Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Сторінка1/6
Дата12.07.2012
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Податкове право»


галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

форма навчання – денна

курс – ІІІ


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні кафедри

адміністративного права

протокол № 8 від 06.01.2012


Донецьк – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Право» / Укладач: Соловйова Ю.О. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 55 с.


Укладач Ю.О. Соловйова


Голова ПМК

Протокол №4 від 30.12.11 р. Н.С. Ракша


Завідувач кафедри

адміністративного права І.Л. Олійник, к.ю.н., доц.


ЗМІСТ


Стр.

 1. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі................4
 1. Тематичний план та розрахунок годин на вивчення дисципліни

«Податкове право».......................................................................................6


 1. Критерії оцінювання знань студентів ....................................……............7
 1. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів.......….......9
 1. Зміст дисципліни та плани семінарських занять з визначенням

літературних джерел та переліку питань для самоконтролю.................13


 1. Методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни...............................................................................31
 1. Засоби діагностики якості вищої освіти...………………………………39
 1. Список методичної літератури, нормативних матеріалів.......................49
 1. Додатки……………………………………….…………………………...55


^ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Держава для виконання своїх функцій формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають основні джерела формування доходної частини бюджету – податки.

Нормами податкового права регулюються основи формування доходної частини бюджетної системи країни, тобто відносини, що пов’язані з рухом грошових коштів від платників податків та зборів до бюджетів відповідного рівня.

Питання податкових правовідносин розглядаються рядом спеціалістів: А.В. Бризгаліним, Л.К. Вороновою, І.Є. Криницьким, Ю.О. Костенко, Ю.О. Крохіною, М.П. Кучерявенко, О.А. Ногіною, О.П. Орлюк, М.А. Перепелицею, Л.А. Савченко, Н.І. Хімічевою та ін. Податкова система, її створення та реформування – практична і наукова проблема, що вимагає глибокого аналізу господарсько-економічного життя країни, доходів різних структур, підприємців, власників, населення. Найбільшого розвитку податкова система досягає в умовах ринкової економіки. Вона стає основною ланкою фінансових відносин між державою, юридичними і фізичними особами. Отже знання податкової системи своєї держави необхідно кожному фахівцю в галузі управління будь-яким видом економічної діяльності.

Тому мета курсу «Податкове право» – розкрити зміст поняття податкового права як самостійної галузі права в умовах реформування податкової системи України (зокрема ухвалення Податкового кодексу України), його роль та місце як необхідного правового інструмента регулювання фінансових відносин; сформувати систему теоретичних знань з курсу «Податкове право» та практичних навичок щодо вирішення ситуацій у застосуванні податкового законодавства, уміння використовувати правові засоби регламентації виконання податкових зобов’язань.

Предметом дисципліни «Податкове право» є відносини, що виникають із приводу відчуження частини знову створеної вартості в грошовій формі, її вилучення та перерозподіл для фінансування державних витрат. Об’єктами дисципліни є податки, збори й обов’язкові платежі.

Основними завданнями курсу є:

 • ознайомлення із загальними засадами оподаткування;

 • вивчення теорії податкового права;

 • вивчення джерел податкового права та практики їх застосування;

 • набуття вмінь щодо використання норм податкового права під час аналізу практичних ситуацій.

Програмою дисципліни передбачено, щоб після вивчення предмета «Податкове право» студенти

знали:

 • теоретичні засади та базові поняття у галузі податкового права;

 • основні юридичні принципи податкової політики держави, форми та методи її реалізації;

 • основні інститути, категорії та поняття податкового права;

 • сучасні аспекти у теорії податків;

 • показники ефективності податкової системи;

 • основні напрями сучасної податкової політики держави;

 • види відповідальності за порушення податкового законодавства;

 • зміст нового законодавства у галузі регулювання податкових правовідносин та його специфічні особливості.

уміли:

 • вільно користуватися нормативним матеріалом з теми курсу та застосовувати його у конкретних ситуаціях;

 • орієнтуватися у системі податків та зборів, встановлених Податковим кодексом України;

 • правильно тлумачити юридичні факти податкового права та застосовувати на практиці отримані знання;

 • вирішувати задачи з податкового права;

 • шукати, відбирати, аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти для вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній діяльності.

Дисципліна «Податкове право» не є ізольованою від інших юридичних дисциплін. Вона перебуває у тісному взаємозв’язку з іншими галузями права: конституційним, адміністративним, фінансовим, цивільним тощо. Зв’язок податкового права із конституційним простежується через встановлення конституційно-правових принципів, що знаходять свій подальший розвиток у податковому законодавстві. Податкове та адміністративне право зближує схожість методу правового регулювання. Більш того, у певних випадках норми адміністративного права виступають в якості загальних щодо податково-правових норм. Це зумовлено тим, що оподаткування представляє собою частину системи державного управління. Податкове, як і цивільне право, регулює майнові відносини, пов’язані з інститутом власності.

Таким чином, дисципліна «Податкове право» спрямована на досягнення необхідного рівня знань у студентів в галузі оподаткування, оскільки перетворення в соціально-економічних відносинах в Україні вимагає змін і в підготовці фахівців-юристів. Її вивчення сприятиме поширенню правосвідомості фахівців у галузі права, підвищенню їх загальної і правової культури.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
move to 0-12915337
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право”
Податкові відносини. Особливості предмету податкового права. Метод правового регулювання податкових відносини та його особливості....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи