4. рішення фінансових органів.

^ 5. Подання податкової декларації про доходи є:

 1. індивідуальним актом;

 2. нормативно-правовим актом;

 3. подією;

 4. юридичним вчинком.

^ 6. Фінансова дієздатність це:

  1. можливість особи мати права та нести обов'язки

  2. можливість особи до самостійного здійснення прав і обов'язків;

  3. властивість особи бути носієм юридичних прав та обов'язків;

  4. можливість особи нести відповідальність за відповідні вчинки.

^ 7. Гіпотеза фінансово-правової норми визначає:

 1. поведінку сторін фінансово-правових відносин;

 2. умови, за яких можуть виникати у осіб юридичні права та обов'язки;

 3. невигідні для порушника норм наслідки;

 4. загальні ознаки відповідної дії.

8. Фінанси це:

 1. економічний інструмент формування, розподілу, використання ВНП;

 2. всезагальний еквівалент за допомогою якого вимірюються затрати праці;

 3. всі види цінних паперів, які мають грошове вираження;

 4. юридичний інструмент, за допомогою якого держава формує централізовані та децентралізовані грошові фонди.

^ 9. До централізованих державних фондів відносять:

 1. бюджет м. Донецьку;

 2. резервний фонд Державної обласної адміністрації;

 3. фонд зайнятості населення;

 4. бюджет шахти ім. Засядько.

^ 10. Кому підконтрольний КМУ у проведенні фінансової політики?

 1. ВРУ;

 2. Президенту України;

 3. Спеціальному комітету з питань фінансів;

 4. Адміністрації Президента України.

  1. Систему фінансових органів України очолює:

 1. КМУ;

 2. Президент України;

 3. Міністерство фінансів;

 4. Голова ВРУ.

  1. Лист ДПА України є нормативно-правовим актом:

 1. загального характеру;

 2. локального характеру;

 3. загальнообов'язкового характеру;

 4. рекомендаційного характеру.

^ 13. Що належить до предмету правового регулювання фінансового права?

 1. державні фінанси;

 2. приватні фінанси;

 3. публічні державні фінанси та публічні приватні фінанси;

 4. інвестиційні ресурси.


^ 14. Диспозиція фінансово-правової норми визначає:

  1. поведінку сторін у фінансових відносинах при наявності відповідних фактичних обставин;

  2. умови, за яких можуть виникати у осіб юридичні права та обов'язки;

  3. невигідні для порушника норм наслідки;

  4. загальні ознаки відповідної дії.

  1. Гроші це:

 1. засіб платежу та обігу;

 2. економічні відносини з приводу формування, розподілу та використання грошових фондів;

 3. фінанси держави;

 4. приватні фінанси.

^ 16. Доходи бюджету – це:

 1. частка децентралізованих ресурсів;

 2. частка централізованих ресурсів;

 3. централізовані та децентралізовані ресурси;

 4. закріплені доходи.

^ 17. Фіскальна функція податку:

 1. призначена для насичення дохідної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства;

 2. торкається регулювання як виробництва, так і споживання;

 3. реалізується в ході оподатковування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами використанні ними майна;

 4. створює орієнтири для розвитку чи згортання виробництва і може бути пов'язана з застосуванням механізм пільг, зміною об'єкта оподатковування, зменшенням оподатковуваної бази.

18. Сукупність податків, зборів, інших платежів і внесків у бюджет і державні цільові фонди, платників податків і органів, що здійснюють контроль за правильністю числення, повнотою і своєчасністю сплати у встановленому законом порядку є:

 1. податковою системою;

 2. податковою політикою;

 3. об’єктами оподаткування;

 4. податковим контролем.

^ 19. Що таке централізовані державні доходи?

 1. це кошти, які використовуються за місцем їх утворення на державних підприємствах і в бюджетних організаціях;

 2. це власні доходи держави і доходи, які надходять від інших суб’єктів бюджетних відносин;

 3. це доходи, які концентруються в Державному бюджеті та інших цільових фондах державних грошових коштів;

 4. доходи, які виходячи з постійно діючих нормативів, віднесені до бюджетів певного рівня на невизначений у часі термін, у розмірі територіального надходження повністю або у твердо фіксованому розмірі.

^ 20. Залежно від каналу надходження податки і збори поділяються на наступні групи:

 1. загальнодержавні і місцеві;

 2. державні і місцеві;

 3. прямі і непрямі;

 4. закріплені і регулюючі;


^ 21. Залежно від компетенції органа, що вводить в дію податковий платіж на відповідній території, податки і збори поділяються на наступні групи:

 1. загальнодержавні і місцеві;

 2. державні і місцеві;

 3. прямі і непрямі;

 4. закріплені і регулюючі.

^ 22. Стимулююча функція податку:

 1. призначена для насичення дохідної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства;

 2. торкається регулювання як виробництва, так і споживання;

 3. реалізується в ході оподатковування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами використанні ними майна;

 4. створює орієнтири для розвитку чи згортання виробництва і може бути пов'язана з застосуванням механізм пільг, зміною об'єкта оподатковування, зменшенням оподатковуваної бази.

^ 23. Залежно від форми обкладання податки і збори поділяються на наступні групи:

 1. податки загального призначення і цільові податки

 2. разові і систематичні податки;

 3. прямі і непрямі;

 4. податки, що фінансуються за рахунок прибутку до оподатковування і за рахунок прибутку після оподатковування.

^ 24. Сукупність різних видів грошових надходжень у державні фонди, які використовуються для здійснення функцій держави, являє собою:

 1. державні доходи;

 2. децентралізовані державні доходи;

 3. платежі в бюджет;

 4. доходи Державного бюджету.

^ 25. Хто є суб’єктом сплати податків, зборів і інших платежів?

 1. юридичні та фізичні особи;

 2. юридичні особи;

 3. фізичні особи;

 4. підприємства та організації.

^ 26. Залежно від способу дії на учасників податкових відносин норми податкового права можуть бути:

 1. матеріальними, зобов'язуючими;

 2. зобов'язуючими, забороняючими, уповноважуючими;

 3. матеріальними, процесуальними;

 4. зобов'язуючими, процесуальними.

^ 27. Що є основним методом податкового регулювання ?

 1. метод владних приписів;

 2. метод вказівок;

 3. метод нормативного регулювання;

 4. метод фінансових санкцій;

^ 28. Залежно від свого змісту норми податкового права можуть бути:

 1. зобов'язуючими, що забороняють, що уповноважують;

 2. матеріальними, процесуальними;

 3. матеріальними, зобов'язуючими;

 4. зобов'язуючими, процесуальними.^ 29. Діяльність держави в області використання податків, яка являє собою вироблення концепцій розвитку і принципів організації податків, є:

 1. податковою системою;

 2. податковою політикою;

 3. об’єктами оподаткування;

 4. податковим контролем.

^ 30. Контрольна функція податку:

 1. призначена для насичення дохідної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства;

 2. торкається регулювання як виробництва, так і споживання;

 3. реалізується в ході оподатковування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами використанні ними майна;

 4. створює орієнтири для розвитку чи згортання виробництва і може бути пов'язана з застосуванням механізм пільг, зміною об'єкта оподатковування, зменшенням оподатковуваної бази.

^ 31. Регулююча функція податку

 1. призначена для насичення дохідної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства;

 2. торкається регулювання як виробництва, так і споживання;

 3. реалізується в ході оподатковування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами використанні ними майна;

 4. створює орієнтири для розвитку чи згортання виробництва і може бути пов'язана з застосуванням механізм пільг, зміною об'єкта оподатковування, зменшенням оподатковуваної бази.

^ 32. Принцип рівноваги оподатковування припускає:

 1. незмінність основних податкових платежів і правил стягнення податку протягом тривалого часу, а також логічність з економічної і правової сторони змін податкового законодавства;

 2. оперативну зміну податкових платежів, способі їх обчислення, системи пільг і санкцій у залежності від зміни ситуації;

 3. орієнтацію держави на підтримку підприємництва за допомогою податкової рівноваги;

 4. чуйність податкових платежів до змін в області формування, переміщення оподатковуваної бази чи появи нових форм податків.

^ 33. Відмінність Загальної і Особливої частин податкового права:

 1. Полягає в тому, що в Загальній частині розглядаються основні загальні принципи, правові форми і методи податкової діяльності, а в Особливій – конкретні механізми окремих податків та зборів;

 2. Не існує;

 3. Полягає в тому, що в загальній частині розглядаються норми права, що відносяться до державного сектора економіки, а в особливій – до приватного;

 4. Полягає в тому, що в загальній частині розглядаються питання, пов'язані з світовою податковою системою, а в особливій – з податковою системою України.

^ 34. Доходи бюджету – це:

 1. частка децентралізованих ресурсів;

 2. частка централізованих ресурсів;

 3. централізовані та децентралізовані ресурси;

 4. закріплені доходи.^ 35. Залежно від податкового тиску на платника виділяють наступні групи ставок оподатковування:

 1. базові, знижені, підвищені;

 2. абсолютні і відносні;

 3. маргінальні, фактичні, економічні;

 4. стимулюючі, обмежуючі, забороняючи^ ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЕСЕ:


 1. Наукові підходи щодо визначення фінансового права

 2. Наукові підходи щодо визначення фінансового контролю

 3. Правовий статус органів державної податкової служби України

 4. Рівні податкового тиску: порівняльна характеристика в Україні та зарубіжних країнах

 5. Стан та проблеми розвитку фінансової системи України.

 6. Сучасна фінансова політика України.

 7. Закордонний досвід здійснення фінансового контролю.

 8. Шахрайство з бюджетними коштами: засоби профілактики та виявлення.

 9. Проблеми адаптації податкового законодавства України до норм Євросоюзу.

 10. Проблеми неплатежів у сучасній економіці.

 11. Сучасні проблеми банківського кредитування.

 12. Учасники бюджетного процесу

 13. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх функції

 14. Складання проекту Державного бюджету України

 15. Позабюджетні кошти бюджетних установ

 16. Функції податків

 17. Суб’єкти податкових правовідносин

 18. Форми державної заборгованості

 19. Державний борг та його форми

 20. Облігації зовнішніх займів

 21. Казначейські зобов’язання

 22. Особливості інституту державного страхування

 23. Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування

 24. Соціальні послуги та матеріальне забезпечення за державним соціальним страхуванням

 25. Банківські об’єднання в Україні

 26. Індикативне регулювання банківської діяльності

 27. Учасники ринку фінансових послуг^ 8. СПИСОК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – Ст. 144.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

 5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341–ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

 6. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-ІV //Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288.

 7. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ // Відомості Верховної Ради України – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

 8. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

 9. Декларация об общих принципах деятельности высших органов финансового контроля государств – участников Содружества Независимых Государств.?Режим доступу : http://ac2000sa01/ac_site/Ua/652/200106081.htm.

 10. Лимская Декларация руководящих принципов контроля // Правовое регулирование государственного финансового контроля в зарубежных странах. Аналитический обзор и сборник нормативных документов / [сост.: С. О. Шохин, В. И. Шлейников ; аналитический раздел и общ. ред. С. О. Шохина]. – М. : Прометей, 1998. – С. 42–51.

 11. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – С. 2707.

 12. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях: Постанова Правління Національного банку України від 26.03.98 № 118 в редакції Постанови Правління Національного банку України від 20.02.2006 № 57 // Офіційний Вісник України. – 2006. – № 11. – Ст. 766.

 13. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003р. № 189 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 22. – Ст. 992.

 14. Положення про Міністерство фінансів України: Затверджене Указом Президента України від 26.08.99 № 1081/99 // Збірник указів Президента України. – 1999. – № 3. – С. 132 – 139.

 15. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 № 3125-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 243.

 16. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

 17. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996-ХIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.

 18. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22.11.96 № 543/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.

 19. Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Указ Президента України від 27.06.99 № 734/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 27.– Ст. 1310.

 20. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.96 № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

 21. Про Державний комітет фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 28.09.2004 № 1144/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 39. – Ст. 2582.

 22. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

 23. Про державну податкову службу в Україні : Закон України від 04.12.1990 № 509-ХII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 6. – Ст. 37.

 24. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.03.2003 р., № N 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

 25. Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку : Постанова НБУ  вiд 16.06.2011  № 195. – Електроний ресурс: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_195500-11.

 26. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28.11.2002 № 249-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 2.

 27. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.95 № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 17-19. – Ст. 267.

 28. Про заставу: Закон України від 02.10.92 № 2654-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – Ст. 480.

 29. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – Ст. 1813.

 30. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908.

 31. Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України: Постанова Правління НБУ від 14 серпня 2003 р. № 337 в редакції Постанови Правління Національного банку України від 14.06.2005 № 211 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 27. – Ст. 1579.

 32. Про затвердження Інструкції про міжбанківській переказ грошей в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 17.03.2004. № 110 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16.- Ст. 1123.

 33. Про затвердження Класифікатора іноземних валют: Постанова Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 573.

 34. Про затвердження Положення про валютний контроль: Постанова Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 573.

 35. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004. № 637 // Офіційний Вісник України. – 2005. – № 3. – Ст. 155.

 36. Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України : Указ Президента України від 13.07.2000 № 886/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – Ст. 1220.

 37. Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 № 778. ? Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2007-%EF.

 38. Про затвердження положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Постанова Правління НБУ від 06.07.2000 № 279 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 32. – Ст. 1.

 39. Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Постанова Правління Національного банку України від 31.08.2001 № 375 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 1991.

 40. Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2004. № 389 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 36. – Ст. 2422.

 41. Про затвердження Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України: Постанова Правління НБУ від 16.03.2006 № 91 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 908.

 42. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України : наказ ДПА України від 22.12.2010 № 979 : зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за № 1439/18734. – Режим доступу : http://www.dpa.dn.ua/s/126/1482.

 43. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: Постанова Правління НБУ від 14.07.2006 № 267 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2330.

 44. Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів: Постанова Правління НБУ від 10.12.2004. № 620 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 2. – Ст. 93.

 45. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 № 2464-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2-3. – Ст. 11.

 46. Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері: Указ Президента України від 25.12.01 № 1251/2001 // Урядовий кур’єр. – 11.01.2002. – № 6.

 47. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

 48. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 27.05.97 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 49. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.99 № 679-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 50. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2374-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 128.

 51. Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку : Постанова НБУ  вiд 15.11.2011  № 407. Електроний ресурс: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0407500-11.

 52. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12.07.2001 № 2658-14 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 251.

 53. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

 54. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України : Указ Президента України від 23.04.2011№ 499/2011.

 55. Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про ціни і ціноутворення" : Постанова Верховної Ради УРСР від 03.12.1990  № 508-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 52. – Ст. 651.

 56. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

 57. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.96 № 315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

 58. Про систему валютного регулювання і валютного контролю:. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 №15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

 59. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.99 №1572/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – С. 8 – 10.

 60. Про страхування: Закон України від 07.03.96 № 85/96-ВР // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 72-73. – С. 43.

 61. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 20.09.2001 № 2740 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 30.

 62. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 03.12.1990 № 507-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 52. – Ст. 650.

 63. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.


Навчальна література:


 1. Александров А. М. Финансы и кредит: Учебное пособие для финансовых техникумов. – М.: Госфиниздат, 1948. – 318 с.

 2. Александров А. М. Финансы СССР. / Под ред. проф. Н.Н. Ровинского. – М.: Госфиниздат, 1952. – 467 с.

 3. Александров А.М., Вознесенский Э.А. Финансы социализма: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» – М.: Финансы, 1974. – 335 с.

 4. Аленчиков Д.И. Внутриведомственный финансовый контроль и документальные ревизии в нефтяной промышленности СССР. – М.–Л.: Гостоптехиздат, 1946. – 129 с .

 5. Алисов Е. А. Правовое регулирование валютных отношений в Украине. – Х.: Фирма «Консум», 1998. – 142 с.

 6. Алісов Є.О. Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні. – Х.: Фоліо, 2004. – 288 с.

 7. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні: Монографія. – Х.: Ксилон, 2004. – 326 с.

 8. Бандурка О. О. Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти : дис. … доктора юрид. наук : спец. 12.00.07 / Олександр Олександрович Бандурка. – К., 2007. – 500 с.

 9. Бандурка О. О. Повноваження органів державної податкової служби: до питання визначення та класифікації / О. О. Бандурка // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 1. – С. 26–30.

 10. Бандурка А.М., Глушенко В.В. Деньги и кредит: Учебник. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2003. – 480 с.

 11. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с.

 12. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

 13. Банківське право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Берлач А.І., Тараненко Ю.О.; За заг. ред. Берлача А.І. – К.: Університет “Україна”, 2006. – 306 с.

 14. Башняк О. С. Принципи оподаткування та їх реалізація у податковому законодавстві України : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Оксана Сергіївна Башняк. – Х., 2005. – 190 с.

 15. Бельский К.С. Финансовое право: наука, история, библиография. – М.: Юрист, 1995. – 208 с.

 16. Біленчук П.Д. Банківське право : Українське та ївропейське. Навчальний посібник . – К. : Атіка, 1999 . – 400 с.

 17. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. Підручник. – К.: ПП «Влад і Влада». – 1996. – 320 с.

 18. Богачевский М.Б. Финансы и финансовая система СССР: Лекции по курсу «Финансы и кредит СССР». – Львов, 1956. – 335 с.

 19. Бюджeт і фінансова політика України / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д’яконова. – 2-е видання – К.: Наукова думка, 1999. – 302 с.

 20. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

 21. Вовчак О.Д. Банківська справа [ текст ] : навчальний посібник: рек. М-вом освіти і науки України / О.Д.Вовчак. Н.М.Рущишин . – Львів : Новий Світ-2000 , 2010 . – 560 с.

 22. Вознесенский Э.А. Дискуссионные вопросы теории социалистических финансов. – М.: Изд-во МГУ, 1969. – 158 с.

 23. Вознесенский Э.А. Методологические аспекты анализа сущности финансов. – М.: Финансы, 1974. – 128 с.

 24. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. – М.: Юрид. лит., 1973. – 134 с.

 25. Вопросы теории финансов. / Под ред. В.П. Дьяченко. – М.: Госфиниздат. – 1957. – 192 с.

 26. Воронова Л.К., Мартьянов И.В. Советское финансовое право. – К.: Выща школа, 1983. – 240 с.

 27. Воронова Л.К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР: (на материалах союзных республик). – К.: Вища школа, 1981. – 223 с.

 28. Воронова Л. К. Фінансове право України : підручник / Л.К. Воронова. –К. : Прецедент; Моя книга, 2007. – 448 с.

 29. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навчальний посібник. – 3-тє вид., змін. і доп. – К.: Основи, 1998. – 415 с.

 30. Гетманцев Д.О. Банківське право України [ текст ] : навч. посіб. для студ. : рек. Мін-м освіти і науки України / Д.О. Гетманцев, Н.Г. Шукліна . – К. : ЦУЛ, 2007 . – 344 с.

 31. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.

 32. Грачева Е.Ю., Куфакова Н.А., Пепеляев С.Р. Финансовое право России. – М.: ТЕИС, 1995. – 231 с.

 33. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. – М.: Юриспруденция, 2000. – 192 с.

 34. Грачева Е. Ю. Налоговое право / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. – М. : Юриспруденция, 2001. – 142 с.

 35. Гридчина М. В. Налоговая система Украины : Учеб. пособие. / М. В. Гридчина. – К. : МАУП, 2000. – 128с.

 36. Демин А. В. Налоговое право России : учеб. пособ. / А. В. Демин. – Красноярск : РУМЦ ЮО, 2006. – 329 с.

 37. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 512 с.

 38. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: Навчальний посібник / За ред. Б. Л. Луціва. – 2-ге вид., перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 39. Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. – Тернопіль: ТАНГ, 1996. – 140 с.

 40. Заверуха І. Банківське право: Посібник для студентів. – Львів: Астролябія, 2002. – 222 с.

 41. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права : учеб. пособ. / Е. Н. Евстигнеев. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 120 с.

 42. Иванов Ю. Б. Современные проблемы налоговой политики : учебное пособие : реком. Мин-вом образования и науки Украины / Ю. Б. Иванов, А. Н.Тищенко. – Харьков : ИНЖЕК, 2006. – 328 с.

 43. Иванов В.М. Деньги и кредит: курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.

 44. Иловайский С.И. Учебник финансового права. – Одесса, 1912. – 604 с.

 45. Ионов Ч.Х., Кусакина О.Н. Финансовая система и финансовая политика: (Цикл лекций по курсу экономической теории). – Ставрополь, 1995. – 40 с.

 46. Иткин Ю.М. Организация финансового контроля в переходной период к рыночной экономике. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 160 с.

 47. Карманов Е.В. Банківське право Украни : Навч. посібник . – Харків : Консум, 2000 . – 463 с. – 463 с.

 48. Карасева М.В. Финансовое право: Общая часть: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 256 с.

 49. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1997. – 304 с.

 50. Карасева М. В. Финансовое право : Общая часть : учебник / М. В. Карасева. – М. : Юристъ, 2000. – 256 с.

 51. Карасик М.А. Финансовый контроль на промышленном предприятии. – Л.: Лениздат, 1971. – 158 с.

 52. Качан О.О. Банківське право : Навч.п осібник . – К. : Юрінком Інтер, 2000 . – 260 с.

 53. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. / Ю. О. Костенко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 240 с.

 54. Костюченко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн: Навч. пос. – 2-ге видання. К.: АСК, 2001. – 569 с.

 55. Костюченко О.А. Банківське право: Навч. пос. – 2-ге видання. – К.: МАУП, 2000. – 240 с.

 56. Криницький І. Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : монографія / І. Є. Криницький. – Х. : Право, 2009. – 320 с.

 57. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Ін Юре, 2000. – 248 с.

 58. Кучеров И. И. Налоговое право России : курс лекций / И. И. Кучеров. – М. : ЮрИнфор, 2001. – 360 с.

 59. Кучерявенко М. П. Податкове право України : академічний курс : підручник / М. П. Кучерявенко. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 701 с.

 60. Кучерявенко Н. П. Налоговое право : учебник / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2001. – 584 с.

 61. Кучерявенко М. П. Податкові процедури: правова природа і класифікація : монографія / М. П. Кучерявенко. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 460 с.

 62. Кушнарьова Т. Є. Система податкових органів України / Т. Є. Кушнарьова, М. П. Кучерявенко. – X. : Торсінг, 2000. – 240 с.

 63. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 181 с.

 64. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 215 с.

 65. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 2000. – 240 с.

 66. Львов Д. Курсъ финансового права / Дмитрий Львов. – Казань : Типография Императорского ун-та, 1887. – 521 с.

 67. Налоги и налоговое право : учеб. пособ. / под ред. А. В. Брызгалина. – М. : Аналитика-Пресс, 1997. – 588 с.

 68. Налоговое право России : учебник для вузов / отв. ред. д. ю. н., проф. Ю. А. Крохина. – М. : НОРМА, 2003. – 656 с.

 69. Налоговое право России : учеб. для вузов / отв. ред. Ю. А. Крохина. – 3-е изд., исправ. и доп. – М. : НОРМА, 2007. – 752 с.

 70. Налоговое право : Конспект лекций / В. А. Парыгина, А. А. Тедеев, А. В. Чуркин . – М. : Приор-издат, 2004 . – 224 с.

 71. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

 72. Олейник О.М. Основы банковского права : Курс лекций . – М. : ЮРИСТЬ, 1997 . – 424 с

 73. Операції комерційних банків: Курс лекцій / За ред. В. Т. Косовцької, Т. Р. Ричаківської. – Львів: Центр Європи, 1997. – 280 с.

 74. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.

 75. Орлюк О.П. Банківське право : Навч. посіб. рек. Мін-вом освіти і науки України . – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2006 . – 392 с.

 76. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

 77. Основи банківської справи [ текст ] : навчальний посібник: рек. М-вом освіти і науки України / В.В.Іващенко, І.Ш.Невлюдов, Г.А.Краснобрижа та ін. – К. : Кондор, 2008 . – 150 с.

 78. Основы налогового права : учеб.-метод. пособ. / [С. Г. Пепеляев, С. В. Жестков, Е. В. Тимофеев и др.] ; под. ред. С. Г. Пепеляева. – М. : Инвест Фонд, 1995. – 496 с.

 79. Палей С. Б. Налоговая система (основы теории и практики) : учебное пособие / С. Б. Палей; ДонГУУ. – 2- изд., перераб. и доп. – Донецк : Норд-Пресс, 2008. – 248 с.

 80. Парыгина В. А. Налоговое право Российской Федерации / В. А. Парыгина, А. А. Тедеев. – Ростов н/Д. : Феникс, 2002. – 480 с.

 81. Петрова В. Г. Налоговое право : учебник / В. Г. Петрова. – М. : НОРМА – ИНФРА-М, 1999. – 271 с.

 82. Петрук О.М. Банківська справа : Навч. посіб. / За ред. Ф.Ф.Бутинця . ─ К. : Кондор, 2004. – 461 с.

 83. Понтович Э.Э. Финансовый контроль. – Л., 1928. – 58 с.

 84. Попова Л. В. Налоговые системы зарубежных стран : учеб.-метод. пособ. / Л. В. Попова, И. А. Дрожжина, Б. Г. Маслов. – М. : Дело и Сервис, 2008. – 368 с.

 85. Поролло Е. В. Налоговый контроль: принципы и методы проведения / Е. В. Поролло. – М. : Гардарика, 1996. – 280 с.

 86. Практикум и программа по курсу налоговое право / О.О. Журавлева, Л.Ю. Исмайлова. – М.: Изд-во «ЮрИнфор», 2011. – 185 с.

 87. Рибай О. та ін. Операції Ощадного банку України: Курс лекцій / О. Рибай, Г. П. Табачук, Л. М. Хміль. – Львів: ЛБК, 1997. – 74 с.

 88. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. – 407 с.

 89. Савченко Л.А. Правовий статус Рахункової палати України: Монографія. Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2002. – 131 с.

 90. Савченко Л.А., Цимбалюк А.В., Шкарупа В.К., Глух М.В. Фінансове право: Навчальний посібник / За заг. ред. професора Мельника П.В. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 85 с.

 91. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. – 605 с.

 92. Советское финансовое право / Под ред. Е.А. Ровинского. – М.: Юрид. лит., 1978. – 343 с.

 93. Советское финансовое право: Учебник / Под ред. В.В. Бесчеревных, С.Д. Цыпкина. – М.: Юрид. лит., 1982. – 423 с.

 94. Фінанси, грошовий обіг, кредит: Навчальний посібник / За ред. В.А. Предборського. – К.: Фенікс, 2000. – 495 с.

 95. Фінансове право України : Навч. посіб / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва] –К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.

 96. Фінансове право (За законодавством України): Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. / За ред. Л.К. Воронової, Д.А. Бекерської. – К.: Вентурі, 1995. – 270 c.

 97. Фінансове право : Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.) / керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. – Х.: Фірма «Консум», 1998. – 496 с.

 98. Фінансове право: Хрестоматія. Посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Вілбор, 1998. –640 с.

 99. Философская энциклопедия / под ред. Ф. В. Константинова. – М. : Сов. энцикл., 1960– . –.

Т. 5. – 1970.– 740 с.

 1. Финансовое право : учебник / [О. Н. Горбунова, М. В. Карасева, Ю. А. Крохина и др.] ; под. ред. Н. И. Химичевой. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юристъ, 2000. – 600 с.

 2. Финансовое право. Учебник. / Под ред. проф. О.Н. Горбуновой. – М.: Юристъ, 1996. – 400 с.

 3. Финансовое право. Учебник. / Отв. ред. Н.И. Химичева. – М.: БЕК, 1995. – 524 с.

 4. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 600 с.9. ДОДАТКИ


1. * Приклад оформлення титульного аркуша самостійної роботи студента.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


САМОСТІЙНА РОБОТА

з дисципліни «Фінансове право»


Виконав:

Студент групи П-09-2

Іванов І.І.


Донецьк – 2011

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи