Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Сторінка2/4
Дата12.07.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

Модуль ІІ. Особлива частина


Зм. модуль 5. Конституційне право Східної Європи (Польша, Чехія, Болгарія, Литва, Латвія, Естонія)

Основи конституційного права Польші. Історія конституційного права Польші. Конституція Польші. Вищі органи державної влади Польші. Конституційний трибунал, державний трибунал, найвища палата контролю Польші. Уповноважений з прав громадян у Польші. Зміна Конституції Польші. Місцеве самоврядування Польші.

Основи конституційного права Болгарії. Історія конституційного права Болгарії. Конституція Болгарії. Система державних органів Болгарії. Виборча система Болгарії. Територіальний устрій Болгарії. Конституційні основи судової системи Болгарії.

Основи конституційного права Чехії. Основи конституційного права Литви. Основи конституційного права Латвії. Основи конституційного права Естонії.


^ Зм. модуль 6. Конституційне право Західної Європи (ФРН, Австрія, Франція, Іспанія, Італія, Швейцарія, Швеція)

Основи конституційного права ФРН. Історія конституційного права ФРН. Вищі органи державної влади ФРН. Партійна та виборча системи ФРН. Федералізм і самоврядування ФРН. Судова система ФРН.

Основи конституційного права Австрії. Історія конституційного права Австрії. Вищі органи державної влади Австрії. Партійна та виборча системи Австрії. Федералізм і самоврядування Австрії. Судова система Австрії.

Основи конституційного права Франції. Історія конституційного права Франції. Вищі органи державної влади Франції. Конституційна рада та державна рада Франції. Партійна та виборча системи Франції. Адміністративний устрій та самоврядування Франції. Судова система Франції.

Основи конституційного права Іспанії. Основи конституційного права Італії. Основи конституційного права Швейцарії. Основи конституційного права Швеції.


^ Зм. модуль 7. Конституційне право аннло-американської традиції (Великобританія,США, Канада, Австралія).

Основи конституційного права Великобританії. Історія конституційного права Великобританії. Вищі органи державної влади Великобританії. Партійна та виборча системи Великобританії. Адміністративний устрій Великобританії. Судова система Великобританії.

Основи конституційного права США. Історія конституційного права США. Вищі органи державної влади США. Партійна та виборча системи США. Американський федералізм. Федеральне право і право штатів. Судова система США. Роль Верховного суду США у правовій системі держави.

Основи конституційного права Канади. Історія Конституційного права Канади. Федеральний устрій і правова система. Судова система Канади. Основи конституційного права Австралії.


^ Зм. модуль 8. Конституційне право Держав Латинської Америки (Бразилія, Аргентина, Мексіка)

Основи конституційного права Бразилії. Історія конституційного права Бразилії. Вищі органи державної влади Бразилії. Партійна та виборча системи Бразилії. Федеративний устрій Бразилії. Судова система Бразилії.

Основи конституційного права Аргентини. Історія конституційного права Аргентини. Вищі органи державної влади Аргентини. Партійна та виборча системи Аргентини. Теритріальний устрій Аргентини. Судова система Аргентини.

Основи конституційного права Мексики.


^ Зм. модуль 9. Конституційне право Східних крїн (Індія, Китай, Японія). Конституційне право ісламських країн

Основи конституційного права Індії. Історія конституційного права Індії. Влив на формування правової системи Індії англійської колонізаціїІндуське право та право Індії. Роль релігії та звичаїв у правовій системі Індії.Вищі органи державної влади Індії. Партійна та виборча системи Індії. Федеративний устрій Індії. Судова система Індії.

Основи конституційного права Китаю. Історія конституційного права Китаю. Вищі органи державної влади Китаю. Партійна та виборча системи Китаю. Теритріальний устрій Китаю. Судова система Китаю.

Основи конституційного права Японії. Історія конституційного права Японії. Вищі органи державної влади Японії. Партійна та виборча системи Японії. Теритріальний устрій Японії. Судова система Японії.

Загальні особливості конституційного права ісламських країн. Роль релігії та звичаїв у правових системах ісламських країн. Особливості конституційних прав та свобод в ісламських країнах. Форма держави в ісламських країнах. Правові основи судочинства та судової ситеми.


___________________________________________________________________


^ МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


Методичні рекомендації

до проведення практичних і семінарських занять

з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн»

галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційеий рівень «бакалавр»

форма навчання денна, 2 курс


ЗАТВЕРДЖЕНІ

на засіданні кафедри

адміністративного права

прот. № 7 від 20.01.2011


Донецьк 2012

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Модуль І. Загальна частина


Зм. модуль 1.

Наука конституційного права. Конституції зарубіжних країн


План семінару

Ч. І. Наука конституційного права.

1. Загальна характеристика конституційного права зарубіжних країн.

2. Виникнення конституційного права як самостійної галузі науки.

3. Історія науки конституційного права ХІХ ст.

4. Розвиток сучасної науки конституційного права у зарубіжних країнах.

Ч. ІІ. Конституції зарубіжних країн.

5. Поняття конституції.

6. Джерела конституційного права.

7. Зміст, форма і структура конституцій.

8. Функції конституцій.

9. Підготовка, прийняття та зміни конституцій у зарубіжних країнах.

10. Конституційний контроль у зарубіжних країнах.

11. Конституційно-правові основи суспільного ладу.


Зм. модуль 2.

Політичний режим. Конституційно-правовий статус особи і громадянина.

Політичні партії та партійні системи. Виборче право та виборчі системи


План семінару

Ч.І. Політичний режим. Конституційно-правовий статус особи і громадянина.

1. Поняття, складові та види політичних режимів.

2. Способи набуття та втрати громадянства.

3. Свобода та рівність як засади конституційного статусу людини і громадянина.

4. Конституційні права та свободи.

5. Судовий та інший юридичний захист конституційних прав та свобод.

Ч. ІІ. Політичні партії та партійні системи. Виборче право та виборчі системи.

6. Поняття політичних партій, їх організація та функції.

7. Класифікація політичних партій.

8. Інституціоналізація політичних партій.

9. Партійні системи.

10. Конституційне регулювання виборчого права та його основні принципи.

11. Виборчі системи.

12. Референдум у зарубіжних країнах.


Зм. модуль 3.

Форма держави та місцеве самоврядування у зарубіжних країнах


План семінару

1. Парламенти зарубіжних країн.

1.1. Історія і теорія парламентамизму. Компетенція парламентів.

1.2. Структура парламентів.

1.3. Парламентська процедура.

2. Глава держави у зарубіжних країнах.

2.1. Інститут голови держави у зарубіжних країнах.

2.2. Повноваження голови держави у зарубіжних країнах.

3. Уряд у зарубіжних країнах.

3.1. Формування, склад і структура урядів.

3.2. Повноваження урядів.

3.3. Відповідальність урядів.

Ч. ІІ. Політико-територіальний устрій та місцеве самоврядування у зарубіжних країнах.

4. Політико-територіальний устрій у зарубіжних країнах.

4.1. Унітарна форма територіального устрою.

4.2. Федеративна форма територіального устрою.

5. Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах.

5.1. Право на місцеве самоврядування громад та основні принципи.

5.2. Компетенція органів місцевого самоврядування.

5.3. Системи місцевого самоврядування.

5.4. Формування органів місцевого самоврядування.


Зм. модуль 4.

Конституційний контроль та судові системи зарубіжних країн


План семінару

Ч. І. Конституційний контроль у зарубіжних країнах.

1. Поняття конституційного контролю.

2. Види та форми конституційного контролю.

3. Органи конституційного контролю та їх юрисдикція.

4. Порядок розгляду та вирішення справ в органах конституційного контролю.

Ч. ІІ. Судові системи зарубіжних країн.

5. Конституційні основи судової системи у зарубіжних країнах.

6. Конституційні принципи правосуддя.

7. Судові системи зарубіжних країн.

8. Незалежність судової влади.

9. Конституціно-правовий статус суддів.


Модуль ІІ. Особлива частина


Зм. модуль 5.

Конституційне право країн Східної Європи

(Польша, Чехія, Болгарія, Литва, Латвія, Естонія)


План семінару

1. Основи конституційного права Польші.

1.1. Історія конституційного права Польші.

1.2. Конституція Польші.

1.3. Вищі органи державної влади Польші.

1.4. Конституційний трибунал, державний трибунал, найвища палата контролю Польші.

1.5. Уповноважений з прав громадян у Польші.

1.6. Зміна Конституції Польші.

1.7. Місцеве самоврядування Польші.

2. Основи конституційного права Болгарії.

2.1. Історія конституційного права Болгарії.

2.2. Конституція Болгарії.

2.3. Система державних органів Болгарії.

2.4. Виборча система Болгарії.

2.5. Територіальний устрій Болгарії.

2.6. Конституційні основи судової системи Болгарії.

3. Основи конституційного права Чехії.

4. Основи конституційного права Литви.

5. Основи конституційного права Латвії.

6. Основи конституційного права Естонії.


Зм. модуль 6.

Конституційне право країн Західної Європи

(ФРН, Австрія, Франція, Іспанія, Італія, Швейцарія, Швеція)


План семінару

1. Основи конституційного права ФРН.

1.1. Історія конституційного права ФРН.

1.2. Вищі органи державної влади ФРН.

1.3. Партійна та виборча системи ФРН.

1.4. Федералізм і самоврядування ФРН.

1.5. Судова система ФРН.

2. Основи конституційного права Австрії.

1.1. Історія конституційного права Австрії.

1.2. Вищі органи державної влади Австрії.

1.3. Партійна та виборча системи Австрії.

1.4. Федералізм і самоврядування Австрії.

1.5. Судова система Австрії.

3. Основи конституційного права Франції.

3.1. Історія конституційного права Франції.

3.2. Вищі органи державної влади Франції.

3.3. Конституційна рада та державна рада Франції.

3.4. Партійна та виборча системи Франції.

3.5. Адміністративний устрій та самоврядування Франції.

3.6. Судова система Франції.

4. Основи конституційного права Іспанії.

5. Основи конституційного права Італії.

6. Основи конституційного права Швейцарії.

7. Основи конституційного права Швеції.


Зм. модуль 7.

Конституційне право держав аннло-американської традиції

(Великобританія,США, Канада, Австралія)


План семінару

1. Основи конституційного права Великоблританії.

1.1. Історія конституційного права Великобританії.

1.2. Вищі органи державної влади Великобританії.

1.3. Партійна та виборча системи Великобританії.

1.4. Адміністративний устрій Великобританії.

1.5. Судова система Великобританії.

2. Основи конституційного права США.

2.1. Історія конституційного права США.

2.2. Вищі органи державної влади США.

2.3. Партійна та виборча системи США.

2.4. Американський федералізм.

2.5. Судова система США.

3. Основи конституційного права Канади.

4. Основи конституційного права Австралії.


Зм. модуль 8.

Конституційне право держав Латинської Америки

(Бразилія, Аргентина, Мексіка)


План семінару

1. Основи конституційного права Бразилії.

1.1. Історія конституційного права Бразилії.

1.2. Вищі органи державної влади Бразилії.

1.3. Партійна та виборча системи Бразилії.

1.4. Федеративний устрій Бразилії.

1.5. Судова система Бразилії.

2. Основи конституційного права Аргентини.

2.1. Історія конституційного права Аргентини.

2.2. Вищі органи державної влади Аргентини.

2.3. Партійна та виборча системи Аргентини.

2.4. Теритріальний устрій Аргентини.

2.5. Судова система Аргентини.

3. Основи конституційного права Мексики.


Зм. модуль 9.

Конституційне право країн Східу (Індія, Китай, Японія).

Конституційне право ісламських країн


План семінару

1. Основи конституційного права Індії.

1.1. Історія конституційного права Індії.

1.2. Вищі органи державної влади Індії.

1.3. Партійна та виборча системи Індії.

1.4. Федеративний устрій Індії.

1.5. Судова система Індії.

2. Основи конституційного права Китаю.

2.1. Історія конституційного права Китаю.

2.2. Вищі органи державної влади Китаю.

2.3. Партійна та виборча системи Китаю.

2.4. Теритріальний устрій Китаю.

2.5. Судова система Китаю.

3. Основи конституційного права Японії.

2.1. Історія конституційного права Японії.

2.2. Вищі органи державної влади Японії.

2.3. Партійна та виборча системи Японії.

2.4. Теритріальний устрій Японії.

2.5. Судова система Японії.

4. Конституційне право ісламських країн.

4.1. Загальні особливості конституційного права ісламських країн.

4.2. Конституційні права та свободи.

4.3. Форма держави.

4.4. Правові основи судочинства та судової ситеми.


_________________________________________________________________


Перелік питань до підсумкового контролю (залік)


 1. Поняття конституції. Зміст, форма і структура конституцій.

 2. Підготовка, прийняття та зміни конституцій у зарубіжних країнах.

 3. Конституційний контроль у зарубіжних країнах.

 4. Конституційно-правові основи суспільного ладу.

 5. Способи набуття та втрати громадянства узарубіжних країнах.

 6. Свобода та рівність як засади конституційного статусу людини і громадянина.

 7. Конституційні права та свободи у зарубіжних країнах.

 8. Судовий та інший юридичний захист конституційних прав та свобод.

 9. Партійні системи зарубіжних країн.

 10. Виборчі системи зарубіжних країн.

 11. Референдум у зарубіжних країнах.

 12. Історія і теорія парламентамизму. Компетенція парламентів.

 13. Структура парламентів зарубіжних країн.

 14. Парламентські процедури у зарубіжних країнах.

 15. Інститут голови держави у зарубіжних країнах.

 16. Повноваження голови держави у зарубіжних країнах.

 17. Формування, склад і структура урядів у зарубіжних країнах.

 18. Повноваження урядів у зарубіжних країнах.

 19. Відповідальність урядів у зарубіжних країнах.

 20. Унітарний устрій у зарубіжних країнах: поняття та види.

 21. Федеративний устрій у зарубіжних країнах: поняття та види.

 22. Право на місцеве самоврядування громад та основні принципи.

 23. Компетенція органів місцевого самоврядування у зарубіжних країнах.

 24. Системи місцевого самоврядування зарубіжних країн.

 25. Поняття конституційного контролю у зарубіжних країнах.

 26. Види та форми конституційного контролю у зарубіжних країнах.

 27. Органи конституційного контролю та їх юрисдикція у зарубіжних країнах.

 28. Конституційні основи судових систем у зарубіжних країнах.

 29. Конституційні принципи правосуддя у зарубіжних країнах.

 30. Судові системи зарубіжних країн.

 31. Механізми забезпечення незалежності судової влади.

 32. Загальна характеристика Конституції Польші.

 33. Вищі органи державної влади Польші.

 34. Конституційний та державний трибунали, найвища палата контролю Польші.

 35. Місцеве самоврядування Польші.

 36. Система державних органів Болгарії.

 37. Виборча система Болгарії.

 38. Територіальний устрій Болгарії.

 39. Конституційні основи судової системи Болгарії

 40. Основи конституційного права Чехії.

 41. Основи конституційного права Литви.

 42. Основи конституційного права Латвії.

 43. Основи конституційного права Естонії.

 44. Вищі органи державної влади ФРН.

 45. Партійна та виборча системи ФРН.

 46. Федералізм і самоврядування ФРН.

 47. Судова система ФРН.

 48. Вищі органи державної влади Австрії.

 49. Партійна та виборча системи Австрії.

 50. Федералізм і самоврядування Австрії.

 51. Судова система Австрії.

 52. Вищі органи державної влади Франції.

 53. Партійна та виборча системи Франції.

 54. Адміністративний устрій та самоврядування Франції.

 55. Судова система Франції.

 56. Основи конституційного права Іспанії.

 57. Основи конституційного права Італії.

 58. Основи конституційного права Швейцарії.

 59. Основи конституційного права Швеції.

 60. Вищі органи державної влади Великобританії.

 61. Партійна та виборча системи Великобританії.

 62. Адміністративний устрій Великобританії.

 63. Судова система Великобританії.

 64. Вищі органи державної влади США.

 65. Партійна та виборча системи США.

 66. Американський федералізм.

 67. Судова система США.

 68. Основи конституційного права Канади.

 69. Основи конституційного права Австралії.

 70. Вищі органи державної влади Бразилії.

 71. Партійна та виборча системи Бразилії.

 72. Федеративний устрій Бразилії.

 73. Судова система Бразилії.

 74. Вищі органи державної влади Аргентини.

 75. Партійна та виборча системи Аргентини.

 76. Теритріальний устрій Аргентини.

 77. Судова система Аргентини.

 78. Основи конституційного права Мексики.

 79. Вищі органи державної влади Індії.

 80. Партійна та виборча системи Індії.

 81. Федеративний устрій Індії.

 82. Судова система Індії.

 83. Вищі органи державної влади Китаю.

 84. Партійна та виборча системи Китаю.

 85. Теритріальний устрій Китаю.

 86. Судова система Китаю.

 87. Вищі органи державної влади Японії.

 88. Партійна та виборча системи Японії.

 89. Теритріальний устрій Японії.

 90. Судова система Японії.

 91. Загальні особливості конституційного права ісламських країн.

 92. Конституційні права та свободи в ісламських країнах.

 93. Форма держави в ісламських країнах.

 94. Правові основи судочинства та судової ситеми в ісламських країнах.


__________________________________________________________________________________


Загальний перелік нормативних актів та джерел судової практики, рекомендованих до вивчення


 1. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. – М.: БЕК, 1996. – 586 с.

 2. Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во «Право». – 1996. – 544 с.

 3. The Constitution of India, P.M. Bakshi, 8th Edn. (New Delhi: Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., 2007).


Загальний перелік літератури, рекомендованої до вивчення


Основна література

 1. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

 2. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академычний курс: пыдручник / В.М. Шаповал. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.

 3. Конституционное право зарубежных стран: учебник / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2008. – 1056 с.

 4. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник / А.А. Мишин. – М.: Юстицинформ, 2007. – 520 с.

 5. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник / В.Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 2006. – 671 с.

 6. Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В.Е. Чиркин. – М.: Манускрипт, 1996. – 730 с.

 7. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. – М.: Юрид. лит., 1993. – 256 с.

 8. Шишкін В.І. Судові системи країн світу: Навч. посіб [У 3-х кн.]. Кн. 2. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 336 с.

 9. Конституционный контроль в зарубежных странах: учебн. пособие / отв. ред. В.В. Маклаков. – М.: Норма, 2007. – 656 с.

 10. История государства и права зарубежных стран: в 2 т. [под. ред. Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидкова]. – М.: Норма, 2007. – Т. 2: Современная эпоха. – 2008. – 816 с.

1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративний процес та адміністративна відповідальність» для студентів 3 курсу денної...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Проте починаючи з 1920г ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території І пріоритет таких...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconІспит з Конституційного права зарубіжних країн (форма проведення, критерії оцінювання знань студентів)
Навчальна дисципліна Конституційне право зарубіжних країн передбачає отримання студентами комплексу знань з теорії конституційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи