Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»




НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Сторінка5/6
Дата12.07.2012
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

Змістовий модуль 12. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб


Питання до семінарського заняття:

 • Місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України

 • Платник податку на доходи фізичних осіб

 • Об’єкт податку на доходи фізичних осіб

 • Ставка податку на доходи фізичних осіб

 • Перерахунок податку та податкові соціальні пільги

 • Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб


Література:[9; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб

 • Місце податку на доходи фізичних осіб у чинній системі податків та зборів України


Питання для самоперевірки:

 • Хто є платником податку на доходи фізичних осіб?

 • Що є базою оподаткування податку на доходи фізичних осіб?

 • Що є об’єктом оподаткування податку на доходи фізичних осіб?

 • Які доходи не включаються до розрахунку загального місячного (річного) доходу, що оподатковується?

 • Яка ставка податку на доходи фізичних осіб передбачена податковим кодексом України?

 • Який порядок слати податку на доходи фізичних осіб?


Контрольні завдання:

Завдання 1. Фірма придбала у громадянина вживаний принтер. Чи зобов'язаний громадянин-продавець платити в цьому випадку податок на доходи з фізичних осіб? Обґрунтуйте відповідь.

Завдання 2. Робітникові колективного підприємства «Мрія» бухгалтерією було нараховано в звітному місяці 1520 грн. 20 коп. заробітку. Визначити розмір всіх утримань із заробітної плати, передбачених законодавством, а також розмір заробітку до виплати.


За результатами залікового модулю 2 проводиться тестування. Тестові завдання додаються


Заліковий модуль 3


Змістовий модуль 13. Правове регулювання податку на додану вартість


Питання до семінарського заняття:

 • Поняття податку на додатну вартість

 • Платник податку на додану вартість

 • Реєстрація платників податків на додану вартість

 • Об’єкт податку на додану вартість

 • База податку на додану вартість

 • Операції, що не є об’єктом оподаткування та операції, звільнені від оподаткування

 • Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість

 • Податкова накладна


Література:[9; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Податковий кредит

 • Податкова накладна


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення податку на додатну вартість

 • Хто є платником податку на додану вартість

 • Як здійснюється реєстрація платників податків на додану вартість?

 • Що є об’єктом податку на додану вартість?

 • Як визначається база податку на додану вартість?

 • Які операції не є об’єктом оподаткування та операції, звільнені від оподаткування

 • Визначте порядок обчислення та сплати податку на додану вартість


Контрольні завдання:

Завдання 1. Підприємство - центр розвитку дитячого мистецтва - зареєстроване в якості платника ПДВ, здійснює свою діяльність за рахунок безповоротності благодійної фінансової допомоги та спонсорської допомоги. Чи повинне підприємство, отримуючи спонсорську допомогу, платити ПДВ в бюджет?


Змістовий модуль 14. Правове регулювання акцизного податку


Питання до семінарського заняття:

 • Поняття акцизного податку

 • Платники акцизного податку

 • Об’єкт акцизного податку

 • База акцизного податку

 • Підакцизні товари та ставки податку

 • Порядок обчислення акцизного податку

 • Порядок та строки сплати акцизного податку

 • Особливості оподаткування алкогольних напоїв


Література:[9; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Акцизні склади

 • Порядок виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку та маркірування алкогольних напоїв та тютюнових виробів


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення акцизного податку

 • Хто є платником акцизного податку?

 • Що є об’єктом оподаткування акцизного податку?

 • Що є базою оподаткування акцизного податку?

 • Що відноситься до підакцизних товарів

 • Охарактеризуйте загальний порядок та строки сплати акцизного податку

 • Як здійснюється контроль за сплатою акцизного податку?

 • У чому полягають особливості оподаткування алкогольних напоїв?


Контрольні завдання:

Завдання 1. Визначити розмір акцизного збору, сплачуваного фабрикою при виробництві підакцизної продукції, якщо відомо, що собівартість такої продукції складає 7458620 грн., рівень рентабельності – 25 %, а ставка акцизного збору – 15 %.


Змістовий модуль 15. Правове регулювання плати за землю


Питання до семінарського заняття:

 • Місце податку на землю в системі податків та зборів України

 • Платники податку на землю

 • Об’єкт податку на землю

 • База податку на землю

 • Ставки податку на землю

 • Особливості встановлення ставок земельного податку

 • Пільги щодо сплати податку на землю для фізичних та юридичних осіб

 • Земельні ділянки, що не підлягають оподаткуванню

 • Порядок нарахування плати за землю

 • Строки сплати за землю

 • Орендна плата


Література:[9; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Пільги щодо сплати податку на землю для фізичних осіб

 • Індексація нормативної грошової оцінки земель


Питання для самоперевірки:

 • Хто є платником податку на землю?

 • Що є об’єктом податку на землю?

 • Яка база оподаткування податком на землю?

 • Які ставки податку на землю передбачені Податковим кодексом України?

 • Визначте особливості встановлення ставок земельного податку

 • Які пільги щодо сплати податку на землю для фізичних та юридичних осіб передбачені чинним податковим законодавством України?

 • Які земельні ділянки не підлягають оподаткуванню?

 • Який порядок нарахування плати за землю?

 • Які строки сплати за землю?

 • Що таке орендна плата?


Контрольні завдання:

Завдання 1. Науково-дослідний інститут є землекористувачем і здає в тимчасове користування (оренду) приватному підприємцю частину своїх споруд. Хто в даному випадку є платником земельного податку, і хто користується пільгою по його сплаті.


^ Змістовий модуль 16. Правове регулювання збору за першу реєстрацію транспортного засобу


Питання до семінарського заняття:

 • Місце збору за першу реєстрацію транспортного засобу у системі податків і зборів України

 • Платники збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 • Об’єкти збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 • База збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 • Пільги зі збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 • Порядок нарахування та сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу


Література:[9; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Порівняльна характеристика норм Податкового кодексу України та раніше чинного податкового законодавства щодо нарахування та сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу.


Питання для самоперевірки:

 • Визначте місце збору за першу реєстрацію транспортного засобу у системі податків і зборів України

 • Хто є платником збору за першу реєстрацію транспортного засобу?

 • Що є об’єктами збору за першу реєстрацію транспортного засобу?

 • Яка база збору за першу реєстрацію транспортного засобу?

 • Які пільги зі збору за першу реєстрацію транспортного засобу передбачені Податковим кодексом України?

 • Який порядок нарахування та сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу?


Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати як визначається ставка збору для колісних транспортних засобів залежно від об’єму двигуна.

Завдання 2. Записати як визначається ставка збору для легкових автомобілів залежно від об’єму двигуна.


Змістовий модуль 17. Правове регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та збору за місця для паркування транспортних засобів


Питання до семінарського заняття:

 • Поняття податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 • Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 • Об’єкт податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 • База податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 • Пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 • Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та податковий період

 • Поняття збору за місця для паркування транспортних засобів

 • Платники збору за місця для паркування транспортних засобів

 • Об’єкт та база збору за місця для паркування транспортних засобів

 • Особливості встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів

 • Порядок нарахування та строки сплати збору за місця для паркування транспортних засобів


Література:[9; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Порівняльна характеристика норм Податкового кодексу України та раніше чинного податкового законодавства щодо нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 • Порівняльна характеристика норм Податкового кодексу України та раніше чинного податкового законодавства щодо нарахування та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 • Хто є платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

 • Що є об’єктом податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

 • Що є базою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

 • Які пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки передбачені Податковим кодексом України?

 • Яка ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та податковий період передбачена чинним податковим законодавством?

 • Дайте визначення збору за місця для паркування транспортних засобів

 • Хто є платником збору за місця для паркування транспортних засобів?

 • Що є об’єктом та базою збору за місця для паркування транспортних засобів?

 • Який порядок нарахування та строки сплати збору за місця для паркування транспортних засобів?


Змістовий модуль 18. Спеціальні податкові режими


Питання до семінарського заняття:

 • Фіксований сільськогосподарський податок

 • Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

 • Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності


^ Література:[9; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Порівняльна характеристика норм Податкового кодексу України та раніше чинного податкового законодавства щодо встановлення спеціальних податкових режимів.


Питання для самоперевірки:

 • Хто є платником сільськогосподарського податку?

 • Назвіть об’єкт та базу оподаткування сільськогосподарського податку

 • Яка ставка сільськогосподарського податку передбачена Податковим кодексом України?

 • Визначте порядок нарахування та строки сплати сільськогосподарського податку

 • Хто є платником збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками?

 • Що є об’єктом та базою збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками?

 • Визначте порядок нарахування та сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

 • Хто є платником збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності?

 • Що є об’єктом та ставкою збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності?

 • Визначте порядок нарахування та сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності



За результатами залікового модулю 3 проводиться тестування. Тестові завдання додаються.

^ 6. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


6.1. Рекомендації для самостійної роботи студентів


Найсуттєвішою формою пошуку необхідного і додаткового матеріалу за дисципліною «Податкове право» з метою доопрацювання знань, отриманих під час лекцій, є самостійна робота студентів. Саме опанування та з`ясування студентом рекомендованої літератури створює широкі можливості детального засвоєння даної дисципліни.

Враховуючи той факт, що вивчення дисципліни передбачає кропітку роботу та змістовне обговорення питань на семінарських заняттях, саме під час самостійної роботи студент поглиблює розуміння проблем, активізує самостійний пошук, систематизує накопичений досвід аналітико-синтетичної роботи, закладає підстави якісної підготовки доповідей, повідомлень, рефератів як за власними інтересами, так і за завданням викладача.

Саме самостійна робота набуває все більшого значення й актуальності сьогодні, оскільки обсяг навчального матеріалу з правознавства досить значний, і не все можна встигнути розглянути під час аудиторних занять. Отже, правильна організація власної самостійної роботи з боку студента є важливою запорукою успішного навчання і ефективного засвоєння ним знань.

Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання нормативно-правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань.

Самостійна робота студентів переважно полягає в підготовці до семінарських занять: повторення лекційного матеріалу, складання оглядів і публікацій, що відображають точку зору вчених різних правових шкіл і напрямів на проблему, які її вивчають, надрукованих в різноманітних засобах масової інформації та спеціалізованих виданнях.

Форми самостійної роботи студентів визначаються змістом учбової дисципліни, ступенем підготовленості студентів.

Ця робота включає:

1) самостійне вивчення джерел, у тому числі нормативних правових актів і практики їх застосування;

2) рішення правових задач;

3) підготовку до практичних занять;

4) підготовку до поточного контролю;

5) підготовку до іспиту.

Навчальна дисципліна «Податкове право» включає в себе ряд питань, знання і практичне втілення яких в діяльність майбутніх юристів буде сприяти забезпеченню законності та надасть можливість краще розуміти та засвоїти теорію для вирішення практичних завдань під час проходження служби.

Для організації самостійної роботи необхідні наступні умови:

 • готовність студентів до самостійної праці;

 • мотивація отримання знань;

 • наявність і доступність всього необхідного навчально-методичного і довідкового матеріалу;

 • система регулярного контролю якості виконаної самостійної роботи;

 • консультаційна допомога викладача.


Складовими критеріями оцінки доповіді є:

 1. повнота розкриття теми;

 2. культура оформлення роботи;

 3. вміння спілкуватися з аудиторією (надання інформації усно)

Для якісної підготовки до семінарських занять за кожний Модуль студентові потрібно:

  1. Засвоїти лекційний матеріал.

  2. Ознайомитися з планом семінару та рекомендованою літературою до нього.

  3. При необхідності отримати консультації викладача з питань, що стосуються доповідей та рефератів.

  4. Використовувати навчально-науковий потенціал бібліотек ДонДУУ та інших наукових установ.

Під час самостійної роботи передбачається підготовка відповідей на контрольно-перевірочні питання, питання для самостійного опрацювання, складення рефератів, вирішення студентами практичних завдань, вивчення основних питань для підготовки до підсумкового контролю.

^ Підготовка відповідей на контрольно-перевірочні питання передбачає вивчення літературних та нормативних джерел, запропонованих в планах семінарських та практичних занять або підібраних студентом самостійно, складання плану відповіді та викладення основного змісту в зошиті.

Відповідь на питання для самостійного вивчення може бути викладена також і у науковій доповіді, яку студент зробить на аудиторному занятті. Вирішення студентами практичних завдань передбачає розв’язання задач, викладених в планах семінарських занять.

^ Розв’язання задач виконується в письмовій формі.

Під час розв’язання задачи необхідно:

 1. прочитати текст задачи та проаналізувати викладені обставини;

 2. визначити питання, на які потрібно дати відповіді для вірного вирішення здачі;

 3. зазначити конкретні норми законодавства та теоретичні положення, за допомогою яких можливо аргументувати рішення.

Рішення задачи повинно бути обґрунтованим, детальним, мотивованим і містити конкретні посилання на відповідні положення законів та інших нормативних джерел, з урахуванням змін в законодавстві.

В робочої програмі наводиться тематичний план, перелік основних і додаткових нормативних та літературних джерел, назви тем та контрольно-перевірочні питання, завдання для проведення практичних занять з вказівками для самостійної підготовки до них і питаннями для самоконтролю.

Студентам рекомендується звертати особливу увагу на ті норми права та законодавства, якими вони будуть керуватися в своїй наступній діяльності.

Дані методичні рекомендації передбачають теми для самостійного вивчення та її короткий зміст, питання для самоконтролю, контрольні завдання, задачи, перевірочні тести та список рекомендованої літератури, яка застосовується при вивченні цих тем.

Відповідно до вимог КМСОНП в ДонДУУ значну увагу студентам необхідно звернути на наступне:

 • наявність конспекту лекцій з усіма темами, що розглядалися на лекційних заняттях, виступи на семінарських заняттях, належне та своєчасне виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи, своєю чергою, є основною умовою для отримання необхідної мінімальної кількості балів (35) для допуску до екзамену;

 • для отримання 100 балів студентам, окрім зазначеного, необхідно додатково підготувати письмову роботу та за заліковими модулями скласти структурно-логічні схеми.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи (тему есе) отримує кожен студент, виходячи зі свого порядкового номеру в навчальному журналі групи.

Завдання для самостійної підготовки мають виконуватися студентами на окремих аркушах формату А4, інтервал – 1,5, кегль – 14, шрифт - Times New Roman, загальний обсяг роботи – до 20 сторінок. На останньому аркуші необхідно зазначити загальний список літератури.

*Приклад оформлення титульного аркушу наведено у додатках.

У випадку, якщо на певну тему не відведено лекційного та семінарського заняття, студент має опрацювати її самостійно, оскільки для опанування всіх питань курсу та успішного складання екзамену студентом має бути здійснено самостійну підготовку за всіма наведеними завданнями.

Самостійна робота студентів враховується при складанні екзамену.

^ В ході самостійної роботи над конкретною темою студент повинен:

 • ознайомитися з рекомендованою літературою, нормами чинного законодавства, стосовно вказаної теми;

 • законспектувати основні положення проблем теми;

 • вивчити та засвоїти рекомендований матеріал з метою застосування його в подальшому вивченні дисципліни і майбутній діяльності;

 • для контролю потрібно самостійно відповісти на контрольні питання та виконати завдання.

Самостійна робота студентів перевіряється викладачем за допомогою опитувань на семінарських заняттях, виконанням аудиторних контрольних робіт, написання рефератів, а також при підсумковому контролі. Поточний та підсумковий контроль знань студентів може здійснюватися за допомогою тестів та самостiйних робіт.

Основні питання для підготовки до підсумкового контролю - це питання, які виносяться на іспит. Їм необхідно приділити підвищену увагу, визначитись з тими питаннями, засвоєння яких викликає певні складнощі або студент не може самостійно знайти відповідь взагалі. В таких випадках необхідно звернутися до викладача для отримання додаткової консультації.

Самостійній контроль знань передбачає відповіді на питання для самостійного контролю, а також розв’язання тестових завдань.

Основними засобами контролю самостійного вивчення студентами матеріалів всіх змістових модулів є експрес-опитування і опитування за питаннями семінарських занять, оцінювання підготовлених студентами рефератів, тематичних повідомлень, перевірка опрацювання навчального матеріалу за пропущені аудиторні заняття.


^ 8.2. Рекомендації з виконання тестів


Розв’язання тестів дозволяє студентові більш повно засвоїти навчальний матеріал, оцінити свої знання по дисципліні, і виявити пробіли, сприяє розвитку творчого мислення.

Однак необхідно враховувати, те що, тестові завдання можуть забезпечити одержання фундаментальних знань з вивчаємої дисциплини лише при повному вивченні матеріалу з дисципліни «Податкове право», що викладено у підручниках, монографіях, наукових статтях, список яких запропонований у програмі.

При проведенні поточного контролю (розв’язанні тестів), слід:

 • уважно прочитати запитання тесту;

 • відповідаючи на запитання тесту, збагнути сутність запитання та відповіді на нього;

 • проаналізувати зміни у податковому законодавстві України взагалі, та судову практику;

 • обміркувати і аргументувати відповіді на запитання тестів.

Необхідно враховувати, що для одного питання може бути дано кілька правильних відповідей, і в цьому випадку студент повинен вибрати відповідь «всі зазначені відповіді правильні».

Для надійності й ефективності тестування рекомендується використати 5-6 варіантів питань відповідної теми. Кількість питань у кожній темі залежить від:

 1. обсягу і складності навчального матеріалу;

 2. часу, виділеного відповідно до тематичного плану для вивчення цієї теми.

Важливою умовою забезпечення об’єктивності перевірки знань студентами є виконання ними тестових завдань самостійно, без використання навчальної літератури і конспектів лекцій.


^ 6.3. Методичні рекомендації з виконання рефератів


Складення реферату передбачає вибір теми, опрацювання запропонованої та додаткової літератури, складення плану, написання реферату.

Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, а являє собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену на основі знайомства зі станом сучасних наукових досліджень (науково-проблемний реферат) або виклад основних положень певних видань чи їх частин (оглядово-інформаційний реферат).

Реферат має бути виконано самостійно. Мета написання реферату полягає у набутті студентом знань з правознавства, вміння і навичок працювати з науковою літературою і нормативно-правовими актами, самостійно аналізувати і узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції.

За допомогою рефератів студент глибше вивчає найбільш складні проблеми навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та докладати результати своєї праці.

Підготовка реферату включає в себе наступні етапи:

 1. вибір теми;

 2. підбір  і  вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів;

 3. складання плану реферату;

 4. викладення змісту теми;

 5. оформлення реферату,

 6. усний виклад реферату.

1. Вибір теми

Студент самостійно обирає тему реферату із запропонованого переліку. Допускається закріплення декількох студентів за однією і тією ж темою реферату. В такому разі на семінарських заняттях один з них доповідає, а інші виступають доповненнями та уточненнями. Студент може в обсязі навчальної програми дисципліни сам запропонувати тему реферату, узгодив її з викладачем.

При виборі теми студенту слід керуватися своїми інтересами до певної проблеми, можливостями підбору літератури та інше.


^ 2. Підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів.

Роботу над рефератом потрібно починати з вивчення стосовно обраної теми відповідного розділу підручника, навчального посібника, конспектів лекцій. Після того як загальне уявлення про обрану тему склалося, студенту слід приділити серйозну увагу підбору і вивченню нормативно-правових актів та літератури.

Вивчаючи ту чи іншу наукову працю, студент повинен сприймати її крізь призму тих основних проблем, що їх вирішував автор. Без усвідомлення проблеми неможливо виділити головне й істотне, важко відокремити тезу від аргументів і практично неможливо перебороти формальне ставлення до змісту досліджуваної праці.


^ 3. Складання плану реферату

Після ознайомлення з літературою та нормативно-правовими актами студент складає план реферату, в якому конкретизуються питання обраної теми та який включає в себе:

 • вступ;

 • основну частину (виклад змісту теми);

 • висновки;

 • список використаної літератури.

Вступ є обов'язковою частиною реферату, в якому стисло обґрунтовується актуальність, наукова і практична значимість обраної теми, вказується на її місце в структурі курсу правознавства, формулюються цілі дослідження.

^ Основна частина реферату складається з розділів та підрозділів, в яких мають бути послідовно розглянуті всі питання теми. При цьому слід мати на увазі, що кількість розділів та підрозділів не регламентується, але недоцільно їх робити невеликими за обсягом. Якщо матеріал важко розбити на декілька частин через його тісну змістовну і логічну послідовність, розділ можна не розбивати на підрозділи.

При визначенні назв розділів і підрозділів необхідно знати, що назва розділу не може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу повторювати назву розділу.

^ Заключна частина реферату має містити висновки, в яких формулюються результати дослідження, оцінки проаналізованого матеріалу, пропозиції чи рекомендації з досліджуваної проблематики.

^ Вступ і висновки реферату разом не повинні перевищувати одну чверть його обсягу.


4. Викладання змісту теми

Після підбору і вивчення літератури, визначення плану реферату слід приступити до узагальнення та систематизації зібраного матеріалу. Виклад матеріалу повинен бути чітким, логічним та послідовним. Викладати матеріал у рефераті рекомендується у безособовій формі висловлювання (наприклад, "вважаємо", "думаємо", "рахуємо" та інше). Необхідно вживати терміни, властиві даній науці, уникати незрозумілих понять та складних граматичних оборотів. Терміни, окремі слова і словосполучення допускається змінювати прийнятими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту реферату.

При використанні цитат з літературних та наукових джерел слід пам'ятати, що вони необхідні для підтвердження думки автора реферату, або ж для висловлювання своєї думки на противагу іншій. Занадто зловживати ними не слід.

Студенту доцільно звернути увагу на такі характерні недоліки, які трапляються при написанні реферату і які можуть привести до незадовільної оцінки:

 • механічне, дослівне переписування використаної літератури; поверховий, не  аргументований   виклад   основних   теоретичних положень;

 • невідповідність між змістом роботи та її планом;

 • абстрактний виклад теми, відсутність посилань на чинне законодавство України;

 • недбалість і неграмотність викладу.

Отже, основними вимогами до написання реферату є вміння виділяти головні теоретичні питання  і роз'яснювати їх  на конкретному матеріалі, логічно та послідовно розкривати зміст теми, використовуючи   при цьому сучасну юридичну літературу.


^ 5. Оформлення реферату

Студент повинен пам'ятати, що через оформлення реферату, його зовнішній вигляд, викладач формує першу думку про зміст матеріалу. Тому кожному студенту необхідно опанувати техніку й етику оформлення наукової праці та дотримуватись стандартних вимог, які висуваються щодо рефератів.

Починається робота з титульного листа, після чого на другій сторінці реферату подається план роботи.

Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану реферату. Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапок в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, тоді їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж три інтервали, якщо реферат виконаний рукописним або машинописним способом, та не менше, ніж два інтервали, якщо робота виконана за допомогою комп'ютера.

Розділи слід нумерувати арабськими цифрами без крапок в кінці. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, відокремлених крапкою (наприклад - 1.1, 1.2).

Усі сторінки, починаючи з другої, послідовно нумеруються з проставленням арабських цифр за загальним правилом у нижньому правому куті, без крапки в кінці. Слід мати на увазі, що першою сторінкою реферату є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки.

Реферат пишеться чітким, розбірливим почерком, або друкується на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (розмір 210x297 мм) через півтора міжстрокових інтервали  для комп'ютера, з обов'язковим додержанням при цьому такої ширини полів: зверху і знизу - 20 мм, зліва - 25-30 мм, справа - 10 мм. На одній сторінці повинно бути не більше 32-40 рядків.

Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 20 аркушів.

^ 6. Усний виклад реферату

Після написання реферату студент повинен докласти його зміст на семінарському занятті. Автор роботи протягом десяти хвилин має викласти основні положення розділів та підрозділів свого дослідження, обґрунтувати наукову і практичну значимість обраної теми, сформулювати пропозиції чи рекомендації. Після виступу, при необхідності, відповісти на запитання викладача та інших учасників семінару.

За результатами обговорення написаного і докладеного реферату студенту виставляється відповідна кількість балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

^ 7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ


РОЗВ’ЯЗАТИ ЗАДАЧИ:


 • Громадянин Томенко у судовому порядку визнаний недієздатним. При цьому він активно займається живописом, його картини купують колекціонери і це є джерелом доходів Томенко. Гроші за власні картини автор отримує самостійно.

Чи є доход від продажу картин Томенко об’єктом оподаткування? Який порядок виконання податкового обов’язку недієздатними та неповнолітніми особами?


 • Верховна Рада Автономної Республіки Крим встановила ставку збору за збір за місце для паркування транспортних засобів на території Автономної Республіки Крим.

Чи має право Верховна Рада Автономної Республіки Крим встановлювати на території Автономної Республіки Крим ставку збору за місця для паркування транспортних засобів? За якою ставкою сплачується даний збір? Хто виступає платником збору?


 • Севастопольська міська рада народних депутатів звільнила підприємство з обмеженою відповідальністю «Форум» від сплати податку на додану вартість на один рік. Це рішення було аргументовано тим, що діяльність цього підприємства спрямована на розвиток інфраструктури міста, благоустрій всієї області.

Чи є таке рішення правомірним? Якщо є необхідність для надання відповідних привілей, то яким порядком це здійснюється?


 • Активи юридичної особи - платника податку, яка мала податковий борг, у порядку і на умовах, встановлених законодавством були передані контролюючим органом у податкову заставу. Але юридична особа - боржник уклала угоду податкової поруки із банком-резидентом у нотаріально посвідченому порядку. Виходячи із змісту даної угоди, банк-резидент брав зобов'язання перед податковим органом відповідати за належне виконання платником податків обов'язку стосовно погашення податкового боргу у терміни і порядку, встановленому законодавством. Податковий орган відмовив в реєстрації такої угоди між банком-резидентом і платником податків, посилаючись на законодавче положення про заборону якої-небудь поступки податкового боргу платника податків третій особі.

Чи правомірні дії податкового органу? Як необхідно вирішити цю справу?


 • Юридичні особи «Зустріч» і «Калиника» реорганізуються шляхом об'єднання активів з метою створення однієї юридичної особи. При цьому юридична особа «Зустріч» має 80% активів і не має податкових боргів, а активи юридичної особи «Калинка» знаходяться у податковій заставі. Директор юридичної особи «Зустрічі» перед реорганізацією повідомив пода­тковий орган про прийняття рішення стосовно реорганізації і надав податко­вому органу план такої реорганізації. Після реорганізації новоствореної юридичної особи «Квінт» було відмовлено у погашенні податкового боргу, який мала юридична особа «Калинка». Після цього податковий орган визнав недійсним план реорганізації юридичних осіб «Зустріч» і «Калинка» .

Чи правомірні дії податкового органу і реорганізованої юридичної особи «Квінт»? Як треба вирішити цю справу?


 • Головний бухгалтер підприємства за два дні до закінчення терміну подання податкової звітності опинився у лікарні, де знаходився в реанімаційному відділенні два тижні. До підприємства застосували фінансові санкції за несвоєчасне подання податкової звітності.

Зробіть висновок щодо дій податкового органу.


 • Інспектор податкової інспекції Петренко прийшов до кафе «Москва» для проведення перевірки, обґрунтував її як необхідність аналізу відповідності показників перед заповненням бухгалтером податкової декларації та запросив надати йому необхідні документи за три податкових періоди.

Чи правомірні дії інспектора, і за який звітний період він мав право перевіряти показники податкової декларації до її надання платником ?


 • Рішенням Державної податкової інспекції Київського району м. Донецька до закритого акціонерного товариства «Форум» були застосовані фінансові санкції внаслідок відсутності обов’язкових реквізитів у податковій накладній. Відповідно до рішення податкового органу це позбавляло покупця товару права на включення до податкового кредиту витрат щодо сплати податку на додану вартість.

Чи є у даному випадку підстави для застосування фінансових санкцій?


^ ЗАКІНЧИТИ РЕЧЕННЯ:

 • Під податковим правом необхідно розуміти __________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________.

 • Податковий контроль – це _________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________.

 • Податковий облік – це ____________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________.

 • Податкова перевірка – це __________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________.

 • Джерелами податкового права є ______________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________.

 • Податок – це ____________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________.

 • Податкові правовідносини – це ____________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________.

 • До функцій податку необхідно віднести: __________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________.

 • До елементів правового механізму податків необхідно віднести ________________________________________________________ _______________________________________________________

 • Об’єкт оподаткування – це _________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________.

 • База оподаткування – це ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

 • Податковий обов’язок представляє собою ____________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________.

 • Податкова застава – це _______________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________.

 • До загальнодержавних податків та зборів необхідно віднести ________________________________________________________ ________________________________________________________.

 • До місцевих податків та зборів необхідно віднести ________________________________________________________.

^ ВИРІШИТИ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

Вибрати правильну відповідь:

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
move to 0-12915337
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право”
Податкові відносини. Особливості предмету податкового права. Метод правового регулювання податкових відносини та його особливості....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи