Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Сторінка1/6
Дата12.07.2012
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Фінансове право»


галузь знань 0305 «Економіка»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

форма навчання – денна

курс – ІV


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні кафедри

адміністративного права

протокол № 8 від 06.01.2012


Донецьк – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Укладач: Соловйова Ю.О. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 52 с.


Укладач Ю.О. Соловйова


Голова ПМК

Протокол №4 від 30.12.11 р. Н.С. Ракша


Завідувач кафедри

адміністративного права І.Л. Олійник, к.ю.н., доц.


ЗМІСТ


Стр.

 1. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі................4
 1. Тематичний план та розрахунок годин на вивчення дисципліни

«Фінансове право».......................................................................................6


 1. Критерії оцінювання знань студентів ....................................……............7
 1. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів.......….......9
 1. Зміст дисципліни та плани семінарських занять з визначенням

літературних джерел та переліку питань для самоконтролю.................12


 1. Методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни...............................................................................24
 1. Засоби діагностики якості вищої освіти...………………………………31
 1. Список методичної літератури, нормативних матеріалів.......................42
 1. Додатки……………………………………….…………………………...52


^ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Функціонування держави неможливе без відповідної фінансової системи, що забезпечує його нормальне існування і розвиток, тому держава за допомогою правових норм ретельно регламентує відносини, що виникають при мобілізації, розподілі та використанні фондів грошових коштів.

Для забезпечення виконання завдань та функцій, які стоять перед державою, формується основний фонд державних коштів – бюджет. Одним з найголовніших джерел поповнення кошику бюджету є податки. Отже нормами фінансового права регулюються такий фінансово-правовий інститут, як інститут податків. Крім того нормами фінансового права регулюються відносини і галузі державного кредиту (тобто відносини державного внутрішнього та зовнішнього боргу), і відносини, що регулюють банківську діяльність (саме через банківську систему акумулюються та розподіляються грошові кошти). Оскільки основою банківської діяльності є гроші та грошовий обіг, то фінансово-правові норми регулюють відповідно грошовий обіг та форми розрахунків, валютне регулювання та контроль. Таким чином, фінансово-правові норми охоплюють різні види суспільних відносин.

Сьогодні в Україні триває проведення соціальної, правової та політичної реформ. В умовах кардинальних змін життєдіяльності нашої країн суттєво змінюється зміст фінансових відносин, удосконалюється їх правове регулювання, а отже, істотно підвищується роль фінансового права.

Подальші зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство зумовлюють структурне реформування національної системи вищої освіти, спрямоване на забезпечення конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою та досягнення цілей Болонського процесу. За таких умов неминуче зростає значущість знань з фінансового права, що вказує на посилення його ролі як галузі, науки і навчальної дисципліни та підвищення вимог до якості його змісту.

Тому мета курсу «Фінансове право» – є формування системи теоретичних знань з фінансового права та набуття практичних навичок щодо вирішення ситуацій у застосуванні бюджетного, податкового, банківського та валютного законодавства.

Основними завданнями дисципліни «Фінансове право» є:

 • визначення та обґрунтування необхідності поглибленого вивчення фінансово-правових понять і категорій, засобів правового регулювання різноманітних процесів у сфері фінансів, обліку і аудиту;

 • з’ясування студентами теоретичного змісту предмета та методології фінансового права, його норм, принципів, системи, особливостей виникнення та розвитку фінансово-правових відносин;

 • опанування навиками практичного застосування методики правового регулювання при здійсненні професійної діяльності за фахом;

 • вивчення основних положень та вимог нормативно-правової бази регулювання фінансових правовідносин, починаючи з Конституції України і закінчуючи локальними нормативними актами (наказами, положеннями, інструкціями, розпорядженнями) компетентних органів у галузі фінансового законодавства.

^ Програмою дисципліни передбачено, щоб після вивчення предмета «Фінансове право» студенти

знали:

 • теоретичні положення фінансового права;

 • предмет, метод та систему фінансового права;

 • характеристику та особливості фінансової діяльності;

 • правові основи фінансового контролю;

 • види та особливості відповідальності за порушення фінансового законодавства;

 • зміст інституту бюджетного права, бюджетну систему України та бюджетний процес;

 • зміст інституту податкового права та податкової системи України;

 • правовий режим державного кредиту та державного боргу;

 • правові основи загальнообов’язкового державного страхування;

 • правові основи регулювання банківської діяльності та грошового оберту;

 • правові основи валютного регулювання та контролю.

уміли:

 • використовувати систему теоретичних знань під час аналізу практичних ситуацій;

 • самостійно аналізувати стан сучасної фінансово-правової політики, прогнозувати тенденції її розвитку, спираючись на законодавчу базу, аналіз політичних документів, наукових джерел.

Таким чином, дисципліна «Фінансове право» спрямована на досягнення необхідного рівня знань у студентів в галузі фінансової діяльності держави, оскільки перетворення в соціально-економічних відносинах в Україні вимагає змін і в підготовці фахівців-юристів. Її вивчення сприятиме поширенню правосвідомості фахівців у галузі права, підвищенню їх загальної і правової культури.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи